KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BM - czytelnia - dział ogólnofilologiczny


Zawartość półki


 
Dydaktyka języków obcych
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2001500274487 P.27448 Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela / Czerepaniak-Walczak, Maria
2   2001700052236 A.5223 Ćwiczenia komunikacyjne w nauce języka obcego /
3   2001500262668 P.26266 Dydaktyka języka obcego w okresie przemian /
4   2001700044705 A.4470 Dydaktyka języka obcego w szkole średniej : podejście kognitywne / Marton, Waldemar
5   2001500276696 P.27669 Dydaktyka języków obcych : wprowadzenie / Gębal, Przemysław
6   2001700089119 A.8911 Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Bogdanowicz, Katarzyna.
7   2001700044989 A.4498 Dzieje nauki języków obcych w zarysie : monografia z zakresu historii kultury / Cieśla, Michał
8   2001700044521 A.4452 Elementy realioznawcze w nauce języków obcych : na przykładzie języka francuskiego / Żmijewska, Helena.
9   2001700069432 A.6943 Ewaluacja w nauce języka obcego /
10   2001700078410 A.7841 Fazy procesu przyswajania języka obcego / Woźnicki, Tadeusz
11   2001900148067 G.14806 Funkcje lingwistyki w modelach i procesach glottodydaktycznych / Dakowska, Maria
12   2001800016763 JO.1676 Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych / Siek-Piskozub, Teresa
13   2005200099913 BC.9991 Interakcje negocjacyjne w pracy projektowej uczących się języka francuskiego jako obcego / Piegzik, Wioletta.
14   2001500255073 P.25507 Interdyscyplinarność w dydaktyce nauczania języków obcych /
15   2001700092003 A.9200 Interkulturowość, kreatywność, refleksyjność w dydaktyce języków obcych /
16   2001800017050 JO.1705 Jak osiągnąć sukces w nauczaniu języków obcych : materiały z konferencji SPNJO filii UW w Białymstoku /
17   2001500265225 P.26522 Języki specjalistyczne : teoria i praktyka glottodydaktyczna /
18   2001800004852 JO.485 Kierowanie procesem glottodydaktycznym / Woźniewicz, Władysław
19   2001800016930 JO.1693 Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczycieli / Hamer, Hanna.
20   2001700044453 A.4445 Komunikacja językowa a nauczanie języków obcych / Šubin, Emmanuil Petrovič.
21   2001700061986 A.6198 Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce : narodziny systemu, przykłady funkcjonowania, potrzeby : praca zbiorowa /
22   2001700044682 A.4468 Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego. T. 1, Rozprawy z językoznawstwa stosowanego /
23   2001700044699 A.4469 Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego. T. 2, Techniki w językoznawstwie stosowanym /
24   2001700072807 A.7280 Listy zagadnień kontrolnych do analizy testów biegłości językowej /
25   2001700088143 A.8814 Materiały edukacyjne w nauczaniu języków obcych - teoria i praktyka /
26   2001800008379 JO.837 Metody glottodydaktyki /
27   2001900175285 G.17528 Metodyka nauczania języków obcych / Komorowska, Hanna
28   2001700075044 A.7504 Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym / Pamuła-Behrens, Małgorzata.
29   2001700049588 A.4958 Metodyka nauczania języków obcych w szkolnictwie średnim i wyższym / Kozłowski, Aleksander
30   2001700044651 A.4465 Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja / Komorowska, Hanna
31   2000300806461 Z.80646 Nauczanie języków obcych do celów zawodowych / Wojnicki, Stanisław.
32   2001700061979 A.6197 Nauczanie języków obcych w świetle aspiracji i potrzeb życiowych studentów niefilologów / Janaszek, Krystyna.
33   2001800009925 JO.992 Nauczanie rozumienia słowa mówionego / Ur, Penny.
34   2001700041490 A.4149 Nauczyciel : teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli / Pearson, Allen T.
35   2001700083360 A.8336 Nauczyciel jako mediator kulturowy / Bandura, Ewa.
36   2001700088327 A.8832 Nauka języka obcego w perspektywie ucznia /
37   2001900184591 G.18459 Nauka języków obcych : od praktyki do praktyki / Pfeiffer, Waldemar
38   2001700044934 A.4493 Nowe horyzonty nauczania języków obcych / Marton, Waldemar
39   2001700090030 A.9003 Nowe perspektywy dydaktyki języków obcych : monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" /
40   2001700044927 A.4492 O nauczaniu rozumienia mowy obcojęzycznej / Krakowian, Bogdan.
41   2001700044439 A.4443 O pisaniu w języku obcym / Sharwood Smith, Ewa.
42   2001700044590 A.4459 O przyswajaniu języka drugiego (obcego) / Arabski, Janusz
43   2000101792789 W.179278 Obraz w procesach poznania i uczenia się : specyfika informacyjna, operacyjna i mnemiczna / Jagodzińska, Maria
44   2001500257930 P.25793 Ocenianie i pomiar biegłości językowej : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne /
45   2001700044712 A.4471 Optymalizacja nauczania języków obcych w szkole : teoria i praktyka / Marton, Waldemar
46   2001800012239 JO.1223 Percepcja audialna w kształceniu nauczycieli języków obcych / Zawadzka, Elżbieta
47   2001700017280 A.1728 Podejście komunikacyjne do nauczania języków obcych : od teorii do praktyki / Stawna, Mirosława.
48   2001500257268 P.25726 Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych : na przykładzie języka polskiego jako obcego / Janowska, Iwona.
49   2001700044903 A.4490 Pomoce i środki audiowizualne w nauczaniu języków obcych / Brzeziński, Jerzy
50   2001700006246 A.624 Proces komunikowania się na lekcji : analiza wypowiedzi nauczycieli i uczniów / Putkiewicz, Elżbieta
51   2001700052106 A.5210 Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna / Arabski, Janusz
52   2001500279468 P.27946 Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych / Dakowska, Maria
53   2001700045504 A.4550 Słownik dydaktyki języków obcych / Szulc, Aleksander
54   2001700033402 A.3340 Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języka obcego / Szałek, Marek
55   2001900184621 G.18462 Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego : kontrola, ocena, testowanie / Komorowska, Hanna
56   2001800010365 JO.1036 Sprawności receptywne w nauczaniu języków obcych : teoria i praktyka / Paliński, Antoni
57   2001700044828 A.4482 Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego / Komorowska, Hanna
58   2001700054452 A.5445 Środki audiowizualne w nauczaniu języków obcych /
59   2001700044668 A.4466 Testy w nauczaniu języków obcych / Komorowska, Hanna
60   2001700072784 A.7278 Wskaźniki biegłości językowej /
61   2001800007419 JO.741 Wstęp do bilingwalnego ujęcia nauki języka obcego = (Introducing a bilingual approach to foreign language teaching and learning) / Kaczmarski, Stanisław Piotr.
62   2001700044538 A.4453 Wybrane problemy programów nauczania języków obcych /
63   2001800014752 JO.1475 Wybrane psychodydaktyczne uwarunkowania uczenia się i nauczania języków obcych / Stasiak, Halina
64   2001700044507 A.4450 Z problematyki błędów obcojęzycznych /
65   2001700044484 A.4448 Z zagadnień modernizacji nauczania języków obcych : na przykładzie języka francuskiego / Woźnicki, Tadeusz
66   2000100689998 W.68999 Z zagadnień nauczania języków obcych /
67   2001700044798 A.4479 Zarys psychologii nauczania języków obcych / Belâev, Boris Vasil'evič
68   2001700061023 A.6102 Znaczenie i rozumienie w procesie recepcji i tworzenia tekstu obcojęzycznego / Gorczyca, Wojciech
69   2001800010662 JO.1066 Znaki kinetyczne wspomagające komunikację mowną i ich miejsce w nauczaniu języków obcych : (na przykładzie komunikacji Polaków i Rosjan - ujęcie konfrontatywne) / Jarząbek, Krystyna.
 
Translatoryka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
70   2001500262644 P.26264 (Nie)dosłowność w przekładzie : od literatury dziecięcej po teksty specjalistyczne /
71   2001500242165 P.24216 Dialektyka przekładu / Urbanek, Dorota
72   2001500273985 P.27398 Egzamin na tłumacza przysięgłego : komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty /
73   2001500223768 P.22376 Intertekstualność - implikacje dla teorii przekładu : wczesna proza Elfriede Jelinek / Majkiewicz, Anna.
74   2001700068695 A.6869 Język rodzimy a język obcy : komunikacja, przekład, dydaktyka : materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29-30 maja 2000 r. /
75   2001700090016 A.9001 Język trzeciego tysiąclecia 3 : zbiór referatów z konferencji, Kraków, 4-7 marca 2004. T. 2, Konteksty przekładowe /
76   2001700072258 A.7225 Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu / Hejwowski, Krzysztof
77   2001500242752 P.24275 Kolokacja w przekładzie : studium rosyjsko-polskie / Białek, Ewa
78   2001500262675 P.26267 Kompetencje tłumacza : tom dedykowany Profesor dr hab. Elżbiecie Tabakowskiej /
79   2001500116619 P.11661 Między oryginałem a przekładem : rzecz o słownikach dwujęzycznych / Mędelska, Jolanta
80   2001900045045 G.4504 Notatnik tłumacza / Dedecius, Karl
81   2001700072128 A.7212 Note-taking in consecutive interpreting / Rozan, Jean François.
82   2001700070292 A.7029 O nauczaniu przekładu : referaty wygłoszone na konferencji "Metodologia nauczania przekładu" zorganizowanej w Krakowie przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowe Studia dla Tłumaczy przy Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Polskie Towarzystwo Tłum
83   2001500010917 P.1091 O sztuce tłumaczenia : praca zbiorowa /
84   2001700090740 A.9074 Odpowiednie dać rzeczy słowo... czyli Jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie /
85   2001700068138 A.6813 Podstawy przekładoznawstwa : od teorii do praktyki / Pieńkos, Jerzy
86   2001500271455 P.27145 Przekład - język - kultura. [T.] 3 /
87   2001500271820 P.27182 Przekład - język - kultura. 5 /
88   2001500271813 P.27181 Przekład - język - kultura. 4 /
89   2001500272889 P.27288 Przekład - język - kultura. [T.] 2 /
90   2001700090078 A.9007 Przekład - teorie, terminy, terminologia /
91   2001800015407 JO.1540 Przekład i tłumacz we współczesnym świecie : aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne / Pieńkos, Jerzy
92   2001500244862 P.24486 Przekład jako kontynuacja twórczości własnej : na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego / Kaczorowska, Monika
93   2001700083384 A.8338 Przekład slangu w filmie : telewizyjne przekłady filmów amerykańskich na język polski / Garcarz, Michał.
94   2001600057829 R.5782 Przekładoznawstwo ogólne wobec teorii enroi / Lebiedziński, Henryk.
95   2001500257732 P.25773 Przestrzenie przekładu /
96   2001500265409 P.26540 Przestrzenie przekładu. 2 /
97   2001500279703 P.27970 Przestrzenie przekładu. 3 /
98   2001500267434 P.26743 Reguły gier : między normatywizmem a dowolnością w przekładzie /
99   2001500113960 P.11396 Słownik dydaktyczny terminologii translatorycznej /
100   2001500262651 P.26265 Słowo-kontekst-przekład /
101   2001500267410 P.26741 Strategie translatorskie : od modernizmu do (post)postmodernizmu /
102   2001700083377 A.8337 Sztuka notowania : poradnik dla tłumaczy konferencyjnych / Gillies, Andrew.
103   2001500273459 P.27345 Teorie wywrotowe : antologia przekładów /
104   2001800015490 JO.1549 Tezaurus terminologii translatorycznej /
105   2001600045444 R.4544 Tłumacz i jego kompetencje autorskie : na materiale powojennych tłumaczeń poezji A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa i A. Błoka / Legeżyńska, Anna
106   2001500267427 P.26742 Tłumacz i metoda : o angielskich i polskich przekładach "Bohatera naszych czasów" / Pisarska, Justyna
107   2001700052335 A.5233 Tłumaczenie ; rzemiosło i sztuka /
108   2001800007723 JO.772 Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne / Kielar, Barbara Zofia
109   2001500242622 P.24262 Tłumaczenie jako "wojna światów" : w kręgu translatologii i komparatystyki / Balcerzan, Edward
110   2001700063645 A.6364 Vademecum tłumacza / Lipiński, Krzysztof
111   2001500231039 P.23103 W poszukiwaniu dominanty translatorskiej / Bednarczyk, Anna
112   2001700087979 A.8797 Warsztaty Translatorskie 1 = Workshop on Translation 1 /
113   2001700087986 A.8798 Warsztaty Translatorskie 2 = Workshop of Translation 2 /
114   2001700087993 A.8799 Warsztaty Translatorskie 3 = Workshop of Translation 3 /
115   2001700083391 A.8339 Współczesne kierunki analiz przekładowych : monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" /
116   2001700063638 A.6363 Współczesne tendencje przekładoznawcze : podręcznik dla studentów neofilologii / Pisarska, Alicja
117   2001500270632 P.27063 Współczesne teorie przekładu : antologia /
118   2001800015728 JO.1572 Wstęp do teorii tłumaczenia / Wojtasiewicz, Olgierd Adrian
119   2001700057491 A.5749 Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych /
120   2001700077727 A.7772 Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. 3 /
121   2001700072012 A.7201 Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. 2 /
122   2001500271134 P.27113 Zagadnienia lingwistyki przekładu / Lewicki, Roman
123   2001700074955 A.7495 Zarys translatoryki / Kielar, Barbara Zofia
124   2001500252294 P.25229 Zmierzyć przekład? : z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego / Dybiec-Gajer, Joanna.
 
Translatoryka - przekład artystyczny
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
125   2001500267397 P.26739 Angielsko-polskie związki literackie : szkice o przekładzie artystycznym / Wilczek, Piotr
126   2001700089584 A.8958 Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy / Guttfeld, Dorota.
127   2001500267335 P.26733 Faktura oryginału i przekładu : o przekładzie tekstów literackich / Kubaszczyk, Joanna.
128   2001500149303 P.14930 Granice przekładalności : subjuntivo i jego polskie ekwiwalenty w tłumaczeniach prozy latynoamerykańskiej / Gaszyńska-Magiera, Małgorzata.
129   2001700063614 A.6361 Klasyczność i awangardowość w przekładzie /
130   2001500257220 P.25722 Kod kulturowy a przekład : na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów = The cultural code and translation : the case of selected works by Astrid Lindgren into Polish / Liseling Nilsson, Sylvia A.
131   2001500186452 P.18645 Komparatystyka literacka a przekład /
132   2001500186469 P.18646 Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze /
133   2001500186476 P.18647 Kulturowe aspekty przekładu literackiego / Bednarczyk, Anna
134   2001900184584 G.18458 Mity przekładoznawstwa / Lipiński, Krzysztof
135   2001500204897 P.20489 O poprawnym przekładaniu : teksty łacińskie i przekłady polskie /
136   2001700063621 A.6362 Obyczajowość a przekład /
137   2001900175575 G.17557 Ocalone w tłumaczeniu : szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem Małej antologii przekładów-problemów / Barańczak, Stanisław
138   2001500242332 P.24233 Od nominacji do kreacji : rzecz o przekładzie neologizmów science fiction / Chomik, Milena.
139   2001500165754 P.16575 Pragmatyka przekładu : przypadki poetyckie / Pisarkowa, Krystyna
140   2003900016711 Pc.1671 Problemy teorii i krytyki /
141   2000100385562 W.38556 Przekład artystyczny : o sztuce tłumaczenia księga druga : praca zbiorowa /
142   2001500166546 P.16654 Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne /
143   2001700063652 A.6365 Przekład literacki : teoria, historia, współczesność /
144   2001700063584 A.6358 Przekład literacki a translatologia / Krysztofiak-Kaszyńska, Maria
145   2001500230995 P.23099 Przekład literacki jako metafora : między logos a lexis / Kozak, Jolanta
146   2001500141666 P.14166 Przekład literacki we współczesnej translatoryce / Krysztofiak-Kaszyńska, Maria
147   2001500186490 P.18649 Przekład w historii literatury /
148   2001500267380 P.26738 Przekładanie obrazu świata : językowy obraz świata w przekładzie artystycznym / Gicala, Agnieszka
149   2001500241557 P.24155 Przekraczanie obcości : problemy przekładu w programach i twórczości poetów Nowej Fali / Luboń, Arkadiusz.
150   2003900017794 Pc.1779 Różewicz tłumaczony na języki obce /
151   2001700071923 A.7192 RTP Recepcja, Transfer, Przekład /
152   2001700071497 A.7149 RTP Recepcja, Transfer, Przekład /
153   2001700080505 A.8050 RTP Recepcja, Transfer, Przekład /
154   2001500225182 P.22518 Spotkania : czasoprzestrzeń przekładu artystycznego / Tokarz, Bożena
155   2001500229258 P.22925 Stanąć po stronie tłumacza : zarys poetyki opisowej przekładu / Brzozowski, Jerzy
156   2003900023108 Pc.2310 Strategie translatorskie /
157   2003900016902 Pc.1690 Tłumaczenia literatury polskiej na języki obce /
158   2001700063607 A.6360 Topika erotyczna w przekładzie /
159   2001500227254 P.22725 Translatio i literatura /
160   2001500186537 P.18653 Współczesne przekłady utworów Mickiewicza : (studia kulturowo-literackie) / Sławkowa, Ewa
161   2001500166522 P.16652 Wzorzec, podobieństwo, przypominanie / Tokarz, Bożena
162   2003900014687 Pc.1468 Zagadnienia serii translatorskich /
 
Translatoryka - przekład specjalistyczny
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
163   2001700070308 A.7030 Dokumenty polskie : wybór dla tłumaczy sądowych zalecany przez PT TEPIS jako podstawowy materiał w szkoleniu i samokształceniu /
164   2001500229272 P.22927 Funkcje komunikacji niewerbalnej w interakcji mówcy i tłumacza / Kiełbawska, Amelia
165   2001700063591 A.6359 Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych / Voellnagel, Andrzej
166   2001800015735 JO.1573 Kodeks tłumacza sądowego / Kierzkowska, Danuta
167   2001700072111 A.7211 Komputer w pracy tłumacza : praktyczny poradnik / Eckstein, Marcin.
168   2001700079585 A.7958 O przekładzie tekstu naukowego : (na materiale tekstów językoznawczych) / Kozłowska, Zofia.
169   2001700079653 A.7965 Przekład audiowizualny / Tomaszkiewicz, Teresa
170   2001700079677 A.7967 Przekład prawny i sądowy / Jopek-Bosiacka, Anna.
171   2001700079639 A.7963 Przekład ustny konferencyjny / Tryuk, Małgorzata
172   2001700079622 A.7962 Przekład ustny środowiskowy / Tryuk, Małgorzata
173   2001500251969 P.25196 Tekst naukowy i jego przekład /
174   2001500252072 P.25207 Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego : opracowanie zbiorowe /
175   2001500242615 P.24261 Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne : teoria i praktyka / Florczak, Jacek
176   2001700070339 A.7033 Tłumaczenie prawnicze / KIERZKOWSKA, DANUTA
177   2001700063669 A.6366 Tłumaczenie ustne : poradnik dla studentów / Gillies, Andrew.
178   2001500231022 P.23102 Tłumaczenie wspomagane komputerowo / Bogucki, Łukasz.
179   2001500260374 P.26037 Z zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego /
 
Translatoryka - przekład rosyjski
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
180   2001600026191 R.2619 Hudožestvennyj perevod i literaturnye vzaimosvâzi / Gačečiladze, Givi Raždenovič
181   2001600041460 R.4146 Iskusstvo perevoda : stat'i, zametki, pis'ma / Rilʹsʹkij, Maksim Tadejovič
182   2001600041316 R.4131 Muki perevodčeskie : praktika perevoda / Florin, Sider
183   2001600053968 R.5396 Poètika perevoda : sbornik statej /
184   2001600055474 R.5547 Tekst i perevod /
185   2001600031584 R.3158 Teoretičeskie problemy perevoda : (na materiale ispanskogo âzyka) / Lʹvovskaâ, Zinaida Davidovna
186   2001600015546 R.1554 Teoriâ i praktika sinhronnogo perevoda / Černov, Gelij Vasil'evič.
187   2001500179829 P.17982 Teoriâ perevoda i perevodčeskaâ praktika : očerki lingvističeskoj teorii perevoda / Recker, Âkov Iosifovič.
188   2001500231404 P.23140 Tolkovyj perevodovedčeskij slovar' / Nelûbin, Lev L'vovič.