KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czytelnia ul. Cukrowa 8


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2001300092533 TM.9253 Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Pomykalska, Bożyna.
2   2001200066344 T.6634 Badania marketingowe : metody i techniki / Kaczmarczyk, Stanisław
 
Zarządzanie wiedzą
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3   2001200179808 T.17980 Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą - koncepcja diagnozy dla potrzeb zarządzania / Krok, Ewa.
4   2001200203534 T.20353 Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce : ujęcie sektorowe / Świeczewska, Iwona.
5   2001200204494 T.20449 Gospodarka oparta na wiedzy /
6   2001200188374 T.18837 Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce : wybrane zagadnienia /
7   2001200187155 T.18715 Innowacyjne zarządzanie wiedzą / Fazlagić, Amir Jan
8   2001200212727 T.21272 Inteligencja analityczna w biznesie : nowa nauka zwyciężania / Davenport, Thomas H.
9   2001200115998 T.11599 Know-how w działaniu! : jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą / Fazlagić, Amir Jan
10   2001200118074 T.11807 Kompozycja działań związanych z wiedzą a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce / Mazur, Jolanta.
11   2001200070761 T.7076 Korporacyjne bazy wiedzy / Zaliwski, Andrzej
12   2001200200847 T.20084 Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy / Dokurno, Zbigniew.
13   2001200118104 T.11810 Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji /
14   2001200079818 T.7981 Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / DOBIJA, DOROTA
15   2001200200670 T.20067 Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą / Flaszewska, Sylwia.
16   2001200093067 T.9306 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę /
17   2001300098689 TM.9868 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę /
18   2001200076626 T.7662 Przewodnik po zarządzaniu wiedzą : e-biznes i zastosowania CRM / Tiwana, Amrit
19   2001200124129 T.12412 Strategie zarządzania wiedzą : modele teoretyczne i praktyczne / Gruszczyńska-Malec, Grażyna.
20   2001200118036 T.11803 Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy /
21   2001200084348 T.8434 Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / Łobejko, Stanisław.
22   2001200212130 T.21213 Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu /
23   2001200070778 T.7077 Wiedza a działanie : przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji /
24   2001200118302 T.11830 Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu / Łosiewicz, Małgorzata.
25   2001200117718 T.11771 Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy /
26   2001200207136 T.20713 Wybrane problemy gospodarki oparte na wiedzy : praca zbiorowa /
27   2001200091704 T.9170 Zarządzanie wiedzą : zintegrowane podejście / Jashapara, Ashok.
28   2001200094590 T.9459 Zarządzanie wiedzą : koncepcja i narzędzia / Kowalczyk, Adam
29   2001200086571 T.8657 Zarządzanie wiedzą (knowledge management) / GLADSTONE, BRIAN
30   2001200103223 T.10322 Zarządzanie wiedzą /
31   2001200127847 T.12784 Zarządzanie wiedzą / Trajer, Jędrzej.
32   2001200127854 T.12785 Zarządzanie wiedzą /
33   2001200215124 T.21512 Zarządzanie wiedzą / Jashapara, Ashok.
34   2001200186714 T.18671 Zarządzanie wiedzą projektową / Wyrozębski, Paweł.
35   2001200186134 T.18613 Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych : teoria i praktyka /
36   2001200070785 T.7078 Zarządzanie wiedzą w organizacji / PROBST, GILBERT
37   2001200083532 T.8353 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach / Grudzewski, Wiesław Maria
38   2001200075773 T.7577 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa /
39   2001200127861 T.12786 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : modele, podejścia, praktyka / Gierszewska, Grażyna.
40   2001200088650 T.8865 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie /
41   2001200084386 T.8438 Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych /
42   2001200106712 T.10671 Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa /
43   2001200152375 T.15237 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki /
44   2001200202353 T.20235 Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy / Brzeziński, Marek
 
Filozofia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
45   2001200185250 T.18525 Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur
46   2001200185434 T.18543 Historia filozofii : wybór testów /
47   2001200086205 T.8620 Historia filozofii i etyki do współczesności : źródła i komentarze / Tyburski, Włodzimierz
48   2001200032844 T.3284 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
49   2001200032851 T.3285 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław
50   2001200032868 T.3286 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław
51   2001200148927 T.14892 Logika odkrycia naukowego / Popper, Karl Raimund
52   2001200125065 T.12506 Logos, mit i ratio : wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku / Trzcińska, Izabela.
53   2005600076217 GW.7621 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried
54   2001200147012 T.14701 Nadużycie rozumu / Hayek, Friedrich August von
55   2001200036781 T.3678 Traktat o dobrej robocie / Kotarbiński, Tadeusz
 
Innowacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
56   2001200118012 T.11801 Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw /
57   2001200084812 T.8481 Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim /
58   2001200110115 T.11011 Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy : rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych / Matusiak, Krzysztof B.
59   2001200145308 T.14530 Cykl popularności : wybór odpowiedniej innowacji we właściwym czasie / Fenn, Jackie.
60   2001200140556 T.14055 Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Janasz, Władysław
61   2001200140563 T.14056 DNA innowatora : jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów / Dyer, Jeff.
62   2001300101570 TM.10157 DNA innowatora : jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów / Dyer, Jeff.
63   2001200181160 T.18116 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
64   2001300114891 TM.11489 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
65   2001300114907 TM.11490 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
66   2001300114914 TM.11491 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
67   2001300114921 TM.11492 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
68   2001300114938 TM.11493 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
69   2001300114945 TM.11494 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
70   2001300114952 TM.11495 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
71   2001300114969 TM.11496 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
72   2001300114976 TM.11497 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
73   2001300114983 TM.11498 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
74   2001300114990 TM.11499 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
75   2001300115003 TM.11500 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
76   2001200128059 T.12805 Droga innowacji / Lachowski, Sławomir
77   2001300107046 TM.10704 Droga innowacji / Lachowski, Sławomir
78   2001200190063 T.19006 Dyfuzja innowacji : jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług / Klincewicz, Krzysztof.
79   2001200150449 T.15044 Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów / Markowska, Małgorzata
80   2001200118029 T.11802 Dynamiczny wskaźnik innowacyjności : metoda badania innowacyjności / Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof
81   2001200213755 T.21375 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy / Czaja, Izabela.
82   2001200177460 T.17746 Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim : analiza silnych i słabych stron / Mikołajczyk, Grzegorz.
83   2001200190575 T.19057 Finansowanie działalności innowacyjnej / Prystrom, Joanna Ewa.
84   2001200211133 T.21113 Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych / Winnicka-Popczyk, Alicja.
85   2001200105340 T.10534 Innowacja : droga do wzrostu zysków / Gorman, Tom.
86   2001300103949 TM.10394 Innowacja : droga do wzrostu zysków / Gorman, Tom.
87   2001300103956 TM.10395 Innowacja : droga do wzrostu zysków / Gorman, Tom.
88   2001200119057 T.11905 Innowacja albo śmierć : bij swoje rekordy w życiu i w pracy / Collis, Jack.
89   2001400759299 TS.75929 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
90   2001400759305 TS.75930 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
91   2001400759312 TS.75931 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
92   2001400759329 TS.75932 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
93   2001400759336 TS.75933 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
94   2001400759343 TS.75934 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
95   2001400759350 TS.75935 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
96   2001400759367 TS.75936 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
97   2001400759374 TS.75937 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
98   2001200118043 T.11804 Innowacje : napęd wzrostu / Christensen, Clayton M.
99   2001200118050 T.11805 Innowacje : następny krok / Christensen, Clayton M.
100   2001300084798 TM.8479 Innowacje : następny krok / Christensen, Clayton M.
101   2001300084804 TM.8480 Innowacje : napęd wzrostu / Christensen, Clayton M.
102   2001300106896 TM.10689 Innowacje : następny krok / Christensen, Clayton M.
103   2001300106902 TM.10690 Innowacje : następny krok / Christensen, Clayton M.
104   2001200202858 T.20285 Innowacje : ocena w ujęciu mikro, mezo i makro /
105   2001200031199 T.3119 Innowacje a mała firma / Stawasz, Edward.
106   2001200041617 T.4161 Innowacje a mała firma / Stawasz, Edward.
107   2001200041624 T.4162 Innowacje a mała firma / Stawasz, Edward.
108   2001200041631 T.4163 Innowacje a mała firma / Stawasz, Edward.
109   2001200205668 T.20566 Innowacje gospodarcze : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne /
110   2001300103260 TM.10326 Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami /
111   2001300103277 TM.10327 Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami /
112   2001200145391 T.14539 Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami /
113   2001200092374 T.9237 Innowacje i konkurencyjność / Świtalski, Władysław
114   2001300083838 TM.8383 Innowacje i konkurencyjność / Świtalski, Władysław
115   2001200093166 T.9316 Innowacje i kreatywność / Niedzielski, Piotr
116   2001300044921 TM.4492 Innowacje i kreatywność / Niedzielski, Piotr
117   2001300044945 TM.4494 Innowacje i kreatywność / Niedzielski, Piotr
118   2001300044938 TM.4493 Innowacje i kreatywność / Niedzielski, Piotr
119   2001300045478 TM.4547 Innowacje i kreatywność / Niedzielski, Piotr
120   2001200131516 T.13151 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
121   2001300097163 TM.9716 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
122   2001300105660 TM.10566 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
123   2001300106131 TM.10613 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
124   2001200200908 T.20090 Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami /
125   2001200193590 T.19359 Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości : SOOIPP Annual - 2006 /
126   2001200106316 T.10631 Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji / Jasiński, Andrzej Henryk
127   2001200206115 T.20611 Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce /
128   2001200210969 T.21096 Innowacje i zarządzanie /
129   2001200025020 T.2502 Innowacje i zmiany w firmie : transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa / Penc, Józef
130   2001200108488 T.10848 Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa /
131   2001300074379 TM.7437 Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa /
132   2001300074386 TM.7438 Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa /
133   2001300090188 TM.9018 Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa /
134   2001200191244 T.19124 Innowacje społeczne w teorii i praktyce /
135   2001200151477 T.15147 Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP / Kolterman, Krzysztof.
136   2001300107336 TM.10733 Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP / Kolterman, Krzysztof.
137   2001200201356 T.20135 Innowacje w biznesie /
138   2001200086038 T.8603 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa /
139   2001300033215 TM.3321 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa /
140   2001200103377 T.10337 Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian / Antoszkiewicz, Jan D.
141   2001300061706 TM.6170 Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian / Antoszkiewicz, Jan D.
142   2001300083104 TM.8310 Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian / Antoszkiewicz, Jan D.
143   2001200110849 T.11084 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
144   2001300076540 TM.7654 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
145   2001300077967 TM.7796 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
146   2001300077974 TM.7797 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
147   2001300092373 TM.9237 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
148   2001300106148 TM.10614 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
149   2001300106155 TM.10615 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
150   2001300106162 TM.10616 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
151   2001300106179 TM.10617 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
152   2001200085284 T.8528 Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
153   2001300031549 TM.3154 Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
154   2001300036513 TM.3651 Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
155   2001300069825 TM.6982 Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
156   2001200119064 T.11906 Innowacje w organizacji / Janasz, Władysław
157   2001300103963 TM.10396 Innowacje w organizacji / Janasz, Władysław
158   2001200124044 T.12404 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
159   2001300088192 TM.8819 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
160   2001300088208 TM.8820 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
161   2001300100269 TM.10026 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
162   2001300107343 TM.10734 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
163   2001300107350 TM.10735 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
164   2001300107367 TM.10736 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
165   2001300107374 TM.10737 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
166   2001300107381 TM.10738 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
167   2001200135507 T.13550 Innowacje w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty /
168   2001300102133 TM.10213 Innowacje w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty /
169   2001200118630 T.11863 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
170   2001300083982 TM.8398 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
171   2001300083999 TM.8399 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
172   2001300084002 TM.8400 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
173   2001300084019 TM.8401 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
174   2001300084026 TM.8402 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
175   2001300084033 TM.8403 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
176   2001300084040 TM.8404 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
177   2001300084057 TM.8405 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
178   2001300084064 TM.8406 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
179   2001300084095 TM.8409 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
180   2001300084101 TM.8410 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
181   2001300084118 TM.8411 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
182   2001300084088 TM.8408 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
183   2001300084125 TM.8412 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
184   2001300084132 TM.8413 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
185   2001300084071 TM.8407 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
186   2001300106421 TM.10642 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
187   2001200104503 T.10450 Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw : siły motoryczne i bariery /
188   2001300083012 TM.8301 Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw : siły motoryczne i bariery /
189   2001200079252 T.7925 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
190   2001300022844 TM.2284 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
191   2001300022851 TM.2285 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
192   2001300022868 TM.2286 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
193   2001300022875 TM.2287 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
194   2001200103834 T.10383 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
195   2001300062994 TM.6299 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
196   2001300063007 TM.6300 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
197   2001300066695 TM.6669 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
198   2001300077981 TM.7798 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
199   2001300077998 TM.7799 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
200   2001200206122 T.20612 Innowacje w zarządzaniu : nowe ujęcie / Kraśnicka, Teresa.
201   2001200193774 T.19377 Innowacje w zarządzaniu / Lenart-Gansiniec, Regina
202   2001200116438 T.11643 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
203   2001300084781 TM.8478 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
204   2001300107398 TM.10739 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
205   2001200196324 T.19632 Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym : praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce / Wiktorska-Święcka, Aldona.
206   2001200102943 T.10294 Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym : praca zbiorowa /
207   2001200117183 T.11718 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
208   2001300089076 TM.8907 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
209   2001300097170 TM.9717 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
210   2001300103970 TM.10397 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
211   2001300106186 TM.10618 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
212   2001200207013 T.20701 Innowacyjne i pozainnowacyjne uwarunkowania przedsiębiorczości regionalnej na przykładzie regionu Pomorza Zachodniego / Spychalska-Wojtkiewicz, Monika.
213   2001200109614 T.10961 Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiebiorstwie /
214   2001200213786 T.21378 Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe / Szymańska, Elżbieta
215   2001200191497 T.19149 Innowacyjność : uwarunkowania, strategie, wyzwania /
216   2001200086991 T.8699 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
217   2001300033994 TM.3399 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
218   2001300034007 TM.3400 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
219   2001300034014 TM.3401 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
220   2001300034021 TM.3402 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
221   2001300034038 TM.3403 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
222   2001200112799 T.11279 Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego /
223   2001200109768 T.10976 Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki / Marciniak, Stefan
224   2001300093936 TM.9393 Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki / Marciniak, Stefan
225   2001200100178 T.10017 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
226   2001300055774 TM.5577 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
227   2001300055781 TM.5578 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
228   2001300055798 TM.5579 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
229   2001300055804 TM.5580 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
230   2001300055811 TM.5581 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
231   2001300055828 TM.5582 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
232   2001300055835 TM.5583 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
233   2001300055842 TM.5584 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
234   2001200100185 T.10018 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
235   2001300055859 TM.5585 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
236   2001300055866 TM.5586 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
237   2001300055873 TM.5587 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
238   2001300055880 TM.5588 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
239   2001300055903 TM.5590 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
240   2001300055910 TM.5591 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
241   2001300055927 TM.5592 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
242   2001300055897 TM.5589 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
243   2001300096807 TM.9680 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
244   2001200118067 T.11806 Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 /
245   2001200189654 T.18965 Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce / Klóska, Rafał.
246   2001200086960 T.8696 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
247   2001300033819 TM.3381 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
248   2001300033826 TM.3382 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
249   2001300033833 TM.3383 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
250   2001300033840 TM.3384 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
251   2001300033857 TM.3385 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
252   2001300033864 TM.3386 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
253   2001200119477 T.11947 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
254   2001300085481 TM.8548 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
255   2001300089083 TM.8908 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
256   2001300092397 TM.9239 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
257   2001300107435 TM.10743 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
258   2001200110108 T.11010 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
259   2001300073129 TM.7312 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
260   2001300073136 TM.7313 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
261   2001300073143 TM.7314 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
262   2001300073150 TM.7315 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
263   2001200123788 T.12378 Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw : metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych / Nawrocki, Tomasz
264   2001300092403 TM.9240 Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw : metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych / Nawrocki, Tomasz
265   2001200108495 T.10849 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
266   2001300072375 TM.7237 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
267   2001300074744 TM.7474 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
268   2001300083098 TM.8309 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
269   2001200132155 T.13215 Innowacyjność przepis na sukces : model "od A do F" / Trías de Bes, Fernando
270   2001300097187 TM.9718 Innowacyjność przepis na sukces : model "od A do F" / Trías de Bes, Fernando
271   2001300106193 TM.10619 Innowacyjność przepis na sukces : model "od A do F" / Trías de Bes, Fernando
272   2001200097485 T.9748 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
273   2001300051127 TM.5112 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
274   2001300051134 TM.5113 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
275   2001300056566 TM.5656 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
276   2001300056573 TM.5657 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
277   2001300056580 TM.5658 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
278   2001300056597 TM.5659 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
279   2001300056603 TM.5660 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
280   2001300056610 TM.5661 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
281   2001300056627 TM.5662 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
282   2001300056634 TM.5663 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
283   2001300056641 TM.5664 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
284   2001300059703 TM.5970 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
285   2001300067906 TM.6790 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
286   2001200117923 T.11792 Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów /
287   2001200188435 T.18843 Innowacyjność w przedsiębiorstwie / Szymanek, Tadeusz
288   2001200117916 T.11791 Innowacyjność w skali makro i mikro /
289   2001300089090 TM.8909 Innowacyjność w skali makro i mikro /
290   2001200093944 T.9394 Innowacyjność w teorii i praktyce /
291   2001300066138 TM.6613 Innowacyjność w teorii i praktyce /
292   2001200119583 T.11958 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Bal-Woźniak, Teresa.
293   2001300089106 TM.8910 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Bal-Woźniak, Teresa.
294   2001300092410 TM.9241 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Bal-Woźniak, Teresa.
295   2001300103987 TM.10398 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Bal-Woźniak, Teresa.
296   2001200112645 T.11264 Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa /
297   2001300082459 TM.8245 Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa /
298   2001300083067 TM.8306 Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa /
299   2001200112102 T.11210 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
300   2001300076809 TM.7680 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
301   2001300076816 TM.7681 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
302   2001300076823 TM.7682 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
303   2001300076830 TM.7683 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
304   2001300076847 TM.7684 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
305   2001300076854 TM.7685 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
306   2001300076861 TM.7686 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
307   2001300076878 TM.7687 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
308   2001300076885 TM.7688 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
309   2001300100191 TM.10019 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
310   2001300100207 TM.10020 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
311   2001200145414 T.14541 Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce / Kozioł-Nadolna, Katarzyna.
312   2001200110665 T.11066 Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce : źródła i modele / Janasz, Krzysztof.
313   2001300078919 TM.7891 Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce : źródła i modele / Janasz, Krzysztof.
314   2001200194115 T.19411 Komercjalizacja innowacji : zarządzanie projektami i finansowanie / Bolek, Monika.
315   2001200213762 T.21376 Krajowy system innowacji 2.0 / Świadek, Arkadiusz.
316   2001200201677 T.20167 Krajowy system innowacji w Polsce / Świadek, Arkadiusz.
317   2001200142031 T.14203 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
318   2001300099907 TM.9990 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
319   2001300099914 TM.9991 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
320   2001300099921 TM.9992 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
321   2001300099938 TM.9993 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
322   2001300099945 TM.9994 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
323   2001300099952 TM.9995 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
324   2001300099969 TM.9996 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
325   2001300099976 TM.9997 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
326   2001300099983 TM.9998 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
327   2001300099990 TM.9999 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
328   2001300100009 TM.10000 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
329   2001300100016 TM.10001 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
330   2001300100023 TM.10002 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
331   2001300100030 TM.10003 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
332   2001300100047 TM.10004 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
333   2001300100054 TM.10005 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
334   2001300100061 TM.10006 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
335   2001300100078 TM.10007 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
336   2001300100085 TM.10008 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
337   2001300100092 TM.10009 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
338   2001300100108 TM.10010 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
339   2001300100115 TM.10011 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
340   2001300100122 TM.10012 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
341   2001300100139 TM.10013 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
342   2001300100146 TM.10014 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
343   2001300100153 TM.10015 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
344   2001300100160 TM.10016 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
345   2001300100177 TM.10017 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
346   2001300100184 TM.10018 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
347   2001300109798 TM.10979 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
348   2001300109804 TM.10980 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
349   2001300109811 TM.10981 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
350   2001300109835 TM.10983 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
351   2001300109842 TM.10984 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
352   2001300109859 TM.10985 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
353   2001300109828 TM.10982 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
354   2001300109866 TM.10986 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
355   2001300109873 TM.10987 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
356   2001300109880 TM.10988 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
357   2001200192494 T.19249 Kształtowanie regionalnych systemów innowacji : doświadczenia Polski i Unii Europejskiej / Gust-Bardon, Natalia Irena.
358   2001200213953 T.21395 Metody i techniki projektowania innowacji / Jelonek, Dorota.
359   2001200086311 T.8631 Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość / DRUCKER, PETER FERDINAND
360   2001300033000 TM.3300 Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość / DRUCKER, PETER FERDINAND
361   2001300035738 TM.3573 Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość / DRUCKER, PETER FERDINAND
362   2001200110740 T.11074 Nowa era innowacji / Prahalad, C. K.
363   2001300106957 TM.10695 Nowa era innowacji / Prahalad, C. K.
364   2001200206948 T.20694 Nowe otwarcie na innowacje /
365   2001200126628 T.12662 Nowoczesne rozwiązania w innowacyjnym biznesie - wybrane zagadnienia /
366   2001300090461 TM.9046 Nowoczesne rozwiązania w innowacyjnym biznesie - wybrane zagadnienia /
367   2001300111098 TM.11109 Nowoczesne rozwiązania w innowacyjnym biznesie - wybrane zagadnienia /
368   2001200207655 T.20765 Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi /
369   2001200211041 T.21104 Oszczędne innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie / Markiewicz, Joanna
370   2001200193330 T.19333 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce : raport 2010 : parki technologiczne, inkubatory technologiczne, preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu, lokalne i regional
371   2001200199899 T.19989 Parki technologiczne jako element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP / Błaszczyk, Mateusz.
372   2001200190803 T.19080 Plany działań na lata 2011-2013 do programu rozwoju pn. "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020".
373   2001200111747 T.11174 Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
374   2001300077448 TM.7744 Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
375   2001200186592 T.18659 Polityka innowacyjna /
376   2001200186608 T.18660 Polityka innowacyjna / Weresa, Marzenna.
377   2001200144356 T.14435 Polityka innowacyjna w Polsce : analiza i proponowane kierunki zmian / Czerniak, Jakub.
378   2001300102614 TM.10261 Polityka innowacyjna w Polsce : analiza i proponowane kierunki zmian / Czerniak, Jakub.
379   2001300108081 TM.10808 Polityka innowacyjna w Polsce : analiza i proponowane kierunki zmian / Czerniak, Jakub.
380   2001200103971 T.10397 Polska innowacyjność : analiza bibliometryczna / Klincewicz, Krzysztof.
381   2001200190797 T.19079 Polskie i europejskie przykłady działań proinnowacyjnych : rekomendacje do Planu Działań do Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego /
382   2001200205194 T.20519 Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań / Knosala, Ryszard
383   2001200150340 T.15034 Potencjał nauki a innowacyjność regionów / Olechnicka, Agnieszka.
384   2001200211645 T.21164 Problemy transferu wiedzy do praktyki gospodarczej /
385   2001200067174 T.6717 Procesy innowacyjne w polski przemyśle / MOSZKOWICZ, KRYSTYNA
386   2001200067181 T.6718 Procesy innowacyjne w polski przemyśle / MOSZKOWICZ, KRYSTYNA
387   2001200075490 T.7549 Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych : inżynieria strategii przedsiębiorstwa / Berliński, Lechosław
388   2001200213700 T.21370 Projektowanie strategii innowacji / Sołtysik, Mariusz
389   2001200086199 T.8619 Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw / LUBRYKA, AGNIESZKA
390   2001200213014 T.21301 Przedsiębiorcze państwo : obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego / Mazzucato, Mariana
391   2001200111419 T.11141 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
392   2001300083081 TM.8308 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
393   2001300093387 TM.9338 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
394   2001300108128 TM.10812 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
395   2001300108135 TM.10813 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
396   2001200188961 T.18896 Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna : region w warunkach konkurencji / Makieła, Zbigniew
397   2001200119071 T.11907 Przełomowe innowacje : możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa / Christensen, Clayton M.
398   2001300090553 TM.9055 Przełomowe innowacje : możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa / Christensen, Clayton M.
399   2001200146305 T.14630 Przez innowację do wzrostu : jak wprowadzić innowację przełomową /
400   2001200120046 T.12004 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020 : program rozwoju /
401   2001200087004 T.8700 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
402   2001300034052 TM.3405 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
403   2001300034069 TM.3406 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
404   2001300034076 TM.3407 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
405   2001300034083 TM.3408 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
406   2001300034045 TM.3404 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
407   2001200146374 T.14637 Regionalne systemy innowacji w Polsce / Świadek, Arkadiusz.
408   2001200195242 T.19524 Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim przemyśle : studium badawcze / Świadek, Arkadiusz.
409   2001200149115 T.14911 Regionalny wymiar procesów innowacji / Nowakowska, Aleksandra.
410   2001200211676 T.21167 Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki /
411   2001200112966 T.11296 Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji /
412   2001200146077 T.14607 Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki /
413   2001200134036 T.13403 Standout : innowacyjny test do oceny silnych stron / Buckingham, Marcus.
414   2001300104588 TM.10458 Standout : innowacyjny test do oceny silnych stron / Buckingham, Marcus.
415   2001200077296 T.7729 Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji / Francik, Anna.
416   2001200150814 T.15081 Strategia 2w1 / Szczęsny, Tomasz.
417   2001300107008 TM.10700 Strategia 2w1 / Szczęsny, Tomasz.
418   2001200127151 T.12715 Strategiczne zarządzanie innowacjami : strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT / Żebrowski, Michał
419   2001200055676 T.5567 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
420   2001200055683 T.5568 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
421   2001200055690 T.5569 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
422   2001200055706 T.5570 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
423   2001200055713 T.5571 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
424   2001200091582 T.9158 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
425   2001200134173 T.13417 Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej / Weresa, Marzenna.
426   2001300097477 TM.9747 Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej / Weresa, Marzenna.
427   2001300106797 TM.10679 Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej / Weresa, Marzenna.
428   2001200084867 T.8486 Sztuka innowacji : lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Kelley, Tom
429   2001200119040 T.11904 Sztuka innowacji : lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Kelley, Tom
430   2001200112270 T.11227 Transfer technologii z uczelni do biznesu : tworzenie mechanizmów transferu technologii /
431   2001200190506 T.19050 Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm /
432   2001200212741 T.21274 Transfer wiedzy z nauki do biznesu : doświadczenia regionu Mazowsze /
433   2001200145735 T.14573 Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce / Firszt, Dariusz
434   2001200144981 T.14498 Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego / Oleksiuk, Adam.
435   2001200196386 T.19638 Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce / Kamińska, Alfreda.
436   2001200210105 T.21010 Wprowadzanie innowacji od wewnątrz : przewodnik dla liderów zmian / Krippendorff, Kaihan.
437   2001200069222 T.6922 Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Piałucha, Marek.
438   2001300002556 TM.255 Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Piałucha, Marek.
439   2001200078286 T.7828 Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
440   2001200214776 T.21477 Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty / Tomaszewski, Marek
441   2001200112263 T.11226 Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie /
442   2001200177439 T.17743 Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej /
443   2001200109102 T.10910 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
444   2001300072498 TM.7249 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
445   2001300072566 TM.7256 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
446   2001300072900 TM.7290 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
447   2001300073495 TM.7349 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
448   2001300090959 TM.9095 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
449   2001300092960 TM.9296 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
450   2001200039263 T.3926 Zarządzanie firmą innowacyjną / Sosnowska, Alicja.
451   2001200091933 T.9193 Zarządzanie innowacjami : teoria i praktyka
452   2001200069178 T.6917 Zarządzanie innowacjami : wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw / Dworczyk, Mieczysław
453   2001200145803 T.14580 Zarządzanie innowacjami : integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych / Tidd, Joseph
454   2001200069253 T.6925 Zarządzanie innowacjami / Pomykalski, Andrzej
455   2001300002631 TM.263 Zarządzanie innowacjami / Pomykalski, Andrzej
456   2001200108846 T.10884 Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Bojewska, Barbara.
457   2001200060335 T.6033 Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi : praca zbiorowa /
458   2001200060342 T.6034 Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi : praca zbiorowa /
459   2001200060359 T.6035 Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi : praca zbiorowa /
460   2001200132612 T.13261 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / Karlik, Marcin.
461   2001300098498 TM.9849 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / Karlik, Marcin.
462   2001300101785 TM.10178 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / Karlik, Marcin.
463   2001300106018 TM.10601 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / Karlik, Marcin.
464   2001200208560 T.20856 Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym / Bal-Woźniak, Teresa.
465   2001200117978 T.11797 Zarządzanie innowacją /
466   2001200101793 T.10179 Zarządzanie innowacyjne : sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej / Penc, Józef.
467   2001200041822 T.4182 Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi / Krawiec, Franciszek.
468   2001300002709 TM.270 Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi / Krawiec, Franciszek.
469   2001200132780 T.13278 Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Grudzewski, Wiesław Maria
470   2001300108456 TM.10845 Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Grudzewski, Wiesław Maria
471   2001200129438 T.12943 Zarządzanie wynikami badań naukowych : poradnik dla innowatorów : praca zbiorowa /
472   2001300098283 TM.9828 Zarządzanie wynikami badań naukowych : poradnik dla innowatorów : praca zbiorowa /
473   2001300059215 TM.5921 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
474   2001300059222 TM.5922 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
475   2001300059475 TM.5947 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
476   2001300059482 TM.5948 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
477   2001300086648 TM.8664 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
478   2001300095732 TM.9573 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
479   2001300101204 TM.10120 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
480   2001200141164 T.14116 Zmiana reguł gry w biznesie : jak zwiększyć przychody i zyski przez innowacje / Lafley, Alan G.
481   2001200150920 T.15092 Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce / Kowalski, Arkadiusz Michał.
 
Negocjacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
482   2001200212895 T.21289 5 kroków do porozumienia : jak skutecznie negocjować w biznesie / Walewicz-Kuc, Anna
483   2001300006394 TM.639 Broń swoich interesów / Sharpe, Robert
484   2001200049972 T.4997 Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / FISCHER, ROGER
485   2001200131059 T.13105 Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / Fisher, Roger
486   2001200097546 T.9754 Ekonomiczne podstawy negocjacji : pomiędzy prawem a moralnością /
487   2001200196980 T.19698 Emocje w negocjacjach : [jak je wykorzystać nie tylko w biznesie] / Fisher, Roger
488   2001200087691 T.8769 Jak negocjować / Casse, Pierre.
489   2001200188459 T.18845 Jak odnieść sukces w negocjacjach / Steele, Paul
490   2001200190155 T.19015 Jak skutecznie negocjować / Fowler, Alan.
491   2001200124822 T.12482 Jak wygrać każde negocjacje : nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem / Mayer, Robert
492   2001200212918 T.21291 Korzystna transakcja : strategie i taktyki skutecznego negocjatora / Blount, Jeb.
493   2001200200632 T.20063 Kremlowska szkoła negocjacji : jak osiągnąć sukces w biznesie kontrolując każdy etap rokowań / Ryzov, Igorʹ Romanovič.
494   2001200208799 T.20879 Mediacje : teoria i praktyka /
495   2001200060090 T.6009 Metoda negocjacji : przygotowanie, techniki, symulacje / Stępniewski, Jan.
496   2001200095467 T.9546 Negocjacje : harwardzki projekt negocjacyjny w 10 pytaniach / Bercoff, Maurice A.
497   2001300046970 TM.4697 Negocjacje : harwardzki projekt negocjacyjny w 10 pytaniach / Bercoff, Maurice A.
498   2001200125973 T.12597 Negocjacje : jednostka, organizacja, kultura / Winch, Anna.
499   2001200130830 T.13083 Negocjacje : sprawdzone strategie / Horzyk, Adrian
500   2001200000669 T.66 Negocjacje / Rządca, Robert Artur.
501   2001200023217 T.2321 Negocjacje / Rządca, Robert Artur.
502   2001200029677 T.2967 Negocjacje / Donaldson, Michael C.
503   2001300000309 TM.30 Negocjacje / Cenker, Ewa Małgorzata.
504   2001300000316 TM.31 Negocjacje / Cenker, Ewa Małgorzata.
505   2001200084034 T.8403 Negocjacje / Luecke, Richard.
506   2001200215476 T.21547 Negocjacje / Kałucki, Krzysztof.
507   2001200047992 T.4799 Negocjacje doskonałe : wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby udało ci się za pierwszym razem / KENNEDY, GAVIN
508   2001200033872 T.3387 Negocjacje handlowe / Brdulak, Halina.
509   2001200050206 T.5020 Negocjacje handlowe / Brdulak, Halina.
510   2001200204616 T.20461 Negocjacje i komunikacja : wybrane aspekty / Chrąchol-Barczyk, Urszula.
511   2001200083280 T.8328 Negocjacje i komunikacja w biznesie / Łaguna, Mirosław
512   2001300040961 TM.4096 Negocjacje i komunikacja w biznesie / Łaguna, Mirosław
513   2001300043061 TM.4306 Negocjacje i komunikacja w biznesie / Łaguna, Mirosław
514   2001200096709 T.9670 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
515   2001200130823 T.13082 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
516   2001200186653 T.18665 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
517   2001200136436 T.13643 Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej / Cenker, Ewa Małgorzata.
518   2001200115219 T.11521 Negocjacje międzynarodowe / Kendik, Magdalena.
519   2001200146244 T.14624 Negocjacje na rynku nieruchomości / Szubielski, Cezary.
520   2001300105998 TM.10599 Negocjacje na rynku nieruchomości / Szubielski, Cezary.
521   2001200058431 T.5843 Negocjacje partnerskie /
522   2001200058448 T.5844 Negocjacje partnerskie /
523   2001200058455 T.5845 Negocjacje partnerskie /
524   2001200058462 T.5846 Negocjacje partnerskie /
525   2001200058479 T.5847 Negocjacje partnerskie /
526   2001200058486 T.5848 Negocjacje partnerskie /
527   2001200058493 T.5849 Negocjacje partnerskie /
528   2001200058509 T.5850 Negocjacje partnerskie /
529   2001200058516 T.5851 Negocjacje partnerskie /
530   2001200058523 T.5852 Negocjacje partnerskie /
531   2001200077432 T.7743 Negocjacje w biznesie : kluczowe zagadnienia / CHEŁPA, STANISŁAW
532   2001200031496 T.3149 Negocjacje w biznesie / Nęcki, Zbigniew
533   2001300040220 TM.4022 Negocjacje w biznesie / Nęcki, Zbigniew
534   2001200075346 T.7534 Negocjacje w interesach : jak negocjują organizacje / Rządca, Robert Artur.
535   2001300017048 TM.1704 Negocjacje w interesach : jak negocjują organizacje / Rządca, Robert Artur.
536   2001200196768 T.19676 Negocjacje z dłużnikami : jak odzyskać swoje pieniądze nie wkraczając na drogę sądową / Holwek, Jarosław.
537   2001200213168 T.21316 Negocjacje z partnerami z krajów Unii Europejskiej / Jakubiak-Mirończuk, Aneta.
538   2001200213779 T.21377 Negocjacje z potworami : jak osiągnąć to, co chcemy, negocjując z silniejszym od siebie / Ryzov, Igorʹ Romanovič.
539   2001200020322 T.2032 Negocjacje zbiorowe : kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników / Jurkowski, Ryszard.
540   2001200009273 T.927 Negocjacje zbiorowe / Borkowska, Stanisława
541   2001200199745 T.19974 Negocjacyjne zoo : strategie i techniki negocjacji w pigułce / Załuski, Grzegorz.
542   2001400799769 TS.79976 Negocjowanie / Mastenbroek, Willem F. G.
543   2001400799776 TS.79977 Negocjowanie / Mastenbroek, Willem F. G.
544   2001200143687 T.14368 Negocjowanie i zawieranie umów handlowych : uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia / Budzyński, Wojciech.
545   2001200212536 T.21253 Negocjuj ! : czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach / Woźniczka, Wojciech.
546   2001200199738 T.19973 Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie : nigdy nie idź na kompromis / Voss, Christopher Arnold
547   2001200197604 T.19760 Negocjujemy po angielsku : język, kultura, obyczaje / Woytowicz-Neymann, Monika.
548   2001200186912 T.18691 O negocjacjach i negocjatorach : poradnik praktyka / Niemczyk, Andrzej.
549   2001200049965 T.4996 Odchodząc od NIE : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji / Ury, William
550   2001200126123 T.12612 Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie / Kozina, Andrzej
551   2001200190728 T.19072 Psychologia prowadzenia negocjacji : profesjonalne techniki negocjacyjne z eksperymentami i ćwiczeniami / Birkenbihl, Vera F.
552   2001200133961 T.13396 Scenariusze negocjacji biznesowych : trening umiejętności /
553   2001200040009 T.4000 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
554   2001200040016 T.4001 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
555   2001200040023 T.4002 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
556   2001200040030 T.4003 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
557   2001200040047 T.4004 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
558   2001200040054 T.4005 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
559   2001200040061 T.4006 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
560   2001200040078 T.4007 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
561   2001200190179 T.19017 Sztuka negocjacji / Nierenberg, Gerard I.
562   2001200087400 T.8740 Sztuka negocjacji w biznesie : innowacyjne podejście prowadzące do przełomu / Watkins, Michael
563   2001200149191 T.14919 Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne /
564   2001300105820 TM.10582 Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne /
565   2001300000606 TM.60 Taktyki i techniki negocjacyjne / ZBIEGIEŃ-MACIĄG, LIDIA
566   2001200027208 T.2720 Taktyki i techniki negocjacyjne. ZBIEGIEŃ-MACIĄG LIDIA
567   2001200215353 T.21535 Techniki negocjacji i wywierania wpływu / Chmielecki, Michał.
568   2001200205408 T.20540 Techniki negocjacyjne / Kałucki, Krzysztof.
569   2001300006387 TM.638 Trudne rozmowy w interesach / MARTIN, DAVID M.
570   2001200039959 T.3995 Wygrywanie negocjacji / Ilich, John
571   2001200141102 T.14110 Wzorowe negocjacje : nie wpadaj w pułapki i osiągaj cel / Wieke, Thomas
572   2001200141522 T.14152 Zasady negocjacji : kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów /
573   2001200127885 T.12788 Zasady negocjacji / Lewicki, Roy J.
574   2001300114495 TM.11449 Zasady negocjacji / Lewicki, Roy J.
575   2001300122971 TM.12297 Zasady negocjacji /
576   2001200205477 T.20547 Zasady negocjacji / Lewicki, Roy J.
577   2001200205958 T.20595 Zasady negocjacji / Kozina, Andrzej
 
Konferencje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
578   2001200203145 T.20314 13th International Scientific Conference, Human Potential Development, 7-9 June, 2016, University of Szczecin, Poland /
579   2001200095306 T.9530 Bankowość elektroniczna a rozwój banków w Polsce : VaBanque 2006 : materiały konferencyjne /
580   2001200027031 T.2703 Cargotrans '97 : Polska jako logistyczna platforma europejskich powiązań transportowych : III Konferencja Naukowo-Techniczna, 22-23 października 1997.
581   2001200027048 T.2704 Cargotrans '97 : Polska jako logistyczna platforma europejskich powiązań transportowych : III Konferencja Naukowo-Techniczna, 22-23 października 1997.
582   2001200099434 T.9943 Conference abstracts : international conference : the 3rd Economics Department Meeting : 5-7 June, Międzyzdroje, Poland : Economics challenge of XXI century Poland - European Union - World /
583   2001200087073 T.8707 Deklaracja bolońska i co dalej : zbiór komunikatów, wytycznych i sugestii : materiały ze strony internetowej MENiS http://www.menis.gov.pl. /
584   2001300110343 TM.11034 Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej : gospodarka morska, turystyka, finanse : praca zbiorowa /
585   2001200094293 T.9429 Drogi, mosty, przeprawy, eustaria : realia i dysproporcje : interdyscyplinarne warsztaty międzynarodowe "ADMIRAŁ II" : materiały z sesji naukowej DPT PAN Świnoujście Polska, 21-23.04.2006, materiały z Sesji Naukowej Komisji PAN, WSG/IAU Bydgoszcz, 19.12.2006 /
586   2001200183386 T.18338 Dylematy opracowania : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 18-20 września 2013 r. /
587   2001200204456 T.20445 Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Praktyczna, Zabrze, 6-7 wrzesień [!] 2007 /
588   2001200074905 T.7490 Ekonomia w Szczecinie : jubileusz 55-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (1946-2001), zjazd absolwentów ekonomii (Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Handlowej) : praca zbiorowa /
589   2001200098833 T.9883 Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim : I Regionalna Konferencja i Wystawa, Szczecin, 26 listopada 2003 : praca zbiorowa /
590   2001200106644 T.10664 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
591   2001300090225 TM.9022 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
592   2001300090232 TM.9023 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
593   2001300090249 TM.9024 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
594   2001300112309 TM.11230 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
595   2001300112316 TM.11231 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
596   2001300112323 TM.11232 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
597   2001300112347 TM.11234 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
598   2001300112354 TM.11235 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
599   2001300112361 TM.11236 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
600   2001300112378 TM.11237 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
601   2001300112385 TM.11238 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
602   2001300112392 TM.11239 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
603   2001300112408 TM.11240 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
604   2001300112415 TM.11241 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
605   2001300112422 TM.11242 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
606   2001300112439 TM.11243 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
607   2001300112446 TM.11244 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
608   2001300112453 TM.11245 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
609   2001300112460 TM.11246 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
610   2001300112477 TM.11247 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
611   2001300112484 TM.11248 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
612   2001300112491 TM.11249 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
613   2001300112507 TM.11250 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
614   2001300112514 TM.11251 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
615   2001300112521 TM.11252 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
616   2001300112538 TM.11253 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
617   2001300112545 TM.11254 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
618   2001300112552 TM.11255 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
619   2001300112569 TM.11256 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
620   2001300112576 TM.11257 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
621   2001300112583 TM.11258 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
622   2001300112590 TM.11259 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
623   2001300112330 TM.11233 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
624   2001200124341 T.12434 Europejska przestrzeń transportu : koncepcja i rzeczywistość = European transport area : idea and reality : Euro-trans 2012, Szczecin, 24-25 września 2012.
625   2001300088963 TM.8896 Europejska przestrzeń transportu : koncepcja i rzeczywistość = European transport area : idea and reality : Euro-trans 2012, Szczecin, 24-25 września 2012.
626   2001300090218 TM.9021 Europejska przestrzeń transportu : koncepcja i rzeczywistość = European transport area : idea and reality : Euro-trans 2012, Szczecin, 24-25 września 2012.
627   2001200098703 T.9870 Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów "Zielonej Księgi" polityki morskiej Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
628   2001300053534 TM.5353 Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów "Zielonej Księgi" polityki morskiej Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
629   2001200089015 T.8901 II [Drugi] Europejski Kongres Transportowy : TRANSLOG 2003 /
630   2001300098986 TM.9898 II [Drugi] Europejski Kongres Transportowy : TRANSLOG 2003 /
631   2001200089114 T.8911 II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie /
632   2001300037091 TM.3709 II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie /
633   2001300042743 TM.4274 II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie /
634   2001300042750 TM.4275 II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie /
635   2001200094132 T.9413 Inland Shipping 2006 : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa /
636   2001200089039 T.8903 Integracja i tożsamość : [Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej : materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego, 24-26 kwietnia 2003] : praca zbiorowa /
637   2001200098406 T.9840 IV Zachodniopomorskie Forum Finanse '99 : konferencja, 27-28 kwietnia 1999 r. : Pieniądze, pieniądze... : wystawa produktów i usług finansowych 27-29 kwietnia 1999 r. : materiały konferencyjne /
638   2001200070389 T.7038 Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'97 nt.: Strategie zmian strukturalnych w krajowym transporcie samochodowym i [...] : Międzyzdroje, 25-26 VI 1997 /
639   2001200106330 T.10633 Konferencja "Inwestor" : trendy i strategie w czasie kryzysu finansowego : materiały konferencyjne /
640   2001300071590 TM.7159 Konferencja "Inwestor" : trendy i strategie w czasie kryzysu finansowego : materiały konferencyjne /
641   2001200096228 T.9622 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne, Szczecin, 17 maja 2006 r. : praca zbiorowa /
642   2001200101700 T.10170 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : XI Studencka Konferencja Naukowa : praca zbiorowa /
643   2001200101724 T.10172 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
644   2001300058997 TM.5899 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
645   2001300059000 TM.5900 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
646   2001300058973 TM.5897 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne, Szczecin, 17 maja 2006 r. : praca zbiorowa /
647   2001300064127 TM.6412 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : XI Studencka Konferencja Naukowa : praca zbiorowa /
648   2001200102141 T.10214 Międzynarodowe konferencje - miasta i regiony /
649   2001300059673 TM.5967 Międzynarodowe konferencje - miasta i regiony /
650   2001300086181 TM.8618 Międzynarodowe konferencje - miasta i regiony /
651   2001200076480 T.7648 Nowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Polskiej Żeglugi Promowej : mat. na ogólno- polską konf.nauk."Polska Żegluga Liniowa i Promowa 20 3 " /
652   2001300022806 TM.2280 Nowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Polskiej Żeglugi Promowej : mat. na ogólno- polską konf.nauk."Polska Żegluga Liniowa i Promowa 20 3 " /
653   2001200130892 T.13089 Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie /
654   2001200026737 T.2673 Nowoczesny transport kluczem do integracji europejskiej : Konferencja Naukowo-Techniczna Cargotrans '95 : Szczecin, 18-19 października 1995.
655   2001200085758 T.8575 Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich : materiały konferencyjne /
656   2001200073847 T.7384 Oddziaływanie integracji ze strukturami Unii Europejskiej na procesyglobalizacji polskiego rynku usług łączności : konf. nauk. Szczecin -Świnoujście, 25-26.X.2000 /
657   2001300064035 TM.6403 Oddziaływanie integracji ze strukturami Unii Europejskiej na procesyglobalizacji polskiego rynku usług łączności : konf. nauk. Szczecin -Świnoujście, 25-26.X.2000 /
658   2001200085772 T.8577 Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej gospodarki w Polsce /
659   2001200070037 T.7003 Ogólnopolska konferencja naukowa "Ektra 2000" nt. Strategie konkurowania na rynku transportowym /
660   2001300052612 TM.5261 Ogólnopolska konferencja naukowa "Ektra 2000" nt. Strategie konkurowania na rynku transportowym /
661   2001200061547 T.6154 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
662   2001200061554 T.6155 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
663   2001200061561 T.6156 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
664   2001200061578 T.6157 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
665   2001200061585 T.6158 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
666   2001200061592 T.6159 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
667   2001200061608 T.6160 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
668   2001200061615 T.6161 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
669   2001200061622 T.6162 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
670   2001200061639 T.6163 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
671   2001200061646 T.6164 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
672   2001300032423 TM.3242 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
673   2001200085741 T.8574 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
674   2001300042767 TM.4276 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
675   2001300099518 TM.9951 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
676   2001300099525 TM.9952 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
677   2001200074868 T.7486 Polska w "starej" i "nowej gospodarce" : spojrzenie makro-, mezzo-, i mikroekonomiczne : III konferencja doktorantów, Szczecin, czerwiec 2002 : materiały konferencyjne /
678   2001200095061 T.9506 Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki : spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Szczecin 2004 : praca zbiorowa. T. 1 /
679   2001200095078 T.9507 Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki : spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Szczecin 2004 : praca zbiorowa. T.2 /
680   2001200105029 T.10502 Polskie regiony w Unii Europejskiej : materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Region 2003, Szczecin, 8 grudnia 2003 /
681   2001200195167 T.19516 Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej /
682   2001200094125 T.9412 Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP 2006, Świnoujście - Kopenhaga, 18-21 maja 2006 /
683   2001200085376 T.8537 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : mat. konferencyjne [VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Szczecin 2-3 grudnia 2004 r. /
684   2001300032232 TM.3223 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : mat. konferencyjne [VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Szczecin 2-3 grudnia 2004 r. /
685   2001200089046 T.8904 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : [VII międzynarodowa studencka konferencja naukowa], Szczecin, 4-5 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
686   2001200096242 T.9624 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : Euroregiony, Szczecin - Pobierowo, 6-7 grudnia 2006 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
687   2001200101694 T.10169 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : Szczecin, 7-8 grudnia 2005 : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
688   2001300058966 TM.5896 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : Euroregiony, Szczecin - Pobierowo, 6-7 grudnia 2006 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
689   2001200101731 T.10173 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa /
690   2001300059017 TM.5901 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa /
691   2001300064103 TM.6410 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : Euroregiony, Szczecin - Pobierowo, 6-7 grudnia 2006 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
692   2001300064134 TM.6413 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa /
693   2001300064110 TM.6411 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : Szczecin, 7-8 grudnia 2005 : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
694   2001300068989 TM.6898 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : [VII międzynarodowa studencka konferencja naukowa], Szczecin, 4-5 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
695   2001200209222 T.20922 Przedsiębiorczość społeczna jako forma aktywności ekonomicznej i społecznej w woj. zachodniopomorskim : materiały konferencji zorganizowanych w dniu 13.06.2016 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w dniu 27.06.2016 roku w Nowogardzie : praca zbiorowa / Brzychcy, Katarzyna.
696   2001200185403 T.18540 Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską /
697   2001200110139 T.11013 Quo vadis marketingu : nowoczesna komunikacja a zachowania konsumentów : materiały konferencyjne, Szczecin, 3-4 kwietnia 2008 : praca zbiorowa /
698   2001300086068 TM.8606 Quo vadis marketingu : nowoczesna komunikacja a zachowania konsumentów : materiały konferencyjne, Szczecin, 3-4 kwietnia 2008 : praca zbiorowa /
699   2001200105012 T.10501 Region 2002 : Polska-Unia Europejska, ostatnia runda : materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Szczecin, 9 grudnia 2002 /
700   2001200101717 T.10171 Region 2004 : inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 /
701   2001200096341 T.9634 Region 2006 : rozwój regionalny w Polsce w latach 2007-2013 : inwestycje i kapitał : materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 11 grudnia 2006 /
702   2001200100680 T.10068 Region 2008 : pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny : materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 28 stycznia 2008 /
703   2001300058980 TM.5898 Region 2008 : pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny : materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 28 stycznia 2008 /
704   2001200096235 T.9623 Rynki finansowe - szanse i zagrożenia, doświadczenia polskie i zagraniczne : materiały konferencyjne /
705   2001200091544 T.9154 Skuteczne zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : teoria, doswiadczenia, tendencje : materiały konferencyjne /
706   2001200138638 T.13863 Strategia województwa a strategia przedsiębiorstw /
707   2001200091551 T.9155 Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne /
708   2001300036957 TM.3695 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
709   2001300036964 TM.3696 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
710   2001300036971 TM.3697 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
711   2001300036988 TM.3698 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
712   2001300036995 TM.3699 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
713   2001300052766 TM.5276 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
714   2001300064042 TM.6404 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
715   2001200089367 T.8936 Teatry w Europie : międzynarodowa konferencja : organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna /
716   2001200187261 T.18726 TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami : praca zbiorowa /
717   2001200089053 T.8905 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
718   2001300037053 TM.3705 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
719   2001300053565 TM.5356 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
720   2001300056504 TM.5650 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
721   2001300065391 TM.6539 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
722   2001300065407 TM.6540 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
723   2001200096143 T.9614 Translog 2004 : transport jako czynnik integracji regionów /
724   2001300053572 TM.5357 Translog 2004 : transport jako czynnik integracji regionów /
725   2001300053589 TM.5358 Translog 2004 : transport jako czynnik integracji regionów /
726   2001200089176 T.8917 Translog 2004 : transport jako czynnik integracji regionów /
727   2001300098979 TM.9897 Translog 2004 : transport jako czynnik integracji regionów /
728   2001200098390 T.9839 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
729   2001300052896 TM.5289 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
730   2001300052902 TM.5290 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
731   2001300052919 TM.5291 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
732   2001300052926 TM.5292 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
733   2001300052933 TM.5293 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
734   2001300059024 TM.5902 Translog 2007 : szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 /
735   2001300090256 TM.9025 Translog 2007 : szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 /
736   2001300098580 TM.9858 Translog 2007 : szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 /
737   2001200076435 T.7643 Transport żywności : problemy logistyczne technologiczne i techniczne : materiały II konferencji 6-9 października 1996 r., Poznań/Kiekrz /
738   2001200076442 T.7644 Transport żywności : problemy dostaw i dystybucji w obszarze rynków hurtowych : materiały z III konferencji 5-7 listopada 1997r., Poznań/Kiekrz /
739   2001200076459 T.7645 Transport żywności na średnie i dalekie odległości : materiały konferencji 11-13 października 1995 r., Poznań/Kiekrz /
740   2001300054746 TM.5474 Twój Kapitał 2001 : Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe, Szczecin, 10-12 maja 2001 roku : materiały konferencyjne.
741   2001200026751 T.2675 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
742   2001200026775 T.2677 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
743   2001200026782 T.2678 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
744   2001200026799 T.2679 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
745   2001200026805 T.2680 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
746   2001200026812 T.2681 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
747   2001200026829 T.2682 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
748   2001200026836 T.2683 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
749   2001200026843 T.2684 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
750   2001200067532 T.6753 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
751   2001200098383 T.9838 Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych : TRANSLOG 2002 : konferencja naukowa, Szczecin 18-19 września 2002
752   2001300047687 TM.4768 Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych : TRANSLOG 2002 : konferencja naukowa, Szczecin 18-19 września 2002
753   2001300069375 TM.6937 Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych : TRANSLOG 2002 : konferencja naukowa, Szczecin 18-19 września 2002
754   2001200070204 T.7020 Wirtualizacja usług finansowych : konsekwencje dla bankowości, rynku kapitałowego i ubezpieczeń : konferencja studentów i młodych pracowników nauki "E-Finanse XXI" /
755   2001200040535 T.4053 Wpływ fiskalizmu na działalność gospodarczą przedsiębiorstw transportowych : IV [czwarta] Konferencja Naukowo-Techniczna "Cargotrans" 2000 Szczec , 18-19 października 2000 r /
756   2001200055232 T.5523 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
757   2001200055249 T.5524 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
758   2001200055256 T.5525 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
759   2001200055263 T.5526 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
760   2001200061486 T.6148 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
761   2001200192463 T.19246 Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych naukowców /
762   2001200099595 T.9959 Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa : materiały konferencyjne z XIII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów " Konkurencyjność i rynek pracy" /
763   2001200098604 T.9860 Wykorzystywanie elementów promotion-mix w promocji turystyki w regionach : materiały konferencyjne /
764   2001300064318 TM.6431 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
765   2001300064325 TM.6432 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
766   2001300037084 TM.3708 Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie Basenu Morza Bałtyckiego : szanse i zagrożenia dla polskich interesów morskich : praca zbiorowa /
 
Psychologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
767   2001200147371 T.14737 7 rodzajów inteligencji : odkryj je w sobie i rozwijaj / Armstrong, Thomas
768   2001200213267 T.21326 Alchemia kariery / Santorski, Jacek
769   2001200184949 T.18494 Asertywność / Davidson, Jeffrey P.
770   2001200131868 T.13186 Biblia NLP : ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego / Vaknin, Shlomo.
771   2001200016325 T.1632 Człowiek - istota społeczna / Aronson, Elliot
772   2001200191190 T.19119 Czy wiesz, kim jesteś? : przewodnik po 16 typach osobowości ID16 / Jankowski, Jarosław
773   2001200187339 T.18733 Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym / Szostak, Jacek
774   2001200150463 T.15046 Inteligencja emocjonalna / Goleman, Daniel
775   2001200124761 T.12476 Inteligencja emocjonalna w biznesie : praktyczne strategie współpracy z ludźmi / Nadler, Reldan S.
776   2001200060014 T.6001 Inteligencja stosunków międzyludzkich : talent i błyskotliwość w kontaktach z ludźmi : [praktyczna inteligencja emocjonalna : jak zmienić zawodowych i prywatnych partnerów w sprzymierzeńców i przyjaciół] / Gross, Stefan F.
777   2001200188473 T.18847 Jak skutecznie omijać "nie" w biznesie : z łatwością sprzedawaj swoje pomysły : mowa ciała i strategie wywierania wpływu / Harris, Vincent.
778   2001200080890 T.8089 Jak w pracy ukrywać to, co czujemy, i udawać to, co czuć powinniśmy / MANN, SANDI
779   2001200145452 T.14545 Kobiety i ich wpływ na biznes : nowa rewolucja gospodarcza / Wittenberg-Cox, Avivah.
780   2001200098857 T.9885 Koncepcje psychologiczne człowieka / Kozielecki, Józef
781   2001200184413 T.18441 Kto zabrał mój ser? / Johnson, Spencer
782   2001200130472 T.13047 Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / Boski, Paweł.
783   2001200141997 T.14199 Maksimum osiągnięć : dokładna wiedza na temat najnowszych mechanizmów funkcjonowania osobowości / Tracy, Brian
784   2001200087844 T.8784 Marketing polityczny : perspektywa psychologiczna / Cwalina, Wojciech
785   2001200204807 T.20480 Metody badania emocji i motywacji /
786   2001200071485 T.7148 Mosty zamiast murów : o komunikowaniu się między ludźmi : praca zbiorowa /
787   2001200074370 T.7437 Mowa ciała : jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów / PEASE, ALLAN
788   2001200073373 T.7337 Mowa ciała dla menedżerów / Rückle, Horst.
789   2001200190599 T.19059 Napoleona Hilla plan pozytywnego działania / Hill, Napoleon
790   2001200215797 T.21579 Neuronauka społeczna : wprowadzenie / Cacioppo, Stephanie
791   2001200184932 T.18493 NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego / O'Connor, Joseph
792   2001200215193 T.21519 NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego / O'Connor, Joseph
793   2001200213816 T.21381 Nowa psychologia zarządzania : jak błyskawicznie zmotywować tych, którym chce się najmniej / Gordon, Tomasz.
794   2001200148989 T.14898 Oblicza umysłu : ucząc się kreatywności / Robinson, Ken
795   2001200126031 T.12603 Odporność na zmiany : jak uwolnić potencjał tkwiący w Tobie i Twoin miejscu pracy / Kegan, Robert.
796   2001200131004 T.13100 Osobowość : teoria i badania / Pervin, Lawrence A.
797   2001200085116 T.8511 Otwarty umysł tworzy / CHYBICKA, ANETA
798   2001200110658 T.11065 Podstawy psychologii / Hamer, Katarzyna.
799   2001300074324 TM.7432 Podstawy psychologii / Hamer, Katarzyna.
800   2001200199301 T.19930 Potęga podświadomości / Murphy, Joseph
801   2001200145988 T.14598 Potęga teraźniejszości / Tolle, Eckhart
802   2001200188930 T.18893 Praktyczne NLP : techniki osiągania doskonałości / Anusz, Flavio
803   2001200074363 T.7436 Prezentacje w biznesie : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / Kops, George
804   2001200132872 T.13287 Przemiana : jak sprawić by reszta twego życia była jeszcze lepsza / Tracy, Brian
805   2001300102256 TM.10225 Przemiana : jak sprawić by reszta twego życia była jeszcze lepsza / Tracy, Brian
806   2001200200922 T.20092 Przemiana : jak sprawić, by reszta twojego życia była jeszcze lepsza / Tracy, Brian
807   2001200149375 T.14937 Przywództwo i oszukiwanie samego siebie : jak uwolnić się z pułapki uprzedzeń /
808   2001200051616 T.5161 Psychologia : podręcznik akademicki. T. 1, Podstawy psychologii /
809   2001200051623 T.5162 Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2, Psychologia ogólna /
810   2001200082832 T.8283 Psychologia : podręcznik akademicki . T.3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej /
811   2001200107924 T.10792 Psychologia : podejścia oraz koncepcje / Tavris, Carol.
812   2001200132292 T.13229 Psychologia : kluczowe koncepcje. T. 3, Struktura i funkcje świadomości / Zimbardo, Philip G.
813   2001200133367 T.13336 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 2], Motywacja i uczenie się / Zimbardo, Philip G.
814   2001200133374 T.13337 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 4], Psychologia osobowości / Zimbardo, Philip G.
815   2001200133381 T.13338 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 5], Człowiek i jego środowisko / Zimbardo, Philip G.
816   2001200133398 T.13339 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 1], Podstawy psychologii / Zimbardo, Philip G.
817   2001200215568 T.21556 Psychologia : kluczowe koncepcje. 1, Podstawy psychologii / Zimbardo, Philip G.
818   2001200215575 T.21557 Psychologia : kluczowe koncepcje. T. 2, Motywacja i uczenie się / Zimbardo, Philip G.
819   2001200085222 T.8522 Psychologia / Myers, David G.
820   2001300032799 TM.3279 Psychologia / Myers, David G.
821   2001200199677 T.19967 Psychologia / Ciccarelli, Saundra K.
822   2001200073038 T.7303 Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / Schultz, Duane P.
823   2001200186943 T.18694 Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1 /
824   2001200209550 T.20955 Psychologia biznesu : psychologia w biznesie /
825   2001200126703 T.12670 Psychologia biznesu / Ubertowski, Adam
826   2001200215858 T.21585 Psychologia dla liderów : jak rozwijać siebie i biznes w technologicznym świecie / Dudek, Zenon Waldemar.
827   2001300024862 TM.2486 Psychologia ekonomiczna /
828   2001300024879 TM.2487 Psychologia ekonomiczna /
829   2001200080838 T.8083 Psychologia ekonomiczna /
830   2001200215551 T.21555 Psychologia ekonomiczna / Zaleśkiewicz, Tomasz.
831   2001200051647 T.5164 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
832   2001200133312 T.13331 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
833   2001200215537 T.21553 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
834   2001200133329 T.13332 Psychologia międzykulturowa / Matsumoto, David Ricky.
835   2001200085345 T.8534 Psychologia organizacji i zarządzania /
836   2001200093616 T.9361 Psychologia poznawcza / Nęcka, Edward
837   2001200083143 T.8314 Psychologia pracy i organizacji /
838   2001300032874 TM.3287 Psychologia pracy i organizacji /
839   2001200115165 T.11516 Psychologia pracy i organizacji / Ratajczak, Zofia
840   2001200211423 T.21142 Psychologia przywództwa / Levinson, Harry
841   2001200204241 T.20424 Psychologia rozwoju narodów / Le Bon, Gustave
842   2001200051630 T.5163 Psychologia społeczna : serce i umysł / Aronson, Elliot
843   2001300031891 TM.3189 Psychologia społeczna : serce i umysł / Aronson, Elliot
844   2001200083136 T.8313 Psychologia społeczna : [rozwiązane tajemnice] / Kenrick, Douglas T.
845   2001200088360 T.8836 Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hamer, Hanna.
846   2001200086007 T.8600 Psychologia społeczna / Myers, David G.
847   2001200215223 T.21522 Psychologia społeczna / Wojciszke, Bogdan
848   2001200215810 T.21581 Psychologia stresu : korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego / Heszen-Niejodek, Irena
849   2001200104725 T.10472 Psychologia stresu / Łosiak, Władysław
850   2001300109750 TM.10975 Psychologia stresu / Łosiak, Władysław
851   2001200080739 T.8073 Psychologia środowiskowa /
852   2001300025548 TM.2554 Psychologia środowiskowa /
853   2001200132285 T.13228 Psychologia tłumu : studium powszechnego umysłu / Le Bon, Gustave
854   2001200186561 T.18656 Psychologia umysłu /
855   2001200081088 T.8108 Psychologia współczesna / RATHUS, SPENCER A.
856   2001200186950 T.18695 Psychologia współczesna / Rathus, Spencer A.
857   2001200115189 T.11518 Psychologia zachowań ryzykownych : koncepcje, badania, praktyka /
858   2001200133350 T.13335 Psychologia zarządzania w organizacji /
859   2001200199479 T.19947 Psychologia zmiany : najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem / Grzesiak, Mateusz
860   2001200187292 T.18729 Stres : energia życia / Gomulski, Wiesław.
861   2001200187308 T.18730 Stres w pracy / Hartley, Mary
862   2001200146114 T.14611 Sześć medali wartości : punkt widzenia zależy od... osobistych wartości : podejmowanie trafnych i niesztampowych decyzji, przełamywanie tradycyjnych schematów myślenia, pełne wykorzystanie potencjału swoich mocnych stron / De Bono, Edward
863   2001200208393 T.20839 Ścieżka perswazji : wytrenuj umysł, aby myśleć, działać i wpływać na innych... szybciej / Jolles, Robert L.
864   2001200134234 T.13423 Tak! 50 sekretów nauki perswazji / Goldstein, Noah J.
865   2001200216886 T.21688 Tak! 60 sekretów nauki perswazji : sztuka przekonywania i wywierania wpływu / Goldstein, Noah J.
866   2001200215254 T.21525 Trening twórczości / Nęcka, Edward
867   2001200212567 T.21256 Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Ogonowska, Agnieszka.
868   2001200080944 T.8094 W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich / Berne, Eric
869   2001200093906 T.9390 Wprowadzenie do psychologii / Matusewicz, Czesław
870   2001200127496 T.12749 Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów /
871   2001300092816 TM.9281 Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów /
872   2001300097521 TM.9752 Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów /
873   2001200127519 T.12751 Współczesna psychologia behawioralna : wybrane zagadnienia /
874   2001200024795 T.2479 Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Cialdini, Robert B.
875   2001200041419 T.4141 Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji / LEARY, MARK
876   2001200132766 T.13276 Zarządzanie stresem : czyli Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach / Clayton, Mike
877   2001200205637 T.20563 Zarządzanie stresem w organizacji / Cichosz, Adam.
878   2001200127908 T.12790 Zasady wywierania wpływu na ludzi : szkoła Cialdiniego : moc oddziaływania na ludzi i sytuacje / Cialdini, Robert B.
879   2001300105103 TM.10510 Zasady wywierania wpływu na ludzi : szkoła Cialdiniego : moc oddziaływania na ludzi i sytuacje / Cialdini, Robert B.
880   2001200093913 T.9391 Zrozumieć psychologię / Feldman, Robert S.
 
Matematyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
881   2001200098864 T.9886 Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Gewert, Marian.
882   2001200098871 T.9887 Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Gewert, Marian.
883   2001200075865 T.7586 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Krysicki, Włodzimierz
884   2001300018359 TM.1835 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Krysicki, Włodzimierz
885   2001200075858 T.7585 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2 / Krysicki, Włodzimierz
886   2001300018342 TM.1834 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2 / Krysicki, Włodzimierz
887   2001200112072 T.11207 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
888   2001200135644 T.13564 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
889   2001200193606 T.19360 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
890   2001200206238 T.20623 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : teoria, przykłady, zadania / Batóg, Barbara
891   2001200187520 T.18752 Matematyka dla logistyków / Wrociński, Ireneusz.
892   2001200130656 T.13065 Matematyka dla studentów ekonomii : wykłady z ćwiczeniami/ Antoniewicz, Ryszard.
893   2001200215018 T.21501 Matematyka dla studentów ekonomii, finansów i zarządzania / Batóg, Barbara
894   2001200083020 T.8302 Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych /
895   2001300027931 TM.2793 Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych /
896   2001200001444 T.144 Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Sobczyk, Mieczysław
897   2001200001451 T.145 Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Sobczyk, Mieczysław
898   2001200077012 T.7701 Matematyka finansowa : instrumenty pochodne / Jakubowski, Jacek
899   2001200130670 T.13067 Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Sobczyk, Mieczysław
900   2001300112965 TM.11296 Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Sobczyk, Mieczysław
901   2001200216626 T.21662 Matematyka finansowa : wzory i tablice / Bieszk-Stolorz, Beata.
902   2001200086502 T.8650 Matematyka finansowa / Podgórska, Maria
903   2001200125805 T.12580 Matematyka finansowa / Piasecki, Krzysztof
904   2001300091901 TM.9190 Matematyka finansowa / Piasecki, Krzysztof
905   2001200201035 T.20103 Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego / Matłoka, Marian
906   2001200150227 T.15022 Matematyka finansowa w praktyce : wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw / Antonowicz, Alicja
907   2001200215032 T.21503 Matematyka finansowa z arkuszem kalkulacyjnym / Bieszk-Stolorz, Beata.
908   2001200033551 T.3355 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Piszczała, Janusz
909   2001200033568 T.3356 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Piszczała, Janusz
910   2001200051906 T.5190 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Piszczała, Janusz
911   2001200051913 T.5191 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Piszczała, Janusz
912   2001200051920 T.5192 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Piszczała, Janusz
913   2001200051937 T.5193 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Piszczała, Janusz
914   2001200051944 T.5194 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Piszczała, Janusz
915   2001200107139 T.10713 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
916   2001300068859 TM.6885 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
917   2001300071958 TM.7195 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
918   2001300073778 TM.7377 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
919   2001300081087 TM.8108 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
920   2001300081094 TM.8109 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
921   2001300085856 TM.8585 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
922   2001300112804 TM.11280 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
923   2001200092572 T.9257 Matematyka w ekonomii : modele i metody. 1, Algebra elementarna / Ostaszewski, Adam Ostoja-
924   2001200092589 T.9258 Matematyka w ekonomii : modele i metody. 2, Elementarny rachunek różniczkowy / Ostaszewski, Adam Ostoja-
925   2001200084171 T.8417 Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych / BAŻAŃSKA, TERESA
926   2001300029560 TM.2956 Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych / BAŻAŃSKA, TERESA
927   2001200195112 T.19511 Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach /
928   2001200215025 T.21502 Mathematics for students of economics, finance and management / Batóg, Barbara
929   2001200150517 T.15051 Nowoczesne kompendium matematyki /
930   2001200047589 T.4758 Podstawy analizy matematycznej / Rudin, Walter
931   2001200047596 T.4759 Podstawy analizy matematycznej / Rudin, Walter
932   2001200044397 T.4439 Przewodnik po wzorach /
933   2001200071683 T.7168 Tablice matematyczne / CEWE, ALICJA
934   2001200095603 T.9560 Tablice matematyczne / Cewe, Alicja
935   2001200206788 T.20678 Testy matematyczne : sprawdź swoją wiedzę matematyczną na podstawie zadań przygotowanych przez Mensa /
936   2001200095573 T.9557 Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych : [metody i modele] / Gątarek, Dariusz.
937   2001200117046 T.11704 Wykłady z metod ilościowych dla ekonomistów / Kolupa, Michał
938   2001200000867 T.86 Zastosowania matematyki w ekonomii / Stanisz, Tadeusz
939   2001200000874 T.87 Zastosowania matematyki w ekonomii / Stanisz, Tadeusz
940   2001200000881 T.88 Zastosowania matematyki w ekonomii / Stanisz, Tadeusz
941   2001200000898 T.89 Zastosowania matematyki w ekonomii / Stanisz, Tadeusz
942   2001200000904 T.90 Zastosowania matematyki w ekonomii / Stanisz, Tadeusz
943   2001200000911 T.91 Zastosowania matematyki w ekonomii / Stanisz, Tadeusz
944   2001200187605 T.18760 Zastosowanie matematyki w ekonomii : [pierwsza pomoc] / Kokoszka, Jarosław.
 
Statystyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
945   2001200204111 T.20411 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej / Młodak, Andrzej
946   2001200135354 T.13535 Badania statystyczne / Ostasiewicz, Walenty
947   2001200125492 T.12549 Ćwiczenia statystyczne w naukach ekonomicznych / Hryniewicka, Izabela.
948   2001200097034 T.9703 Elementy statystyki matematycznej : przykłady, zadania, testy /
949   2001200131219 T.13121 Elementy statystyki matematycznej z przykładami / Górska, Rumiana.
950   2001200000850 T.85 Elementy statystyki w zadaniach / Kukuła, Karol
951   2001200073168 T.7316 Elementy statystyki w zadaniach / Kukuła, Karol
952   2001200116995 T.11699 Indeksy statystyczne / Luszniewicz, Andrzej
953   2001200200953 T.20095 Jak pokochać statystykę, czyli STATISTICA do poduszki / Zieliński, Tomasz
954   2001200082528 T.8252 Metody statystyczne : zadania i sprawdziany / ZELIAŚ, ALEKSANDER
955   2001200082511 T.8251 Metody statystyczne / Zeliaś, Aleksander
956   2001200213571 T.21357 Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
957   2001200200984 T.20098 Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku / Kowal, Jolanta.
958   2001200095344 T.9534 Metody wnioskowania statystycznego / Luszniewicz, Andrzej
959   2001200117008 T.11700 Metody wnioskowania statystycznego / Balicki, Andrzej
960   2001200117015 T.11701 Mierniki statystyczne / Kassyk-Rokicka, Helena
961   2001200208317 T.20831 Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach / Jokiel-Rokita, Alicja.
962   2001200125928 T.12592 Modele równań strukturalnych : teoria i praktyka / Konarski, Roman
963   2001200200977 T.20097 Nieklasyczne metody statystyczne / Domański, Czesław
964   2001200082344 T.8234 Podstawy statystyki : podręcznik : praca zbiorowa /
965   2001200201042 T.20104 Podstawy statystyki / Dolny, Edward
966   2001200194153 T.19415 Podstawy statystyki dla socjologów / Lissowski, Grzegorz.
967   2001200118876 T.11887 Przewodnik po statystyce dla socjologów / Nawojczyk, Maria.
968   2001200200939 T.20093 Przewodnik po statystyce dla socjologów / Nawojczyk, Maria.
969   2001200029974 T.2997 Przykłady i zadania ze statystyki matematycznej / Bąk, Iwona
970   2001400814462 TS.81446 Przykłady i zadania ze statystyki opisowej /
971   2001200117039 T.11703 Przystępny kurs statystyki : z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1, Statystyki podstawowe / Stanisz, Andrzej.
972   2001200092619 T.9261 Repetytorium ze statystyki / Piłatowska, Mariola
973   2001200109645 T.10964 Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS / Malarska, Anna.
974   2001200118883 T.11888 Statystyczny drogowskaz : praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii /
975   2001400767959 TS.76795 Statystyka : skrypt dla studentów kierunków ekonomomicznych. Cz. 2, Wnioskowanie statystyczne /
976   2001200082214 T.8221 Statystyka : teoria i zastosowanie / IGNATCZYK, WALENTYNA
977   2001200084638 T.8463 Statystyka : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
978   2001200073380 T.7338 Statystyka : teoria i zastosowanie / IGNATCZYK, WALENTYNA
979   2001200073434 T.7343 Statystyka : kurs podstawowy / RÓSZKIEWICZ, MAGDALENA
980   2001200095351 T.9535 Statystyka : elementy teorii i zadania / Ostasiewicz, Stanisława.
981   2001300059727 TM.5972 Statystyka : opis statystyczny /
982   2001200129711 T.12971 Statystyka : zbiór zadań /
983   2001200134043 T.13404 Statystyka : od teorii do praktyki / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
984   2001200138140 T.13814 Statystyka : elementy teorii i zadania / Ostasiewicz, Stanisława.
985   2001200200960 T.20096 Statystyka : wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
986   2001200211409 T.21140 Statystyka : wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
987   2001200212932 T.21293 Statystyka : analiza badań społecznych / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
988   2001200061783 T.6178 Statystyka / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
989   2001200111136 T.11113 Statystyka / Sobczyk, Mieczysław
990   2001200118975 T.11897 Statystyka / Kot, Stanisław Maciej.
991   2001200127090 T.12709 Statystyka dla ekonomistów / Pułaska-Turyna, Beata.
992   2001200138133 T.13813 Statystyka dla menedżerów : teoria i praktyka / Bielecka, Anna
993   2001200071751 T.7175 Statystyka dla studiów licencjackich / Podgórski, Jarosław.
994   2001200110245 T.11024 Statystyka dla studiów licencjackich / Podgórski, Jarosław.
995   2001200210273 T.21027 Statystyka matematyczna : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
996   2001200117022 T.11702 Statystyka matematyczna / Sobczyk, Mieczysław
997   2001200127106 T.12710 Statystyka matematyczna / Bratijčuk, Nikolaj Sergeevič.
998   2001200187797 T.18779 Statystyka matematyczna w przykładach i zadaniach / Chudzik, Hanna.
999   2001200127113 T.12711 Statystyka matematyczna w zarządzaniu /
1000   2001200034534 T.3453 Statystyka od podstaw / Jóźwiak, Janina
1001   2001200119354 T.11935 Statystyka od podstaw / Jóźwiak, Janina
1002   2001200191176 T.19117 Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
1003   2001200210280 T.21028 Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
1004   2001200111839 T.11183 Statystyka opisowa / Sobczyk, Mieczysław
1005   2001200127120 T.12712 Statystyka opisowa / Roeske-Słomka, Iwona
1006   2001200129704 T.12970 Statystyka opisowa od podstaw : podręcznik z zadaniami / Wasilewska, Ewa
1007   2001200027604 T.2760 Statystyka praktyczna / Starzyńska, Wacława.
1008   2001200145056 T.14505 Statystyka społeczna /
1009   2001200055843 T.5584 Statystyka w zadaniach. Cz. 2, Statystyka matematyczna / Bąk, Iwona
1010   2001200041426 T.4142 Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Aczel, Amir D.
1011   2001200134050 T.13405 Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Aczel, Amir D.
1012   2001200184369 T.18436 Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL : teoria i zastosowania / Luszniewicz, Andrzej
1013   2001200010187 T.1018 Szara strefa gospodarki : (wybrane problemy) /
1014   2001200010163 T.1016 Techniczna efektywność produkcji w przemyśle i budownictwie : (na przykładzie wybranych branż) / Woźniak, Piotr
1015   2001200032974 T.3297 Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / Gajek, Lesław
1016   2001200129407 T.12940 Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
1017   2001200088452 T.8845 Wybrane zagadnienia ze statystyki / Czyżycki, Rafał.
1018   2001200091476 T.9147 Wybrane zagadnienia ze statystyki / Czyżycki, Rafał.
1019   2001200104510 T.10451 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
1020   2001300076304 TM.7630 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
1021   2001200209321 T.20932 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
1022   2001200208454 T.20845 Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych : rynek dóbr i usług /
1023   2001200191183 T.19118 Wzory i tablice : metody statystyczne i ekonometryczne / Bąk, Iwona
1024   2001200015427 T.1542 Wzory i tablice statystyczne /
1025   2001200065965 T.6596 Zarys metod statystycznych / Zając, Kazimierz
1026   2001200215940 T.21594 Zastosowanie metod opisu statystycznego do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych / Gdakowicz, Anna.
 
Socjologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1027   2001200131721 T.13172 Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Pyżalski, Jacek Łukasz.
1028   2001200015809 T.1580 Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych / Mangione, Thomas W.
1029   2001200213342 T.21334 Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu /
1030   2001200115110 T.11511 Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Bartkowiak, Grażyna
1031   2001200085208 T.8520 Elementy socjologii / GRAMLEWICZ, MAREK
1032   2001300031167 TM.3116 Elementy socjologii / GRAMLEWICZ, MAREK
1033   2001200107115 T.10711 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt
1034   2001200083242 T.8324 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy
1035   2001200142116 T.14211 Innumeracy : matematyczna ignorancja i jej konsekwencje w dobie nowoczesnej technologii / Paulos, John Allen
1036   2001200215490 T.21549 Jakościowe metody badań społecznych : podejście aplikacyjne / Maison, Dominika
1037   2001200081439 T.8143 Jakość życia w regionie : praca zbiorowa /
1038   2001200136344 T.13634 Kapitał społeczny : geneza i społeczne konsekwencje / Growiec, Katarzyna.
1039   2001200092084 T.9208 Kompendium wiedzy o socjologii / Brémond, Alice.
1040   2001200123245 T.12324 Kultura organizacji - idea i instrumentalizacja : socjologiczne studium krytyczne / Kołodziej-Durnaś, Agnieszka.
1041   2001200142444 T.14244 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert
1042   2001200149696 T.14969 Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw / Oppenheim, Abraham Naftali
1043   2001200204234 T.20423 Metoda socjologii / Znaniecki, Florian
1044   2001200150470 T.15047 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan
1045   2001200070914 T.7091 Metody badawcze w naukach społecznych / Frankfort-Nachmias, Chava.
1046   2001200080470 T.8047 Metody i techniki sondażowych badań opinii / Szreder, Mirosław
1047   2001200072086 T.7208 Nauka o komunikowaniu : podstawowe orientacje teoretyczne /
1048   2001200211331 T.21133 Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy : jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa /
1049   2001200150326 T.15032 Peryferie : nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych / Zarycki, Tomasz.
1050   2001200150319 T.15031 Peryferie i pogranicza : o potrzebie różnorodności /
1051   2001200110337 T.11033 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl R.
1052   2001200074103 T.7410 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
1053   2001300014696 TM.1469 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
1054   2001300014702 TM.1470 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
1055   2001300015631 TM.1563 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
1056   2001200150333 T.15033 Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji / Gołdyka, Leszek.
1057   2001200204340 T.20434 Polskie Ziemie Zachodnie : studia socjologiczne /
1058   2001200212598 T.21259 Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych : praca zbiorowa /
1059   2001200081422 T.8142 Regionalne zróżnicowanie jakości życia : praca zbiorowa /
1060   2001200085406 T.8540 Słownik socjologii i nauk społecznych /
1061   2001200066900 T.6690 Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Turner, Jonathan H.
1062   2001300003881 TM.388 Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Turner, Jonathan H.
1063   2001300003898 TM.389 Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Turner, Jonathan H.
1064   2001300019417 TM.1941 Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Turner, Jonathan H.
1065   2001300039064 TM.3906 Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Turner, Jonathan H.
1066   2001200092695 T.9269 Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej / Podgórski, Ryszard Adam
1067   2001200072284 T.7228 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
1068   2001300005618 TM.561 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
1069   2001300005625 TM.562 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
1070   2001300005632 TM.563 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
1071   2001200123924 T.12392 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
1072   2001200190254 T.19025 Socjologia : lektury /
1073   2001200204906 T.20490 Socjologia : w poszukiwaniu prawdziwego społeczeństwa / Kozlova, Oksana Nikolaevna
1074   2001200214585 T.21458 Socjologia : pytania podstawowe / Bukraba-Rylska, Izabella
1075   2001200071256 T.7125 Socjologia / Bauman, Zygmunt
1076   2001200082795 T.8279 Socjologia / Giddens, Anthony
1077   2001200083471 T.8347 Socjologia / Bauman, Zygmunt
1078   2001200123917 T.12391 Socjologia / Giddens, Anthony
1079   2001200129698 T.12969 Socjologia / Suwalski, Andrzej.
1080   2005600075739 GW.7573 Socjologia / Bruce, Steve
1081   2001200127021 T.12702 Socjologia codzienności /
1082   2001200127038 T.12703 Socjologia dla ekonomistów / Walczak-Duraj, Danuta
1083   2001200063459 T.6345 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / Morawski, Witold.
1084   2001300012593 TM.1259 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / Morawski, Witold.
1085   2001300012609 TM.1260 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / Morawski, Witold.
1086   2001300012616 TM.1261 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / Morawski, Witold.
1087   2001300012623 TM.1262 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / Morawski, Witold.
1088   2001300012630 TM.1263 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / Morawski, Witold.
1089   2001200144738 T.14473 Socjologia i przestrzeń miejska / Majer, Andrzej.
1090   2001200084751 T.8475 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa /
1091   2001200076909 T.7690 Socjologia ogólna / BOLESTA-KUKUŁKA, KRYSTYNA
1092   2001200134005 T.13400 Socjologia Zygmunta Baumana / Tacik, Przemysław.
1093   2001200083129 T.8312 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.
1094   2001200134128 T.13412 Suburbanizacja po polsku / Kajdanek, Katarzyna
1095   2001200150395 T.15039 W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast : meandry ekonomii politycznej / Błaszczyk, Mateusz.
1096   2001200083433 T.8343 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara
1097   2001200143274 T.14327 Współczesne społeczeństwo polskie /
1098   2001200083235 T.8323 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
1099   2001300027955 TM.2795 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
1100   2001300030023 TM.3002 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
1101   2001300030399 TM.3039 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
1102   2001300030405 TM.3040 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
1103   2001300030412 TM.3041 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
1104   2001300030429 TM.3042 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
1105   2001300030436 TM.3043 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
1106   2001300071767 TM.7176 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
1107   2001200185786 T.18578 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter Ludwig
1108   2001200177422 T.17742 Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych / Woźniak, Robert Bernard
1109   2001200083334 T.8333 Życie na przemiał / Bauman, Zygmunt
 
Nauki polityczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1110   2001200131677 T.13167 A nie mówiłem? : dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść / Gwiazdowski, Robert
1111   2001200115899 T.11589 Antropologia polityczna : wprowadzenie / Lewellen, Ted C.
1112   2001200141652 T.14165 Bańka amerykańskiej supremacji / Soros, George
1113   2001200200892 T.20089 Czy można uratować Europę? : kroniki 2004-2012 / Piketty, Thomas
1114   2001200150272 T.15027 Europa kosmopolityczna : społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności / Beck, Ulrich
1115   2001200115912 T.11591 Ewolucja państwa jako politycznej instytucji społecznej / Lûbašic, Valentin Âkovlevič
1116   2001200115851 T.11585 Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych / Szymanek, Jarosław.
1117   2001200115875 T.11587 Geopolityka, czyli Pochwała realizmu : szkice teoriopoznawcze / Sykulski, Leszek.
1118   2001200065453 T.6545 Historia myśli politycznej : od Machiavellego po czasy współczesne / Król, Marcin
1119   2001200115813 T.11581 Izraelskie lobby w USA / Mearsheimer, John J.
1120   2001200146916 T.14691 Kapitalizm : nieznany ideał / Rand, Ayn
1121   2001200138720 T.13872 Kapitalizm / Ingham, Geoffrey K.
1122   2001200099328 T.9932 Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce : terminologia / Băčvarov, Marin Petrov.
1123   2001200115783 T.11578 Krótka historia przyszłości / Attali, Jacques
1124   2001200115837 T.11583 Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej /
1125   2001200132247 T.13224 Następna dekada : gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy / Friedman, George.
1126   2001200123948 T.12394 Odkrywając wolność : przeciw zniewoleniu umysłów /
1127   2001200152221 T.15222 Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Marszałek, Maciej.
1128   2001200150302 T.15030 Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej / Ziółkowska, Joanna Ewa
1129   2001200115868 T.11586 Perspektywa porządku postpolitycznego : w stronę technologii władzy / Golinowski, Janusz
1130   2001200098598 T.9859 Podstawy geografii politycznej / Rykiel, Zbigniew
1131   2001200206627 T.20662 Polski system polityczny : semantyki i struktury komunikacji politycznej / Graszewicz, Maurycy.
1132   2001200206450 T.20645 Referenda w III RP / Piasecki, Andrzej K.
1133   2001200141034 T.14103 Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych /
1134   2001200065460 T.6546 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej
1135   2001200204449 T.20444 Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego /
1136   2001200185427 T.18542 Turbokapitalizm : zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki / Luttwak, Edward
1137   2001200136078 T.13607 Władza globalizacji / Staniszkis, Jadwiga
1138   2001200065477 T.6547 Wprowadzenie do polityki / Van Dyke, Vernon
1139   2001200022418 T.2241 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman Andrzej
1140   2001200143281 T.14328 Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations /
1141   2001200186011 T.18601 Wstęp do studiów europejskich : zagadnienia teoretyczne i metodologiczne / Ruszkowski, Janusz
1142   2001200136061 T.13606 Zrozumieć Chiny / Leonard, Mark
 
Komunikacja społeczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1143   2001200131745 T.13174 Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją / Bocheńska-Włostowska, Katarzyna.
1144   2001200131783 T.13178 Argumentacja, perswazja, manipulacja : wykłady z teorii komunikacji / Tokarz, Marek.
1145   2001200146794 T.14679 Czarna książeczka budowania kontaktów : 6,5 atutów, które pozwolą zbudować sieć bogatych kontaktów / Gitomer, Jeffrey H.
1146   2001200139918 T.13991 Czarna księga perswazji : używaj NLP, by zdobyć wszystko, czego pragniesz : bierz z życia wszystko, czego chcesz ... i jeszcze więcej / Basu, Rintu.
1147   2001200153099 T.15309 Efekt Facebooka / Kirkpatrick, David
1148   2001200148859 T.14885 Efektywna komunikacja w zespole / Rzepka, Beata
1149   2005600091579 GW.9157 Grzeczność w komunikacji językowej / Marcjanik, Małgorzata
1150   2001200135187 T.13518 Inteligencja interpersonalna : jak utrzymywać mądre relacje z innymi / Silberman, Melvin L.
1151   2001200150692 T.15069 Jak doskonalić umiejętność skutecznej komunikacji / Carnegie, Dale
1152   2001200142253 T.14225 Jak występować publicznie : klucze do sukcesu i pułapki, których należy unikać / Ménard, Jean-Denis.
1153   2001200083426 T.8342 Komunikacja / ADAIR, JOHN
1154   2001200089503 T.8950 Komunikacja i kultura biznesu w Europie : zagadnienia wybrane /
1155   2001200136368 T.13636 Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne /
1156   2001200109041 T.10904 Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Penc, Józef
1157   2001300089151 TM.8915 Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Penc, Józef
1158   2001200130342 T.13034 Komunikacja interpersonalna : [Podręcznik dla wszystkich, którzy pracują z trudnymi ludźmi oraz dla ochroniarzy, policji i osób chcących pogłębić swoją wiedzę o tym, jak obchodzić się z nimi] / Zimnol, Adam.
1159   2001200142345 T.14234 Komunikacja menedżerska / Munter, Mary.
1160   2001200096532 T.9653 Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności / Morreale, Sherwyn P.
1161   2001200191688 T.19168 Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza, umiejętności / Morreale, Sherwyn P.
1162   2001200135606 T.13560 Komunikacja międzykulturowa / Reynolds, Sana.
1163   2001200110351 T.11035 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
1164   2001300078889 TM.7888 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
1165   2001300078902 TM.7890 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
1166   2001300078896 TM.7889 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
1167   2001300080400 TM.8040 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
1168   2001200099175 T.9917 Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania / Leathers, Dale G.
1169   2001200124921 T.12492 Komunikacja pozawerbalna : znaczenie mowy ciała w miejscu pracy / Goman, Carol Kinsey.
1170   2001300091673 TM.9167 Komunikacja pozawerbalna : znaczenie mowy ciała w miejscu pracy / Goman, Carol Kinsey.
1171   2005600049594 GW.4959 Komunikacja społeczna - negocjacje - edukacja : perspektywa wielu kultur /
1172   2001200113116 T.11311 Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności /
1173   2005600049549 GW.4954 Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji /
1174   2001200142352 T.14235 Komunikacja społeczna w zarządzaniu : proces komunikowania w relacjach międzyosobowych /
1175   2001200084041 T.8404 Komunikacja w biznesie / LUECKE, RICHARD
1176   2001300030252 TM.3025 Komunikacja w biznesie / LUECKE, RICHARD
1177   2001200142369 T.14236 Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji - aspekty międzynarodowe /
1178   2001200086595 T.8659 Komunikowanie się : zarys wykładu / JURKOWSKI, RYSZARD
1179   2001200072109 T.7210 Komunikowanie się w biznesie /
1180   2001300013491 TM.1349 Komunikowanie się w biznesie /
1181   2001300013507 TM.1350 Komunikowanie się w biznesie /
1182   2001300030153 TM.3015 Komunikowanie się w biznesie /
1183   2001300030160 TM.3016 Komunikowanie się w biznesie /
1184   2001300030177 TM.3017 Komunikowanie się w biznesie /
1185   2001200076619 T.7661 Komunikowanie się w świecie : narzędzia, teorie, unormowania / OLĘDZKI, JERZY
1186   2001200084140 T.8414 Komunikowanie się we współczesnym świecie /
1187   2001200114281 T.11428 Magia perswazji : jak za pomocą 3 prostych kroków przekonasz do swoich pomysłów nawet najtrudniejszych rozmówców? / Buczny, Aleksander.
1188   2001200056918 T.5691 Media - komunikacja, biznes elektroniczny /
1189   2001200130687 T.13068 Media alternatywne i zaangażowane społecznie / Lievrouw, Leah A.
1190   2001200099212 T.9921 Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Goban-Klas, Tomasz
1191   2001200197635 T.19763 Media na rynku : wprowadzenie do ekonomiki mediów / Kowalski, Tadeusz
1192   2001200079320 T.7932 Mowa ciała w pracy / Hartley, Mary
1193   2001200132223 T.13222 Mowa ciała w pracy / Pease, Allan
1194   2001200185199 T.18519 Mowa rąk : co zdradzają nasze gesty / Eisler-Mertz, Christiane.
1195   2001200203695 T.20369 Niewerbalna komunikacja interpersonalna : doskonalenie przez trening / Sikorski, Wiesław.
1196   2001200150500 T.15050 Nowe podmioty w przestrzeni medialnej / Pietrzak, Henryk
1197   2001200078965 T.7896 Podstawy komunikacji społecznej / Griffin, Emory A.
1198   2001200072178 T.7217 Podstawy komunikowania społecznego / DOBEK-OSTROWSKA, BOGUSŁAWA
1199   2001200185182 T.18518 Postawa, mimika, gest / Tkaczyk, Lech
1200   2001200189005 T.18900 Psychologia komunikowania się dla menedżerów / Rzepa, Teresa
1201   2001200149139 T.14913 Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych : aspekt teologicznomoralny / Niewiadomski, Krzysztof
1202   2001200114007 T.11400 Skuteczna komunikacja w biznesie / Hamilton, Cheryl.
1203   2001300097439 TM.9743 Skuteczna komunikacja w biznesie / Hamilton, Cheryl.
1204   2001300097446 TM.9744 Skuteczna komunikacja w biznesie / Hamilton, Cheryl.
1205   2001200199493 T.19949 Skuteczne social media : prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty / Miotk, Anna.
1206   2001200057380 T.5738 Sposoby komunikacji interpersonalnej : spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces / THOMSON PETER
1207   2001200197611 T.19761 System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii / Konarska, Katarzyna.
1208   2001200185205 T.18520 Szkoła dyskutowania : techniki argumentacji, dyskusje, dialogi / Lemmermann, Heinz
1209   2001200200755 T.20075 Sztuka komunikacji dla bystrzaków / Kuhnke, Elizabeth.
1210   2001200044557 T.4455 Sztuka prezentacji / Łasiński, Gabriel.
1211   2001200141249 T.14124 Sztuka przemawiania i prezentacji / Stuart, Cristina.
1212   2001200184802 T.18480 Sztuka wystąpień publicznych czyli Jak zostać dobrym mówcą / Lewandowska-Tarasiuk, Ewa.
1213   2001200185045 T.18504 Technika szybkiego zadawania trafnych pytań : [praktyczny program treningowy z ćwiczeniami, zadaniami i przykładami] / Birkenbihl, Vera F.
1214   2001200146688 T.14668 The art of woo : inteligentna perswazja w biznesie / Shell, G. Richard
1215   2001200186004 T.18600 Trening sukcesu : ćwiczenie własnego umysłu / Birkenbihl, Vera F.
1216   2001200199516 T.19951 Ty w social mediach : podręcznik budowania marki osobistej dla każdego / Żukowski, Marcin.
1217   2001200147241 T.14724 Władza komunikacji / Castells, Manuel
1218   2005600044490 GW.4449 Wpływ mediów : konteksty społeczno-edukacyjne / Dziadzia, Bogusław.
1219   2001200143267 T.14326 Współczesne media : język mediów /
1220   2001200071072 T.7107 Zasady komunikacji werbalnej /
 
Historia myśli ekonomicznej
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1221   2001200057229 T.5722 Ekonomia w rozwoju : historia myśli ekonomicznej / NARSKI, ZYGMUNT
1222   2001200091711 T.9171 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1223   2001200093937 T.9393 Historia myśli ekonomicznej / Landreth, Harry.
1224   2001200002625 T.262 Historia myśli ekonomicznej / Landreth, Harry.
1225   2001200032059 T.3205 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1226   2001200032066 T.3206 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1227   2001200032073 T.3207 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1228   2001200052767 T.5276 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1229   2001200052774 T.5277 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1230   2001200052781 T.5278 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1231   2001200052798 T.5279 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1232   2001200052804 T.5280 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1233   2001200075506 T.7550 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
1234   2001300056795 TM.5679 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1235   2001200101007 T.10100 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
1236   2001300063823 TM.6382 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1237   2001300073679 TM.7367 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
1238   2001300103932 TM.10393 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
1239   2001200206603 T.20660 Historia myśli ekonomicznej / Nasiłowski, Mieczysław
1240   2001200022739 T.2273 Historia myśli ekonomicznej w zarysie / Romanow, Zbigniew
1241   2001200070310 T.7031 Historia powszechnej myśli ekonomicznej : (1870-1950) / Górski, Janusz
1242   2001200150708 T.15070 Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Wapshott, Nicholas.
1243   2001300106926 TM.10692 Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Wapshott, Nicholas.
1244   2001200115257 T.11525 Koncepcja człowieka w pracach Ludwiga von Misesa / Papaj, Ludwik
1245   2001200071782 T.7178 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej /
1246   2001200140402 T.14040 Michał Kalecki / Lopez, Julio G.
1247   2001200010361 T.1036 Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków /
1248   2001200082566 T.8256 Słownik historii myśli ekonomicznej /
1249   2001200138706 T.13870 Wiara i wolność : [myśl ekonomiczna późnych scholastyków] / Chafuen, Alejandro Antonio
1250   2001200095825 T.9582 Zarys historii myśli ekonomicznej : (od końca XVIII do końca XX wieku) / Nasiłowski, Mieczysław
1251   2001200030048 T.3004 Zarys historii myśli ekonomicznej / Spychalski, Gedymin B.
1252   2001200030055 T.3005 Zarys historii myśli ekonomicznej / Spychalski, Gedymin B.
 
Demografia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1253   2001200206160 T.20616 25 wykładów o migracjach /
1254   2001200081576 T.8157 Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Okólski, Marek
1255   2001200139932 T.13993 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek
1256   2001200050091 T.5009 Demografia / HOLZER, JERZY ZDZISŁAW
1257   2001200193729 T.19372 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław
1258   2001200208683 T.20868 Demografia / Stokowski, Franciszek
1259   2001200204081 T.20408 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen
1260   2001200189739 T.18973 Przemiany demograficzne w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2006 /
1261   2001200210013 T.21001 Stolice byłych 49 województw w Polsce : wybrane zagadnienia rozwoju miast / Bocheński, Tadeusz Franciszek
1262   2001200194139 T.19413 Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym / Kurek, Sławomir.
 
Makroekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1263   2001200003578 T.357 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
1264   2001200075728 T.7572 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
1265   2001200091223 T.9122 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
1266   2001300067739 TM.6773 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
1267   2001300067746 TM.6774 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
1268   2001200189968 T.18996 Elementarne modele makroekonomiczne / Garbicz, Marek.
1269   2001200002298 T.229 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / HALL ROBERT E.
1270   2001200071348 T.7134 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1271   2001300004222 TM.422 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1272   2001300004239 TM.423 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1273   2001300004246 TM.424 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1274   2001200060229 T.6022 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Hall, Robert Ernest
1275   2001200060199 T.6019 Makroekonomia : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI, LECH
1276   2001300015563 TM.1556 Makroekonomia : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI, LECH
1277   2001300015570 TM.1557 Makroekonomia : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI, LECH
1278   2001300015587 TM.1558 Makroekonomia : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI, LECH
1279   2001200065309 T.6530 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : materiały pomocnicze /
1280   2001300016225 TM.1622 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : materiały pomocnicze /
1281   2001200065316 T.6531 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1282   2001300019103 TM.1910 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1283   2001300019110 TM.1911 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1284   2001300019127 TM.1912 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1285   2001300019134 TM.1913 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1286   2001300019141 TM.1914 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1287   2001200089633 T.8963 Makroekonomia : materiały pomocnicze do ćwiczeń / KIESZKOWSKA, TERESA
1288   2001200087264 T.8726 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1289   2001300034236 TM.3423 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1290   2001300034243 TM.3424 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1291   2001300034250 TM.3425 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1292   2001300034267 TM.3426 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1293   2001200087325 T.8732 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1294   2001300034427 TM.3442 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1295   2001300034434 TM.3443 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1296   2001300034441 TM.3444 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1297   2001300034458 TM.3445 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1298   2001300038654 TM.3865 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1299   2001300038661 TM.3866 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1300   2001300038678 TM.3867 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1301   2001300038685 TM.3868 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1302   2001300038692 TM.3869 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1303   2001300047571 TM.4757 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : materiały pomocnicze /
1304   2001300047564 TM.4756 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1305   2001300047984 TM.4798 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1306   2001300047991 TM.4799 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1307   2001200100895 T.10089 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
1308   2001200102165 T.10216 Makroekonomia : podręcznik akademicki /
1309   2001200102172 T.10217 Makroekonomia : materiały pomocnicze /
1310   2001300059994 TM.5999 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1311   2001300065131 TM.6513 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1312   2001300065315 TM.6531 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
1313   2001300067883 TM.6788 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1314   2001300069146 TM.6914 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1315   2001300071668 TM.7166 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1316   2001300071675 TM.7167 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1317   2001300072030 TM.7203 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1318   2001300072061 TM.7206 Makroekonomia : materiały pomocnicze /
1319   2001300073792 TM.7379 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
1320   2001200125119 T.12511 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
1321   2001200130595 T.13059 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1322   2001200136016 T.13601 Makroekonomia : ćwiczenia / Papell, David H.
1323   2001300100887 TM.10088 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
1324   2001200184642 T.18464 Makroekonomia : ćwiczenia / Zalega, Tomasz.
1325   2001200011511 T.1151 Makroekonomia / Grzelak, Anna
1326   2001200075407 T.7540 Makroekonomia /
1327   2001200098970 T.9897 Makroekonomia / Begg, David K. H.
1328   2001200102387 T.10238 Makroekonomia / Oyrzanowski, Bronisław
1329   2001300059772 TM.5977 Makroekonomia / Begg, David K. H.
1330   2001200106019 T.10601 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory
1331   2001300076168 TM.7616 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory
1332   2001300076175 TM.7617 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory
1333   2001200114120 T.11412 Makroekonomia / Grzywacz, Waldemar
1334   2001300080288 TM.8028 Makroekonomia / Grzywacz, Waldemar
1335   2001300080295 TM.8029 Makroekonomia / Grzywacz, Waldemar
1336   2001300082633 TM.8263 Makroekonomia / Begg, David K. H.
1337   2001300082657 TM.8265 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory
1338   2001200125096 T.12509 Makroekonomia / Blanchard, Olivier
1339   2001200130588 T.13058 Makroekonomia / Krugman, Paul Robin
1340   2001300111067 TM.11106 Makroekonomia / Grzywacz, Waldemar
1341   2001300113146 TM.11314 Makroekonomia / Begg, David K. H.
1342   2001300100863 TM.10086 Makroekonomia / Blanchard, Olivier
1343   2001200186998 T.18699 Makroekonomia / Begg, David K. H.
1344   2001200191503 T.19150 Makroekonomia /
1345   2001200208546 T.20854 Makroekonomia /
1346   2001300148193 TM.14819 Makroekonomia /
1347   2001200215629 T.21562 Makroekonomia / Krugman, Paul Robin
1348   2001200199646 T.19964 Makroekonomia behawioralna : jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej / Orlik, Krzysztof.
1349   2001200063602 T.6360 Makroekonomia dla zaawansowanych : rozwiązania problemów / ROHALY, JEFFREY
1350   2001200027635 T.2763 Makroekonomia dla zaawansowanych / Romer, David.
1351   2001200119415 T.11941 Makroekonomia międzynarodowa / Montiel, Peter J.
1352   2001200089930 T.8993 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1353   2001300038487 TM.3848 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1354   2001300038494 TM.3849 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1355   2001300040626 TM.4062 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1356   2001300048004 TM.4800 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1357   2001300048011 TM.4801 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1358   2001200090363 T.9036 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1359   2001300054098 TM.5409 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1360   2001300068781 TM.6878 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1361   2001300071705 TM.7170 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1362   2001300084170 TM.8417 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1363   2001300098672 TM.9867 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
1364   2001200125102 T.12510 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej /
1365   2001300091789 TM.9178 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej /
1366   2001200033896 T.3389 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1367   2001200033902 T.3390 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1368   2001200033919 T.3391 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1369   2001200033926 T.3392 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1370   2001200033933 T.3393 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1371   2001200033940 T.3394 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1372   2001200033957 T.3395 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1373   2001200033964 T.3396 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1374   2001200033971 T.3397 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1375   2001200033988 T.3398 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1376   2001200033995 T.3399 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1377   2001200034008 T.3400 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1378   2001200034015 T.3401 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1379   2001200034022 T.3402 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1380   2001200034046 T.3404 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1381   2001200034053 T.3405 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1382   2001200034060 T.3406 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1383   2001200034077 T.3407 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1384   2001200041945 T.4194 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1385   2001200041952 T.4195 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1386   2001200041969 T.4196 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1387   2001200041976 T.4197 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1388   2001200041983 T.4198 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1389   2001200041990 T.4199 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1390   2001200042003 T.4200 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1391   2001200042010 T.4201 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1392   2001200042027 T.4202 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1393   2001200042034 T.4203 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1394   2001200042041 T.4204 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1395   2001300003690 TM.369 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1396   2001300019547 TM.1954 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1397   2001300042880 TM.4288 Makroekonomia: pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / Grzelak, Anna
1398   2001200029097 T.2909 Makrotest : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI LECH
1399   2001200029103 T.2910 Makrotest : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI LECH
1400   2001200029110 T.2911 Makrotest : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI LECH
1401   2001200069321 T.6932 Podstawy makroekonomii : zasady, przykłady, zadania / Mansfield, Edwin.
1402   2001200192180 T.19218 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania / pod redakcją Danuty Miłaszewicz ; autorzy rozdziałów: Krzysztof Janasz [i 5 pozostałych].
1403   2001200187551 T.18755 Podstawy makroekonomii : podręcznik akademicki / pod red. Danuty Miłaszewicz ; [aut. Krzysztof Janasz et al.].
1404   2001200110238 T.11023 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania - rozwiązania /
1405   2001200064418 T.6441 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1406   2001200064425 T.6442 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1407   2001200064432 T.6443 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1408   2001200064449 T.6444 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1409   2001200064456 T.6445 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1410   2001200064463 T.6446 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1411   2001200064470 T.6447 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1412   2001200064487 T.6448 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1413   2001300000026 TM.2 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1414   2001300000033 TM.3 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1415   2001300000040 TM.4 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1416   2001300000057 TM.5 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1417   2001300000064 TM.6 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1418   2001300000071 TM.7 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1419   2001300000088 TM.8 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1420   2001300000095 TM.9 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1421   2001300000101 TM.10 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1422   2001300000118 TM.11 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1423   2001300000125 TM.12 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1424   2001300003577 TM.357 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1425   2001300003584 TM.358 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1426   2001300003591 TM.359 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1427   2001300003607 TM.360 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1428   2001300003614 TM.361 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1429   2001300003621 TM.362 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1430   2001300003638 TM.363 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1431   2001300018809 TM.1880 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1432   2001300018816 TM.1881 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1433   2001300018823 TM.1882 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1434   2001300018830 TM.1883 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1435   2001300018847 TM.1884 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1436   2001300018854 TM.1885 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1437   2001300018861 TM.1886 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1438   2001300018878 TM.1887 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1439   2001300018885 TM.1888 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1440   2001300018892 TM.1889 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1441   2001300021076 TM.2107 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1442   2001300021083 TM.2108 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1443   2001300030719 TM.3071 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1444   2001300030726 TM.3072 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1445   2001300030733 TM.3073 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1446   2001300030740 TM.3074 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1447   2001300030757 TM.3075 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1448   2001300030764 TM.3076 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1449   2001300030771 TM.3077 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1450   2001300030788 TM.3078 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1451   2001300030795 TM.3079 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1452   2001300030801 TM.3080 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1453   2001300040862 TM.4086 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1454   2001200087134 T.8713 Podstawy makroekonomii /
1455   2001300085757 TM.8575 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1456   2001300099105 TM.9910 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
1457   2001200110788 T.11078 Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach / Kordalska, Aleksandra.
1458   2001300074485 TM.7448 Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach / Kordalska, Aleksandra.
1459   2001300102577 TM.10257 Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach / Kordalska, Aleksandra.
1460   2001200108938 T.10893 Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej : materiały pomocnicze /
1461   2001200001116 T.111 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Leźnicka, Anna.
1462   2001200001185 T.118 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Leźnicka, Anna.
1463   2001200077999 T.7799 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1464   2001300021090 TM.2109 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1465   2001300021106 TM.2110 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1466   2001300021113 TM.2111 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1467   2001300021120 TM.2112 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1468   2001300021137 TM.2113 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1469   2001300021144 TM.2114 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1470   2001300021151 TM.2115 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1471   2001300021168 TM.2116 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1472   2001300021175 TM.2117 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1473   2001200088971 T.8897 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1474   2001300038906 TM.3890 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1475   2001300038913 TM.3891 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1476   2001300038920 TM.3892 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1477   2001300038937 TM.3893 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1478   2001300038944 TM.3894 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1479   2001300047960 TM.4796 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1480   2001300047977 TM.4797 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1481   2001200091469 T.9146 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1482   2001300040909 TM.4090 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1483   2001300040916 TM.4091 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1484   2001300040923 TM.4092 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1485   2001300040367 TM.4036 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1486   2001300054050 TM.5405 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
1487   2001300068828 TM.6882 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1488   2001300069177 TM.6917 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1489   2001300071712 TM.7171 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1490   2001300071729 TM.7172 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1491   2001300085870 TM.8587 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Grzelak, Anna
1492   2001200193668 T.19366 Przewodnik po zadaniach z makroekonomii / Baszyński, Adam.
1493   2001200149894 T.14989 W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa makroekonometryczna / Florczak, Waldemar.
1494   2001200210297 T.21029 Współczesna makroekonomia / Lis, Stanisław
1495   2001200206955 T.20695 Wykłady z makroekonomii : gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia / Łaski, Kazimierz
1496   2001300148155 TM.14815 Wykłady z makroekonomii : gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia / Łaski, Kazimierz
1497   2001200007392 T.739 Zrozumieć gospodarkę : makroekonomia / PRÓCHNICKI LECH
 
Ekonomia matematyczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1498   2001200150401 T.15040 Atraktory w modelach równowagi i wzrostu gospodarczego / Zawadzki, Henryk
1499   2001300030184 TM.3018 Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe / Gawrońska-Nowak, Bogna.
1500   2001200112607 T.11260 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
1501   2001300077769 TM.7776 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
1502   2001300082114 TM.8211 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
1503   2001300103901 TM.10390 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
1504   2001300018298 TM.1829 Ekonomia matematyczna / PANEK, EMIL
1505   2001200116988 T.11698 Ekonomia matematyczna w zadaniach /
1506   2001300084309 TM.8430 Ekonomia matematyczna w zadaniach /
1507   2001400757707 TS.75770 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
1508   2001400757714 TS.75771 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
1509   2001400757721 TS.75772 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
1510   2001400757738 TS.75773 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
1511   2001200033322 T.3332 Elementy ekonomii matematycznej : równowaga i wzrost / Panek, Emil
1512   2001200130786 T.13078 Modele i prognozy w ekonomii i finansach /
1513   2001300104915 TM.10491 Modele i prognozy w ekonomii i finansach /
1514   2001300106704 TM.10670 Modele i prognozy w ekonomii i finansach /
1515   2001400777897 TS.77789 Podstawy ekonomii matematycznej / Chiang, Alpha C.
1516   2001400777903 TS.77790 Podstawy ekonomii matematycznej / Chiang, Alpha C.
1517   2001200078279 T.7827 Podstawy ekonomii matematycznej / Chiang, Alpha C.
1518   2001200211317 T.21131 Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe w ekonomii / Kowgier, Henryk.
1519   2001200132803 T.13280 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu /
1520   2001300103802 TM.10380 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu /
 
Inwestycje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1521   2001200147333 T.14733 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Martinez, Jared F.
1522   2001200144868 T.14486 Analiza inwestycji : wybrane zagadnienia / Liberadzki, Kamil.
1523   2001300107039 TM.10703 Analiza inwestycji : wybrane zagadnienia / Liberadzki, Kamil.
1524   2001200092756 T.9275 Atrakcyjność inwestycyjna Polski / Stawicka, Magdalena.
1525   2001200078934 T.7893 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata / Karaszewski, Włodzimierz
1526   2001200104367 T.10436 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny / Golejewska, Anna.
1527   2001200060649 T.6064 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : praca zbiorowa /
1528   2001200112232 T.11223 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1529   2001300111364 TM.11136 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1530   2001300111371 TM.11137 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1531   2001300111388 TM.11138 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1532   2001300111395 TM.11139 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1533   2001300111401 TM.11140 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1534   2001300111418 TM.11141 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1535   2001300111425 TM.11142 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1536   2001300111432 TM.11143 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1537   2001300111449 TM.11144 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1538   2001300111456 TM.11145 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1539   2001300111463 TM.11146 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1540   2001300111470 TM.11147 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1541   2001300111487 TM.11148 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1542   2001300111494 TM.11149 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
1543   2001200139925 T.13992 Czas wypłaty : zarobienie dużych pieniędzy na giełdzie jest najlepszym rewanżem / Town, Phil.
1544   2001200132032 T.13203 Czego naprawdę chcą inwestorzy? / Statman, Meir.
1545   2001300103093 TM.10309 Czego naprawdę chcą inwestorzy? / Statman, Meir.
1546   2001200040863 T.4086 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1547   2001200040870 T.4087 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1548   2001200040887 T.4088 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1549   2001200040894 T.4089 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1550   2001200040900 T.4090 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1551   2001200040917 T.4091 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1552   2001200040924 T.4092 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1553   2001200040931 T.4093 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1554   2001200040948 T.4094 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1555   2001200040955 T.4095 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1556   2001200040962 T.4096 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1557   2001200040979 T.4097 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1558   2001200040986 T.4098 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1559   2001200040993 T.4099 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1560   2001200041006 T.4100 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / Dziworska, Krystyna
1561   2001200077241 T.7724 Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej : praca zbiorowa /
1562   2001200091247 T.9124 Dotacje na inwestycje : fundusze strukturalne UE, fundusze norweskie i z EOG, programy krajowe / Rzychoń, Tomasz.
1563   2001300067326 TM.6732 Dotacje na inwestycje : fundusze strukturalne UE, fundusze norweskie i z EOG, programy krajowe / Rzychoń, Tomasz.
1564   2001200125577 T.12557 Efektywność funduszy inwestycyjnych : podejście techniczne i fundamentalne / Perez, Katarzyna.
1565   2001300092045 TM.9204 Efektywność funduszy inwestycyjnych : podejście techniczne i fundamentalne / Perez, Katarzyna.
1566   2001300097064 TM.9706 Efektywność funduszy inwestycyjnych : podejście techniczne i fundamentalne / Perez, Katarzyna.
1567   2001200131110 T.13111 Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce : studium teoretyczno-empiryczne / Zamojska, Anna
1568   2001200141409 T.14140 Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii : analiza kosztów i korzyści / Ligus, Magdalena.
1569   2001200210921 T.21092 Finansowa ocena inwestycji rzeczowych : feasibility study / Felis, Paweł
1570   2001200043833 T.4383 Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw / MARCINEK, KRZYSZTOF
1571   2001200050725 T.5072 Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw / MARCINEK, KRZYSZTOF
1572   2001200097751 T.9775 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
1573   2001300052391 TM.5239 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
1574   2001300052407 TM.5240 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
1575   2001300084330 TM.8433 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
1576   2001200131394 T.13139 Forex : rynek walutowy dla początkujących inwestorów / Milewski, Marcin.
1577   2001200140174 T.14017 Forex dla bystrzaków / Galant, Mark.
1578   2001200099939 T.9993 FOREX dla początkujących : pierwsze kroki na rynku walutowym / Dicks, James.
1579   2001200141843 T.14184 Forex w praktyce : vademecum inwestora walutowego : sposób na inwestowanie / Kochan, Krzysztof.
1580   2001300001191 TM.119 Fundusze inwestycyjne : zasady funkcjonowania / DYL, MARCIN
1581   2001200110269 T.11026 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności / Dawidowicz, Dawid
1582   2001200120350 T.12035 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, metody oceny, analiza : z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego / Dawidowicz, Dawid
1583   2001200124587 T.12458 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność / Perez, Katarzyna.
1584   2001200098772 T.9877 Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym /
1585   2001200115707 T.11570 Inteligentne inwestowanie : 21 praktycznych wskazówek, jak mądrze inwestować i powiększać zawartość swojego portfela / Bar, Tomasz.
1586   2001200142192 T.14219 Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych / Herman, R. Paul.
1587   2001300103291 TM.10329 Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych / Herman, R. Paul.
1588   2001200135941 T.13594 Inwestowanie w wartość : jak zostać skutecznym inwestorem / Arnold, Glen.
1589   2001300106919 TM.10691 Inwestowanie w wartość : jak zostać skutecznym inwestorem / Arnold, Glen.
1590   2001200006890 T.689 Inwestycje : capital budgeting - budżetowanie kapitałowe / Pluta, Wiesław.
1591   2001200006906 T.690 Inwestycje : capital budgeting - budżetowanie kapitałowe / Pluta, Wiesław.
1592   2001200028014 T.2801 Inwestycje : capital budgeting - budżetowanie kapitałowe / Pluta, Wiesław.
1593   2001200045011 T.4501 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1594   2001200045004 T.4500 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1595   2001200094965 T.9496 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1596   2001200111372 T.11137 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1597   2001300075291 TM.7529 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1598   2001300075307 TM.7530 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1599   2001300078650 TM.7865 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1600   2001300078674 TM.7867 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1601   2001300078667 TM.7866 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
1602   2001200186738 T.18673 Inwestycje / Mayo, Herbert B.
1603   2001200132162 T.13216 Inwestycje alternatywne : pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym / Jagielnicki, Adam.
1604   2001300100344 TM.10034 Inwestycje alternatywne : pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym / Jagielnicki, Adam.
1605   2001200118418 T.11841 Inwestycje alternatywne /
1606   2001200208430 T.20843 Inwestycje finansowe : aspekty bilansowe i podatkowe / Sowińska-Kobelak, Dorota.
1607   2001200016875 T.1687 Inwestycje finansowe / Jajuga, Krzysztof
1608   2001200016882 T.1688 Inwestycje finansowe / Jajuga, Krzysztof
1609   2001200016899 T.1689 Inwestycje finansowe / Jajuga, Krzysztof
1610   2001200096051 T.9605 Inwestycje finansowe /
1611   2001200124808 T.12480 Inwestycje finansowe /
1612   2001200111983 T.11198 Inwestycje hybrydowe : nowe ujęcie oceny efektywności / Kasiewicz, Stanisław
1613   2001200120022 T.12002 Inwestycje infrastrukturalne : komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów.
1614   2001200149689 T.14968 Inwestycje private equity/venture capital / Sobańska-Helman, Katarzyna.
1615   2001200203985 T.20398 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe / Różański, Jerzy
1616   2001200143618 T.14361 Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
1617   2001200120275 T.12027 Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne /
1618   2001300092441 TM.9244 Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne /
1619   2001200203725 T.20372 Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne /
1620   2001200078996 T.7899 Inwestycje według znowelizowanej ustawy o rachunkowości /
1621   2001200138546 T.13854 Inwestycyjny boom : siła spokoju i mądrej strategii / Shipman, Mark.
1622   2001200186486 T.18648 Jak inwestować i pomnażać oszczędności? / Samcik, Maciej.
1623   2001200108297 T.10829 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1624   2001300071118 TM.7111 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1625   2001300076618 TM.7661 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1626   2001300076625 TM.7662 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1627   2001300076632 TM.7663 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1628   2001300076649 TM.7664 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1629   2001300076656 TM.7665 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1630   2001300076663 TM.7666 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
1631   2001200143632 T.14363 Jak zarabiać pieniądze nie pracując na etacie? : inwestycje w lokaty, obligacje, fundusze, akcje, nieruchomości, złoto dla każdego początkującego / Górnicka, Paulina.
1632   2001200141454 T.14145 Kapitał zagraniczny - wyzwania i szanse /
1633   2001200019944 T.1994 Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania /
1634   2001200019951 T.1995 Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania /
1635   2001300003867 TM.386 Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania /
1636   2001200130380 T.13038 Kontrakty terminowe i forex : teoria i praktyka / Zalewski, Grzegorz.
1637   2001200206764 T.20676 Kontrakty terminowe w praktyce / Zalewski, Grzegorz.
1638   2001200055027 T.5502 Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej / KAWA, PAWEŁ
1639   2001200201325 T.20132 Metody inwestowania na rynkach finansowych / Borowski, Krzysztof
1640   2001200065583 T.6558 Metody oceny projektów gospodarczych / MANIKOWSKI, ARKADIUSZ
1641   2001200102448 T.10244 Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jakubczyc, Jerzy.
1642   2001300060174 TM.6017 Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jakubczyc, Jerzy.
1643   2001300070616 TM.7061 Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jakubczyc, Jerzy.
1644   2001200079009 T.7900 Metody realizacji projektów inwestycyjnych : planowanie, finansowanie, ocena : project finance, corporate finance /
1645   2001300022349 TM.2234 Metody realizacji projektów inwestycyjnych : planowanie, finansowanie, ocena : project finance, corporate finance /
1646   2001200142574 T.14257 Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych / Woźniak-Miszewska, Magdalena.
1647   2001200025440 T.2544 Ocena efektywności inwestycji / Gawron, Henryk
1648   2001200025457 T.2545 Ocena efektywności inwestycji / Gawron, Henryk
1649   2001200049002 T.4900 Ocena efektywności inwestycji / Gawron, Henryk
1650   2001200082139 T.8213 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
1651   2001300028785 TM.2878 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
1652   2001300047120 TM.4712 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
1653   2001200103520 T.10352 Ocena efektywności inwestycji /
1654   2001300061980 TM.6198 Ocena efektywności inwestycji /
1655   2001300066619 TM.6661 Ocena efektywności inwestycji /
1656   2001300066626 TM.6662 Ocena efektywności inwestycji /
1657   2001300066633 TM.6663 Ocena efektywności inwestycji /
1658   2001300072214 TM.7221 Ocena efektywności inwestycji /
1659   2001200112089 T.11208 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
1660   2001300099303 TM.9930 Ocena efektywności inwestycji / Gawron, Henryk
1661   2001200205651 T.20565 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
1662   2001200093784 T.9378 Ocena projektów gospodarczych / Kurowski, Lech.
1663   2001300049148 TM.4914 Ocena projektów gospodarczych / Kurowski, Lech.
1664   2001200034657 T.3465 Ocena projektów inwestycyjnych : maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa / Johnson, Hazel J.
1665   2001200171352 T.17135 Otwarte fundusze inwestycyjne : zasady są proste / Rogala, Maciej.
1666   2001200186523 T.18652 Paradoksy inwestowania : metody zwiększające zyskowność i bezpieczeństwo portfela / Kritzman, Mark P.
1667   2001200120084 T.12008 Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych /
1668   2001200108730 T.10873 Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje / Mejszutowicz, Krzysztof.
1669   2001200084157 T.8415 Procedury inwestowania / Werner, Witold Andrzej
1670   2001300029539 TM.2953 Procedury inwestowania / Werner, Witold Andrzej
1671   2001200040795 T.4079 Proces inwestycyjny : studium przypadku / Werner, Witold Andrzej
1672   2001200040801 T.4080 Proces inwestycyjny : studium przypadku / Werner, Witold Andrzej
1673   2001200138737 T.13873 Produkty strukturyzowane : inwestycje nowych czasów / Zaremba, Adam
1674   2001200203367 T.20336 Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych / Wojewnik-Filipkowska, Anna.
1675   2001200117961 T.11796 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe : aspekty metodologiczne i praktyczne / Szot-Gabryś, Teresa.
1676   2001300090041 TM.9004 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe : aspekty metodologiczne i praktyczne / Szot-Gabryś, Teresa.
1677   2001300093370 TM.9337 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe : aspekty metodologiczne i praktyczne / Szot-Gabryś, Teresa.
1678   2001200138041 T.13804 Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Rogowski, Waldemar.
1679   2001200195785 T.19578 Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Rogowski, Waldemar.
1680   2001200082597 T.8259 Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych / Rogowski, Waldemar.
1681   2001200034619 T.3461 Rachunek opłacalności inwestowania / Nowak, Edward
1682   2001200039737 T.3973 Rachunek opłacalności inwestowania / Nowak, Edward
1683   2001300002969 TM.296 Rachunek opłacalności inwestowania / Nowak, Edward
1684   2001200116056 T.11605 Racjonalne inwestowanie : właściwie ulokuj swój kapitał! / Lipiński, Marek
1685   2001200185755 T.18575 Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej / Krug-Żarnowska, Anna.
1686   2001200202773 T.20277 Rozpoznawanie wzorców w szeregach czasowych / Wiliński, Antoni.
1687   2001200126888 T.12688 Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Borowski, Grzegorz
1688   2001200095726 T.9572 Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy /
1689   2001200090493 T.9049 Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw / Zachorowska, Alfreda.
1690   2001300061355 TM.6135 Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw / Zachorowska, Alfreda.
1691   2001200012013 T.1201 Ryzyko inwestycyjne : identyfikacja i metody oceny / OSTROWSKA ELŻBIETA
1692   2001200012020 T.1202 Ryzyko inwestycyjne : identyfikacja i metody oceny / OSTROWSKA ELŻBIETA
1693   2001200117152 T.11715 Ryzyko inwestycyjne : analiza polskiego rynku akcji / Feder-Sempach, Ewa.
1694   2001300093516 TM.9351 Ryzyko inwestycyjne : analiza polskiego rynku akcji / Feder-Sempach, Ewa.
1695   2001200070549 T.7054 Ryzyko projektów inwestycyjnych / Marcinek, Krzysztof.
1696   2001200071393 T.7139 Ryzyko projektów inwestycyjnych / Ostrowska, Elżbieta
1697   2001200213366 T.21336 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance / Korombel, Anna.
1698   2001200055188 T.5518 Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa / Towarnicka, Halina.
1699   2001200055195 T.5519 Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa / Towarnicka, Halina.
1700   2001200055201 T.5520 Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa / Towarnicka, Halina.
1701   2001200118425 T.11842 Strategie inwestycyjne na każdą pogodę : osiągaj zysk na wszystkich rynkach / Froehlich, Robert J.
1702   2001200074721 T.7472 Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie / Nahotko, Sławomir.
1703   2001200152290 T.15229 Teoria i praktyka benchmarków / Borowski, Krzysztof
1704   2001200078385 T.7838 Teoria inwestycji finansowych / Luenberger, David G.
1705   2001200134272 T.13427 Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego : wybrane zagadnienia /
1706   2001300097491 TM.9749 Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego : wybrane zagadnienia /
1707   2001200152306 T.15230 Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce / Stańczak-Strumiłło, Kamila.
1708   2001200141706 T.14170 Uwolnij wartość swojej firmy : klucz do skutecznego wyjścia z inwestycji / Nemethy, Les.
1709   2001300108814 TM.10881 Uwolnij wartość swojej firmy : klucz do skutecznego wyjścia z inwestycji / Nemethy, Les.
1710   2001200136214 T.13621 Wartość dla akcjonariuszy : poradnik menedżera i inwestora / Rappaport, Alfred
1711   2001200016127 T.1612 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1712   2001200016134 T.1613 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1713   2001200025051 T.2505 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1714   2001200028489 T.2848 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1715   2001200028496 T.2849 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1716   2001200028502 T.2850 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1717   2001200028519 T.2851 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1718   2001200028526 T.2852 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1719   2001300019509 TM.1950 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
1720   2001200203916 T.20391 Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych /
1721   2001200111976 T.11197 Zamknięte fundusze inwestycyjne / Krupa, Dorota
1722   2001200014734 T.1473 Zarządzanie inwestycjami / Bernstein, Peter L.
1723   2001200045141 T.4514 Zarządzanie inwestycjami / Bernstein, Peter L.
1724   2001200045158 T.4515 Zarządzanie inwestycjami / Bernstein, Peter L.
1725   2001200045165 T.4516 Zarządzanie inwestycjami / Bernstein, Peter L.
1726   2001200106699 T.10669 Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym : wybrane zagadnienia /
1727   2001200138362 T.13836 Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Rogowski, Waldemar.
1728   2001200039843 T.3984 Zarządzanie w procesie inwestycyjnym / Werner, Witold Andrzej
1729   2001200039850 T.3985 Zarządzanie w procesie inwestycyjnym / Werner, Witold Andrzej
1730   2001200145124 T.14512 Zawód - inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem / Elder, Alexander
 
Ekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1731   2001200060007 T.6000 "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych /
1732   2001200208577 T.20857 1000 pytań : ekonomia, finanse, zarządzanie / Wałęga, Grzegorz
1733   2001200131820 T.13182 Austriacka szkoła ekonomii dla inwestorów czyli Ludwig von Mises wchodzi na giełdę / Skousen, Mark
1734   2001200150418 T.15041 Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. 1 / Smith, Adam
1735   2001200140280 T.14028 Błąd pomiaru : dlaczego PKB nie wystarcza : raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego / Stiglitz, Joseph E.
1736   2001200091629 T.9162 Ci, którzy tworzyli... : pionierzy szczecińskiego biznesu lat dziewięćdziesiątych / Maruszewska, Paulina.
1737   2001200146800 T.14680 Dokąd zmierza świat : ekonomia polityczna przyszłości / Kołodko, Grzegorz W.
1738   2001200212277 T.21227 Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych /
1739   2001200029509 T.2950 Drogi transformacji : doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie / Offe, Claus
1740   2001200149610 T.14961 Dylematy metodologiczne teorii ekonomii / Taylor, Edward
1741   2001200190131 T.19013 Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru : dwa eseje o naturze kapitalizmu / Kornai, János
1742   2001200207099 T.20709 Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku, Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach IV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii : praca zbioro
1743   2001200213731 T.21373 Dzieje szczecińskiej ekonomii. T. 1, Trudne początki (1946-1955) / Frąckowiak, Piotr
1744   2001200193750 T.19375 Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa / Noga, Beniamin.
1745   2001200063220 T.6322 Ekonofizyka : wprowadzenie / Mantegna, Rosario N.
1746   2001200008856 T.885 Ekonomia [T.3], Zbiór zadań /
1747   2001200056895 T.5689 Ekonomia : podręcznik dla studiów licencjackich /
1748   2001200083303 T.8330 Ekonomia : nauka zdrowego rozsądku : amerykańsko-polski podręcznik akademicki makro- i mikroekonomii / Bowden, Elbert V.
1749   2001200098062 T.9806 Ekonomia : kurs podstawowy / Beksiak, Janusz
1750   2001200129551 T.12955 Ekonomia : zagadnienia wybrane / Jarmołowicz, Wacław
1751   2001200211812 T.21181 Ekonomia : wprowadzenie, mikroekonomia, makroekonomia, gospodarka światowa: wybrane zagadnienia, od planu do rynku: problemy transformacji systemowej /
1752   2001200041204 T.4120 Ekonomia /
1753   2001200070907 T.7090 Ekonomia / Whitehead, Geoffrey
1754   2001200125614 T.12561 Ekonomia / Samuelson, Paul Anthony
1755   2001200192135 T.19213 Ekonomia /
1756   2001200210778 T.21077 Ekonomia /
1757   2001200190216 T.19021 Ekonomia dla bystrzaków / Antonioni, Peter.
1758   2001200197789 T.19778 Ekonomia dla każdego czyli to, Co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien / Sowell, Thomas
1759   2001200204524 T.20452 Ekonomia dla przyszłości : fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej : IX Kongres Ekonomistów Polskich /
1760   2001200125621 T.12562 Ekonomia dobra i zła : w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street / Sedláček, Tomáš
1761   2001200073854 T.7385 Ekonomia globalna : synteza / Flejterski, Stanisław
1762   2001200132094 T.13209 Ekonomia i etyka / Jasiński, Leszek Jerzy
1763   2001200098819 T.9881 Ekonomia i polityka : wykład elementarny / Mises, Ludwig von
1764   2001200118500 T.11850 Ekonomia jest najtrudniejsza, najciekawsza, najważniejsza : felietony z lat 2000-2011 / Flejterski, Stanisław
1765   2001200188213 T.18821 Ekonomia kapitału ludzkiego / Schultz, Theodore William
1766   2001200114397 T.11439 Ekonomia kryzysu / Roubini, Nouriel
1767   2001200131134 T.13113 Ekonomia kultury : kompendium / Towse, Ruth
1768   2001200136306 T.13630 Ekonomia menedżerska : podstawy teoretyczne z zadaniami / Waśniewska, Anetta.
1769   2001200001284 T.128 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
1770   2001200102707 T.10270 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
1771   2001200113901 T.11390 Ekonomia menedżerska / Png, Ivan
1772   2001200114540 T.11454 Ekonomia menedżerska / Froeb, Luke M.
1773   2001200095030 T.9503 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 1 / Krugman, Paul Robin
1774   2001200095047 T.9504 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 2 / Krugman, Paul Robin
1775   2001200205705 T.20570 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 1 / Krugman, Paul Robin
1776   2001200205712 T.20571 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul Robin
1777   2001200114113 T.11411 Ekonomia międzynarodowa / Grzywacz, Waldemar
1778   2001200195914 T.19591 Ekonomia międzynarodowa / Budnikowski, Adam
1779   2001200213892 T.21389 Ekonomia międzynarodowa / Budnikowski, Adam
1780   2001200091834 T.9183 Ekonomia od podstaw : wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce THUROW, LESTER
1781   2001200212116 T.21211 Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego /
1782   2001200104947 T.10494 Ekonomia rozwoju /
1783   2001200125638 T.12563 Ekonomia rozwoju /
1784   2001200145896 T.14589 Ekonomia rozwoju / Bartkowiak, Ryszard.
1785   2001200084898 T.8489 Ekonomia sektora publicznego / Stiglitz, Joseph E.
1786   2001200140044 T.14004 Ekonomia starzejącego się społeczeństwa / Jurek, Łukasz.
1787   2001200201738 T.20173 Ekonomia stosowana : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości : dla liceów ogólnokształcących i techników / Neneman, Jarosław
1788   2001200129803 T.12980 Ekonomia w jednej lekcji / Hazlitt, Henry
1789   2001300142269 TM.14226 Ekonomia w perspektywie : krytyka historyczna / Galbraith, John Kenneth
1790   2001200189975 T.18997 Ekonomia w przykładach / Krawczyk, Marcin.
1791   2001200129544 T.12954 Ekonomia w zarysie : praca zbiorowa /
1792   2001200131141 T.13114 Ekonomia wiedzy niedoskonałej : kurs walutowy i ryzyko / Frydman, Roman
1793   2001200200779 T.20077 Ekonomia wolnego rynku / Rothbard, Murray Newton
1794   2001200202520 T.20252 Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej /
1795   2001200115363 T.11536 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / Rogall, Holger
1796   2001200203893 T.20389 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : zarys problemów badawczych i dydaktyki /
1797   2001200203909 T.20390 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : materiały do studiowania /
1798   2001200092060 T.9206 Ekonomia życia : od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie BECKER, GARY S.
1799   2001200192722 T.19272 Ekonomia, finanse, bankowość : księga jubileuszowa Profesor Ewy Bogackiej-Kisiel /
1800   2001200192142 T.19214 Ekonomia, finanse, zarządzanie /
1801   2001200072055 T.7205 Ekonomia. Cz. 1, Mikroekonomia / Gulcz, Mieczysław
1802   2001200072062 T.7206 Ekonomia. Cz. 2, Makroekonomia / Gulcz, Mieczysław
1803   2001200002311 T.231 Ekonomia. T.1. SAMUELSON PAUL A.
1804   2001200002342 T.234 Ekonomia. T.2. SAMUELSON PAUL A.
1805   2001200112218 T.11221 Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce /
1806   2001200002595 T.259 Ekonomiczne instytucje kapitalizmu : firmy, rynki, relacje kontraktowe / Williamson, Oliver E.
1807   2001200189753 T.18975 Ekonomika : podręcznik. Cz. 1 /
1808   2001200189760 T.18976 Ekonomika : podręcznik. Cz. 2 / Pietraszewski, Marian.
1809   2001200083525 T.8352 Ekonomiści i systemy ekonomiczne / Grzywacz, Waldemar
1810   2001200082849 T.8284 Elementarne zagadnienia ekonomii /
1811   2001200200878 T.20087 Elementarz ekonomii : zwięzłe omówienie podstawowych reguł i doktryn / Ballvé, Faustino
1812   2001200098079 T.9807 Elementy ekonomii i polityki społecznej / Jaźwiński, Ireneusz.
1813   2001200190568 T.19056 Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych : perspektywa kryzysowa / Flejterski, Stanisław
1814   2001200052439 T.5243 Eseje o gospodarce / Sadowski, Zdzisław
1815   2001200184420 T.18442 Etatyzm i przemoc w teoriach zacofania gospodarczego : studium z metodologii "Badań nad Rozwojem" / Peshkov, Ivan
1816   2001200206733 T.20673 Firma, rynek i prawo / Coase, R. H.
1817   2001200124570 T.12457 Freakonomia : świat od podszewki / Levitt, Steven D.
1818   2001200140334 T.14033 Free lunch : ekonomia dobrze przyrządzona / Smith, David
1819   2001200140181 T.14018 Freedonomia : jak interwencjonizm państwowy rujnuje gospodarkę / Lott, John R.
1820   2001200029431 T.2943 Godne społeczeństwo : program troski o ludzkość / Galbraith, John Kenneth
1821   2001300000132 TM.13 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Weber, Max
1822   2001200107795 T.10779 Gospodarka w warunkach kryzysu /
1823   2001200206290 T.20629 Gospodarka, przedsiębiorstwo, człowiek /
1824   2001200171093 T.17109 Gospodarowanie, finansowanie i zarządzanie w XXI wieku /
1825   2001200187759 T.18775 Im więcej seksu tym bezpieczniejszy : czyli O niekonwencjonalnych mądrościach ekonomii / Landsburg, Steven E.
1826   2001200068867 T.6886 Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna / Solow, Robert M.
1827   2001200080258 T.8025 Kapitalizm kontra kapitalizm / Albert, Michel
1828   2001200130281 T.13028 Kapitalizm, socjalizm, demokracja / Schumpeter, Joseph Alois
1829   2001200130298 T.13029 Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza / Jabłoński, Łukasz
1830   2001200030611 T.3061 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa /
1831   2001200073175 T.7317 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa /
1832   2001300106681 TM.10668 Konkurencja i kooperacja : teoria gier w ekonomii i naukach społecznych / Malawski, Marcin.
1833   2001200107108 T.10710 Konkurencyjność podmiotów rynkowych : praca zbiorowa /
1834   2001200216879 T.21687 Krótka historia ekonomii / Kishtainy, Niall.
1835   2001200138683 T.13868 Krótka historia kapitalizmu : nieoceniony przewodnik po gospodarce wolnorynkowej i jej roli w życiu każdego z nas /
1836   2001200141270 T.14127 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1837   2001200051074 T.5107 Makro i mikroekonomia : podstawowe problemy /
1838   2001200108631 T.10863 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy /
1839   2001200130571 T.13057 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności /
1840   2001200099410 T.9941 Makro- i mikroekonomia na przykładach = Macro- and microeconomics case studies. Z. 2 /
1841   2001200069079 T.6907 Makro- i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki : artykuły słuchaczy II Studium Doktoranckiego /
1842   2001200192241 T.19224 Metafizyczne wątki w ekonomii / Zorde, Kristof.
1843   2001200000591 T.59 Metodologia ekonomii / Blaug, Mark
1844   2001200206511 T.20651 Metodologia nauk ekonomicznych : dylematy i wyzwania /
1845   2001200114175 T.11417 Metody ilościowe w ekonomii : wybrane problemy /
1846   2001200020841 T.2084 Mierzyć wyżej : historie 25 firm, które osiągnęły sukces, łącząc skutecznie zarządzanie z realizacją misji społecznych / BOLLIER DAVID
1847   2001200214363 T.21436 Miscellanea ekonomii. Nr 2 /
1848   2001200059469 T.5946 Moja firma : jak założyć i skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą / TUCHOŁKA, HUBERT
1849   2001200114687 T.11468 Nauka dla gospodarki /
1850   2001200113727 T.11372 Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych /
1851   2001200136221 T.13622 Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych / Forlicz, Stefan
1852   2001200146251 T.14625 Nieoczywistości : ekonomiczna teoria wszystkiego / Becker, Gary Stanley
1853   2001200188688 T.18868 Nobel z ekonomii 1969-2011 : poglądy laureatów w zarysie / Jasiński, Leszek Jerzy
1854   2001200025143 T.2514 Nowy leksykon ekonomiczny / Orłowski, Tadeusz
1855   2001200150524 T.15052 Od Keynesa do teorii chaosu : ewolucja teorii wahań koniunkturalnych / Jakimowicz, Aleksander
1856   2001200010279 T.1027 Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / Kołodko, Grzegorz W.
1857   2001200078484 T.7848 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza / Keynes, John Maynard
1858   2001200191756 T.19175 Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego / Konopczyński, Michał.
1859   2001200209178 T.20917 Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach / Solek, Adrian.
1860   2001200099632 T.9963 Państwo i rynek w gospodarce : praca zbiorowa /
1861   2001200010774 T.1077 Państwo w przebudowie / Balcerowicz, Leszek
1862   2001200057465 T.5746 Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych /
1863   2001200099205 T.9920 Podstawy ekonomii : podręcznik / Mierzejewska-Majcherek, Janina
1864   2001200110634 T.11063 Podstawy ekonomii : mikro- i makroekonomia : podręcznik / Urbaniak, Piotr.
1865   2001200111075 T.11107 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania /
1866   2001200208225 T.20822 Podstawy ekonomii : makroekonomia / Czarny, Bogusław
1867   2001200055171 T.5517 Podstawy ekonomii / Sloman, John
1868   2001200079771 T.7977 Podstawy ekonomii / NOJSZEWSKA, EWELINA
1869   2001300006288 TM.628 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław
1870   2001200111068 T.11106 Podstawy ekonomii /
1871   2001200111952 T.11195 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław
1872   2001200201561 T.20156 Podstawy ekonomii /
1873   2001200214530 T.21453 Podstawy ekonomii /
1874   2001200093555 T.9355 Podstawy metodologii nauk ekonomicznych / Stachak, Stanisław.
1875   2001200111020 T.11102 Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Bielecka, Maria.
1876   2001200027260 T.2726 Polska droga do rynku / Rosati, Dariusz Kajetan
1877   2001200072888 T.7288 Pomiar i prognozy inflacji / ŁYKO, JANUSZ
1878   2001200207112 T.20711 Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii : praca zbiorow
1879   2001200144547 T.14454 Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego : dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? / Garbicz, Marek.
1880   2001200126369 T.12636 Proces badawczy w naukach ekonomicznych / Wojciechowska, Renata
1881   2001200136696 T.13669 Przetrwać dekoniunkturę : przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu : praca zbiorowa /
1882   2001200071775 T.7177 Przewodnik po biznesie : podstawy działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności gos podarczej, wybór strategii działalności firmy, metody działalności gos podarczej, sprawy personalne, finansowe podstawy podejmowania decyzji, koszty i przychody w ujęciu bilansowym i p
1883   2001200085956 T.8595 Przewodnik po światowej ekonomii : 81 podstawowych pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia / Epping, Randy Charles.
1884   2001200130014 T.13001 Racjonalność i jej alternatywy : wykład prof. Thomasa C. Schellinga wygłoszony w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2004 roku / Schelling, Thomas C.
1885   2001200145612 T.14561 Racjonalność w ekonomii / Smith, Vernon L.
1886   2001200030307 T.3030 Reaganomika : sukces czy porażka? / Belka, Marek
1887   2001200118265 T.11826 Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce / Borkowska, Bożena.
1888   2001200196836 T.19683 Rozważania o gospodarce... /
1889   2001200074684 T.7468 Rozwój gospodarczy a globalizacja : ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością / Piasecki, Ryszard
1890   2001200185489 T.18548 Równowaga a wzrost gospodarczy / Siedlecki, Juliusz.
1891   2001200193712 T.19371 Równowaga czy nierównowaga w ekonomii? / Górska, Rumiana.
1892   2001200138560 T.13856 Sekrety ekonomii czyli Ile naprawdę kosztuje twoja kawa? / Harford, Tim
1893   2001200056338 T.5633 Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / Hampden-Turner, Charles
1894   2001300060921 TM.6092 Słownik ekonomii / Black, John
1895   2001200009709 T.970 Socjalizm, kapitalizm, transformacja : szkice z przełomu epok / Balcerowicz, Leszek
1896   2001200141263 T.14126 Spirala wzrostu : pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych / Binswanger, Hans Christoph
1897   2001200027574 T.2757 Społeczeństwo pokapitalistyczne / Drucker, Peter Ferdinand
1898   2001200150913 T.15091 Społeczna granica wzrostu gospodarczego : przyczynek do ekonomii szczęścia /
1899   2001200204470 T.20447 Społeczny ruch ekonomistów w Polsce przed rokiem 1939 / Roszkowski, Wojciech
1900   2001200127052 T.12705 Sprawiedliwość a efektywność / Huerta de Soto, Jesús
1901   2001200145681 T.14568 Strategia konfliktu / Schelling, Thomas C.
1902   2001200057199 T.5719 Strategia rozwoju Polski do roku 2020 = General conditions for Poland's development up to the year 2020 T. 1, Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych /
1903   2001200057205 T.5720 Strategia rozwoju Polski do roku 2020 = Strategy for the development of Poland until 2020. T. 2, Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020 /
1904   2001200212611 T.21261 Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności? /
1905   2001200057342 T.5734 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / NASIŁOWSKI, MIECZYSŁAW
1906   2001200082146 T.8214 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz
1907   2001200184895 T.18489 Szkice ze współczesnej teorii ekonomii /
1908   2001200067662 T.6766 Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej / Nowicki, Józef
1909   2001200047503 T.4750 Teoria ekonomii : ujęcie retrospektywne / Blaug, Mark
1910   2001200116957 T.11695 Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania /
1911   2001200054778 T.5477 The contemporary economy and service sector: in search of competitiveness /
1912   2001200092176 T.9217 Transformacja gospodarcza w Polsce / Bałtowski, Maciej
1913   2001200072604 T.7260 Transformacja gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych : ekonomia, prawo, zarządzanie : księga jubileuszowa na 25-lecie Wydziału Zarządzania UW [Uniwersyte tu Warszawskiego] /
1914   2001200088155 T.8815 Transformacja i rozwój : wybór prac /
1915   2001200067839 T.6783 Transformacja polskiej gospodarki : sukces czy porażka? / Kołodko, Grzegorz W.
1916   2001200074066 T.7406 Transformacja polskiej gospodarki : zagadnienia wybrane /
1917   2001200072390 T.7239 Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospo darki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej w Krakowie (Kryni ca, 12-13 czerwca 2000 r.) /
1918   2001200071126 T.7112 Tygrys z ludzką twarzą / Kołodko, Grzegorz W.
1919   2001200070631 T.7063 VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 1, Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości? /
1920   2001200085314 T.8531 W kierunku ograniczonego państwa / Balcerowicz, Leszek
1921   2001200202728 T.20272 Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji : podejście taksonomiczne / Lis, Christian.
1922   2001200127427 T.12742 Wartość, cena, zysk a racjonalność dynamicznej gospodarki / Chmiel, Józef
1923   2001200184123 T.18412 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.
1924   2001400765788 TS.76578 Wielcy ekonomiści : czasy, życie, idee / Heilbroner, Robert L.
1925   2001200113284 T.11328 Wielkość i struktura wydatków poniesionych w ramach Narodowego Planu Rozwoju w okresie 2004-2009 pod kątem ich wpływu na zmiany struktury polskiej gospodarki w kontekście realizacji strategicznych celów prorozwojowych kraju : ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego / Lis, Maciej
1926   2001200072512 T.7251 Wokół inflacji : fetysz czy ograniczenie rozwoju /
1927   2001200027789 T.2778 Wolność i rozwój : ekonomia wolnego rynku / BALCEROWICZ LESZEK
1928   2001200185274 T.18527 Wprowadzenie do ekonomii / Woś, Jerzy
1929   2001200132469 T.13246 Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej /
1930   2001200208218 T.20821 Wprowadzenie do ekonomiki / Samecki, Wiesław
1931   2001200074424 T.7442 Wprowadzenie do przedsiębiorczości / KUREK, ZYGMUNT
1932   2001200109225 T.10922 Współczesna ekonomia : ku nowemu paradygmatowi / Godłów-Legiędź, Janina.
1933   2001200190551 T.19055 Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców /
1934   2001200031755 T.3175 Współczesne systemy ekonomiczne : powstawanie, ewolucja, kryzys / Kowalik, Tadeusz
1935   2001200127526 T.12752 Współczesne teorie ekonomiczne /
1936   2001200214769 T.21476 Współczesne wyzwania teorii i praktyki : gospodarka - świat - człowiek /
1937   2001200216473 T.21647 Wstęp do ekonomii / Łuczyszyn, Andrzej.
1938   2001300144317 TM.14431 Wstęp do ekonomiki / Taylor, Edward
1939   2001200185816 T.18581 www.polskatransformacja.pl / Kowalik, Tadeusz
1940   2001200108877 T.10887 Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
1941   2001200149269 T.14926 Wybór w gospodarce : wprowadzenie do ekonomii / Mickiewicz, Tomasz
1942   2001200065996 T.6599 Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej /
1943   2001200073113 T.7311 Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii = Selected problems on the present-day economy /
1944   2001200149504 T.14950 Wybrane zagadnienia z teorii ekonomii. [Z. 1], Aktywność gospodarcza / Krawczyk, Marcin.
1945   2001200132537 T.13253 Wyzwania współczesnej ekonomii : wybrane problemy /
1946   2001200111150 T.11115 Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce /
1947   2001200084379 T.8437 Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne / Woźniak, Michał Gabriel
1948   2001200110344 T.11034 Z ekonomią na ty : podstawy przedsiębiorczości [dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników] /
1949   2001200146138 T.14613 Zakończcie ten kryzys! / Krugman, Paul Robin
1950   2001200051852 T.5185 Zanim wystartujesz : roczny plan dla przedsiębiorczych /
1951   2001200042324 T.4232 Zaplanuj swój biznes / West, Alan
1952   2001200141928 T.14192 Zarys ekonomii /
1953   2001200115486 T.11548 Zarys ekonomii międzynarodowej / Świerkocki, Janusz.
1954   2001200044311 T.4431 Zarys gospodarki rynkowej Cz.1 / SOBIECKI, ROMAN
1955   2001200044335 T.4433 Zarys gospodarki rynkowej Cz.2 / SOBIECKI, ROMAN
1956   2001200012471 T.1247 Zarys metodologii ekonomii. Cz. 2, | Cz. 3, Zarys metodologii makroekonomii. | Zarys metodologii mikroekonomii / Leśkiewicz, Izabela.
1957   2001200141317 T.14131 Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1958   2001200206252 T.20625 Złowić frajera : ekonomia manipulacji i oszustwa / Akerlof, George A.
1959   2001200030031 T.3003 Zrozumieć biznes : uniwersalny podręcznik / Nickels, William G.
 
Badania operacyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1960   2001200081194 T.8119 Badania operacyjne : praca zbiorowa /
1961   2001200040849 T.4084 Badania operacyjne / SIUDAK, MAREK
1962   2001200100093 T.10009 Badania operacyjne /
1963   2001200135347 T.13534 Badania operacyjne / Siudak, Marek
1964   2001200001383 T.138 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1965   2001200019173 T.1917 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1966   2001200069345 T.6934 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach / Jędrzejczyk, Zbigniew.
1967   2001200078842 T.7884 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1968   2001200004353 T.435 Badania operacyjne w zarządzaniu /
1969   2001200201059 T.20105 Badania operacyjne z komputerem : praca zbiorowa /
1970   2001200086212 T.8621 Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii / Anholcer, Marcin
1971   2001200029059 T.2905 Wprowadzenie do badań operacyjnych / Kozubski, Jerzy
1972   2001200065903 T.6590 Wprowadzenie do badań operacyjnych / MOORE, P.G.
1973   2001200075612 T.7561 Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem / Trzaskalik, Tadeusz
1974   2001200056321 T.5632 Wybrane metody badań operacyjnych / MISZCZYŃSKA, DOROTA
1975   2001200090936 T.9093 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1976   2001300039620 TM.3962 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1977   2001300039637 TM.3963 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1978   2001300039644 TM.3964 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1979   2001300039651 TM.3965 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1980   2001300039668 TM.3966 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1981   2001300039675 TM.3967 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1982   2001300039682 TM.3968 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1983   2001300039699 TM.3969 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1984   2001300039705 TM.3970 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1985   2001300040527 TM.4052 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1986   2001300047748 TM.4774 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1987   2001300048103 TM.4810 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1988   2001300048110 TM.4811 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1989   2001300053084 TM.5308 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1990   2001300054043 TM.5404 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1991   2001300056542 TM.5654 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1992   2001300059864 TM.5986 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1993   2001300065186 TM.6518 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1994   2001300065278 TM.6527 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1995   2001300066886 TM.6688 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1996   2001300067838 TM.6783 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1997   2001300068378 TM.6837 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1998   2001300068385 TM.6838 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1999   2001300068927 TM.6892 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
2000   2001300071385 TM.7138 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
2001   2001300081001 TM.8100 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
2002   2001200211218 T.21121 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych / Czyżycki, Rafał.
 
Ekonometria
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2003   2001200027505 T.2750 Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji /
2004   2001200065880 T.6588 Ekonometria : praca zbiorowa /
2005   2001200001277 T.127 Ekonometria : zbiór zadań : praca zbiorowa /
2006   2001200074783 T.7478 Ekonometria : metody, przykłady, zadania /
2007   2001200075735 T.7573 Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Welfe, Aleksander
2008   2001200077357 T.7735 Ekonometria : wybrane zagadnienia / BORKOWSKI, BOLESŁAW
2009   2001200200946 T.20094 Ekonometria : zbiór zadań : praca zbiorowa /
2010   2001200201103 T.20110 Ekonometria : z programem DEMS autorstwa Wojciecha Zatonia / Gajda, Jan Bogusław.
2011   2001200207426 T.20742 Ekonometria : metody, przykłady, zadania /
2012   2001200092510 T.9251 Ekonometria / Maddala, G. S.
2013   2001400783386 TS.78338 Ekonometria / Chow, Gregory C.
2014   2001200000218 T.21 Ekonometria / Chow, Gregory C.
2015   2001200000058 T.5 Ekonometria /
2016   2001200049194 T.4919 Ekonometria /
2017   2001200049200 T.4920 Ekonometria /
2018   2001200049217 T.4921 Ekonometria /
2019   2001200049224 T.4922 Ekonometria /
2020   2001200039522 T.3952 Ekonometria /
2021   2001200131127 T.13112 Ekonometria / Sobczyk, Mieczysław
2022   2001200188794 T.18879 Ekonometria / Maddala, G. S.
2023   2001200206061 T.20606 Ekonometria / Welfe, Aleksander
2024   2001300097842 TM.9784 Ekonometria finansowa : analiza rynku kapitałowego / Tarczyńska-Łuniewska, Małgorzata.
2025   2001200106880 T.10688 Ekonometria i badania operacyjne : podręcznik dla studiów licencjackich /
2026   2001200113543 T.11354 Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach /
2027   2001200117053 T.11705 Ekonometria przestrzenna : metody i modele analizy danych przestrzennych /
2028   2001200081859 T.8185 Ekonometria skłonności / Hozer, Józef
2029   2001200088957 T.8895 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
2030   2001300038500 TM.3850 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
2031   2001200091414 T.9141 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
2032   2001200210785 T.21078 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
2033   2001200095948 T.9594 Ekonometria współczesna / Kośko, Monika.
2034   2001200063411 T.6341 Ekonometryczne modele dobrobytu / Kot, Stanisław Maciej.
2035   2001200099342 T.9934 Ekonometryczne modele rynków finansowych : modele kursów giełdowych i kursów walutowych / Brzeszczyński, Janusz.
2036   2001200135682 T.13568 Mikroekonometria : modele i metody analizy danych indywidualnych /
2037   2001200110191 T.11019 Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w Polsce / Lis, Christian.
2038   2001300079947 TM.7994 Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w Polsce / Lis, Christian.
2039   2001200000621 T.62 Nowa ekonometria / Charemza, Wojciech.
2040   2001200010682 T.1068 Organizacja i eksploatacja portów morskich : zarządzanie, organizacja, eksploatacja / MISZTAL KONRAD
2041   2001200205996 T.20599 Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych : zastosowania w ekonomii i zarządzaniu / Appenzeller, Dorota.
2042   2001200088490 T.8849 Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania : podręcznik z przykładami i zadaniami / Witkowska, Dorota
2043   2001200084669 T.8466 Prognozowanie i symulacje : wybrane zagadnienia / GUZIK, BOGUSŁAW
2044   2001200069901 T.6990 Teoria ekonometrii / Goldberger, Arthur Stanley
2045   2001200108143 T.10814 Wprowadzenie do ekonometrii /
2046   2001200001581 T.158 Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej / Jakubczyc, Jerzy.
2047   2001200005626 T.562 Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach /
2048   2001200089671 T.8967 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Czyżycki, Rafał.
2049   2001200088445 T.8844 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Czyżycki, Rafał.
2050   2001200100048 T.10004 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2051   2001300055347 TM.5534 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2052   2001300055354 TM.5535 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2053   2001300055378 TM.5537 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2054   2001300056559 TM.5655 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2055   2001300061652 TM.6165 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2056   2001300058553 TM.5855 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2057   2001300058560 TM.5856 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2058   2001300058577 TM.5857 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2059   2001300058584 TM.5858 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2060   2001300058591 TM.5859 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2061   2001300062123 TM.6212 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2062   2001300062130 TM.6213 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2063   2001300063472 TM.6347 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2064   2001300067890 TM.6789 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2065   2001300069863 TM.6986 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2066   2001300071460 TM.7146 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2067   2001300073990 TM.7399 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2068   2001300080349 TM.8034 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2069   2001300083791 TM.8379 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
2070   2001200065972 T.6597 Zastosowanie ekonometrii w przedsiębiorstwie : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej /
 
Praca
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2071   2001200191268 T.19126 (PO)Nowoczesny HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu / Balewski, Błażej.
2072   2001200131639 T.13163 10 skutecznych sposobów na oszczędności w kosztach pracy /
2073   2001200115226 T.11522 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy / Branham, Leigh.
2074   2001200139680 T.13968 Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych / Spytek-Bandurska, Grażyna.
2075   2001200212031 T.21203 Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce : w świetle badań empirycznych /
2076   2001200104008 T.10400 Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Gazon, Jules.
2077   2001300078063 TM.7806 Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Gazon, Jules.
2078   2001300078070 TM.7807 Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Gazon, Jules.
2079   2001300088291 TM.8829 Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Gazon, Jules.
2080   2001200064784 T.6478 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz
2081   2001200064791 T.6479 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz
2082   2001200106446 T.10644 Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa / Kmiecik-Baran, Krystyna
2083   2001200123757 T.12375 Bezrobocie i odpowiedzialność / Retowski, Sylwiusz.
2084   2001300091147 TM.9114 Bezrobocie i odpowiedzialność / Retowski, Sylwiusz.
2085   2001300096999 TM.9699 Bezrobocie i odpowiedzialność / Retowski, Sylwiusz.
2086   2001200135361 T.13536 Bezrobocie i polityka zatrudnienia /
2087   2001300097668 TM.9766 Bezrobocie i polityka zatrudnienia /
2088   2001300097675 TM.9767 Bezrobocie i polityka zatrudnienia /
2089   2001300000019 TM.1 Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście : socjologiczne studium zachowań bezrobotnych / Urbanik, Waldemar.
2090   2001200103087 T.10308 Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy / Woźniak-Jęchorek, Beata.
2091   2001300063052 TM.6305 Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy / Woźniak-Jęchorek, Beata.
2092   2001200084737 T.8473 Bezrobocie strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie zachodniopomorskim / Barański, Kazimierz
2093   2001200188053 T.18805 Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego : teoria i praktyka / Gruchelski, Marek.
2094   2001200098673 T.9867 Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych : praca zbiorowa /
2095   2001200110023 T.11002 Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Budnikowski, Tomasz
2096   2001300073068 TM.7306 Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Budnikowski, Tomasz
2097   2001300102089 TM.10208 Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Budnikowski, Tomasz
2098   2001200056925 T.5692 Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy Polski / Milo, Władysław
2099   2001200205729 T.20572 Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Flaszyńska, Ewa
2100   2001200119484 T.11948 Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Kirenko, Janusz
2101   2001200201653 T.20165 Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania / Kirenko, Janusz
2102   2001200115103 T.11510 Bezrobotni Marienthalu / Jahoda, Marie
2103   2001200211911 T.21191 Centra integracji społecznej jako instrument przeciwdziałania bezrobociu w województwie zachodniopomorskim / Pilecki, Bartosz.
2104   2001200130199 T.13019 Co z tą pracą ? : Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej /
2105   2001300099419 TM.9941 Co z tą pracą ? : Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej /
2106   2001300099426 TM.9942 Co z tą pracą ? : Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej /
2107   2001200115172 T.11517 Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Kiersztyn, Anna.
2108   2001200124181 T.12418 Czy Polska importuje bezrobocie? : o wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji / Grotkowska, Gabriela.
2109   2001200115233 T.11523 Depresja w pracy / Maud, Vicky.
2110   2001200188169 T.18816 Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012 / Pilc, Michał.
2111   2001200203602 T.20360 Dyskryminacja w zatrudnieniu / Niedziński, Tomasz.
2112   2001100787691 S.78769 Ekonomia pracy w zarządzaniu / Polańska, Aurelia
2113   2001200073052 T.7305 Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii / Kowal, Edward.
2114   2001200107085 T.10708 Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku / Drela, Karolina.
2115   2001300068750 TM.6875 Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku / Drela, Karolina.
2116   2001200198090 T.19809 Etyczne i społeczne wymiary pracy /
2117   2001200104572 T.10457 Europejski rynek pracy / Wach, Krzysztof
2118   2001300070012 TM.7001 Europejski rynek pracy / Wach, Krzysztof
2119   2001200120404 T.12040 Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy : wybrane uwarunkowania / Szydlik-Leszczyńska, Agata.
2120   2001300089021 TM.8902 Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy : wybrane uwarunkowania / Szydlik-Leszczyńska, Agata.
2121   2001300098016 TM.9801 Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy : wybrane uwarunkowania / Szydlik-Leszczyńska, Agata.
2122   2001200103919 T.10391 Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie : teoria i praktyka /
2123   2001200190315 T.19031 Instytucjonalne uwarunkowania rynku pracy w międzynarodowych przepływach kapitału : bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowej ekonomii instytucjonalnej / Woźniak-Miszewska, Magdalena.
2124   2001200059544 T.5954 Jak szukać pracy w Polsce / GESTERN, ANDRZEJ
2125   2001200108785 T.10878 Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy? /
2126   2001200099649 T.9964 Kapitał ludzki w gospodarce : praca zbiorowa /
2127   2001300110275 TM.11027 Kapitał ludzki w gospodarce : praca zbiorowa /
2128   2001200185953 T.18595 Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim /
2129   2001200115127 T.11512 Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy : skutki dla życia rodzinnego i zawodowego / Głogosz, Dorota.
2130   2001200076732 T.7673 Kompleksowe zarządzanie pracą / JACUKOWICZ, ZOFIA
2131   2001200082337 T.8233 Kręgi bezrobocia : socjologiczna analiza dokumentu urzędowego jako źródła wiedzy o bezrobotnym i bezrobociu / Czyszkiewicz, Ryszard
2132   2001200115271 T.11527 Metody badania pracy / Baraniak, Barbara.
2133   2001200145964 T.14596 Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej / Siek, Elżbieta.
2134   2001200124266 T.12426 Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Bieszk-Stolorz, Beata.
2135   2001300088796 TM.8879 Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Bieszk-Stolorz, Beata.
2136   2001200143670 T.14367 Nasze problemy : bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim / Miś, Lucjan.
2137   2001200216374 T.21637 Nowa rzeczywistość : jak zmieniają się organizacje i oczekiwania pracowników /
2138   2001200115158 T.11515 Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe /
2139   2001200204098 T.20409 Poakcesyjne migracje zarobkowe : kontekst teoretyczno-empiryczny : wsparcie społeczne / Kozielska, Joanna.
2140   2001200107498 T.10749 Podmioty rynku pracy / Czyszkiewicz, Ryszard
2141   2001200095672 T.9567 Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Szylko-Skoczny, Małgorzata.
2142   2001200212024 T.21202 Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej : praca zbiorowa /
2143   2001200144431 T.14443 Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim /
2144   2001200080968 T.8096 Praca dla Polaków w Unii Europejskiej : [jak znaleźć legalną pracę w Unii] / CYRANKOWSKI, JAKUB
2145   2001200216688 T.21668 Praca i konsumpcja w perspektywie tworzenia ładu aksjonormatywnego / Bylok, Felicjan
2146   2001200119835 T.11983 Praca i staże w Unii Europejskiej : przewodnik praktyczny / Dzienisz, Łukasz.
2147   2005600044131 GW.4413 Praca tymczasowa : szanse i zagrożenia / Spytek-Bandurska, Grażyna.
2148   2001200087110 T.8711 Praca w Europie : jak, gdzie i za ile? : poradnik / Skrzypczak, Joanna.
2149   2001200200830 T.20083 Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne /
2150   2001200115240 T.11524 Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Wojdyło, Kamila.
2151   2001200215148 T.21514 Pracować inaczej / Laloux, Frederic
2152   2001200059605 T.5960 Pracownik w zakładzie pracy od przyjęcia do zwolnienia / LIBERA, TADEUSZ
2153   2001200082207 T.8220 Praktyczny poradnik dla poszukujących pracy w krajach Unii Europejskiej : informacje, adresy, bazy danych, wzory dokumentów / Kienzler, Iwona
2154   2001300029355 TM.2935 Praktyczny poradnik dla poszukujących pracy w krajach Unii Europejskiej : informacje, adresy, bazy danych, wzory dokumentów / Kienzler, Iwona
2155   2001200207273 T.20727 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy : zatrudnienie, wynagrodzenie, urlopy, świadczenia / Aniszewska, Grażyna.
2156   2001200076763 T.7676 Prawo pracy a bezrobocie /
2157   2001200056260 T.5626 Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / KABAJ, MIECZYSŁAW
2158   2001200216428 T.21642 Projektowanie systemów premiowych / Manikowski, Robert.
2159   2001200072352 T.7235 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie /
2160   2001200103902 T.10390 Przemiany na współczesnym rynku pracy /
2161   2001200099601 T.9960 Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych : praca zbiorowa /
2162   2001200184925 T.18492 Przestrzenne aspekty rynku pracy na przykładzie Pomorza Środkowego / Figurska, Irena.
2163   2001200195778 T.19577 Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Lubrańska, Anna.
2164   2001200189050 T.18905 Regionalny rynek pracy : relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne / Brzychcy, Katarzyna.
2165   2001200082351 T.8235 Rekrutacja i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej / Marciniak, Jarosław.
2166   2001200146442 T.14644 Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Kozek, Wiesława.
2167   2001200189104 T.18910 Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Kozek, Wiesława.
2168   2001200189111 T.18911 Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja /
2169   2001200087776 T.8777 Rynek pracy w jednoczącej się Europie : wybrane zagadnienia do studiowania / Głąbicka-Auleytner, Katarzyna.
2170   2001200144134 T.14413 Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Szaban, Jolanta.
2171   2001200105968 T.10596 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji /
2172   2001300068095 TM.6809 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji /
2173   2001300077561 TM.7756 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji /
2174   2001200084003 T.8400 Rynek pracy w skali lokalnej /
2175   2001200133589 T.13358 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
2176   2001200195402 T.19540 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
2177   2001200216831 T.21683 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
2178   2001200020780 T.2078 Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Głąbicka-Auleytner, Katarzyna.
2179   2001300059932 TM.5993 Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Głąbicka-Auleytner, Katarzyna.
2180   2001200133954 T.13395 Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną : psychologiczne uwarunkowania / Bajcar, Beata.
2181   2001200184338 T.18433 Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy /
2182   2001200076855 T.7685 Społeczne aspekty bezrobocia : skutki i przeciwdziałanie /
2183   2001200079085 T.7908 Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskieji w Polsce / KABAJ, MIECZYSŁAW
2184   2001300023070 TM.2307 Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskieji w Polsce / KABAJ, MIECZYSŁAW
2185   2005600044162 GW.4416 Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce /
2186   2001200026027 T.2602 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Socha, Mieczysław W.
2187   2001200056901 T.5690 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / Socha, Mieczysław W.
2188   2001200141300 T.14130 Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim /
2189   2001200186356 T.18635 Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku : raport pobadawczy /
2190   2001200115080 T.11508 Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Gawrycka, Małgorzata.
2191   2001200127229 T.12722 Teoria bezrobocia w stanie równowagi / Pissarides, Christopher A.
2192   2001200115202 T.11520 Teoria pracy : implikacje dla pedagogiki pracy / Wilsz, Jolanta.
2193   2001200115097 T.11509 Toksyczne emocje w pracy i jak można sobie z nimi radzić / Frost, Peter J.
2194   2001200213694 T.21369 Uwarunkowania pracy zdalnej w organizacjach w czasie pandemii COVID-19 / Kozioł-Nadolna, Katarzyna.
2195   2001200184567 T.18456 Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej /
2196   2001200211324 T.21132 Własność pracownicza : jak wspiera rozwój biznesu / Rosen, Corey M.
2197   2001200141089 T.14108 Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne / Myjak, Teresa.
2198   2001200113321 T.11332 Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce : raport z badania ewaluacyjnego /
2199   2001200120206 T.12020 Wspólny europejski rynek pracy : geneza, rozwój, funkcjonowanie / Knapińska, Magdalena.
2200   2001200189395 T.18939 Współczesne aspekty rynku pracy /
2201   2001200216404 T.21640 Współczesne monitorowanie pracy : podstawy teoretyczne i metody zastosowania / Woźniak, Jacek
2202   2001200149283 T.14928 Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy /
2203   2001200104282 T.10428 Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa /
2204   2001200186363 T.18636 Zagraniczne migracje zarobkowe : raport pobadawczy /
2205   2001200088407 T.8840 Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bezrobocia / Nahotko, Sławomir.
 
Finanse publiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2206   2001200201387 T.20138 Bezpieczeństwo finansów publicznych / Redo, Magdalena.
2207   2001200109409 T.10940 Budżet a finanse publiczne / Lubińska, Teresa
2208   2001300077875 TM.7787 Budżet a finanse publiczne / Lubińska, Teresa
2209   2001200106972 T.10697 Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi / Lubińska, Teresa
2210   2001300071088 TM.7108 Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi / Lubińska, Teresa
2211   2001200078415 T.7841 Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich = The budget deficyt and the public debt in the selected European countries /
2212   2001200203435 T.20343 Dług publiczny a równowaga fiskalna / Jajko, Beata.
2213   2001200139987 T.13998 Dylematy i wyzwania finansów publicznych /
2214   2001200192012 T.19201 Dyscyplina finansów publicznych : zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne /
2215   2001200058684 T.5868 Elementy finansów publicznych /
2216   2001200058691 T.5869 Elementy finansów publicznych /
2217   2001200058707 T.5870 Elementy finansów publicznych /
2218   2001200058714 T.5871 Elementy finansów publicznych /
2219   2001200058721 T.5872 Elementy finansów publicznych /
2220   2001200066573 T.6657 Elementy finansów publicznych /
2221   2001300020239 TM.2023 Elementy finansów publicznych /
2222   2001200199325 T.19932 Finanse lokalne we Francji / Bouvier, Michel
2223   2001200106941 T.10694 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
2224   2001300069894 TM.6989 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
2225   2001300070890 TM.7089 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
2226   2001300070906 TM.7090 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
2227   2001200092541 T.9254 Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Osiatyński, Jerzy
2228   2001300044037 TM.4403 Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Osiatyński, Jerzy
2229   2001200093814 T.9381 Finanse publiczne : teoria i praktyka / Owsiak, Stanisław
2230   2001200086014 T.8601 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2231   2001300033062 TM.3306 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2232   2001200081026 T.8102 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2233   2001300025203 TM.2520 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2234   2001300025210 TM.2521 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2235   2001300025227 TM.2522 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2236   2001300025234 TM.2523 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2237   2001300025241 TM.2524 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2238   2001300025258 TM.2525 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2239   2001300025265 TM.2526 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2240   2001300025272 TM.2527 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2241   2001300025289 TM.2528 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2242   2001300025302 TM.2530 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2243   2001300025319 TM.2531 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2244   2001300025326 TM.2532 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2245   2001300025333 TM.2533 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2246   2001300027757 TM.2775 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2247   2001300031754 TM.3175 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2248   2001200031670 T.3167 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2249   2001200071706 T.7170 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2250   2001300004659 TM.465 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2251   2001300046239 TM.4623 Finanse publiczne : teoria i praktyka / Owsiak, Stanisław
2252   2001300047809 TM.4780 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2253   2001200097461 T.9746 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2254   2001300051080 TM.5108 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2255   2001300051097 TM.5109 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2256   2001300051691 TM.5169 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2257   2001300051707 TM.5170 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2258   2001200098925 T.9892 Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 /
2259   2001300056450 TM.5645 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
2260   2001300056870 TM.5687 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2261   2001200100710 T.10071 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2262   2001300057174 TM.5717 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2263   2001300057181 TM.5718 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2264   2001300057792 TM.5779 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2265   2001300057808 TM.5780 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2266   2001300057815 TM.5781 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2267   2001300057822 TM.5782 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2268   2001300057839 TM.5783 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2269   2001300057846 TM.5784 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2270   2001300057853 TM.5785 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2271   2001300057860 TM.5786 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2272   2001300057785 TM.5778 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2273   2001300057877 TM.5787 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2274   2001300058010 TM.5801 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2275   2001300058027 TM.5802 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2276   2001300058645 TM.5864 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2277   2001300058706 TM.5870 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2278   2001300058829 TM.5882 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2279   2001300058836 TM.5883 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2280   2001300058843 TM.5884 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2281   2001300058850 TM.5885 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2282   2001300058867 TM.5886 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2283   2001200103025 T.10302 Finanse publiczne : komentarz / Kosikowski, Cezary
2284   2001300066534 TM.6653 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2285   2001300066541 TM.6654 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2286   2001300066862 TM.6686 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2287   2001200113383 T.11338 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
2288   2001300079374 TM.7937 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
2289   2001200114458 T.11445 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2290   2001300084354 TM.8435 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
2291   2001300089700 TM.8970 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2292   2001200130144 T.13014 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2293   2001300092182 TM.9218 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2294   2001300097989 TM.9798 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
2295   2001200144080 T.14408 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
2296   2001200146855 T.14685 Finanse publiczne : komentarz praktyczny : praca zbiorowa /
2297   2001200186776 T.18677 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
2298   2001200191404 T.19140 Finanse publiczne : aspekty teoretyczne i praktyczne /
2299   2001200195310 T.19531 Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Owsiak, Stanisław
2300   2001200021084 T.2108 Finanse publiczne / Gaudemet, Paul Marie
2301   2001200069376 T.6937 Finanse publiczne / KUZIŃSKA, HANNA
2302   2001300002976 TM.297 Finanse publiczne / KUZIŃSKA, HANNA
2303   2001200085260 T.8526 Finanse publiczne / DENEK, EMILIA
2304   2001300031457 TM.3145 Finanse publiczne / DENEK, EMILIA
2305   2001300031464 TM.3146 Finanse publiczne / DENEK, EMILIA
2306   2001200099816 T.9981 Finanse publiczne /
2307   2001200113406 T.11340 Finanse publiczne /
2308   2001200114465 T.11446 Finanse publiczne /
2309   2001300089687 TM.8968 Finanse publiczne /
2310   2001300097972 TM.9797 Finanse publiczne /
2311   2001200187452 T.18745 Finanse publiczne /
2312   2001200125775 T.12577 Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny /
2313   2001300092199 TM.9219 Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny /
2314   2001200190674 T.19067 Finanse publiczne a wybór publiczny : dwie odmienne wizje państwa / Buchanan, James M.
2315   2001200088902 T.8890 Finanse publiczne a wzrost gospodarczy /
2316   2001200109904 T.10990 Finanse publiczne i międzynarodowe /
2317   2001300072948 TM.7294 Finanse publiczne i międzynarodowe /
2318   2001200063855 T.6385 Finanse publiczne i prawo finansowe : (wykłady akademickie) / KOSIKOWSKI, CEZARY
2319   2001200093760 T.9376 Finanse publiczne i prawo finansowe /
2320   2001200193996 T.19399 Finanse publiczne i prawo finansowe /
2321   2001200171413 T.17141 Finanse publiczne i prawo finansowe. T. 1 /
2322   2001200190605 T.19060 Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej : zagadnienia prawne / Borodo, Andrzej
2323   2001200195525 T.19552 Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki : teoria a polska praktyka gospodarcza / Postuła, Marta.
2324   2001200216558 T.21655 Finanse publiczne w obliczu pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie : perspektywa lokalna / Sadowska, Beata Helena.
2325   2001200184598 T.18459 Finanse publiczne w Polsce : przewodnik / Misiąg, Wojciech
2326   2001200093869 T.9386 Finanse publiczne w Polsce / Malinowska-Misiąg, Elżbieta.
2327   2001300045904 TM.4590 Finanse publiczne w Polsce / Malinowska-Misiąg, Elżbieta.
2328   2001200099687 T.9968 Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Kosikowski, Cezary
2329   2001200102127 T.10212 Finanse publiczne w zagrożeniach i szansach wzrostu gospodarki Polski /
2330   2001200075681 T.7568 Finanse publiczne wobec procesów globalizacji /
2331   2001200109416 T.10941 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
2332   2001300074812 TM.7481 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
2333   2001300078049 TM.7804 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
2334   2001300078827 TM.7882 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
2335   2001300082152 TM.8215 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
2336   2001200203350 T.20335 Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego /
2337   2001200211362 T.21136 Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych /
2338   2001200066207 T.6620 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
2339   2001300049711 TM.4971 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
2340   2001300049728 TM.4972 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
2341   2001300096739 TM.9673 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
2342   2001200203541 T.20354 Finansowe instrumenty polityki regionalnej w Polsce / Pietrowski, Wojciech.
2343   2001200078316 T.7831 Finase publiczne / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
2344   2001300026491 TM.2649 Finase publiczne / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
2345   2001200205880 T.20588 Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce /
2346   2001200211959 T.21195 Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej /
2347   2001200190704 T.19070 Instrukcja kontroli finansowej w jednostkach sektora finasów publicznych / Rup, Wojciech.
2348   2001200135613 T.13561 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych /
2349   2001300109163 TM.10916 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych /
2350   2001200125911 T.12591 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
2351   2001300091949 TM.9194 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
2352   2001300108043 TM.10804 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
2353   2001200084393 T.8439 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne /
2354   2001300046246 TM.4624 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne /
2355   2001300049773 TM.4977 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne /
2356   2001200103384 T.10338 Nierównowaga finansów publicznych / Moździerz, Anna.
2357   2001200204012 T.20401 Nowa ustawa o finansach publicznych : szczegółowe omówienie nowych regulacji, m.in.: harmonogram wprowadzania zmian, obowiązki i uprawnienia osób i organów, likwidacja niektórych jednostek i wprowadzenie nowych - zasady i konsekwencje / Puchacz, Krzysztof.
2358   2001200126000 T.12600 Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu /
2359   2001200104923 T.10492 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
2360   2001300065032 TM.6503 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
2361   2001300068606 TM.6860 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
2362   2001200116223 T.11622 Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej / Kowalczyk, Ewaryst.
2363   2001200211843 T.21184 Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin : czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych / Chodakowska, Aneta.
2364   2001200214189 T.21418 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda ekonomizacji dostarczania dóbr publicznych w ujęciu porównawczym / Kargol-Wasiluk, Aneta.
2365   2001200194160 T.19416 Patologie i oszustwa w finansach publicznych : badanie skali marnotrawstwa środków publicznych w świetle rosnącego zadłużenia kraju / Schneider, Karol.
2366   2001200072826 T.7282 Podstawy finansów publicznych / PODSTAWKA, MARIAN
2367   2001200094361 T.9436 Podstawy finansów publicznych / Brzozowska, Krystyna.
2368   2001300048783 TM.4878 Podstawy finansów publicznych / Brzozowska, Krystyna.
2369   2001300113160 TM.11316 Podstawy finansów publicznych / Brzozowska, Krystyna.
2370   2001200204197 T.20419 Prawo finansów publicznych /
2371   2001200204487 T.20448 Prawo finansów publicznych / Mikos-Sitek, Agnieszka.
2372   2001200115882 T.11588 Redystrybucja : grabież czy ignorancja / Jouvenel, Bertrand de
2373   2001200192982 T.19298 Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007 / Aksman, Ewa.
2374   2001200152269 T.15226 Reforma sektora finansów publicznych w kontekście integracji Polski ze strefą euro w dobie światowego kryzysu gospodarczego / Kamba-Kibatshi, Marcel.
2375   2001200126963 T.12696 Sektor finansów publicznych / Ciupek, Bożena.
2376   2001200116193 T.11619 Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego /
2377   2001200109713 T.10971 System finansów publicznych / Ciupek, Bożena.
2378   2001200111099 T.11109 System finansów publicznych /
2379   2001200204500 T.20450 Ustawa o finansach publicznych : komentarz praktyczny : praca zbiorowa /
2380   2001200190421 T.19042 Współczesne finanse publiczne / Woźniak, Barbara
2381   2001200103872 T.10387 Wybrane zagadnienia finansów publicznych / Kańduła, Sławomira.
2382   2001200066139 T.6613 Zamówienia publiczne : poradnik, katalog firm / BUDNIK, GRAŻYNA
2383   2001200103155 T.10315 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2384   2001300062260 TM.6226 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2385   2001300063540 TM.6354 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2386   2001300063557 TM.6355 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2387   2001300063564 TM.6356 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2388   2001300063571 TM.6357 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2389   2001300063588 TM.6358 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
2390   2001300004727 TM.472 Zarys finansów publicznych i prawa finansowego /
2391   2001200186981 T.18698 Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking /
2392   2001200209802 T.20980 Zarządzanie finansami publicznymi : od budżetów gmin do strategii globalnych / Malinowska-Misiąg, Elżbieta.
2393   2001200108037 T.10803 Zarządzanie finansami publicznymi / Piotrowska-Marczak, Krystyna
2394   2001300076359 TM.7635 Zarządzanie finansami publicznymi / Piotrowska-Marczak, Krystyna
2395   2001200150258 T.15025 Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych : wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem z komentarzem uwzględniająca wymogi wynikające z Komunikatu Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56) / Puchacz, Krzysztof.
2396   2001300106544 TM.10654 Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych : wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem z komentarzem uwzględniająca wymogi wynikające z Komunikatu Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56) / Puchacz, Krzysztof.
 
Nieruchomości
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2397   2001200051470 T.5147 Aktualna ustawa o własności lokali : praktyczny komentarz / ŁYSZCZAK, WIKTOR E.
2398   2001200149498 T.14949 Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie : prawo, instrumenty, dochody gmin / Cymerman, Joanna.
2399   2001200199585 T.19958 Ekonomiczny wymiar nieruchomości / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2400   2001200131448 T.13144 Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Horoszko, Michał.
2401   2001300106414 TM.10641 Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Horoszko, Michał.
2402   2001200136313 T.13631 Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur / Źróbek, Sabina
2403   2001300105646 TM.10564 Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur / Źróbek, Sabina
2404   2001200213670 T.21367 Ile jest warta nieruchomość / Mączyńska-Ziemacka, Elżbieta.
2405   2001200051494 T.5149 Inwestowanie w nieruchomości : praca zbiorowa /
2406   2001200201493 T.20149 Jak inwestować w nieruchomości : kompendium inwestora / Kleczewski, Damian.
2407   2001200049804 T.4980 Jak zostać właścicielem nieruchomości? : poradnik / RADYŃSKA-JANAS, ANNA
2408   2001200049811 T.4981 Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. T. 1, (Działy I i II ustawy) /
2409   2001200049828 T.4982 Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. T. 2, (Działy III-VII ustawy) /
2410   2001200097256 T.9725 Marketing na rynku nieruchomości / Stachura, Ewa
2411   2001200095085 T.9508 Metody ilościowe w analizie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Polsce / Czyżycki, Rafał.
2412   2001300096883 TM.9688 Metody ilościowe w analizie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Polsce / Czyżycki, Rafał.
2413   2001200139734 T.13973 Nieruchomości : aspekty podatkowe i cywilnoprawne / Brzeszczyńska, Stella.
2414   2001200039713 T.3971 Nieruchomość a rynek / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2415   2001200051449 T.5144 Nieruchomość a rynek / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2416   2001200051456 T.5145 Nieruchomość a rynek / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2417   2001200051463 T.5146 Nieruchomość a rynek / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2418   2001300095411 TM.9541 Nieruchomość a rynek / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2419   2001200091896 T.9189 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2420   2001200130854 T.13085 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2421   2001300105714 TM.10571 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2422   2001200049774 T.4977 Obrót nieruchomościami : wzory umów z objaśnieniami / Jamróg, Sławomir.
2423   2001200123603 T.12360 Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce / Doganowski, Roman.
2424   2001300091994 TM.9199 Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce / Doganowski, Roman.
2425   2001200190582 T.19058 Opodatkowanie rynku nieruchomości /
2426   2001200149337 T.14933 Plany zarządzania nieruchomościami : modele, metody, narzędzia / Sobczak, Andrzej
2427   2001200049521 T.4952 Plany zarządzania nieruchomościami / Sobczak, Andrzej
2428   2001200053207 T.5320 Plany zarządzania nieruchomościami / Sobczak, Andrzej
2429   2001200140952 T.14095 Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Małkowska, Agnieszka
2430   2001200145551 T.14555 Podstawy gospodarowania nieruchomościami /
2431   2001200149351 T.14935 Podstawy zarządzania nieruchomościami /
2432   2001200039560 T.3956 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
2433   2001200039577 T.3957 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
2434   2001200039584 T.3958 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
2435   2001200039591 T.3959 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
2436   2001200039607 T.3960 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
2437   2001200039614 T.3961 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
2438   2001200039621 T.3962 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
2439   2001200039638 T.3963 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
2440   2001200039645 T.3964 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
2441   2001200147067 T.14706 Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości / Wolanin, Marian.
2442   2001200064302 T.6430 Prawo obrotu nieruchomościami /
2443   2001200213311 T.21331 Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej /
2444   2001200146435 T.14643 Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie /
2445   2001200189128 T.18912 Rynek usług zarządzania nieruchomościami / Najbar, Katarzyna.
2446   2001200146459 T.14645 Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności / Siemińska, Ewa.
2447   2001200051487 T.5148 System i procedury szacowania nieruchomości /
2448   2001200049781 T.4978 Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych /
2449   2001200149245 T.14924 Umowa przedwstępna dotycząca zakupu nieruchomości / Wajda, Dominik.
2450   2001200186332 T.18633 Wartość i jej szacowanie / Iwanek, Tadeusz.
2451   2001200049750 T.4975 Wartość rynkowa nieruchomości : wycena nieruchomości i przedsiębiorstw (WNP) / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2452   2001200056390 T.5639 Wspólnota mieszkaniowa w praktyce / Góra, Ewa
2453   2001200212239 T.21223 Wybrane problemy masowej wyceny nieruchomości na rynkach słabo rozwiniętych / Gnat, Sebastian.
2454   2001200056703 T.5670 Wycena nieruchomości / BOCZEK, ZBIGNIEW J.
2455   2001200145162 T.14516 Wycena nieruchomości / Żak, Mirosław
2456   2001200149276 T.14927 Wycena nieruchomości leśnych / Nowak, Andrzej
2457   2001200197697 T.19769 Zarabiaj na nieruchomościach : jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie : praktyczny poradnik / Danowska-Ździebło, Agata.
2458   2001200049798 T.4979 Zarządzanie nieruchomościami : zbiór przepisów prawnych z omówieniem /
2459   2001200033018 T.3301 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / Śliwiński, Artur
2460   2001200039652 T.3965 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / Śliwiński, Artur
2461   2001200039669 T.3966 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / Śliwiński, Artur
2462   2001200039676 T.3967 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / Śliwiński, Artur
2463   2001200039683 T.3968 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / Śliwiński, Artur
2464   2001200039690 T.3969 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / Śliwiński, Artur
2465   2001200039706 T.3970 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / Śliwiński, Artur
2466   2001200145827 T.14582 Zarządzanie nieruchomościami /
2467   2001300103765 TM.10376 Zarządzanie nieruchomościami /
2468   2001300103772 TM.10377 Zarządzanie nieruchomościami /
2469   2001200149412 T.14941 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi : praca zbiorowa /
2470   2001200145834 T.14583 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi : aspekty prawne i organizacyjne / Bończak-Kucharczyk, Ewa
2471   2001200049842 T.4984 Zasady wyceny nieruchomości w świecie /
 
Podatki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2472   2001200090462 T.9046 Abc VAT-u / Markowski, Włodzimierz J.
2473   2001200107825 T.10782 Amortyzacja podatkowa i bilansowa / Nawrot, Rafał Aleksander.
2474   2001200115950 T.11595 Ceny i porozumienia transferowe w praktyce : wybrane zagadnienia prawnopodatkowe / Stanik, Krzysztof J.
2475   2001200063435 T.6343 Ceny transferowe : teoria i praktyka / Sojak, Sławomir
2476   2001200115943 T.11594 Ceny transferowe : odpowiedzialność karna skarbowa, dokumentacje podatkowe / Mika, Jarosław F.
2477   2001300094872 TM.9487 Ceny transferowe : teoria i praktyka / Sojak, Sławomir
2478   2001200141331 T.14133 Ceny transferowe : narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej / Barowicz, Marek
2479   2001200151361 T.15136 Ceny transferowe : analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań praktycznych / Wiśniewski, Paweł
2480   2001200193682 T.19368 Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw / Adamczyk, Adam
2481   2001200082016 T.8201 Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw / KULAWCZUK, PRZEMYSŁAW
2482   2001200123290 T.12329 Egzamin na doradcę podatkowego : testy / Jabłoński, Mariusz
2483   2001200193651 T.19365 Elementy optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie /
2484   2001200210808 T.21080 Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych - sprawujących nadzór nad podatnikami płatnikami i importerami (lata 1991-2017) / Szymanek, Paweł.
2485   2001200066252 T.6625 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 6, Opodatkowanie /
2486   2001300049766 TM.4976 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 6, Opodatkowanie /
2487   2001200080210 T.8021 Gminne podatki i opłaty budżetowe / Hanusz, Antoni
2488   2001200199318 T.19931 Kontrola skarbowa / Kulicki, Jacek.
2489   2001200069765 T.6976 Korzyści podatkowe dla firm / MAŃK-KOZAKIEWICZ, URSZULA
2490   2001200150715 T.15071 Leksykon podatkowy hotelarza : PIT, CIT, VAT / Styczyński, Rafał.
2491   2001200096013 T.9601 Międzynarodowe planowanie podatkowe /
2492   2001200068836 T.6883 Nowe zasady opodatkowania stron umów leasingu, najmu i dzierżawy podatkami dochodowymi / Biegalski, Adam.
2493   2001300106520 TM.10652 Nowy leksykon VAT 2013/2014 / Maruchin, Wojciech.
2494   2001200152214 T.15221 Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw /
2495   2001200209215 T.20921 Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości /
2496   2001200033780 T.3378 Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce / SOKOŁOWSKI, JERZY
2497   2001200114267 T.11426 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2498   2001300080608 TM.8060 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2499   2001300080615 TM.8061 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2500   2001300080622 TM.8062 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2501   2001300080639 TM.8063 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2502   2001300080646 TM.8064 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2503   2001300081711 TM.8171 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2504   2001300081674 TM.8167 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2505   2001300081681 TM.8168 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2506   2001300081698 TM.8169 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2507   2001300081704 TM.8170 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2508   2001200136467 T.13646 Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych / Dudziak, Sławomir.
2509   2001200194085 T.19408 Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
2510   2001200185441 T.18544 Opodatkowanie spółek kapitałowych : połączenia, podziały i inne czynności restrukturyzacyjne / Szymański, Krzysztof G.
2511   2001200079863 T.7986 Opodatkowanie umowy forfaitingu / KORCZYŃSKI, IRENEUSZ
2512   2001200185465 T.18546 Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców / Kudert, Stephan
2513   2001200206887 T.20688 Ordynacja podatkowa /
2514   2001200069802 T.6980 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2002 T.1 / KULICKI, JACEK
2515   2001200185946 T.18594 Podatek dochodowy od osób prawnych a wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania w finansach przedsiębiorstwa / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
2516   2001200144660 T.14466 Podatek od środków transportowych : komentarz praktyczny / Adamek, Marcin.
2517   2001200144318 T.14431 Podatek VAT w branży TSL : prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki /
2518   2001200078392 T.7839 Podatki - Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Krajewska, Anna
2519   2001300029614 TM.2961 Podatki - Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Krajewska, Anna
2520   2001300029621 TM.2962 Podatki - Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Krajewska, Anna
2521   2001200123276 T.12327 Podatki : ujednolicone przepisy /
2522   2001200144677 T.14467 Podatki : ujednolicone przepisy /
2523   2001200138867 T.13886 Podatki 2013 : ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa : teksty ujednolicone /
2524   2001200149771 T.14977 Podatki 2013 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym /
2525   2001300106292 TM.10629 Podatki 2013 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym /
2526   2001200150760 T.15076 Podatki 2013 : wraz z komentarzem /
2527   2001200137778 T.13777 Podatki i opłaty lokalne : 601 pytań i odpowiedzi /
2528   2001300103444 TM.10344 Podatki i opłaty lokalne : 601 pytań i odpowiedzi /
2529   2001200213151 T.21315 Podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny /
2530   2001200116087 T.11608 Podatki i opłaty w gminie 2011 : wybór aktów prawnych /
2531   2001200108402 T.10840 Podatki i składki w działalności przedsiębiorców / Felis, Paweł
2532   2001200112744 T.11274 Podatki w Polsce : zarys wykładu / Wyrzykowski, Wojciech
2533   2001200123641 T.12364 Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Krajewska, Anna
2534   2001300089892 TM.8989 Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Krajewska, Anna
2535   2001300093233 TM.9323 Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Krajewska, Anna
2536   2001200108419 T.10841 Podatki w Unii Europejskiej / Krajewska, Anna
2537   2001300074546 TM.7454 Podatki w Unii Europejskiej / Krajewska, Anna
2538   2001300074553 TM.7455 Podatki w Unii Europejskiej / Krajewska, Anna
2539   2001300074560 TM.7456 Podatki w Unii Europejskiej / Krajewska, Anna
2540   2001200117824 T.11782 Podatkowa księga przychodów i rozchodów : praktyczne problemy prowadzenia / Styczyński, Rafał.
2541   2001200118869 T.11886 Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2011 roku /
2542   2001200069437 T.6943 Podatkowe ABC... na 2002 r. : omówienie zmian i nowelizacji przepisów podatkowych w 2002 r. / Dereń, Aldona Małgorzata.
2543   2001200045806 T.4580 Podatkowe raje i usługi Offshore / Wotava, Milan.
2544   2001200208638 T.20863 Podatkowe uwarunkowania decyzji przedsiębiorstw / Biernacki, Krzysztof
2545   2001200073915 T.7391 Podatnik kontra urząd skarbowy : poznaj swoje prawa i z nich korzystaj... / Jankowiak, Dariusz.
2546   2001200056789 T.5678 Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo w UE [Unii Europejskiej] / KOTOWSKA, ELŻBIETA
2547   2001200056796 T.5679 Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo w UE [Unii Europejskiej] / KOTOWSKA, ELŻBIETA
2548   2001200056802 T.5680 Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo w UE [Unii Europejskiej] / KOTOWSKA, ELŻBIETA
2549   2001200056826 T.5682 Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo w UE [Unii Europejskiej] / KOTOWSKA, ELŻBIETA
2550   2001200056833 T.5683 Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo w UE [Unii Europejskiej] / KOTOWSKA, ELŻBIETA
2551   2001200112737 T.11273 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław
2552   2001300078216 TM.7821 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław
2553   2001300078209 TM.7820 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław
2554   2001200114908 T.11490 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław
2555   2001200007910 T.791 Polityka fiskalna / Fedorowicz, Zdzisław
2556   2001200007927 T.792 Polityka fiskalna / Fedorowicz, Zdzisław
2557   2001200119804 T.11980 Polityka fiskalna / Redo, Magdalena.
2558   2001200214554 T.21455 Polski Ład w pytaniach i odpowiedziach : najważniejsze zmiany w PIT i składkach na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji : ustawa o PIT obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. / Kolek, Antoni.
2559   2001200073410 T.7341 Polski system podatkowy : strategia transformacji / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
2560   2001200076268 T.7626 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
2561   2001300019776 TM.1977 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
2562   2001300019783 TM.1978 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
2563   2001300019790 TM.1979 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
2564   2001300019806 TM.1980 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
2565   2001300019813 TM.1981 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
2566   2001300019820 TM.1982 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
2567   2001300019837 TM.1983 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
2568   2001300019844 TM.1984 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
2569   2001300019851 TM.1985 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
2570   2001200084508 T.8450 Polski system podatkowy : założenia a praktyka /
2571   2001300029843 TM.2984 Polski system podatkowy : założenia a praktyka /
2572   2001200103148 T.10314 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
2573   2001300064707 TM.6470 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
2574   2001200108396 T.10839 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
2575   2001300072283 TM.7228 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
2576   2001300113184 TM.11318 Polski system podatkowy : strategia transformacji / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
2577   2001200094835 T.9483 Polski system podatkowy / Szczodrowski, Grzegorz.
2578   2001300060181 TM.6018 Polski system podatkowy / Szczodrowski, Grzegorz.
2579   2001200086434 T.8643 Polski system podatków i opłat w zarysie / WYRZYKOWSKI, WOJCIECH
2580   2001200136481 T.13648 Polskie prawo podatkowe / Olesińska, Agnieszka
2581   2001200212796 T.21279 Postępowanie w sprawach podatkowych : komentarz praktyczny / Malinowski, Dariusz.
2582   2001200080203 T.8020 Prawo podatkowe przedsiębiorców / Litwińczuk, Hanna.
2583   2001300103512 TM.10351 Prawo podatkowe przedsiębiorców /
2584   2001300103529 TM.10352 Prawo podatkowe przedsiębiorców /
2585   2001200145582 T.14558 Prawo podatkowe przedsiębiorców /
2586   2001200126437 T.12643 Prawo podatkowe w zarysie / Kosakowski, Edward.
2587   2001200092183 T.9218 Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej /
2588   2001200031274 T.3127 Prawo podatkowe. BRZEZIŃSKI BOGUMIŁ
2589   2001200084522 T.8452 Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów UniiEuropejskiej / POMORSKA, ALICJA
2590   2001300029874 TM.2987 Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów UniiEuropejskiej / POMORSKA, ALICJA
2591   2001300029881 TM.2988 Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów UniiEuropejskiej / POMORSKA, ALICJA
2592   2001200209291 T.20929 Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego /
2593   2001200083747 T.8374 Raje podatkowe a unikanie opodatkowania / Lipowski, Tomasz.
2594   2001200074097 T.7409 Rola podatków pośrednich w Polsce / Kuzińska, Hanna.
2595   2001200141935 T.14193 Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek /
2596   2001300099433 TM.9943 Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek /
2597   2001200134081 T.13408 Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej / Szymański, Waldemar
2598   2001300077325 TM.7732 System podatkowy / Maruchin, Wojciech.
2599   2001300077332 TM.7733 System podatkowy / Maruchin, Wojciech.
2600   2001200112362 T.11236 System podatkowy / Maruchin, Wojciech.
2601   2001200102844 T.10284 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2602   2001300060822 TM.6082 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2603   2001300064189 TM.6418 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2604   2001300064196 TM.6419 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2605   2001300064202 TM.6420 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2606   2001300064219 TM.6421 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2607   2001300064226 TM.6422 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2608   2001300064233 TM.6423 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2609   2001300064240 TM.6424 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2610   2001300064387 TM.6438 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2611   2001300071378 TM.7137 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2612   2001300073945 TM.7394 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2613   2001300073952 TM.7395 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2614   2001300073969 TM.7396 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2615   2001300075956 TM.7595 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2616   2001300080103 TM.8010 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2617   2001300083845 TM.8384 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2618   2001300083852 TM.8385 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2619   2001300083869 TM.8386 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2620   2001300083876 TM.8387 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2621   2001300083883 TM.8388 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2622   2001300083890 TM.8389 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2623   2001300083906 TM.8390 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2624   2001300083913 TM.8391 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2625   2001300085979 TM.8597 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
2626   2001200195174 T.19517 System podatkowy w Polsce : jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania /
2627   2001200106767 T.10676 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert
2628   2001200108372 T.10837 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert
2629   2001200094309 T.9430 System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania / Grądalski, Feliks.
2630   2001200070464 T.7046 System podatkowy w Unii Europejskiej, czyli jakie podatki będziemy płacić fiskusowi /
2631   2001200077562 T.7756 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2632   2001300020857 TM.2085 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2633   2001300020864 TM.2086 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2634   2001300020871 TM.2087 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2635   2001300020932 TM.2093 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2636   2001300020949 TM.2094 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2637   2001300020956 TM.2095 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2638   2001300020963 TM.2096 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2639   2001300020970 TM.2097 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2640   2001300020987 TM.2098 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2641   2001300035561 TM.3556 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2642   2001300037145 TM.3714 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2643   2001300038036 TM.3803 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2644   2001300038043 TM.3804 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2645   2001300041012 TM.4101 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2646   2001300046680 TM.4668 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2647   2001300053848 TM.5384 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2648   2001300068835 TM.6883 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2649   2001300099570 TM.9957 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
2650   2001200091377 T.9137 Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej / Wach, Krzysztof
2651   2001300048035 TM.4803 Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej / Wach, Krzysztof
2652   2001200080036 T.8003 Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich / KARPUS, KAROLINA
2653   2001300024206 TM.2420 Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich / KARPUS, KAROLINA
2654   2001200082009 T.8200 Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce : praca zbiorowa /
2655   2001200177408 T.17740 VAT : praktyczny poradnik w zakresie podatku od towarów i usług / Młodzikowska, Danuta.
2656   2001200083846 T.8384 Wstęp do teorii opodatkowania / GRĄDALSKI, FELIKS
2657   2001300030030 TM.3003 Wstęp do teorii opodatkowania / GRĄDALSKI, FELIKS
2658   2001200069383 T.6938 Wszystko o podatkach / GOLAT, MONIKA
2659   2001200105487 T.10548 Zarządzanie podatkami / Szlęzak-Matusewicz, Joanna.
2660   2001200127892 T.12789 Zasady podatkowe w teorii i praktyce / Kosek-Wojnar, Maria.
2661   2001200138393 T.13839 Zasady prawa unijnego w VAT /
2662   2001200038648 T.3864 Zryczałtowane formy opodatkowania 2000 / ŁĘDZEWICZ, DOROTA
2663   2001200038655 T.3865 Zryczałtowane formy opodatkowania 2000 / ŁĘDZEWICZ, DOROTA
 
Kredyty
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2664   2001200190513 T.19051 Bankier ubogich : historia mikrokredytu / Yunus, Muhammad
2665   2001200081804 T.8180 Credit scoring : metoda zarządzania ryzykiem kredytowym / Matuszyk, Anna.
2666   2001200202896 T.20289 Credit scoring / Matuszyk, Anna.
2667   2001200135903 T.13590 Credit scoring i credit rating : zastosowanie w banku komercyjnym / Kraska, Marcin.
2668   2001200054884 T.5488 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / Janc, Alfred
2669   2001200057977 T.5797 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / Janc, Alfred
2670   2001200061042 T.6104 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / Janc, Alfred
2671   2001300096630 TM.9663 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / Janc, Alfred
2672   2001200139901 T.13990 Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych / Langner, Agnieszka.
2673   2001200103476 T.10347 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2674   2001300061904 TM.6190 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2675   2001300064615 TM.6461 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2676   2001300064622 TM.6462 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2677   2001300065711 TM.6571 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2678   2001300084200 TM.8420 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2679   2001300097828 TM.9782 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
2680   2001200001376 T.137 Ekonomika i organizacja kredytu hipotecznego w Polsce / Rosińska, Monika K.
2681   2001200093043 T.9304 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Bartkowiak, Barbara.
2682   2001300045676 TM.4567 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Bartkowiak, Barbara.
2683   2001300079381 TM.7938 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Bartkowiak, Barbara.
2684   2001200188398 T.18839 Hipoteczny pieniądz bankowy / Półtorak, Bogusław.
2685   2001200124747 T.12474 Instytucje finansowe z sercem : historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych / Orzeszko, Teresa.
2686   2001200049934 T.4993 Karty kredytowe / Stecki, Leopold
2687   2001200120435 T.12043 Kredyt hipoteczny : poradnik / Dobosiewicz, Zbigniew
2688   2001300089182 TM.8918 Kredyt hipoteczny : poradnik / Dobosiewicz, Zbigniew
2689   2001200090042 T.9004 Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE / Szpringer, Włodzimierz.
2690   2001300094964 TM.9496 Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE / Szpringer, Włodzimierz.
2691   2001200208652 T.20865 Kredyt kupiecki w Polsce : determinanty popytowe i podażowe / Becella, Adrian.
2692   2001200144189 T.14418 Kredytowanie gospodarstw domowych / Wałęga, Grzegorz
2693   2001300124333 TM.12433 Kredytowanie gospodarstw domowych / Wałęga, Grzegorz
2694   2001200144196 T.14419 Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - specyfika, procesy, polityka / Czajkowska, Agnieszka
2695   2001300006424 TM.642 Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu / Kasapi, Andrew.
2696   2001200067365 T.6736 Kredyty : poradnik dla praktyków. T. 1 /
2697   2001200067372 T.6737 Kredyty : poradnik dla praktyków. T. 2 /
2698   2001200084287 T.8428 Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw : (na podstawie badań w województwie warmińsko-mazurskim) / SOŁOMA, ANDRZEJ
2699   2001300031730 TM.3173 Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw : (na podstawie badań w województwie warmińsko-mazurskim) / SOŁOMA, ANDRZEJ
2700   2001200100529 T.10052 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
2701   2001300058430 TM.5843 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
2702   2001200114137 T.11413 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
2703   2001300085436 TM.8543 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
2704   2001300089199 TM.8919 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
2705   2001200094569 T.9456 Kredyty i gwarancje bankowe / Dobosiewicz, Zbigniew
2706   2001300059031 TM.5903 Kredyty i gwarancje bankowe / Dobosiewicz, Zbigniew
2707   2001200086328 T.8632 Kredyty konsorcjalne / ORŁOWSKA, RENATA
2708   2001200094521 T.9452 Metody oceny ryzyka kredytowego / Wójciak, Mirosław.
2709   2001300048981 TM.4898 Metody oceny ryzyka kredytowego / Wójciak, Mirosław.
2710   2001200060670 T.6067 Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus / SAUNDERS, ANTHONY
2711   2001200119460 T.11946 Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym /
2712   2001300089823 TM.8982 Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym /
2713   2001300104311 TM.10431 Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym /
2714   2001200146190 T.14619 Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne / Białek-Jaworska, Anna.
2715   2001200125942 T.12594 Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym / Kijek, Arkadiusz.
2716   2001200024559 T.2455 Ocena i kontrola ryzyka kredytowego bankowych usług operacyjnych / Mayland, Paul F.
2717   2001200040115 T.4011 Opłacalność działalności kredytowej banku / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2718   2001200057274 T.5727 Opłacalność działalności kredytowej banku / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2719   2001300000927 TM.92 Opłacalność działalności kredytowej banku / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2720   2001200211966 T.21196 Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne / Huerta de Soto, Jesús
2721   2001200120312 T.12031 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan
2722   2001300089977 TM.8997 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan
2723   2001300093295 TM.9329 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan
2724   2001300097316 TM.9731 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan
2725   2001200067358 T.6735 Poradnik kredytowy dla bankowców / Patterson, Robert
2726   2001200093692 T.9369 Pośrednictwo kredytowe w Polsce : podręcznik dla praktyków /
2727   2001300056894 TM.5689 Pośrednictwo kredytowe w Polsce : podręcznik dla praktyków /
2728   2001200110702 T.11070 Pośrednictwo kredytowe w Polsce / Waliszewski, Krzysztof.
2729   2001300082176 TM.8217 Pośrednictwo kredytowe w Polsce / Waliszewski, Krzysztof.
2730   2001200001567 T.156 Przewodnik po ofercie banków : kredyty dla firm, gwarancje bankowe, wykup wierzytelności /
2731   2001200114151 T.11415 Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego / Gwizdała, Jerzy.
2732   2001300082169 TM.8216 Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego / Gwizdała, Jerzy.
2733   2001200080616 T.8061 Ryzyko kredytowe w systemie bankowym / Janasz, Krzysztof.
2734   2001200203381 T.20338 Sekurytyzacja kredytu hipotecznego : na podstawie działalności banków hipotecznych / Półtorak, Bogusław.
2735   2001200177453 T.17745 Systemy wymiany informacji kredytowej - doświadczenia polskie i europejskie /
2736   2001200204746 T.20474 Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe / Białek-Jaworska, Anna.
2737   2001200045813 T.4581 Weksel i obrót wekslowy / Piekarczyk, Henryk.
2738   2001200045820 T.4582 Weksel i obrót wekslowy / Piekarczyk, Henryk.
2739   2001200045837 T.4583 Weksel i obrót wekslowy / Piekarczyk, Henryk.
2740   2001200105579 T.10557 Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym : elementy systemu / Wiatr, Maciej S.
2741   2001200124211 T.12421 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
2742   2001300091475 TM.9147 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
2743   2001300093011 TM.9301 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
2744   2001300153494 TM.15349 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
2745   2001200124228 T.12422 Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
2746   2001300090973 TM.9097 Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
2747   2001300093004 TM.9300 Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
2748   2001200105463 T.10546 Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach / Rytko, Piotr.
2749   2001300066664 TM.6666 Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach / Rytko, Piotr.
2750   2001200129421 T.12942 Zarządzanie portfelem kredytowym banku / Krysiak, Andrzej
2751   2001300096425 TM.9642 Zarządzanie portfelem kredytowym banku / Krysiak, Andrzej
2752   2001200067396 T.6739 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku / Borys, Grażyna
 
Fuzje. Holdingi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2753   2001200088070 T.8807 Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw / Fołtyn, Waldemar.
2754   2001200205675 T.20567 Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce / Grobelny, Przemysław
2755   2001200124631 T.12463 Fuzje i przejęcia : dlaczego kończą się (nie) powodzeniem / Rozwadowska, Barbara.
2756   2001200206184 T.20618 Fuzje i przejęcia : narzędzie podejmowania decyzji strategicznych / Johnson, Hazel J.
2757   2001200027673 T.2767 Fuzje i przejęcia / Szczepankowski, Piotr.
2758   2001200050770 T.5077 Fuzje i przejęcia / Sudarsanam, Sudi.
2759   2001300063656 TM.6365 Fuzje i przejęcia / Sudarsanam, Sudi.
2760   2001200104619 T.10461 Fuzje i przejęcia /
2761   2001300065704 TM.6570 Fuzje i przejęcia /
2762   2001300067517 TM.6751 Fuzje i przejęcia /
2763   2001300067524 TM.6752 Fuzje i przejęcia /
2764   2001300072245 TM.7224 Fuzje i przejęcia /
2765   2001200015656 T.1565 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
2766   2001200015663 T.1566 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
2767   2001200030123 T.3012 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.
2768   2001200124648 T.12464 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
2769   2001300095220 TM.9522 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
2770   2001300102003 TM.10200 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
2771   2001200054907 T.5490 Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych / Lewandowski, Marcin
2772   2001200057649 T.5764 Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych / Lewandowski, Marcin
2773   2001200126635 T.12663 Fuzje, przejęcia... : wybrane aspekty integracji /
2774   2001200042140 T.4214 Handel zagraniczny / Dudziński, Jerzy
2775   2001200042157 T.4215 Handel zagraniczny / Dudziński, Jerzy
2776   2001200055164 T.5516 Holding - kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
2777   2001300079497 TM.7949 Holding - kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
2778   2001200079955 T.7995 Holding : grupa kapitałowa / Kreft, Zbigniew
2779   2001300024114 TM.2411 Holding : grupa kapitałowa / Kreft, Zbigniew
2780   2001300024596 TM.2459 Holding : grupa kapitałowa / Kreft, Zbigniew
2781   2001300025708 TM.2570 Holding : grupa kapitałowa / Kreft, Zbigniew
2782   2001200050015 T.5001 Holding / Stecki, Leopold
2783   2001200088469 T.8846 Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym / TOBOREK-MAZUR, JOANNA
2784   2001300098818 TM.9881 Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym / TOBOREK-MAZUR, JOANNA
2785   2001200076107 T.7610 Holding w gospodarce krajowej : praktyczny poradnik tworzenia / Nogalski, Bogdan
2786   2001200079498 T.7949 Holdingi po polsku : od sukcesów do porażek : studia przypadków /
2787   2001300025104 TM.2510 Holdingi po polsku : od sukcesów do porażek : studia przypadków /
2788   2001200138577 T.13857 Polskie transakcje stulecia : Możejki Nafta, Polkomtel, Unipetrol / Smorszczewski, Cezary K.
2789   2001200087141 T.8714 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm / MACHAŁA, ROBERT
2790   2001200097249 T.9724 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm 2007 / Machała, Robert.
 
Franchising
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2791   2001200112492 T.11249 Franchising : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Antonowicz, Alicja
2792   2001200107900 T.10790 Franczyza : droga do sukcesu / Stawicka, Magdalena.
2793   2001200108471 T.10847 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
2794   2001200207839 T.20783 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
2795   2001200213915 T.21391 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
2796   2001200107443 T.10744 Przewodnik po franczyzie : jak wybrać najlepszą dla Twojego biznesu ? / Murray, Iain.
2797   2001200004766 T.476 Umowy franchisingowe / Fuchs, Bernadeta.
 
Konsumpcja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2798   2001200135330 T.13533 Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców / Wanat, Tomasz Mieszko.
2799   2001200214288 T.21428 Badanie rynku : Jak zrozumieć konsumenta? /
2800   2001200145872 T.14587 Crowdsourcing : jak angażować konsumentów w świat marek /
2801   2001300103864 TM.10386 Crowdsourcing : jak angażować konsumentów w świat marek /
2802   2001300103871 TM.10387 Crowdsourcing : jak angażować konsumentów w świat marek /
2803   2001200184659 T.18465 Dlaczego kupujemy? : nauka o robieniu zakupów, zachowania klienta w sklepie / Underhill, Paco.
2804   2001200140747 T.14074 Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Jasielska, Aleksandra
2805   2001200205484 T.20548 E-konsumenci jutra : pokolenie Z i technologie mobilne / Grabiwoda, Barbara.
2806   2001200188190 T.18819 E-konsument w Europie : komparatywna analiza zachowań / Jaciow, Magdalena.
2807   2001200210822 T.21082 Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konsumpcji kultury wysokiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Florczak, Wioletta Małgorzata.
2808   2001200073960 T.7396 Ekonomika konsumpcji : elementy teorii / Żelazna, Krystyna.
2809   2001300021939 TM.2193 Ekonomika konsumpcji : elementy teorii / Żelazna, Krystyna.
2810   2001200030666 T.3066 Ekonomika konsumpcji / Krasiński, Zdzisław
2811   2001200078538 T.7853 Etnocetryzm konsumencki : produkty krajowe czy zagraniczne / FIGIEL, ADAM
2812   2001200191237 T.19123 Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / Dąbrowska, Anna
2813   2001200150883 T.15088 Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku / Bombol, Małgorzata.
2814   2001200110603 T.11060 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim /
2815   2001300076533 TM.7653 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim /
2816   2001300078605 TM.7860 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim /
2817   2001200095863 T.9586 Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce /
2818   2001200082962 T.8296 Konsument i marketing : praca zbiorowa /
2819   2001200085864 T.8586 Konsument na rynku : zachowania, modele, aplikacje / Smyczek, Sławomir.
2820   2001200191435 T.19143 Konsument na rynku usług / Bera, Anna.
2821   2001200006913 T.691 Konsumpcja : warunki, zróżnicowania, strategie / Sikorska, Joanna
2822   2001200006920 T.692 Konsumpcja : warunki, zróżnicowania, strategie / Sikorska, Joanna
2823   2001200119361 T.11936 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
2824   2001300085214 TM.8521 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
2825   2001300089175 TM.8917 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
2826   2001300091697 TM.9169 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
2827   2001300097217 TM.9721 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
2828   2001200193835 T.19383 Konsumpcja : eseje statystyczne / Słaby, Teresa.
2829   2001200070181 T.7018 Konsumpcja / Bywalec, Czesław.
2830   2001200070198 T.7019 Konsumpcja / Bywalec, Czesław.
2831   2001200144608 T.14460 Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Bywalec, Czesław.
2832   2001200124945 T.12494 Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce /
2833   2001300100429 TM.10042 Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce /
2834   2001200075452 T.7545 Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych /
2835   2001200001406 T.140 Konsumpcja w gospodarce rynkowej / Kramer, Józefa
2836   2001200014741 T.1474 Konsumpcja w gospodarce rynkowej / Kramer, Józefa
2837   2001200195365 T.19536 Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce / Kuśmierczyk, Krystyna.
2838   2001200202117 T.20211 Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej /
2839   2001200209529 T.20952 Konsumpcja w Polsce : uwarunkowania, zmiany i współczesne trendy / Lipowski, Marcin.
2840   2001200104336 T.10433 Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania / Bywalec, Czesław.
2841   2001200186028 T.18602 Lojalność konsumentów na rynku : wybrane zagadnienia / Smyczek, Sławomir.
2842   2001200130564 T.13056 Magiczny świat konsumpcji / Ritzer, George
2843   2001200210877 T.21087 Marketing generacji silver : jak skutecznie komunikować się z pokoleniem 50+ /
2844   2001200191138 T.19113 Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce / Łodziana-Grabowska, Joanna.
2845   2001200146176 T.14617 Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej / Olejniczuk-Merta, Anna.
2846   2001200158025 T.15802 Młodzi nabywcy na e-zakupach / Gracz, Leszek.
2847   2001200130878 T.13087 Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych / Smyczek, Sławomir.
2848   2001200145971 T.14597 Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług /
2849   2001300106278 TM.10627 Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług /
2850   2001200201134 T.20113 Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku / Smyczek, Sławomir.
2851   2001300045744 TM.4574 Podstawy ekonomiki konsumpcji / Bywalec, Czesław.
2852   2001200072727 T.7272 Podstawy ekonomiki konsumpcji / Bywalec, Czesław.
2853   2001200147050 T.14705 Podstawy ochrony prawnej konsumenta : przepisy i przykłady / Pigłowski, Marcin.
2854   2001200126277 T.12627 Polski e-konsument : typologia, zachowania / Jaciow, Magdalena.
2855   2001300102638 TM.10263 Polski e-konsument : typologia, zachowania / Jaciow, Magdalena.
2856   2001200004339 T.433 Potrzeby konsumpcyjne : wstęp do ekonomicznej teorii potrzeb / Senyszyn, Joanna
2857   2001200144509 T.14450 Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Nestoruk, Igor B.
2858   2001200145599 T.14559 Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych / Dejnaka, Agnieszka.
2859   2001200197963 T.19796 Psychografia konsumentów / Wójcik, Paweł.
2860   2001200186783 T.18678 Psychologia konsumenta / Stasiuk, Katarzyna
2861   2001200072345 T.7234 Psychologia zachowań konsumenckich / FALKOWSKI, ANDRZEJ
2862   2001200104350 T.10435 Psychologia zachowań konsumenckich / Falkowski, Andrzej.
2863   2001300066718 TM.6671 Psychologia zachowań konsumenckich / Falkowski, Andrzej.
2864   2001300070487 TM.7048 Psychologia zachowań konsumenckich / Falkowski, Andrzej.
2865   2001200085390 T.8539 Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów : praca zbiorowa /
2866   2001300038869 TM.3886 Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów : praca zbiorowa /
2867   2001200112225 T.11222 Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy /
2868   2001200071041 T.7104 Rynek młodych konsumentów / Olejniczuk-Merta, Anna.
2869   2001200100888 T.10088 Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej /
2870   2001200149832 T.14983 Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji / Włodarczyk-Śpiewak, Katarzyna.
2871   2001200214295 T.21429 Service design po polsku : jak przyciągnąć, zadowolić i zatrzymać klientów /
2872   2001200199486 T.19948 Skuszeni : jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie / Eyal, Nir
2873   2001200206269 T.20626 Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce /
2874   2001200141812 T.14181 Świadome zakupy : jak bronić się przed technikami manipulacyjnymi stosowanymi w hipermarketach i oszczędzać pieniądze / Podlaski, Arkadiusz.
2875   2001200136726 T.13672 Świątynia konsumpcji : geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego / Makowski, Grzegorz
2876   2001200033711 T.3371 W kierunku trwałej konsumpcji : dylematy, zagrożenia, szanse / Jastrzębska-Smolaga, Halina
2877   2001200189340 T.18934 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia /
2878   2001200199653 T.19965 Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań /
2879   2001200196362 T.19636 Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014 / Piekut, Marlena.
2880   2001200094576 T.9457 Zachowania i zwyczaje konsumentów / Solomon, Michael R.
2881   2001200075094 T.7509 Zachowania konsumenckie : teoria i praktyka /
2882   2001200090066 T.9006 Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność : praca zbiorowa /
2883   2001200114427 T.11442 Zachowania konsumentów : teoria i praktyka / Woś, Jerzy
2884   2001200191480 T.19148 Zachowania konsumentów : procesy unowocześniania konsumpcji /
2885   2001200196423 T.19642 Zachowania konsumentów : globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe / Awdziej, Marcin.
2886   2001200210303 T.21030 Zachowania konsumentów : wybrane problemy /
2887   2001200116445 T.11644 Zachowania konsumentów / East, Robert
2888   2001300096395 TM.9639 Zachowania konsumentów / East, Robert
2889   2001200189432 T.18943 Zachowania konsumentów / East, Robert
2890   2001200114571 T.11457 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2891   2001300088062 TM.8806 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2892   2001300090911 TM.9091 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2893   2001300092922 TM.9292 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2894   2001200141737 T.14173 Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych / Smyczek, Sławomir.
2895   2001200129988 T.12998 Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych : aspekt marketingowy / Kowalczuk, Iwona.
2896   2001200214004 T.21400 Zachowania konsumentów na współczesnym rynku : perspektywa marketingowa / Mazurek-Łopacińska, Krystyna
2897   2001200215230 T.21523 Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 / Mróz, Bogdan.
2898   2001200016240 T.1624 Zachowania nabywców / Garbarski, Lechosław.
2899   2001200016257 T.1625 Zachowania nabywców / Garbarski, Lechosław.
2900   2001200043307 T.4330 Zachowania nabywców / Garbarski, Lechosław.
2901   2001200043314 T.4331 Zachowania nabywców / Garbarski, Lechosław.
2902   2001200030062 T.3006 Zachowania podmiotów rynkowych : praca zbiorowa / Kramer, Józefa
2903   2001300004307 TM.430 Zachowania podmiotów rynkowych : praca zbiorowa / Kramer, Józefa
2904   2001200116315 T.11631 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa /
2905   2001300083609 TM.8360 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa /
2906   2001300090928 TM.9092 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa /
2907   2001200079627 T.7962 Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania / RUDNICKI, LESZEK
2908   2001200081583 T.8158 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
2909   2001300026156 TM.2615 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
2910   2001300026163 TM.2616 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
2911   2001200044533 T.4453 Zachowanie konsumenta : koncepcje i badania europejskie /
2912   2001200044540 T.4454 Zachowanie konsumenta : koncepcje i badania europejskie /
2913   2001300006127 TM.612 Zachowanie konsumenta : koncepcje i badania europejskie /
2914   2001300053466 TM.5346 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
2915   2001200032202 T.3220 Zachowanie konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2916   2001200034695 T.3469 Zachowanie konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
2917   2001200051555 T.5155 Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing / GAJEWSKI, STANISŁAW
 
Faktoring
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2918   2001200114410 T.11441 Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym / Rogacka-Łukasik, Anna.
2919   2001200114083 T.11408 Faktoring : przewodnik dla przedsiębiorcy : jak utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa pomimo udzielania kredytów kupieckich ? / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2920   2001200086717 T.8671 Faktoring / Grzywacz, Jacek.
2921   2001200066832 T.6683 Faktoring / GRZYWACZ, JACEK
2922   2001200097591 T.9759 Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP / Czarecki, Jacek.
2923   2001200151453 T.15145 Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2924   2001200119576 T.11957 Faktoring międzynarodowy : sposób na finansowanie eksportu / Sobol, Iwona.
2925   2001200096037 T.9603 Faktoring w bankowości : strategia przyszłości / Korenik, Dorota
2926   2001200088605 T.8860 Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach : forma krótkoterminowego finansowania działalności / Tokarski, Maciej.
2927   2001200105548 T.10554 Faktoring w Polsce : szanse i zagrożenia rozwoju / Podedworna-Tarnowska, Dorota.
2928   2001200112324 T.11232 Faktoring w Polsce 2010 : analiza, rynek, perspektywy /
2929   2001200188329 T.18832 Faktoring w praktyce / Biskupski, Zbigniew.
2930   2001200213410 T.21341 Faktoring w przedsiębiorstwie : informator - instytucje faktoringowe / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2931   2001200097416 T.9741 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2932   2001200197734 T.19773 Faktoring w teorii i praktyce czyli O tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
2933   2001200103445 T.10344 Faktoring w teorii i w praktyce / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
 
Usługi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2934   2001200202803 T.20280 Centra usług w układach regionalnych /
2935   2001200202889 T.20288 Determinanty rentowności firm działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych / Szmajser, Rafał.
2936   2001200073809 T.7380 Dynamiczna firma usługowa : wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania / Antczak, Zbigniew
2937   2001200119446 T.11944 E-konsument na rynku usług / Szopiński, Tomasz
2938   2001200077777 T.7777 Ekonomika usług : przewodnik / Tokarz-Kocik, Anna.
2939   2001200111051 T.11105 Elastyczność w świadczeniu usług : [sprzedaż, obsługa klienta] / Silvester, Marc.
2940   2001200145339 T.14533 Elastyczność w świadczeniu usług / Silvester, Marc.
2941   2001200088933 T.8893 Globalizacja sektora usług w Polsce / Kłosiński, Kazimierz Albin
2942   2001200097720 T.9772 Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa /
2943   2001200140235 T.14023 Gra o jutro usług publicznych w Polsce /
2944   2001200171437 T.17143 Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka /
2945   2001200112515 T.11251 Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Dąbrowska, Anna
2946   2001200184345 T.18434 Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami / Kruszka, Michał
2947   2001200204791 T.20479 Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych /
2948   2001200142550 T.14255 Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji / Pluta-Olearnik, Mirosława.
2949   2001200073243 T.7324 Marketing usług : praca zbiorowa /
2950   2001200087318 T.8731 Marketing usług : wybrane aspekty /
2951   2001200098468 T.9846 Marketing usług : idee - zastosowania / Pluta-Olearnik, Mirosława.
2952   2001300004598 TM.459 Marketing usług / Payne, Adrian.
2953   2001200041709 T.4170 Marketing usług / JOHANN, MARIA
2954   2001200125188 T.12518 Marketing usług /
2955   2001200187384 T.18738 Marketing usług finansowych / Żurawik, Barbara
2956   2001200060021 T.6002 Marketing usług na przykładach /
2957   2001200185243 T.18524 Marketing usług profesjonalnych : materiały z konferencji, 17-18 maja 1999 roku /
2958   2001200119996 T.11999 Marketing usług profesjonalnych. [T. 2], Materiały drugiej konferencji, 22-23 maja 2000 roku "Jakość usług profesjonalnych" /
2959   2001200185236 T.18523 Marketing usług profesjonalnych. [T. 5], Współpraca na konkurencyjnym rynku usług profesjonalnych /
2960   2001200069734 T.6973 Marketing usług zdrowotnych / NOWOTARSKA-ROMANIAK, BEATA
2961   2001200136429 T.13642 Marketing w usługach : przykłady zastosowań /
2962   2001200106460 T.10646 Międzynarodowa wymiana usług / Wróbel, Anna.
2963   2001200202193 T.20219 Nowe typy usług w działalności gospodarczej /
2964   2001200032820 T.3282 Nowy marketing usług / Rogoziński, Kazimierz.
2965   2001200117114 T.11711 Offshoring usług : wpływ na rozwój przedsiębiorstwa / Ciesielska-Maciągowska, Dorota.
2966   2001200185779 T.18577 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi / Pabian, Arnold.
2967   2001200211027 T.21102 Postrzeganie marki i lojalność klientów usług kurierskich w Polsce / Janowski, Marcin
2968   2001200186851 T.18685 Promocja usług / Marczak, Mirosław
2969   2001200111358 T.11135 Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach /
2970   2001200101250 T.10125 Przedsiębiorstwo usługowe : ekonomika /
2971   2001300059154 TM.5915 Przedsiębiorstwo usługowe : zarządzanie /
2972   2001200105036 T.10503 Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków /
2973   2001200210839 T.21083 Racjonalność gospodarowania : perspektywa usług / Skąpska, Elżbieta.
2974   2001200092817 T.9281 Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego / Pluta-Olearnik, Mirosława.
2975   2001200211034 T.21103 Rynek usług kurierskich w Polsce / Janowski, Marcin
2976   2001200184147 T.18414 Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe /
2977   2001200207457 T.20745 Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski / Szczukocka, Agata.
2978   2001200117930 T.11793 Strategiczna karta wyników firm usługowych / Tyagi, Rajesh K.
2979   2001200127397 T.12739 Światowy rynek usług w początkach XXI wieku / Kłosiński, Kazimierz Albin
2980   2001200057397 T.5739 Transformacja w usługach : sektor usług w Polsce w latach 1990-1999 /
2981   2001200091766 T.9176 Usługi : marketing i zarządzanie GILMORE, AUDREY
2982   2001200007859 T.785 Usługi : produkcja, rynek, marketing / Daszkowska, Marianna.
2983   2001200028823 T.2882 Usługi : produkcja, rynek, marketing / Daszkowska, Marianna.
2984   2001200005268 T.526 Usługi : zarządzanie i marketing / Mudie, Peter.
2985   2001200184758 T.18475 Usługi bez granic : dyrektywa w sprawie usług na rynku wewnętrznym UE / Szulc, Rajmund Konstanty.
2986   2001200087769 T.8776 Usługi profesjonalne : przez jakość do lojalności klientów / CHŁODNICKI, MARCIN
2987   2001200023347 T.2334 Usługi rynkowe / Rogoziński, Kazimierz.
2988   2001200105166 T.10516 Usługi w gospodarce rynkowej /
2989   2001200095993 T.9599 Usługi w handlu międzynarodowym / Kuźnar, Andżelika.
2990   2001200191886 T.19188 Usługi w rozwoju regionu - wybrane problemy : praca zbiorowa /
2991   2001200087967 T.8796 Współczesna ekonomika usług /
2992   2001200030642 T.3064 Zarządzanie : produkcja i usługi / Muhlemann, Alan P.
2993   2001200207716 T.20771 Zarządzanie działalnością usługową w nowoczesnej gospodarce : perspektywa regionalna oraz ujęcie historyczne /
2994   2001200091865 T.9186 Zarządzanie firmą usług profesjonalnych : niezbędny podręcznik dla menedżerów firm usługowych MAISTER, DAVID H.
2995   2001200202513 T.20251 Zarządzanie jakością usług / Urban, Wiesław.
2996   2001200053221 T.5322 Zarządzanie marketingiem usług / Mazur, Jolanta.
2997   2001200191855 T.19185 Zarządzanie organizacjami usługowymi /
2998   2001200191879 T.19187 Zarządzanie organizacjami usługowymi /
2999   2001200095900 T.9590 Zarządzanie relacjami w usługach : praca zbiorowa /
3000   2001200106507 T.10650 Zarządzanie usługami : projektowanie i wdrażanie / Hollins, Bill.
3001   2001200127830 T.12783 Zarządzanie usługami : strategie i przywództwo w biznesie / Normann, Richard
3002   2001300063267 TM.6326 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
3003   2001300063274 TM.6327 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
 
Prywatyzacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3004   2001200041471 T.4147 Metodyka restrukturyzacji / Rosłanowska-Plichcińska, Krystyna.
3005   2001200002526 T.252 Problemy polskiej prywatyzacji : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w latach 1990-1997 / Suwalski, Andrzej.
3006   2001200028908 T.2890 Problemy polskiej prywatyzacji : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w latach 1990-1997 / Suwalski, Andrzej.
3007   2001200067501 T.6750 Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacjiPomorza Środkowego /
3008   2001200035883 T.3588 Proces prywatyzacji w Polsce / Olesiński, Zbigniew
3009   2001200064166 T.6416 Proces prywatyzacji w Polsce / Olesiński, Zbigniew
3010   2001200026232 T.2623 Procesy dostosowawcze w przedsiębiorstwach prywatyzowanych i komunalnych /
3011   2001200089640 T.8964 Program prywatyzacji podmiotów komunalnych : mat. z konf. i sympozjów /
3012   2001200078972 T.7897 Prywatyzacja kapitałowa w procesie transformacji systemu gospodarczego w Polsce / DOBROWOLSKI, KRZYSZTOF
3013   2001200087103 T.8710 Prywatyzacja polskiej gospodarki : cele, programy i ocena jej rezultatów / PRUSEK, ANDRZEJ
3014   2001300036247 TM.3624 Prywatyzacja polskiej gospodarki : cele, programy i ocena jej rezultatów / PRUSEK, ANDRZEJ
3015   2001200009075 T.907 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : przebieg i ocena / Bałtowski, Maciej
3016   2001200012716 T.1271 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : przebieg i ocena / Bałtowski, Maciej
3017   2001200106170 T.10617 Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Krajewski, Stefan.
3018   2001200073946 T.7394 Pułapki prywatyzacji /
3019   2001300020208 TM.2020 Pułapki prywatyzacji /
3020   2001200216398 T.21639 Restrukturyzacja : wprowadzanie trudnych zmian z korzyścią dla organizacji i pracowników / Gniazdowski, Paweł
 
Marketing w internecie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3021   2001200135378 T.13537 Blitzmarketing : praktyczny przewodnik po narzędziach WEB 3.0 / Tasner, Michael
3022   2001200203800 T.20380 Content : elementarna cząstka marketingu / Lieb, Rebecca.
3023   2001200195280 T.19528 Content Marketing : dotrzyj, zainteresuj, zatrzymaj - sztuka pozyskiwania klientów za pomocą treści / Stopka, Tomasz.
3024   2001200200007 T.20000 Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów / Stawarz, Barbara.
3025   2001200132117 T.13211 E-m@il marketing : 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci / Krupa, Piotr
3026   2001200071584 T.7158 E-marketing : handel w Internecie / Lewis, Herschell Gordon
3027   2001200187872 T.18787 E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy /
3028   2001200202490 T.20249 E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy / Królewski, Jarosław.
3029   2001200203046 T.20304 E-marketing : planowanie, narzędzia, praktyka /
3030   2001200170805 T.17080 E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Cendrowska, Barbara.
3031   2001200202483 T.20248 E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Cendrowska, Barbara.
3032   2001200125652 T.12565 e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej / Świerczyńska-Kaczor, Urszula.
3033   2001300092090 TM.9209 e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej / Świerczyńska-Kaczor, Urszula.
3034   2001200202544 T.20254 E-marketing terytorialny : teoria i praktyka / Kancik-Kołtun, Ewelina.
3035   2001200102561 T.10256 E-marketing w akcji : czyli Jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji : praca zbiorowa /
3036   2001300061935 TM.6193 E-marketing w akcji : czyli Jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji : praca zbiorowa /
3037   2001200041860 T.4186 Elektroniczny marketing poprzez Internet : reengineering procesu marketingowego / Wielki, Janusz.
3038   2001300110374 TM.11037 Elektroniczny marketing poprzez Internet : reengineering procesu marketingowego / Wielki, Janusz.
3039   2001200076169 T.7616 Internet w marketingu : praca zbiorowa / Kramer, Józefa
3040   2001300070135 TM.7013 Internet w marketingu : praca zbiorowa / Kramer, Józefa
3041   2001200191671 T.19167 Jak zarabiać w mediach społecznościowych? : rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym / Turner, Jamie
3042   2001200079351 T.7935 Konkurowanie o klienta e-marketingiem / Dobiegała-Korona, Barbara.
3043   2001300036155 TM.3615 Konkurowanie o klienta e-marketingiem / Dobiegała-Korona, Barbara.
3044   2001200192432 T.19243 Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku / Kerpen, Dave.
3045   2001200214301 T.21430 Marketing automation : w kierunku sztucznej inteligencji i hiperpersonalizacji / Błażewicz, Grzegorz.
3046   2001200195983 T.19598 Marketing doświadczeń w Internecie / Kacprzak, Agnieszka
3047   2001200116391 T.11639 Marketing e-mailowy / Jenkins, Simms.
3048   2001200190636 T.19063 Marketing internetowy : nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki / Kępiński, Łukasz.
3049   2001200092565 T.9256 Marketing internetowy / Frąckiewicz, Ewa
3050   2001200070815 T.7081 Marketing internetowy / EAGER, BILL
3051   2001200109607 T.10960 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
3052   2001200109812 T.10981 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
3053   2001300072917 TM.7291 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
3054   2001200109362 T.10936 Marketing mobilny / Konkol, Sebastian.
3055   2001300092717 TM.9271 Marketing mobilny / Konkol, Sebastian.
3056   2001200145957 T.14595 Marketing polityczny w Internecie / Zieliński, Jarosław
3057   2001200092985 T.9298 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Bickerton, Pauline.
3058   2001300045638 TM.4563 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Bickerton, Pauline.
3059   2001200085857 T.8585 Marketing w Internecie : strategie dla małych i dużych firm / GUZIUR, PIOTR
3060   2001300046086 TM.4608 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Bickerton, Pauline.
3061   2001300048905 TM.4890 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Bickerton, Pauline.
3062   2001300058362 TM.5836 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Bickerton, Pauline.
3063   2001300113214 TM.11321 Marketing w Internecie : strategie dla małych i dużych firm / GUZIUR, PIOTR
3064   2001200063237 T.6323 Marketing w Internecie / Brady, Regina.
3065   2001200065484 T.6548 Marketing w Internecie / Brady, Regina.
3066   2001200087219 T.8721 Marketing w Internecie /
3067   2001300036209 TM.3620 Marketing w Internecie /
3068   2001300083777 TM.8377 Marketing w Internecie /
3069   2001300138958 TM.13895 Marketing w Internecie / Brady, Regina.
3070   2001300001696 TM.169 Marketing w sieci / Collin, S. M. H.
3071   2001200041594 T.4159 Marketing wirtualny / Sznajder, Andrzej.
3072   2001200060847 T.6084 Marketing wirtualny / Sznajder, Andrzej.
3073   2001200146169 T.14616 MLM profesjonalny marketing sieciowy : sposób na sukces w biznesie / Lenar, Paweł.
3074   2001200097799 T.9779 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
3075   2001300061300 TM.6130 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
3076   2001300072771 TM.7277 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
3077   2001300072788 TM.7278 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
3078   2001300116536 TM.11653 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
3079   2001200196867 T.19686 Odnieś sukces w sieci! : praktyczny przewodnik po e-marketingu dla małych i średnich firm / Morawski, Krzysztof
3080   2001200146084 T.14608 Social media marketing : odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych / Evans, Liana.
3081   2005600075524 GW.7552 Sztuka SEO : optymalizacja witryn internetowych /
3082   2001200125157 T.12515 Szybkie łącze z klientami : marketing internetowy / Reed, Jon
3083   2001300092700 TM.9270 Szybkie łącze z klientami : marketing internetowy / Reed, Jon
3084   2001300105684 TM.10568 Szybkie łącze z klientami : marketing internetowy / Reed, Jon
3085   2001200194887 T.19488 Twoja firma w social mediach : podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw / Żukowski, Marcin.
3086   2001200202926 T.20292 Twoja firma w social mediach : podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw / Żukowski, Marcin.
3087   2001200123474 T.12347 Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości / Mazurek, Grzegorz.
 
Konkurencja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3088   2001200195815 T.19581 Analiza wybranych czynników konkurencyjności metodą dekompozycji / Kinelski, Grzegorz
3089   2001200057595 T.5759 Benchmarking : jak uzyskać przewagę nad konkurencją / Bendell, Tony.
3090   2001200213052 T.21305 Biznes a ochrona konkurencji / Fornalczyk, Anna
3091   2001200150647 T.15064 Budowa konkurencyjności przedsiębiorstw w okresie transformacji / Matejuk, Jerzy.
3092   2001200103278 T.10327 Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? /
3093   2001200117077 T.11707 Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów : praca zbiorowa /
3094   2001200029554 T.2955 Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej / Majewska-Jurczyk, Barbara
3095   2001200189944 T.18994 Firma w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa /
3096   2001200031977 T.3197 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
3097   2001200031984 T.3198 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
3098   2001200031991 T.3199 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
3099   2001200063671 T.6367 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
3100   2001300054425 TM.5442 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
3101   2001200112751 T.11275 Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej / Puślecki, Zdzisław Walenty
3102   2001200130335 T.13033 Kompendium wiedzy o konkurencyjności /
3103   2001200184406 T.18440 Konkurencja /
3104   2001200184673 T.18467 Konkurencja i ład rynkowy : przyczynek do teorii i polityki konkurencji / Przybyciński, Tomasz.
3105   2001200115721 T.11572 Konkurencja i przedsiębiorczość / Kirzner, Israel M.
3106   2001300106216 TM.10621 Konkurencja i przedsiębiorczość / Kirzner, Israel M.
3107   2001200142376 T.14237 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan.
3108   2001300107947 TM.10794 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan.
3109   2001300107954 TM.10795 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan.
3110   2001300107961 TM.10796 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan.
3111   2001200197819 T.19781 Konkurencja o nabywcę - wybrane problemy / Rosa, Grażyna
3112   2001200118289 T.11828 Konkurencyjność : poziom makro, mezo i mikro /
3113   2001300083821 TM.8382 Konkurencyjność : poziom makro, mezo i mikro /
3114   2001200189913 T.18991 Konkurencyjność : teoria i praktyka : na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006 / Olczyk, Magdalena.
3115   2001200141423 T.14142 Konkurencyjność działów produkcyjnych polskiej gospodarki / Wójciak, Mirosław.
3116   2001200184390 T.18439 Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów : monografia /
3117   2001200185052 T.18505 Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce /
3118   2001200078019 T.7801 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3119   2001300021274 TM.2127 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3120   2001300021281 TM.2128 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3121   2001300021298 TM.2129 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3122   2001300021304 TM.2130 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3123   2001300021311 TM.2131 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3124   2001300021328 TM.2132 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3125   2001300021335 TM.2133 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3126   2001300021342 TM.2134 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3127   2001300021359 TM.2135 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3128   2001300021366 TM.2136 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3129   2001300021373 TM.2137 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3130   2001300021380 TM.2138 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3131   2001300021397 TM.2139 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3132   2001300021403 TM.2140 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3133   2001300021410 TM.2141 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
3134   2001200072468 T.7246 Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście /
3135   2001300099020 TM.9902 Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście /
3136   2001200116254 T.11625 Konkurencyjność przedsiębiorstw : wybrane problemy / Leśniewski, Michał Adam
3137   2001200184512 T.18451 Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym /
3138   2001200130366 T.13036 Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce : perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna / Majchrzak, Magdalena.
3139   2001200142383 T.14238 Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Competitiveness of enterprises in a knowledge based economy / Nguyen, Hoang Tien.
3140   2001200140884 T.14088 Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki / Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna Gabriela.
3141   2001200092336 T.9233 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji STANKIEWICZ, MAREK JACEK
3142   2001300050601 TM.5060 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji STANKIEWICZ, MAREK JACEK
3143   2001200072147 T.7214 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Stankiewicz, Marek Jacek
3144   2001300095930 TM.9593 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Stankiewicz, Marek Jacek
3145   2001200124938 T.12493 Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady /
3146   2001300091680 TM.9168 Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady /
3147   2001300097200 TM.9720 Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady /
3148   2001300106698 TM.10669 Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady /
3149   2001200142390 T.14239 Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni : na przykładzie polskich regionów / Łaźniewska, Ewa.
3150   2001200112805 T.11280 Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Oleksiuk, Adam.
3151   2001200184765 T.18476 Konkurencyjność sektora usług /
3152   2001200187537 T.18753 Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów / Badzińska, Ewa.
3153   2001200150111 T.15011 Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /
3154   2001300106469 TM.10646 Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /
3155   2001200078897 T.7889 Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Fryzeł, Barbara
3156   2001300094797 TM.9479 Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Fryzeł, Barbara
3157   2001300001474 TM.147 Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej /
3158   2001200115776 T.11577 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej / Misala, Józef
3159   2001300081872 TM.8187 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej / Misala, Józef
3160   2001200205934 T.20593 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Pilarska, Czesława.
3161   2001200130724 T.13072 Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej / Michalski, Bartosz.
3162   2001200083174 T.8317 Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw : wyzwania dla Polski na progu XXI wieku / Bossak, Jan.
3163   2001200038198 T.3819 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
3164   2001200038204 T.3820 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
3165   2001200038211 T.3821 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
3166   2001200041181 T.4118 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
3167   2001200041198 T.4119 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
3168   2001200064159 T.6415 Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / Bednarczyk, Małgorzata
3169   2001300026941 TM.2694 Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / Bednarczyk, Małgorzata
3170   2001200082573 T.8257 Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997 / Korbutowicz, Teresa
3171   2001200044731 T.4473 Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów /
3172   2001300120335 TM.12033 Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów /
3173   2001200041518 T.4151 Porter o konkurencji / Porter, Michael E.
3174   2001200043147 T.4314 Porter o konkurencji / Porter, Michael E.
3175   2001200110696 T.11069 Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji /
3176   2001300082480 TM.8248 Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji /
3177   2001200191251 T.19125 Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / Czaja, Izabela.
3178   2001200050688 T.5068 Przedsiębiorczość a strategie konkurencji /
3179   2001200099618 T.9961 Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności : praca zbiorowa /
3180   2001200053047 T.5304 Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja /
3181   2001200091872 T.9187 Przewaga konkurencyjna : osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników PORTER, MICHAEL E.
3182   2001300043481 TM.4348 Przewaga konkurencyjna : osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników PORTER, MICHAEL E.
3183   2001200020865 T.2086 Przewaga konkurencyjna jutra : strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości / Hamel, Gary.
3184   2001200185533 T.18553 Przyszłość konkurencji : współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami / Prahalad, C. K.
3185   2001200115714 T.11571 Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
3186   2001300083197 TM.8319 Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
3187   2001300104113 TM.10411 Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
3188   2001200126970 T.12697 Sieci aliansów : poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę / Sroka, Włodzimierz
3189   2001300093561 TM.9356 Sieci aliansów : poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę / Sroka, Włodzimierz
3190   2001200093388 T.9338 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
3191   2001300044730 TM.4473 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
3192   2001300044723 TM.4472 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
3193   2001300045386 TM.4538 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
3194   2001400761667 TS.76166 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
3195   2001400761674 TS.76167 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
3196   2001400761681 TS.76168 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
3197   2001400761698 TS.76169 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
3198   2001200035869 T.3586 Strategia konkurencji w przemyśle / KALETA, ANDRZEJ
3199   2001200041440 T.4144 Strategia konkurencji w przemyśle / KALETA, ANDRZEJ
3200   2001400815162 TS.81516 Strategie konkurencji / Faulkner, David
3201   2001400815179 TS.81517 Strategie konkurencji / Faulkner, David
3202   2001200021749 T.2174 Strategie konkurencji / Faulkner, David
3203   2001200021756 T.2175 Strategie konkurencji / Faulkner, David
3204   2001200021763 T.2176 Strategie konkurencji / Faulkner, David
3205   2001200021770 T.2177 Strategie konkurencji / Faulkner, David
3206   2001200021787 T.2178 Strategie konkurencji / Faulkner, David
3207   2001200028687 T.2868 Strategie konkurencji / Faulkner, David
3208   2001200028694 T.2869 Strategie konkurencji / Faulkner, David
3209   2001200078910 T.7891 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3210   2001300023353 TM.2335 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3211   2001300023360 TM.2336 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3212   2001300023377 TM.2337 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3213   2001300023384 TM.2338 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3214   2001300023391 TM.2339 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3215   2001300036612 TM.3661 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3216   2001300036629 TM.3662 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3217   2001200141348 T.14134 Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych / Sowa, Krzysztof.
3218   2001200085970 T.8597 Strategie konkurencji przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
3219   2001300036056 TM.3605 Strategie konkurencji przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
3220   2001200097393 T.9739 Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku /
3221   2001300052452 TM.5245 Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku /
3222   2001200008405 T.840 Strategie rozwoju i konkurencji / Romanowska, Maria
3223   2001200008412 T.841 Strategie rozwoju i konkurencji / Romanowska, Maria
3224   2001200021855 T.2185 Strategie rozwoju i konkurencji / Romanowska, Maria
3225   2001200187247 T.18724 Sukces w niszach rynkowych : strategie uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej / Kröger, Fritz.
3226   2001200150197 T.15019 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
3227   2001200105388 T.10538 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
3228   2001300067487 TM.6748 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
3229   2001300068026 TM.6802 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
3230   2001300068477 TM.6847 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
3231   2001200073151 T.7315 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa / Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna Gabriela.
3232   2001200075933 T.7593 Walka konkurencyjna przedsiębiorstw / Bartes, František.
3233   2001300024558 TM.2455 Walka konkurencyjna przedsiębiorstw / Bartes, František.
3234   2001300042897 TM.4289 Walka konkurencyjna przedsiębiorstw / Bartes, František.
3235   2001200150906 T.15090 Wymiar krajowy i regionalny /
3236   2001200213533 T.21353 Wyzwanie konkurencyjności : strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej / Radło, Mariusz-Jan.
3237   2001200129445 T.12944 Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej / Szwajca, Danuta.
3238   2001200028953 T.2895 Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa / Góralczyk, Andrzej.
3239   2001200066078 T.6607 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 2 /
3240   2001200066047 T.6604 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 1 /
3241   2001200066054 T.6605 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 1 /
3242   2001200066085 T.6608 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 1 /
3243   2001300049698 TM.4969 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 1 /
3244   2001200083600 T.8360 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach globalizacji rynków /
 
Leasing
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3245   2001200105333 T.10533 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2009 roku /
3246   2001200142451 T.14245 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku / Kowalska, Agnieszka
3247   2001300100719 TM.10071 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku / Kowalska, Agnieszka
3248   2001200080869 T.8086 Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne / Okręglicka, Małgorzata.
3249   2001300028884 TM.2888 Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne / Okręglicka, Małgorzata.
3250   2001300028891 TM.2889 Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne / Okręglicka, Małgorzata.
3251   2001200068881 T.6888 Leasing : zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002 / GRZYBOWSKA, MAŁGORZATA
3252   2001300002037 TM.203 Leasing : zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002 / GRZYBOWSKA, MAŁGORZATA
3253   2001300002044 TM.204 Leasing : zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002 / GRZYBOWSKA, MAŁGORZATA
3254   2001300002051 TM.205 Leasing : zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002 / GRZYBOWSKA, MAŁGORZATA
3255   2001200103094 T.10309 Leasing : prawo, podatki, rachunkowość : przewodnik praktyczny / Huszcz, Zbigniew.
3256   2001200032158 T.3215 Leasing / Stecki, Leopold
3257   2001200071287 T.7128 Leasing / Gołda, Michał.
3258   2001300004147 TM.414 Leasing / Gołda, Michał.
3259   2001300004154 TM.415 Leasing / Gołda, Michał.
3260   2001200075209 T.7520 Leasing / Gołda, Michał.
3261   2001200210143 T.21014 Leasing / Grzywacz, Jacek.
3262   2001200106965 T.10696 Leasing 2009 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
3263   2001200117817 T.11781 Leasing 2011 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
3264   2001200123450 T.12345 Leasing 2012 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
3265   2001200144752 T.14475 Leasing 2013 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
3266   2001200188558 T.18855 Leasing 2014 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
3267   2001200030901 T.3090 Leasing i jego gospodarcze zastosowanie / Kruczalak, Kazimierz
3268   2001200143656 T.14365 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
3269   2001200080883 T.8088 Leasing na nowych zasadach po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / KORCZYN, ALEKSANDER
3270   2001200188565 T.18856 Leasing w praktyce / Biskupski, Zbigniew.
3271   2001200076466 T.7646 Leasing w praktyce czyli Jak zawrzeć bezpieczną umowę leasingu : poradnik / ROZWAŁKA, ROBERT
3272   2001200029530 T.2953 Leasing w prywatyzacji : [procedury, tabele obliczeń opłat leasingowych, przykłady aktów notarialnych, akty prawne i wyjaśnienia] / Teluk, Zofia.
3273   2001200029547 T.2954 Leasing w prywatyzacji : [procedury, tabele obliczeń opłat leasingowych, przykłady aktów notarialnych, akty prawne i wyjaśnienia] / Teluk, Zofia.
3274   2001200100536 T.10053 Leasing w przedsiębiorstwie = Leasing in enterprises / Grzywacz, Jacek.
3275   2001300066176 TM.6617 Leasing w przedsiębiorstwie = Leasing in enterprises / Grzywacz, Jacek.
3276   2001200105920 T.10592 Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego / Szewc, Waldemar.
3277   2001300066640 TM.6664 Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego / Szewc, Waldemar.
3278   2001200093746 T.9374 Leasing w teorii i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw / Langier, Adam.
3279   2001300054388 TM.5438 Leasing w teorii i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw / Langier, Adam.
3280   2001200195303 T.19530 Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy / Baran, Barbara.
3281   2001200076473 T.7647 Nowe zasady leasingu dla przedsiębiorstw : aspekt prawny, podatkowy, finansowy po zmianach w kodeksie cywilnym, w ustawie o rachunkowości i w ustawach podatkowych : przepisy aktualne w roku 2002 / SASIN, WIESŁAW
3282   2001200105647 T.10564 Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu / Cicirko, Tomasz.
3283   2001300113085 TM.11308 Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu / Cicirko, Tomasz.
3284   2001200080098 T.8009 Przewodnik po leasingu : praca zbiorowa /
3285   2001300029324 TM.2932 Przewodnik po leasingu : praca zbiorowa /
3286   2001200071690 T.7169 Umowa leasingu / Brol, Jan
3287   2001200068874 T.6887 Umowa leasingu / Poczobut, Jerzy
3288   2001300002020 TM.202 Umowa leasingu / Poczobut, Jerzy
3289   2001300003799 TM.379 Umowa leasingu / Poczobut, Jerzy
3290   2001200103162 T.10316 Umowy leasingu : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
3291   2001200120237 T.12023 Umowy leasingu w Polsce : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
3292   2001300088741 TM.8874 Umowy leasingu w Polsce : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
3293   2001300088758 TM.8875 Umowy leasingu w Polsce : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
3294   2001200208485 T.20848 Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym / Turzyński, Mikołaj.
 
Marka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3295   2001200109317 T.10931 (R)ewolucja marki : jak tworzyć marki i zarządzać nimi w XXI wieku / Pogorzelski, Jacek.
3296   2001200140815 T.14081 Dlaczego przywiązujemy się do marki? / Zawadzka, Anna Maria.
3297   2001200139383 T.13938 Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y? / Van den Bergh, Joeri
3298   2001200091261 T.9126 Jak zbudować silną markę od podstaw / Kall, Jacek.
3299   2001300044242 TM.4424 Jak zbudować silną markę od podstaw / Kall, Jacek.
3300   2001200207259 T.20725 Jesteś marką : jak odnieść sukces i pozostać sobą / Malinowska-Parzydło, Joanna.
3301   2001200092022 T.9202 Kreowanie marek z pasją / Edwards, Helen
3302   2001300001603 TM.160 Kreowanie marki : jak wypracować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu / D'ALESSANDRO, DAVID F.
3303   2001300005540 TM.554 Kreowanie marki : jak wypracować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu / D'ALESSANDRO, DAVID F.
3304   2001200112522 T.11252 Kreowanie marki : przewodnik dla menedżerów marki / Wheeler, Alina.
3305   2001300077653 TM.7765 Kreowanie marki : przewodnik dla menedżerów marki / Wheeler, Alina.
3306   2001200102615 T.10261 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3307   2001300060709 TM.6070 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3308   2001300060716 TM.6071 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3309   2001300060723 TM.6072 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3310   2001300060730 TM.6073 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3311   2001300064783 TM.6478 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3312   2001300064806 TM.6480 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3313   2001300064790 TM.6479 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3314   2001300067005 TM.6700 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3315   2001300067012 TM.6701 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
3316   2001200106064 T.10606 Magia Harry'ego Pottera : kreowanie globalnej marki / Brown, Stephen
3317   2001200077111 T.7711 Marka : [wizja i tworzenie marki] / De Chernatony, Leslie
3318   2001300066985 TM.6698 Marka : [wizja i tworzenie marki] / De Chernatony, Leslie
3319   2001300066992 TM.6699 Marka : [wizja i tworzenie marki] / De Chernatony, Leslie
3320   2001200195297 T.19529 Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej / Grobelna, Aleksandra.
3321   2001200208614 T.20861 Marka na cztery sposoby : branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy / Pogorzelski, Jacek.
3322   2001200098017 T.9801 Marka narodowa : relikt czy fenomen na globalizującym się rynku? / Rojek, Roman.
3323   2001200111914 T.11191 Marka narodowa : jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju / Hereźniak, Marta.
3324   2001200149719 T.14971 Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Skorek, Monika.
3325   2001300106223 TM.10622 Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Skorek, Monika.
3326   2001300106230 TM.10623 Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Skorek, Monika.
3327   2001300106247 TM.10624 Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Skorek, Monika.
3328   2001300103345 TM.10334 Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Staszyńska, Katarzyna M.
3329   2001300103352 TM.10335 Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Staszyńska, Katarzyna M.
3330   2001200145469 T.14546 Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Staszyńska, Katarzyna M.
3331   2001200070853 T.7085 Marketing marki : w jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki / Marconi, Joe.
3332   2001300003911 TM.391 Marketing marki : w jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki / Marconi, Joe.
3333   2001200208720 T.20872 Personal branding czyli Jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą / czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą / Grzesiak, Mateusz
3334   2001200109256 T.10925 Potencjał konkurencyjny marki : jak zdobyć przewagę na rynku / Patkowski, Paweł.
3335   2001300075451 TM.7545 Potencjał konkurencyjny marki : jak zdobyć przewagę na rynku / Patkowski, Paweł.
3336   2001300075833 TM.7583 Potencjał konkurencyjny marki : jak zdobyć przewagę na rynku / Patkowski, Paweł.
3337   2001200201141 T.20114 Projektowanie strategii marki : profesjonalna instrukcja budowy silnej marki / Tesławski, Maciej.
3338   2001200053436 T.5343 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
3339   2001300046598 TM.4659 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
3340   2001300064875 TM.6487 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
3341   2001300067845 TM.6784 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
3342   2001300071989 TM.7198 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
3343   2001200016820 T.1682 Strategia marki / Altkorn, Jerzy
3344   2001200066627 T.6662 Strategia marki / Altkorn, Jerzy
3345   2001300004505 TM.450 Strategia marki / Altkorn, Jerzy
3346   2001200201868 T.20186 Strategia marki osobistej - czyli Co robić, aby nasza marka pracowała, kiedy my realizujemy marzenia / Nitkiewicz-Jankowska, Anna.
3347   2001200201998 T.20199 Strategia marki sieciowego przedsiębiorstwa hotelarskiego / Mrozowicz, Kazimierz.
3348   2001200114991 T.11499 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
3349   2001300085665 TM.8566 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
3350   2001300090669 TM.9066 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
3351   2001300096333 TM.9633 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
3352   2001300104595 TM.10459 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
3353   2001200191046 T.19104 Strategiczny brand marketing : praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko / Szczepański, Jarosław
3354   2001200193354 T.19335 Superbrands : czołowe marki konsumenckie i biznesowe w Polsce 2008. T. 3 /
3355   2001200088421 T.8842 Wally Olins o marce / Olins, Wally.
3356   2001300149527 TM.14952 Wally Olins o marce / Olins, Wally.
3357   2001200126130 T.12613 Wally Olins: Podręcznik brandingu / Olins, Wally.
3358   2001200109119 T.10911 Wizja marki : jak zachęcić pracowników do wpływania na rozwój firmy / Taylor, David.
3359   2001300072641 TM.7264 Wizja marki : jak zachęcić pracowników do wpływania na rozwój firmy / Taylor, David.
3360   2001200214950 T.21495 Wszystko ma markę - odnajdź swoją! : personal branding - o świadomym kreowaniu wizerunku w zgodzie ze sobą / Kowal-Orczykowska, Anna.
3361   2001200115042 T.11504 Zakamarki marki : rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki / Tkaczyk, Paweł
3362   2001200092480 T.9248 Zarządzanie marką : jak wypromować rozpoznawalną markę / Pringle, Hamish.
3363   2001300043894 TM.4389 Zarządzanie marką : jak wypromować rozpoznawalną markę / Pringle, Hamish.
3364   2001300044358 TM.4435 Zarządzanie marką : jak wypromować rozpoznawalną markę / Pringle, Hamish.
3365   2001200093470 T.9347 Zarządzanie marką / Szulce, Halina.
3366   2001300001627 TM.162 Zarządzanie marką / Witek-Hajduk, Marzanna K.
3367   2001300005397 TM.539 Zarządzanie marką / Witek-Hajduk, Marzanna K.
3368   2001300036544 TM.3654 Zarządzanie marką / Witek-Hajduk, Marzanna K.
3369   2001200071539 T.7153 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz.
3370   2001300004468 TM.446 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz.
3371   2001300004475 TM.447 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz.
3372   2001200077517 T.7751 Zarządzanie marką / Mruk, Henryk.
3373   2001200090608 T.9060 Zarządzanie marką / Kall, Jacek.
3374   2001300047267 TM.4726 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz.
3375   2001200101830 T.10183 Zarządzanie marką / Pringle, Hamish.
3376   2001300064868 TM.6486 Zarządzanie marką / Kall, Jacek.
3377   2001300064882 TM.6488 Zarządzanie marką / Mruk, Henryk.
3378   2001300064899 TM.6489 Zarządzanie marką / Mruk, Henryk.
3379   2001300064912 TM.6491 Zarządzanie marką / Pringle, Hamish.
3380   2001300066978 TM.6697 Zarządzanie marką / Mruk, Henryk.
3381   2001300067364 TM.6736 Zarządzanie marką / Pringle, Hamish.
3382   2001300067371 TM.6737 Zarządzanie marką / Pringle, Hamish.
3383   2001200143359 T.14335 Zarządzanie marką / Szulce, Halina.
3384   2001200145810 T.14581 Zarządzanie marką / Kall, Jacek.
3385   2001300103758 TM.10375 Zarządzanie marką / Kall, Jacek.
3386   2001200101335 T.10133 Zarządzanie marką w segmencie B2B / Kotler, Philip
3387   2001300064905 TM.6490 Zarządzanie marką w segmencie B2B / Kotler, Philip
3388   2001200138348 T.13834 Zarządzanie ochroną marki / Post, Richard S.
3389   2001200117664 T.11766 Zarządzanie portfelem marek / Kall, Jacek.
3390   2001200119910 T.11991 Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki /
3391   2001200114939 T.11493 Zarządzanie silną marką /
3392   2001300091055 TM.9105 Zarządzanie silną marką /
3393   2001300096432 TM.9643 Zarządzanie silną marką /
3394   2001300101860 TM.10186 Zarządzanie silną marką /
3395   2001200208935 T.20893 Zarządzanie wartością i wycena marki : jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa / Urbanek, Grzegorz.
3396   2001200202414 T.20241 Złota strategia marki : droga do przewagi rynkowej, wyższych zysków / Szczepański, Jarosław
 
Hotelarstwo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3397   2001200078156 T.7815 Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2001 roku / KLEMENTOWSKI, KAZIMIERZ
3398   2001200084461 T.8446 Bezpieczny hotel : praca zbiorowa /
3399   2001300046864 TM.4686 Bezpieczny hotel : praca zbiorowa /
3400   2001200081934 T.8193 Dzieje krajowego hotelarstwa od zajazdu do współczesności : fakty, obiekty, ludzie / BŁĄDEK, ZENON
3401   2001200107559 T.10755 Ekonomia i prawo w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa / Gołębiewska, Barbara.
3402   2001300069924 TM.6992 Ekonomia i prawo w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa / Gołębiewska, Barbara.
3403   2001300070883 TM.7088 Ekonomia i prawo w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa / Gołębiewska, Barbara.
3404   2001200111709 T.11170 Ekonomia i prawo w hotelarstwie / [podręcznik : technikum, szkoła policealna : technik hotelarstwa] Kucharczyk, Małgorzata.
3405   2001200140037 T.14003 Ekonomia i prawo w hotelarstwie. podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Cz. 2, Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : Hajdamowicz, Alina.
3406   2001200092831 T.9283 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3407   2001300044372 TM.4437 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3408   2001300044389 TM.4438 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3409   2001300044396 TM.4439 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3410   2001300044402 TM.4440 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3411   2001200092923 T.9292 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : poradnik dla nauczyciela / Mitura, Elżbieta.
3412   2001300045539 TM.4553 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3413   2001300045546 TM.4554 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3414   2001300057976 TM.5797 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3415   2001300069184 TM.6918 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3416   2001200103124 T.10312 Formy współczesnego hotelarstwa / Sala, Józef.
3417   2001300061140 TM.6114 Formy współczesnego hotelarstwa / Sala, Józef.
3418   2001300061157 TM.6115 Formy współczesnego hotelarstwa / Sala, Józef.
3419   2001300061898 TM.6189 Formy współczesnego hotelarstwa / Sala, Józef.
3420   2001200213281 T.21328 Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych / Hyski, Marcin.
3421   2001200109881 T.10988 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego : praca zbiorowa /
3422   2001300075321 TM.7532 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego : praca zbiorowa /
3423   2001300078599 TM.7859 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego : praca zbiorowa /
3424   2001200063909 T.6390 Geografia hotelarstwa / Kowalczyk, Andrzej
3425   2001300030443 TM.3044 Geografia hotelarstwa / Kowalczyk, Andrzej
3426   2001200119521 T.11952 Hotel i jego infrastruktura / Wilczyński, Jörg.
3427   2001300098351 TM.9835 Hotel i jego infrastruktura / Wilczyński, Jörg.
3428   2001200212284 T.21228 Hotel i jego infrastruktura / Wilczyński, Jörg.
3429   2001200100246 T.10024 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
3430   2001300056672 TM.5667 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
3431   2001300056689 TM.5668 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
3432   2001300056832 TM.5683 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
3433   2001300056849 TM.5684 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
3434   2001200076978 T.7697 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3435   2001300020512 TM.2051 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3436   2001300022509 TM.2250 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3437   2001300022516 TM.2251 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3438   2001300022523 TM.2252 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3439   2001300023889 TM.2388 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3440   2001300023896 TM.2389 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3441   2001300023902 TM.2390 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
3442   2001200079054 T.7905 Hotelarstwo Cz.2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / WITKOWSKI, CZESŁAW
3443   2001300022530 TM.2253 Hotelarstwo Cz.2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / WITKOWSKI, CZESŁAW
3444   2001300022547 TM.2254 Hotelarstwo Cz.2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / WITKOWSKI, CZESŁAW
3445   2001200101960 T.10196 Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : poradnik dla nauczyciela / Mitura, Elżbieta.
3446   2001200187834 T.18783 Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
3447   2001200100918 T.10091 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3448   2001300057563 TM.5756 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3449   2001300057570 TM.5757 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3450   2001300057594 TM.5759 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3451   2001300057587 TM.5758 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3452   2001300057600 TM.5760 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3453   2001300057617 TM.5761 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3454   2001300057624 TM.5762 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3455   2001300057631 TM.5763 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3456   2001300057648 TM.5764 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3457   2001300058355 TM.5835 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3458   2001300058102 TM.5810 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3459   2001300058119 TM.5811 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3460   2001300058126 TM.5812 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3461   2001300058133 TM.5813 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3462   2001300058140 TM.5814 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3463   2001300058157 TM.5815 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3464   2001300058164 TM.5816 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3465   2001300058171 TM.5817 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3466   2001300058188 TM.5818 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3467   2001300058195 TM.5819 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3468   2001300058775 TM.5877 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3469   2001300058782 TM.5878 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3470   2001300058799 TM.5879 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3471   2001300058805 TM.5880 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3472   2001300058812 TM.5881 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3473   2001300061034 TM.6103 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3474   2001300061041 TM.6104 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3475   2001300061065 TM.6106 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3476   2001300061072 TM.6107 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3477   2001300061089 TM.6108 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3478   2001300061096 TM.6109 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3479   2001300084217 TM.8421 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3480   2001300110411 TM.11041 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
3481   2001200191459 T.19145 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
3482   2001200201431 T.20143 Hotelarstwo : organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych / Milewska, Mariola.
3483   2001200207631 T.20763 Hotelarstwo : usługi, zarządzanie, procesy koncentracji / Sala, Józef.
3484   2001200099748 T.9974 Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / Witkowski, Czesław
3485   2001300057266 TM.5726 Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / Witkowski, Czesław
3486   2001200081262 T.8126 Hotelarstwo w Polsce : stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej /
3487   2001300026354 TM.2635 Hotelarstwo w Polsce : stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej /
3488   2001200100772 T.10077 Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Waldemar.
3489   2001300057310 TM.5731 Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Waldemar.
3490   2001300059710 TM.5971 Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Waldemar.
3491   2001300073747 TM.7374 Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Waldemar.
3492   2001200108235 T.10823 Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym = Hotel industry, recreation, tourism : trends of development in the postindustrial world : praca zbiorowa /
3493   2001300071057 TM.7105 Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym = Hotel industry, recreation, tourism : trends of development in the postindustrial world : praca zbiorowa /
3494   2001200085451 T.8545 Jak być hotelarzem? / Adamowicz, Jakub.
3495   2001300033147 TM.3314 Jak być hotelarzem? / Adamowicz, Jakub.
3496   2001300036575 TM.3657 Jak być hotelarzem? / Adamowicz, Jakub.
3497   2001200185632 T.18563 Jak kierować hotelami i innymi obiektami noclegowymi / Gworys, Wiesław.
3498   2001200097614 T.9761 Jakość i efektywność usług hotelarskich / Borkowski, Stanisław
3499   2001200206597 T.20659 Makrootoczenie hotelarstwa / Nowakowski, Marian.
3500