KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czytelnia ul. Cukrowa 8


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2001300092533 TM.9253 Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Pomykalska, Bożyna.
2   2001200066344 T.6634 Badania marketingowe : metody i techniki / Kaczmarczyk, Stanisław
 
Zarządzanie wiedzą
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3   2001200179808 T.17980 Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą - koncepcja diagnozy dla potrzeb zarządzania / Krok, Ewa.
4   2001200203534 T.20353 Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce : ujęcie sektorowe / Świeczewska, Iwona.
5   2001200204494 T.20449 Gospodarka oparta na wiedzy /
6   2001200188374 T.18837 Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce : wybrane zagadnienia /
7   2001200187155 T.18715 Innowacyjne zarządzanie wiedzą / Fazlagić, Amir Jan
8   2001200212727 T.21272 Inteligencja analityczna w biznesie : nowa nauka zwyciężania / Davenport, Thomas H.
9   2001200115998 T.11599 Know-how w działaniu : jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą / Fazlagić, Amir Jan.
10   2001200118074 T.11807 Kompozycja działań związanych z wiedzą a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce / Mazur, Jolanta.
11   2001200070761 T.7076 Korporacyjne bazy wiedzy / ZALIWSKI, ANDRZEJ
12   2001200200847 T.20084 Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy / Dokurno, Zbigniew.
13   2001200118104 T.11810 Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji /
14   2001200079818 T.7981 Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / DOBIJA, DOROTA
15   2001200200670 T.20067 Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą / Flaszewska, Sylwia.
16   2001200093067 T.9306 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę /
17   2001300098689 TM.9868 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę /
18   2001200076626 T.7662 Przewodnik po zarządzaniu wiedzą : e-biznes i zastosowania CRM / Tiwana, Amrit
19   2001200124129 T.12412 Strategie zarządzania wiedzą : modele teoretyczne i praktyczne / Gruszczyńska-Malec, Grażyna.
20   2001200118036 T.11803 Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy /
21   2001200084348 T.8434 Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / ŁOBEJKO, STANISŁAW
22   2001200212130 T.21213 Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu /
23   2001200070778 T.7077 Wiedza a działanie : przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji /
24   2001200118302 T.11830 Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu / Łosiewicz, Małgorzata.
25   2001200117718 T.11771 Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy /
26   2001200207136 T.20713 Wybrane problemy gospodarki oparte na wiedzy : praca zbiorowa /
27   2001200091704 T.9170 Zarządzanie wiedzą : zintegrowane podejście / Jashapara, Ashok.
28   2001200094590 T.9459 Zarządzanie wiedzą : koncepcja i narzędzia / Kowalczyk, Adam
29   2001200086571 T.8657 Zarządzanie wiedzą (knowledge management) / GLADSTONE, BRIAN
30   2001200103223 T.10322 Zarządzanie wiedzą /
31   2001200127847 T.12784 Zarządzanie wiedzą / Trajer, Jędrzej.
32   2001200127854 T.12785 Zarządzanie wiedzą /
33   2001200215124 T.21512 Zarządzanie wiedzą / Jashapara, Ashok.
34   2001200186714 T.18671 Zarządzanie wiedzą projektową / Wyrozębski, Paweł.
35   2001200186134 T.18613 Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych : teoria i praktyka /
36   2001200070785 T.7078 Zarządzanie wiedzą w organizacji / PROBST, GILBERT
37   2001200083532 T.8353 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach / Grudzewski, Wiesław Maria
38   2001200075773 T.7577 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa /
39   2001200127861 T.12786 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : modele, podejścia, praktyka / Gierszewska, Grażyna.
40   2001200088650 T.8865 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie /
41   2001200084386 T.8438 Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych /
42   2001200106712 T.10671 Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa /
43   2001200152375 T.15237 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki /
44   2001200202353 T.20235 Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy / Brzeziński, Marek
 
Filozofia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
45   2001200185250 T.18525 Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur
46   2001200185434 T.18543 Historia filozofii : wybór testów /
47   2001200086205 T.8620 Historia filozofii i etyki do współczesności : źródła i komentarze / Tyburski, Włodzimierz
48   2001200032844 T.3284 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
49   2001200032851 T.3285 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław
50   2001200032868 T.3286 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław
51   2001200148927 T.14892 Logika odkrycia naukowego / Popper, Karl Raimund
52   2001200125065 T.12506 Logos, mit i ratio : wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku / Trzcińska, Izabela.
53   2005600076217 GW.7621 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried
54   2001200147012 T.14701 Nadużycie rozumu / Hayek, Friedrich August von
55   2001200036781 T.3678 Traktat o dobrej robocie / Kotarbiński, Tadeusz
 
Innowacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
56   2001200118012 T.11801 Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw /
57   2001200084812 T.8481 Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim /
58   2001200110115 T.11011 Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy : rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych / Matusiak, Krzysztof B.
59   2001200145308 T.14530 Cykl popularności : wybór odpowiedniej innowacji we właściwym czasie / Fenn, Jackie.
60   2001200140556 T.14055 Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Janasz, Władysław
61   2001200140563 T.14056 DNA innowatora : jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów / Dyer, Jeff.
62   2001300101570 TM.10157 DNA innowatora : jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów / Dyer, Jeff.
63   2001200181160 T.18116 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
64   2001300114891 TM.11489 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
65   2001300114907 TM.11490 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
66   2001300114914 TM.11491 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
67   2001300114921 TM.11492 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
68   2001300114938 TM.11493 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
69   2001300114945 TM.11494 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
70   2001300114952 TM.11495 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
71   2001300114969 TM.11496 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
72   2001300114976 TM.11497 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
73   2001300114983 TM.11498 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
74   2001300114990 TM.11499 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
75   2001300115003 TM.11500 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
76   2001200128059 T.12805 Droga innowacji / Lachowski, Sławomir
77   2001300107046 TM.10704 Droga innowacji / Lachowski, Sławomir
78   2001200190063 T.19006 Dyfuzja innowacji : jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług / Klincewicz, Krzysztof.
79   2001200150449 T.15044 Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów / Markowska, Małgorzata
80   2001200118029 T.11802 Dynamiczny wskaźnik innowacyjności : metoda badania innowacyjności / Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof
81   2001200213755 T.21375 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy / Czaja, Izabela.
82   2001200177460 T.17746 Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim : analiza silnych i słabych stron / Mikołajczyk, Grzegorz.
83   2001200190575 T.19057 Finansowanie działalności innowacyjnej / Prystrom, Joanna Ewa.
84   2001200211133 T.21113 Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych / Winnicka-Popczyk, Alicja.
85   2001200105340 T.10534 Innowacja : droga do wzrostu zysków / Gorman, Tom.
86   2001300103949 TM.10394 Innowacja : droga do wzrostu zysków / Gorman, Tom.
87   2001300103956 TM.10395 Innowacja : droga do wzrostu zysków / Gorman, Tom.
88   2001200119057 T.11905 Innowacja albo śmierć : bij swoje rekordy w życiu i w pracy / Collis, Jack.
89   2001400759299 TS.75929 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
90   2001400759305 TS.75930 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
91   2001400759312 TS.75931 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
92   2001400759329 TS.75932 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
93   2001400759336 TS.75933 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
94   2001400759343 TS.75934 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
95   2001400759350 TS.75935 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
96   2001400759367 TS.75936 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
97   2001400759374 TS.75937 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
98   2001200118043 T.11804 Innowacje : napęd wzrostu / Christensen, Clayton M.
99   2001200118050 T.11805 Innowacje : następny krok / Christensen, Clayton M.
100   2001300084798 TM.8479 Innowacje : następny krok / Christensen, Clayton M.
101   2001300084804 TM.8480 Innowacje : napęd wzrostu / Christensen, Clayton M.
102   2001300106896 TM.10689 Innowacje : następny krok / Christensen, Clayton M.
103   2001300106902 TM.10690 Innowacje : następny krok / Christensen, Clayton M.
104   2001200202858 T.20285 Innowacje : ocena w ujęciu mikro, mezo i makro /
105   2001200031199 T.3119 Innowacje a mała firma / STAWASZ, EDWARD
106   2001200041617 T.4161 Innowacje a mała firma / STAWASZ, EDWARD
107   2001200041624 T.4162 Innowacje a mała firma / STAWASZ, EDWARD
108   2001200041631 T.4163 Innowacje a mała firma / STAWASZ, EDWARD
109   2001200205668 T.20566 Innowacje gospodarcze : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne /
110   2001300103260 TM.10326 Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami /
111   2001300103277 TM.10327 Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami /
112   2001200145391 T.14539 Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami /
113   2001200092374 T.9237 Innowacje i konkurencyjność / Świtalski, Władysław
114   2001300083838 TM.8383 Innowacje i konkurencyjność / Świtalski, Władysław
115   2001200093166 T.9316 Innowacje i kreatywność / Niedzielski, Piotr
116   2001300044921 TM.4492 Innowacje i kreatywność / Niedzielski, Piotr
117   2001300044945 TM.4494 Innowacje i kreatywność / Niedzielski, Piotr
118   2001300044938 TM.4493 Innowacje i kreatywność / Niedzielski, Piotr
119   2001300045478 TM.4547 Innowacje i kreatywność / Niedzielski, Piotr
120   2001200131516 T.13151 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
121   2001300097163 TM.9716 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
122   2001300105660 TM.10566 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
123   2001300106131 TM.10613 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
124   2001200200908 T.20090 Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami /
125   2001200193590 T.19359 Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości : SOOIPP Annual - 2006 /
126   2001200106316 T.10631 Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji / Jasiński, Andrzej Henryk
127   2001200206115 T.20611 Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce /
128   2001200210969 T.21096 Innowacje i zarządzanie /
129   2001200025020 T.2502 Innowacje i zmiany w firmie : transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa / Penc, Józef
130   2001200108488 T.10848 Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa /
131   2001300074379 TM.7437 Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa /
132   2001300074386 TM.7438 Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa /
133   2001300090188 TM.9018 Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa /
134   2001200191244 T.19124 Innowacje społeczne w teorii i praktyce /
135   2001200151477 T.15147 Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP / Kolterman, Krzysztof.
136   2001300107336 TM.10733 Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP / Kolterman, Krzysztof.
137   2001200201356 T.20135 Innowacje w biznesie /
138   2001200086038 T.8603 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa /
139   2001300033215 TM.3321 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa /
140   2001200103377 T.10337 Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian / Antoszkiewicz, Jan
141   2001300061706 TM.6170 Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian / Antoszkiewicz, Jan
142   2001300083104 TM.8310 Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian / Antoszkiewicz, Jan
143   2001200110849 T.11084 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
144   2001300076540 TM.7654 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
145   2001300077967 TM.7796 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
146   2001300077974 TM.7797 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
147   2001300092373 TM.9237 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
148   2001300106148 TM.10614 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
149   2001300106155 TM.10615 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
150   2001300106162 TM.10616 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
151   2001300106179 TM.10617 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
152   2001200085284 T.8528 Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
153   2001300031549 TM.3154 Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
154   2001300036513 TM.3651 Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
155   2001300069825 TM.6982 Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
156   2001200119064 T.11906 Innowacje w organizacji / Janasz, Władysław
157   2001300103963 TM.10396 Innowacje w organizacji / Janasz, Władysław
158   2001200124044 T.12404 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
159   2001300088192 TM.8819 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
160   2001300088208 TM.8820 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
161   2001300100269 TM.10026 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
162   2001300107343 TM.10734 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
163   2001300107350 TM.10735 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
164   2001300107367 TM.10736 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
165   2001300107374 TM.10737 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
166   2001300107381 TM.10738 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
167   2001200135507 T.13550 Innowacje w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty /
168   2001300102133 TM.10213 Innowacje w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty /
169   2001200118630 T.11863 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
170   2001300083982 TM.8398 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
171   2001300083999 TM.8399 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
172   2001300084002 TM.8400 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
173   2001300084019 TM.8401 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
174   2001300084026 TM.8402 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
175   2001300084033 TM.8403 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
176   2001300084040 TM.8404 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
177   2001300084057 TM.8405 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
178   2001300084064 TM.8406 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
179   2001300084095 TM.8409 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
180   2001300084101 TM.8410 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
181   2001300084118 TM.8411 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
182   2001300084088 TM.8408 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
183   2001300084125 TM.8412 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
184   2001300084132 TM.8413 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
185   2001300084071 TM.8407 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
186   2001300106421 TM.10642 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
187   2001200104503 T.10450 Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw : siły motoryczne i bariery /
188   2001300083012 TM.8301 Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw : siły motoryczne i bariery /
189   2001200079252 T.7925 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
190   2001300022844 TM.2284 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
191   2001300022851 TM.2285 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
192   2001300022868 TM.2286 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
193   2001300022875 TM.2287 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
194   2001200103834 T.10383 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
195   2001300062994 TM.6299 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
196   2001300063007 TM.6300 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
197   2001300066695 TM.6669 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
198   2001300077981 TM.7798 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
199   2001300077998 TM.7799 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
200   2001200206122 T.20612 Innowacje w zarządzaniu : nowe ujęcie / Kraśnicka, Teresa.
201   2001200193774 T.19377 Innowacje w zarządzaniu / Lenart-Gansiniec, Regina
202   2001200116438 T.11643 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
203   2001300084781 TM.8478 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
204   2001300107398 TM.10739 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
205   2001200196324 T.19632 Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym : praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce / Wiktorska-Święcka, Aldona.
206   2001200102943 T.10294 Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym : praca zbiorowa /
207   2001300059215 TM.5921 Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy /
208   2001300059222 TM.5922 Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy /
209   2001300059475 TM.5947 Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy /
210   2001300059482 TM.5948 Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy /
211   2001300101204 TM.10120 Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy /
212   2001200117183 T.11718 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
213   2001300089076 TM.8907 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
214   2001300097170 TM.9717 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
215   2001300103970 TM.10397 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
216   2001300106186 TM.10618 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
217   2001200207013 T.20701 Innowacyjne i pozainnowacyjne uwarunkowania przedsiębiorczości regionalnej na przykładzie regionu Pomorza Zachodniego / Spychalska-Wojtkiewicz, Monika.
218   2001200109614 T.10961 Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiebiorstwie /
219   2001200213786 T.21378 Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe / Szymańska, Elżbieta
220   2001200191497 T.19149 Innowacyjność : uwarunkowania, strategie, wyzwania /
221   2001200086991 T.8699 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
222   2001300033994 TM.3399 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
223   2001300034007 TM.3400 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
224   2001300034014 TM.3401 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
225   2001300034021 TM.3402 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
226   2001300034038 TM.3403 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
227   2001200112799 T.11279 Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego /
228   2001200109768 T.10976 Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki / Marciniak, Stefan
229   2001300093936 TM.9393 Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki / Marciniak, Stefan
230   2001200100178 T.10017 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
231   2001300055774 TM.5577 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
232   2001300055781 TM.5578 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
233   2001300055798 TM.5579 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
234   2001300055804 TM.5580 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
235   2001300055811 TM.5581 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
236   2001300055828 TM.5582 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
237   2001300055835 TM.5583 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
238   2001300055842 TM.5584 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
239   2001200100185 T.10018 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
240   2001300055859 TM.5585 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
241   2001300055866 TM.5586 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
242   2001300055873 TM.5587 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
243   2001300055880 TM.5588 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
244   2001300055903 TM.5590 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
245   2001300055910 TM.5591 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
246   2001300055927 TM.5592 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
247   2001300055897 TM.5589 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
248   2001300096807 TM.9680 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
249   2001200118067 T.11806 Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 /
250   2001200189654 T.18965 Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce / Klóska, Rafał.
251   2001200086960 T.8696 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
252   2001300033819 TM.3381 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
253   2001300033826 TM.3382 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
254   2001300033833 TM.3383 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
255   2001300033840 TM.3384 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
256   2001300033857 TM.3385 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
257   2001300033864 TM.3386 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
258   2001200119477 T.11947 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
259   2001300085481 TM.8548 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
260   2001300089083 TM.8908 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
261   2001300092397 TM.9239 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
262   2001300107435 TM.10743 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
263   2001200110108 T.11010 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
264   2001300073129 TM.7312 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
265   2001300073136 TM.7313 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
266   2001300073143 TM.7314 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
267   2001300073150 TM.7315 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
268   2001200123788 T.12378 Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw : metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych / Nawrocki, Tomasz
269   2001300092403 TM.9240 Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw : metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych / Nawrocki, Tomasz
270   2001200108495 T.10849 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
271   2001300072375 TM.7237 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
272   2001300074744 TM.7474 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
273   2001300083098 TM.8309 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
274   2001200132155 T.13215 Innowacyjność przepis na sukces : model "od A do F" / Trías de Bes, Fernando
275   2001300097187 TM.9718 Innowacyjność przepis na sukces : model "od A do F" / Trías de Bes, Fernando
276   2001300106193 TM.10619 Innowacyjność przepis na sukces : model "od A do F" / Trías de Bes, Fernando
277   2001200097485 T.9748 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
278   2001300051127 TM.5112 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
279   2001300051134 TM.5113 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
280   2001300056566 TM.5656 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
281   2001300056573 TM.5657 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
282   2001300056580 TM.5658 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
283   2001300056597 TM.5659 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
284   2001300056603 TM.5660 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
285   2001300056610 TM.5661 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
286   2001300056627 TM.5662 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
287   2001300056634 TM.5663 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
288   2001300056641 TM.5664 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
289   2001300059703 TM.5970 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
290   2001300067906 TM.6790 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
291   2001200117923 T.11792 Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów /
292   2001200188435 T.18843 Innowacyjność w przedsiębiorstwie / Szymanek, Tadeusz
293   2001200117916 T.11791 Innowacyjność w skali makro i mikro /
294   2001300089090 TM.8909 Innowacyjność w skali makro i mikro /
295   2001200093944 T.9394 Innowacyjność w teorii i praktyce /
296   2001300066138 TM.6613 Innowacyjność w teorii i praktyce /
297   2001200119583 T.11958 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Bal-Woźniak, Teresa.
298   2001300089106 TM.8910 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Bal-Woźniak, Teresa.
299   2001300092410 TM.9241 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Bal-Woźniak, Teresa.
300   2001300103987 TM.10398 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Bal-Woźniak, Teresa.
301   2001200112645 T.11264 Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa /
302   2001300082459 TM.8245 Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa /
303   2001300083067 TM.8306 Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa /
304   2001200112102 T.11210 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
305   2001300076809 TM.7680 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
306   2001300076816 TM.7681 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
307   2001300076823 TM.7682 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
308   2001300076830 TM.7683 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
309   2001300076847 TM.7684 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
310   2001300076854 TM.7685 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
311   2001300076861 TM.7686 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
312   2001300076878 TM.7687 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
313   2001300076885 TM.7688 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
314   2001300100191 TM.10019 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
315   2001300100207 TM.10020 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
316   2001200145414 T.14541 Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce / Kozioł-Nadolna, Katarzyna.
317   2001200110665 T.11066 Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce : źródła i modele / Janasz, Krzysztof.
318   2001300078919 TM.7891 Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce : źródła i modele / Janasz, Krzysztof.
319   2001200194115 T.19411 Komercjalizacja innowacji : zarządzanie projektami i finansowanie / Bolek, Monika.
320   2001200213762 T.21376 Krajowy system innowacji 2.0 / Świadek, Arkadiusz.
321   2001200201677 T.20167 Krajowy system innowacji w Polsce / Świadek, Arkadiusz.
322   2001200142031 T.14203 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
323   2001300099907 TM.9990 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
324   2001300099914 TM.9991 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
325   2001300099921 TM.9992 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
326   2001300099938 TM.9993 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
327   2001300099945 TM.9994 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
328   2001300099952 TM.9995 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
329   2001300099969 TM.9996 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
330   2001300099976 TM.9997 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
331   2001300099983 TM.9998 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
332   2001300099990 TM.9999 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
333   2001300100009 TM.10000 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
334   2001300100016 TM.10001 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
335   2001300100023 TM.10002 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
336   2001300100030 TM.10003 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
337   2001300100047 TM.10004 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
338   2001300100054 TM.10005 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
339   2001300100061 TM.10006 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
340   2001300100078 TM.10007 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
341   2001300100085 TM.10008 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
342   2001300100092 TM.10009 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
343   2001300100108 TM.10010 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
344   2001300100115 TM.10011 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
345   2001300100122 TM.10012 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
346   2001300100139 TM.10013 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
347   2001300100146 TM.10014 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
348   2001300100153 TM.10015 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
349   2001300100160 TM.10016 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
350   2001300100177 TM.10017 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
351   2001300100184 TM.10018 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
352   2001300109798 TM.10979 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
353   2001300109804 TM.10980 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
354   2001300109811 TM.10981 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
355   2001300109835 TM.10983 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
356   2001300109842 TM.10984 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
357   2001300109859 TM.10985 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
358   2001300109828 TM.10982 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
359   2001300109866 TM.10986 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
360   2001300109873 TM.10987 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
361   2001300109880 TM.10988 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
362   2001200192494 T.19249 Kształtowanie regionalnych systemów innowacji : doświadczenia Polski i Unii Europejskiej / Gust-Bardon, Natalia Irena.
363   2001200213953 T.21395 Metody i techniki projektowania innowacji / Jelonek, Dorota.
364   2001200086311 T.8631 Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość / DRUCKER, PETER FERDINAND
365   2001300033000 TM.3300 Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość / DRUCKER, PETER FERDINAND
366   2001300035738 TM.3573 Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość / DRUCKER, PETER FERDINAND
367   2001200110740 T.11074 Nowa era innowacji / Prahalad, C. K.
368   2001300106957 TM.10695 Nowa era innowacji / Prahalad, C. K.
369   2001200206948 T.20694 Nowe otwarcie na innowacje /
370   2001200126628 T.12662 Nowoczesne rozwiązania w innowacyjnym biznesie - wybrane zagadnienia /
371   2001300090461 TM.9046 Nowoczesne rozwiązania w innowacyjnym biznesie - wybrane zagadnienia /
372   2001300111098 TM.11109 Nowoczesne rozwiązania w innowacyjnym biznesie - wybrane zagadnienia /
373   2001200207655 T.20765 Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi /
374   2001200211041 T.21104 Oszczędne innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie / Markiewicz, Joanna
375   2001200193330 T.19333 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce : raport 2010 : parki technologiczne, inkubatory technologiczne, preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu, lokalne i regional
376   2001200199899 T.19989 Parki technologiczne jako element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP / Błaszczyk, Mateusz.
377   2001200190803 T.19080 Plany działań na lata 2011-2013 do programu rozwoju pn. "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020".
378   2001200111747 T.11174 Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
379   2001300077448 TM.7744 Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
380   2001200186592 T.18659 Polityka innowacyjna /
381   2001200186608 T.18660 Polityka innowacyjna / Weresa, Marzenna.
382   2001300086648 TM.8664 Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji /
383   2001300095732 TM.9573 Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji /
384   2001200144356 T.14435 Polityka innowacyjna w Polsce : analiza i proponowane kierunki zmian / Czerniak, Jakub.
385   2001300102614 TM.10261 Polityka innowacyjna w Polsce : analiza i proponowane kierunki zmian / Czerniak, Jakub.
386   2001300108081 TM.10808 Polityka innowacyjna w Polsce : analiza i proponowane kierunki zmian / Czerniak, Jakub.
387   2001200103971 T.10397 Polska innowacyjność : analiza bibliometryczna / Klincewicz, Krzysztof.
388   2001200190797 T.19079 Polskie i europejskie przykłady działań proinnowacyjnych : rekomendacje do Planu Działań do Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego /
389   2001200205194 T.20519 Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań / Knosala, Ryszard
390   2001200150340 T.15034 Potencjał nauki a innowacyjność regionów / Olechnicka, Agnieszka.
391   2001200211645 T.21164 Problemy transferu wiedzy do praktyki gospodarczej /
392   2001200067174 T.6717 Procesy innowacyjne w polski przemyśle / MOSZKOWICZ, KRYSTYNA
393   2001200067181 T.6718 Procesy innowacyjne w polski przemyśle / MOSZKOWICZ, KRYSTYNA
394   2001200075490 T.7549 Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych : inżynieria strategii przedsiębiorstwa / Berliński, Lechosław
395   2001200213700 T.21370 Projektowanie strategii innowacji / Sołtysik, Mariusz
396   2001200086199 T.8619 Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw / LUBRYKA, AGNIESZKA
397   2001200213014 T.21301 Przedsiębiorcze państwo : obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego / Mazzucato, Mariana
398   2001200111419 T.11141 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
399   2001300083081 TM.8308 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
400   2001300093387 TM.9338 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
401   2001300108128 TM.10812 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
402   2001300108135 TM.10813 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
403   2001200188961 T.18896 Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna : region w warunkach konkurencji / Makieła, Zbigniew
404   2001200119071 T.11907 Przełomowe innowacje : możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa / Christensen, Clayton M.
405   2001300090553 TM.9055 Przełomowe innowacje : możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa / Christensen, Clayton M.
406   2001200146305 T.14630 Przez innowację do wzrostu : jak wprowadzić innowację przełomową /
407   2001200120046 T.12004 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020 : program rozwoju /
408   2001200087004 T.8700 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
409   2001300034052 TM.3405 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
410   2001300034069 TM.3406 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
411   2001300034076 TM.3407 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
412   2001300034083 TM.3408 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
413   2001300034045 TM.3404 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
414   2001200146374 T.14637 Regionalne systemy innowacji w Polsce / Świadek, Arkadiusz.
415   2001200195242 T.19524 Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim przemyśle : studium badawcze / Świadek, Arkadiusz.
416   2001200149115 T.14911 Regionalny wymiar procesów innowacji / Nowakowska, Aleksandra.
417   2001200211676 T.21167 Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki /
418   2001200112966 T.11296 Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji /
419   2001200146077 T.14607 Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki /
420   2001200134036 T.13403 Standout : innowacyjny test do oceny silnych stron / Buckingham, Marcus.
421   2001300104588 TM.10458 Standout : innowacyjny test do oceny silnych stron / Buckingham, Marcus.
422   2001200077296 T.7729 Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji / Francik, Anna.
423   2001200150814 T.15081 Strategia 2w1 / Szczęsny, Tomasz.
424   2001300107008 TM.10700 Strategia 2w1 / Szczęsny, Tomasz.
425   2001200127151 T.12715 Strategiczne zarządzanie innowacjami : strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT / Żebrowski, Michał
426   2001200055676 T.5567 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
427   2001200055683 T.5568 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
428   2001200055690 T.5569 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
429   2001200055706 T.5570 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
430   2001200055713 T.5571 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
431   2001200091582 T.9158 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
432   2001200134173 T.13417 Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej / Weresa, Marzenna.
433   2001300097477 TM.9747 Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej / Weresa, Marzenna.
434   2001300106797 TM.10679 Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej / Weresa, Marzenna.
435   2001200084867 T.8486 Sztuka innowacji : lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Kelley, Tom
436   2001200119040 T.11904 Sztuka innowacji : lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Kelley, Tom
437   2001200190506 T.19050 Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm /
438   2001200212741 T.21274 Transfer wiedzy z nauki do biznesu : doświadczenia regionu Mazowsze /
439   2001200145735 T.14573 Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce / Firszt, Dariusz
440   2001200144981 T.14498 Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego / Oleksiuk, Adam.
441   2001200196386 T.19638 Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce / Kamińska, Alfreda.
442   2001200210105 T.21010 Wprowadzanie innowacji od wewnątrz : przewodnik dla liderów zmian / Krippendorff, Kaihan.
443   2001200069222 T.6922 Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Piałucha, Marek.
444   2001300002556 TM.255 Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Piałucha, Marek.
445   2001200078286 T.7828 Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
446   2001200214776 T.21477 Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty / Tomaszewski, Marek
447   2001200177439 T.17743 Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej /
448   2001200109102 T.10910 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
449   2001300072498 TM.7249 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
450   2001300072566 TM.7256 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
451   2001300072900 TM.7290 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
452   2001300073495 TM.7349 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
453   2001300090959 TM.9095 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
454   2001300092960 TM.9296 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
455   2001200039263 T.3926 Zarządzanie firmą innowacyjną / Sosnowska, Alicja.
456   2001200091933 T.9193 Zarządzanie innowacjami : teoria i praktyka
457   2001200069178 T.6917 Zarządzanie innowacjami : wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw / Dworczyk, Mieczysław
458   2001200145803 T.14580 Zarządzanie innowacjami : integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych / Tidd, Joseph
459   2001200069253 T.6925 Zarządzanie innowacjami / Pomykalski, Andrzej
460   2001300002631 TM.263 Zarządzanie innowacjami / Pomykalski, Andrzej
461   2001200108846 T.10884 Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Bojewska, Barbara.
462   2001200060335 T.6033 Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi : praca zbiorowa /
463   2001200060342 T.6034 Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi : praca zbiorowa /
464   2001200060359 T.6035 Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi : praca zbiorowa /
465   2001200132612 T.13261 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / Karlik, Marcin.
466   2001300098498 TM.9849 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / Karlik, Marcin.
467   2001300101785 TM.10178 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / Karlik, Marcin.
468   2001300106018 TM.10601 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / Karlik, Marcin.
469   2001200208560 T.20856 Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym / Bal-Woźniak, Teresa.
470   2001200117978 T.11797 Zarządzanie innowacją /
471   2001200101793 T.10179 Zarządzanie innowacyjne : sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej / Penc, Józef.
472   2001200041822 T.4182 Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi / Krawiec, Franciszek.
473   2001300002709 TM.270 Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi / Krawiec, Franciszek.
474   2001200132780 T.13278 Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Grudzewski, Wiesław Maria
475   2001300108456 TM.10845 Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Grudzewski, Wiesław Maria
476   2001200129438 T.12943 Zarządzanie wynikami badań naukowych : poradnik dla innowatorów : praca zbiorowa /
477   2001300098283 TM.9828 Zarządzanie wynikami badań naukowych : poradnik dla innowatorów : praca zbiorowa /
478   2001200141164 T.14116 Zmiana reguł gry w biznesie : jak zwiększyć przychody i zyski przez innowacje / Lafley, Alan G.
479   2001200150920 T.15092 Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce / Kowalski, Arkadiusz Michał.
 
Negocjacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
480   2001200212895 T.21289 5 kroków do porozumienia : jak skutecznie negocjować w biznesie / Walewicz-Kuc, Anna
481   2001300006394 TM.639 Broń swoich interesów / Sharpe, Robert
482   2001200049972 T.4997 Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / FISCHER, ROGER
483   2001200131059 T.13105 Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / Fisher, Roger
484   2001200097546 T.9754 Ekonomiczne podstawy negocjacji : pomiędzy prawem a moralnością /
485   2001200196980 T.19698 Emocje w negocjacjach : [jak je wykorzystać nie tylko w biznesie] / Fisher, Roger
486   2001200087691 T.8769 Jak negocjować / Casse, Pierre.
487   2001200188459 T.18845 Jak odnieść sukces w negocjacjach / Steele, Paul
488   2001200190155 T.19015 Jak skutecznie negocjować / Fowler, Alan.
489   2001200124822 T.12482 Jak wygrać każde negocjacje : nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem / Mayer, Robert
490   2001200212918 T.21291 Korzystna transakcja : strategie i taktyki skutecznego negocjatora / Blount, Jeb.
491   2001200200632 T.20063 Kremlowska szkoła negocjacji : jak osiągnąć sukces w biznesie kontrolując każdy etap rokowań / Ryzov, Igorʹ Romanovič.
492   2001200208799 T.20879 Mediacje : teoria i praktyka /
493   2001200060090 T.6009 Metoda negocjacji : przygotowanie, techniki, symulacje / Stępniewski, Jan.
494   2001200095467 T.9546 Negocjacje : Harwardzki Projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach / Bercoff, Maurice A.
495   2001200125973 T.12597 Negocjacje : jednostka, organizacja, kultura / Winch, Anna.
496   2001200130830 T.13083 Negocjacje : sprawdzone strategie / Horzyk, Adrian
497   2001200000669 T.66 Negocjacje / Rządca, Robert Artur.
498   2001200023217 T.2321 Negocjacje / Rządca, Robert Artur.
499   2001200029677 T.2967 Negocjacje / Donaldson, Michael C.
500   2001300000309 TM.30 Negocjacje / Cenker, Ewa Małgorzata.
501   2001200084034 T.8403 Negocjacje / Luecke, Richard.
502   2001200215476 T.21547 Negocjacje / Kałucki, Krzysztof.
503   2001200047992 T.4799 Negocjacje doskonałe : wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby udało ci się za pierwszym razem / KENNEDY, GAVIN
504   2001200033872 T.3387 Negocjacje handlowe / BRDULAK, HALINA
505   2001200050206 T.5020 Negocjacje handlowe / BRDULAK, HALINA
506   2001200204616 T.20461 Negocjacje i komunikacja : wybrane aspekty / Chrąchol-Barczyk, Urszula.
507   2001200083280 T.8328 Negocjacje i komunikacja w biznesie / Łaguna, Mirosław
508   2001200096709 T.9670 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
509   2001200130823 T.13082 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
510   2001200186653 T.18665 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
511   2001200136436 T.13643 Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej / Cenker, Ewa Małgorzata.
512   2001200115219 T.11521 Negocjacje międzynarodowe / Kendik, Magdalena.
513   2001200146244 T.14624 Negocjacje na rynku nieruchomości / Szubielski, Cezary.
514   2001200058431 T.5843 Negocjacje partnerskie /
515   2001200058448 T.5844 Negocjacje partnerskie /
516   2001200058455 T.5845 Negocjacje partnerskie /
517   2001200058462 T.5846 Negocjacje partnerskie /
518   2001200058479 T.5847 Negocjacje partnerskie /
519   2001200058486 T.5848 Negocjacje partnerskie /
520   2001200058493 T.5849 Negocjacje partnerskie /
521   2001200058509 T.5850 Negocjacje partnerskie /
522   2001200058516 T.5851 Negocjacje partnerskie /
523   2001200058523 T.5852 Negocjacje partnerskie /
524   2001200077432 T.7743 Negocjacje w biznesie : kluczowe zagadnienia / CHEŁPA, STANISŁAW
525   2001200031496 T.3149 Negocjacje w biznesie / Nęcki, Zbigniew
526   2001300040220 TM.4022 Negocjacje w biznesie / Nęcki, Zbigniew
527   2001200075346 T.7534 Negocjacje w interesach : jak negocjują organizacje / Rządca, Robert Artur.
528   2001200196768 T.19676 Negocjacje z dłużnikami : jak odzyskać swoje pieniądze nie wkraczając na drogę sądową / Holwek, Jarosław.
529   2001200213168 T.21316 Negocjacje z partnerami z krajów Unii Europejskiej / Jakubiak-Mirończuk, Aneta.
530   2001200213779 T.21377 Negocjacje z potworami : jak osiągnąć to, co chcemy, negocjując z silniejszym od siebie / Ryzov, Igorʹ Romanovič.
531   2001200020322 T.2032 Negocjacje zbiorowe : kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników / Jurkowski, Ryszard.
532   2001200009273 T.927 Negocjacje zbiorowe. BORKOWSKA STANISŁAWA
533   2001200199745 T.19974 Negocjacyjne zoo : strategie i techniki negocjacji w pigułce / Załuski, Grzegorz.
534   2001400799769 TS.79976 Negocjowanie / Mastenbroek, Willem F. G.
535   2001200143687 T.14368 Negocjowanie i zawieranie umów handlowych : uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia / Budzyński, Wojciech.
536   2001200212536 T.21253 Negocjuj ! : czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach / Woźniczka, Wojciech.
537   2001200199738 T.19973 Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie : nigdy nie idź na kompromis / Voss, Christopher Arnold
538   2001200197604 T.19760 Negocjujemy po angielsku : język, kultura, obyczaje / Woytowicz-Neymann, Monika.
539   2001200186912 T.18691 O negocjacjach i negocjatorach : poradnik praktyka / Niemczyk, Andrzej.
540   2001200049965 T.4996 Odchodząc od NIE : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji / Ury, William
541   2001200126123 T.12612 Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie / Kozina, Andrzej
542   2001200190728 T.19072 Psychologia prowadzenia negocjacji : profesjonalne techniki negocjacyjne z eksperymentami i ćwiczeniami / Birkenbihl, Vera F.
543   2001200133961 T.13396 Scenariusze negocjacji biznesowych : trening umiejętności /
544   2001200040009 T.4000 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
545   2001200040016 T.4001 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
546   2001200040023 T.4002 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
547   2001200040030 T.4003 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
548   2001200040047 T.4004 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
549   2001200040054 T.4005 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
550   2001200040061 T.4006 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
551   2001200040078 T.4007 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
552   2001200190179 T.19017 Sztuka negocjacji / Nierenberg, Gerard I.
553   2001200087400 T.8740 Sztuka negocjacji w biznesie : innowacyjne podejście prowadzące do przełomu / Watkins, Michael
554   2001200149191 T.14919 Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne /
555   2001300000606 TM.60 Taktyki i techniki negocjacyjne / ZBIEGIEŃ-MACIĄG, LIDIA
556   2001200027208 T.2720 Taktyki i techniki negocjacyjne. ZBIEGIEŃ-MACIĄG LIDIA
557   2001200215353 T.21535 Techniki negocjacji i wywierania wpływu / Chmielecki, Michał.
558   2001200205408 T.20540 Techniki negocjacyjne / Kałucki, Krzysztof.
559   2001300006387 TM.638 Trudne rozmowy w interesach / MARTIN, DAVID M.
560   2001200039959 T.3995 Wygrywanie negocjacji / Ilich, John
561   2001200141102 T.14110 Wzorowe negocjacje : nie wpadaj w pułapki i osiągaj cel / Wieke, Thomas
562   2001200141522 T.14152 Zasady negocjacji : kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów /
563   2001200127885 T.12788 Zasady negocjacji / Lewicki, Roy J.
564   2001300122971 TM.12297 Zasady negocjacji /
565   2001200205477 T.20547 Zasady negocjacji / Lewicki, Roy J.
566   2001200205958 T.20595 Zasady negocjacji / Kozina, Andrzej
 
Konferencje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
567   2001200203145 T.20314 13th International Scientific Conference, Human Potential Development, 7-9 June, 2016, University of Szczecin, Poland /
568   2001200095306 T.9530 Bankowość elektroniczna a rozwój banków w Polsce : VaBanque 2006 : materiały konferencyjne /
569   2001200027031 T.2703 Cargotrans '97 : Polska jako logistyczna platforma europejskich powiązań transportowych : III Konferencja Naukowo-Techniczna, 22-23 października 1997.
570   2001200027048 T.2704 Cargotrans '97 : Polska jako logistyczna platforma europejskich powiązań transportowych : III Konferencja Naukowo-Techniczna, 22-23 października 1997.
571   2001200099434 T.9943 Conference abstracts. International Conference "Economics Challenge of XXI Century Poland - European Union - World", 5-7 June, Międzyzdroje, Poland
572   2001200087073 T.8707 Deklaracja bolońska i co dalej : zbiór komunikatów, wytycznych i sugestii : materiały ze strony internetowej MENiS http://www.menis.gov.pl. /
573   2001300110343 TM.11034 Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej : gospodarka morska, turystyka, finanse : praca zbiorowa /
574   2001200094293 T.9429 Drogi, mosty, przeprawy, eustaria : realia i dysproporcje : interdyscyplinarne warsztaty międzynarodowe "ADMIRAŁ II" : materiały z sesji naukowej DPT PAN Świnoujście Polska, 21-23.04.2006, materiały z Sesji Naukowej Komisji PAN, WSG/IAU Bydgoszcz, 19.12.2006 /
575   2001200183386 T.18338 Dylematy opracowania : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 18-20 września 2013 r. /
576   2001200204456 T.20445 Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Praktyczna, Zabrze, 6-7 wrzesień [!] 2007 /
577   2001200074905 T.7490 Ekonomia w Szczecinie : jubileusz 55-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (1946-2001), zjazd absolwentów ekonomii (Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Handlowej) : praca zbiorowa /
578   2001200098833 T.9883 Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim : I Regionalna Konferencja i Wystawa, Szczecin, 26 listopada 2003 : praca zbiorowa /
579   2001200106644 T.10664 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
580   2001300090225 TM.9022 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
581   2001300090232 TM.9023 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
582   2001300090249 TM.9024 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
583   2001300112309 TM.11230 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
584   2001300112316 TM.11231 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
585   2001300112323 TM.11232 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
586   2001300112347 TM.11234 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
587   2001300112354 TM.11235 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
588   2001300112361 TM.11236 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
589   2001300112378 TM.11237 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
590   2001300112385 TM.11238 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
591   2001300112392 TM.11239 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
592   2001300112408 TM.11240 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
593   2001300112415 TM.11241 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
594   2001300112422 TM.11242 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
595   2001300112439 TM.11243 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
596   2001300112446 TM.11244 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
597   2001300112453 TM.11245 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
598   2001300112460 TM.11246 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
599   2001300112477 TM.11247 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
600   2001300112484 TM.11248 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
601   2001300112491 TM.11249 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
602   2001300112507 TM.11250 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
603   2001300112514 TM.11251 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
604   2001300112521 TM.11252 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
605   2001300112538 TM.11253 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
606   2001300112545 TM.11254 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
607   2001300112552 TM.11255 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
608   2001300112569 TM.11256 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
609   2001300112576 TM.11257 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
610   2001300112583 TM.11258 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
611   2001300112590 TM.11259 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
612   2001300112330 TM.11233 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
613   2001200124341 T.12434 Europejska przestrzeń transportu : koncepcja i rzeczywistość = European transport area : idea and reality : Euro-trans 2012, Szczecin, 24-25 września 2012.
614   2001300088963 TM.8896 Europejska przestrzeń transportu : koncepcja i rzeczywistość = European transport area : idea and reality : Euro-trans 2012, Szczecin, 24-25 września 2012.
615   2001300090218 TM.9021 Europejska przestrzeń transportu : koncepcja i rzeczywistość = European transport area : idea and reality : Euro-trans 2012, Szczecin, 24-25 września 2012.
616   2001200098703 T.9870 Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów "Zielonej Księgi" polityki morskiej Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
617   2001300053534 TM.5353 Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów "Zielonej Księgi" polityki morskiej Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
618   2001200089015 T.8901 II [Drugi] Europejski Kongres Transportowy : TRANSLOG 2003 /
619   2001300098986 TM.9898 II [Drugi] Europejski Kongres Transportowy : TRANSLOG 2003 /
620   2001200089114 T.8911 II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie /
621   2001300037091 TM.3709 II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie /
622   2001300042743 TM.4274 II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie /
623   2001300042750 TM.4275 II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie /
624   2001200094132 T.9413 Inland Shipping 2006 : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa /
625   2001200089039 T.8903 Integracja i tożsamość : [Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej : materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego, 24-26 kwietnia 2003] : praca zbiorowa /
626   2001200098406 T.9840 IV Zachodniopomorskie Forum Finanse '99 : konferencja, 27-28 kwietnia 1999 r. : Pieniądze, pieniądze... : wystawa produktów i usług finansowych 27-29 kwietnia 1999 r. : materiały konferencyjne /
627   2001200070389 T.7038 Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'97 nt.: Strategie zmian strukturalnych w krajowym transporcie samochodowym i [...] : Międzyzdroje, 25-26 VI 1997 /
628   2001200106330 T.10633 Konferencja "Inwestor" : trendy i strategie w czasie kryzysu finansowego : materiały konferencyjne /
629   2001300071590 TM.7159 Konferencja "Inwestor" : trendy i strategie w czasie kryzysu finansowego : materiały konferencyjne /
630   2001200096228 T.9622 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne, Szczecin, 17 maja 2006 r. : praca zbiorowa /
631   2001200101700 T.10170 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : XI Studencka Konferencja Naukowa : praca zbiorowa /
632   2001200101724 T.10172 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
633   2001300058997 TM.5899 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
634   2001300059000 TM.5900 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
635   2001300058973 TM.5897 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne, Szczecin, 17 maja 2006 r. : praca zbiorowa /
636   2001300064127 TM.6412 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : XI Studencka Konferencja Naukowa : praca zbiorowa /
637   2001200102141 T.10214 Międzynarodowe konferencje - miasta i regiony /
638   2001300059673 TM.5967 Międzynarodowe konferencje - miasta i regiony /
639   2001300086181 TM.8618 Międzynarodowe konferencje - miasta i regiony /
640   2001200076480 T.7648 Nowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Polskiej Żeglugi Promowej : mat. na ogólno- polską konf.nauk."Polska Żegluga Liniowa i Promowa 20 3 " /
641   2001300022806 TM.2280 Nowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Polskiej Żeglugi Promowej : mat. na ogólno- polską konf.nauk."Polska Żegluga Liniowa i Promowa 20 3 " /
642   2001200130892 T.13089 Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie /
643   2001200026737 T.2673 Nowoczesny transport kluczem do integracji europejskiej : Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin, 18-19 października 1995 /
644   2001200085758 T.8575 Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich : mat. konf. /
645   2001200073847 T.7384 Oddziaływanie integracji ze strukturami Unii Europejskiej na procesyglobalizacji polskiego rynku usług łączności : konf. nauk. Szczecin -Świnoujście, 25-26.X.2000 /
646   2001300064035 TM.6403 Oddziaływanie integracji ze strukturami Unii Europejskiej na procesyglobalizacji polskiego rynku usług łączności : konf. nauk. Szczecin -Świnoujście, 25-26.X.2000 /
647   2001200085772 T.8577 Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej gospodarki w Polsce /
648   2001200070037 T.7003 Ogólnopolska konferencja naukowa "Ektra 2000" nt. Strategie konkurowania na rynku transportowym /
649   2001300052612 TM.5261 Ogólnopolska konferencja naukowa "Ektra 2000" nt. Strategie konkurowania na rynku transportowym /
650   2001200061547 T.6154 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
651   2001200061554 T.6155 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
652   2001200061561 T.6156 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
653   2001200061578 T.6157 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
654   2001200061585 T.6158 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
655   2001200061592 T.6159 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
656   2001200061608 T.6160 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
657   2001200061615 T.6161 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
658   2001200061622 T.6162 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
659   2001200061639 T.6163 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
660   2001200061646 T.6164 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
661   2001300032423 TM.3242 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
662   2001200085741 T.8574 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
663   2001300042767 TM.4276 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
664   2001300099518 TM.9951 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
665   2001300099525 TM.9952 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
666   2001200074868 T.7486 Polska w "starej" i "nowej gospodarce" : spojrzenie makro-, mezzo-, i mikroekonomiczne : III konferencja doktorantów, Szczecin, czerwiec 2002 : materiały konferencyjne /
667   2001200095061 T.9506 Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki : spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Szczecin 2004 : praca zbiorowa. T. 1 /
668   2001200095078 T.9507 Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki : spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Szczecin 2004 : praca zbiorowa. T.2 /
669   2001200105029 T.10502 Polskie regiony w Unii Europejskiej : materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Region 2003, Szczecin, 8 grudnia 2003 /
670   2001200195167 T.19516 Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej /
671   2001200094125 T.9412 Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP 2006, Świnoujście - Kopenhaga, 18-21 maja 2006 /
672   2001200085376 T.8537 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : mat. konferencyjne [VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Szczecin 2-3 grudnia 2004 r. /
673   2001300032232 TM.3223 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : mat. konferencyjne [VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Szczecin 2-3 grudnia 2004 r. /
674   2001200089046 T.8904 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : [VII międzynarodowa studencka konferencja naukowa], Szczecin, 4-5 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
675   2001200096242 T.9624 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : Euroregiony, Szczecin - Pobierowo, 6-7 grudnia 2006 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
676   2001200101694 T.10169 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : Szczecin, 7-8 grudnia 2005 : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
677   2001300058966 TM.5896 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : Euroregiony, Szczecin - Pobierowo, 6-7 grudnia 2006 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
678   2001200101731 T.10173 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa /
679   2001300059017 TM.5901 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa /
680   2001300064103 TM.6410 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : Euroregiony, Szczecin - Pobierowo, 6-7 grudnia 2006 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
681   2001300064134 TM.6413 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa /
682   2001300064110 TM.6411 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : Szczecin, 7-8 grudnia 2005 : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
683   2001300068989 TM.6898 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : [VII międzynarodowa studencka konferencja naukowa], Szczecin, 4-5 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
684   2001200209222 T.20922 Przedsiębiorczość społeczna jako forma aktywności ekonomicznej i społecznej w woj. zachodniopomorskim : materiały konferencji zorganizowanych w dniu 13.06.2016 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w dniu 27.06.2016 roku w Nowogardzie : praca zbiorowa / Brzychcy, Katarzyna.
685   2001200185403 T.18540 Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską /
686   2001200110139 T.11013 Quo vadis marketingu : nowoczesna komunikacja a zachowania konsumentów : materiały konferencyjne, Szczecin, 3-4 kwietnia 2008 : praca zbiorowa /
687   2001300086068 TM.8606 Quo vadis marketingu : nowoczesna komunikacja a zachowania konsumentów : materiały konferencyjne, Szczecin, 3-4 kwietnia 2008 : praca zbiorowa /
688   2001200105012 T.10501 Region 2002 : Polska-Unia Europejska, ostatnia runda : materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Szczecin, 9 grudnia 2002 /
689   2001200101717 T.10171 Region 2004 : inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 /
690   2001200096341 T.9634 Region 2006 : rozwój regionalny w Polsce w latach 2007-2013 : inwestycje i kapitał : materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 11 grudnia 2006 /
691   2001200100680 T.10068 Region 2008 : pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny : materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 28 stycznia 2008 /
692   2001300058980 TM.5898 Region 2008 : pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny : materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 28 stycznia 2008 /
693   2001200096235 T.9623 Rynki finansowe - szanse i zagrożenia, doświadczenia polskie i zagraniczne : materiały konferencyjne /
694   2001300064318 TM.6431 Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : IV Forum Samorządowe /
695   2001300064325 TM.6432 Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : IV Forum Samorządowe /
696   2001200091544 T.9154 Skuteczne zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : teoria, doswiadczenia, tendencje : materiały konferencyjne /
697   2001200138638 T.13863 Strategia województwa a strategia przedsiębiorstw /
698   2001200091551 T.9155 Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne /
699   2001300036957 TM.3695 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
700   2001300036964 TM.3696 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
701   2001300036971 TM.3697 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
702   2001300036988 TM.3698 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
703   2001300036995 TM.3699 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
704   2001300052766 TM.5276 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
705   2001300064042 TM.6404 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
706   2001200089367 T.8936 Teatry w Europie : międzynarodowa konferencja : organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna /
707   2001200187261 T.18726 TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami : praca zbiorowa /
708   2001200089053 T.8905 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
709   2001300037053 TM.3705 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
710   2001300053565 TM.5356 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
711   2001300056504 TM.5650 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
712   2001300065391 TM.6539 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
713   2001300065407 TM.6540 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
714   2001200096143 T.9614 Translog 2004 : transport jako czynnik integracji regionów /
715   2001300053572 TM.5357 Translog 2004 : transport jako czynnik integracji regionów /
716   2001300053589 TM.5358 Translog 2004 : transport jako czynnik integracji regionów /
717   2001200089176 T.8917 Translog 2004 : transport jako czynnik integracji regionów /
718   2001300098979 TM.9897 Translog 2004 : transport jako czynnik integracji regionów /
719   2001200098390 T.9839 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
720   2001300052896 TM.5289 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
721   2001300052902 TM.5290 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
722   2001300052919 TM.5291 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
723   2001300052926 TM.5292 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
724   2001300052933 TM.5293 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
725   2001300059024 TM.5902 Translog 2007 : szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 /
726   2001300090256 TM.9025 Translog 2007 : szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 /
727   2001300098580 TM.9858 Translog 2007 : szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 /
728   2001200076435 T.7643 Transport żywności : problemy logistyczne technologiczne i techniczne : materiały II konferencji 6-9 października 1996 r., Poznań/Kiekrz /
729   2001200076442 T.7644 Transport żywności : problemy dostaw i dystybucji w obszarze rynków hurtowych : materiały z III konferencji 5-7 listopada 1997r., Poznań/Kiekrz /
730   2001200076459 T.7645 Transport żywności na średnie i dalekie odległości : materiały konferencji 11-13 października 1995 r., Poznań/Kiekrz /
731   2001300054746 TM.5474 Twój Kapitał 2001 : Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe, Szczecin, 10-12 maja 2001 roku : materiały konferencyjne.
732   2001200026751 T.2675 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
733   2001200026775 T.2677 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
734   2001200026782 T.2678 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
735   2001200026799 T.2679 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
736   2001200026805 T.2680 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
737   2001200026812 T.2681 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
738   2001200026829 T.2682 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
739   2001200026836 T.2683 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
740   2001200026843 T.2684 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
741   2001200067532 T.6753 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
742   2001200098383 T.9838 Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych : TRANSLOG 2002 : konferencja naukowa, Szczecin 18-19 września 2002
743   2001300047687 TM.4768 Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych : TRANSLOG 2002 : konferencja naukowa, Szczecin 18-19 września 2002
744   2001300069375 TM.6937 Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych : TRANSLOG 2002 : konferencja naukowa, Szczecin 18-19 września 2002
745   2001200070204 T.7020 Wirtualizacja usług finansowych : konsekwencje dla bankowości, rynku kapitałowego i ubezpieczeń : konferencja studentów i młodych pracowników nauki "E-Finanse XXI" /
746   2001200040535 T.4053 Wpływ fiskalizmu na działalność gospodarczą przedsiębiorstw transportowych : IV [czwarta] Konferencja Naukowo-Techniczna "Cargotrans" 2000 Szczec , 18-19 października 2000 r /
747   2001200055232 T.5523 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
748   2001200055249 T.5524 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
749   2001200055256 T.5525 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
750   2001200055263 T.5526 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
751   2001200061486 T.6148 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
752   2001200192463 T.19246 Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych naukowców /
753   2001200099595 T.9959 Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa : materiały konferencyjne z XIII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów " Konkurencyjność i rynek pracy" /
754   2001200098604 T.9860 Wykorzystywanie elementów promotion-mix w promocji turystyki w regionach : materiały konferencyjne /
755   2001300037084 TM.3708 Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie Basenu Morza Bałtyckiego : szanse i zagrożenia dla polskich interesów morskich : praca zbiorowa /
 
Psychologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
756   2001200147371 T.14737 7 rodzajów inteligencji : odkryj je w sobie i rozwijaj / Armstrong, Thomas
757   2001200213267 T.21326 Alchemia kariery / Santorski, Jacek
758   2001200184949 T.18494 Asertywność / Davidson, Jeffrey P.
759   2001200131868 T.13186 Biblia NLP : ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego / Vaknin, Shlomo.
760   2001200016325 T.1632 Człowiek - istota społeczna / Aronson, Elliot
761   2001200191190 T.19119 Czy wiesz, kim jesteś? : przewodnik po 16 typach osobowości ID16 / Jankowski, Jarosław
762   2001200187339 T.18733 Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym / Szostak, Jacek
763   2001200150463 T.15046 Inteligencja emocjonalna / Goleman, Daniel
764   2001200124761 T.12476 Inteligencja emocjonalna w biznesie : praktyczne strategie współpracy z ludźmi / Nadler, Reldan S.
765   2001200060014 T.6001 Inteligencja stosunków międzyludzkich : talent i błyskotliwość w kontaktach z ludźmi : [praktyczna inteligencja emocjonalna : jak zmienić zawodowych i prywatnych partnerów w sprzymierzeńców i przyjaciół] / Gross, Stefan F.
766   2001200188473 T.18847 Jak skutecznie omijać "nie" w biznesie : z łatwością sprzedawaj swoje pomysły : mowa ciała i strategie wywierania wpływu / Harris, Vincent.
767   2001200080890 T.8089 Jak w pracy ukrywać to, co czujemy, i udawać to, co czuć powinniśmy / MANN, SANDI
768   2001200145452 T.14545 Kobiety i ich wpływ na biznes : nowa rewolucja gospodarcza / Wittenberg-Cox, Avivah.
769   2001200098857 T.9885 Koncepcje psychologiczne człowieka / Kozielecki, Józef
770   2001200184413 T.18441 Kto zabrał mój ser? / Johnson, Spencer
771   2001200130472 T.13047 Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / Boski, Paweł.
772   2001200141997 T.14199 Maksimum osiągnięć : dokładna wiedza na temat najnowszych mechanizmów funkcjonowania osobowości / Tracy, Brian
773   2001200087844 T.8784 Marketing polityczny : perspektywa psychologiczna / Cwalina, Wojciech
774   2001200204807 T.20480 Metody badania emocji i motywacji /
775   2001200071485 T.7148 Mosty zamiast murów : o komunikowaniu się między ludźmi : praca zbiorowa /
776   2001200074370 T.7437 Mowa ciała : jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów / PEASE, ALLAN
777   2001200073373 T.7337 Mowa ciała dla menedżerów / Rückle, Horst.
778   2001200190599 T.19059 Napoleona Hilla plan pozytywnego działania / Hill, Napoleon
779   2001200215797 T.21579 Neuronauka społeczna : wprowadzenie / Cacioppo, Stephanie
780   2001200184932 T.18493 NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego / O'Connor, Joseph
781   2001200215193 T.21519 NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego / O'Connor, Joseph
782   2001200213816 T.21381 Nowa psychologia zarządzania : jak błyskawicznie zmotywować tych, którym chce się najmniej / Gordon, Tomasz.
783   2001200148989 T.14898 Oblicza umysłu : ucząc się kreatywności / Robinson, Ken
784   2001200126031 T.12603 Odporność na zmiany : jak uwolnić potencjał tkwiący w Tobie i Twoin miejscu pracy / Kegan, Robert.
785   2001200131004 T.13100 Osobowość : teoria i badania / Pervin, Lawrence A.
786   2001200085116 T.8511 Otwarty umysł tworzy / CHYBICKA, ANETA
787   2001200110658 T.11065 Podstawy psychologii / Hamer, Katarzyna.
788   2001200199301 T.19930 Potęga podświadomości / Murphy, Joseph
789   2001200145988 T.14598 Potęga teraźniejszości / Tolle, Eckhart
790   2001200188930 T.18893 Praktyczne NLP : techniki osiągania doskonałości / Anusz, Flavio
791   2001200074363 T.7436 Prezentacje w biznesie : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / KOPS, GEORGE
792   2001200132872 T.13287 Przemiana : jak sprawić by reszta twego życia była jeszcze lepsza / Tracy, Brian
793   2001200200922 T.20092 Przemiana : jak sprawić, by reszta twojego życia była jeszcze lepsza / Tracy, Brian
794   2001200149375 T.14937 Przywództwo i oszukiwanie samego siebie : jak uwolnić się z pułapki uprzedzeń /
795   2001200051616 T.5161 Psychologia : podręcznik akademicki. T. 1, Podstawy psychologii /
796   2001200051623 T.5162 Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2, Psychologia ogólna /
797   2001200082832 T.8283 Psychologia : podręcznik akademicki . T.3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej /
798   2001200107924 T.10792 Psychologia : podejścia oraz koncepcje / Tavris, Carol.
799   2001200132292 T.13229 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 3], Struktura i funkcje świadomości / Zimbardo, Philip G.
800   2001200133367 T.13336 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 2], Motywacja i uczenie się / Zimbardo, Philip G.
801   2001200133374 T.13337 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 4], Psychologia osobowości / Zimbardo, Philip G.
802   2001200133381 T.13338 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 5], Człowiek i jego środowisko / Zimbardo, Philip G.
803   2001200133398 T.13339 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 1], Podstawy psychologii / Zimbardo, Philip G.
804   2001200215568 T.21556 Psychologia : kluczowe koncepcje. 1, Podstawy psychologii / Zimbardo, Philip G.
805   2001200215575 T.21557 Psychologia : kluczowe koncepcje. T. 2, Motywacja i uczenie się / Zimbardo, Philip G.
806   2001200085222 T.8522 Psychologia / Myers, David G.
807   2001200199677 T.19967 Psychologia / Ciccarelli, Saundra K.
808   2001200073038 T.7303 Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / SCHULTZ, DUANE P.
809   2001200186943 T.18694 Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1 /
810   2001200209550 T.20955 Psychologia biznesu : psychologia w biznesie /
811   2001200126703 T.12670 Psychologia biznesu / Ubertowski, Adam
812   2001200215858 T.21585 Psychologia dla liderów : jak rozwijać siebie i biznes w technologicznym świecie / Dudek, Zenon Waldemar.
813   2001200080838 T.8083 Psychologia ekonomiczna /
814   2001200215551 T.21555 Psychologia ekonomiczna / Zaleśkiewicz, Tomasz.
815   2001200051647 T.5164 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
816   2001200133312 T.13331 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
817   2001200215537 T.21553 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
818   2001200133329 T.13332 Psychologia międzykulturowa / Matsumoto, David Ricky.
819   2001200085345 T.8534 Psychologia organizacji i zarządzania /
820   2001200093616 T.9361 Psychologia poznawcza / Nęcka, Edward
821   2001200083143 T.8314 Psychologia pracy i organizacji /
822   2001200115165 T.11516 Psychologia pracy i organizacji / Ratajczak, Zofia
823   2001200211423 T.21142 Psychologia przywództwa / Levinson, Harry
824   2001200204241 T.20424 Psychologia rozwoju narodów / Le Bon, Gustave
825   2001200051630 T.5163 Psychologia społeczna : serce i umysł / Aronson, Elliot
826   2001200088360 T.8836 Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hamer, Hanna.
827   2001200083136 T.8313 Psychologia społeczna / KENRICK, DOUGLAS T.
828   2001200086007 T.8600 Psychologia społeczna / MYERS, DAVID G.
829   2001200215223 T.21522 Psychologia społeczna / Wojciszke, Bogdan
830   2001200215810 T.21581 Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego / Heszen-Niejodek, Irena
831   2001200104725 T.10472 Psychologia stresu / Łosiak, Władysław
832   2001200080739 T.8073 Psychologia środowiskowa /
833   2001200132285 T.13228 Psychologia tłumu : studium powszechnego umysłu / Le Bon, Gustave
834   2001200186561 T.18656 Psychologia umysłu /
835   2001200081088 T.8108 Psychologia współczesna / RATHUS, SPENCER A.
836   2001200186950 T.18695 Psychologia współczesna / Rathus, Spencer A.
837   2001200115189 T.11518 Psychologia zachowań ryzykownych : koncepcje, badania, praktyka /
838   2001200133350 T.13335 Psychologia zarządzania w organizacji /
839   2001200199479 T.19947 Psychologia zmiany : najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem / Grzesiak, Mateusz
840   2001200187292 T.18729 Stres : energia życia / Gomulski, Wiesław.
841   2001200187308 T.18730 Stres w pracy / Hartley, Mary
842   2001200146114 T.14611 Sześć medali wartości : punkt widzenia zależy od... osobistych wartości : podejmowanie trafnych i niesztampowych decyzji, przełamywanie tradycyjnych schematów myślenia, pełne wykorzystanie potencjału swoich mocnych stron / De Bono, Edward
843   2001200208393 T.20839 Ścieżka perswazji : wytrenuj umysł, aby myśleć, działać i wpływać na innych... szybciej / Jolles, Robert L.
844   2001200134234 T.13423 Tak! 50 sekretów nauki perswazji / Goldstein, Noah J.
845   2001200215254 T.21525 Trening twórczości / Nęcka, Edward
846   2001200212567 T.21256 Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Ogonowska, Agnieszka.
847   2001200080944 T.8094 W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich / BERNE, ERIC
848   2001200093906 T.9390 Wprowadzenie do psychologii / Matusewicz, Czesław
849   2001200127496 T.12749 Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów /
850   2001200127519 T.12751 Współczesna psychologia behawioralna : wybrane zagadnienia /
851   2001200024795 T.2479 Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / CIALDINI, ROBERT
852   2001200041419 T.4141 Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji / LEARY, MARK
853   2001200132766 T.13276 Zarządzanie stresem : czyli Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach / Clayton, Mike
854   2001200205637 T.20563 Zarządzanie stresem w organizacji / Cichosz, Adam.
855   2001200127908 T.12790 Zasady wywierania wpływu na ludzi : szkoła Cialdiniego : moc oddziaływania na ludzi i sytuacje / Cialdini, Robert B.
856   2001200093913 T.9391 Zrozumieć psychologię / Feldman, Robert S.
 
Matematyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
857   2001200098864 T.9886 Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Gewert, Marian.
858   2001200098871 T.9887 Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Gewert, Marian.
859   2001200075865 T.7586 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Krysicki, Włodzimierz
860   2001300018359 TM.1835 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Krysicki, Włodzimierz
861   2001200075858 T.7585 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2 / Krysicki, Włodzimierz
862   2001300018342 TM.1834 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2 / Krysicki, Włodzimierz
863   2001200112072 T.11207 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
864   2001200135644 T.13564 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
865   2001200193606 T.19360 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
866   2001200206238 T.20623 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : teoria, przykłady, zadania / Batóg, Barbara
867   2001200187520 T.18752 Matematyka dla logistyków / Wrociński, Ireneusz.
868   2001200130656 T.13065 Matematyka dla studentów ekonomii : wykłady z ćwiczeniami/ Antoniewicz, Ryszard.
869   2001200215018 T.21501 Matematyka dla studentów ekonomii, finansów i zarządzania / Batóg, Barbara
870   2001200083020 T.8302 Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych /
871   2001300027931 TM.2793 Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych /
872   2001200077012 T.7701 Matematyka finansowa : instrumenty pochodne / Jakubowski, Jacek
873   2001200130670 T.13067 Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Sobczyk, Mieczysław
874   2001200001444 T.144 Matematyka finansowa / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
875   2001200001451 T.145 Matematyka finansowa / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
876   2001200086502 T.8650 Matematyka finansowa / PODGÓRSKA, MARIA
877   2001200125805 T.12580 Matematyka finansowa / Piasecki, Krzysztof
878   2001300091901 TM.9190 Matematyka finansowa / Piasecki, Krzysztof
879   2001300112965 TM.11296 Matematyka finansowa / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
880   2001200201035 T.20103 Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego / Matłoka, Marian
881   2001200150227 T.15022 Matematyka finansowa w praktyce : wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw / Antonowicz, Alicja
882   2001200215032 T.21503 Matematyka finansowa z arkuszem kalkulacyjnym / Bieszk-Stolorz, Beata.
883   2001200033551 T.3355 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / PISZCZAŁA, JANUSZ
884   2001200033568 T.3356 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / PISZCZAŁA, JANUSZ
885   2001200051906 T.5190 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / PISZCZAŁA, JANUSZ
886   2001200051913 T.5191 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / PISZCZAŁA, JANUSZ
887   2001200051920 T.5192 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / PISZCZAŁA, JANUSZ
888   2001200051937 T.5193 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / PISZCZAŁA, JANUSZ
889   2001200051944 T.5194 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / PISZCZAŁA, JANUSZ
890   2001200107139 T.10713 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
891   2001300068859 TM.6885 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
892   2001300071958 TM.7195 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
893   2001300073778 TM.7377 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
894   2001300081087 TM.8108 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
895   2001300081094 TM.8109 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
896   2001300085856 TM.8585 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
897   2001300112804 TM.11280 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
898   2001200092572 T.9257 Matematyka w ekonomii : modele i metody. 1, Algebra elementarna / Ostaszewski, Adam Ostoja-
899   2001200092589 T.9258 Matematyka w ekonomii : modele i metody. 2, Elementarny rachunek różniczkowy / Ostaszewski, Adam Ostoja-
900   2001200084171 T.8417 Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych / BAŻAŃSKA, TERESA
901   2001300029560 TM.2956 Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych / BAŻAŃSKA, TERESA
902   2001200195112 T.19511 Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach /
903   2001200215025 T.21502 Mathematics for students of economics, finance and management / Batóg, Barbara
904   2001200150517 T.15051 Nowoczesne kompendium matematyki /
905   2001200047589 T.4758 Podstawy analizy matematycznej / RUDIN, WALTER
906   2001200047596 T.4759 Podstawy analizy matematycznej / RUDIN, WALTER
907   2001200044397 T.4439 Przewodnik po wzorach /
908   2001200071683 T.7168 Tablice matematyczne / CEWE, ALICJA
909   2001200095603 T.9560 Tablice matematyczne / Cewe, Alicja
910   2001200206788 T.20678 Testy matematyczne : sprawdź swoją wiedzę matematyczną na podstawie zadań przygotowanych przez Mensa /
911   2001200095573 T.9557 Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych : [metody i modele] / Gątarek, Dariusz.
912   2001200117046 T.11704 Wykłady z metod ilościowych dla ekonomistów / Kolupa, Michał
913   2001200000867 T.86 Zastosowania matematyki w ekonomii / STANISZ, TADEUSZ
914   2001200000874 T.87 Zastosowania matematyki w ekonomii / STANISZ, TADEUSZ
915   2001200000881 T.88 Zastosowania matematyki w ekonomii / STANISZ, TADEUSZ
916   2001200000898 T.89 Zastosowania matematyki w ekonomii / STANISZ, TADEUSZ
917   2001200000904 T.90 Zastosowania matematyki w ekonomii / STANISZ, TADEUSZ
918   2001200000911 T.91 Zastosowania matematyki w ekonomii / STANISZ, TADEUSZ
919   2001200187605 T.18760 Zastosowanie matematyki w ekonomii : [pierwsza pomoc] / Kokoszka, Jarosław.
 
Statystyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
920   2001200204111 T.20411 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej / Młodak, Andrzej
921   2001200135354 T.13535 Badania statystyczne / Ostasiewicz, Walenty
922   2001200125492 T.12549 Ćwiczenia statystyczne w naukach ekonomicznych / Hryniewicka, Izabela.
923   2001200097034 T.9703 Elementy statystyki matematycznej : przykłady, zadania, testy /
924   2001200131219 T.13121 Elementy statystyki matematycznej z przykładami / Górska, Rumiana.
925   2001200000850 T.85 Elementy statystyki w zadaniach / Kukuła, Karol
926   2001200073168 T.7316 Elementy statystyki w zadaniach / Kukuła, Karol
927   2001200116995 T.11699 Indeksy statystyczne / Luszniewicz, Andrzej
928   2001200200953 T.20095 Jak pokochać statystykę, czyli STATISTICA do poduszki / Zieliński, Tomasz
929   2001200082528 T.8252 Metody statystyczne : zadania i sprawdziany / ZELIAŚ, ALEKSANDER
930   2001200082511 T.8251 Metody statystyczne / Zeliaś, Aleksander
931   2001200213571 T.21357 Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
932   2001200200984 T.20098 Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku / Kowal, Jolanta.
933   2001200095344 T.9534 Metody wnioskowania statystycznego / Luszniewicz, Andrzej
934   2001200117008 T.11700 Metody wnioskowania statystycznego / Balicki, Andrzej
935   2001200117015 T.11701 Mierniki statystyczne / Kassyk-Rokicka, Helena
936   2001200208317 T.20831 Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach / Jokiel-Rokita, Alicja.
937   2001200125928 T.12592 Modele równań strukturalnych : teoria i praktyka / Konarski, Roman
938   2001200200977 T.20097 Nieklasyczne metody statystyczne / Domański, Czesław
939   2001200082344 T.8234 Podstawy statystyki : podręcznik : praca zbiorowa /
940   2001200201042 T.20104 Podstawy statystyki / Dolny, Edward
941   2001200194153 T.19415 Podstawy statystyki dla socjologów / Lissowski, Grzegorz.
942   2001200118876 T.11887 Przewodnik po statystyce dla socjologów / Nawojczyk, Maria.
943   2001200200939 T.20093 Przewodnik po statystyce dla socjologów / Nawojczyk, Maria.
944   2001200029974 T.2997 Przykłady i zadania ze statystyki matematycznej /
945   2001400814462 TS.81446 Przykłady i zadania ze statystyki opisowej /
946   2001200117039 T.11703 Przystępny kurs statystyki : z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1, Statystyki podstawowe / Stanisz, Andrzej.
947   2001200092619 T.9261 Repetytorium ze statystyki / Piłatowska, Mariola
948   2001200109645 T.10964 Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS / Malarska, Anna.
949   2001200118883 T.11888 Statystyczny drogowskaz : praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii /
950   2001400767959 TS.76795 Statystyka : skrypt dla studentów kierunków ekonomomicznych. Cz. 2, Wnioskowanie statystyczne /
951   2001200082214 T.8221 Statystyka : teoria i zastosowanie / IGNATCZYK, WALENTYNA
952   2001200084638 T.8463 Statystyka : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
953   2001200073380 T.7338 Statystyka : teoria i zastosowanie / IGNATCZYK, WALENTYNA
954   2001200073434 T.7343 Statystyka : kurs podstawowy / RÓSZKIEWICZ, MAGDALENA
955   2001200095351 T.9535 Statystyka : elementy teorii i zadania / Ostasiewicz, Stanisława.
956   2001300059727 TM.5972 Statystyka : opis statystyczny /
957   2001200129711 T.12971 Statystyka : zbiór zadań /
958   2001200134043 T.13404 Statystyka : od teorii do praktyki / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
959   2001200138140 T.13814 Statystyka : elementy teorii i zadania / Ostasiewicz, Stanisława.
960   2001200200960 T.20096 Statystyka : wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
961   2001200211409 T.21140 Statystyka : wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
962   2001200212932 T.21293 Statystyka : analiza badań społecznych / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
963   2001200061783 T.6178 Statystyka / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
964   2001200111136 T.11113 Statystyka / Sobczyk, Mieczysław
965   2001200118975 T.11897 Statystyka / Kot, Stanisław Maciej.
966   2001200127090 T.12709 Statystyka dla ekonomistów / Pułaska-Turyna, Beata.
967   2001200138133 T.13813 Statystyka dla menedżerów : teoria i praktyka / Bielecka, Anna
968   2001200071751 T.7175 Statystyka dla studiów licencjackich / Podgórski, Jarosław.
969   2001200110245 T.11024 Statystyka dla studiów licencjackich / Podgórski, Jarosław.
970   2001200210273 T.21027 Statystyka matematyczna : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
971   2001200117022 T.11702 Statystyka matematyczna / Sobczyk, Mieczysław
972   2001200127106 T.12710 Statystyka matematyczna / Bratijčuk, Nikolaj Sergeevič.
973   2001200187797 T.18779 Statystyka matematyczna w przykładach i zadaniach / Chudzik, Hanna.
974   2001200127113 T.12711 Statystyka matematyczna w zarządzaniu /
975   2001200034534 T.3453 Statystyka od podstaw JÓŹWIAK JANINA
976   2001200119354 T.11935 Statystyka od podstaw / Jóźwiak, Janina
977   2001200191176 T.19117 Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
978   2001200210280 T.21028 Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
979   2001200111839 T.11183 Statystyka opisowa / Sobczyk, Mieczysław
980   2001200127120 T.12712 Statystyka opisowa / Roeske-Słomka, Iwona
981   2001200129704 T.12970 Statystyka opisowa od podstaw : podręcznik z zadaniami / Wasilewska, Ewa
982   2001200027604 T.2760 Statystyka praktyczna / STARZYŃSKA, WACŁAWA
983   2001200145056 T.14505 Statystyka społeczna /
984   2001200055843 T.5584 Statystyka w zadaniach. Cz. 2, Statystyka matematyczna / Bąk, Iwona
985   2001200041426 T.4142 Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Aczel, Amir D.
986   2001200134050 T.13405 Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Aczel, Amir D.
987   2001200184369 T.18436 Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL : teoria i zastosowania / Luszniewicz, Andrzej
988   2001200010187 T.1018 Szara strefa gospodarki : (wybrane problemy) /
989   2001200010163 T.1016 Techniczna efektywność produkcji w przemyśle i budownictwie : (na przykładzie wybranych branż) / Woźniak, Piotr
990   2001200032974 T.3297 Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / GAJEK LESŁAW
991   2001200129407 T.12940 Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
992   2001200088452 T.8845 Wybrane zagadnienia ze statystyki / Czyżycki, Rafał.
993   2001200091476 T.9147 Wybrane zagadnienia ze statystyki / Czyżycki, Rafał.
994   2001200104510 T.10451 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
995   2001300076304 TM.7630 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
996   2001200209321 T.20932 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
997   2001200208454 T.20845 Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych : rynek dóbr i usług /
998   2001200191183 T.19118 Wzory i tablice : metody statystyczne i ekonometryczne / Bąk, Iwona
999   2001200015427 T.1542 Wzory i tablice statystyczne /
1000   2001200065965 T.6596 Zarys metod statystycznych / Zając, Kazimierz
 
Socjologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1001   2001200131721 T.13172 Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Pyżalski, Jacek Łukasz.
1002   2001200015809 T.1580 Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych / Mangione, Thomas W.
1003   2001200213342 T.21334 Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu /
1004   2001200115110 T.11511 Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Bartkowiak, Grażyna
1005   2001200085208 T.8520 Elementy socjologii / GRAMLEWICZ, MAREK
1006   2001200107115 T.10711 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt
1007   2001200083242 T.8324 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy
1008   2001200142116 T.14211 Innumeracy : matematyczna ignorancja i jej konsekwencje w dobie nowoczesnej technologii / Paulos, John Allen
1009   2001200215490 T.21549 Jakościowe metody badań społecznych : podejście aplikacyjne / Maison, Dominika
1010   2001200081439 T.8143 Jakość życia w regionie : praca zbiorowa /
1011   2001200136344 T.13634 Kapitał społeczny : geneza i społeczne konsekwencje / Growiec, Katarzyna.
1012   2001200092084 T.9208 Kompendium wiedzy o socjologii BRÉMOND, ALICE
1013   2001200123245 T.12324 Kultura organizacji - idea i instrumentalizacja : socjologiczne studium krytyczne / Kołodziej-Durnaś, Agnieszka.
1014   2001200142444 T.14244 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert
1015   2001200149696 T.14969 Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw / Oppenheim, Abraham Naftali
1016   2001200204234 T.20423 Metoda socjologii / Znaniecki, Florian
1017   2001200150470 T.15047 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan
1018   2001200070914 T.7091 Metody badawcze w naukach społecznych / Frankfort-Nachmias, Chava.
1019   2001200080470 T.8047 Metody i techniki sondażowych badań opinii / Szreder, Mirosław
1020   2001200072086 T.7208 Nauka o komunikowaniu : podstawowe orientacje teoretyczne /
1021   2001200211331 T.21133 Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy : jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa /
1022   2001200150326 T.15032 Peryferie : nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych / Zarycki, Tomasz.
1023   2001200150319 T.15031 Peryferie i pogranicza : o potrzebie różnorodności /
1024   2001200110337 T.11033 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl R.
1025   2001200074103 T.7410 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
1026   2001200150333 T.15033 Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji / Gołdyka, Leszek.
1027   2001200204340 T.20434 Polskie Ziemie Zachodnie : studia socjologiczne /
1028   2001200212598 T.21259 Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych : praca zbiorowa /
1029   2001200081422 T.8142 Regionalne zróżnicowanie jakości życia : praca zbiorowa /
1030   2001200085406 T.8540 Słownik socjologii i nauk społecznych /
1031   2001200066900 T.6690 Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Turner, Jonathan H.
1032   2001200092695 T.9269 Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej / Podgórski, Ryszard Adam
1033   2001200072284 T.7228 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
1034   2001200123924 T.12392 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
1035   2001200190254 T.19025 Socjologia : lektury /
1036   2001200204906 T.20490 Socjologia : w poszukiwaniu prawdziwego społeczeństwa / Kozlova, Oksana Nikolaevna
1037   2001200214585 T.21458 Socjologia : pytania podstawowe / Bukraba-Rylska, Izabella
1038   2001200071256 T.7125 Socjologia / Bauman, Zygmunt
1039   2001200082795 T.8279 Socjologia / Giddens, Anthony
1040   2001200083471 T.8347 Socjologia / Bauman, Zygmunt
1041   2001200123917 T.12391 Socjologia / Giddens, Anthony
1042   2001200129698 T.12969 Socjologia / Suwalski, Andrzej.
1043   2005600075739 GW.7573 Socjologia / Bruce, Steve
1044   2001200127021 T.12702 Socjologia codzienności /
1045   2001200127038 T.12703 Socjologia dla ekonomistów / Walczak-Duraj, Danuta
1046   2001200063459 T.6345 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / Morawski, Witold.
1047   2001200144738 T.14473 Socjologia i przestrzeń miejska / Majer, Andrzej.
1048   2001200084751 T.8475 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa /
1049   2001200076909 T.7690 Socjologia ogólna / BOLESTA-KUKUŁKA, KRYSTYNA
1050   2001200134005 T.13400 Socjologia Zygmunta Baumana / Tacik, Przemysław.
1051   2001200083129 T.8312 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.
1052   2001200134128 T.13412 Suburbanizacja po polsku / Kajdanek, Katarzyna
1053   2001200150395 T.15039 W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast : meandry ekonomii politycznej / Błaszczyk, Mateusz.
1054   2001200083433 T.8343 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara
1055   2001200143274 T.14327 Współczesne społeczeństwo polskie /
1056   2001200083235 T.8323 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
1057   2001200185786 T.18578 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter Ludwig
1058   2001200177422 T.17742 Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych / Woźniak, Robert Bernard
1059   2001200083334 T.8333 Życie na przemiał / Bauman, Zygmunt
 
Nauki polityczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1060   2001200131677 T.13167 A nie mówiłem? : dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść / Gwiazdowski, Robert
1061   2001200115899 T.11589 Antropologia polityczna : wprowadzenie / Lewellen, Ted C.
1062   2001200141652 T.14165 Bańka amerykańskiej supremacji / Soros, George
1063   2001200200892 T.20089 Czy można uratować Europę? : kroniki 2004-2012 / Piketty, Thomas
1064   2001200150272 T.15027 Europa kosmopolityczna : społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności / Beck, Ulrich
1065   2001200115912 T.11591 Ewolucja państwa jako politycznej instytucji społecznej / Lûbašic, Valentin Âkovlevič
1066   2001200115851 T.11585 Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych / Szymanek, Jarosław.
1067   2001200115875 T.11587 Geopolityka, czyli Pochwała realizmu : szkice teoriopoznawcze / Sykulski, Leszek.
1068   2001200065453 T.6545 Historia myśli politycznej : od Machiavellego po czasy współczesne / Król, Marcin
1069   2001200115813 T.11581 Izraelskie lobby w USA / Mearsheimer, John J.
1070   2001200146916 T.14691 Kapitalizm : nieznany ideał / Rand, Ayn
1071   2001200138720 T.13872 Kapitalizm / Ingham, Geoffrey K.
1072   2001200099328 T.9932 Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce : terminologia / Băčvarov, Marin Petrov.
1073   2001200115783 T.11578 Krótka historia przyszłości / Attali, Jacques
1074   2001200115837 T.11583 Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej /
1075   2001200132247 T.13224 Następna dekada : gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy / Friedman, George.
1076   2001200123948 T.12394 Odkrywając wolność : przeciw zniewoleniu umysłów /
1077   2001200152221 T.15222 Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Marszałek, Maciej.
1078   2001200150302 T.15030 Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej / Ziółkowska, Joanna Ewa
1079   2001200115868 T.11586 Perspektywa porządku postpolitycznego : w stronę technologii władzy / Golinowski, Janusz
1080   2001200098598 T.9859 Podstawy geografii politycznej / Rykiel, Zbigniew
1081   2001200206627 T.20662 Polski system polityczny : semantyki i struktury komunikacji politycznej / Graszewicz, Maurycy.
1082   2001200206450 T.20645 Referenda w III RP / Piasecki, Andrzej K.
1083   2001200141034 T.14103 Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych /
1084   2001200065460 T.6546 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej
1085   2001200204449 T.20444 Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego /
1086   2001200185427 T.18542 Turbokapitalizm : zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki / Luttwak, Edward
1087   2001200136078 T.13607 Władza globalizacji / Staniszkis, Jadwiga
1088   2001200065477 T.6547 Wprowadzenie do polityki / Van Dyke, Vernon
1089   2001200022418 T.2241 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman Andrzej
1090   2001200143281 T.14328 Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations /
1091   2001200186011 T.18601 Wstęp do studiów europejskich : zagadnienia teoretyczne i metodologiczne / Ruszkowski, Janusz
1092   2001200136061 T.13606 Zrozumieć Chiny / Leonard, Mark
 
Komunikacja społeczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1093   2001200131745 T.13174 Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją / Bocheńska-Włostowska, Katarzyna.
1094   2001200131783 T.13178 Argumentacja, perswazja, manipulacja : wykłady z teorii komunikacji / Tokarz, Marek.
1095   2001200146794 T.14679 Czarna książeczka budowania kontaktów : 6,5 atutów, które pozwolą zbudować sieć bogatych kontaktów / Gitomer, Jeffrey H.
1096   2001200139918 T.13991 Czarna księga perswazji : używaj NLP, by zdobyć wszystko, czego pragniesz : bierz z życia wszystko, czego chcesz ... i jeszcze więcej / Basu, Rintu.
1097   2001200153099 T.15309 Efekt Facebooka / Kirkpatrick, David
1098   2001200148859 T.14885 Efektywna komunikacja w zespole / Rzepka, Beata
1099   2005600091579 GW.9157 Grzeczność w komunikacji językowej / Marcjanik, Małgorzata
1100   2001200135187 T.13518 Inteligencja interpersonalna : jak utrzymywać mądre relacje z innymi / Silberman, Melvin L.
1101   2001200150692 T.15069 Jak doskonalić umiejętność skutecznej komunikacji / Carnegie, Dale
1102   2001200142253 T.14225 Jak występować publicznie : klucze do sukcesu i pułapki, których należy unikać / Ménard, Jean-Denis.
1103   2001200083426 T.8342 Komunikacja / ADAIR, JOHN
1104   2001200089503 T.8950 Komunikacja i kultura biznesu w Europie : zagadnienia wybrane
1105   2001200136368 T.13636 Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne /
1106   2001200109041 T.10904 Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Penc, Józef
1107   2001300089151 TM.8915 Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Penc, Józef
1108   2001200130342 T.13034 Komunikacja interpersonalna : [Podręcznik dla wszystkich, którzy pracują z trudnymi ludźmi oraz dla ochroniarzy, policji i osób chcących pogłębić swoją wiedzę o tym, jak obchodzić się z nimi] / Zimnol, Adam.
1109   2001200142345 T.14234 Komunikacja menedżerska / Munter, Mary.
1110   2001200096532 T.9653 Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności / Morreale, Sherwyn P.
1111   2001200191688 T.19168 Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza, umiejętności / Morreale, Sherwyn P.
1112   2001200135606 T.13560 Komunikacja międzykulturowa / Reynolds, Sana.
1113   2001200110351 T.11035 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
1114   2001300078889 TM.7888 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
1115   2001300078902 TM.7890 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
1116   2001300078896 TM.7889 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
1117   2001300080400 TM.8040 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
1118   2001200099175 T.9917 Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania / Leathers, Dale G.
1119   2001200124921 T.12492 Komunikacja pozawerbalna : znaczenie mowy ciała w miejscu pracy / Goman, Carol Kinsey.
1120   2001300091673 TM.9167 Komunikacja pozawerbalna : znaczenie mowy ciała w miejscu pracy / Goman, Carol Kinsey.
1121   2005600049594 GW.4959 Komunikacja społeczna - negocjacje - edukacja : perspektywa wielu kultur /
1122   2001200113116 T.11311 Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności /
1123   2005600049549 GW.4954 Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji /
1124   2001200142352 T.14235 Komunikacja społeczna w zarządzaniu : proces komunikowania w relacjach międzyosobowych /
1125   2001200084041 T.8404 Komunikacja w biznesie / LUECKE, RICHARD
1126   2001300030252 TM.3025 Komunikacja w biznesie / LUECKE, RICHARD
1127   2001200142369 T.14236 Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji - aspekty międzynarodowe /
1128   2001200086595 T.8659 Komunikowanie się : zarys wykładu / JURKOWSKI, RYSZARD
1129   2001200072109 T.7210 Komunikowanie się w biznesie /
1130   2001300013491 TM.1349 Komunikowanie się w biznesie /
1131   2001300013507 TM.1350 Komunikowanie się w biznesie /
1132   2001300030153 TM.3015 Komunikowanie się w biznesie /
1133   2001300030160 TM.3016 Komunikowanie się w biznesie /
1134   2001300030177 TM.3017 Komunikowanie się w biznesie /
1135   2001200076619 T.7661 Komunikowanie się w świecie : narzędzia, teorie, unormowania / OLĘDZKI, JERZY
1136   2001200084140 T.8414 Komunikowanie się we współczesnym świecie /
1137   2001200114281 T.11428 Magia perswazji : jak za pomocą 3 prostych kroków przekonasz do swoich pomysłów nawet najtrudniejszych rozmówców? / Buczny, Aleksander.
1138   2001200056918 T.5691 Media - komunikacja, biznes elektroniczny /
1139   2001200130687 T.13068 Media alternatywne i zaangażowane społecznie / Lievrouw, Leah A.
1140   2001200099212 T.9921 Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Goban-Klas, Tomasz
1141   2001200197635 T.19763 Media na rynku : wprowadzenie do ekonomiki mediów / Kowalski, Tadeusz
1142   2001200079320 T.7932 Mowa ciała w pracy / Hartley, Mary
1143   2001200132223 T.13222 Mowa ciała w pracy / Pease, Allan
1144   2001200185199 T.18519 Mowa rąk : co zdradzają nasze gesty / Eisler-Mertz, Christiane.
1145   2001200203695 T.20369 Niewerbalna komunikacja interpersonalna : doskonalenie przez trening / Sikorski, Wiesław.
1146   2001200150500 T.15050 Nowe podmioty w przestrzeni medialnej / Pietrzak, Henryk
1147   2001200078965 T.7896 Podstawy komunikacji społecznej / Griffin, Emory A.
1148   2001200072178 T.7217 Podstawy komunikowania społecznego / DOBEK-OSTROWSKA, BOGUSŁAWA
1149   2001200185182 T.18518 Postawa, mimika, gest / Tkaczyk, Lech
1150   2001200189005 T.18900 Psychologia komunikowania się dla menedżerów / Rzepa, Teresa
1151   2001200149139 T.14913 Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych : aspekt teologicznomoralny / Niewiadomski, Krzysztof
1152   2001200114007 T.11400 Skuteczna komunikacja w biznesie / Hamilton, Cheryl.
1153   2001300097439 TM.9743 Skuteczna komunikacja w biznesie / Hamilton, Cheryl.
1154   2001300097446 TM.9744 Skuteczna komunikacja w biznesie / Hamilton, Cheryl.
1155   2001200199493 T.19949 Skuteczne social media : prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty / Miotk, Anna.
1156   2001200057380 T.5738 Sposoby komunikacji interpersonalnej : spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces / THOMSON PETER
1157   2001200197611 T.19761 System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii / Konarska, Katarzyna.
1158   2001200185205 T.18520 Szkoła dyskutowania : techniki argumentacji, dyskusje, dialogi / Lemmermann, Heinz
1159   2001200200755 T.20075 Sztuka komunikacji dla bystrzaków / Kuhnke, Elizabeth.
1160   2001200044557 T.4455 Sztuka prezentacji / Łasiński, Gabriel.
1161   2001200141249 T.14124 Sztuka przemawiania i prezentacji / Stuart, Cristina.
1162   2001200184802 T.18480 Sztuka wystąpień publicznych czyli Jak zostać dobrym mówcą / Lewandowska-Tarasiuk, Ewa.
1163   2001200185045 T.18504 Technika szybkiego zadawania trafnych pytań : [praktyczny program treningowy z ćwiczeniami, zadaniami i przykładami] / Birkenbihl, Vera F.
1164   2001200146688 T.14668 The art of woo : inteligentna perswazja w biznesie / Shell, G. Richard
1165   2001200186004 T.18600 Trening sukcesu : ćwiczenie własnego umysłu / Birkenbihl, Vera F.
1166   2001200199516 T.19951 Ty w social mediach : podręcznik budowania marki osobistej dla każdego / Żukowski, Marcin.
1167   2001200147241 T.14724 Władza komunikacji / Castells, Manuel
1168   2005600044490 GW.4449 Wpływ mediów : konteksty społeczno-edukacyjne / Dziadzia, Bogusław.
1169   2001200143267 T.14326 Współczesne media : język mediów /
1170   2001200071072 T.7107 Zasady komunikacji werbalnej /
 
Historia myśli ekonomicznej
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1171   2001200057229 T.5722 Ekonomia w rozwoju : historia myśli ekonomicznej / NARSKI, ZYGMUNT
1172   2001200091711 T.9171 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1173   2001200093937 T.9393 Historia myśli ekonomicznej / Landreth, Harry.
1174   2001200002625 T.262 Historia myśli ekonomicznej / Landreth, Harry.
1175   2001200032059 T.3205 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1176   2001200032066 T.3206 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1177   2001200032073 T.3207 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1178   2001200052767 T.5276 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1179   2001200052774 T.5277 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1180   2001200052781 T.5278 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1181   2001200052798 T.5279 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1182   2001200052804 T.5280 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1183   2001200075506 T.7550 Historia myśli ekonomicznej / BARTKOWIAK, RYSZARD
1184   2001300056795 TM.5679 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1185   2001200101007 T.10100 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
1186   2001300063823 TM.6382 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1187   2001300073679 TM.7367 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1188   2001300103932 TM.10393 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
1189   2001200206603 T.20660 Historia myśli ekonomicznej / Nasiłowski, Mieczysław
1190   2001200022739 T.2273 Historia myśli ekonomicznej w zarysie / ROMANOW, ZBIGNIEW B.
1191   2001200070310 T.7031 Historia powszechnej myśli ekonomicznej : (1870-1950) / Górski, Janusz
1192   2001200150708 T.15070 Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Wapshott, Nicholas.
1193   2001300106926 TM.10692 Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Wapshott, Nicholas.
1194   2001200115257 T.11525 Koncepcja człowieka w pracach Ludwiga von Misesa / Papaj, Ludwik
1195   2001200071782 T.7178 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej /
1196   2001200140402 T.14040 Michał Kalecki / Lopez, Julio G.
1197   2001200010361 T.1036 Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków /
1198   2001200082566 T.8256 Słownik historii myśli ekonomicznej /
1199   2001200138706 T.13870 Wiara i wolność : [myśl ekonomiczna późnych scholastyków] / Chafuen, Alejandro Antonio
1200   2001200095825 T.9582 Zarys historii myśli ekonomicznej : (od końca XVIII do końca XX wieku) / Nasiłowski, Mieczysław
1201   2001200030048 T.3004 Zarys historii myśli ekonomicznej.
1202   2001200030055 T.3005 Zarys historii myśli ekonomicznej.
 
Demografia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1203   2001200206160 T.20616 25 wykładów o migracjach /
1204   2001200081576 T.8157 Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Okólski, Marek
1205   2001200139932 T.13993 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek
1206   2001200050091 T.5009 Demografia / HOLZER, JERZY ZDZISŁAW
1207   2001200193729 T.19372 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław
1208   2001200208683 T.20868 Demografia / Stokowski, Franciszek
1209   2001200204081 T.20408 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen
1210   2001200189739 T.18973 Przemiany demograficzne w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2006 /
1211   2001200210013 T.21001 Stolice byłych 49 województw w Polsce : wybrane zagadnienia rozwoju miast / Bocheński, Tadeusz Franciszek
1212   2001200194139 T.19413 Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym / Kurek, Sławomir.
 
Makroekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1213   2001200003578 T.357 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
1214   2001200075728 T.7572 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
1215   2001200091223 T.9122 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
1216   2001300067739 TM.6773 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
1217   2001300067746 TM.6774 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
1218   2001200189968 T.18996 Elementarne modele makroekonomiczne / Garbicz, Marek.
1219   2001200002298 T.229 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / HALL ROBERT E.
1220   2001200071348 T.7134 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1221   2001300004222 TM.422 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1222   2001300004239 TM.423 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1223   2001300004246 TM.424 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1224   2001200060229 T.6022 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / HALL, ROBERT E.
1225   2001200033896 T.3389 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1226   2001200033902 T.3390 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1227   2001200033919 T.3391 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1228   2001200033926 T.3392 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1229   2001200033933 T.3393 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1230   2001200033940 T.3394 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1231   2001200033957 T.3395 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1232   2001200033964 T.3396 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1233   2001200033971 T.3397 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1234   2001200033988 T.3398 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1235   2001200033995 T.3399 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1236   2001200034008 T.3400 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1237   2001200034015 T.3401 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1238   2001200034022 T.3402 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1239   2001200034046 T.3404 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1240   2001200034053 T.3405 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1241   2001200034060 T.3406 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1242   2001200034077 T.3407 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1243   2001200041945 T.4194 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1244   2001200041952 T.4195 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1245   2001200041969 T.4196 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1246   2001200041976 T.4197 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1247   2001200041983 T.4198 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1248   2001200041990 T.4199 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1249   2001200042003 T.4200 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1250   2001200042010 T.4201 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1251   2001200042027 T.4202 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1252   2001200042034 T.4203 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1253   2001200042041 T.4204 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1254   2001300003690 TM.369 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1255   2001300019547 TM.1954 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1256   2001300042880 TM.4288 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
1257   2001200060199 T.6019 Makroekonomia : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI, LECH
1258   2001300015563 TM.1556 Makroekonomia : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI, LECH
1259   2001300015570 TM.1557 Makroekonomia : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI, LECH
1260   2001300015587 TM.1558 Makroekonomia : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI, LECH
1261   2001200065309 T.6530 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : materiały pomocnicze /
1262   2001300016225 TM.1622 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : materiały pomocnicze /
1263   2001200065316 T.6531 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1264   2001300019103 TM.1910 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1265   2001300019110 TM.1911 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1266   2001300019127 TM.1912 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1267   2001300019134 TM.1913 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1268   2001300019141 TM.1914 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1269   2001200089633 T.8963 Makroekonomia : materiały pomocnicze do ćwiczeń / KIESZKOWSKA, TERESA
1270   2001200087264 T.8726 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1271   2001300034236 TM.3423 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1272   2001300034243 TM.3424 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1273   2001300034250 TM.3425 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1274   2001300034267 TM.3426 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1275   2001200087325 T.8732 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1276   2001300034427 TM.3442 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1277   2001300034434 TM.3443 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1278   2001300034441 TM.3444 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1279   2001300034458 TM.3445 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1280   2001300038654 TM.3865 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1281   2001300038661 TM.3866 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1282   2001300038678 TM.3867 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1283   2001300038685 TM.3868 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1284   2001300038692 TM.3869 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1285   2001300047571 TM.4757 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : materiały pomocnicze /
1286   2001300047564 TM.4756 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1287   2001300047984 TM.4798 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1288   2001300047991 TM.4799 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1289   2001200100895 T.10089 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
1290   2001200102165 T.10216 Makroekonomia : podręcznik akademicki /
1291   2001200102172 T.10217 Makroekonomia : materiały pomocnicze /
1292   2001300059994 TM.5999 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1293   2001300065131 TM.6513 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1294   2001300065315 TM.6531 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1295   2001300067883 TM.6788 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1296   2001300069146 TM.6914 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1297   2001300071668 TM.7166 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1298   2001300071675 TM.7167 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1299   2001300072030 TM.7203 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1300   2001300072061 TM.7206 Makroekonomia : materiały pomocnicze /
1301   2001300073792 TM.7379 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1302   2001200125119 T.12511 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
1303   2001200130595 T.13059 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1304   2001200136016 T.13601 Makroekonomia : ćwiczenia / Papell, David H.
1305   2001300100887 TM.10088 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1306   2001200184642 T.18464 Makroekonomia : ćwiczenia / Zalega, Tomasz.
1307   2001200011511 T.1151 Makroekonomia / Grzelak, Anna
1308   2001200075407 T.7540 Makroekonomia /
1309   2001200098970 T.9897 Makroekonomia / Begg, David K. H.
1310   2001200102387 T.10238 Makroekonomia / Oyrzanowski, Bronisław
1311   2001300059772 TM.5977 Makroekonomia / Begg, David K. H.
1312   2001200106019 T.10601 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory.
1313   2001300076168 TM.7616 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory.
1314   2001300076175 TM.7617 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory.
1315   2001200114120 T.11412 Makroekonomia / Grzywacz, Waldemar
1316   2001300080288 TM.8028 Makroekonomia / Grzywacz, Waldemar
1317   2001300080295 TM.8029 Makroekonomia / Grzywacz, Waldemar
1318   2001300082633 TM.8263 Makroekonomia / Begg, David K. H.
1319   2001300082657 TM.8265 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory.
1320   2001200125096 T.12509 Makroekonomia / Blanchard, Olivier
1321   2001200130588 T.13058 Makroekonomia / Krugman, Paul Robin
1322   2001300111067 TM.11106 Makroekonomia / Grzywacz, Waldemar
1323   2001300113146 TM.11314 Makroekonomia / Begg, David K. H.
1324   2001300100863 TM.10086 Makroekonomia / Blanchard, Olivier
1325   2001200186998 T.18699 Makroekonomia / Begg, David K. H.
1326   2001200191503 T.19150 Makroekonomia /
1327   2001200208546 T.20854 Makroekonomia /
1328   2001300148193 TM.14819 Makroekonomia /
1329   2001200215629 T.21562 Makroekonomia / Krugman, Paul Robin
1330   2001200199646 T.19964 Makroekonomia behawioralna : jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej / Orlik, Krzysztof.
1331   2001200063602 T.6360 Makroekonomia dla zaawansowanych : rozwiązania problemów / ROHALY, JEFFREY
1332   2001200027635 T.2763 Makroekonomia dla zaawansowanych. ROMER DAVID
1333   2001200119415 T.11941 Makroekonomia międzynarodowa / Montiel, Peter J.
1334   2001200089930 T.8993 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1335   2001300038487 TM.3848 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1336   2001300038494 TM.3849 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1337   2001300040626 TM.4062 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1338   2001300048004 TM.4800 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1339   2001300048011 TM.4801 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1340   2001200090363 T.9036 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1341   2001300054098 TM.5409 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1342   2001300068781 TM.6878 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1343   2001300071705 TM.7170 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1344   2001300084170 TM.8417 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1345   2001300098672 TM.9867 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1346   2001200125102 T.12510 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej /
1347   2001300091789 TM.9178 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej /
1348   2001200029097 T.2909 Makrotest : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI LECH
1349   2001200029103 T.2910 Makrotest : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI LECH
1350   2001200029110 T.2911 Makrotest : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI LECH
1351   2001200069321 T.6932 Podstawy makroekonomii : zasady, przykłady, zadania / Mansfield, Edwin.
1352   2001200110238 T.11023 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania - rozwiązania /
1353   2001200187551 T.18755 Podstawy makroekonomii : podręcznik akademicki /
1354   2001200192180 T.19218 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania /
1355   2001200064418 T.6441 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1356   2001200064425 T.6442 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1357   2001200064432 T.6443 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1358   2001200064449 T.6444 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1359   2001200064456 T.6445 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1360   2001200064463 T.6446 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1361   2001200064470 T.6447 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1362   2001200064487 T.6448 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1363   2001300000026 TM.2 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1364   2001300000033 TM.3 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1365   2001300000040 TM.4 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1366   2001300000057 TM.5 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1367   2001300000064 TM.6 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1368   2001300000071 TM.7 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1369   2001300000088 TM.8 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1370   2001300000095 TM.9 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1371   2001300000101 TM.10 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1372   2001300000118 TM.11 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1373   2001300000125 TM.12 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1374   2001300003577 TM.357 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1375   2001300003584 TM.358 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1376   2001300003591 TM.359 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1377   2001300003607 TM.360 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1378   2001300003614 TM.361 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1379   2001300003621 TM.362 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1380   2001300003638 TM.363 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1381   2001300018809 TM.1880 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1382   2001300018816 TM.1881 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1383   2001300018823 TM.1882 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1384   2001300018830 TM.1883 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1385   2001300018847 TM.1884 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1386   2001300018854 TM.1885 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1387   2001300018861 TM.1886 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1388   2001300018878 TM.1887 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1389   2001300018885 TM.1888 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1390   2001300018892 TM.1889 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1391   2001300021076 TM.2107 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1392   2001300021083 TM.2108 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1393   2001300030719 TM.3071 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1394   2001300030726 TM.3072 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1395   2001300030733 TM.3073 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1396   2001300030740 TM.3074 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1397   2001300030757 TM.3075 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1398   2001300030764 TM.3076 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1399   2001300030771 TM.3077 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1400   2001300030788 TM.3078 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1401   2001300030795 TM.3079 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1402   2001300030801 TM.3080 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1403   2001300040862 TM.4086 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1404   2001200087134 T.8713 Podstawy makroekonomii /
1405   2001300085757 TM.8575 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1406   2001300099105 TM.9910 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1407   2001200110788 T.11078 Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach / Kordalska, Aleksandra.
1408   2001300074485 TM.7448 Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach / Kordalska, Aleksandra.
1409   2001300102577 TM.10257 Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach / Kordalska, Aleksandra.
1410   2001200108938 T.10893 Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej : materiały pomocnicze /
1411   2001200001116 T.111 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii : dla studentów Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczeciński ego / LEŹNICKA ANNA
1412   2001200001185 T.118 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii : dla studentów Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczeciński ego / LEŹNICKA ANNA
1413   2001200077999 T.7799 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1414   2001300021090 TM.2109 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1415   2001300021106 TM.2110 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1416   2001300021113 TM.2111 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1417   2001300021120 TM.2112 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1418   2001300021137 TM.2113 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1419   2001300021144 TM.2114 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1420   2001300021151 TM.2115 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1421   2001300021168 TM.2116 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1422   2001300021175 TM.2117 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1423   2001200088971 T.8897 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1424   2001300038906 TM.3890 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1425   2001300038913 TM.3891 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1426   2001300038920 TM.3892 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1427   2001300038937 TM.3893 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1428   2001300038944 TM.3894 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1429   2001300047960 TM.4796 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1430   2001300047977 TM.4797 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1431   2001200091469 T.9146 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1432   2001300040909 TM.4090 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1433   2001300040916 TM.4091 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1434   2001300040923 TM.4092 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1435   2001300040367 TM.4036 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1436   2001300054050 TM.5405 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1437   2001300068828 TM.6882 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1438   2001300069177 TM.6917 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1439   2001300071712 TM.7171 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1440   2001300071729 TM.7172 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1441   2001300085870 TM.8587 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1442   2001200193668 T.19366 Przewodnik po zadaniach z makroekonomii / Baszyński, Adam.
1443   2001200149894 T.14989 W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa makroekonometryczna / Florczak, Waldemar.
1444   2001200210297 T.21029 Współczesna makroekonomia / Lis, Stanisław
1445   2001200206955 T.20695 Wykłady z makroekonomii : gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia / Łaski, Kazimierz
1446   2001300148155 TM.14815 Wykłady z makroekonomii : gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia / Łaski, Kazimierz
1447   2001200007392 T.739 Zrozumieć gospodarkę : makroekonomia / PRÓCHNICKI LECH
 
Ekonomia matematyczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1448   2001200150401 T.15040 Atraktory w modelach równowagi i wzrostu gospodarczego / Zawadzki, Henryk.
1449   2001300030184 TM.3018 Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe / Gawrońska-Nowak, Bogna.
1450   2001200112607 T.11260 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
1451   2001300077769 TM.7776 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
1452   2001300082114 TM.8211 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
1453   2001300103901 TM.10390 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
1454   2001300018298 TM.1829 Ekonomia matematyczna / PANEK, EMIL
1455   2001200116988 T.11698 Ekonomia matematyczna w zadaniach /
1456   2001300084309 TM.8430 Ekonomia matematyczna w zadaniach /
1457   2001400757707 TS.75770 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
1458   2001400757714 TS.75771 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
1459   2001400757721 TS.75772 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
1460   2001400757738 TS.75773 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
1461   2001200033322 T.3332 Elementy ekonomii matematycznej : równowaga i wzrost / Panek, Emil
1462   2001200130786 T.13078 Modele i prognozy w ekonomii i finansach /
1463   2001300104915 TM.10491 Modele i prognozy w ekonomii i finansach /
1464   2001300106704 TM.10670 Modele i prognozy w ekonomii i finansach /
1465   2001400777897 TS.77789 Podstawy ekonomii matematycznej / Chiang, Alpha C.
1466   2001400777903 TS.77790 Podstawy ekonomii matematycznej / Chiang, Alpha C.
1467   2001200078279 T.7827 Podstawy ekonomii matematycznej / Chiang, Alpha C.
1468   2001200211317 T.21131 Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe w ekonomii / Kowgier, Henryk.
1469   2001200132803 T.13280 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu /
1470   2001300103802 TM.10380 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu /
 
Inwestycje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1471   2001200147333 T.14733 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Martinez, Jared F.
1472   2001200144868 T.14486 Analiza inwestycji : wybrane zagadnienia / Liberadzki, Kamil.
1473   2001300107039 TM.10703 Analiza inwestycji : wybrane zagadnienia / Liberadzki, Kamil.
1474   2001200092756 T.9275 Atrakcyjność inwestycyjna Polski / Stawicka, Magdalena.
1475   2001200078934 T.7893 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata / KARASZEWSKI, WŁODZIMIERZ
1476   2001200104367 T.10436 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny / Golejewska, Anna.
1477   2001200060649 T.6064 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : praca zbiorowa /
1478   2001200112232 T.11223 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1479   2001300111364 TM.11136 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1480   2001300111371 TM.11137 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1481   2001300111388 TM.11138 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1482   2001300111395 TM.11139 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1483   2001300111401 TM.11140 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1484   2001300111418 TM.11141 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1485   2001300111425 TM.11142 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1486   2001300111432 TM.11143 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1487   2001300111449 TM.11144 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1488   2001300111456 TM.11145 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1489   2001300111463 TM.11146 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1490   2001300111470 TM.11147 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1491   2001300111487 TM.11148 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1492   2001300111494 TM.11149 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1493   2001200139925 T.13992 Czas wypłaty : zarobienie dużych pieniędzy na giełdzie jest najlepszym rewanżem / Town, Phil.
1494   2001200132032 T.13203 Czego naprawdę chcą inwestorzy? / Statman, Meir.
1495   2001300103093 TM.10309 Czego naprawdę chcą inwestorzy? / Statman, Meir.
1496   2001200040863 T.4086 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1497   2001200040870 T.4087 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1498   2001200040887 T.4088 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1499   2001200040894 T.4089 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1500   2001200040900 T.4090 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1501   2001200040917 T.4091 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1502   2001200040924 T.4092 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1503   2001200040931 T.4093 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1504   2001200040948 T.4094 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1505   2001200040955 T.4095 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1506   2001200040962 T.4096 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1507   2001200040979 T.4097 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1508   2001200040986 T.4098 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1509   2001200040993 T.4099 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1510   2001200041006 T.4100 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
1511   2001200077241 T.7724 Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej : praca zbiorowa /
1512   2001200091247 T.9124 Dotacje na inwestycje : fundusze strukturalne UE, fundusze norweskie i z EOG, programy krajowe / Rzychoń, Tomasz.
1513   2001300067326 TM.6732 Dotacje na inwestycje : fundusze strukturalne UE, fundusze norweskie i z EOG, programy krajowe / Rzychoń, Tomasz.
1514   2001200125577 T.12557 Efektywność funduszy inwestycyjnych : podejście techniczne i fundamentalne / Perez, Katarzyna.
1515   2001300092045 TM.9204 Efektywność funduszy inwestycyjnych : podejście techniczne i fundamentalne / Perez, Katarzyna.
1516   2001300097064 TM.9706 Efektywność funduszy inwestycyjnych : podejście techniczne i fundamentalne / Perez, Katarzyna.
1517   2001200131110 T.13111 Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce : studium teoretyczno-empiryczne / Zamojska, Anna
1518   2001200141409 T.14140 Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii : analiza kosztów i korzyści / Ligus, Magdalena.
1519   2001200210921 T.21092 Finansowa ocena inwestycji rzeczowych : feasibility study / Felis, Paweł
1520   2001200043833 T.4383 Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw / MARCINEK, KRZYSZTOF
1521   2001200050725 T.5072 Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw / MARCINEK, KRZYSZTOF
1522   2001200097751 T.9775 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
1523   2001300052391 TM.5239 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
1524   2001300052407 TM.5240 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
1525   2001300084330 TM.8433 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
1526   2001200131394 T.13139 Forex : rynek walutowy dla początkujących inwestorów / Milewski, Marcin.
1527   2001200140174 T.14017 Forex dla bystrzaków / Galant, Mark.
1528   2001200099939 T.9993 FOREX dla początkujących : pierwsze kroki na rynku walutowym / Dicks, James.
1529   2001200141843 T.14184 Forex w praktyce : vademecum inwestora walutowego : sposób na inwestowanie / Kochan, Krzysztof.
1530   2001300001191 TM.119 Fundusze inwestycyjne : zasady funkcjonowania / DYL, MARCIN
1531   2001200110269 T.11026 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności / Dawidowicz, Dawid
1532   2001200120350 T.12035 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, metody oceny, analiza : z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego / Dawidowicz, Dawid
1533   2001200124587 T.12458 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność / Perez, Katarzyna.
1534   2001200098772 T.9877 Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym /
1535   2001200115707 T.11570 Inteligentne inwestowanie : 21 praktycznych wskazówek, jak mądrze inwestować i powiększać zawartość swojego portfela / Bar, Tomasz.
1536   2001200142192 T.14219 Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych / Herman, R. Paul.
1537   2001300103291 TM.10329 Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych / Herman, R. Paul.
1538   2001200135941 T.13594 Inwestowanie w wartość : jak zostać skutecznym inwestorem / Arnold, Glen.
1539   2001300106919 TM.10691 Inwestowanie w wartość : jak zostać skutecznym inwestorem / Arnold, Glen.
1540   2001200006890 T.689 Inwestycje : capital budgeting - budżetowanie kapitałowe / Pluta, Wiesław.
1541   2001200006906 T.690 Inwestycje : capital budgeting - budżetowanie kapitałowe / Pluta, Wiesław.
1542   2001200028014 T.2801 Inwestycje : capital budgeting - budżetowanie kapitałowe / Pluta, Wiesław.
1543   2001200045011 T.4501 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / JAJUGA, KRZYSZTOF
1544   2001200045004 T.4500 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / JAJUGA, KRZYSZTOF
1545   2001200094965 T.9496 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1546   2001200111372 T.11137 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1547   2001300075291 TM.7529 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1548   2001300075307 TM.7530 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1549   2001300078650 TM.7865 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1550   2001300078674 TM.7867 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1551   2001300078667 TM.7866 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1552   2001200186738 T.18673 Inwestycje / Mayo, Herbert B.
1553   2001200132162 T.13216 Inwestycje alternatywne : pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym / Jagielnicki, Adam.
1554   2001300100344 TM.10034 Inwestycje alternatywne : pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym / Jagielnicki, Adam.
1555   2001200118418 T.11841 Inwestycje alternatywne /
1556   2001200208430 T.20843 Inwestycje finansowe : aspekty bilansowe i podatkowe / Sowińska-Kobelak, Dorota.
1557   2001200096051 T.9605 Inwestycje finansowe /
1558   2001200124808 T.12480 Inwestycje finansowe /
1559   2001200016875 T.1687 Inwestycje finansowe. JAJUGA KRZYSZTOF
1560   2001200016882 T.1688 Inwestycje finansowe. JAJUGA KRZYSZTOF
1561   2001200016899 T.1689 Inwestycje finansowe. JAJUGA KRZYSZTOF
1562   2001200111983 T.11198 Inwestycje hybrydowe : nowe ujęcie oceny efektywności / Kasiewicz, Stanisław
1563   2001200120022 T.12002 Inwestycje infrastrukturalne : komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów.
1564   2001200149689 T.14968 Inwestycje private equity/venture capital / Sobańska-Helman, Katarzyna.
1565   2001200203985 T.20398 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe / Różański, Jerzy
1566   2001200143618 T.14361 Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
1567   2001200120275 T.12027 Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne /
1568   2001300092441 TM.9244 Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne /
1569   2001200203725 T.20372 Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne /
1570   2001200078996 T.7899 Inwestycje według znowelizowanej ustawy o rachunkowości /
1571   2001200138546 T.13854 Inwestycyjny boom : siła spokoju i mądrej strategii / Shipman, Mark.
1572   2001200186486 T.18648 Jak inwestować i pomnażać oszczędności? / Samcik, Maciej.
1573   2001200108297 T.10829 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1574   2001300071118 TM.7111 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1575   2001300076618 TM.7661 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1576   2001300076625 TM.7662 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1577   2001300076632 TM.7663 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1578   2001300076649 TM.7664 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1579   2001300076656 TM.7665 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1580   2001300076663 TM.7666 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1581   2001200143632 T.14363 Jak zarabiać pieniądze nie pracując na etacie? : inwestycje w lokaty, obligacje, fundusze, akcje, nieruchomości, złoto dla każdego początkującego / Górnicka, Paulina.
1582   2001200141454 T.14145 Kapitał zagraniczny - wyzwania i szanse /
1583   2001200019944 T.1994 Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania /
1584   2001200019951 T.1995 Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania /
1585   2001300003867 TM.386 Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania /
1586   2001200130380 T.13038 Kontrakty terminowe i forex : teoria i praktyka / Zalewski, Grzegorz.
1587   2001200206764 T.20676 Kontrakty terminowe w praktyce / Zalewski, Grzegorz.
1588   2001200055027 T.5502 Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej / KAWA, PAWEŁ
1589   2001200201325 T.20132 Metody inwestowania na rynkach finansowych / Borowski, Krzysztof
1590   2001200065583 T.6558 Metody oceny projektów gospodarczych / MANIKOWSKI, ARKADIUSZ
1591   2001200102448 T.10244 Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jakubczyc, Jerzy.
1592   2001300060174 TM.6017 Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jakubczyc, Jerzy.
1593   2001300070616 TM.7061 Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jakubczyc, Jerzy.
1594   2001200079009 T.7900 Metody realizacji projektów inwestycyjnych : planowanie, finansowanie, ocena : project finance, corporate finance /
1595   2001300022349 TM.2234 Metody realizacji projektów inwestycyjnych : planowanie, finansowanie, ocena : project finance, corporate finance /
1596   2001200142574 T.14257 Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych / Woźniak-Miszewska, Magdalena.
1597   2001200025440 T.2544 Ocena efektywności inwestycji / GAWRON, HENRYK
1598   2001200025457 T.2545 Ocena efektywności inwestycji / GAWRON, HENRYK
1599   2001200049002 T.4900 Ocena efektywności inwestycji / GAWRON, HENRYK
1600   2001200082139 T.8213 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
1601   2001300028785 TM.2878 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
1602   2001300047120 TM.4712 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
1603   2001200103520 T.10352 Ocena efektywności inwestycji /
1604   2001300061980 TM.6198 Ocena efektywności inwestycji /
1605   2001300066619 TM.6661 Ocena efektywności inwestycji /
1606   2001300066626 TM.6662 Ocena efektywności inwestycji /
1607   2001300066633 TM.6663 Ocena efektywności inwestycji /
1608   2001300072214 TM.7221 Ocena efektywności inwestycji /
1609   2001200112089 T.11208 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
1610   2001300099303 TM.9930 Ocena efektywności inwestycji / GAWRON, HENRYK
1611   2001200205651 T.20565 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
1612   2001200093784 T.9378 Ocena projektów gospodarczych / Kurowski, Lech.
1613   2001300049148 TM.4914 Ocena projektów gospodarczych / Kurowski, Lech.
1614   2001200034657 T.3465 Ocena projektów inwestycyjnych : maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa / Johnson, Hazel J.
1615   2001200171352 T.17135 Otwarte fundusze inwestycyjne : zasady są proste / Rogala, Maciej.
1616   2001200186523 T.18652 Paradoksy inwestowania : metody zwiększające zyskowność i bezpieczeństwo portfela / Kritzman, Mark P.
1617   2001200120084 T.12008 Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych /
1618   2001200108730 T.10873 Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje / Mejszutowicz, Krzysztof.
1619   2001200084157 T.8415 Procedury inwestowania / Werner, Witold Andrzej
1620   2001300029539 TM.2953 Procedury inwestowania / Werner, Witold Andrzej
1621   2001200040795 T.4079 Proces inwestycyjny : studium przypadku / Werner, Witold Andrzej
1622   2001200040801 T.4080 Proces inwestycyjny : studium przypadku / Werner, Witold Andrzej
1623   2001200138737 T.13873 Produkty strukturyzowane : inwestycje nowych czasów / Zaremba, Adam
1624   2001200203367 T.20336 Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych / Wojewnik-Filipkowska, Anna.
1625   2001200117961 T.11796 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe : aspekty metodologiczne i praktyczne / Szot-Gabryś, Teresa.
1626   2001300090041 TM.9004 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe : aspekty metodologiczne i praktyczne / Szot-Gabryś, Teresa.
1627   2001300093370 TM.9337 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe : aspekty metodologiczne i praktyczne / Szot-Gabryś, Teresa.
1628   2001200138041 T.13804 Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Rogowski, Waldemar.
1629   2001200195785 T.19578 Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Rogowski, Waldemar.
1630   2001200082597 T.8259 Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych / ROGOWSKI, WALDEMAR
1631   2001200034619 T.3461 Rachunek opłacalności inwestowania / Nowak, Edward
1632   2001200039737 T.3973 Rachunek opłacalności inwestowania / Nowak, Edward
1633   2001300002969 TM.296 Rachunek opłacalności inwestowania / Nowak, Edward
1634   2001200116056 T.11605 Racjonalne inwestowanie : właściwie ulokuj swój kapitał / Lipiński, Marek
1635   2001200185755 T.18575 Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej / Krug-Żarnowska, Anna.
1636   2001200202773 T.20277 Rozpoznawanie wzorców w szeregach czasowych / Wiliński, Antoni.
1637   2001200126888 T.12688 Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Borowski, Grzegorz
1638   2001200095726 T.9572 Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy /
1639   2001200090493 T.9049 Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw / Zachorowska, Alfreda.
1640   2001300061355 TM.6135 Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw / Zachorowska, Alfreda.
1641   2001200012013 T.1201 Ryzyko inwestycyjne : identyfikacja i metody oceny / OSTROWSKA ELŻBIETA
1642   2001200012020 T.1202 Ryzyko inwestycyjne : identyfikacja i metody oceny / OSTROWSKA ELŻBIETA
1643   2001200117152 T.11715 Ryzyko inwestycyjne : analiza polskiego rynku akcji / Feder-Sempach, Ewa.
1644   2001300093516 TM.9351 Ryzyko inwestycyjne : analiza polskiego rynku akcji / Feder-Sempach, Ewa.
1645   2001200070549 T.7054 Ryzyko projektów inwestycyjnych / MARCINEK, KRZYSZTOF
1646   2001200071393 T.7139 Ryzyko projektów inwestycyjnych / Ostrowska, Elżbieta
1647   2001200213366 T.21336 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance / Korombel, Anna.
1648   2001200055188 T.5518 Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa / TOWARNICKA, HALINA
1649   2001200055195 T.5519 Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa / TOWARNICKA, HALINA
1650   2001200055201 T.5520 Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa / TOWARNICKA, HALINA
1651   2001200118425 T.11842 Strategie inwestycyjne na każdą pogodę : osiągaj zysk na wszystkich rynkach / Froehlich, Robert J.
1652   2001200074721 T.7472 Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie / Nahotko, Sławomir.
1653   2001200152290 T.15229 Teoria i praktyka benchmarków / Borowski, Krzysztof
1654   2001200078385 T.7838 Teoria inwestycji finansowych / Luenberger, David G.
1655   2001200134272 T.13427 Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego : wybrane zagadnienia /
1656   2001300097491 TM.9749 Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego : wybrane zagadnienia /
1657   2001200152306 T.15230 Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce / Stańczak-Strumiłło, Kamila.
1658   2001200141706 T.14170 Uwolnij wartość swojej firmy : klucz do skutecznego wyjścia z inwestycji / Nemethy, Les.
1659   2001300108814 TM.10881 Uwolnij wartość swojej firmy : klucz do skutecznego wyjścia z inwestycji / Nemethy, Les.
1660   2001200136214 T.13621 Wartość dla akcjonariuszy : poradnik menedżera i inwestora / Rappaport, Alfred
1661   2001200016127 T.1612 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1662   2001200016134 T.1613 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1663   2001200025051 T.2505 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1664   2001200028489 T.2848 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1665   2001200028496 T.2849 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1666   2001200028502 T.2850 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1667   2001200028519 T.2851 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1668   2001200028526 T.2852 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1669   2001300019509 TM.1950 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1670   2001200203916 T.20391 Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych /
1671   2001200111976 T.11197 Zamknięte fundusze inwestycyjne / Krupa, Dorota
1672   2001200014734 T.1473 Zarządzanie inwestycjami / Bernstein, Peter L.
1673   2001200045141 T.4514 Zarządzanie inwestycjami / Bernstein, Peter L.
1674   2001200045158 T.4515 Zarządzanie inwestycjami / Bernstein, Peter L.
1675   2001200045165 T.4516 Zarządzanie inwestycjami / Bernstein, Peter L.
1676   2001200106699 T.10669 Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym : wybrane zagadnienia /
1677   2001200138362 T.13836 Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Rogowski, Waldemar.
1678   2001200039843 T.3984 Zarządzanie w procesie inwestycyjnym / Werner, Witold Andrzej
1679   2001200039850 T.3985 Zarządzanie w procesie inwestycyjnym / Werner, Witold Andrzej
1680   2001200145124 T.14512 Zawód - inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem / Elder, Alexander
 
Ekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1681   2001200060007 T.6000 "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych /
1682   2001200208577 T.20857 1000 pytań : ekonomia, finanse, zarządzanie / Wałęga, Grzegorz
1683   2001200131820 T.13182 Austriacka szkoła ekonomii dla inwestorów czyli Ludwig von Mises wchodzi na giełdę / Skousen, Mark
1684   2001200150418 T.15041 Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. 1 / Smith, Adam
1685   2001200140280 T.14028 Błąd pomiaru : dlaczego PKB nie wystarcza : raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego / Stiglitz, Joseph E.
1686   2001200091629 T.9162 Ci, którzy tworzyli... : pionierzy szczecińskiego biznesu lat dziewięćdziesiątych / MARUSZEWSKA, PAULINA
1687   2001200146800 T.14680 Dokąd zmierza świat : ekonomia polityczna przyszłości / Kołodko, Grzegorz W.
1688   2001200212277 T.21227 Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych /
1689   2001200029509 T.2950 Drogi transformacji : doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie / Offe, Claus
1690   2001200149610 T.14961 Dylematy metodologiczne teorii ekonomii / Taylor, Edward
1691   2001200190131 T.19013 Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru : dwa eseje o naturze kapitalizmu / Kornai, János
1692   2001200207099 T.20709 Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku, Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach IV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii : praca zbioro
1693   2001200213731 T.21373 Dzieje szczecińskiej ekonomii. T. 1, Trudne początki (1946-1955) / Frąckowiak, Piotr
1694   2001200193750 T.19375 Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa / Noga, Beniamin.
1695   2001200063220 T.6322 Ekonofizyka : wprowadzenie / Mantegna, Rosario N.
1696   2001200072055 T.7205 Ekonomia Cz.1, Mikroekonomia / GULCZ, MIECZYSŁAW
1697   2001200008856 T.885 Ekonomia [T.3], Zbiór zadań /
1698   2001200056895 T.5689 Ekonomia : podręcznik dla studiów licencjackich /
1699   2001200083303 T.8330 Ekonomia : nauka zdrowego rozsądku : amerykańsko -polski podręcznik akademicki makro-i mikroekonomii Wyż szej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie /
1700   2001200098062 T.9806 Ekonomia : kurs podstawowy / Beksiak, Janusz.
1701   2001200129551 T.12955 Ekonomia : zagadnienia wybrane / Jarmołowicz, Wacław
1702   2001200211812 T.21181 Ekonomia : wprowadzenie, mikroekonomia, makroekonomia, gospodarka światowa: wybrane zagadnienia, od planu do rynku: problemy transformacji systemowej /
1703   2001200041204 T.4120 Ekonomia /
1704   2001200070907 T.7090 Ekonomia / Whitehead, Geoffrey
1705   2001200125614 T.12561 Ekonomia / Samuelson, Paul Anthony
1706   2001200192135 T.19213 Ekonomia /
1707   2001200210778 T.21077 Ekonomia /
1708   2001200190216 T.19021 Ekonomia dla bystrzaków / Antonioni, Peter.
1709   2001200197789 T.19778 Ekonomia dla każdego czyli to, Co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien / Sowell, Thomas
1710   2001200204524 T.20452 Ekonomia dla przyszłości : fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej : IX Kongres Ekonomistów Polskich /
1711   2001200125621 T.12562 Ekonomia dobra i zła : w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street / Sedláček, Tomáš
1712   2001200073854 T.7385 Ekonomia globalna : synteza / Flejterski, Stanisław
1713   2001200132094 T.13209 Ekonomia i etyka / Jasiński, Leszek Jerzy
1714   2001200098819 T.9881 Ekonomia i polityka : wykład elementarny / Mises, Ludwig von
1715   2001200118500 T.11850 Ekonomia jest najtrudniejsza, najciekawsza, najważniejsza : felietony z lat 2000-2011 / Flejterski, Stanisław
1716   2001200188213 T.18821 Ekonomia kapitału ludzkiego / Schultz, Theodore William
1717   2001200114397 T.11439 Ekonomia kryzysu / Roubini, Nouriel
1718   2001200131134 T.13113 Ekonomia kultury : kompendium / Towse, Ruth
1719   2001200136306 T.13630 Ekonomia menedżerska : podstawy teoretyczne z zadaniami / Waśniewska, Anetta.
1720   2001200001284 T.128 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
1721   2001200102707 T.10270 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
1722   2001200113901 T.11390 Ekonomia menedżerska / Png, Ivan
1723   2001200114540 T.11454 Ekonomia menedżerska / Froeb, Luke M.
1724   2001200095030 T.9503 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 1 / Krugman, Paul Robin
1725   2001200095047 T.9504 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 2 / Krugman, Paul Robin
1726   2001200205705 T.20570 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 1 / Krugman, Paul Robin
1727   2001200205712 T.20571 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul Robin
1728   2001200114113 T.11411 Ekonomia międzynarodowa / Grzywacz, Waldemar
1729   2001200195914 T.19591 Ekonomia międzynarodowa / Budnikowski, Adam
1730   2001200213892 T.21389 Ekonomia międzynarodowa / Budnikowski, Adam
1731   2001200091834 T.9183 Ekonomia od podstaw : wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce THUROW, LESTER
1732   2001200212116 T.21211 Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego /
1733   2001200104947 T.10494 Ekonomia rozwoju /
1734   2001200125638 T.12563 Ekonomia rozwoju /
1735   2001200145896 T.14589 Ekonomia rozwoju / Bartkowiak, Ryszard.
1736   2001200084898 T.8489 Ekonomia sektora publicznego / Stiglitz, Joseph E.
1737   2001200140044 T.14004 Ekonomia starzejącego się społeczeństwa / Jurek, Łukasz.
1738   2001200201738 T.20173 Ekonomia stosowana : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości : dla liceów ogólnokształcących i techników / Neneman, Jarosław
1739   2001200129803 T.12980 Ekonomia w jednej lekcji / Hazlitt, Henry
1740   2001300142269 TM.14226 Ekonomia w perspektywie : krytyka historyczna / Galbraith, John Kenneth
1741   2001200189975 T.18997 Ekonomia w przykładach / Krawczyk, Marcin.
1742   2001200129544 T.12954 Ekonomia w zarysie : praca zbiorowa /
1743   2001200131141 T.13114 Ekonomia wiedzy niedoskonałej : kurs walutowy i ryzyko / Frydman, Roman
1744   2001200200779 T.20077 Ekonomia wolnego rynku / Rothbard, Murray Newton
1745   2001200202520 T.20252 Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej /
1746   2001200115363 T.11536 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / Rogall, Holger
1747   2001200203893 T.20389 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : zarys problemów badawczych i dydaktyki /
1748   2001200203909 T.20390 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : materiały do studiowania /
1749   2001200092060 T.9206 Ekonomia życia : od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie BECKER, GARY S.
1750   2001200192722 T.19272 Ekonomia, finanse, bankowość : księga jubileuszowa Profesor Ewy Bogackiej-Kisiel /
1751   2001200192142 T.19214 Ekonomia, finanse, zarządzanie /
1752   2001200072062 T.7206 Ekonomia. Cz. 2, Makroekonomia / Gulcz, Mieczysław
1753   2001200002311 T.231 Ekonomia. T.1. SAMUELSON PAUL A.
1754   2001200002342 T.234 Ekonomia. T.2. SAMUELSON PAUL A.
1755   2001200112218 T.11221 Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce /
1756   2001200002595 T.259 Ekonomiczne instytucje kapitalizmu : firmy, rynki, relacje kontraktowe / Williamson, Oliver E.
1757   2001200189753 T.18975 Ekonomika : podręcznik. Cz. 1 /
1758   2001200189760 T.18976 Ekonomika : podręcznik. Cz. 2 / Pietraszewski, Marian.
1759   2001200083525 T.8352 Ekonomiści i systemy ekonomiczne / Grzywacz, Waldemar
1760   2001200082849 T.8284 Elementarne zagadnienia ekonomii /
1761   2001200200878 T.20087 Elementarz ekonomii : zwięzłe omówienie podstawowych reguł i doktryn / Ballvé, Faustino
1762   2001200098079 T.9807 Elementy ekonomii i polityki społecznej / Jaźwiński, Ireneusz.
1763   2001200190568 T.19056 Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych : perspektywa kryzysowa / Flejterski, Stanisław
1764   2001200052439 T.5243 Eseje o gospodarce / Sadowski, Zdzisław
1765   2001200184420 T.18442 Etatyzm i przemoc w teoriach zacofania gospodarczego : studium z metodologii "Badań nad Rozwojem" / Peshkov, Ivan.
1766   2001200206733 T.20673 Firma, rynek i prawo / Coase, R. H.
1767   2001200124570 T.12457 Freakonomia : świat od podszewki / Levitt, Steven D.
1768   2001200140334 T.14033 Free lunch : ekonomia dobrze przyrządzona / Smith, David
1769   2001200140181 T.14018 Freedonomia : jak interwencjonizm państwowy rujnuje gospodarkę / Lott, John R.
1770   2001200029431 T.2943 Godne społeczeństwo : program troski o ludzkość / Galbraith, John Kenneth
1771   2001300000132 TM.13 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Weber, Max
1772   2001200107795 T.10779 Gospodarka w warunkach kryzysu /
1773   2001200206290 T.20629 Gospodarka, przedsiębiorstwo, człowiek /
1774   2001200171093 T.17109 Gospodarowanie, finansowanie i zarządzanie w XXI wieku /
1775   2001200187759 T.18775 Im więcej seksu tym bezpieczniejszy : czyli O niekonwencjonalnych mądrościach ekonomii / Landsburg, Steven E.
1776   2001200068867 T.6886 Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna / Solow, Robert M.
1777   2001200080258 T.8025 Kapitalizm kontra kapitalizm / Albert, Michel
1778   2001200130281 T.13028 Kapitalizm, socjalizm, demokracja / Schumpeter, Joseph Alois
1779   2001200130298 T.13029 Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza / Jabłoński, Łukasz
1780   2001200030611 T.3061 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa /
1781   2001200073175 T.7317 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa /
1782   2001300106681 TM.10668 Konkurencja i kooperacja : teoria gier w ekonomii i naukach społecznych / Malawski, Marcin.
1783   2001200107108 T.10710 Konkurencyjność podmiotów rynkowych : praca zbiorowa /
1784   2001200138683 T.13868 Krótka historia kapitalizmu : nieoceniony przewodnik po gospodarce wolnorynkowej i jej roli w życiu każdego z nas /
1785   2001200141270 T.14127 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1786   2001200051074 T.5107 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy /
1787   2001200108631 T.10863 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy /
1788   2001200130571 T.13057 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności /
1789   2001200099410 T.9941 Makro- i mikroekonomia na przykładach = Macro- and microeconomics case studies. Z. 2 /
1790   2001200069079 T.6907 Makro- i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki : artykuły słuchaczy II Studium Doktoranckiego /
1791   2001200192241 T.19224 Metafizyczne wątki w ekonomii / Zorde, Kristof.
1792   2001200000591 T.59 Metodologia ekonomii / Blaug, Mark
1793   2001200206511 T.20651 Metodologia nauk ekonomicznych : dylematy i wyzwania /
1794   2001200114175 T.11417 Metody ilościowe w ekonomii : wybrane problemy /
1795   2001200020841 T.2084 Mierzyć wyżej : historie 25 firm, które osiągnęły sukces, łącząc skutecznie zarządzanie z realizacją misji społecznych / BOLLIER DAVID
1796   2001200214363 T.21436 Miscellanea ekonomii. Nr 2 /
1797   2001200059469 T.5946 Moja firma : jak założyć i skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą / TUCHOŁKA, HUBERT
1798   2001200114687 T.11468 Nauka dla gospodarki /
1799   2001200113727 T.11372 Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych /
1800   2001200136221 T.13622 Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych / Forlicz, Stefan
1801   2001200146251 T.14625 Nieoczywistości : ekonomiczna teoria wszystkiego / Becker, Gary Stanley
1802   2001200188688 T.18868 Nobel z ekonomii 1969-2011 : poglądy laureatów w zarysie / Jasiński, Leszek Jerzy
1803   2001200025143 T.2514 Nowy leksykon ekonomiczny / Orłowski, Tadeusz
1804   2001200150524 T.15052 Od Keynesa do teorii chaosu : ewolucja teorii wahań koniunkturalnych / Jakimowicz, Aleksander
1805   2001200010279 T.1027 Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / Kołodko, Grzegorz W.
1806   2001200078484 T.7848 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza / Keynes, John Maynard
1807   2001200191756 T.19175 Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego / Konopczyński, Michał.
1808   2001200209178 T.20917 Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach / Solek, Adrian.
1809   2001200099632 T.9963 Państwo i rynek w gospodarce : praca zbiorowa /
1810   2001200010774 T.1077 Państwo w przebudowie / Balcerowicz, Leszek
1811   2001200057465 T.5746 Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych /
1812   2001200099205 T.9920 Podstawy ekonomii : podręcznik / Mierzejewska-Majcherek, Janina
1813   2001200110634 T.11063 Podstawy ekonomii : mikro- i makroekonomia : podręcznik / Urbaniak, Piotr.
1814   2001200111075 T.11107 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania /
1815   2001200208225 T.20822 Podstawy ekonomii : makroekonomia / Czarny, Bogusław
1816   2001200055171 T.5517 Podstawy ekonomii / Sloman, John
1817   2001200079771 T.7977 Podstawy ekonomii / NOJSZEWSKA, EWELINA
1818   2001300006288 TM.628 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław
1819   2001200111068 T.11106 Podstawy ekonomii /
1820   2001200111952 T.11195 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław
1821   2001200201561 T.20156 Podstawy ekonomii /
1822   2001200214530 T.21453 Podstawy ekonomii /
1823   2001200093555 T.9355 Podstawy metodologii nauk ekonomicznych / Stachak, Stanisław.
1824   2001200111020 T.11102 Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Bielecka, Maria.
1825   2001200027260 T.2726 Polska droga do rynku / Rosati, Dariusz Kajetan
1826   2001200072888 T.7288 Pomiar i prognozy inflacji / ŁYKO, JANUSZ
1827   2001200207112 T.20711 Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii : praca zbiorow
1828   2001200144547 T.14454 Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego : dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? / Garbicz, Marek.
1829   2001200126369 T.12636 Proces badawczy w naukach ekonomicznych / Wojciechowska, Renata
1830   2001200136696 T.13669 Przetrwać dekoniunkturę : przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu : praca zbiorowa /
1831   2001200071775 T.7177 Przewodnik po biznesie : podstawy działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności gos podarczej, wybór strategii działalności firmy, metody działalności gos podarczej, sprawy personalne, finansowe podstawy podejmowania decyzji, koszty i przychody w ujęciu bilansowym i p
1832   2001200085956 T.8595 Przewodnik po światowej ekonomii : 81 podstawowych pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia / Epping, Randy Charles.
1833   2001200130014 T.13001 Racjonalność i jej alternatywy : wykład prof. Thomasa C. Schellinga wygłoszony w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2004 roku / Schelling, Thomas C.
1834   2001200145612 T.14561 Racjonalność w ekonomii / Smith, Vernon L.
1835   2001200030307 T.3030 Reaganomika : sukces czy porażka? / Belka, Marek
1836   2001200118265 T.11826 Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce / Borkowska, Bożena.
1837   2001200196836 T.19683 Rozważania o gospodarce... /
1838   2001200074684 T.7468 Rozwój gospodarczy a globalizacja : ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością / Piasecki, Ryszard
1839   2001200185489 T.18548 Równowaga a wzrost gospodarczy / Siedlecki, Juliusz.
1840   2001200193712 T.19371 Równowaga czy nierównowaga w ekonomii? / Górska, Rumiana.
1841   2001200138560 T.13856 Sekrety ekonomii czyli Ile naprawdę kosztuje twoja kawa? / Harford, Tim
1842   2001200056338 T.5633 Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / Hampden-Turner, Charles
1843   2001300060921 TM.6092 Słownik ekonomii / Black, John
1844   2001200009709 T.970 Socjalizm, kapitalizm, transformacja : szkice z przełomu epok / Balcerowicz, Leszek
1845   2001200141263 T.14126 Spirala wzrostu : pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych / Binswanger, Hans Christoph
1846   2001200027574 T.2757 Społeczeństwo pokapitalistyczne / Drucker, Peter Ferdinand
1847   2001200150913 T.15091 Społeczna granica wzrostu gospodarczego : przyczynek do ekonomii szczęścia /
1848   2001200204470 T.20447 Społeczny ruch ekonomistów w Polsce przed rokiem 1939 / Roszkowski, Wojciech
1849   2001200127052 T.12705 Sprawiedliwość a efektywność / Huerta de Soto, Jesús
1850   2001200145681 T.14568 Strategia konfliktu / Schelling, Thomas C.
1851   2001200057199 T.5719 Strategia rozwoju Polski do roku 2020 T.1, Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych /
1852   2001200057205 T.5720 Strategia rozwoju Polski do roku 2020 T.2, Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020 /
1853   2001200212611 T.21261 Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności? /
1854   2001200057342 T.5734 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / NASIŁOWSKI, MIECZYSŁAW
1855   2001200082146 T.8214 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz
1856   2001200184895 T.18489 Szkice ze współczesnej teorii ekonomii /
1857   2001200067662 T.6766 Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej / Nowicki, Józef
1858   2001200047503 T.4750 Teoria ekonomii : ujęcie retrospektywne / Blaug, Mark
1859   2001200116957 T.11695 Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania /
1860   2001200054778 T.5477 The contemporary economy and service sector: in search of competitiveness /
1861   2001200092176 T.9217 Transformacja gospodarcza w Polsce / Bałtowski, Maciej
1862   2001200072604 T.7260 Transformacja gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych : ekonomia, prawo, zarządzanie : księga jubileuszowa na 25-lecie Wydziału Zarządzania UW [Uniwersyte tu Warszawskiego] /
1863   2001200088155 T.8815 Transformacja i rozwój : wybór prac /
1864   2001200067839 T.6783 Transformacja polskiej gospodarki : sukces czy porażka? / KOŁODKO, GRZEGORZ W.
1865   2001200074066 T.7406 Transformacja polskiej gospodarki : zagadnienia wybrane /
1866   2001200072390 T.7239 Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospo darki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej w Krakowie (Kryni ca, 12-13 czerwca 2000 r.) /
1867   2001200071126 T.7112 Tygrys z ludzką twarzą / Kołodko, Grzegorz W.
1868   2001200070631 T.7063 VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 1, Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości? /
1869   2001200085314 T.8531 W kierunku ograniczonego państwa / BALCEROWICZ, LESZEK
1870   2001200202728 T.20272 Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji : podejście taksonomiczne / Lis, Christian.
1871   2001200127427 T.12742 Wartość, cena, zysk a racjonalność dynamicznej gospodarki / Chmiel, Józef
1872   2001200184123 T.18412 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.
1873   2001400765788 TS.76578 Wielcy ekonomiści : czasy, życie, idee / Heilbroner, Robert L.
1874   2001200113284 T.11328 Wielkość i struktura wydatków poniesionych w ramach Narodowego Planu Rozwoju w okresie 2004-2009 pod kątem ich wpływu na zmiany struktury polskiej gospodarki w kontekście realizacji strategicznych celów prorozwojowych kraju : ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego / Lis, Maciej
1875   2001200072512 T.7251 Wokół inflacji : fetysz czy ograniczenie rozwoju /
1876   2001200027789 T.2778 Wolność i rozwój : ekonomia wolnego rynku / BALCEROWICZ LESZEK
1877   2001200185274 T.18527 Wprowadzenie do ekonomii / Woś, Jerzy
1878   2001200132469 T.13246 Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej /
1879   2001200208218 T.20821 Wprowadzenie do ekonomiki / Samecki, Wiesław
1880   2001200074424 T.7442 Wprowadzenie do przedsiębiorczości / KUREK, ZYGMUNT
1881   2001200109225 T.10922 Współczesna ekonomia : ku nowemu paradygmatowi / Godłów-Legiędź, Janina.
1882   2001200190551 T.19055 Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców /
1883   2001200031755 T.3175 Współczesne systemy ekonomiczne : powstawanie, ewolucja, kryzys / Kowalik, Tadeusz
1884   2001200127526 T.12752 Współczesne teorie ekonomiczne /
1885   2001200214769 T.21476 Współczesne wyzwania teorii i praktyki : gospodarka - świat - człowiek /
1886   2001300144317 TM.14431 Wstęp do ekonomiki / Taylor, Edward
1887   2001200185816 T.18581 www.polskatransformacja.pl / Kowalik, Tadeusz
1888   2001200108877 T.10887 Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
1889   2001200149269 T.14926 Wybór w gospodarce : wprowadzenie do ekonomii / Mickiewicz, Tomasz
1890   2001200065996 T.6599 Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej /
1891   2001200073113 T.7311 Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Prof.Anny Jankowskiej-Klapkowskiej /
1892   2001200149504 T.14950 Wybrane zagadnienia z teorii ekonomii. [Z. 1], Aktywność gospodarcza / Krawczyk, Marcin.
1893   2001200132537 T.13253 Wyzwania współczesnej ekonomii : wybrane problemy /
1894   2001200111150 T.11115 Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce /
1895   2001200084379 T.8437 Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne / Woźniak, Michał Gabriel
1896   2001200110344 T.11034 Z ekonomią na ty : podstawy przedsiębiorczości [dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników] /
1897   2001200146138 T.14613 Zakończcie ten kryzys! / Krugman, Paul Robin
1898   2001200051852 T.5185 Zanim wystartujesz : roczny plan dla przedsiębiorczych /
1899   2001200042324 T.4232 Zaplanuj swój biznes / West, Alan
1900   2001200141928 T.14192 Zarys ekonomii /
1901   2001200115486 T.11548 Zarys ekonomii międzynarodowej / Świerkocki, Janusz.
1902   2001200044311 T.4431 Zarys gospodarki rynkowej Cz.1 / SOBIECKI, ROMAN
1903   2001200044335 T.4433 Zarys gospodarki rynkowej Cz.2 / SOBIECKI, ROMAN
1904   2001200012471 T.1247 Zarys metodologii ekonomii. Cz. 2, | Cz. 3, Zarys metodologii makroekonomii. | Zarys metodologii mikroekonomii / Leśkiewicz, Izabela.
1905   2001200141317 T.14131 Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1906   2001200206252 T.20625 Złowić frajera : ekonomia manipulacji i oszustwa / Akerlof, George A.
1907   2001200030031 T.3003 Zrozumieć biznes : uniwersalny podręcznik / NICKELS WILLIAM G.
 
Badania operacyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1908   2001200081194 T.8119 Badania operacyjne : praca zbiorowa /
1909   2001200040849 T.4084 Badania operacyjne / SIUDAK, MAREK
1910   2001200100093 T.10009 Badania operacyjne /
1911   2001200135347 T.13534 Badania operacyjne / Siudak, Marek
1912   2001200001383 T.138 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1913   2001200019173 T.1917 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1914   2001200069345 T.6934 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach / Jędrzejczyk, Zbigniew.
1915   2001200078842 T.7884 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1916   2001200004353 T.435 Badania operacyjne w zarządzaniu /
1917   2001200201059 T.20105 Badania operacyjne z komputerem : praca zbiorowa /
1918   2001200086212 T.8621 Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii / Anholcer, Marcin
1919   2001200065903 T.6590 Wprowadzenie do badań operacyjnych / MOORE, P.G.
1920   2001200075612 T.7561 Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem / Trzaskalik, Tadeusz
1921   2001200029059 T.2905 Wprowadzenie do badań operacyjnych. KOZUBSKI JERZY JAROSŁAW
1922   2001200056321 T.5632 Wybrane metody badań operacyjnych / MISZCZYŃSKA, DOROTA
1923   2001200090936 T.9093 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1924   2001300039620 TM.3962 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1925   2001300039637 TM.3963 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1926   2001300039644 TM.3964 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1927   2001300039651 TM.3965 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1928   2001300039668 TM.3966 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1929   2001300039675 TM.3967 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1930   2001300039682 TM.3968 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1931   2001300039699 TM.3969 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1932   2001300039705 TM.3970 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1933   2001300040527 TM.4052 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1934   2001300047748 TM.4774 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1935   2001300048103 TM.4810 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1936   2001300048110 TM.4811 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1937   2001300053084 TM.5308 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1938   2001300054043 TM.5404 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1939   2001300056542 TM.5654 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1940   2001300059864 TM.5986 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1941   2001300065186 TM.6518 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1942   2001300065278 TM.6527 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1943   2001300066886 TM.6688 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1944   2001300067838 TM.6783 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1945   2001300068378 TM.6837 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1946   2001300068385 TM.6838 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1947   2001300068927 TM.6892 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1948   2001300071385 TM.7138 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1949   2001300081001 TM.8100 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1950   2001200211218 T.21121 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych / Czyżycki, Rafał.
 
Ekonometria
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1951   2001200027505 T.2750 Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji /
1952   2001200065880 T.6588 Ekonometria : praca zbiorowa /
1953   2001200001277 T.127 Ekonometria : zbiór zadań : praca zbiorowa /
1954   2001200074783 T.7478 Ekonometria : metody, przykłady, zadania /
1955   2001200075735 T.7573 Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Welfe, Aleksander
1956   2001200077357 T.7735 Ekonometria : wybrane zagadnienia / BORKOWSKI, BOLESŁAW
1957   2001200200946 T.20094 Ekonometria : zbiór zadań : praca zbiorowa /
1958   2001200201103 T.20110 Ekonometria : z programem DEMS autorstwa Wojciecha Zatonia / Gajda, Jan Bogusław.
1959   2001200207426 T.20742 Ekonometria : metody, przykłady, zadania /
1960   2001200092510 T.9251 Ekonometria / Maddala, G. S.
1961   2001400783386 TS.78338 Ekonometria / Chow, Gregory C.
1962   2001200000218 T.21 Ekonometria / Chow, Gregory C.
1963   2001200000058 T.5 Ekonometria /
1964   2001200049194 T.4919 Ekonometria /
1965   2001200049200 T.4920 Ekonometria /
1966   2001200049217 T.4921 Ekonometria /
1967   2001200049224 T.4922 Ekonometria /
1968   2001200039522 T.3952 Ekonometria /
1969   2001200131127 T.13112 Ekonometria / Sobczyk, Mieczysław
1970   2001200188794 T.18879 Ekonometria / Maddala, G. S.
1971   2001200206061 T.20606 Ekonometria / Welfe, Aleksander
1972   2001300097842 TM.9784 Ekonometria finansowa : analiza rynku kapitałowego / Tarczyńska-Łuniewska, Małgorzata.
1973   2001200106880 T.10688 Ekonometria i badania operacyjne : podręcznik dla studiów licencjackich /
1974   2001200113543 T.11354 Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach /
1975   2001200117053 T.11705 Ekonometria przestrzenna : metody i modele analizy danych przestrzennych /
1976   2001200081859 T.8185 Ekonometria skłonności / Hozer, Józef
1977   2001200088957 T.8895 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
1978   2001300038500 TM.3850 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
1979   2001200091414 T.9141 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
1980   2001200210785 T.21078 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
1981   2001200095948 T.9594 Ekonometria współczesna / Kośko, Monika.
1982   2001200063411 T.6341 Ekonometryczne modele dobrobytu / KOT, STANISŁAW M.
1983   2001200099342 T.9934 Ekonometryczne modele rynków finansowych : modele kursów giełdowych i kursów walutowych / Brzeszczyński, Janusz.
1984   2001200135682 T.13568 Mikroekonometria : modele i metody analizy danych indywidualnych /
1985   2001200110191 T.11019 Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w Polsce / Lis, Christian.
1986   2001300079947 TM.7994 Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w Polsce / Lis, Christian.
1987   2001200000621 T.62 Nowa ekonometria / Charemza, Wojciech.
1988   2001200010682 T.1068 Organizacja i eksploatacja portów morskich : zarządzanie, organizacja, eksploatacja / MISZTAL KONRAD
1989   2001200205996 T.20599 Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych : zastosowania w ekonomii i zarządzaniu / Appenzeller, Dorota.
1990   2001200088490 T.8849 Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania : podręcznik z przykładami i zadaniami / Witkowska, Dorota
1991   2001200084669 T.8466 Prognozowanie i symulacje : wybrane zagadnienia / GUZIK, BOGUSŁAW
1992   2001200069901 T.6990 Teoria ekonometrii / Goldberger, Arthur Stanley
1993   2001200108143 T.10814 Wprowadzenie do ekonometrii /
1994   2001200001581 T.158 Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej / Jakubczyc, Jerzy.
1995   2001200005626 T.562 Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach /
1996   2001200089671 T.8967 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Czyżycki, Rafał.
1997   2001200088445 T.8844 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Czyżycki, Rafał.
1998   2001200100048 T.10004 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1999   2001300055347 TM.5534 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2000   2001300055354 TM.5535 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2001   2001300055378 TM.5537 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2002   2001300056559 TM.5655 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2003   2001300061652 TM.6165 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2004   2001300058553 TM.5855 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2005   2001300058560 TM.5856 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2006   2001300058577 TM.5857 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2007   2001300058584 TM.5858 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2008   2001300058591 TM.5859 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2009   2001300062123 TM.6212 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2010   2001300062130 TM.6213 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2011   2001300063472 TM.6347 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2012   2001300067890 TM.6789 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2013   2001300069863 TM.6986 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2014   2001300071460 TM.7146 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2015   2001300073990 TM.7399 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2016   2001300080349 TM.8034 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2017   2001300083791 TM.8379 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2018   2001200065972 T.6597 Zastosowanie ekonometrii w przedsiębiorstwie : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej /
 
Praca
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2019   2001200191268 T.19126 (PO)Nowoczesny HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu / Balewski, Błażej.
2020   2001200131639 T.13163 10 skutecznych sposobów na oszczędności w kosztach pracy /
2021   2001200115226 T.11522 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy / Branham, Leigh.
2022   2001200139680 T.13968 Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych / Spytek-Bandurska, Grażyna.
2023   2001200212031 T.21203 Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce : w świetle badań empirycznych /
2024   2001200104008 T.10400 Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Gazon, Jules.
2025   2001200064784 T.6478 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz
2026   2001200106446 T.10644 Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa / Kmiecik-Baran, Krystyna
2027   2001200123757 T.12375 Bezrobocie i odpowiedzialność / Retowski, Sylwiusz.
2028   2001200135361 T.13536 Bezrobocie i polityka zatrudnienia /
2029   2001300000019 TM.1 Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście : socjologiczne studium zachowań bezrobotnych / Urbanik, Waldemar.
2030   2001200103087 T.10308 Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy / Woźniak-Jęchorek, Beata.
2031   2001200084737 T.8473 Bezrobocie strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie zachodniopomorskim / Barański, Kazimierz
2032   2001200188053 T.18805 Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego : teoria i praktyka / Gruchelski, Marek.
2033   2001200098673 T.9867 Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych : praca zbiorowa /
2034   2001200110023 T.11002 Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Budnikowski, Tomasz
2035   2001200056925 T.5692 Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy Polski / Milo, Władysław
2036   2001200205729 T.20572 Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Flaszyńska, Ewa
2037   2001200119484 T.11948 Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Kirenko, Janusz
2038   2001200201653 T.20165 Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania / Kirenko, Janusz
2039   2001200115103 T.11510 Bezrobotni Marienthalu / Jahoda, Marie
2040   2001200211911 T.21191 Centra integracji społecznej jako instrument przeciwdziałania bezrobociu w województwie zachodniopomorskim / Pilecki, Bartosz.
2041   2001200130199 T.13019 Co z tą pracą ? : Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej /
2042   2001200115172 T.11517 Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Kiersztyn, Anna.
2043   2001200124181 T.12418 Czy Polska importuje bezrobocie? : o wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji / Grotkowska, Gabriela.
2044   2001200115233 T.11523 Depresja w pracy / Maud, Vicky.
2045   2001200188169 T.18816 Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012 / Pilc, Michał.
2046   2001200203602 T.20360 Dyskryminacja w zatrudnieniu / Niedziński, Tomasz.
2047   2001100787691 S.78769 Ekonomia pracy w zarządzaniu / Polańska, Aurelia
2048   2001200073052 T.7305 Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii / KOWAL, EDWARD
2049   2001200107085 T.10708 Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku / Drela, Karolina.
2050   2001200198090 T.19809 Etyczne i społeczne wymiary pracy /
2051   2001200104572 T.10457 Europejski rynek pracy / Wach, Krzysztof
2052   2001200120404 T.12040 Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy : wybrane uwarunkowania / Szydlik-Leszczyńska, Agata.
2053   2001200103919 T.10391 Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie : teoria i praktyka /
2054   2001200190315 T.19031 Instytucjonalne uwarunkowania rynku pracy w międzynarodowych przepływach kapitału : bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowej ekonomii instytucjonalnej / Woźniak-Miszewska, Magdalena.
2055   2001200059544 T.5954 Jak szukać pracy w Polsce / GESTERN, ANDRZEJ
2056   2001200108785 T.10878 Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy? /
2057   2001200099649 T.9964 Kapitał ludzki w gospodarce : praca zbiorowa /
2058   2001200185953 T.18595 Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim /
2059   2001200115127 T.11512 Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy : skutki dla życia rodzinnego i zawodowego / Głogosz, Dorota.
2060   2001200076732 T.7673 Kompleksowe zarządzanie pracą / JACUKOWICZ, ZOFIA
2061   2001200082337 T.8233 Kręgi bezrobocia : socjologiczna analiza dokumentu urzędowego jako źródła wiedzy o bezrobotnym i bezrobociu / Czyszkiewicz, Ryszard
2062   2001200115271 T.11527 Metody badania pracy / Baraniak, Barbara.
2063   2001200145964 T.14596 Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej / Siek, Elżbieta.
2064   2001200124266 T.12426 Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Bieszk-Stolorz, Beata.
2065   2001200143670 T.14367 Nasze problemy : bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim / Miś, Lucjan.
2066   2001200115158 T.11515 Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe /
2067   2001200204098 T.20409 Poakcesyjne migracje zarobkowe : kontekst teoretyczno-empiryczny : wsparcie społeczne / Kozielska, Joanna.
2068   2001200107498 T.10749 Podmioty rynku pracy / Czyszkiewicz, Ryszard
2069   2001200095672 T.9567 Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Szylko-Skoczny, Małgorzata.
2070   2001200212024 T.21202 Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej : praca zbiorowa /
2071   2001200144431 T.14443 Postawy polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim /
2072   2001200080968 T.8096 Praca dla Polaków w Unii Europejskiej : [jak znaleźć legalną pracę w Unii] / CYRANKOWSKI, JAKUB
2073   2001200119835 T.11983 Praca i staże w Unii Europejskiej : przewodnik praktyczny / Dzienisz, Łukasz.
2074   2005600044131 GW.4413 Praca tymczasowa : szanse i zagrożenia / Spytek-Bandurska, Grażyna.
2075   2001200087110 T.8711 Praca w Europie : jak, gdzie i za ile? : poradnik / Skrzypczak, Joanna.
2076   2001200200830 T.20083 Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne /
2077   2001200115240 T.11524 Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Wojdyło, Kamila.
2078   2001200215148 T.21514 Pracować inaczej / Laloux, Frederic
2079   2001200059605 T.5960 Pracownik w zakładzie pracy od przyjęcia do zwolnienia / LIBERA, TADEUSZ
2080   2001200082207 T.8220 Praktyczny poradnik dla poszukujących pracy w krajach Unii Europejskiej : informacje, adresy, bazy danych, wzory dokumentów / Kienzler, Iwona
2081   2001200207273 T.20727 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy : zatrudnienie, wynagrodzenie, urlopy, świadczenia / Aniszewska, Grażyna.
2082   2001200076763 T.7676 Prawo pracy a bezrobocie /
2083   2001200056260 T.5626 Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / KABAJ, MIECZYSŁAW
2084   2001200072352 T.7235 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie /
2085   2001200103902 T.10390 Przemiany na współczesnym rynku pracy /
2086   2001200099601 T.9960 Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych : praca zbiorowa /
2087   2001200184925 T.18492 Przestrzenne aspekty rynku pracy na przykładzie Pomorza Środkowego / Figurska, Irena.
2088   2001200195778 T.19577 Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Lubrańska, Anna.
2089   2001200189050 T.18905 Regionalny rynek pracy : relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne / Brzychcy, Katarzyna.
2090   2001200082351 T.8235 Rekrutacja i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej / Marciniak, Jarosław.
2091   2001200146442 T.14644 Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Kozek, Wiesława.
2092   2001200189104 T.18910 Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Kozek, Wiesława.
2093   2001200189111 T.18911 Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja /
2094   2001200087776 T.8777 Rynek pracy w jednoczącej się Europie : wybrane zagadnienia do studiowania / GŁĄBICKA, KATARZYNA
2095   2001200144134 T.14413 Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Szaban, Jolanta.
2096   2001200105968 T.10596 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji /
2097   2001200084003 T.8400 Rynek pracy w skali lokalnej /
2098   2001200133589 T.13358 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
2099   2001200195402 T.19540 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
2100   2001200020780 T.2078 Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Głąbicka-Auleytner, Katarzyna.
2101   2001200133954 T.13395 Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną : psychologiczne uwarunkowania /
2102   2001200184338 T.18433 Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy /
2103   2001200076855 T.7685 Społeczne aspekty bezrobocia : skutki i przeciwdziałanie /
2104   2001200079085 T.7908 Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskieji w Polsce / KABAJ, MIECZYSŁAW
2105   2005600044162 GW.4416 Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce /
2106   2001200026027 T.2602 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / SOCHA, MIECZYSŁAW
2107   2001200141300 T.14130 Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim /
2108   2001200186356 T.18635 Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku : raport pobadawczy /
2109   2001200115080 T.11508 Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Gawrycka, Małgorzata.
2110   2001200127229 T.12722 Teoria bezrobocia w stanie równowagi / Pissarides, Christopher A.
2111   2001200115202 T.11520 Teoria pracy : implikacje dla pedagogiki pracy / Wilsz, Jolanta.
2112   2001200115097 T.11509 Toksyczne emocje w pracy i jak można sobie z nimi radzić / Frost, Peter J.
2113   2001200213694 T.21369 Uwarunkowania pracy zdalnej w organizacjach w czasie pandemii COVID-19 / Kozioł-Nadolna, Katarzyna.
2114   2001200184567 T.18456 Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej /
2115   2001200211324 T.21132 Własność pracownicza : jak wspiera rozwój biznesu / Rosen, Corey M.
2116   2001200141089 T.14108 Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne / Myjak, Teresa.
2117   2001200113321 T.11332 Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce : raport z badania ewaluacyjnego /
2118   2001200120206 T.12020 Wspólny europejski rynek pracy : geneza, rozwój, funkcjonowanie / Knapińska, Magdalena.
2119   2001200189395 T.18939 Współczesne aspekty rynku pracy /
2120   2001200149283 T.14928 Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy /
2121   2001200104282 T.10428 Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa /
2122   2001200186363 T.18636 Zagraniczne migracje zarobkowe : raport pobadawczy /
2123   2001200088407 T.8840 Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bezrobocia / NAHOTKO, SŁAWOMIR
 
Finanse publiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2124   2001200201387 T.20138 Bezpieczeństwo finansów publicznych / Redo, Magdalena.
2125   2001200109409 T.10940 Budżet a finanse publiczne / Lubińska, Teresa
2126   2001300077875 TM.7787 Budżet a finanse publiczne / Lubińska, Teresa
2127   2001200106972 T.10697 Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi / Lubińska, Teresa
2128   2001300071088 TM.7108 Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi / Lubińska, Teresa
2129   2001200078415 T.7841 Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich = The budget deficyt and the public debt in the selected European countries /
2130   2001200203435 T.20343 Dług publiczny a równowaga fiskalna / Jajko, Beata.
2131   2001200139987 T.13998 Dylematy i wyzwania finansów publicznych /
2132   2001200192012 T.19201 Dyscyplina finansów publicznych : zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne /
2133   2001200058684 T.5868 Elementy finansów publicznych /
2134   2001200058691 T.5869 Elementy finansów publicznych /
2135   2001200058707 T.5870 Elementy finansów publicznych /
2136   2001200058714 T.5871 Elementy finansów publicznych /
2137   2001200058721 T.5872 Elementy finansów publicznych /
2138   2001200066573 T.6657 Elementy finansów publicznych /
2139   2001300020239 TM.2023 Elementy finansów publicznych /
2140   2001200199325 T.19932 Finanse lokalne we Francji / Bouvier, Michel
2141   2001200106941 T.10694 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
2142   2001300069894 TM.6989 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
2143   2001300070890 TM.7089 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
2144   2001300070906 TM.7090 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
2145   2001200092541 T.9254 Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Osiatyński, Jerzy
2146   2001300044037 TM.4403 Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Osiatyński, Jerzy
2147   2001200093814 T.9381 Finanse publiczne : teoria i praktyka / Owsiak, Stanisław
2148   2001200086014 T.8601 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2149   2001300033062 TM.3306 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2150   2001200081026 T.8102 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2151   2001300025203 TM.2520 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2152   2001300025210 TM.2521 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2153   2001300025227 TM.2522 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2154   2001300025234 TM.2523 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2155   2001300025241 TM.2524 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2156   2001300025258 TM.2525 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2157   2001300025265 TM.2526 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2158   2001300025272 TM.2527 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2159   2001300025289 TM.2528 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2160   2001300025302 TM.2530 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2161   2001300025319 TM.2531 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2162   2001300025326 TM.2532 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2163   2001300025333 TM.2533 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2164   2001300027757 TM.2775 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2165   2001300031754 TM.3175 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2166   2001200031670 T.3167 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2167   2001200071706 T.7170 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / ZIÓŁKOWSKA, WIESŁAWA
2168   2001300004659 TM.465 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / ZIÓŁKOWSKA, WIESŁAWA
2169   2001300046239 TM.4623 Finanse publiczne : teoria i praktyka / Owsiak, Stanisław
2170   2001300047809 TM.4780 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2171   2001200097461 T.9746 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2172   2001300051080 TM.5108 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2173   2001300051097 TM.5109 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2174   2001300051691 TM.5169 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2175   2001300051707 TM.5170 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2176   2001200098925 T.9892 Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 /
2177   2001300056450 TM.5645 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2178   2001300056870 TM.5687 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2179   2001200100710 T.10071 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2180   2001300057174 TM.5717 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2181   2001300057181 TM.5718 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2182   2001300057792 TM.5779 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2183   2001300057808 TM.5780 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2184   2001300057815 TM.5781 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2185   2001300057822 TM.5782 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2186   2001300057839 TM.5783 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2187   2001300057846 TM.5784 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2188   2001300057853 TM.5785 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2189   2001300057860 TM.5786 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2190   2001300057785 TM.5778 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2191   2001300057877 TM.5787 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2192   2001300058010 TM.5801 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2193   2001300058027 TM.5802 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2194   2001300058645 TM.5864 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2195   2001300058706 TM.5870 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2196   2001300058829 TM.5882 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2197   2001300058836 TM.5883 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2198   2001300058843 TM.5884 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2199   2001300058850 TM.5885 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2200   2001300058867 TM.5886 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2201   2001200103025 T.10302 Finanse publiczne : komentarz / Kosikowski, Cezary
2202   2001300066534 TM.6653 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2203   2001300066541 TM.6654 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2204   2001300066862 TM.6686 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2205   2001200113383 T.11338 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
2206   2001300079374 TM.7937 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
2207   2001200114458 T.11445 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2208   2001300084354 TM.8435 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2209   2001300089700 TM.8970 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2210   2001200130144 T.13014 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2211   2001300092182 TM.9218 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2212   2001300097989 TM.9798 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2213   2001200144080 T.14408 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
2214   2001200146855 T.14685 Finanse publiczne : komentarz praktyczny : praca zbiorowa /
2215   2001200186776 T.18677 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2216   2001200191404 T.19140 Finanse publiczne : aspekty teoretyczne i praktyczne /
2217   2001200195310 T.19531 Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Owsiak, Stanisław
2218   2001200021084 T.2108 Finanse publiczne / GAUDEMET, PAUL MARIE
2219   2001200069376 T.6937 Finanse publiczne / KUZIŃSKA, HANNA
2220   2001300002976 TM.297 Finanse publiczne / KUZIŃSKA, HANNA
2221   2001200085260 T.8526 Finanse publiczne / DENEK, EMILIA
2222   2001300031457 TM.3145 Finanse publiczne / DENEK, EMILIA
2223   2001300031464 TM.3146 Finanse publiczne / DENEK, EMILIA
2224   2001200099816 T.9981 Finanse publiczne /
2225   2001200113406 T.11340 Finanse publiczne /
2226   2001200114465 T.11446 Finanse publiczne /
2227   2001300089687 TM.8968 Finanse publiczne /
2228   2001300097972 TM.9797 Finanse publiczne /
2229   2001200187452 T.18745 Finanse publiczne /
2230   2001200125775 T.12577 Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny /
2231   2001300092199 TM.9219 Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny /
2232   2001200190674 T.19067 Finanse publiczne a wybór publiczny : dwie odmienne wizje państwa / Buchanan, James M.
2233   2001200088902 T.8890 Finanse publiczne a wzrost gospodarczy /
2234   2001200109904 T.10990 Finanse publiczne i międzynarodowe /
2235   2001300072948 TM.7294 Finanse publiczne i międzynarodowe /
2236   2001200063855 T.6385 Finanse publiczne i prawo finansowe : (wykłady akademickie) / KOSIKOWSKI, CEZARY
2237   2001200093760 T.9376 Finanse publiczne i prawo finansowe /
2238   2001200193996 T.19399 Finanse publiczne i prawo finansowe /
2239   2001200171413 T.17141 Finanse publiczne i prawo finansowe. T. 1 /
2240   2001200190605 T.19060 Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej : zagadnienia prawne / Borodo, Andrzej
2241   2001200195525 T.19552 Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki : teoria a polska praktyka gospodarcza / Postuła, Marta.
2242   2001200184598 T.18459 Finanse publiczne w Polsce : przewodnik / Misiąg, Wojciech
2243   2001200093869 T.9386 Finanse publiczne w Polsce / Malinowska-Misiąg, Elżbieta.
2244   2001300045904 TM.4590 Finanse publiczne w Polsce / Malinowska-Misiąg, Elżbieta.
2245   2001200099687 T.9968 Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Kosikowski, Cezary
2246   2001200102127 T.10212 Finanse publiczne w zagrożeniach i szansach wzrostu gospodarki Polski /
2247   2001200075681 T.7568 Finanse publiczne wobec procesów globalizacji /
2248   2001200109416 T.10941 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
2249   2001300074812 TM.7481 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
2250   2001300078049 TM.7804 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
2251   2001300078827 TM.7882 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
2252   2001300082152 TM.8215 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
2253   2001200203350 T.20335 Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego /
2254   2001200211362 T.21136 Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych /
2255   2001200066207 T.6620 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
2256   2001300049711 TM.4971 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
2257   2001300049728 TM.4972 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
2258   2001300096739 TM.9673 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
2259   2001200203541 T.20354 Finansowe instrumenty polityki regionalnej w Polsce / Pietrowski, Wojciech.
2260   2001200078316 T.7831 Finase publiczne / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
2261   2001300026491 TM.2649 Finase publiczne / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
2262   2001200205880 T.20588 Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce /
2263   2001200211959 T.21195 Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej /
2264   2001200190704 T.19070 Instrukcja kontroli finansowej w jednostkach sektora finasów publicznych / Rup, Wojciech.
2265   2001200135613 T.13561 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych /
2266   2001300109163 TM.10916 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych /
2267   2001200125911 T.12591 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
2268   2001300091949 TM.9194 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
2269   2001300108043 TM.10804 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
2270   2001200084393 T.8439 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorg. przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T.1, Finanse publiczne /
2271   2001300046246 TM.4624 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorg. przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T.1, Finanse publiczne /
2272   2001300049773 TM.4977 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorg. przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T.1, Finanse publiczne /
2273   2001200103384 T.10338 Nierównowaga finansów publicznych / Moździerz, Anna.
2274   2001200204012 T.20401 Nowa ustawa o finansach publicznych : szczegółowe omówienie nowych regulacji, m.in.: harmonogram wprowadzania zmian, obowiązki i uprawnienia osób i organów, likwidacja niektórych jednostek i wprowadzenie nowych - zasady i konsekwencje / Puchacz, Krzysztof.
2275   2001200126000 T.12600 Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu /
2276   2001200104923 T.10492 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
2277   2001300065032 TM.6503 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
2278   2001300068606 TM.6860 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
2279   2001200116223 T.11622 Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej / Kowalczyk, Ewaryst.
2280   2001200211843 T.21184 Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin : czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych / Chodakowska, Aneta.
2281   2001200214189 T.21418 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda ekonomizacji dostarczania dóbr publicznych w ujęciu porównawczym / Kargol-Wasiluk, Aneta.
2282   2001200194160 T.19416 Patologie i oszustwa w finansach publicznych : badanie skali marnotrawstwa środków publicznych w świetle rosnącego zadłużenia kraju / Schneider, Karol.
2283   2001200072826 T.7282 Podstawy finansów publicznych / PODSTAWKA, MARIAN
2284   2001200094361 T.9436 Podstawy finansów publicznych / Brzozowska, Krystyna.
2285   2001300048783 TM.4878 Podstawy finansów publicznych / Brzozowska, Krystyna.
2286   2001300113160 TM.11316 Podstawy finansów publicznych / Brzozowska, Krystyna.
2287   2001200204197 T.20419 Prawo finansów publicznych /
2288   2001200204487 T.20448 Prawo finansów publicznych / Mikos-Sitek, Agnieszka.
2289   2001200115882 T.11588 Redystrybucja : grabież czy ignorancja / Jouvenel, Bertrand de
2290   2001200192982 T.19298 Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007 / Aksman, Ewa.
2291   2001200152269 T.15226 Reforma sektora finansów publicznych w kontekście integracji Polski ze strefą euro w dobie światowego kryzysu gospodarczego / Kamba-Kibatshi, Marcel.
2292   2001200126963 T.12696 Sektor finansów publicznych / Ciupek, Bożena.
2293   2001200116193 T.11619 Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego /
2294   2001200109713 T.10971 System finansów publicznych / Ciupek, Bożena.
2295   2001200111099 T.11109 System finansów publicznych /
2296   2001200204500 T.20450 Ustawa o finansach publicznych : komentarz praktyczny : praca zbiorowa /
2297   2001200190421 T.19042 Współczesne finanse publiczne / Woźniak, Barbara
2298   2001200103872 T.10387 Wybrane zagadnienia finansów publicznych / Kańduła, Sławomira.
2299   2001200066139 T.6613 Zamówienia publiczne : poradnik, katalog firm / BUDNIK, GRAŻYNA
2300   2001200103155 T.10315 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2301   2001300062260 TM.6226 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2302   2001300063540 TM.6354 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2303   2001300063557 TM.6355 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2304   2001300063564 TM.6356 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2305   2001300063571 TM.6357 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2306   2001300063588 TM.6358 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2307   2001300004727 TM.472 Zarys finansów publicznych i prawa finansowego /
2308   2001200186981 T.18698 Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking /
2309   2001200209802 T.20980 Zarządzanie finansami publicznymi : od budżetów gmin do strategii globalnych / Malinowska-Misiąg, Elżbieta.
2310   2001200108037 T.10803 Zarządzanie finansami publicznymi / Piotrowska-Marczak, Krystyna
2311   2001300076359 TM.7635 Zarządzanie finansami publicznymi / Piotrowska-Marczak, Krystyna
2312   2001200150258 T.15025 Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych : wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem z komentarzem uwzględniająca wymogi wynikające z Komunikatu Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56) / Puchacz, Krzysztof.
2313   2001300106544 TM.10654 Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych : wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem z komentarzem uwzględniająca wymogi wynikające z Komunikatu Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56) / Puchacz, Krzysztof.
 
Nieruchomości
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2314   2001200051470 T.5147 Aktualna ustawa o własności lokali : praktyczny komentarz / ŁYSZCZAK, WIKTOR E.
2315   2001200149498 T.14949 Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie : prawo, instrumenty, dochody gmin / Cymerman, Joanna.
2316   2001200199585 T.19958 Ekonomiczny wymiar nieruchomości / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2317   2001200131448 T.13144 Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Horoszko, Michał.
2318   2001200136313 T.13631 Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur / Źróbek, Sabina
2319   2001200213670 T.21367 Ile jest warta nieruchomość / Mączyńska-Ziemacka, Elżbieta.
2320   2001200051494 T.5149 Inwestowanie w nieruchomości : praca zbiorowa /
2321   2001200201493 T.20149 Jak inwestować w nieruchomości : kompendium inwestora / Kleczewski, Damian.
2322   2001200049804 T.4980 Jak zostać właścicielem nieruchomości? : poradnik / RADYŃSKA-JANAS, ANNA
2323   2001200049811 T.4981 Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. T. 1, (Działy I i II ustawy) /
2324   2001200049828 T.4982 Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. T. 2, (Działy III-VII ustawy) /
2325   2001200097256 T.9725 Marketing na rynku nieruchomości / Stachura, Ewa
2326   2001200095085 T.9508 Metody ilościowe w analizie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Polsce / Czyżycki, Rafał.
2327   2001200139734 T.13973 Nieruchomości : aspekty podatkowe i cywilnoprawne / Brzeszczyńska, Stella.
2328   2001200051449 T.5144 Nieruchomość a rynek / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2329   2001200091896 T.9189 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2330   2001200130854 T.13085 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2331   2001200049774 T.4977 Obrót nieruchomościami : wzory umów z objaśnieniami / Jamróg, Sławomir.
2332   2001200123603 T.12360 Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce / Doganowski, Roman.
2333   2001200190582 T.19058 Opodatkowanie rynku nieruchomości /
2334   2001200149337 T.14933 Plany zarządzania nieruchomościami : modele, metody, narzędzia / Sobczak, Andrzej
2335   2001200049521 T.4952 Plany zarządzania nieruchomościami / SOBCZAK, ANDRZEJ
2336   2001200053207 T.5320 Plany zarządzania nieruchomościami / SOBCZAK, ANDRZEJ
2337   2001200140952 T.14095 Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Małkowska, Agnieszka
2338   2001200145551 T.14555 Podstawy gospodarowania nieruchomościami /
2339   2001200149351 T.14935 Podstawy zarządzania nieruchomościami /
2340   2001200039560 T.3956 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
2341   2001200147067 T.14706 Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości / Wolanin, Marian.
2342   2001200064302 T.6430 Prawo obrotu nieruchomościami /
2343   2001200213311 T.21331 Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej /
2344   2001200146435 T.14643 Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie /
2345   2001200189128 T.18912 Rynek usług zarządzania nieruchomościami / Najbar, Katarzyna.
2346   2001200146459 T.14645 Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności / Siemińska, Ewa.
2347   2001200051487 T.5148 System i procedury szacowania nieruchomości /
2348   2001200049781 T.4978 Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych /
2349   2001200149245 T.14924 Umowa przedwstępna dotycząca zakupu nieruchomości / Wajda, Dominik.
2350   2001200186332 T.18633 Wartość i jej szacowanie / Iwanek, Tadeusz.
2351   2001200049750 T.4975 Wartość rynkowa nieruchomości : wycena nieruchomości i przedsiębiorstw (WNP) / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2352   2001200056390 T.5639 Wspólnota mieszkaniowa w praktyce / Góra, Ewa
2353   2001200212239 T.21223 Wybrane problemy masowej wyceny nieruchomości na rynkach słabo rozwiniętych / Gnat, Sebastian.
2354   2001200056703 T.5670 Wycena nieruchomości / BOCZEK, ZBIGNIEW J.
2355   2001200145162 T.14516 Wycena nieruchomości / Żak, Mirosław
2356   2001200149276 T.14927 Wycena nieruchomości leśnych / Nowak, Andrzej
2357   2001200197697 T.19769 Zarabiaj na nieruchomościach : jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie : praktyczny poradnik / Danowska-Ździebło, Agata.
2358   2001200049798 T.4979 Zarządzanie nieruchomościami : zbiór przepisów prawnych z omówieniem / WOLANIN MARIAN
2359   2001200033018 T.3301 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / Śliwiński, Artur
2360   2001200145827 T.14582 Zarządzanie nieruchomościami /
2361   2001200149412 T.14941 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi : praca zbiorowa /
2362   2001200145834 T.14583 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi : aspekty prawne i organizacyjne / Bończak-Kucharczyk, Ewa
2363   2001200049842 T.4984 Zasady wyceny nieruchomości w świecie /
 
Podatki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2364   2001200090462 T.9046 Abc VAT-u / Markowski, Włodzimierz J.
2365   2001200107825 T.10782 Amortyzacja podatkowa i bilansowa / Nawrot, Rafał Aleksander.
2366   2001200115950 T.11595 Ceny i porozumienia transferowe w praktyce : wybrane zagadnienia prawnopodatkowe / Stanik, Krzysztof J.
2367   2001200063435 T.6343 Ceny transferowe : teoria i praktyka / Sojak, Sławomir
2368   2001200115943 T.11594 Ceny transferowe : odpowiedzialność karna skarbowa, dokumentacje podatkowe / Mika, Jarosław F.
2369   2001200141331 T.14133 Ceny transferowe : narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej / Barowicz, Marek
2370   2001200151361 T.15136 Ceny transferowe : analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań praktycznych / Wiśniewski, Paweł
2371   2001200193682 T.19368 Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw / Adamczyk, Adam
2372   2001200082016 T.8201 Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw / KULAWCZUK, PRZEMYSŁAW
2373   2001200123290 T.12329 Egzamin na doradcę podatkowego : testy / Jabłoński, Mariusz
2374   2001200193651 T.19365 Elementy optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie /
2375   2001200210808 T.21080 Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych - sprawujących nadzór nad podatnikami płatnikami i importerami (lata 1991-2017) / Szymanek, Paweł.
2376   2001200066252 T.6625 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 6, Opodatkowanie /
2377   2001200080210 T.8021 Gminne podatki i opłaty budżetowe / Hanusz, Antoni
2378   2001200199318 T.19931 Kontrola skarbowa / Kulicki, Jacek.
2379   2001200069765 T.6976 Korzyści podatkowe dla firm / MAŃK-KOZAKIEWICZ, URSZULA
2380   2001200150715 T.15071 Leksykon podatkowy hotelarza : PIT, CIT, VAT / Styczyński, Rafał.
2381   2001200096013 T.9601 Międzynarodowe planowanie podatkowe /
2382   2001200068836 T.6883 Nowe zasady opodatkowania stron umów leasingu, najmu i dzierżawy podatkami dochodowymi / Biegalski, Adam.
2383   2001300106520 TM.10652 Nowy leksykon VAT 2013/2014 / Maruchin, Wojciech.
2384   2001200152214 T.15221 Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw /
2385   2001200209215 T.20921 Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości /
2386   2001200033780 T.3378 Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce / SOKOŁOWSKI, JERZY
2387   2001200114267 T.11426 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2388   2001200136467 T.13646 Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych / Dudziak, Sławomir.
2389   2001200194085 T.19408 Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
2390   2001200185441 T.18544 Opodatkowanie spółek kapitałowych : połączenia, podziały i inne czynności restrukturyzacyjne / Szymański, Krzysztof G.
2391   2001200079863 T.7986 Opodatkowanie umowy forfaitingu / KORCZYŃSKI, IRENEUSZ
2392   2001200185465 T.18546 Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców / Kudert, Stephan
2393   2001200206887 T.20688 Ordynacja podatkowa /
2394   2001200069802 T.6980 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2002 T.1 / KULICKI, JACEK
2395   2001200185946 T.18594 Podatek dochodowy od osób prawnych a wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania w finansach przedsiębiorstwa / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2396   2001200144660 T.14466 Podatek od środków transportowych : komentarz praktyczny / Adamek, Marcin.
2397   2001200144318 T.14431 Podatek VAT w branży TSL : prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki /
2398   2001200078392 T.7839 Podatki - Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Krajewska, Anna
2399   2001200123276 T.12327 Podatki : ujednolicone przepisy /
2400   2001200144677 T.14467 Podatki : ujednolicone przepisy /
2401   2001200138867 T.13886 Podatki 2013 : ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa : teksty ujednolicone /
2402   2001200149771 T.14977 Podatki 2013 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym /
2403   2001200150760 T.15076 Podatki 2013 : wraz z komentarzem /
2404   2001200137778 T.13777 Podatki i opłaty lokalne : 601 pytań i odpowiedzi /
2405   2001200213151 T.21315 Podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny /
2406   2001200116087 T.11608 Podatki i opłaty w gminie 2011 : wybór aktów prawnych /
2407   2001200108402 T.10840 Podatki i składki w działalności przedsiębiorców / Felis, Paweł
2408   2001200112744 T.11274 Podatki w Polsce : zarys wykładu / Wyrzykowski, Wojciech
2409   2001200123641 T.12364 Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Krajewska, Anna
2410   2001200108419 T.10841 Podatki w Unii Europejskiej / Krajewska, Anna
2411   2001200117824 T.11782 Podatkowa księga przychodów i rozchodów : praktyczne problemy prowadzenia / Styczyński, Rafał.
2412   2001200118869 T.11886 Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2011 roku /
2413   2001200069437 T.6943 Podatkowe ABC...na 2002 r. : omówienie zmian i nowelizacji przepisów podatkowych w 2002 r. / DEREŃ, ALDONA MAŁGORZATA
2414   2001200045806 T.4580 Podatkowe raje i usługi Offshore / WOTAVA, MILAN
2415   2001200208638 T.20863 Podatkowe uwarunkowania decyzji przedsiębiorstw / Biernacki, Krzysztof
2416   2001200073915 T.7391 Podatnik kontra urząd skarbowy : poznaj swoje prawa i z nich korzystaj... / Jankowiak, Dariusz.
2417   2001200056789 T.5678 Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo w UE [Unii Europejskiej] / KOTOWSKA, ELŻBIETA
2418   2001200112737 T.11273 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław.
2419   2001200114908 T.11490 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław.
2420   2001200007910 T.791 Polityka fiskalna / Fedorowicz, Zdzisław
2421   2001200119804 T.11980 Polityka fiskalna / Dynus, Magdalena.
2422   2001200214554 T.21455 Polski Ład w pytaniach i odpowiedziach : najważniejsze zmiany w PIT i składkach na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji : ustawa o PIT obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. / Kolek, Antoni.
2423   2001200073410 T.7341 Polski system podatkowy : strategia transformacji / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
2424   2001200076268 T.7626 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
2425   2001200084508 T.8450 Polski system podatkowy : założenia a praktyka /
2426   2001200103148 T.10314 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
2427   2001200108396 T.10839 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
2428   2001200094835 T.9483 Polski system podatkowy / Szczodrowski, Grzegorz.
2429   2001200086434 T.8643 Polski system podatków i opłat w zarysie / WYRZYKOWSKI, WOJCIECH
2430   2001200136481 T.13648 Polskie prawo podatkowe / Olesińska, Agnieszka
2431   2001200212796 T.21279 Postępowanie w sprawach podatkowych : komentarz praktyczny / Malinowski, Dariusz.
2432   2001200080203 T.8020 Prawo podatkowe przedsiębiorców / Litwińczuk, Hanna.
2433   2001200145582 T.14558 Prawo podatkowe przedsiębiorców /
2434   2001200126437 T.12643 Prawo podatkowe w zarysie / Kosakowski, Edward.
2435   2001200092183 T.9218 Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej /
2436   2001200031274 T.3127 Prawo podatkowe. BRZEZIŃSKI BOGUMIŁ
2437   2001200084522 T.8452 Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów UniiEuropejskiej / POMORSKA, ALICJA
2438   2001200209291 T.20929 Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego /
2439   2001200083747 T.8374 Raje podatkowe a unikanie opodatkowania / Lipowski, Tomasz.
2440   2001200074097 T.7409 Rola podatków pośrednich w Polsce / KUZIŃSKA, HANNA
2441   2001200141935 T.14193 Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek /
2442   2001200134081 T.13408 Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej / Szymański, Waldemar
2443   2001200112362 T.11236 System podatkowy / Maruchin, Wojciech.
2444   2001200102844 T.10284 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2445   2001200195174 T.19517 System podatkowy w Polsce : jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania /
2446   2001200106767 T.10676 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert
2447   2001200108372 T.10837 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert
2448   2001200094309 T.9430 System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania / Grądalski, Feliks.
2449   2001200070464 T.7046 System podatkowy w Unii Europejskiej, czyli jakie podatki będziemy płacić fiskusowi /
2450   2001200077562 T.7756 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2451   2001200091377 T.9137 Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej / Wach, Krzysztof
2452   2001200080036 T.8003 Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich / KARPUS, KAROLINA
2453   2001200082009 T.8200 Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce : praca zbiorowa /
2454   2001200177408 T.17740 VAT : praktyczny poradnik w zakresie podatku od towarów i usług / Młodzikowska, Danuta.
2455   2001200083846 T.8384 Wstęp do teorii opodatkowania / GRĄDALSKI, FELIKS
2456   2001200069383 T.6938 Wszystko o podatkach / GOLAT, MONIKA
2457   2001200105487 T.10548 Zarządzanie podatkami / Szlęzak-Matusewicz, Joanna.
2458   2001200127892 T.12789 Zasady podatkowe w teorii i praktyce / Kosek-Wojnar, Maria.
2459   2001200138393 T.13839 Zasady prawa unijnego w VAT /
2460   2001200038648 T.3864 Zryczałtowane formy opodatkowania 2000 / ŁĘDZEWICZ, DOROTA
 
Kredyty
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2461   2001200190513 T.19051 Bankier ubogich : historia mikrokredytu / Yunus, Muhammad
2462   2001200081804 T.8180 Credit scoring : metoda zarządzania ryzykiem kredytowym / Matuszyk, Anna.
2463   2001200202896 T.20289 Credit scoring / Matuszyk, Anna.
2464   2001200135903 T.13590 Credit scoring i credit rating : zastosowanie w banku komercyjnym / Kraska, Marcin.
2465   2001200054884 T.5488 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / JANC, ALFRED
2466   2001200057977 T.5797 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / JANC, ALFRED
2467   2001200061042 T.6104 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / JANC, ALFRED
2468   2001300096630 TM.9663 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / JANC, ALFRED
2469   2001200139901 T.13990 Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych / Langner, Agnieszka.
2470   2001200103476 T.10347 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2471   2001300061904 TM.6190 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2472   2001300064615 TM.6461 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2473   2001300064622 TM.6462 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2474   2001300065711 TM.6571 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2475   2001300084200 TM.8420 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2476   2001300097828 TM.9782 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2477   2001200001376 T.137 Ekonomika i organizacja kredytu hipotecznego w Polsce. ROSIŃSKA MONIKA K.
2478   2001200093043 T.9304 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Bartkowiak, Barbara.
2479   2001300045676 TM.4567 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Bartkowiak, Barbara.
2480   2001300079381 TM.7938 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Bartkowiak, Barbara.
2481   2001200188398 T.18839 Hipoteczny pieniądz bankowy / Półtorak, Bogusław.
2482   2001200124747 T.12474 Instytucje finansowe z sercem : historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych / Orzeszko, Teresa.
2483   2001200049934 T.4993 Karty kredytowe / Stecki, Leopold
2484   2001200120435 T.12043 Kredyt hipoteczny : poradnik / Dobosiewicz, Zbigniew
2485   2001300089182 TM.8918 Kredyt hipoteczny : poradnik / Dobosiewicz, Zbigniew
2486   2001200090042 T.9004 Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE / Szpringer, Włodzimierz.
2487   2001300094964 TM.9496 Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE / Szpringer, Włodzimierz.
2488   2001200208652 T.20865 Kredyt kupiecki w Polsce : determinanty popytowe i podażowe / Becella, Adrian.
2489   2001200144189 T.14418 Kredytowanie gospodarstw domowych / Wałęga, Grzegorz
2490   2001300124333 TM.12433 Kredytowanie gospodarstw domowych / Wałęga, Grzegorz
2491   2001200144196 T.14419 Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - specyfika, procesy, polityka / Czajkowska, Agnieszka
2492   2001300006424 TM.642 Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu / Kasapi, Andrew.
2493   2001200067365 T.6736 Kredyty : poradnik dla praktyków. T. 1 /
2494   2001200067372 T.6737 Kredyty : poradnik dla praktyków. T. 2 /
2495   2001200084287 T.8428 Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw : (na podstawie badań w województwie warmińsko-mazurskim) / SOŁOMA, ANDRZEJ
2496   2001300031730 TM.3173 Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw : (na podstawie badań w województwie warmińsko-mazurskim) / SOŁOMA, ANDRZEJ
2497   2001200100529 T.10052 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
2498   2001300058430 TM.5843 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
2499   2001200114137 T.11413 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
2500   2001300085436 TM.8543 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
2501   2001300089199 TM.8919 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
2502   2001200094569 T.9456 Kredyty i gwarancje bankowe / Dobosiewicz, Zbigniew
2503   2001300059031 TM.5903 Kredyty i gwarancje bankowe / Dobosiewicz, Zbigniew
2504   2001200086328 T.8632 Kredyty konsorcjalne / ORŁOWSKA, RENATA
2505   2001200094521 T.9452 Metody oceny ryzyka kredytowego / Wójciak, Mirosław.
2506   2001300048981 TM.4898 Metody oceny ryzyka kredytowego / Wójciak, Mirosław.
2507   2001200060670 T.6067 Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus / SAUNDERS, ANTHONY
2508   2001200119460 T.11946 Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym /
2509   2001300089823 TM.8982 Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym /
2510   2001300104311 TM.10431 Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym /
2511   2001200146190 T.14619 Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne / Białek-Jaworska, Anna.
2512   2001200125942 T.12594 Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym / Kijek, Arkadiusz.
2513   2001200024559 T.2455 Ocena i kontrola ryzyka kredytowego bankowych usług operacyjnych. MAYLAND PAUL F.
2514   2001200040115 T.4011 Opłacalność działalności kredytowej banku / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2515   2001200057274 T.5727 Opłacalność działalności kredytowej banku / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2516   2001300000927 TM.92 Opłacalność działalności kredytowej banku / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2517   2001200211966 T.21196 Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne / Huerta de Soto, Jesús
2518   2001200120312 T.12031 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan
2519   2001300089977 TM.8997 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan
2520   2001300093295 TM.9329 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan
2521   2001300097316 TM.9731 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan
2522   2001200067358 T.6735 Poradnik kredytowy dla bankowców / Patterson, Robert
2523   2001200093692 T.9369 Pośrednictwo kredytowe w Polsce : podręcznik dla praktyków /
2524   2001300056894 TM.5689 Pośrednictwo kredytowe w Polsce : podręcznik dla praktyków /
2525   2001200110702 T.11070 Pośrednictwo kredytowe w Polsce / Waliszewski, Krzysztof.
2526   2001300082176 TM.8217 Pośrednictwo kredytowe w Polsce / Waliszewski, Krzysztof.
2527   2001200001567 T.156 Przewodnik po ofercie banków : kredyty dla firm, gwarancje bankowe, wykup wierzytelności /
2528   2001200114151 T.11415 Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego / Gwizdała, Jerzy.
2529   2001300082169 TM.8216 Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego / Gwizdała, Jerzy.
2530   2001200080616 T.8061 Ryzyko kredytowe w systemie bankowym / Janasz, Krzysztof.
2531   2001200203381 T.20338 Sekurytyzacja kredytu hipotecznego : na podstawie działalności banków hipotecznych / Półtorak, Bogusław.
2532   2001200177453 T.17745 Systemy wymiany informacji kredytowej - doświadczenia polskie i europejskie /
2533   2001200204746 T.20474 Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe / Białek-Jaworska, Anna.
2534   2001200045813 T.4581 Weksel i obrót wekslowy / PIEKARCZYK, HENRYK
2535   2001200045820 T.4582 Weksel i obrót wekslowy / PIEKARCZYK, HENRYK
2536   2001200045837 T.4583 Weksel i obrót wekslowy / PIEKARCZYK, HENRYK
2537   2001200105579 T.10557 Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym : elementy systemu / Wiatr, Maciej S.
2538   2001200124211 T.12421 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
2539   2001300091475 TM.9147 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
2540   2001300093011 TM.9301 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
2541   2001300153494 TM.15349 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
2542   2001200124228 T.12422 Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
2543   2001300090973 TM.9097 Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
2544   2001300093004 TM.9300 Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
2545   2001200105463 T.10546 Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach / Rytko, Piotr.
2546   2001300066664 TM.6666 Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach / Rytko, Piotr.
2547   2001200129421 T.12942 Zarządzanie portfelem kredytowym banku / Krysiak, Andrzej
2548   2001300096425 TM.9642 Zarządzanie portfelem kredytowym banku / Krysiak, Andrzej
2549   2001200067396 T.6739 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku / Borys, Grażyna
 
Fuzje. Holdingi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2550   2001200088070 T.8807 Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw / Fołtyn, Waldemar.
2551   2001200205675 T.20567 Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce / Grobelny, Przemysław
2552   2001200124631 T.12463 Fuzje i przejęcia : dlaczego kończą się (nie) powodzeniem / Rozwadowska, Barbara.
2553   2001200206184 T.20618 Fuzje i przejęcia : narzędzie podejmowania decyzji strategicznych / Johnson, Hazel J.
2554   2001200027673 T.2767 Fuzje i przejęcia / SZCZEPANKOWSKI, PIOTR J.
2555   2001200050770 T.5077 Fuzje i przejęcia / Sudarsanam, Sudi.
2556   2001300063656 TM.6365 Fuzje i przejęcia / Sudarsanam, Sudi.
2557   2001200104619 T.10461 Fuzje i przejęcia /
2558   2001300065704 TM.6570 Fuzje i przejęcia /
2559   2001300067517 TM.6751 Fuzje i przejęcia /
2560   2001300067524 TM.6752 Fuzje i przejęcia /
2561   2001300072245 TM.7224 Fuzje i przejęcia /
2562   2001200015656 T.1565 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
2563   2001200015663 T.1566 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
2564   2001200030123 T.3012 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.
2565   2001200124648 T.12464 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
2566   2001300095220 TM.9522 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
2567   2001300102003 TM.10200 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
2568   2001200054907 T.5490 Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych /
2569   2001200057649 T.5764 Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych /
2570   2001200126635 T.12663 Fuzje, przejęcia... : wybrane aspekty integracji /
2571   2001200042140 T.4214 Handel zagraniczny / DUDZIŃSKI, JERZY
2572   2001200042157 T.4215 Handel zagraniczny / DUDZIŃSKI, JERZY
2573   2001200055164 T.5516 Holding - kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
2574   2001300079497 TM.7949 Holding - kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
2575   2001200079955 T.7995 Holding : grupa kapitałowa / KREFT, ZBIGNIEW
2576   2001300024114 TM.2411 Holding : grupa kapitałowa / KREFT, ZBIGNIEW
2577   2001300024596 TM.2459 Holding : grupa kapitałowa / KREFT, ZBIGNIEW
2578   2001300025708 TM.2570 Holding : grupa kapitałowa / KREFT, ZBIGNIEW
2579   2001200050015 T.5001 Holding / Stecki, Leopold
2580   2001200088469 T.8846 Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym / TOBOREK-MAZUR, JOANNA
2581   2001300098818 TM.9881 Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym / TOBOREK-MAZUR, JOANNA
2582   2001200076107 T.7610 Holding w gospodarce krajowej : praktyczny poradnik tworzenia / Nogalski, Bogdan
2583   2001200079498 T.7949 Holdingi po polsku : od sukcesów do porażek : studia przypadków /
2584   2001300025104 TM.2510 Holdingi po polsku : od sukcesów do porażek : studia przypadków /
2585   2001200138577 T.13857 Polskie transakcje stulecia : Możejki Nafta, Polkomtel, Unipetrol / Smorszczewski, Cezary K.
2586   2001200087141 T.8714 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm / MACHAŁA, ROBERT
2587   2001200097249 T.9724 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm : 2007 / Machała, Robert.
 
Franchising
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2588   2001200112492 T.11249 Franchising : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Antonowicz, Alicja
2589   2001200107900 T.10790 Franczyza : droga do sukcesu / Stawicka, Magdalena.
2590   2001200108471 T.10847 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
2591   2001200207839 T.20783 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
2592   2001200213915 T.21391 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
2593   2001200107443 T.10744 Przewodnik po franczyzie : jak wybrać najlepszą dla Twojego biznesu ? / Murray, Iain.
2594   2001200004766 T.476 Umowy franchisingowe / Fuchs, Bernadeta.
 
Konsumpcja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2595   2001200135330 T.13533 Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców / Wanat, Tomasz Mieszko.
2596   2001200214288 T.21428 Badanie rynku : Jak zrozumieć konsumenta? /
2597   2001200145872 T.14587 Crowdsourcing : jak angażować konsumentów w świat marek /
2598   2001300103864 TM.10386 Crowdsourcing : jak angażować konsumentów w świat marek /
2599   2001300103871 TM.10387 Crowdsourcing : jak angażować konsumentów w świat marek /
2600   2001200184659 T.18465 Dlaczego kupujemy? : nauka o robieniu zakupów, zachowania klienta w sklepie / Underhill, Paco.
2601   2001200140747 T.14074 Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Jasielska, Aleksandra
2602   2001200205484 T.20548 E-konsumenci jutra : pokolenie Z i technologie mobilne / Grabiwoda, Barbara.
2603   2001200188190 T.18819 E-konsument w Europie : komparatywna analiza zachowań / Jaciow, Magdalena.
2604   2001200210822 T.21082 Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konsumpcji kultury wysokiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Florczak, Wioletta Małgorzata.
2605   2001200073960 T.7396 Ekonomika konsumpcji : elementy teorii / ŻELAZNA, KRYSTYNA
2606   2001300021939 TM.2193 Ekonomika konsumpcji : elementy teorii / ŻELAZNA, KRYSTYNA
2607   2001200030666 T.3066 Ekonomika konsumpcji / Krasiński, Zdzisław
2608   2001200078538 T.7853 Etnocetryzm konsumencki : produkty krajowe czy zagraniczne / FIGIEL, ADAM
2609   2001200191237 T.19123 Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / Dąbrowska, Anna
2610   2001200150883 T.15088 Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku / Bombol, Małgorzata.
2611   2001200110603 T.11060 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim /
2612   2001300076533 TM.7653 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim /
2613   2001300078605 TM.7860 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim /
2614   2001200095863 T.9586 Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce /
2615   2001200082962 T.8296 Konsument i marketing : praca zbiorowa /
2616   2001200085864 T.8586 Konsument na rynku : zachowania, modele, aplikacje / Smyczek, Sławomir.
2617   2001200191435 T.19143 Konsument na rynku usług / Bera, Anna.
2618   2001200006913 T.691 Konsumpcja : warunki, zróżnicowania, strategie / Sikorska, Joanna
2619   2001200006920 T.692 Konsumpcja : warunki, zróżnicowania, strategie / Sikorska, Joanna
2620   2001200119361 T.11936 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
2621   2001300085214 TM.8521 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
2622   2001300089175 TM.8917 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
2623   2001300091697 TM.9169 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
2624   2001300097217 TM.9721 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
2625   2001200193835 T.19383 Konsumpcja : eseje statystyczne / Słaby, Teresa.
2626   2001200070181 T.7018 Konsumpcja / Bywalec, Czesław.
2627   2001200070198 T.7019 Konsumpcja / Bywalec, Czesław.
2628   2001200144608 T.14460 Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Bywalec, Czesław.
2629   2001200124945 T.12494 Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce /
2630   2001300100429 TM.10042 Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce /
2631   2001200075452 T.7545 Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych /
2632   2001200001406 T.140 Konsumpcja w gospodarce rynkowej / KRAMER, JÓZEFA
2633   2001200014741 T.1474 Konsumpcja w gospodarce rynkowej / KRAMER, JÓZEFA
2634   2001200195365 T.19536 Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce / Kuśmierczyk, Krystyna.
2635   2001200202117 T.20211 Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej /
2636   2001200209529 T.20952 Konsumpcja w Polsce : uwarunkowania, zmiany i współczesne trendy / Lipowski, Marcin.
2637   2001200104336 T.10433 Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania / Bywalec, Czesław.
2638   2001200186028 T.18602 Lojalność konsumentów na rynku : wybrane zagadnienia / Smyczek, Sławomir.
2639   2001200130564 T.13056 Magiczny świat konsumpcji / Ritzer, George
2640   2001200210877 T.21087 Marketing generacji silver : jak skutecznie komunikować się z pokoleniem 50+ /
2641   2001200191138 T.19113 Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce / Łodziana-Grabowska, Joanna.
2642   2001200146176 T.14617 Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej / Olejniczuk-Merta, Anna.
2643   2001200158025 T.15802 Młodzi nabywcy na e-zakupach / Gracz, Leszek.
2644   2001200130878 T.13087 Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych / Smyczek, Sławomir.
2645   2001200145971 T.14597 Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług /
2646   2001300106278 TM.10627 Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług /
2647   2001200201134 T.20113 Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku / Smyczek, Sławomir.
2648   2001300045744 TM.4574 Podstawy ekonomiki konsumpcji / Bywalec, Czesław.
2649   2001200072727 T.7272 Podstawy ekonomiki konsumpcji / Bywalec, Czesław.
2650   2001200147050 T.14705 Podstawy ochrony prawnej konsumenta : przepisy i przykłady / Pigłowski, Marcin.
2651   2001200126277 T.12627 Polski e-konsument : typologia, zachowania / Jaciow, Magdalena.
2652   2001300102638 TM.10263 Polski e-konsument : typologia, zachowania / Jaciow, Magdalena.
2653   2001200004339 T.433 Potrzeby konsumpcyjne : wstęp do ekonomicznej teorii potrzeb / SENYSZYN JOANNA
2654   2001200144509 T.14450 Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Nestoruk, Igor B.
2655   2001200145599 T.14559 Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych / Dejnaka, Agnieszka.
2656   2001200197963 T.19796 Psychografia konsumentów / Wójcik, Paweł.
2657   2001200186783 T.18678 Psychologia konsumenta / Stasiuk, Katarzyna
2658   2001200072345 T.7234 Psychologia zachowań konsumenckich / FALKOWSKI, ANDRZEJ
2659   2001200104350 T.10435 Psychologia zachowań konsumenckich / Falkowski, Andrzej.
2660   2001300066718 TM.6671 Psychologia zachowań konsumenckich / Falkowski, Andrzej.
2661   2001300070487 TM.7048 Psychologia zachowań konsumenckich / Falkowski, Andrzej.
2662   2001200085390 T.8539 Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów : praca zbiorowa /
2663   2001300038869 TM.3886 Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów : praca zbiorowa /
2664   2001200112225 T.11222 Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy /
2665   2001200071041 T.7104 Rynek młodych konsumentów / Olejniczuk-Merta, Anna.
2666   2001200100888 T.10088 Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej /
2667   2001200149832 T.14983 Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji / Włodarczyk-Śpiewak, Katarzyna.
2668   2001200214295 T.21429 Service design po polsku : jak przyciągnąć, zadowolić i zatrzymać klientów /
2669   2001200199486 T.19948 Skuszeni : jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie / Eyal, Nir
2670   2001200206269 T.20626 Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce /
2671   2001200141812 T.14181 Świadome zakupy : jak bronić się przed technikami manipulacyjnymi stosowanymi w hipermarketach i oszczędzać pieniądze / Podlaski, Arkadiusz.
2672   2001200136726 T.13672 Świątynia konsumpcji : geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego / Makowski, Grzegorz
2673   2001200033711 T.3371 W kierunku trwałej konsumpcji : dylematy, zagrożenia, szanse / Jastrzębska-Smolaga, Halina
2674   2001200189340 T.18934 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia /
2675   2001200199653 T.19965 Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań /
2676   2001200196362 T.19636 Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014 / Piekut, Marlena.
2677   2001200094576 T.9457 Zachowania i zwyczaje konsumentów / Solomon, Michael R.
2678   2001200075094 T.7509 Zachowania konsumenckie : teoria i praktyka /
2679   2001200090066 T.9006 Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność : praca zbiorowa /
2680   2001200114427 T.11442 Zachowania konsumentów : teoria i praktyka / Woś, Jerzy.
2681   2001200191480 T.19148 Zachowania konsumentów : procesy unowocześniania konsumpcji /
2682   2001200196423 T.19642 Zachowania konsumentów : globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe / Awdziej, Marcin.
2683   2001200210303 T.21030 Zachowania konsumentów : wybrane problemy /
2684   2001200116445 T.11644 Zachowania konsumentów / East, Robert
2685   2001300096395 TM.9639 Zachowania konsumentów / East, Robert
2686   2001200189432 T.18943 Zachowania konsumentów / East, Robert
2687   2001200114571 T.11457 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2688   2001300088062 TM.8806 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2689   2001300090911 TM.9091 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2690   2001300092922 TM.9292 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2691   2001200141737 T.14173 Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych / Smyczek, Sławomir.
2692   2001200129988 T.12998 Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych : aspekt marketingowy / Kowalczuk, Iwona.
2693   2001200214004 T.21400 Zachowania konsumentów na współczesnym rynku : perspektywa marketingowa / Mazurek-Łopacińska, Krystyna
2694   2001200215230 T.21523 Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 / Mróz, Bogdan.
2695   2001200016240 T.1624 Zachowania nabywców / GARBARSKI, LECHOSŁAW
2696   2001200016257 T.1625 Zachowania nabywców / GARBARSKI, LECHOSŁAW
2697   2001200043307 T.4330 Zachowania nabywców / GARBARSKI, LECHOSŁAW
2698   2001200043314 T.4331 Zachowania nabywców / GARBARSKI, LECHOSŁAW
2699   2001200030062 T.3006 Zachowania podmiotów rynkowych : praca zbiorowa /
2700   2001300004307 TM.430 Zachowania podmiotów rynkowych : praca zbiorowa /
2701   2001200116315 T.11631 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa /
2702   2001300083609 TM.8360 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa /
2703   2001300090928 TM.9092 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa /
2704   2001200079627 T.7962 Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania / RUDNICKI, LESZEK
2705   2001200081583 T.8158 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
2706   2001300026156 TM.2615 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
2707   2001300026163 TM.2616 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
2708   2001200044533 T.4453 Zachowanie konsumenta : koncepcje i badania europejskie /
2709   2001200044540 T.4454 Zachowanie konsumenta : koncepcje i badania europejskie /
2710   2001300006127 TM.612 Zachowanie konsumenta : koncepcje i badania europejskie /
2711   2001300053466 TM.5346 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
2712   2001200032202 T.3220 Zachowanie konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2713   2001200034695 T.3469 Zachowanie konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2714   2001200051555 T.5155 Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing / GAJEWSKI, STANISŁAW
 
Faktoring
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2715   2001200114410 T.11441 Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym / Rogacka-Łukasik, Anna.
2716   2001200114083 T.11408 Faktoring : przewodnik dla przedsiębiorcy : jak utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa pomimo udzielania kredytów kupieckich ? / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2717   2001200086717 T.8671 Faktoring / Grzywacz, Jacek.
2718   2001200066832 T.6683 Faktoring / GRZYWACZ, JACEK
2719   2001200097591 T.9759 Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP / Czarecki, Jacek.
2720   2001200151453 T.15145 Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2721   2001200119576 T.11957 Faktoring międzynarodowy : sposób na finansowanie eksportu / Sobol, Iwona.
2722   2001200096037 T.9603 Faktoring w bankowości : strategia przyszłości / Korenik, Dorota
2723   2001200088605 T.8860 Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach : forma krótkoterminowego finansowania działalności / Tokarski, Maciej.
2724   2001200105548 T.10554 Faktoring w Polsce : szanse i zagrożenia rozwoju / Podedworna-Tarnowska, Dorota.
2725   2001200112324 T.11232 Faktoring w Polsce 2010 : analiza, rynek, perspektywy /
2726   2001200188329 T.18832 Faktoring w praktyce / Biskupski, Zbigniew.
2727   2001200213410 T.21341 Faktoring w przedsiębiorstwie : informator - instytucje faktoringowe / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2728   2001200097416 T.9741 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2729   2001200197734 T.19773 Faktoring w teorii i praktyce czyli O tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2730   2001200103445 T.10344 Faktoring w teorii i w praktyce / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
 
Usługi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2731   2001200202803 T.20280 Centra usług w układach regionalnych /
2732   2001200202889 T.20288 Determinanty rentowności firm działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych / Szmajser, Rafał.
2733   2001200073809 T.7380 Dynamiczna firma usługowa : wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania / Antczak, Zbigniew
2734   2001200119446 T.11944 E-konsument na rynku usług / Szopiński, Tomasz
2735   2001200077777 T.7777 Ekonomika usług : przewodnik / Tokarz-Kocik, Anna.
2736   2001200111051 T.11105 Elastyczność w świadczeniu usług / Silvester, Marc.
2737   2001200145339 T.14533 Elastyczność w świadczeniu usług / Silvester, Marc.
2738   2001200088933 T.8893 Globalizacja sektora usług w Polsce / KŁOSIŃSKI, KAZIMIERZ ALBIN
2739   2001200097720 T.9772 Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa /
2740   2001200140235 T.14023 Gra o jutro usług publicznych w Polsce /
2741   2001200171437 T.17143 Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka /
2742   2001200112515 T.11251 Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Dąbrowska, Anna
2743   2001200184345 T.18434 Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami / Kruszka, Michał
2744   2001200204791 T.20479 Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych /
2745   2001200142550 T.14255 Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji / Pluta-Olearnik, Mirosława.
2746   2001200073243 T.7324 Marketing usług : praca zbiorowa /
2747   2001200087318 T.8731 Marketing usług : wybrane aspekty /
2748   2001200098468 T.9846 Marketing usług : idee - zastosowania / Pluta-Olearnik, Mirosława.
2749   2001300004598 TM.459 Marketing usług / Payne, Adrian.
2750   2001200041709 T.4170 Marketing usług / JOHANN, MARIA
2751   2001200125188 T.12518 Marketing usług /
2752   2001200187384 T.18738 Marketing usług finansowych / Żurawik, Barbara
2753   2001200060021 T.6002 Marketing usług na przykładach /
2754   2001200185243 T.18524 Marketing usług profesjonalnych : materiały z konferencji, 17-18 maja 1999 roku /
2755   2001200119996 T.11999 Marketing usług profesjonalnych. [T. 2], Materiały drugiej konferencji, 22-23 maja 2000 roku "Jakość usług profesjonalnych" /
2756   2001200185236 T.18523 Marketing usług profesjonalnych. [T. 5], Współpraca na konkurencyjnym rynku usług profesjonalnych /
2757   2001200069734 T.6973 Marketing usług zdrowotnych / NOWOTARSKA-ROMANIAK, BEATA
2758   2001200136429 T.13642 Marketing w usługach : przykłady zastosowań /
2759   2001200106460 T.10646 Międzynarodowa wymiana usług / Wróbel, Anna.
2760   2001200202193 T.20219 Nowe typy usług w działalności gospodarczej /
2761   2001200032820 T.3282 Nowy marketing usług / Rogoziński, Kazimierz.
2762   2001200117114 T.11711 Offshoring usług : wpływ na rozwój przedsiębiorstwa / Ciesielska-Maciągowska, Dorota.
2763   2001200185779 T.18577 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi / Pabian, Arnold.
2764   2001200211027 T.21102 Postrzeganie marki i lojalność klientów usług kurierskich w Polsce / Janowski, Marcin
2765   2001200186851 T.18685 Promocja usług / Marczak, Mirosław
2766   2001200111358 T.11135 Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach /
2767   2001200101250 T.10125 Przedsiębiorstwo usługowe : ekonomika /
2768   2001300059154 TM.5915 Przedsiębiorstwo usługowe : zarządzanie /
2769   2001200105036 T.10503 Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków /
2770   2001200210839 T.21083 Racjonalność gospodarowania : perspektywa usług / Skąpska, Elżbieta.
2771   2001200092817 T.9281 Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego / Pluta-Olearnik, Mirosława.
2772   2001200211034 T.21103 Rynek usług kurierskich w Polsce / Janowski, Marcin
2773   2001200184147 T.18414 Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe /
2774   2001200207457 T.20745 Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski / Szczukocka, Agata.
2775   2001200117930 T.11793 Strategiczna karta wyników firm usługowych / Tyagi, Rajesh K.
2776   2001200127397 T.12739 Światowy rynek usług w początkach XXI wieku / Kłosiński, Kazimierz Albin
2777   2001200057397 T.5739 Transformacja w usługach : sektor usług w Polsce w latach 1990-1999 /
2778   2001200091766 T.9176 Usługi : marketing i zarządzanie GILMORE, AUDREY
2779   2001200007859 T.785 Usługi : produkcja, rynek, marketing / Daszkowska, Marianna.
2780   2001200028823 T.2882 Usługi : produkcja, rynek, marketing / Daszkowska, Marianna.
2781   2001200005268 T.526 Usługi : zarządzanie i marketing / MUDIE, PETER
2782   2001200184758 T.18475 Usługi bez granic : dyrektywa w sprawie usług na rynku wewnętrznym UE / Szulc, Rajmund Konstanty.
2783   2001200087769 T.8776 Usługi profesjonalne : przez jakość do lojalności klientów / CHŁODNICKI, MARCIN
2784   2001200023347 T.2334 Usługi rynkowe / Rogoziński, Kazimierz.
2785   2001200105166 T.10516 Usługi w gospodarce rynkowej /
2786   2001200095993 T.9599 Usługi w handlu międzynarodowym / Kuźnar, Andżelika.
2787   2001300063267 TM.6326 Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 1 /
2788   2001300063274 TM.6327 Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 2 /
2789   2001200191886 T.19188 Usługi w rozwoju regionu - wybrane problemy : praca zbiorowa /
2790   2001200087967 T.8796 Współczesna ekonomika usług /
2791   2001200030642 T.3064 Zarządzanie : produkcja i usługi / Muhlemann, Alan P.
2792   2001200207716 T.20771 Zarządzanie działalnością usługową w nowoczesnej gospodarce : perspektywa regionalna oraz ujęcie historyczne /
2793   2001200091865 T.9186 Zarządzanie firmą usług profesjonalnych : niezbędny podręcznik dla menedżerów firm usługowych MAISTER, DAVID H.
2794   2001200202513 T.20251 Zarządzanie jakością usług / Urban, Wiesław.
2795   2001200053221 T.5322 Zarządzanie marketingiem usług / Mazur, Jolanta.
2796   2001200191855 T.19185 Zarządzanie organizacjami usługowymi /
2797   2001200191879 T.19187 Zarządzanie organizacjami usługowymi /
2798   2001200095900 T.9590 Zarządzanie relacjami w usługach : praca zbiorowa /
2799   2001200106507 T.10650 Zarządzanie usługami : projektowanie i wdrażanie / Hollins, Bill.
2800   2001200127830 T.12783 Zarządzanie usługami : strategie i przywództwo w biznesie / Normann, Richard
 
Prywatyzacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2801   2001200041471 T.4147 Metodyka restrukturyzacji / Rosłanowska-Plichcińska, Krystyna.
2802   2001200028908 T.2890 Problemy polskiej prywatyzacji : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w lat ach 1990-1997 / SUWALSKI ANDRZEJ
2803   2001200067501 T.6750 Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacjiPomorza Środkowego /
2804   2001200035883 T.3588 Proces prywatyzacji w Polsce / Olesiński, Zbigniew
2805   2001200026232 T.2623 Procesy dostosowawcze w przedsiębiorstwach prywatyzowanych i komunalnych /
2806   2001200089640 T.8964 Program prywatyzacji podmiotów komunalnych : mat. z konf. i sympozjów /
2807   2001200078972 T.7897 Prywatyzacja kapitałowa w procesie transformacji systemu gospodarczego w Polsce / DOBROWOLSKI, KRZYSZTOF
2808   2001200087103 T.8710 Prywatyzacja polskiej gospodarki : cele, programy i ocena jej rezultatów / PRUSEK, ANDRZEJ
2809   2001200009075 T.907 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : przebieg i ocena / Bałtowski, Maciej
2810   2001200106170 T.10617 Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Krajewski, Stefan.
2811   2001200073946 T.7394 Pułapki prywatyzacji /
 
Marketing w internecie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2812   2001200135378 T.13537 Blitzmarketing : praktyczny przewodnik po narzędziach WEB 3.0 / Tasner, Michael
2813   2001200203800 T.20380 Content : elementarna cząstka marketingu / Lieb, Rebecca.
2814   2001200195280 T.19528 Content Marketing : dotrzyj, zainteresuj, zatrzymaj - sztuka pozyskiwania klientów za pomocą treści / Stopka, Tomasz.
2815   2001200200007 T.20000 Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów / Stawarz, Barbara.
2816   2001200132117 T.13211 E-m@il marketing : 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci / Krupa, Piotr
2817   2001200071584 T.7158 E-marketing : handel w Internecie / Lewis, Herschell Gordon
2818   2001200187872 T.18787 E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy /
2819   2001200202490 T.20249 E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy / Królewski, Jarosław.
2820   2001200203046 T.20304 E-marketing : planowanie, narzędzia, praktyka /
2821   2001200170805 T.17080 E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Cendrowska, Barbara.
2822   2001200202483 T.20248 E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Cendrowska, Barbara.
2823   2001200125652 T.12565 e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej / Świerczyńska-Kaczor, Urszula.
2824   2001300092090 TM.9209 e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej / Świerczyńska-Kaczor, Urszula.
2825   2001200202544 T.20254 E-marketing terytorialny : teoria i praktyka / Kancik-Kołtun, Ewelina.
2826   2001200102561 T.10256 E-marketing w akcji czyli Jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji : praca zbiorowa /
2827   2001300061935 TM.6193 E-marketing w akcji czyli Jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji : praca zbiorowa /
2828   2001200041860 T.4186 Elektroniczny marketing poprzez Internet : reengineering procesu marketingowego / Wielki, Janusz.
2829   2001300110374 TM.11037 Elektroniczny marketing poprzez Internet : reengineering procesu marketingowego / Wielki, Janusz.
2830   2001200076169 T.7616 Internet w marketingu : praca zbiorowa / Kramer, Józefa
2831   2001300070135 TM.7013 Internet w marketingu : praca zbiorowa / Kramer, Józefa
2832   2001200191671 T.19167 Jak zarabiać w mediach społecznościowych? : rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym / Turner, Jamie
2833   2001200079351 T.7935 Konkurowanie o klienta e-marketingiem / Dobiegała-Korona, Barbara.
2834   2001300036155 TM.3615 Konkurowanie o klienta e-marketingiem / Dobiegała-Korona, Barbara.
2835   2001200192432 T.19243 Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku / Kerpen, Dave.
2836   2001200214301 T.21430 Marketing automation : w kierunku sztucznej inteligencji i hiperpersonalizacji / Błażewicz, Grzegorz.
2837   2001200195983 T.19598 Marketing doświadczeń w Internecie / Kacprzak, Agnieszka
2838   2001200116391 T.11639 Marketing e-mailowy / Jenkins, Simms.
2839   2001200190636 T.19063 Marketing internetowy : nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki / Kępiński, Łukasz.
2840   2001200092565 T.9256 Marketing internetowy / Frąckiewicz, Ewa
2841   2001200070815 T.7081 Marketing internetowy / EAGER, BILL
2842   2001200109607 T.10960 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
2843   2001200109812 T.10981 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
2844   2001300072917 TM.7291 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
2845   2001200109362 T.10936 Marketing mobilny / Konkol, Sebastian.
2846   2001300092717 TM.9271 Marketing mobilny / Konkol, Sebastian.
2847   2001200145957 T.14595 Marketing polityczny w Internecie / Zieliński, Jarosław
2848   2001200092985 T.9298 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Bickerton, Pauline.
2849   2001300045638 TM.4563 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Bickerton, Pauline.
2850   2001200085857 T.8585 Marketing w Internecie : strategie dla małych i dużych firm / GUZIUR, PIOTR
2851   2001300046086 TM.4608 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Bickerton, Pauline.
2852   2001300048905 TM.4890 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Bickerton, Pauline.
2853   2001300058362 TM.5836 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Bickerton, Pauline.
2854   2001300113214 TM.11321 Marketing w Internecie : strategie dla małych i dużych firm / GUZIUR, PIOTR
2855   2001200063237 T.6323 Marketing w Internecie / Brady, Regina.
2856   2001200065484 T.6548 Marketing w Internecie / Brady, Regina.
2857   2001200087219 T.8721 Marketing w internecie /
2858   2001300036209 TM.3620 Marketing w internecie /
2859   2001300083777 TM.8377 Marketing w internecie /
2860   2001300138958 TM.13895 Marketing w Internecie / Brady, Regina.
2861   2001300001696 TM.169 Marketing w sieci / COLLIN, SIMON
2862   2001200041594 T.4159 Marketing wirtualny / Sznajder, Andrzej.
2863   2001200060847 T.6084 Marketing wirtualny / Sznajder, Andrzej.
2864   2001200146169 T.14616 MLM profesjonalny marketing sieciowy : sposób na sukces w biznesie / Lenar, Paweł.
2865   2001200097799 T.9779 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
2866   2001300061300 TM.6130 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
2867   2001300072771 TM.7277 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
2868   2001300072788 TM.7278 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
2869   2001300116536 TM.11653 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
2870   2001200196867 T.19686 Odnieś sukces w sieci! : praktyczny przewodnik po e-marketingu dla małych i średnich firm / Morawski, Krzysztof
2871   2001200146084 T.14608 Social media marketing : odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych / Evans, Liana.
2872   2005600075524 GW.7552 Sztuka SEO : optymalizacja witryn internetowych /
2873   2001200125157 T.12515 Szybkie łącze z klientami : marketing internetowy / Reed, Jon
2874   2001300092700 TM.9270 Szybkie łącze z klientami : marketing internetowy / Reed, Jon
2875   2001300105684 TM.10568 Szybkie łącze z klientami : marketing internetowy / Reed, Jon
2876   2001200194887 T.19488 Twoja firma w social mediach : podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw / Żukowski, Marcin.
2877   2001200202926 T.20292 Twoja firma w social mediach : podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw / Żukowski, Marcin.
2878   2001200123474 T.12347 Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości / Mazurek, Grzegorz.
 
Konkurencja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2879   2001200195815 T.19581 Analiza wybranych czynników konkurencyjności metodą dekompozycji / Kinelski, Grzegorz
2880   2001200057595 T.5759 Benchmarking : jak uzyskać przewagę nad konkurencją / BENDELL, TONY
2881   2001200213052 T.21305 Biznes a ochrona konkurencji / Fornalczyk, Anna
2882   2001200150647 T.15064 Budowa konkurencyjności przedsiębiorstw w okresie transformacji / Matejuk, Jerzy.
2883   2001200103278 T.10327 Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? /
2884   2001200117077 T.11707 Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów : praca zbiorowa /
2885   2001200029554 T.2955 Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej / Majewska-Jurczyk, Barbara
2886   2001200189944 T.18994 Firma w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa /
2887   2001200031977 T.3197 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
2888   2001200031984 T.3198 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
2889   2001200031991 T.3199 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
2890   2001200063671 T.6367 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
2891   2001300054425 TM.5442 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
2892   2001200112751 T.11275 Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej / Puślecki, Zdzisław Walenty
2893   2001200130335 T.13033 Kompendium wiedzy o konkurencyjności /
2894   2001200184406 T.18440 Konkurencja /
2895   2001200184673 T.18467 Konkurencja i ład rynkowy : przyczynek do teorii i polityki konkurencji / Przybyciński, Tomasz.
2896   2001200115721 T.11572 Konkurencja i przedsiębiorczość / Kirzner, Israel M.
2897   2001300106216 TM.10621 Konkurencja i przedsiębiorczość / Kirzner, Israel M.
2898   2001200142376 T.14237 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan.
2899   2001300107947 TM.10794 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan.
2900   2001300107954 TM.10795 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan.
2901   2001300107961 TM.10796 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan.
2902   2001200197819 T.19781 Konkurencja o nabywcę - wybrane problemy / Rosa, Grażyna
2903   2001200118289 T.11828 Konkurencyjność : poziom makro, mezo i mikro /
2904   2001300083821 TM.8382 Konkurencyjność : poziom makro, mezo i mikro /
2905   2001200189913 T.18991 Konkurencyjność : teoria i praktyka : na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006 / Olczyk, Magdalena.
2906   2001200141423 T.14142 Konkurencyjność działów produkcyjnych polskiej gospodarki / Wójciak, Mirosław.
2907   2001200184390 T.18439 Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów : monografia /
2908   2001200185052 T.18505 Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce /
2909   2001200078019 T.7801 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2910   2001300021274 TM.2127 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2911   2001300021281 TM.2128 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2912   2001300021298 TM.2129 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2913   2001300021304 TM.2130 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2914   2001300021311 TM.2131 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2915   2001300021328 TM.2132 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2916   2001300021335 TM.2133 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2917   2001300021342 TM.2134 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2918   2001300021359 TM.2135 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2919   2001300021366 TM.2136 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2920   2001300021373 TM.2137 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2921   2001300021380 TM.2138 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2922   2001300021397 TM.2139 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2923   2001300021403 TM.2140 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2924   2001300021410 TM.2141 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2925   2001200072468 T.7246 Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście /
2926   2001300099020 TM.9902 Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście /
2927   2001200116254 T.11625 Konkurencyjność przedsiębiorstw : wybrane problemy / Leśniewski, Michał Adam
2928   2001200184512 T.18451 Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym /
2929   2001200130366 T.13036 Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce : perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna / Majchrzak, Magdalena.
2930   2001200142383 T.14238 Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Competitiveness of enterprises in a knowledge based economy / Nguyen, Hoang Tien.
2931   2001200140884 T.14088 Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki / Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna Gabriela.
2932   2001200092336 T.9233 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji STANKIEWICZ, MAREK JACEK
2933   2001300050601 TM.5060 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji STANKIEWICZ, MAREK JACEK
2934   2001200072147 T.7214 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Stankiewicz, Marek Jacek
2935   2001300095930 TM.9593 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Stankiewicz, Marek Jacek
2936   2001200124938 T.12493 Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady /
2937   2001300091680 TM.9168 Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady /
2938   2001300097200 TM.9720 Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady /
2939   2001300106698 TM.10669 Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady /
2940   2001200142390 T.14239 Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni : na przykładzie polskich regionów / Łaźniewska, Ewa.
2941   2001200112805 T.11280 Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Oleksiuk, Adam.
2942   2001200184765 T.18476 Konkurencyjność sektora usług /
2943   2001200187537 T.18753 Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów / Badzińska, Ewa.
2944   2001200150111 T.15011 Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /
2945   2001300106469 TM.10646 Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /
2946   2001200078897 T.7889 Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Fryzeł, Barbara
2947   2001300094797 TM.9479 Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Fryzeł, Barbara
2948   2001300001474 TM.147 Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej /
2949   2001200115776 T.11577 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej / Misala, Józef
2950   2001300081872 TM.8187 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej / Misala, Józef
2951   2001200205934 T.20593 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Pilarska, Czesława.
2952   2001200130724 T.13072 Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej / Michalski, Bartosz.
2953   2001200083174 T.8317 Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw : wyzwania dla Polski na progu XXI wieku / Bossak, Jan.
2954   2001200038198 T.3819 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
2955   2001200038204 T.3820 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
2956   2001200038211 T.3821 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
2957   2001200041181 T.4118 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
2958   2001200041198 T.4119 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
2959   2001200064159 T.6415 Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / BEDNARCZYK, MAŁGORZATA
2960   2001300026941 TM.2694 Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / BEDNARCZYK, MAŁGORZATA
2961   2001200082573 T.8257 Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997 / KORBUTOWICZ, TERESA
2962   2001200044731 T.4473 Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów /
2963   2001300120335 TM.12033 Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów /
2964   2001200041518 T.4151 Porter o konkurencji / PORTER, MICHAEL E.
2965   2001200043147 T.4314 Porter o konkurencji / PORTER, MICHAEL E.
2966   2001200110696 T.11069 Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji /
2967   2001300082480 TM.8248 Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji /
2968   2001200191251 T.19125 Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / Czaja, Izabela.
2969   2001200050688 T.5068 Przedsiębiorczość a strategie konkurencji /
2970   2001200099618 T.9961 Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności : praca zbiorowa /
2971   2001200053047 T.5304 Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja /
2972   2001200091872 T.9187 Przewaga konkurencyjna : osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników PORTER, MICHAEL E.
2973   2001300043481 TM.4348 Przewaga konkurencyjna : osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników PORTER, MICHAEL E.
2974   2001200020865 T.2086 Przewaga konkurencyjna jutra : strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości / Hamel, Gary.
2975   2001200185533 T.18553 Przyszłość konkurencji : współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami / Prahalad, C. K.
2976   2001200115714 T.11571 Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
2977   2001300083197 TM.8319 Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
2978   2001300104113 TM.10411 Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
2979   2001200126970 T.12697 Sieci aliansów : poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę / Sroka, Włodzimierz
2980   2001300093561 TM.9356 Sieci aliansów : poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę / Sroka, Włodzimierz
2981   2001200093388 T.9338 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
2982   2001300044730 TM.4473 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
2983   2001300044723 TM.4472 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
2984   2001300045386 TM.4538 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
2985   2001400761667 TS.76166 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
2986   2001400761674 TS.76167 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
2987   2001400761681 TS.76168 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
2988   2001400761698 TS.76169 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
2989   2001200035869 T.3586 Strategia konkurencji w przemyśle / KALETA, ANDRZEJ
2990   2001200041440 T.4144 Strategia konkurencji w przemyśle / KALETA, ANDRZEJ
2991   2001400815162 TS.81516 Strategie konkurencji / Faulkner, David
2992   2001400815179 TS.81517 Strategie konkurencji / Faulkner, David
2993   2001200021749 T.2174 Strategie konkurencji / Faulkner, David
2994   2001200021756 T.2175 Strategie konkurencji / Faulkner, David
2995   2001200021763 T.2176 Strategie konkurencji / Faulkner, David
2996   2001200021770 T.2177 Strategie konkurencji / Faulkner, David
2997   2001200021787 T.2178 Strategie konkurencji / Faulkner, David
2998   2001200028687 T.2868 Strategie konkurencji / Faulkner, David
2999   2001200028694 T.2869 Strategie konkurencji / Faulkner, David
3000   2001200078910 T.7891 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3001   2001300023353 TM.2335 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3002   2001300023360 TM.2336 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3003   2001300023377 TM.2337 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3004   2001300023384 TM.2338 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3005   2001300023391 TM.2339 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3006   2001300036612 TM.3661 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3007   2001300036629 TM.3662 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3008   2001200141348 T.14134 Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych / Sowa, Krzysztof.
3009   2001200085970 T.8597 Strategie konkurencji przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
3010   2001300036056 TM.3605 Strategie konkurencji przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
3011   2001200097393 T.9739 Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku /
3012   2001300052452 TM.5245 Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku /
3013   2001200008405 T.840 Strategie rozwoju i konkurencji / Romanowska, Maria
3014   2001200008412 T.841 Strategie rozwoju i konkurencji / Romanowska, Maria
3015   2001200021855 T.2185 Strategie rozwoju i konkurencji / Romanowska, Maria
3016   2001200187247 T.18724 Sukces w niszach rynkowych : strategie uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej / Kröger, Fritz.
3017   2001200150197 T.15019 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
3018   2001200105388 T.10538 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
3019   2001300067487 TM.6748 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
3020   2001300068026 TM.6802 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
3021   2001300068477 TM.6847 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
3022   2001200073151 T.7315 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa / ADAMKIEWICZ-DRWIŁŁO, HANNA G.
3023   2001200075933 T.7593 Walka konkurencyjna przedsiębiorstw / Bartes, František.
3024   2001300024558 TM.2455 Walka konkurencyjna przedsiębiorstw / Bartes, František.
3025   2001300042897 TM.4289 Walka konkurencyjna przedsiębiorstw / Bartes, František.
3026   2001200150906 T.15090 Wymiar krajowy i regionalny /
3027   2001200213533 T.21353 Wyzwanie konkurencyjności : strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej / Radło, Mariusz-Jan.
3028   2001200129445 T.12944 Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej / Szwajca, Danuta.
3029   2001200028953 T.2895 Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa. GÓRALCZYK ANDRZEJ
3030   2001200066078 T.6607 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 2 /
3031   2001200066047 T.6604 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 1 /
3032   2001200066054 T.6605 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 1 /
3033   2001200066085 T.6608 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 1 /
3034   2001300049698 TM.4969 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 1 /
3035   2001200083600 T.8360 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach globalizacji rynków /
 
Leasing
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3036   2001200105333 T.10533 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2009 roku /
3037   2001200142451 T.14245 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku / Kowalska, Agnieszka
3038   2001300100719 TM.10071 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku / Kowalska, Agnieszka
3039   2001200080869 T.8086 Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne / OKRĘGLICKA, MAŁGORZATA
3040   2001300028884 TM.2888 Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne / OKRĘGLICKA, MAŁGORZATA
3041   2001300028891 TM.2889 Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne / OKRĘGLICKA, MAŁGORZATA
3042   2001200068881 T.6888 Leasing : zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002 / GRZYBOWSKA, MAŁGORZATA
3043   2001300002037 TM.203 Leasing : zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002 / GRZYBOWSKA, MAŁGORZATA
3044   2001300002044 TM.204 Leasing : zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002 / GRZYBOWSKA, MAŁGORZATA
3045   2001300002051 TM.205 Leasing : zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002 / GRZYBOWSKA, MAŁGORZATA
3046   2001200075209 T.7520 Leasing : stan prawny na 1 lipca 2003 r. / GOŁDA, MICHAŁ
3047   2001200103094 T.10309 Leasing : prawo, podatki, rachunkowość : przewodnik praktyczny / Huszcz, Zbigniew.
3048   2001200032158 T.3215 Leasing / Stecki, Leopold
3049   2001200071287 T.7128 Leasing / Gołda, Michał.
3050   2001300004147 TM.414 Leasing / Gołda, Michał.
3051   2001300004154 TM.415 Leasing / Gołda, Michał.
3052   2001200210143 T.21014 Leasing / Grzywacz, Jacek.
3053   2001200106965 T.10696 Leasing 2009 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota.
3054   2001200117817 T.11781 Leasing 2011 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
3055   2001200123450 T.12345 Leasing 2012 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
3056   2001200144752 T.14475 Leasing 2013 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
3057   2001200188558 T.18855 Leasing 2014 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
3058   2001200030901 T.3090 Leasing i jego gospodarcze zastosowanie / Kruczalak, Kazimierz
3059   2001200143656 T.14365 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
3060   2001200080883 T.8088 Leasing na nowych zasadach po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / KORCZYN, ALEKSANDER
3061   2001200188565 T.18856 Leasing w praktyce / Biskupski, Zbigniew.
3062   2001200076466 T.7646 Leasing w praktyce czyli Jak zawrzeć bezpieczną umowę leasingu : poradnik / ROZWAŁKA, ROBERT
3063   2001200029530 T.2953 Leasing w prywatyzacji. TELUK ZOFIA
3064   2001200029547 T.2954 Leasing w prywatyzacji. TELUK ZOFIA
3065   2001200100536 T.10053 Leasing w przedsiębiorstwie = Leasing in enterprises / Grzywacz, Jacek.
3066   2001300066176 TM.6617 Leasing w przedsiębiorstwie = Leasing in enterprises / Grzywacz, Jacek.
3067   2001200105920 T.10592 Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego / Szewc, Waldemar.
3068   2001300066640 TM.6664 Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego / Szewc, Waldemar.
3069   2001200093746 T.9374 Leasing w teorii i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw / Langier, Adam.
3070   2001300054388 TM.5438 Leasing w teorii i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw / Langier, Adam.
3071   2001200195303 T.19530 Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy / Baran, Barbara.
3072   2001200076473 T.7647 Nowe zasady leasingu dla przedsiębiorstw : aspekt prawny, podatkowy, finansowy po zmianach w kodeksie cywilnym, w ustawie o rachunkowości i w ustawach podatkowych : przepisy aktualne w roku 2002 / SASIN, WIESŁAW
3073   2001200105647 T.10564 Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu / Cicirko, Tomasz.
3074   2001300113085 TM.11308 Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu / Cicirko, Tomasz.
3075   2001200080098 T.8009 Przewodnik po leasingu : praca zbiorowa /
3076   2001300029324 TM.2932 Przewodnik po leasingu : praca zbiorowa /
3077   2001200071690 T.7169 Umowa leasingu / Brol, Jan
3078   2001200068874 T.6887 Umowa leasingu / Poczobut, Jerzy
3079   2001300002020 TM.202 Umowa leasingu / Poczobut, Jerzy
3080   2001300003799 TM.379 Umowa leasingu / Poczobut, Jerzy
3081   2001200103162 T.10316 Umowy leasingu : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
3082   2001200120237 T.12023 Umowy leasingu w Polsce : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
3083   2001300088741 TM.8874 Umowy leasingu w Polsce : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
3084   2001300088758 TM.8875 Umowy leasingu w Polsce : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
3085   2001200208485 T.20848 Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym / Turzyński, Mikołaj.
 
Marka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3086   2001200109317 T.10931 (R)ewolucja marki : jak tworzyć marki i zarządzać nimi w XXI wieku / Pogorzelski, Jacek.
3087   2001200140815 T.14081 Dlaczego przywiązujemy się do marki? / Zawadzka, Anna Maria.
3088   2001200139383 T.13938 Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y? / Van den Bergh, Joeri
3089   2001200091261 T.9126 Jak zbudować silną markę od podstaw / Kall, Jacek.
3090   2001300044242 TM.4424 Jak zbudować silną markę od podstaw / Kall, Jacek.
3091   2001200207259 T.20725 Jesteś marką : jak odnieść sukces i pozostać sobą / Malinowska-Parzydło, Joanna.
3092   2001200092022 T.9202 Kreowanie marek z pasją / Edwards, Helen
3093   2001300001603 TM.160 Kreowanie marki : jak wypracować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu / D'ALESSANDRO, DAVID F.
3094   2001300005540 TM.554 Kreowanie marki : jak wypracować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu / D'ALESSANDRO, DAVID F.
3095   2001200112522 T.11252 Kreowanie marki : przewodnik dla menedżerów marki / Wheeler, Alina.
3096   2001300077653 TM.7765 Kreowanie marki : przewodnik dla menedżerów marki / Wheeler, Alina.
3097   2001200102615 T.10261 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3098   2001300060709 TM.6070 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3099   2001300060716 TM.6071 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3100   2001300060723 TM.6072 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3101   2001300060730 TM.6073 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3102   2001300064783 TM.6478 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3103   2001300064806 TM.6480 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3104   2001300064790 TM.6479 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3105   2001300067005 TM.6700 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3106   2001300067012 TM.6701 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3107   2001200106064 T.10606 Magia Harry'ego Pottera : kreowanie globalnej marki / Brown, Stephen
3108   2001200077111 T.7711 Marka : [wizja i tworzenie marki] / De Chernatony, Leslie
3109   2001300066985 TM.6698 Marka : [wizja i tworzenie marki] / De Chernatony, Leslie
3110   2001300066992 TM.6699 Marka : [wizja i tworzenie marki] / De Chernatony, Leslie
3111   2001200195297 T.19529 Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej / Grobelna, Aleksandra.
3112   2001200208614 T.20861 Marka na cztery sposoby : branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy / Pogorzelski, Jacek.
3113   2001200098017 T.9801 Marka narodowa : relikt czy fenomen na globalizującym się rynku? / Rojek, Roman.
3114   2001200111914 T.11191 Marka narodowa : jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju / Hereźniak, Marta.
3115   2001200149719 T.14971 Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Skorek, Monika.
3116   2001300106223 TM.10622 Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Skorek, Monika.
3117   2001300106230 TM.10623 Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Skorek, Monika.
3118   2001300106247 TM.10624 Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Skorek, Monika.
3119   2001300103345 TM.10334 Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Staszyńska, Katarzyna M.
3120   2001300103352 TM.10335 Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Staszyńska, Katarzyna M.
3121   2001200145469 T.14546 Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Staszyńska, Katarzyna M.
3122   2001200070853 T.7085 Marketing marki : w jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki / MARCONI, JOE
3123   2001300003911 TM.391 Marketing marki : w jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki / MARCONI, JOE
3124   2001200208720 T.20872 Personal branding czyli Jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą / czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą / Grzesiak, Mateusz
3125   2001200109256 T.10925 Potencjał konkurencyjny marki : jak zdobyć przewagę na rynku / Patkowski, Paweł.
3126   2001300075451 TM.7545 Potencjał konkurencyjny marki : jak zdobyć przewagę na rynku / Patkowski, Paweł.
3127   2001300075833 TM.7583 Potencjał konkurencyjny marki : jak zdobyć przewagę na rynku / Patkowski, Paweł.
3128   2001200201141 T.20114 Projektowanie strategii marki : profesjonalna instrukcja budowy silnej marki / Tesławski, Maciej.
3129   2001200053436 T.5343 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
3130   2001300046598 TM.4659 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
3131   2001300064875 TM.6487 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
3132   2001300067845 TM.6784 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
3133   2001300071989 TM.7198 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
3134   2001200016820 T.1682 Strategia marki / ALTKORN, JERZY
3135   2001200066627 T.6662 Strategia marki / ALTKORN, JERZY
3136   2001300004505 TM.450 Strategia marki / ALTKORN, JERZY
3137   2001200201868 T.20186 Strategia marki osobistej - czyli Co robić, aby nasza marka pracowała, kiedy my realizujemy marzenia / Nitkiewicz-Jankowska, Anna.
3138   2001200201998 T.20199 Strategia marki sieciowego przedsiębiorstwa hotelarskiego / Mrozowicz, Kazimierz.
3139   2001200114991 T.11499 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
3140   2001300085665 TM.8566 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
3141   2001300090669 TM.9066 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
3142   2001300096333 TM.9633 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
3143   2001300104595 TM.10459 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
3144   2001200191046 T.19104 Strategiczny brand marketing : praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko / Szczepański, Jarosław
3145   2001200193354 T.19335 Superbrands : czołowe marki konsumenckie i biznesowe w Polsce 2008. T. 3 /
3146   2001200088421 T.8842 Wally Olins o marce / Olins, Wally.
3147   2001300149527 TM.14952 Wally Olins o marce / Olins, Wally.
3148   2001200126130 T.12613 Wally Olins: Podręcznik brandingu / Olins, Wally.
3149   2001200109119 T.10911 Wizja marki : jak zachęcić pracowników do wpływania na rozwój firmy / Taylor, David.
3150   2001300072641 TM.7264 Wizja marki : jak zachęcić pracowników do wpływania na rozwój firmy / Taylor, David.
3151   2001200214950 T.21495 Wszystko ma markę - odnajdź swoją! : personal branding - o świadomym kreowaniu wizerunku w zgodzie ze sobą / Kowal-Orczykowska, Anna.
3152   2001200115042 T.11504 Zakamarki marki : rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki / Tkaczyk, Paweł
3153   2001200092480 T.9248 Zarządzanie marką : jak wypromować rozpoznawalną markę / Pringle, Hamish.
3154   2001300043894 TM.4389 Zarządzanie marką : jak wypromować rozpoznawalną markę / Pringle, Hamish.
3155   2001300044358 TM.4435 Zarządzanie marką : jak wypromować rozpoznawalną markę / Pringle, Hamish.
3156   2001200093470 T.9347 Zarządzanie marką / Szulce, Halina.
3157   2001300001627 TM.162 Zarządzanie marką / Witek-Hajduk, Marzanna K.
3158   2001300005397 TM.539 Zarządzanie marką / Witek-Hajduk, Marzanna K.
3159   2001300036544 TM.3654 Zarządzanie marką / Witek-Hajduk, Marzanna K.
3160   2001200071539 T.7153 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz
3161   2001300004468 TM.446 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz
3162   2001300004475 TM.447 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz
3163   2001200077517 T.7751 Zarządzanie marką / Mruk, Henryk.
3164   2001200090608 T.9060 Zarządzanie marką / KALL, JACEK
3165   2001300047267 TM.4726 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz
3166   2001200101830 T.10183 Zarządzanie marką / Pringle, Hamish.
3167   2001300064868 TM.6486 Zarządzanie marką / KALL, JACEK
3168   2001300064882 TM.6488 Zarządzanie marką / Mruk, Henryk.
3169   2001300064899 TM.6489 Zarządzanie marką / Mruk, Henryk.
3170   2001300064912 TM.6491 Zarządzanie marką / Pringle, Hamish.
3171   2001300066978 TM.6697 Zarządzanie marką / Mruk, Henryk.
3172   2001300067364 TM.6736 Zarządzanie marką / Pringle, Hamish.
3173   2001300067371 TM.6737 Zarządzanie marką / Pringle, Hamish.
3174   2001200143359 T.14335 Zarządzanie marką / Szulce, Halina.
3175   2001200145810 T.14581 Zarządzanie marką / Kall, Jacek.
3176   2001300103758 TM.10375 Zarządzanie marką / Kall, Jacek.
3177   2001200101335 T.10133 Zarządzanie marką w segmencie B2B / Kotler, Philip
3178   2001300064905 TM.6490 Zarządzanie marką w segmencie B2B / Kotler, Philip
3179   2001200138348 T.13834 Zarządzanie ochroną marki / Post, Richard S.
3180   2001200117664 T.11766 Zarządzanie portfelem marek / Kall, Jacek.
3181   2001200119910 T.11991 Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki /
3182   2001200114939 T.11493 Zarządzanie silną marką /
3183   2001300091055 TM.9105 Zarządzanie silną marką /
3184   2001300096432 TM.9643 Zarządzanie silną marką /
3185   2001300101860 TM.10186 Zarządzanie silną marką /
3186   2001200208935 T.20893 Zarządzanie wartością i wycena marki : jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa / Urbanek, Grzegorz.
3187   2001200202414 T.20241 Złota strategia marki : droga do przewagi rynkowej, wyższych zysków / Szczepański, Jarosław
 
Hotelarstwo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3188   2001200078156 T.7815 Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2001 roku / KLEMENTOWSKI, KAZIMIERZ
3189   2001200084461 T.8446 Bezpieczny hotel : praca zbiorowa /
3190   2001300046864 TM.4686 Bezpieczny hotel : praca zbiorowa /
3191   2001200081934 T.8193 Dzieje krajowego hotelarstwa od zajazdu do współczesności : fakty, obiekty, ludzie / BŁĄDEK, ZENON
3192   2001200107559 T.10755 Ekonomia i prawo w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa / Gołębiewska, Barbara.
3193   2001300069924 TM.6992 Ekonomia i prawo w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa / Gołębiewska, Barbara.
3194   2001300070883 TM.7088 Ekonomia i prawo w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa / Gołębiewska, Barbara.
3195   2001200111709 T.11170 Ekonomia i prawo w hotelarstwie / [podręcznik : technikum, szkoła policealna : technik hotelarstwa] Kucharczyk, Małgorzata.
3196   2001200140037 T.14003 Ekonomia i prawo w hotelarstwie. podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Cz. 2, Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : Hajdamowicz, Alina.
3197   2001200092831 T.9283 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3198   2001300044372 TM.4437 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3199   2001300044389 TM.4438 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3200   2001300044396 TM.4439 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3201   2001300044402 TM.4440 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3202   2001200092923 T.9292 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : poradnik dla nauczyciela / Mitura, Elżbieta.
3203   2001300045539 TM.4553 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3204   2001300045546 TM.4554 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3205   2001300057976 TM.5797 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3206   2001300069184 TM.6918 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3207   2001200103124 T.10312 Formy współczesnego hotelarstwa / Sala, Józef.
3208   2001300061140 TM.6114 Formy współczesnego hotelarstwa / Sala, Józef.
3209   2001300061157 TM.6115 Formy współczesnego hotelarstwa / Sala, Józef.
3210   2001300061898 TM.6189 Formy współczesnego hotelarstwa / Sala, Józef.
3211   2001200213281 T.21328 Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych / Hyski, Marcin.
3212   2001200109881 T.10988 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego : praca zbiorowa /
3213   2001300075321 TM.7532 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego : praca zbiorowa /
3214   2001300078599 TM.7859 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego : praca zbiorowa /
3215   2001200063909 T.6390 Geografia hotelarstwa / Kowalczyk, Andrzej
3216   2001300030443 TM.3044 Geografia hotelarstwa / Kowalczyk, Andrzej
3217   2001200119521 T.11952 Hotel i jego infrastruktura / Wilczyński, Jörg.
3218   2001300098351 TM.9835 Hotel i jego infrastruktura / Wilczyński, Jörg.
3219   2001200212284 T.21228 Hotel i jego infrastruktura / Wilczyński, Jörg.
3220   2001200100246 T.10024 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
3221   2001300056672 TM.5667 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
3222   2001300056689 TM.5668 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
3223   2001300056832 TM.5683 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
3224   2001300056849 TM.5684 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
3225   2001200076978 T.7697 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3226   2001300020512 TM.2051 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3227   2001300022509 TM.2250 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3228   2001300022516 TM.2251 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3229   2001300022523 TM.2252 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3230   2001300023889 TM.2388 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3231   2001300023896 TM.2389 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3232   2001300023902 TM.2390 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3233   2001200079054 T.7905 Hotelarstwo Cz.2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / WITKOWSKI, CZESŁAW
3234   2001300022530 TM.2253 Hotelarstwo Cz.2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / WITKOWSKI, CZESŁAW
3235   2001300022547 TM.2254 Hotelarstwo Cz.2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / WITKOWSKI, CZESŁAW
3236   2001200101960 T.10196 Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : poradnik dla nauczyciela / Mitura, Elżbieta.
3237   2001200187834 T.18783 Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3238   2001200100918 T.10091 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3239   2001300057563 TM.5756 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3240   2001300057570 TM.5757 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3241   2001300057594 TM.5759 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3242   2001300057587 TM.5758 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3243   2001300057600 TM.5760 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3244   2001300057617 TM.5761 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3245   2001300057624 TM.5762 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3246   2001300057631 TM.5763 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3247   2001300057648 TM.5764 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3248   2001300058348 TM.5834 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3249   2001300058355 TM.5835 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3250   2001300058102 TM.5810 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3251   2001300058119 TM.5811 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3252   2001300058126 TM.5812 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3253   2001300058133 TM.5813 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3254   2001300058140 TM.5814 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3255   2001300058157 TM.5815 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3256   2001300058164 TM.5816 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3257   2001300058171 TM.5817 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3258   2001300058188 TM.5818 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3259   2001300058195 TM.5819 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3260   2001300058775 TM.5877 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3261   2001300058782 TM.5878 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3262   2001300058799 TM.5879 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3263   2001300058805 TM.5880 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3264   2001300058812 TM.5881 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3265   2001300061034 TM.6103 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3266   2001300061041 TM.6104 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3267   2001300061058 TM.6105 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3268   2001300061065 TM.6106 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3269   2001300061072 TM.6107 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3270   2001300061089 TM.6108 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3271   2001300061096 TM.6109 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3272   2001300084217 TM.8421 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3273   2001300110411 TM.11041 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3274   2001200191459 T.19145 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3275   2001200201431 T.20143 Hotelarstwo : organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych / Milewska, Mariola.
3276   2001200207631 T.20763 Hotelarstwo : usługi, zarządzanie, procesy koncentracji / Sala, Józef.
3277   2001200099748 T.9974 Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / Witkowski, Czesław
3278   2001300057266 TM.5726 Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / Witkowski, Czesław
3279   2001300057273 TM.5727 Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / Witkowski, Czesław
3280   2001300057280 TM.5728 Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / Witkowski, Czesław
3281   2001200081262 T.8126 Hotelarstwo w Polsce : stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej /
3282   2001300026354 TM.2635 Hotelarstwo w Polsce : stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej /
3283   2001200100772 T.10077 Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Waldemar.
3284   2001300057310 TM.5731 Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Waldemar.
3285   2001300059710 TM.5971 Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Waldemar.
3286   2001300073747 TM.7374 Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Waldemar.
3287   2001200108235 T.10823 Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym = Hotel industry, recreation, tourism : trends of development in the postindustrial world : praca zbiorowa /
3288   2001300071057 TM.7105 Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym = Hotel industry, recreation, tourism : trends of development in the postindustrial world : praca zbiorowa /
3289   2001200085451 T.8545 Jak być hotelarzem? / Adamowicz, Jakub.
3290   2001300033147 TM.3314 Jak być hotelarzem? / Adamowicz, Jakub.
3291   2001300036575 TM.3657 Jak być hotelarzem? / Adamowicz, Jakub.
3292   2001200185632 T.18563 Jak kierować hotelami i innymi obiektami noclegowymi / Gworys, Wiesław.
3293   2001200097614 T.9761 Jakość i efektywność usług hotelarskich / Borkowski, Stanisław
3294   2001200206597 T.20659 Makrootoczenie hotelarstwa / Nowakowski, Marian.
3295   2001200072406 T.7240 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3296   2001300005854 TM.585 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3297   2001300005861 TM.586 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3298   2001300013422 TM.1342 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3299   2001300013439 TM.1343 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3300   2001300023179 TM.2317 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3301   2001200104794 T.10479 Marketing usług hotelarskich / Jeznach, Maria.
3302   2001300064943 TM.6494 Marketing usług hotelarskich / Jeznach, Maria.
3303   2001300064950 TM.6495 Marketing usług hotelarskich / Jeznach, Maria.
3304   2001300066237 TM.6623 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3305   2001200107160 T.10716 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3306   2001300069931 TM.6993 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3307   2001300071033 TM.7103 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3308   2001200109010 T.10901 Marketing usług hotelarskich / Kozłecka, Barbara.
3309   2001300072207 TM.7220 Marketing usług hotelarskich / Kozłecka, Barbara.
3310   2001300072344 TM.7234 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3311   2001300072351 TM.7235 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3312   2001300075895 TM.7589 Marketing usług hotelarskich / Kozłecka, Barbara.
3313   2001200112812 T.11281 Marketing usług hotelarskich / Cetner, Jan
3314   2001300078629 TM.7862 Marketing usług hotelarskich / Cetner, Jan
3315   2001300091383 TM.9138 Marketing usług hotelarskich / Cetner, Jan
3316   2001300091871 TM.9187 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
3317   2001200135972 T.13597 Marketing w gastronomii / Sala, Józef.
3318   2001200100260 T.10026 Marketing w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Stefański, Adam.
3319   2001200144233 T.14423 Marketing w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa / Cetner, Jan
3320   2001200102936 T.10293 Międzynarodowe systemy hotelowe / Tulibacki, Tadeusz
3321   2001200206580 T.20658 Obiekt hotelarski jako przedsiębiorstwo / Nowakowski, Marian.
3322   2001200082443 T.8244 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu. Cz.1 / OPARKA, SYLWIA
3323   2001200082450 T.8245 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu . Cz.2 /
3324   2001200094644 T.9464 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu / Oparka, Sylwia.
3325   2001300045935 TM.4593 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu / Oparka, Sylwia.
3326   2001300048844 TM.4884 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu / Oparka, Sylwia.
3327   2001300057945 TM.5794 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu / Oparka, Sylwia.
3328   2001200102585 T.10258 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa. Cz. 2 / Orłowska, Joanna
3329   2001300060471 TM.6047 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa. Cz. 2 / Orłowska, Joanna
3330   2001300060488 TM.6048 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa. Cz. 2 / Orłowska, Joanna
3331   2001200104770 T.10477 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa /
3332   2001300066749 TM.6674 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa /
3333   2001300066756 TM.6675 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa /
3334   2001300066763 TM.6676 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa /
3335   2001200107603 T.10760 Organizacja pracy w hotelarstwie / Mitura, Elżbieta.
3336   2001300069955 TM.6995 Organizacja pracy w hotelarstwie / Mitura, Elżbieta.
3337   2001200109843 T.10984 Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego / Dominik, Piotr
3338   2001200137785 T.13778 Podatki w hotelarstwie / Choromańska, Zoja.
3339   2001200100307 T.10030 Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Wajgner, Maria.
3340   2001200116971 T.11697 Podstawy gastronomii / Milewska, Mariola.
3341   2001300027078 TM.2707 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3342   2001300027085 TM.2708 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3343   2001300027092 TM.2709 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3344   2001300027108 TM.2710 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3345   2001300030641 TM.3064 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3346   2001300030504 TM.3050 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3347   2001300030511 TM.3051 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3348   2001300030528 TM.3052 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3349   2001300030535 TM.3053 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3350   2001300030542 TM.3054 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3351   2001300030559 TM.3055 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3352   2001300030566 TM.3056 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3353   2001300030573 TM.3057 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3354   2001300030580 TM.3058 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3355   2001300030597 TM.3059 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3356   2001300030603 TM.3060 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3357   2001300030610 TM.3061 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3358   2001300030627 TM.3062 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3359   2001300030634 TM.3063 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3360   2001300030658 TM.3065 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3361   2001300030665 TM.3066 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3362   2001300030672 TM.3067 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3363   2001300030689 TM.3068 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3364   2001300030696 TM.3069 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3365   2001300037985 TM.3798 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3366   2001300047731 TM.4773 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3367   2001300048165 TM.4816 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów / Szostak, Daniel.
3368   2001200100291 T.10029 Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Hajdamowicz, Alina.
3369   2001300070579 TM.7057 Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Hajdamowicz, Alina.
3370   2001200189593 T.18959 Propedeutyka hotelarstwa : ujęcie ekonomiczne / Sidorkiewicz, Marta.
3371   2001200209499 T.20949 Przedsiębiorstwo hotelowe : aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne / Puciato, Daniel.
3372   2001200200250 T.20025 Rachunkowość i finanse w gastronomii / Górska-Warsewicz, Hanna.
3373   2001200101281 T.10128 Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii / Nastaj, Wojciech.
3374   2001200102837 T.10283 Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii / Kotaś, Ryszard.
3375   2001300064813 TM.6481 Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii / Kotaś, Ryszard.
3376   2001300066060 TM.6606 Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii / Kotaś, Ryszard.
3377   2001200196492 T.19649 Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie : ujęcie ekonomiczne / Tokarz-Kocik, Anna.
3378   2001200203862 T.20386 Turysta senior na rynku usług hotelarskich /
3379   2001200097430 T.9743 Usługi hotelarsko-turystyczne / Mikuta, Beata
3380   2001300051028 TM.5102 Usługi hotelarsko-turystyczne / Mikuta, Beata
3381   2001300051035 TM.5103 Usługi hotelarsko-turystyczne / Mikuta, Beata
3382   2001300065759 TM.6575 Usługi hotelarsko-turystyczne / Mikuta, Beata
3383   2001200106736 T.10673 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego / Kachniewska, Magdalena.
3384   2001200185397 T.18539 Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji / Biczysko, Władysław.
3385   2001200059315 T.5931 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
3386   2001200059322 T.5932 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
3387   2001200061738 T.6173 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
3388   2001200061745 T.6174 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
3389   2001200061752 T.6175 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
3390   2001200061769 T.6176 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
3391   2001200061776 T.6177 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
3392   2001200191534 T.19153 Zarządzanie hotelem : wybrane zagadnienia / Bernat, Małgorzata.
3393   2001200093081 T.9308 Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach / Martin, William B.
3394   2001300052414 TM.5241 Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach / Martin, William B.
3395   2001300052421 TM.5242 Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach / Martin, William B.
3396   2001300052438 TM.5243 Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach / Martin, William B.
 
Ekonomika handlu
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3397   2001200091827 T.9182 10 złotych reguł sprzedaży : jak osiągnąć mistrzostwo w sprzedaży BUREŠ, IVAN
3398   2001200131646 T.13164 12 kroków uczciwej* sprzedaży : *uczciwej bo z korzyścią dla klienta, zyskiem dla firmy i prowizją dla Ciebie / Pollak, Grzegorz.
3399   2001200015458 T.1545 ABC handlu detalicznego : poradnik dla sprzedawców i właścicieli sklepów / Tonndorf, Hans G.
3400   2001200199400 T.19940 Biblia handlowca : najbogatsze źródło wiedzy o sprzedaży / Gitomer, Jeffrey H.
3401   2001200146763 T.14676 Biblia sprzedaży / Bednarski, Arkadiusz.
3402   2001200106101 T.10610 Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej : studium z prawa antymonopolowego / Poździk, Rafał.
3403   2001200184284 T.18428 Ekonomika handlu. Cz. 2 / Komosa, Andrzej.
3404   2001200184291 T.18429 Ekonomika handlu. Cz. 3 / Komosa, Andrzej.
3405   2001200107542 T.10754 Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego : zarządzanie - finanse - efektywność - rozwój /
3406   2001200007194 T.719 Funkcjonowanie rynku / Wrzosek, Wojciech
3407   2001200079337 T.7933 Globalny handel elektroniczny / Niedźwiedziński, Marian.
3408   2001200080128 T.8012 Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju /
3409   2001200042805 T.4280 Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja? / SZPRINGER, WŁODZIMIERZ
3410   2001200184789 T.18478 Handlowanie to gra : od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta / Haman, Wojciech
3411   2001200030673 T.3067 Innowacje w handlu : strategia rozwoju przedsiębiorstwa / CHWAŁEK JACEK
3412   2001200206429 T.20642 Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji / Pokorska, Barbara.
3413   2001200099847 T.9984 Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? : wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców / Baruk, Agnieszka Izabela
3414   2001200092770 T.9277 Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji / Spyra, Zbigniew.
3415   2001200103421 T.10342 Kompendium wiedzy o handlu /
3416   2001200184734 T.18473 Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym / Pokorska, Barbara.
3417   2001200019166 T.1916 Marketing w handlu / Kałążna-Drewińska, Urszula.
3418   2001200082054 T.8205 Marketingowe systemy informacyjne w handlu / RUTKOWSKI, IRENEUSZ PIOTR
3419   2001200089954 T.8995 Merchandising / BORUSIAK, BARBARA
3420   2001200192524 T.19252 Merchandising w małych i dużych firmach handlowych : teoria i praktyka : cenne wskazówki, trendy, wyniki badań / Witek, Lucyna.
3421   2001200112485 T.11248 Modele biznesu w handlu detalicznym /
3422   2001200080111 T.8011 Nowoczesne techniki sprzedaży : metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami / FUTRELL, CHARLES M.
3423   2001200126017 T.12601 Nowoczesne techniki sprzedaży : metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami / Futrell, Charles.
3424   2001200085925 T.8592 Ograniczanie niepewności i ryzyka w działalności handlowej firmy / Olkiewicz, Anna Maria.
3425   2001200070709 T.7070 Opcje na giełdach towarowych w Polsce / Krawiec, Bogdan
3426   2001200185168 T.18516 Po prostu sprzedawać lepiej : retoryka w sprzedaży : trening intensywny / Ruhleder, Rolf H.
3427   2001200110313 T.11031 Podstawy technik sprzedaży / Stodolny, Tomasz.
3428   2001200073007 T.7300 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan Jakub
3429   2001200126383 T.12638 Praktyczny poradnik networkingu : zbuduj sieć trwałych kontaktów biznesowych / Turniak, Grzegorz.
3430   2001200185175 T.18517 Praktyka sprzedaży : jak postępować z trudnym klientem : poradnik dla sprzedawców, handlowców, agentów, negocjatorów, doradców i konsultantów / Schnappauf, Rudolf A.
3431   2001300006349 TM.634 Profesjonalny sprzedawca : jak budować trwałe więzi z klientami / SCHENK, GEORGE
3432   2001200008566 T.856 Prognozowanie sprzedaży : modele ekonometryczne, praktyczne przykłady / DĘBSKI, WIESŁAW
3433   2001200102301 T.10230 Reguła powrotu : podręcznik skutecznego sprzedawania / Boćkowski, Lesław E.
3434   2001200063497 T.6349 Reklamacja czyli prezent : strategia korzystania z informacji od klienta / Barlow, Janelle
3435   2001200189135 T.18913 Skuteczna sprzedaż czyli Techniki najlepszych handlowców / Cassell, Jeremy.
3436   2001200004063 T.406 Skuteczne zarządzanie sprzedaż jak stworzyć najlepszy dział sprzedaży / STEWART GRANT
3437   2001200004070 T.407 Skuteczne zarządzanie sprzedaż jak stworzyć najlepszy dział sprzedaży / STEWART GRANT
3438   2001200143052 T.14305 Smart calling : skuteczna sprzedaż przez telefon / Sobczak, Art.
3439   2001200071249 T.7124 Sprzedaż bezpośrednia / Danielewicz, Stanisław.
3440   2001200029219 T.2921 Sprzedaż doskonała : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / THORNELY NICK
3441   2001200112430 T.11243 Sprzedaż i dystrybucja : [praktyka (i teoria) biznesu] / Eckert, Heiko van.
3442   2001200097164 T.9716 Strategie rozwoju handlu / Domański, Tomasz
3443   2001200008740 T.874 Struktury i strategie w handlu / Szulce, Halina.
3444   2001200091797 T.9179 Techniki sprzedaży / Moulinier, René.
3445   2001200184826 T.18482 Techniki sprzedaży i negocjacji / Winch, Anna.
3446   2001200081606 T.8160 Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego / CZARNY, ELŻBIETA
3447   2001200082870 T.8287 Zarządzanie działem sprzedaży firmy : prognozowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola / Cybulski, Krzysztof
3448   2001200184093 T.18409 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym / Sławińska, Maria.
3449   2001200083440 T.8344 Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności handlowej / Olkiewicz, Anna Maria.
3450   2001200184703 T.18470 Zarządzanie sprzedażą detaliczną / Cox, Roger
3451   2001200110627 T.11062 Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym /
3452   2001200010347 T.1034 Zorganizowane rynki towarowe : giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy / URBAN STANISŁAW
3453   2001200143540 T.14354 Zwiększanie efektywności działu sprzedaży / Zoltners, Andris A.
3454   2001200152382 T.15238 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy /
 
Relacje z klientem
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3455   2001200094668 T.9466 10 zasad budowania trwałych relacji z klientem / Bureš, Ivan.
3456   2001200184888 T.18488 33 rady jak dbać o klienta : budowanie trwałych kontaktów handlowych / Brabec, Jiří
3457   2001200202469 T.20246 70 sposobów na rozkochanie klienta... w Twoim e-biznesie / Krzyworączka, Paweł.
3458   2001200125270 T.12527 Analiza klienta / Rószkiewicz, Małgorzata.
3459   2001200092992 T.9299 Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych / Stodulny, Przemysław.
3460   2001200191541 T.19154 Budowa wartości klienta : teoria i praktyka /
3461   2001200141546 T.14154 Budowanie lojalności klientów : marketing partnerski w polskich firmach / Dejnaka, Agnieszka.
3462   2001200097959 T.9795 Budowanie związków z klientami na rynku business to business : teoria i praktyka /
3463   2001200092749 T.9274 CRM : relacje z klientami / Dyché, Jill.
3464   2001200080302 T.8030 CRM : zarządzanie kontaktami z klientami / Mazur, Alicja.
3465   2001200080289 T.8028 CRM : zarządzanie kontaktami z klientami / Dejnaka, Agnieszka.
3466   2001200098055 T.9805 CRM : strategia i technologia / Buchnowska, Dorota.
3467   2001200099854 T.9985 CRM : przewodnik dla wdrażających. Stachowicz-Stanusch, Agata.
3468   2001200114946 T.11494 CRM : strategia, system, zarządzanie zmianą : jak uniknąć błędów i odnieść sukces wdrożenia / Deszczyński, Bartosz.
3469   2001200087356 T.8735 CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług / Frąckiewicz, Ewa
3470   2001200125478 T.12547 CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie / Rudnicka, Agata.
3471   2001200209369 T.20936 Customer experience management : moc pozytywnych doświadczeń na ścieżce Twojego klienta / Wojciechowska, Katarzyna
3472   2001200106033 T.10603 Czego chcą klienci? : tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty / Ulwick, Anthony W.
3473   2001200185090 T.18509 Doskonała obsługa klienta : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Johns, Ted.
3474   2001200143861 T.14386 Internet w zarządzaniu wartością klienta / Doligalski, Tymoteusz.
3475   2001200080296 T.8029 Jak wdrożyć CRM [Customer Relationship Management] w małej i średniejfirmie /
3476   2001200124839 T.12483 Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów /
3477   2001200199592 T.19959 Jak zdobyć klientów w internecie / Härter, Gitte
3478   2001200184611 T.18461 Jak zdobywać klientów / Goldmann, Heinz M.
3479   2001200191701 T.19170 Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa / Caputa, Wiesława.
3480   2001200209468 T.20946 Kapitał klienta w środowisku wirtualnym / Caputa, Wiesława.
3481   2001200106606 T.10660 Kapitał społeczny w relacjach z klientami : CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa / Grzanka, Izabela
3482   2001200084058 T.8405 Klient jako kapitał : budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim / Blattberg, Robert C.
3483   2001200152153 T.15215 Klient w sieci organizacyjnej / Skowron, Stanisław
3484   2001200206214 T.20621 Legendarna obsługa klienta : troska jest najważniejsza / Blanchard, Kenneth H.
3485   2001200109775 T.10977 Lojalność klienta a logistyka firm usługowych / Cichosz, Marzenna.
3486   2001200125072 T.12507 Lojalność klienta a rozwój organizacji / Skowron, Stanisław
3487   2001200102431 T.10243 Lojalność klientów : modele, motywacja i pomiar / Urban, Wiesław.
3488   2001200085154 T.8515 Lojalność klientów / Rudawska, Edyta.
3489   2001200125089 T.12508 Lojalność konsumenta : jak budować trwałe relacje z klientem / Tesławski, Maciej.
3490   2001200078774 T.7877 Lojalność.com : zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu internetoweg o /
3491   2001200087714 T.8771 Marketing relacji : teoria i praktyka / MITRĘGA, MACIEJ
3492   2001200095832 T.9583 Marketing relacji : koncepcja i stosowanie / Otto, Jacek
3493   2001200109126 T.10912 Markowa obsługa klientó