KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czytelnia ul. Cukrowa 8


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2001300092533 TM.9253 Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Pomykalska, Bożyna.
2   2001200066344 T.6634 Badania marketingowe : metody i techniki / KACZMARCZYK, STANISŁAW
 
Zarządzanie wiedzą
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3   2001200179808 T.17980 Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą - koncepcja diagnozy dla potrzeb zarządzania / Krok, Ewa.
4   2001200203534 T.20353 Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce : ujęcie sektorowe / Świeczewska, Iwona.
5   2001200204494 T.20449 Gospodarka oparta na wiedzy /
6   2001200188374 T.18837 Gospodarka oparta na wiedzy i innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce : wybrane zagadnienia /
7   2001200187155 T.18715 Innowacyjne zarządzanie wiedzą / Fazlagić, Amir Jan
8   2001200212727 T.21272 Inteligencja analityczna w biznesie : nowa nauka zwyciężania / Davenport, Thomas H.
9   2001200115998 T.11599 Know-how w działaniu : jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą / Fazlagić, Amir Jan.
10   2001200118074 T.11807 Kompozycja działań związanych z wiedzą a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa : wyniki badań średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce / Mazur, Jolanta.
11   2001200070761 T.7076 Korporacyjne bazy wiedzy / ZALIWSKI, ANDRZEJ
12   2001200200847 T.20084 Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy / Dokurno, Zbigniew.
13   2001200118104 T.11810 Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji /
14   2001200079818 T.7981 Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / DOBIJA, DOROTA
15   2001200200670 T.20067 Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą / Flaszewska, Sylwia.
16   2001200093067 T.9306 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę /
17   2001300098689 TM.9868 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę /
18   2001200076626 T.7662 Przewodnik po zarządzaniu wiedzą : e-biznes i zastosowania CRM / Tiwana, Amrit
19   2001200124129 T.12412 Strategie zarządzania wiedzą : modele teoretyczne i praktyczne / Gruszczyńska-Malec, Grażyna.
20   2001200118036 T.11803 Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy /
21   2001200084348 T.8434 Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie / ŁOBEJKO, STANISŁAW
22   2001200212130 T.21213 Uczelnia oparta na wiedzy : organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu /
23   2001200070778 T.7077 Wiedza a działanie : przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji /
24   2001200118302 T.11830 Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu / Łosiewicz, Małgorzata.
25   2001200117718 T.11771 Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : edukacja w gospodarce opartej na wiedzy /
26   2001200207136 T.20713 Wybrane problemy gospodarki oparte na wiedzy : praca zbiorowa /
27   2001200091704 T.9170 Zarządzanie wiedzą : zintegrowane podejście / Jashapara, Ashok.
28   2001200094590 T.9459 Zarządzanie wiedzą : koncepcja i narzędzia / Kowalczyk, Adam
29   2001200086571 T.8657 Zarządzanie wiedzą (knowledge management) / GLADSTONE, BRIAN
30   2001200103223 T.10322 Zarządzanie wiedzą /
31   2001200127847 T.12784 Zarządzanie wiedzą / Trajer, Jędrzej.
32   2001200127854 T.12785 Zarządzanie wiedzą /
33   2001200215124 T.21512 Zarządzanie wiedzą / Jashapara, Ashok.
34   2001200186714 T.18671 Zarządzanie wiedzą projektową / Wyrozębski, Paweł.
35   2001200186134 T.18613 Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych : teoria i praktyka /
36   2001200070785 T.7078 Zarządzanie wiedzą w organizacji / PROBST, GILBERT
37   2001200083532 T.8353 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach / Grudzewski, Wiesław Maria
38   2001200075773 T.7577 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : praca zbiorowa /
39   2001200127861 T.12786 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : modele, podejścia, praktyka / Gierszewska, Grażyna.
40   2001200088650 T.8865 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie /
41   2001200084386 T.8438 Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych /
42   2001200106712 T.10671 Zarządzanie wiedzą we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa /
43   2001200152375 T.15237 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki /
44   2001200202353 T.20235 Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy / Brzeziński, Marek
 
Filozofia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
45   2001200185250 T.18525 Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów / Schopenhauer, Arthur
46   2001200185434 T.18543 Historia filozofii : wybór testów /
47   2001200086205 T.8620 Historia filozofii i etyki do współczesności : źródła i komentarze / Tyburski, Włodzimierz
48   2001200032844 T.3284 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
49   2001200032851 T.3285 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław
50   2001200032868 T.3286 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław
51   2001200148927 T.14892 Logika odkrycia naukowego / Popper, Karl Raimund
52   2001200125065 T.12506 Logos, mit i ratio : wybrane koncepcje racjonalności od XV do XVII wieku / Trzcińska, Izabela.
53   2005600076217 GW.7621 Mała historia filozofii / Höffe, Otfried
54   2001200147012 T.14701 Nadużycie rozumu / Hayek, Friedrich August von
55   2001200036781 T.3678 Traktat o dobrej robocie / Kotarbiński, Tadeusz
 
Innowacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
56   2001200118012 T.11801 Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw /
57   2001200084812 T.8481 Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim /
58   2001200110115 T.11011 Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy : rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych / Matusiak, Krzysztof B.
59   2001200145308 T.14530 Cykl popularności : wybór odpowiedniej innowacji we właściwym czasie / Fenn, Jackie.
60   2001200140556 T.14055 Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Janasz, Władysław
61   2001200140563 T.14056 DNA innowatora : jak opanować pięć umiejętności przełomowych innowatorów / Dyer, Jeff.
62   2001200181160 T.18116 Dobre praktyki wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce /
63   2001200128059 T.12805 Droga innowacji / Lachowski, Sławomir
64   2001200190063 T.19006 Dyfuzja innowacji : jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług / Klincewicz, Krzysztof.
65   2001200150449 T.15044 Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów / Markowska, Małgorzata
66   2001200118029 T.11802 Dynamiczny wskaźnik innowacyjności : metoda badania innowacyjności / Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof
67   2001200213755 T.21375 Działalność innowacyjna przedsiębiorstw : przesłanki i przejawy / Czaja, Izabela.
68   2001200177460 T.17746 Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim : analiza silnych i słabych stron / Mikołajczyk, Grzegorz.
69   2001200190575 T.19057 Finansowanie działalności innowacyjnej / Prystrom, Joanna Ewa.
70   2001200211133 T.21113 Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych / Winnicka-Popczyk, Alicja.
71   2001200105340 T.10534 Innowacja : droga do wzrostu zysków / Gorman, Tom.
72   2001200119057 T.11905 Innowacja albo śmierć : bij swoje rekordy w życiu i w pracy / Collis, Jack.
73   2001400759343 TS.75934 Innowacja i przedsiębiorczość : praktyka z zasady / Drucker, Peter Ferdinand
74   2001200118043 T.11804 Innowacje : napęd wzrostu / Christensen, Clayton M.
75   2001200118050 T.11805 Innowacje : następny krok / Christensen, Clayton M.
76   2001200202858 T.20285 Innowacje : ocena w ujęciu mikro, mezo i makro /
77   2001200031199 T.3119 Innowacje a mała firma / STAWASZ, EDWARD
78   2001200205668 T.20566 Innowacje gospodarcze : wybrane aspekty ekonomiczne i prawne /
79   2001200145391 T.14539 Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami /
80   2001200092374 T.9237 Innowacje i konkurencyjność / Świtalski, Władysław
81   2001200093166 T.9316 Innowacje i kreatywność / Niedzielski, Piotr
82   2001200131516 T.13151 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
83   2001200200908 T.20090 Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami /
84   2001200193590 T.19359 Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości : SOOIPP Annual - 2006 /
85   2001200106316 T.10631 Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji / Jasiński, Andrzej Henryk
86   2001200206115 T.20611 Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce /
87   2001200210969 T.21096 Innowacje i zarządzanie /
88   2001200025020 T.2502 Innowacje i zmiany w firmie : transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa / Penc, Józef
89   2001200108488 T.10848 Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa /
90   2001200191244 T.19124 Innowacje społeczne w teorii i praktyce /
91   2001200151477 T.15147 Innowacje technologiczne w procesie budowy przewagi konkurencyjnej MSP / Kolterman, Krzysztof.
92   2001200201356 T.20135 Innowacje w biznesie /
93   2001200086038 T.8603 Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa /
94   2001200103377 T.10337 Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian / Antoszkiewicz, Jan
95   2001200110849 T.11084 Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy / Dolińska, Małgorzata.
96   2001200085284 T.8528 Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
97   2001200119064 T.11906 Innowacje w organizacji / Janasz, Władysław
98   2001200124044 T.12404 Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego : istota i uwarunkowania : podręcznik akademicki / Prystrom, Joanna Ewa.
99   2001200135507 T.13550 Innowacje w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty /
100   2001200118630 T.11863 Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm : znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań /
101   2001200104503 T.10450 Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw : siły motoryczne i bariery /
102   2001200079252 T.7925 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji : praca zbiorowa /
103   2001200103834 T.10383 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
104   2001200206122 T.20612 Innowacje w zarządzaniu : nowe ujęcie / Kraśnicka, Teresa.
105   2001200193774 T.19377 Innowacje w zarządzaniu / Lenart-Gansiniec, Regina
106   2001200116438 T.11643 Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji /
107   2001200196324 T.19632 Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym : praktyka instytucjonalna w wybranych regionach w Polsce / Wiktorska-Święcka, Aldona.
108   2001200102943 T.10294 Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym : praca zbiorowa /
109   2001300101204 TM.10120 Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy /
110   2001200117183 T.11718 Innowacyjna Polska w Europie 2020 : szanse i zagrożenia trwałego rozwoju /
111   2001200207013 T.20701 Innowacyjne i pozainnowacyjne uwarunkowania przedsiębiorczości regionalnej na przykładzie regionu Pomorza Zachodniego / Spychalska-Wojtkiewicz, Monika.
112   2001200109614 T.10961 Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiebiorstwie /
113   2001200213786 T.21378 Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe / Szymańska, Elżbieta
114   2001200191497 T.19149 Innowacyjność : uwarunkowania, strategie, wyzwania /
115   2001200086991 T.8699 Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
116   2001200112799 T.11279 Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego /
117   2001200109768 T.10976 Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki / Marciniak, Stefan
118   2001200100178 T.10017 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : transport - spedycja - logistyka / Narękiewicz, Patrycja.
119   2001200100185 T.10018 Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim : budownictwo / Markiewicz, Joanna
120   2001200118067 T.11806 Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 /
121   2001200189654 T.18965 Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce / Klóska, Rafał.
122   2001200086960 T.8696 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego : projekt Regionalnej Strategii Innowacyjnosci w województwie zachodniopomorskim /
123   2001200119477 T.11947 Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju /
124   2001200110108 T.11010 Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
125   2001200123788 T.12378 Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw : metodyka oceny na przykładzie spółek giełdowych / Nawrocki, Tomasz
126   2001200108495 T.10849 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
127   2001200132155 T.13215 Innowacyjność przepis na sukces : model "od A do F" / Trías de Bes, Fernando
128   2001200097485 T.9748 Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : kompendium wiedzy /
129   2001200117923 T.11792 Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów /
130   2001200188435 T.18843 Innowacyjność w przedsiębiorstwie / Szymanek, Tadeusz
131   2001200117916 T.11791 Innowacyjność w skali makro i mikro /
132   2001200093944 T.9394 Innowacyjność w teorii i praktyce /
133   2001200119583 T.11958 Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Bal-Woźniak, Teresa.
134   2001200112645 T.11264 Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa /
135   2001200112102 T.11210 Instytucje otoczenia biznesu : rola w kształtowaniu innowacyjności sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Markiewicz, Joanna
136   2001200145414 T.14541 Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce / Kozioł-Nadolna, Katarzyna.
137   2001200110665 T.11066 Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce : źródła i modele / Janasz, Krzysztof.
138   2001200194115 T.19411 Komercjalizacja innowacji : zarządzanie projektami i finansowanie / Bolek, Monika.
139   2001200213762 T.21376 Krajowy system innowacji 2.0 / Świadek, Arkadiusz.
140   2001200201677 T.20167 Krajowy system innowacji w Polsce / Świadek, Arkadiusz.
141   2001200142031 T.14203 Kreatywność i procesy innowacyjne na rynku usług transportowych : ujęcie modelowe / Niedzielski, Piotr
142   2001200192494 T.19249 Kształtowanie regionalnych systemów innowacji : doświadczenia Polski i Unii Europejskiej / Gust-Bardon, Natalia Irena.
143   2001200213953 T.21395 Metody i techniki projektowania innowacji / Jelonek, Dorota.
144   2001200086311 T.8631 Natchnienie i fart czyli Innowacja i przedsiębiorczość / DRUCKER, PETER FERDINAND
145   2001200110740 T.11074 Nowa era innowacji / Prahalad, C. K.
146   2001200206948 T.20694 Nowe otwarcie na innowacje /
147   2001200126628 T.12662 Nowoczesne rozwiązania w innowacyjnym biznesie - wybrane zagadnienia /
148   2001200207655 T.20765 Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi /
149   2001200211041 T.21104 Oszczędne innowacje we współczesnym przedsiębiorstwie / Markiewicz, Joanna
150   2001200193330 T.19333 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce : raport 2010 : parki technologiczne, inkubatory technologiczne, preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, fundusze kapitału zalążkowego, sieci aniołów biznesu, lokalne i regional
151   2001200199899 T.19989 Parki technologiczne jako element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP / Błaszczyk, Mateusz.
152   2001200190803 T.19080 Plany działań na lata 2011-2013 do programu rozwoju pn. "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020".
153   2001200111747 T.11174 Podejście innowacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
154   2001200186592 T.18659 Polityka innowacyjna /
155   2001200186608 T.18660 Polityka innowacyjna / Weresa, Marzenna.
156   2001300086648 TM.8664 Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji /
157   2001200144356 T.14435 Polityka innowacyjna w Polsce : analiza i proponowane kierunki zmian / Czerniak, Jakub.
158   2001200103971 T.10397 Polska innowacyjność : analiza bibliometryczna / Klincewicz, Krzysztof.
159   2001200190797 T.19079 Polskie i europejskie przykłady działań proinnowacyjnych : rekomendacje do Planu Działań do Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego /
160   2001200205194 T.20519 Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań / Knosala, Ryszard
161   2001200150340 T.15034 Potencjał nauki a innowacyjność regionów / Olechnicka, Agnieszka.
162   2001200211645 T.21164 Problemy transferu wiedzy do praktyki gospodarczej /
163   2001200067174 T.6717 Procesy innowacyjne w polski przemyśle / MOSZKOWICZ, KRYSTYNA
164   2001200075490 T.7549 Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych : inżynieria strategii przedsiębiorstwa / Berliński, Lechosław
165   2001200213700 T.21370 Projektowanie strategii innowacji / Sołtysik, Mariusz
166   2001200086199 T.8619 Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw / LUBRYKA, AGNIESZKA
167   2001200213014 T.21301 Przedsiębiorcze państwo : obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego / Mazzucato, Mariana
168   2001200111419 T.11141 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan
169   2001200188961 T.18896 Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna : region w warunkach konkurencji / Makieła, Zbigniew
170   2001200119071 T.11907 Przełomowe innowacje : możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa / Christensen, Clayton M.
171   2001200146305 T.14630 Przez innowację do wzrostu : jak wprowadzić innowację przełomową /
172   2001200120046 T.12004 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020 : program rozwoju /
173   2001200087004 T.8700 Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim /
174   2001200146374 T.14637 Regionalne systemy innowacji w Polsce / Świadek, Arkadiusz.
175   2001200195242 T.19524 Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim przemyśle : studium badawcze / Świadek, Arkadiusz.
176   2001200149115 T.14911 Regionalny wymiar procesów innowacji / Nowakowska, Aleksandra.
177   2001200211676 T.21167 Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki /
178   2001200112966 T.11296 Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji /
179   2001200146077 T.14607 Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki /
180   2001200134036 T.13403 Standout : innowacyjny test do oceny silnych stron / Buckingham, Marcus.
181   2001200077296 T.7729 Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji / Francik, Anna.
182   2001200150814 T.15081 Strategia 2w1 / Szczęsny, Tomasz.
183   2001200127151 T.12715 Strategiczne zarządzanie innowacjami : strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT / Żebrowski, Michał
184   2001200055676 T.5567 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
185   2001200134173 T.13417 Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej / Weresa, Marzenna.
186   2001200084867 T.8486 Sztuka innowacji : lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Kelley, Tom
187   2001200119040 T.11904 Sztuka innowacji : lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Kelley, Tom
188   2001200190506 T.19050 Transfer technologii, przedsiębiorczość innowacyjna w rozwoju firm /
189   2001200212741 T.21274 Transfer wiedzy z nauki do biznesu : doświadczenia regionu Mazowsze /
190   2001200145735 T.14573 Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce / Firszt, Dariusz
191   2001200144981 T.14498 Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego / Oleksiuk, Adam.
192   2001200196386 T.19638 Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce / Kamińska, Alfreda.
193   2001200210105 T.21010 Wprowadzanie innowacji od wewnątrz : przewodnik dla liderów zmian / Krippendorff, Kaihan.
194   2001200069222 T.6922 Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej / PIAŁUCHA, MAREK
195   2001200078286 T.7828 Wspólna Europa : innowacyjność w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
196   2001200214776 T.21477 Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty / Tomaszewski, Marek
197   2001200177439 T.17743 Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej /
198   2001200109102 T.10910 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
199   2001200039263 T.3926 Zarządzanie firmą innowacyjną / Sosnowska, Alicja.
200   2001200091933 T.9193 Zarządzanie innowacjami : teoria i praktyka
201   2001200069178 T.6917 Zarządzanie innowacjami : wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw / Dworczyk, Mieczysław
202   2001200145803 T.14580 Zarządzanie innowacjami : integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych / Tidd, Joseph
203   2001200069253 T.6925 Zarządzanie innowacjami / Pomykalski, Andrzej
204   2001200108846 T.10884 Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Bojewska, Barbara.
205   2001200060335 T.6033 Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi : praca zbiorowa /
206   2001200132612 T.13261 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : poszukiwanie i realizacja nowatorskich projektów / Karlik, Marcin.
207   2001200208560 T.20856 Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym / Bal-Woźniak, Teresa.
208   2001200117978 T.11797 Zarządzanie innowacją /
209   2001200101793 T.10179 Zarządzanie innowacyjne : sterowanie zmianami w procesie integracji europejskiej / Penc, Józef.
210   2001200041822 T.4182 Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi / Krawiec, Franciszek.
211   2001200132780 T.13278 Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Grudzewski, Wiesław Maria
212   2001200129438 T.12943 Zarządzanie wynikami badań naukowych : poradnik dla innowatorów : praca zbiorowa /
213   2001200141164 T.14116 Zmiana reguł gry w biznesie : jak zwiększyć przychody i zyski przez innowacje / Lafley, Alan G.
214   2001200150920 T.15092 Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce / Kowalski, Arkadiusz Michał.
 
Negocjacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
215   2001200212895 T.21289 5 kroków do porozumienia : jak skutecznie negocjować w biznesie / Walewicz-Kuc, Anna
216   2001300006394 TM.639 Broń swoich interesów / Sharpe, Robert
217   2001200049972 T.4997 Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / FISCHER, ROGER
218   2001200131059 T.13105 Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się / Fisher, Roger
219   2001200097546 T.9754 Ekonomiczne podstawy negocjacji : pomiędzy prawem a moralnością /
220   2001200196980 T.19698 Emocje w negocjacjach : [jak je wykorzystać nie tylko w biznesie] / Fisher, Roger
221   2001200087691 T.8769 Jak negocjować / Casse, Pierre.
222   2001200188459 T.18845 Jak odnieść sukces w negocjacjach / Steele, Paul
223   2001200190155 T.19015 Jak skutecznie negocjować / Fowler, Alan.
224   2001200124822 T.12482 Jak wygrać każde negocjacje : nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem / Mayer, Robert
225   2001200212918 T.21291 Korzystna transakcja : strategie i taktyki skutecznego negocjatora / Blount, Jeb.
226   2001200200632 T.20063 Kremlowska szkoła negocjacji : jak osiągnąć sukces w biznesie kontrolując każdy etap rokowań / Ryzov, Igorʹ Romanovič.
227   2001200208799 T.20879 Mediacje : teoria i praktyka /
228   2001200060090 T.6009 Metoda negocjacji : przygotowanie, techniki, symulacje / Stępniewski, Jan.
229   2001200095467 T.9546 Negocjacje : Harwardzki Projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach / Bercoff, Maurice A.
230   2001200125973 T.12597 Negocjacje : jednostka, organizacja, kultura / Winch, Anna.
231   2001200130830 T.13083 Negocjacje : sprawdzone strategie / Horzyk, Adrian
232   2001200000669 T.66 Negocjacje / Rządca, Robert Artur.
233   2001200023217 T.2321 Negocjacje / Rządca, Robert Artur.
234   2001200029677 T.2967 Negocjacje / Donaldson, Michael C.
235   2001300000309 TM.30 Negocjacje / Cenker, Ewa Małgorzata.
236   2001200084034 T.8403 Negocjacje / Luecke, Richard.
237   2001200047992 T.4799 Negocjacje doskonałe : wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby udało ci się za pierwszym razem / KENNEDY, GAVIN
238   2001200033872 T.3387 Negocjacje handlowe / BRDULAK, HALINA
239   2001200050206 T.5020 Negocjacje handlowe / BRDULAK, HALINA
240   2001200204616 T.20461 Negocjacje i komunikacja : wybrane aspekty / Chrąchol-Barczyk, Urszula.
241   2001200083280 T.8328 Negocjacje i komunikacja w biznesie / ŁAGUNA, MIROSŁAW
242   2001200096709 T.9670 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
243   2001200130823 T.13082 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
244   2001200186653 T.18665 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
245   2001200136436 T.13643 Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej / Cenker, Ewa Małgorzata.
246   2001200115219 T.11521 Negocjacje międzynarodowe / Kendik, Magdalena.
247   2001200146244 T.14624 Negocjacje na rynku nieruchomości / Szubielski, Cezary.
248   2001200058431 T.5843 Negocjacje partnerskie /
249   2001200058448 T.5844 Negocjacje partnerskie /
250   2001200058455 T.5845 Negocjacje partnerskie /
251   2001200058462 T.5846 Negocjacje partnerskie /
252   2001200058479 T.5847 Negocjacje partnerskie /
253   2001200058486 T.5848 Negocjacje partnerskie /
254   2001200058493 T.5849 Negocjacje partnerskie /
255   2001200058509 T.5850 Negocjacje partnerskie /
256   2001200058516 T.5851 Negocjacje partnerskie /
257   2001200058523 T.5852 Negocjacje partnerskie /
258   2001200077432 T.7743 Negocjacje w biznesie : kluczowe zagadnienia / CHEŁPA, STANISŁAW
259   2001200031496 T.3149 Negocjacje w biznesie / Nęcki, Zbigniew
260   2001300040220 TM.4022 Negocjacje w biznesie / Nęcki, Zbigniew
261   2001200075346 T.7534 Negocjacje w interesach : jak negocjują organizacje / Rządca, Robert Artur.
262   2001200196768 T.19676 Negocjacje z dłużnikami : jak odzyskać swoje pieniądze nie wkraczając na drogę sądową / Holwek, Jarosław.
263   2001200213168 T.21316 Negocjacje z partnerami z krajów Unii Europejskiej / Jakubiak-Mirończuk, Aneta.
264   2001200213779 T.21377 Negocjacje z potworami : jak osiągnąć to, co chcemy, negocjując z silniejszym od siebie / Ryzov, Igorʹ Romanovič.
265   2001200020322 T.2032 Negocjacje zbiorowe : kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników / Jurkowski, Ryszard.
266   2001200009273 T.927 Negocjacje zbiorowe. BORKOWSKA STANISŁAWA
267   2001200199745 T.19974 Negocjacyjne zoo : strategie i techniki negocjacji w pigułce / Załuski, Grzegorz.
268   2001400799769 TS.79976 Negocjowanie / Mastenbroek, Willem F. G.
269   2001200143687 T.14368 Negocjowanie i zawieranie umów handlowych : uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia / Budzyński, Wojciech.
270   2001200212536 T.21253 Negocjuj ! : czyli jak zwyciężać w codziennych sytuacjach / Woźniczka, Wojciech.
271   2001200199738 T.19973 Negocjuj jakby od tego zależało twoje życie : nigdy nie idź na kompromis / Voss, Christopher Arnold
272   2001200197604 T.19760 Negocjujemy po angielsku : język, kultura, obyczaje / Woytowicz-Neymann, Monika.
273   2001200186912 T.18691 O negocjacjach i negocjatorach : poradnik praktyka / Niemczyk, Andrzej.
274   2001200049965 T.4996 Odchodząc od NIE : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji / Ury, William
275   2001200126123 T.12612 Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie / Kozina, Andrzej
276   2001200190728 T.19072 Psychologia prowadzenia negocjacji : profesjonalne techniki negocjacyjne z eksperymentami i ćwiczeniami / Birkenbihl, Vera F.
277   2001200133961 T.13396 Scenariusze negocjacji biznesowych : trening umiejętności /
278   2001200040009 T.4000 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
279   2001200040016 T.4001 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
280   2001200040023 T.4002 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
281   2001200040030 T.4003 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
282   2001200040047 T.4004 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
283   2001200040054 T.4005 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
284   2001200040061 T.4006 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
285   2001200040078 T.4007 Skuteczne negocjacje / BŁAUT, ROBERT
286   2001200190179 T.19017 Sztuka negocjacji / Nierenberg, Gerard I.
287   2001200087400 T.8740 Sztuka negocjacji w biznesie : innowacyjne podejście prowadzące do przełomu / Watkins, Michael
288   2001200149191 T.14919 Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne /
289   2001300000606 TM.60 Taktyki i techniki negocjacyjne / ZBIEGIEŃ-MACIĄG, LIDIA
290   2001200027208 T.2720 Taktyki i techniki negocjacyjne. ZBIEGIEŃ-MACIĄG LIDIA
291   2001200205408 T.20540 Techniki negocjacyjne / Kałucki, Krzysztof.
292   2001300006387 TM.638 Trudne rozmowy w interesach / MARTIN, DAVID M.
293   2001200039959 T.3995 Wygrywanie negocjacji / Ilich, John
294   2001200141102 T.14110 Wzorowe negocjacje : nie wpadaj w pułapki i osiągaj cel / Wieke, Thomas
295   2001200141522 T.14152 Zasady negocjacji : kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów /
296   2001200127885 T.12788 Zasady negocjacji / Lewicki, Roy J.
297   2001300122971 TM.12297 Zasady negocjacji /
298   2001200205477 T.20547 Zasady negocjacji / Lewicki, Roy J.
299   2001200205958 T.20595 Zasady negocjacji / Kozina, Andrzej
 
Konferencje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
300   2001200203145 T.20314 13th International Scientific Conference, Human Potential Development, 7-9 June, 2016, University of Szczecin, Poland /
301   2001200095306 T.9530 Bankowość elektroniczna a rozwój banków w Polsce : VaBanque 2006 : materiały konferencyjne /
302   2001200027031 T.2703 Cargotrans '97 : Polska jako logistyczna platforma europejskich powiązań transportowych : III Konferencja Naukowo-Techniczna, 22-23 października 1997.
303   2001200099434 T.9943 Conference abstracts. International Conference "Economics Challenge of XXI Century Poland - European Union - World", 5-7 June, Międzyzdroje, Poland
304   2001200087073 T.8707 Deklaracja bolońska i co dalej : zbiór komunikatów, wytycznych i sugestii : materiały ze strony internetowej MENiS http://www.menis.gov.pl. /
305   2001300110343 TM.11034 Determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej : gospodarka morska, turystyka, finanse : praca zbiorowa /
306   2001200094293 T.9429 Drogi, mosty, przeprawy, eustaria : realia i dysproporcje : interdyscyplinarne warsztaty międzynarodowe "ADMIRAŁ II" : materiały z sesji naukowej DPT PAN Świnoujście Polska, 21-23.04.2006, materiały z Sesji Naukowej Komisji PAN, WSG/IAU Bydgoszcz, 19.12.2006 /
307   2001200183386 T.18338 Dylematy opracowania : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 18-20 września 2013 r. /
308   2001200204456 T.20445 Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Praktyczna, Zabrze, 6-7 wrzesień [!] 2007 /
309   2001200074905 T.7490 Ekonomia w Szczecinie : jubileusz 55-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (1946-2001), zjazd absolwentów ekonomii (Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Handlowej) : praca zbiorowa /
310   2001200098833 T.9883 Energia odnawialna na Pomorzu Zachodnim : I Regionalna Konferencja i Wystawa, Szczecin, 26 listopada 2003 : praca zbiorowa /
311   2001200106644 T.10664 Euro-Trans 2009 : Innowacje w transporcie : zarządzanie, technologie, procesy = Innovations in transport : management, technologies, processes, Szczecin, 17-18 września 2009 /
312   2001200124341 T.12434 Europejska przestrzeń transportu : koncepcja i rzeczywistość = European transport area : idea and reality : Euro-trans 2012, Szczecin, 24-25 września 2012.
313   2001200098703 T.9870 Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów "Zielonej Księgi" polityki morskiej Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
314   2001200089015 T.8901 II [Drugi] Europejski Kongres Transportowy : TRANSLOG 2003 /
315   2001200089114 T.8911 II Forum Samorządowe : samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie /
316   2001200094132 T.9413 Inland Shipping 2006 : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa /
317   2001200089039 T.8903 Integracja i tożsamość : [Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej : materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego, 24-26 kwietnia 2003] : praca zbiorowa /
318   2001200098406 T.9840 IV Zachodniopomorskie Forum Finanse '99 : konferencja, 27-28 kwietnia 1999 r. : Pieniądze, pieniądze... : wystawa produktów i usług finansowych 27-29 kwietnia 1999 r. : materiały konferencyjne /
319   2001200070389 T.7038 Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'97 nt.: Strategie zmian strukturalnych w krajowym transporcie samochodowym i [...] : Międzyzdroje, 25-26 VI 1997 /
320   2001200106330 T.10633 Konferencja "Inwestor" : trendy i strategie w czasie kryzysu finansowego : materiały konferencyjne /
321   2001200096228 T.9622 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne, Szczecin, 17 maja 2006 r. : praca zbiorowa /
322   2001200101700 T.10170 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : praca zbiorowa /
323   2001200101724 T.10172 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
324   2001200102141 T.10214 Międzynarodowe konferencje - miasta i regiony /
325   2001200076480 T.7648 Nowe uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju Polskiej Żeglugi Promowej : mat. na ogólno- polską konf.nauk."Polska Żegluga Liniowa i Promowa 20 3 " /
326   2001200130892 T.13089 Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie /
327   2001200026737 T.2673 Nowoczesny transport kluczem do integracji europejskiej : Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin, 18-19 października 1995 /
328   2001200085758 T.8575 Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich : mat. konf. /
329   2001200073847 T.7384 Oddziaływanie integracji ze strukturami Unii Europejskiej na procesyglobalizacji polskiego rynku usług łączności : konf. nauk. Szczecin -Świnoujście, 25-26.X.2000 /
330   2001200085772 T.8577 Oddziaływanie telekomunikacji i poczty na rozwój nowej gospodarki w Polsce /
331   2001200070037 T.7003 Ogólnopolska konferencja naukowa "Ektra 2000" nt. Strategie konkurowania na rynku transportowym /
332   2001200061554 T.6155 Ogólnopolska Konferencja Naukowa EKTRA'96 nt. : strategie marketingowe w transporcie samochodowym : Międzyzdroje, 19-20 IX 1996 /
333   2001200085741 T.8574 Polska samorządność w integrującej się Europie : I Forum Samorządowe, Szczecin, 19-20 kwietnia 2004 /
334   2001200074868 T.7486 Polska w "starej" i "nowej gospodarce" : spojrzenie makro-, mezzo-, i mikroekonomiczne : III konferencja doktorantów, Szczecin, czerwiec 2002 : materiały konferencyjne /
335   2001200095061 T.9506 Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki : spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Szczecin 2004 : praca zbiorowa. T. 1 /
336   2001200095078 T.9507 Polska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla gospodarki : spojrzenie makro-, mezzo- i mikroekonomiczne : IV Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, Szczecin 2004 : praca zbiorowa. T.2 /
337   2001200105029 T.10502 Polskie regiony w Unii Europejskiej : materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Region 2003, Szczecin, 8 grudnia 2003 /
338   2001200195167 T.19516 Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej /
339   2001200094125 T.9412 Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP 2006, Świnoujście - Kopenhaga, 18-21 maja 2006 /
340   2001200085376 T.8537 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : mat. konferencyjne [VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa] Szczecin 2-3 grudnia 2004 r. /
341   2001200089046 T.8904 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : [VII międzynarodowa studencka konferencja naukowa], Szczecin, 4-5 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
342   2001200096242 T.9624 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
343   2001200101694 T.10169 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : Szczecin, 7-8 grudnia 2005 : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
344   2001200101731 T.10173 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : praca zbiorowa /
345   2001200209222 T.20922 Przedsiębiorczość społeczna jako forma aktywności ekonomicznej i społecznej w woj. zachodniopomorskim : materiały konferencji zorganizowanych w dniu 13.06.2016 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w dniu 27.06.2016 roku w Nowogardzie : praca zbiorowa / Brzychcy, Katarzyna.
346   2001200185403 T.18540 Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską /
347   2001200110139 T.11013 Quo vadis marketingu : nowoczesna komunikacja a zachowania konsumentów : materiały konferencyjne, Szczecin, 3-4 kwietnia 2008 : praca zbiorowa /
348   2001200105012 T.10501 Region 2002 : Polska-Unia Europejska, ostatnia runda : materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Szczecin, 9 grudnia 2002 /
349   2001200101717 T.10171 Region 2004 : inwestycje regionalne a fundusze strukturalne Unii Europejskiej : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 13 grudnia 2004 /
350   2001200096341 T.9634 Region 2006 : rozwój regionalny w Polsce w latach 2007-2013 : inwestycje i kapitał : materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 11 grudnia 2006 /
351   2001200100680 T.10068 Region 2008 : pozyskiwanie inwestorów a rozwój regionalny : materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji, Szczecin, 28 stycznia 2008 /
352   2001200096235 T.9623 Rynki finansowe - szanse i zagrożenia, doświadczenia polskie i zagraniczne : materiały konferencyjne /
353   2001300064318 TM.6431 Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : IV Forum Samorządowe /
354   2001200091544 T.9154 Skuteczne zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji : teoria, doswiadczenia, tendencje : materiały konferencyjne /
355   2001200138638 T.13863 Strategia województwa a strategia przedsiębiorstw /
356   2001200091551 T.9155 Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne /
357   2001300036988 TM.3698 Szanse i zagrożenia na rynku łączności w warunkach globalizacji gospodarki /
358   2001200089367 T.8936 Teatry w Europie : organizacja, finansowanie i współpraca transgraniczna : [I Międzynarodowa Konferencja, 17-18 października 2002 r.] /
359   2001200187261 T.18726 TRANS '05 : Wspólna Europa : zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami : praca zbiorowa /
360   2001200089053 T.8905 Translog 2001 : system transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja : konferencja naukowa Szczecin 11-12.09.2001 /
361   2001200089176 T.8917 Translog 2004 : transport jako czynnik integracji regionów /
362   2001200098390 T.9839 Translog 2005 : zintegrowane łańcuchy transportowe : przesłanki i warunki rozwoju : V międzynarodowa konferencja
363   2001300059024 TM.5902 Translog 2007 : szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 /
364   2001200076435 T.7643 Transport żywności : problemy logistyczne technologiczne i techniczne : materiały II konferencji 6-9 października 1996 r., Poznań/Kiekrz /
365   2001200076442 T.7644 Transport żywności : problemy dostaw i dystybucji w obszarze rynków hurtowych : materiały z III konferencji 5-7 listopada 1997r., Poznań/Kiekrz /
366   2001200076459 T.7645 Transport żywności na średnie i dalekie odległości : materiały konferencji 11-13 października 1995 r., Poznań/Kiekrz /
367   2001300054746 TM.5474 Twój Kapitał 2001 : Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe, Szczecin, 10-12 maja 2001 roku : materiały konferencyjne.
368   2001200026836 T.2683 Układ transportowy północ-południe : II Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczecin 23-24 października 1996 r /
369   2001200098383 T.9838 Warunki funkcjonowania polskich przewoźników i operatorów na międzynarodowym rynku usług transportowych : TRANSLOG 2002 : konferencja naukowa, Szczecin 18-19 września 2002
370   2001200070204 T.7020 Wirtualizacja usług finansowych : konsekwencje dla bankowości, rynku kapitałowego i ubezpieczeń : konferencja studentów i młodych pracowników nauki "E-Finanse XXI" /
371   2001200040535 T.4053 Wpływ fiskalizmu na działalność gospodarczą przedsiębiorstw transportowych : IV [czwarta] Konferencja Naukowo-Techniczna "Cargotrans" 2000 Szczec , 18-19 października 2000 r /
372   2001200061486 T.6148 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie polskich portów morskich : materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową "Porty morskie 2001" /
373   2001200192463 T.19246 Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych naukowców /
374   2001200099595 T.9959 Wybrane zagadnienia funkcjonowania podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa : materiały konferencyjne z XIII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów " Konkurencyjność i rynek pracy" /
375   2001200098604 T.9860 Wykorzystywanie elementów promotion - mix w promocji turystyki w regionach : materiały konferencyjne, Szczecin 12-14.11.2007 /
376   2001300037084 TM.3708 Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie Basenu Morza Bałtyckiego : szanse i zagrożenia dla polskich interesów morskich : praca zbiorowa /
 
Psychologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
377   2001200147371 T.14737 7 rodzajów inteligencji : odkryj je w sobie i rozwijaj / Armstrong, Thomas
378   2001200213267 T.21326 Alchemia kariery / Santorski, Jacek
379   2001200184949 T.18494 Asertywność / Davidson, Jeffrey P.
380   2001200131868 T.13186 Biblia NLP : ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego / Vaknin, Shlomo.
381   2001200016325 T.1632 Człowiek - istota społeczna / Aronson, Elliot
382   2001200191190 T.19119 Czy wiesz, kim jesteś? : przewodnik po 16 typach osobowości ID16 / Jankowski, Jarosław
383   2001200187339 T.18733 Determinanty zachowań menedżerów w chronicznym stresie zawodowym / Szostak, Jacek
384   2001200150463 T.15046 Inteligencja emocjonalna / Goleman, Daniel
385   2001200124761 T.12476 Inteligencja emocjonalna w biznesie : praktyczne strategie współpracy z ludźmi / Nadler, Reldan S.
386   2001200060014 T.6001 Inteligencja stosunków międzyludzkich : talent i błyskotliwość w kontaktach z ludźmi : [praktyczna inteligencja emocjonalna : jak zmienić zawodowych i prywatnych partnerów w sprzymierzeńców i przyjaciół] / Gross, Stefan F.
387   2001200188473 T.18847 Jak skutecznie omijać "nie" w biznesie : z łatwością sprzedawaj swoje pomysły : mowa ciała i strategie wywierania wpływu / Harris, Vincent.
388   2001200080890 T.8089 Jak w pracy ukrywać to, co czujemy, i udawać to, co czuć powinniśmy / MANN, SANDI
389   2001200145452 T.14545 Kobiety i ich wpływ na biznes : nowa rewolucja gospodarcza / Wittenberg-Cox, Avivah.
390   2001200098857 T.9885 Koncepcje psychologiczne człowieka / Kozielecki, Józef
391   2001200184413 T.18441 Kto zabrał mój ser? / Johnson, Spencer
392   2001200130472 T.13047 Kulturowe ramy zachowań społecznych : podręcznik psychologii międzykulturowej / Boski, Paweł.
393   2001200141997 T.14199 Maksimum osiągnięć : dokładna wiedza na temat najnowszych mechanizmów funkcjonowania osobowości / Tracy, Brian
394   2001200087844 T.8784 Marketing polityczny : perspektywa psychologiczna /
395   2001200204807 T.20480 Metody badania emocji i motywacji /
396   2001200071485 T.7148 Mosty zamiast murów : o komunikowaniu się między ludźmi : praca zbiorowa /
397   2001200074370 T.7437 Mowa ciała : jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów / PEASE, ALLAN
398   2001200073373 T.7337 Mowa ciała dla menedżerów / Rückle, Horst.
399   2001200190599 T.19059 Napoleona Hilla plan pozytywnego działania / Hill, Napoleon
400   2001200184932 T.18493 NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego / O'Connor, Joseph
401   2001200215193 T.21519 NLP - wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego / O'Connor, Joseph
402   2001200213816 T.21381 Nowa psychologia zarządzania : jak błyskawicznie zmotywować tych, którym chce się najmniej / Gordon, Tomasz.
403   2001200148989 T.14898 Oblicza umysłu : ucząc się kreatywności / Robinson, Ken
404   2001200126031 T.12603 Odporność na zmiany : jak uwolnić potencjał tkwiący w Tobie i Twoin miejscu pracy / Kegan, Robert.
405   2001200131004 T.13100 Osobowość : teoria i badania / Pervin, Lawrence A.
406   2001200085116 T.8511 Otwarty umysł tworzy / CHYBICKA, ANETA
407   2001200110658 T.11065 Podstawy psychologii / Hamer, Katarzyna.
408   2001200199301 T.19930 Potęga podświadomości / Murphy, Joseph
409   2001200145988 T.14598 Potęga teraźniejszości / Tolle, Eckhart
410   2001200188930 T.18893 Praktyczne NLP : techniki osiągania doskonałości / Anusz, Flavio
411   2001200074363 T.7436 Prezentacje w biznesie : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / KOPS, GEORGE
412   2001200132872 T.13287 Przemiana : jak sprawić by reszta twego życia była jeszcze lepsza / Tracy, Brian
413   2001200200922 T.20092 Przemiana : jak sprawić, by reszta twojego życia była jeszcze lepsza / Tracy, Brian
414   2001200149375 T.14937 Przywództwo i oszukiwanie samego siebie : jak uwolnić się z pułapki uprzedzeń /
415   2001200051616 T.5161 Psychologia : podręcznik akademicki. T. 1, Podstawy psychologii /
416   2001200051623 T.5162 Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2, Psychologia ogólna /
417   2001200082832 T.8283 Psychologia : podręcznik akademicki . T.3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej /
418   2001200107924 T.10792 Psychologia : podejścia oraz koncepcje / Tavris, Carol.
419   2001200132292 T.13229 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 3], Struktura i funkcje świadomości / Zimbardo, Philip G.
420   2001200133367 T.13336 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 2], Motywacja i uczenie się / Zimbardo, Philip G.
421   2001200133374 T.13337 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 4], Psychologia osobowości / Zimbardo, Philip G.
422   2001200133381 T.13338 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 5], Człowiek i jego środowisko / Zimbardo, Philip G.
423   2001200133398 T.13339 Psychologia : kluczowe koncepcje. [T. 1], Podstawy psychologii / Zimbardo, Philip G.
424   2001200085222 T.8522 Psychologia / Myers, David G.
425   2001200199677 T.19967 Psychologia / Ciccarelli, Saundra K.
426   2001200073038 T.7303 Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy / SCHULTZ, DUANE P.
427   2001200186943 T.18694 Psychologia akademicka : podręcznik. T. 1 /
428   2001200209550 T.20955 Psychologia biznesu : psychologia w biznesie /
429   2001200126703 T.12670 Psychologia biznesu / Ubertowski, Adam
430   2001200080838 T.8083 Psychologia ekonomiczna /
431   2001200051647 T.5164 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
432   2001200133312 T.13331 Psychologia i życie / Zimbardo, Philip G.
433   2001200133329 T.13332 Psychologia międzykulturowa / Matsumoto, David Ricky.
434   2001200085345 T.8534 Psychologia organizacji i zarządzania /
435   2001200093616 T.9361 Psychologia poznawcza / Nęcka, Edward
436   2001200083143 T.8314 Psychologia pracy i organizacji /
437   2001200115165 T.11516 Psychologia pracy i organizacji / Ratajczak, Zofia
438   2001200211423 T.21142 Psychologia przywództwa / Levinson, Harry
439   2001200204241 T.20424 Psychologia rozwoju narodów / Le Bon, Gustave
440   2001200051630 T.5163 Psychologia społeczna : serce i umysł / Aronson, Elliot
441   2001200088360 T.8836 Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hamer, Hanna.
442   2001200083136 T.8313 Psychologia społeczna / KENRICK, DOUGLAS T.
443   2001200086007 T.8600 Psychologia społeczna / MYERS, DAVID G.
444   2001200215223 T.21522 Psychologia społeczna / Wojciszke, Bogdan
445   2001200104725 T.10472 Psychologia stresu / Łosiak, Władysław
446   2001200080739 T.8073 Psychologia środowiskowa /
447   2001200132285 T.13228 Psychologia tłumu : studium powszechnego umysłu / Le Bon, Gustave
448   2001200186561 T.18656 Psychologia umysłu /
449   2001200081088 T.8108 Psychologia współczesna / RATHUS, SPENCER A.
450   2001200186950 T.18695 Psychologia współczesna / Rathus, Spencer A.
451   2001200115189 T.11518 Psychologia zachowań ryzykownych : koncepcje, badania, praktyka /
452   2001200133350 T.13335 Psychologia zarządzania w organizacji /
453   2001200199479 T.19947 Psychologia zmiany : najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem / Grzesiak, Mateusz
454   2001200187292 T.18729 Stres : energia życia / Gomulski, Wiesław.
455   2001200187308 T.18730 Stres w pracy / Hartley, Mary
456   2001200146114 T.14611 Sześć medali wartości : punkt widzenia zależy od... osobistych wartości : podejmowanie trafnych i niesztampowych decyzji, przełamywanie tradycyjnych schematów myślenia, pełne wykorzystanie potencjału swoich mocnych stron / De Bono, Edward
457   2001200208393 T.20839 Ścieżka perswazji : wytrenuj umysł, aby myśleć, działać i wpływać na innych... szybciej / Jolles, Robert L.
458   2001200134234 T.13423 Tak! 50 sekretów nauki perswazji / Goldstein, Noah J.
459   2001200215254 T.21525 Trening twórczości / Nęcka, Edward
460   2001200212567 T.21256 Uzależnienia medialne czyli O patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Ogonowska, Agnieszka.
461   2001200080944 T.8094 W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich / BERNE, ERIC
462   2001200093906 T.9390 Wprowadzenie do psychologii / Matusewicz, Czesław
463   2001200127496 T.12749 Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów /
464   2001200127519 T.12751 Współczesna psychologia behawioralna : wybrane zagadnienia /
465   2001200024795 T.2479 Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / CIALDINI, ROBERT
466   2001200041419 T.4141 Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji / LEARY, MARK
467   2001200132766 T.13276 Zarządzanie stresem : czyli Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach / Clayton, Mike
468   2001200205637 T.20563 Zarządzanie stresem w organizacji / Cichosz, Adam.
469   2001200127908 T.12790 Zasady wywierania wpływu na ludzi : szkoła Cialdiniego : moc oddziaływania na ludzi i sytuacje / Cialdini, Robert B.
470   2001200093913 T.9391 Zrozumieć psychologię / Feldman, Robert S.
 
Matematyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
471   2001200098864 T.9886 Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Gewert, Marian.
472   2001200098871 T.9887 Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Gewert, Marian.
473   2001200075865 T.7586 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Krysicki, Włodzimierz
474   2001200075858 T.7585 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2 / Krysicki, Włodzimierz
475   2001200112072 T.11207 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
476   2001200135644 T.13564 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
477   2001200193606 T.19360 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Gurgul, Henryk
478   2001200206238 T.20623 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : teoria, przykłady, zadania / Batóg, Barbara
479   2001200187520 T.18752 Matematyka dla logistyków / Wrociński, Ireneusz.
480   2001200130656 T.13065 Matematyka dla studentów ekonomii : wykłady z ćwiczeniami/ Antoniewicz, Ryszard.
481   2001200215018 T.21501 Matematyka dla studentów ekonomii, finansów i zarządzania / Batóg, Barbara
482   2001200083020 T.8302 Matematyka dla studentów kierunków ekonomicznych /
483   2001200077012 T.7701 Matematyka finansowa : instrumenty pochodne / Jakubowski, Jacek
484   2001200130670 T.13067 Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Sobczyk, Mieczysław
485   2001200001451 T.145 Matematyka finansowa / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
486   2001200086502 T.8650 Matematyka finansowa / PODGÓRSKA, MARIA
487   2001200125805 T.12580 Matematyka finansowa / Piasecki, Krzysztof
488   2001200201035 T.20103 Matematyka finansowa i funkcje finansowe arkusza kalkulacyjnego / Matłoka, Marian
489   2001200150227 T.15022 Matematyka finansowa w praktyce : wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw / Antonowicz, Alicja
490   2001200215032 T.21503 Matematyka finansowa z arkuszem kalkulacyjnym / Bieszk-Stolorz, Beata.
491   2001200051906 T.5190 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / PISZCZAŁA, JANUSZ
492   2001200107139 T.10713 Matematyka i zastosowanie jej w ekonomii / Dobek, Maria.
493   2001200092572 T.9257 Matematyka w ekonomii : modele i metody. 1, Algebra elementarna / Ostaszewski, Adam Ostoja-
494   2001200092589 T.9258 Matematyka w ekonomii : modele i metody. 2, Elementarny rachunek różniczkowy / Ostaszewski, Adam Ostoja-
495   2001200084171 T.8417 Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych / BAŻAŃSKA, TERESA
496   2001200195112 T.19511 Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach /
497   2001200215025 T.21502 Mathematics for students of economics, finance and management / Batóg, Barbara
498   2001200150517 T.15051 Nowoczesne kompendium matematyki /
499   2001200047589 T.4758 Podstawy analizy matematycznej / RUDIN, WALTER
500   2001200044397 T.4439 Przewodnik po wzorach /
501   2001200071683 T.7168 Tablice matematyczne / CEWE, ALICJA
502   2001200095603 T.9560 Tablice matematyczne / Cewe, Alicja
503   2001200206788 T.20678 Testy matematyczne : sprawdź swoją wiedzę matematyczną na podstawie zadań przygotowanych przez Mensa /
504   2001200095573 T.9557 Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych : [metody i modele] / Gątarek, Dariusz.
505   2001200117046 T.11704 Wykłady z metod ilościowych dla ekonomistów / Kolupa, Michał
506   2001200000911 T.91 Zastosowania matematyki w ekonomii / STANISZ, TADEUSZ
507   2001200187605 T.18760 Zastosowanie matematyki w ekonomii : [pierwsza pomoc] / Kokoszka, Jarosław.
 
Statystyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
508   2001200204111 T.20411 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej / Młodak, Andrzej
509   2001200135354 T.13535 Badania statystyczne / Ostasiewicz, Walenty
510   2001200125492 T.12549 Ćwiczenia statystyczne w naukach ekonomicznych / Hryniewicka, Izabela.
511   2001200097034 T.9703 Elementy statystyki matematycznej : przykłady, zadania, testy /
512   2001200131219 T.13121 Elementy statystyki matematycznej z przykładami / Górska, Rumiana.
513   2001200000850 T.85 Elementy statystyki w zadaniach / Kukuła, Karol
514   2001200073168 T.7316 Elementy statystyki w zadaniach / Kukuła, Karol
515   2001200116995 T.11699 Indeksy statystyczne / Luszniewicz, Andrzej
516   2001200200953 T.20095 Jak pokochać statystykę, czyli STATISTICA do poduszki / Zieliński, Tomasz
517   2001200082528 T.8252 Metody statystyczne : zadania i sprawdziany / ZELIAŚ, ALEKSANDER
518   2001200082511 T.8251 Metody statystyczne / Zeliaś, Aleksander
519   2001200213571 T.21357 Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
520   2001200200984 T.20098 Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku / Kowal, Jolanta.
521   2001200095344 T.9534 Metody wnioskowania statystycznego / Luszniewicz, Andrzej
522   2001200117008 T.11700 Metody wnioskowania statystycznego / Balicki, Andrzej
523   2001200117015 T.11701 Mierniki statystyczne / Kassyk-Rokicka, Helena
524   2001200208317 T.20831 Modele i metody statystyki matematycznej w zadaniach / Jokiel-Rokita, Alicja.
525   2001200125928 T.12592 Modele równań strukturalnych : teoria i praktyka / Konarski, Roman
526   2001200200977 T.20097 Nieklasyczne metody statystyczne / Domański, Czesław
527   2001200082344 T.8234 Podstawy statystyki : podręcznik : praca zbiorowa /
528   2001200201042 T.20104 Podstawy statystyki / Dolny, Edward
529   2001200194153 T.19415 Podstawy statystyki dla socjologów / Lissowski, Grzegorz.
530   2001200118876 T.11887 Przewodnik po statystyce dla socjologów / Nawojczyk, Maria.
531   2001200200939 T.20093 Przewodnik po statystyce dla socjologów / Nawojczyk, Maria.
532   2001200029974 T.2997 Przykłady i zadania ze statystyki matematycznej /
533   2001400814462 TS.81446 Przykłady i zadania ze statystyki opisowej /
534   2001200117039 T.11703 Przystępny kurs statystyki : z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1, Statystyki podstawowe / Stanisz, Andrzej.
535   2001200092619 T.9261 Repetytorium ze statystyki / Piłatowska, Mariola
536   2001200109645 T.10964 Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS / Malarska, Anna.
537   2001200118883 T.11888 Statystyczny drogowskaz : praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii /
538   2001400767959 TS.76795 Statystyka : skrypt dla studentów kierunków ekonomomicznych. Cz. 2, Wnioskowanie statystyczne /
539   2001200082214 T.8221 Statystyka : teoria i zastosowanie / IGNATCZYK, WALENTYNA
540   2001200084638 T.8463 Statystyka : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
541   2001200073380 T.7338 Statystyka : teoria i zastosowanie / IGNATCZYK, WALENTYNA
542   2001200073434 T.7343 Statystyka : kurs podstawowy / RÓSZKIEWICZ, MAGDALENA
543   2001200095351 T.9535 Statystyka : elementy teorii i zadania / Ostasiewicz, Stanisława.
544   2001300059727 TM.5972 Statystyka : opis statystyczny /
545   2001200129711 T.12971 Statystyka : zbiór zadań /
546   2001200134043 T.13404 Statystyka : od teorii do praktyki / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
547   2001200138140 T.13814 Statystyka : elementy teorii i zadania / Ostasiewicz, Stanisława.
548   2001200200960 T.20096 Statystyka : wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
549   2001200211409 T.21140 Statystyka : wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
550   2001200212932 T.21293 Statystyka : analiza badań społecznych / Wieczorkowska-Wierzbińska, Grażyna
551   2001200061783 T.6178 Statystyka / SOBCZYK, MIECZYSŁAW
552   2001200111136 T.11113 Statystyka / Sobczyk, Mieczysław
553   2001200118975 T.11897 Statystyka / Kot, Stanisław Maciej.
554   2001200127090 T.12709 Statystyka dla ekonomistów / Pułaska-Turyna, Beata.
555   2001200138133 T.13813 Statystyka dla menedżerów : teoria i praktyka / Bielecka, Anna
556   2001200071751 T.7175 Statystyka dla studiów licencjackich / Podgórski, Jarosław.
557   2001200110245 T.11024 Statystyka dla studiów licencjackich / Podgórski, Jarosław.
558   2001200210273 T.21027 Statystyka matematyczna : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
559   2001200117022 T.11702 Statystyka matematyczna / Sobczyk, Mieczysław
560   2001200127106 T.12710 Statystyka matematyczna / Bratijčuk, Nikolaj Sergeevič.
561   2001200187797 T.18779 Statystyka matematyczna w przykładach i zadaniach / Chudzik, Hanna.
562   2001200127113 T.12711 Statystyka matematyczna w zarządzaniu /
563   2001200034534 T.3453 Statystyka od podstaw JÓŹWIAK JANINA
564   2001200119354 T.11935 Statystyka od podstaw / Jóźwiak, Janina
565   2001200191176 T.19117 Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
566   2001200210280 T.21028 Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
567   2001200111839 T.11183 Statystyka opisowa / Sobczyk, Mieczysław
568   2001200127120 T.12712 Statystyka opisowa / Roeske-Słomka, Iwona
569   2001200129704 T.12970 Statystyka opisowa od podstaw : podręcznik z zadaniami / Wasilewska, Ewa
570   2001200027604 T.2760 Statystyka praktyczna / STARZYŃSKA, WACŁAWA
571   2001200145056 T.14505 Statystyka społeczna /
572   2001200055843 T.5584 Statystyka w zadaniach. Cz. 2, Statystyka matematyczna / Bąk, Iwona
573   2001200041426 T.4142 Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Aczel, Amir D.
574   2001200134050 T.13405 Statystyka w zarządzaniu : pełny wykład / Aczel, Amir D.
575   2001200184369 T.18436 Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL : teoria i zastosowania / Luszniewicz, Andrzej
576   2001200010187 T.1018 Szara strefa gospodarki : (wybrane problemy) /
577   2001200010163 T.1016 Techniczna efektywność produkcji w przemyśle i budownictwie : (na przykładzie wybranych branż) / Woźniak, Piotr
578   2001200032974 T.3297 Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / GAJEK LESŁAW
579   2001200129407 T.12940 Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
580   2001200088452 T.8845 Wybrane zagadnienia ze statystyki / Czyżycki, Rafał.
581   2001200091476 T.9147 Wybrane zagadnienia ze statystyki / Czyżycki, Rafał.
582   2001200104510 T.10451 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
583   2001300076304 TM.7630 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
584   2001200209321 T.20932 Wybrane zagadnienia ze statystyki /
585   2001200208454 T.20845 Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych : rynek dóbr i usług /
586   2001200191183 T.19118 Wzory i tablice : metody statystyczne i ekonometryczne / Bąk, Iwona
587   2001200015427 T.1542 Wzory i tablice statystyczne /
588   2001200065965 T.6596 Zarys metod statystycznych / Zając, Kazimierz
 
Socjologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
589   2001200131721 T.13172 Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Pyżalski, Jacek Łukasz.
590   2001200015809 T.1580 Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych / Mangione, Thomas W.
591   2001200213342 T.21334 Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu /
592   2001200115110 T.11511 Człowiek w pracy : od stresu do sukcesu w organizacji / Bartkowiak, Grażyna
593   2001200085208 T.8520 Elementy socjologii / GRAMLEWICZ, MAREK
594   2001200107115 T.10711 Elementy socjologii / Ziembiński, Zygmunt
595   2001200083242 T.8324 Historia myśli socjologicznej / Szacki, Jerzy
596   2001200142116 T.14211 Innumeracy : matematyczna ignorancja i jej konsekwencje w dobie nowoczesnej technologii / Paulos, John Allen
597   2001200081439 T.8143 Jakość życia w regionie : praca zbiorowa /
598   2001200136344 T.13634 Kapitał społeczny : geneza i społeczne konsekwencje / Growiec, Katarzyna.
599   2001200092084 T.9208 Kompendium wiedzy o socjologii BRÉMOND, ALICE
600   2001200123245 T.12324 Kultura organizacji - idea i instrumentalizacja : socjologiczne studium krytyczne / Kołodziej-Durnaś, Agnieszka.
601   2001200142444 T.14244 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert
602   2001200149696 T.14969 Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw / OPPENHEIM, A.N.
603   2001200204234 T.20423 Metoda socjologii / Znaniecki, Florian
604   2001200150470 T.15047 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan
605   2001200070914 T.7091 Metody badawcze w naukach społecznych / Frankfort-Nachmias, Chava.
606   2001200080470 T.8047 Metody i techniki sondażowych badań opinii / Szreder, Mirosław
607   2001200072086 T.7208 Nauka o komunikowaniu : podstawowe orientacje teoretyczne /
608   2001200211331 T.21133 Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy : jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa /
609   2001200150326 T.15032 Peryferie : nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych / Zarycki, Tomasz.
610   2001200150319 T.15031 Peryferie i pogranicza : o potrzebie różnorodności /
611   2001200110337 T.11033 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl R.
612   2001200074103 T.7410 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
613   2001200150333 T.15033 Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji / Gołdyka, Leszek.
614   2001200204340 T.20434 Polskie Ziemie Zachodnie : studia socjologiczne /
615   2001200212598 T.21259 Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych : praca zbiorowa /
616   2001200081422 T.8142 Regionalne zróżnicowanie jakości życia : praca zbiorowa /
617   2001200085406 T.8540 Słownik socjologii i nauk społecznych /
618   2001200066900 T.6690 Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie / Turner, Jonathan H.
619   2001200092695 T.9269 Socjologia : wczoraj, dziś, jutro : kompendium wiedzy socjologicznej / Podgórski, Ryszard Adam
620   2001200072284 T.7228 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
621   2001200123924 T.12392 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr
622   2001200190254 T.19025 Socjologia : lektury /
623   2001200204906 T.20490 Socjologia : w poszukiwaniu prawdziwego społeczeństwa / Kozlova, Oksana Nikolaevna
624   2001200214585 T.21458 Socjologia : pytania podstawowe / Bukraba-Rylska, Izabella
625   2001200071256 T.7125 Socjologia / Bauman, Zygmunt
626   2001200082795 T.8279 Socjologia / GIDDENS, ANTHONY
627   2001200083471 T.8347 Socjologia / Bauman, Zygmunt
628   2001200123917 T.12391 Socjologia / Giddens, Anthony
629   2001200129698 T.12969 Socjologia / Suwalski, Andrzej.
630   2005600075739 GW.7573 Socjologia / Bruce, Steve
631   2001200127021 T.12702 Socjologia codzienności /
632   2001200127038 T.12703 Socjologia dla ekonomistów / Walczak-Duraj, Danuta
633   2001200063459 T.6345 Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria / MORAWSKI, WITOLD
634   2001200144738 T.14473 Socjologia i przestrzeń miejska / Majer, Andrzej.
635   2001200084751 T.8475 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa /
636   2001200076909 T.7690 Socjologia ogólna / BOLESTA-KUKUŁKA, KRYSTYNA
637   2001200134005 T.13400 Socjologia Zygmunta Baumana / Tacik, Przemysław.
638   2001200083129 T.8312 Struktura teorii socjologicznej / Turner, Jonathan H.
639   2001200134128 T.13412 Suburbanizacja po polsku / Kajdanek, Katarzyna
640   2001200150395 T.15039 W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast : meandry ekonomii politycznej / Błaszczyk, Mateusz.
641   2001200083433 T.8343 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara
642   2001200143274 T.14327 Współczesne społeczeństwo polskie /
643   2001200083235 T.8323 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
644   2001200185786 T.18578 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter Ludwig
645   2001200177422 T.17742 Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych / Woźniak, Robert Bolesław
646   2001200083334 T.8333 Życie na przemiał / Bauman, Zygmunt
 
Nauki polityczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
647   2001200131677 T.13167 A nie mówiłem? : dlaczego nastąpił kryzys i jak najszybciej z niego wyjść / Gwiazdowski, Robert
648   2001200115899 T.11589 Antropologia polityczna : wprowadzenie / Lewellen, Ted C.
649   2001200141652 T.14165 Bańka amerykańskiej supremacji / Soros, George
650   2001200200892 T.20089 Czy można uratować Europę? : kroniki 2004-2012 / Piketty, Thomas
651   2001200150272 T.15027 Europa kosmopolityczna : społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności / Beck, Ulrich
652   2001200115912 T.11591 Ewolucja państwa jako politycznej instytucji społecznej / Lûbašic, Valentin Âkovlevič
653   2001200115851 T.11585 Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych / Szymanek, Jarosław.
654   2001200115875 T.11587 Geopolityka, czyli Pochwała realizmu : szkice teoriopoznawcze / Sykulski, Leszek.
655   2001200065453 T.6545 Historia myśli politycznej : od Machiavellego po czasy współczesne / Król, Marcin
656   2001200115813 T.11581 Izraelskie lobby w USA / Mearsheimer, John J.
657   2001200146916 T.14691 Kapitalizm : nieznany ideał / Rand, Ayn
658   2001200138720 T.13872 Kapitalizm / Ingham, Geoffrey K.
659   2001200099328 T.9932 Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce : terminologia / Băčvarov, Marin Petrov.
660   2001200115783 T.11578 Krótka historia przyszłości / Attali, Jacques
661   2001200115837 T.11583 Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej /
662   2001200132247 T.13224 Następna dekada : gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy / Friedman, George.
663   2001200123948 T.12394 Odkrywając wolność : przeciw zniewoleniu umysłów /
664   2001200152221 T.15222 Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie / Marszałek, Maciej.
665   2001200150302 T.15030 Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej / Ziółkowska, Joanna Ewa
666   2001200115868 T.11586 Perspektywa porządku postpolitycznego : w stronę technologii władzy / Golinowski, Janusz
667   2001200098598 T.9859 Podstawy geografii politycznej / Rykiel, Zbigniew
668   2001200206627 T.20662 Polski system polityczny : semantyki i struktury komunikacji politycznej / Graszewicz, Maurycy.
669   2001200206450 T.20645 Referenda w III RP / Piasecki, Andrzej K.
670   2001200141034 T.14103 Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych /
671   2001200065460 T.6546 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej
672   2001200204449 T.20444 Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego /
673   2001200185427 T.18542 Turbokapitalizm : zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki / Luttwak, Edward
674   2001200136078 T.13607 Władza globalizacji / Staniszkis, Jadwiga
675   2001200065477 T.6547 Wprowadzenie do polityki / VAN DYKE, VERNON
676   2001200022418 T.2241 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman Andrzej
677   2001200143281 T.14328 Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations /
678   2001200186011 T.18601 Wstęp do studiów europejskich : zagadnienia teoretyczne i metodologiczne / Ruszkowski, Janusz.
679   2001200136061 T.13606 Zrozumieć Chiny / Leonard, Mark
 
Komunikacja społeczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
680   2001200131745 T.13174 Akademia umiejętności interpersonalnych : 20 spotkań z komunikacją / Bocheńska-Włostowska, Katarzyna.
681   2001200131783 T.13178 Argumentacja, perswazja, manipulacja : wykłady z teorii komunikacji / Tokarz, Marek.
682   2001200146794 T.14679 Czarna książeczka budowania kontaktów : 6,5 atutów, które pozwolą zbudować sieć bogatych kontaktów / Gitomer, Jeffrey H.
683   2001200139918 T.13991 Czarna księga perswazji : używaj NLP, by zdobyć wszystko, czego pragniesz : bierz z życia wszystko, czego chcesz ... i jeszcze więcej / Basu, Rintu.
684   2001200153099 T.15309 Efekt Facebooka / Kirkpatrick, David
685   2001200148859 T.14885 Efektywna komunikacja w zespole / Rzepka, Beata
686   2005600091579 GW.9157 Grzeczność w komunikacji językowej / Marcjanik, Małgorzata
687   2001200135187 T.13518 Inteligencja interpersonalna : jak utrzymywać mądre relacje z innymi / Silberman, Melvin L.
688   2001200150692 T.15069 Jak doskonalić umiejętność skutecznej komunikacji / Carnegie, Dale
689   2001200142253 T.14225 Jak występować publicznie : klucze do sukcesu i pułapki, których należy unikać / Ménard, Jean-Denis.
690   2001200083426 T.8342 Komunikacja / ADAIR, JOHN
691   2001200089503 T.8950 Komunikacja i kultura biznesu w Europie : zagadnienia wybrane
692   2001200136368 T.13636 Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne /
693   2001200109041 T.10904 Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Penc, Józef.
694   2001200130342 T.13034 Komunikacja interpersonalna : [Podręcznik dla wszystkich, którzy pracują z trudnymi ludźmi oraz dla ochroniarzy, policji i osób chcących pogłębić swoją wiedzę o tym, jak obchodzić się z nimi] / Zimnol, Adam.
695   2001200142345 T.14234 Komunikacja menedżerska / Munter, Mary.
696   2001200096532 T.9653 Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności / Morreale, Sherwyn P.
697   2001200191688 T.19168 Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza, umiejętności / Morreale, Sherwyn P.
698   2001200135606 T.13560 Komunikacja międzykulturowa / Reynolds, Sana.
699   2001200110351 T.11035 Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Flejterska, Ewa.
700   2001200099175 T.9917 Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania / Leathers, Dale G.
701   2001200124921 T.12492 Komunikacja pozawerbalna : znaczenie mowy ciała w miejscu pracy / Goman, Carol Kinsey.
702   2005600049594 GW.4959 Komunikacja społeczna - negocjacje - edukacja : perspektywa wielu kultur /
703   2001200113116 T.11311 Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności /
704   2005600049549 GW.4954 Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji /
705   2001200142352 T.14235 Komunikacja społeczna w zarządzaniu : proces komunikowania w relacjach międzyosobowych /
706   2001200084041 T.8404 Komunikacja w biznesie / LUECKE, RICHARD
707   2001200142369 T.14236 Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji - aspekty międzynarodowe /
708   2001200086595 T.8659 Komunikowanie się : zarys wykładu / JURKOWSKI, RYSZARD
709   2001200072109 T.7210 Komunikowanie się w biznesie /
710   2001200076619 T.7661 Komunikowanie się w świecie : narzędzia, teorie, unormowania / OLĘDZKI, JERZY
711   2001200084140 T.8414 Komunikowanie się we współczesnym świecie /
712   2001200114281 T.11428 Magia perswazji : jak za pomocą 3 prostych kroków przekonasz do swoich pomysłów nawet najtrudniejszych rozmówców? / Buczny, Aleksander.
713   2001200056918 T.5691 Media - komunikacja, biznes elektroniczny /
714   2001200130687 T.13068 Media alternatywne i zaangażowane społecznie / Lievrouw, Leah A.
715   2001200099212 T.9921 Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Goban-Klas, Tomasz
716   2001200197635 T.19763 Media na rynku : wprowadzenie do ekonomiki mediów / Kowalski, Tadeusz
717   2001200079320 T.7932 Mowa ciała w pracy / Hartley, Mary
718   2001200132223 T.13222 Mowa ciała w pracy / Pease, Allan
719   2001200185199 T.18519 Mowa rąk : co zdradzają nasze gesty / Eisler-Mertz, Christiane.
720   2001200203695 T.20369 Niewerbalna komunikacja interpersonalna : doskonalenie przez trening / Sikorski, Wiesław.
721   2001200150500 T.15050 Nowe podmioty w przestrzeni medialnej / Pietrzak, Henryk
722   2001200078965 T.7896 Podstawy komunikacji społecznej / GRIFFIN, EMORY A.
723   2001200072178 T.7217 Podstawy komunikowania społecznego / DOBEK-OSTROWSKA, BOGUSŁAWA
724   2001200185182 T.18518 Postawa, mimika, gest / Tkaczyk, Lech
725   2001200189005 T.18900 Psychologia komunikowania się dla menedżerów / Rzepa, Teresa
726   2001200149139 T.14913 Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych : aspekt teologicznomoralny / Niewiadomski, Krzysztof
727   2001200114007 T.11400 Skuteczna komunikacja w biznesie / Hamilton, Cheryl.
728   2001200199493 T.19949 Skuteczne social media : prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty / Miotk, Anna.
729   2001200057380 T.5738 Sposoby komunikacji interpersonalnej : spraw, by cię słuchano, i odnieś sukces / THOMSON PETER
730   2001200197611 T.19761 System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii / Konarska, Katarzyna.
731   2001200185205 T.18520 Szkoła dyskutowania : techniki argumentacji, dyskusje, dialogi / Lemmermann, Heinz
732   2001200200755 T.20075 Sztuka komunikacji dla bystrzaków / Kuhnke, Elizabeth.
733   2001200044557 T.4455 Sztuka prezentacji / ŁASIŃSKI, GABRIEL
734   2001200141249 T.14124 Sztuka przemawiania i prezentacji / Stuart, Cristina.
735   2001200184802 T.18480 Sztuka wystąpień publicznych czyli Jak zostać dobrym mówcą / Lewandowska-Tarasiuk, Ewa.
736   2001200185045 T.18504 Technika szybkiego zadawania trafnych pytań : [praktyczny program treningowy z ćwiczeniami, zadaniami i przykładami] / Birkenbihl, Vera F.
737   2001200146688 T.14668 The art of woo : inteligentna perswazja w biznesie / Shell, G. Richard
738   2001200186004 T.18600 Trening sukcesu : ćwiczenie własnego umysłu / Birkenbihl, Vera F.
739   2001200199516 T.19951 Ty w social mediach : podręcznik budowania marki osobistej dla każdego / Żukowski, Marcin.
740   2001200147241 T.14724 Władza komunikacji / Castells, Manuel
741   2005600044490 GW.4449 Wpływ mediów : konteksty społeczno-edukacyjne / Dziadzia, Bogusław.
742   2001200143267 T.14326 Współczesne media : język mediów /
743   2001200071072 T.7107 Zasady komunikacji werbalnej /
 
Historia myśli ekonomicznej
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
744   2001200057229 T.5722 Ekonomia w rozwoju : historia myśli ekonomicznej / NARSKI, ZYGMUNT
745   2001200091711 T.9171 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
746   2001200093937 T.9393 Historia myśli ekonomicznej / Landreth, Harry.
747   2001200002625 T.262 Historia myśli ekonomicznej / Landreth, Harry.
748   2001200032059 T.3205 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
749   2001200032066 T.3206 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
750   2001200032073 T.3207 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
751   2001200052767 T.5276 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
752   2001200052774 T.5277 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
753   2001200052781 T.5278 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
754   2001200052798 T.5279 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
755   2001200052804 T.5280 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
756   2001200075506 T.7550 Historia myśli ekonomicznej / BARTKOWIAK, RYSZARD
757   2001300056795 TM.5679 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
758   2001200101007 T.10100 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
759   2001300063823 TM.6382 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
760   2001300073679 TM.7367 Historia myśli ekonomicznej / Stankiewicz, Wacław
761   2001300103932 TM.10393 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
762   2001200206603 T.20660 Historia myśli ekonomicznej / Nasiłowski, Mieczysław
763   2001200022739 T.2273 Historia myśli ekonomicznej w zarysie / ROMANOW, ZBIGNIEW B.
764   2001200070310 T.7031 Historia powszechnej myśli ekonomicznej : (1870-1950) / Górski, Janusz
765   2001200150708 T.15070 Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Wapshott, Nicholas.
766   2001300106926 TM.10692 Keynes kontra Hayek : spór, który zdefiniował współczesną ekonomię / Wapshott, Nicholas.
767   2001200115257 T.11525 Koncepcja człowieka w pracach Ludwiga von Misesa / Papaj, Ludwik
768   2001200071782 T.7178 Materiały pomocnicze do ćwiczeń z historii myśli ekonomicznej /
769   2001200140402 T.14040 Michał Kalecki / Lopez, Julio G.
770   2001200010361 T.1036 Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków /
771   2001200082566 T.8256 Słownik historii myśli ekonomicznej /
772   2001200138706 T.13870 Wiara i wolność : [myśl ekonomiczna późnych scholastyków] / Chafuen, Alejandro Antonio
773   2001200095825 T.9582 Zarys historii myśli ekonomicznej : (od końca XVIII do końca XX wieku) / Nasiłowski, Mieczysław
774   2001200030048 T.3004 Zarys historii myśli ekonomicznej.
775   2001200030055 T.3005 Zarys historii myśli ekonomicznej.
 
Demografia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
776   2001200206160 T.20616 25 wykładów o migracjach /
777   2001200081576 T.8157 Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / OKÓLSKI, MAREK
778   2001200139932 T.13993 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek
779   2001200050091 T.5009 Demografia / HOLZER, JERZY ZDZISŁAW
780   2001200193729 T.19372 Demografia / Holzer, Jerzy Zdzisław
781   2001200208683 T.20868 Demografia / Stokowski, Franciszek
782   2001200204081 T.20408 Migracje we współczesnym świecie / Castles, Stephen
783   2001200189739 T.18973 Przemiany demograficzne w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2006 /
784   2001200210013 T.21001 Stolice byłych 49 województw w Polsce : wybrane zagadnienia rozwoju miast / Bocheński, Tadeusz Franciszek
785   2001200194139 T.19413 Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym / Kurek, Sławomir.
 
Makroekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
786   2001200003578 T.357 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
787   2001200075728 T.7572 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
788   2001200189968 T.18996 Elementarne modele makroekonomiczne / Garbicz, Marek.
789   2001200002298 T.229 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / HALL ROBERT E.
790   2001200071348 T.7134 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
791   2001200060229 T.6022 Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / HALL, ROBERT E.
792   2001200033902 T.3390 Makroekonomia : pojęcia, problemy, koncepcje, zadania / GRZELAK, ANNA
793   2001200060199 T.6019 Makroekonomia : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI, LECH
794   2001200065309 T.6530 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : materiały pomocnicze
795   2001300019103 TM.1910 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
796   2001200089633 T.8963 Makroekonomia : materiały pomocnicze do ćwiczeń / KIESZKOWSKA, TERESA
797   2001200087264 T.8726 Makroekonomia : zbiór zadań Grabowska-Pieśla, Anna
798   2001200100895 T.10089 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
799   2001200102165 T.10216 Makroekonomia : podręcznik akademicki /
800   2001200102172 T.10217 Makroekonomia : materiały pomocnicze /
801   2001200125119 T.12511 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
802   2001200130595 T.13059 Makroekonomia : podręcznik europejski / Burda, Michael C.
803   2001200136016 T.13601 Makroekonomia : ćwiczenia / Papell, David H.
804   2001200184642 T.18464 Makroekonomia : ćwiczenia / Zalega, Tomasz.
805   2001200011511 T.1151 Makroekonomia / Grzelak, Anna
806   2001200075407 T.7540 Makroekonomia /
807   2001200098970 T.9897 Makroekonomia / Begg, David K. H.
808   2001200102387 T.10238 Makroekonomia / Oyrzanowski, Bronisław
809   2001200106019 T.10601 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory.
810   2001200114120 T.11412 Makroekonomia / Grzywacz, Waldemar
811   2001200125096 T.12509 Makroekonomia / Blanchard, Olivier
812   2001200130588 T.13058 Makroekonomia / Krugman, Paul Robin
813   2001200186998 T.18699 Makroekonomia / Begg, David K. H.
814   2001200191503 T.19150 Makroekonomia /
815   2001200208546 T.20854 Makroekonomia /
816   2001200199646 T.19964 Makroekonomia behawioralna : jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej / Orlik, Krzysztof.
817   2001200063602 T.6360 Makroekonomia dla zaawansowanych : rozwiązania problemów / ROHALY, JEFFREY
818   2001200027635 T.2763 Makroekonomia dla zaawansowanych. ROMER DAVID
819   2001200119415 T.11941 Makroekonomia międzynarodowa / Montiel, Peter J.
820   2001200089930 T.8993 Makroekonomia w procesie integracji z Unią Europejską / Grzelak, Anna
821   2001200125102 T.12510 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej /
822   2001200029097 T.2909 Makrotest : zrozumieć gospodarkę / PRÓCHNICKI LECH
823   2001200069321 T.6932 Podstawy makroekonomii : zasady, przykłady, zadania / Mansfield, Edwin.
824   2001200110238 T.11023 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania - rozwiązania /
825   2001200187551 T.18755 Podstawy makroekonomii : podręcznik akademicki /
826   2001200192180 T.19218 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania /
827   2001200064418 T.6441 Podstawy makroekonomii / Grzywacz, Waldemar
828   2001200087134 T.8713 Podstawy makroekonomii /
829   2001200110788 T.11078 Podstawy makroekonomii w przykładach i zadaniach / Kordalska, Aleksandra.
830   2001200108938 T.10893 Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej : materiały pomocnicze /
831   2001200088971 T.8897 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii Grzelak, Anna
832   2001200001116 T.111 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii : dla studentów Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczeciński ego / LEŹNICKA ANNA
833   2001200001185 T.118 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii : dla studentów Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczeciński ego / LEŹNICKA ANNA
834   2001200077999 T.7799 Przewodnik do ćwiczeń z makroekonomii / Bednarek, Katarzyna.
835   2001200193668 T.19366 Przewodnik po zadaniach z makroekonomii / Baszyński, Adam.
836   2001200149894 T.14989 W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa makroekonometryczna / Florczak, Waldemar.
837   2001200210297 T.21029 Współczesna makroekonomia / Lis, Stanisław
838   2001200206955 T.20695 Wykłady z makroekonomii : gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia / Łaski, Kazimierz
839   2001200007392 T.739 Zrozumieć gospodarkę : makroekonomia / PRÓCHNICKI LECH
 
Ekonomia matematyczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
840   2001200150401 T.15040 Atraktory w modelach równowagi i wzrostu gospodarczego / Zawadzki, Henryk.
841   2001300030184 TM.3018 Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe / Gawrońska-Nowak, Bogna.
842   2001200112607 T.11260 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
843   2001300077769 TM.7776 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
844   2001300082114 TM.8211 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
845   2001300103901 TM.10390 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
846   2001300018298 TM.1829 Ekonomia matematyczna / PANEK, EMIL
847   2001200116988 T.11698 Ekonomia matematyczna w zadaniach /
848   2001300084309 TM.8430 Ekonomia matematyczna w zadaniach /
849   2001400757707 TS.75770 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
850   2001400757714 TS.75771 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
851   2001400757721 TS.75772 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
852   2001400757738 TS.75773 Elementy ekonomii matematycznej : statyka / Panek, Emil
853   2001200033322 T.3332 Elementy ekonomii matematycznej : równowaga i wzrost / Panek, Emil
854   2001200130786 T.13078 Modele i prognozy w ekonomii i finansach /
855   2001300104915 TM.10491 Modele i prognozy w ekonomii i finansach /
856   2001300106704 TM.10670 Modele i prognozy w ekonomii i finansach /
857   2001400777897 TS.77789 Podstawy ekonomii matematycznej / Chiang, Alpha C.
858   2001400777903 TS.77790 Podstawy ekonomii matematycznej / Chiang, Alpha C.
859   2001200078279 T.7827 Podstawy ekonomii matematycznej / Chiang, Alpha C.
860   2001200211317 T.21131 Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe w ekonomii / Kowgier, Henryk.
861   2001200132803 T.13280 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu /
862   2001300103802 TM.10380 Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu /
 
Inwestycje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
863   2001200147333 T.14733 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Martinez, Jared F.
864   2001200144868 T.14486 Analiza inwestycji : wybrane zagadnienia / Liberadzki, Kamil.
865   2001200092756 T.9275 Atrakcyjność inwestycyjna Polski / Stawicka, Magdalena.
866   2001200078934 T.7893 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata / KARASZEWSKI, WŁODZIMIERZ
867   2001200104367 T.10436 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki : aspekt teoretyczny / Golejewska, Anna.
868   2001200060649 T.6064 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : praca zbiorowa /
869   2001200112232 T.11223 Business angels : pomocna dłoń kapitału / Tamowicz, Piotr.
870   2001200139925 T.13992 Czas wypłaty : zarobienie dużych pieniędzy na giełdzie jest najlepszym rewanżem / Town, Phil.
871   2001200132032 T.13203 Czego naprawdę chcą inwestorzy? / Statman, Meir.
872   2001200040863 T.4086 Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw / DZIWORSKA, KRYSTYNA
873   2001200077241 T.7724 Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej : praca zbiorowa /
874   2001200091247 T.9124 Dotacje na inwestycje : fundusze strukturalne UE, fundusze norweskie i z EOG, programy krajowe / Rzychoń, Tomasz.
875   2001200125577 T.12557 Efektywność funduszy inwestycyjnych : podejście techniczne i fundamentalne / Perez, Katarzyna.
876   2001200131110 T.13111 Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce : studium teoretyczno-empiryczne / Zamojska, Anna
877   2001200141409 T.14140 Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii : analiza kosztów i korzyści / Ligus, Magdalena.
878   2001200210921 T.21092 Finansowa ocena inwestycji rzeczowych : feasibility study / Felis, Paweł
879   2001200043833 T.4383 Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw / MARCINEK, KRZYSZTOF
880   2001200097751 T.9775 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
881   2001200131394 T.13139 Forex : rynek walutowy dla początkujących inwestorów / Milewski, Marcin.
882   2001200140174 T.14017 Forex dla bystrzaków / Galant, Mark.
883   2001200099939 T.9993 FOREX dla początkujących : pierwsze kroki na rynku walutowym / Dicks, James.
884   2001200141843 T.14184 Forex w praktyce : vademecum inwestora walutowego : sposób na inwestowanie / Kochan, Krzysztof.
885   2001300001191 TM.119 Fundusze inwestycyjne : zasady funkcjonowania / DYL, MARCIN
886   2001200110269 T.11026 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności / Dawidowicz, Dawid
887   2001200120350 T.12035 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, metody oceny, analiza : z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego / Dawidowicz, Dawid
888   2001200124587 T.12458 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność / Perez, Katarzyna.
889   2001200098772 T.9877 Indywidualni inwestorzy na rynku finansowym /
890   2001200115707 T.11570 Inteligentne inwestowanie : 21 praktycznych wskazówek, jak mądrze inwestować i powiększać zawartość swojego portfela / Bar, Tomasz.
891   2001200142192 T.14219 Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych / Herman, R. Paul.
892   2001200135941 T.13594 Inwestowanie w wartość : jak zostać skutecznym inwestorem / Arnold, Glen.
893   2001200006890 T.689 Inwestycje : capital budgeting - budżetowanie kapitałowe / Pluta, Wiesław.
894   2001200045004 T.4500 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / JAJUGA, KRZYSZTOF
895   2001200094965 T.9496 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
896   2001200111372 T.11137 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof
897   2001200186738 T.18673 Inwestycje / Mayo, Herbert B.
898   2001200132162 T.13216 Inwestycje alternatywne : pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym / Jagielnicki, Adam.
899   2001200118418 T.11841 Inwestycje alternatywne /
900   2001200208430 T.20843 Inwestycje finansowe : aspekty bilansowe i podatkowe / Sowińska-Kobelak, Dorota.
901   2001200096051 T.9605 Inwestycje finansowe /
902   2001200124808 T.12480 Inwestycje finansowe /
903   2001200016882 T.1688 Inwestycje finansowe. JAJUGA KRZYSZTOF
904   2001200111983 T.11198 Inwestycje hybrydowe : nowe ujęcie oceny efektywności / Kasiewicz, Stanisław
905   2001200120022 T.12002 Inwestycje infrastrukturalne : komunikacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów.
906   2001200149689 T.14968 Inwestycje private equity/venture capital / Sobańska-Helman, Katarzyna.
907   2001200203985 T.20398 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe / Różański, Jerzy
908   2001200143618 T.14361 Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
909   2001200120275 T.12027 Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne /
910   2001200203725 T.20372 Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne /
911   2001200078996 T.7899 Inwestycje według znowelizowanej ustawy o rachunkowości /
912   2001200138546 T.13854 Inwestycyjny boom : siła spokoju i mądrej strategii / Shipman, Mark.
913   2001200186486 T.18648 Jak inwestować i pomnażać oszczędności? / Samcik, Maciej.
914   2001200108297 T.10829 Jak oceniać inwestycje? : wybrane aspekty analizy efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych /
915   2001200143632 T.14363 Jak zarabiać pieniądze nie pracując na etacie? : inwestycje w lokaty, obligacje, fundusze, akcje, nieruchomości, złoto dla każdego początkującego / Górnicka, Paulina.
916   2001200141454 T.14145 Kapitał zagraniczny - wyzwania i szanse /
917   2001200019944 T.1994 Kapitał zagraniczny w Polsce : warunki działania /
918   2001200130380 T.13038 Kontrakty terminowe i forex : teoria i praktyka / Zalewski, Grzegorz.
919   2001200206764 T.20676 Kontrakty terminowe w praktyce / Zalewski, Grzegorz.
920   2001200055027 T.5502 Metodologia oceny efektywności projektów inwestycyjnych według standardów Unii Europejskiej / KAWA, PAWEŁ
921   2001200201325 T.20132 Metody inwestowania na rynkach finansowych / Borowski, Krzysztof
922   2001200065583 T.6558 Metody oceny projektów gospodarczych / MANIKOWSKI, ARKADIUSZ
923   2001200102448 T.10244 Metody oceny projektu gospodarczego : podręcznik akademicki / Jakubczyc, Jerzy.
924   2001200079009 T.7900 Metody realizacji projektów inwestycyjnych : planowanie, finansowanie, ocena : project finance, corporate finance /
925   2001200142574 T.14257 Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych / Woźniak-Miszewska, Magdalena.
926   2001200025440 T.2544 Ocena efektywności inwestycji / GAWRON, HENRYK
927   2001200082139 T.8213 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
928   2001200103520 T.10352 Ocena efektywności inwestycji /
929   2001200112089 T.11208 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
930   2001200205651 T.20565 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
931   2001200093784 T.9378 Ocena projektów gospodarczych / Kurowski, Lech.
932   2001200034657 T.3465 Ocena projektów inwestycyjnych : maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa / Johnson, Hazel J.
933   2001200171352 T.17135 Otwarte fundusze inwestycyjne : zasady są proste / Rogala, Maciej.
934   2001200186523 T.18652 Paradoksy inwestowania : metody zwiększające zyskowność i bezpieczeństwo portfela / Kritzman, Mark P.
935   2001200120084 T.12008 Podręcznik dla inwestorów przedsięwzięć infrastrukturalnych /
936   2001200108730 T.10873 Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje / Mejszutowicz, Krzysztof.
937   2001200084157 T.8415 Procedury inwestowania / Werner, Witold Andrzej
938   2001200040795 T.4079 Proces inwestycyjny : studium przypadku / Werner, Witold Andrzej
939   2001200138737 T.13873 Produkty strukturyzowane : inwestycje nowych czasów / Zaremba, Adam
940   2001200203367 T.20336 Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych / Wojewnik-Filipkowska, Anna.
941   2001200117961 T.11796 Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe : aspekty metodologiczne i praktyczne / Szot-Gabryś, Teresa.
942   2001200138041 T.13804 Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Rogowski, Waldemar.
943   2001200195785 T.19578 Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Rogowski, Waldemar.
944   2001200082597 T.8259 Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych / ROGOWSKI, WALDEMAR
945   2001200034619 T.3461 Rachunek opłacalności inwestowania / Nowak, Edward
946   2001200116056 T.11605 Racjonalne inwestowanie : właściwie ulokuj swój kapitał / Lipiński, Marek
947   2001200185755 T.18575 Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej / Krug-Żarnowska, Anna.
948   2001200202773 T.20277 Rozpoznawanie wzorców w szeregach czasowych / Wiliński, Antoni.
949   2001200126888 T.12688 Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Borowski, Grzegorz
950   2001200095726 T.9572 Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy /
951   2001200090493 T.9049 Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw / Zachorowska, Alfreda.
952   2001200012013 T.1201 Ryzyko inwestycyjne : identyfikacja i metody oceny / OSTROWSKA ELŻBIETA
953   2001200117152 T.11715 Ryzyko inwestycyjne : analiza polskiego rynku akcji / Feder-Sempach, Ewa.
954   2001200070549 T.7054 Ryzyko projektów inwestycyjnych / MARCINEK, KRZYSZTOF
955   2001200071393 T.7139 Ryzyko projektów inwestycyjnych / OSTROWSKA, ELŻBIETA
956   2001200213366 T.21336 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance / Korombel, Anna.
957   2001200055188 T.5518 Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa / TOWARNICKA, HALINA
958   2001200118425 T.11842 Strategie inwestycyjne na każdą pogodę : osiągaj zysk na wszystkich rynkach / Froehlich, Robert J.
959   2001200074721 T.7472 Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie / NAHOTKO, SŁAWOMIR
960   2001200152290 T.15229 Teoria i praktyka benchmarków / Borowski, Krzysztof
961   2001200078385 T.7838 Teoria inwestycji finansowych / Luenberger, David G.
962   2001200134272 T.13427 Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego : wybrane zagadnienia /
963   2001200152306 T.15230 Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce / Stańczak-Strumiłło, Kamila.
964   2001200141706 T.14170 Uwolnij wartość swojej firmy : klucz do skutecznego wyjścia z inwestycji / Nemethy, Les.
965   2001200136214 T.13621 Wartość dla akcjonariuszy : poradnik menedżera i inwestora / Rappaport, Alfred
966   2001200016127 T.1612 Wybrane aspekty efektywności ekonomicznej inwestycji / NIEDZIELSKI, PIOTR
967   2001200203916 T.20391 Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych /
968   2001200111976 T.11197 Zamknięte fundusze inwestycyjne / Krupa, Dorota
969   2001200014734 T.1473 Zarządzanie inwestycjami / Bernstein, Peter L.
970   2001200106699 T.10669 Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym : wybrane zagadnienia /
971   2001200138362 T.13836 Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Rogowski, Waldemar.
972   2001200039843 T.3984 Zarządzanie w procesie inwestycyjnym / Werner, Witold Andrzej
973   2001200145124 T.14512 Zawód - inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem / Elder, Alexander
 
Ekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
974   2001200060007 T.6000 "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych /
975   2001200208577 T.20857 1000 pytań : ekonomia, finanse, zarządzanie / Wałęga, Grzegorz
976   2001200131820 T.13182 Austriacka szkoła ekonomii dla inwestorów czyli Ludwig von Mises wchodzi na giełdę / Skousen, Mark
977   2001200150418 T.15041 Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. 1 / Smith, Adam
978   2001200140280 T.14028 Błąd pomiaru : dlaczego PKB nie wystarcza : raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego / Stiglitz, Joseph E.
979   2001200091629 T.9162 Ci, którzy tworzyli... : pionierzy szczecińskiego biznesu lat dziewięćdziesiątych / MARUSZEWSKA, PAULINA
980   2001200146800 T.14680 Dokąd zmierza świat : ekonomia polityczna przyszłości / Kołodko, Grzegorz W.
981   2001200212277 T.21227 Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych /
982   2001200029509 T.2950 Drogi transformacji : doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemieckie / Offe, Claus
983   2001200149610 T.14961 Dylematy metodologiczne teorii ekonomii / Taylor, Edward
984   2001200190131 T.19013 Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru : dwa eseje o naturze kapitalizmu / Kornai, János
985   2001200207099 T.20709 Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku, Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach IV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii : praca zbioro
986   2001200213731 T.21373 Dzieje szczecińskiej ekonomii. T. 1, Trudne początki (1946-1955) / Frąckowiak, Piotr
987   2001200193750 T.19375 Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa / Noga, Beniamin.
988   2001200063220 T.6322 Ekonofizyka : wprowadzenie / Mantegna, Rosario N.
989   2001200072055 T.7205 Ekonomia Cz.1, Mikroekonomia / GULCZ, MIECZYSŁAW
990   2001200008856 T.885 Ekonomia [T.3], Zbiór zadań /
991   2001200056895 T.5689 Ekonomia : podręcznik dla studiów licencjackich /
992   2001200083303 T.8330 Ekonomia : nauka zdrowego rozsądku : amerykańsko -polski podręcznik akademicki makro-i mikroekonomii Wyż szej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie /
993   2001200098062 T.9806 Ekonomia : kurs podstawowy / Beksiak, Janusz.
994   2001200129551 T.12955 Ekonomia : zagadnienia wybrane / Jarmołowicz, Wacław
995   2001200211812 T.21181 Ekonomia : wprowadzenie, mikroekonomia, makroekonomia, gospodarka światowa: wybrane zagadnienia, od planu do rynku: problemy transformacji systemowej /
996   2001200041204 T.4120 Ekonomia /
997   2001200070907 T.7090 Ekonomia / Whitehead, Geoffrey
998   2001200125614 T.12561 Ekonomia / Samuelson, Paul Anthony
999   2001200192135 T.19213 Ekonomia /
1000   2001200210778 T.21077 Ekonomia /
1001   2001200190216 T.19021 Ekonomia dla bystrzaków / Antonioni, Peter.
1002   2001200197789 T.19778 Ekonomia dla każdego czyli to, Co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinien / Sowell, Thomas
1003   2001200204524 T.20452 Ekonomia dla przyszłości : fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej : IX Kongres Ekonomistów Polskich /
1004   2001200125621 T.12562 Ekonomia dobra i zła : w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street / Sedláček, Tomáš
1005   2001200073854 T.7385 Ekonomia globalna : synteza / Flejterski, Stanisław
1006   2001200132094 T.13209 Ekonomia i etyka / Jasiński, Leszek Jerzy
1007   2001200098819 T.9881 Ekonomia i polityka : wykład elementarny / Mises, Ludwig von
1008   2001200118500 T.11850 Ekonomia jest najtrudniejsza, najciekawsza, najważniejsza : felietony z lat 2000-2011 / Flejterski, Stanisław
1009   2001200188213 T.18821 Ekonomia kapitału ludzkiego / Schultz, Theodore William
1010   2001200114397 T.11439 Ekonomia kryzysu / Roubini, Nouriel
1011   2001200131134 T.13113 Ekonomia kultury : kompendium / Towse, Ruth
1012   2001200136306 T.13630 Ekonomia menedżerska : podstawy teoretyczne z zadaniami / Waśniewska, Anetta.
1013   2001200001284 T.128 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
1014   2001200102707 T.10270 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
1015   2001200113901 T.11390 Ekonomia menedżerska / Png, Ivan
1016   2001200114540 T.11454 Ekonomia menedżerska / Froeb, Luke M.
1017   2001200095030 T.9503 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 1 / Krugman, Paul Robin
1018   2001200095047 T.9504 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 2 / Krugman, Paul Robin
1019   2001200205705 T.20570 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 1 / Krugman, Paul Robin
1020   2001200205712 T.20571 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul Robin
1021   2001200114113 T.11411 Ekonomia międzynarodowa / Grzywacz, Waldemar
1022   2001200195914 T.19591 Ekonomia międzynarodowa / Budnikowski, Adam
1023   2001200213892 T.21389 Ekonomia międzynarodowa / Budnikowski, Adam
1024   2001200091834 T.9183 Ekonomia od podstaw : wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce THUROW, LESTER
1025   2001200212116 T.21211 Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego /
1026   2001200104947 T.10494 Ekonomia rozwoju /
1027   2001200125638 T.12563 Ekonomia rozwoju /
1028   2001200145896 T.14589 Ekonomia rozwoju / Bartkowiak, Ryszard.
1029   2001200084898 T.8489 Ekonomia sektora publicznego / Stiglitz, Joseph E.
1030   2001200140044 T.14004 Ekonomia starzejącego się społeczeństwa / Jurek, Łukasz.
1031   2001200201738 T.20173 Ekonomia stosowana : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości : dla liceów ogólnokształcących i techników / Neneman, Jarosław
1032   2001200129803 T.12980 Ekonomia w jednej lekcji / Hazlitt, Henry
1033   2001300142269 TM.14226 Ekonomia w perspektywie : krytyka historyczna / Galbraith, John Kenneth
1034   2001200189975 T.18997 Ekonomia w przykładach / Krawczyk, Marcin.
1035   2001200129544 T.12954 Ekonomia w zarysie : praca zbiorowa /
1036   2001200131141 T.13114 Ekonomia wiedzy niedoskonałej : kurs walutowy i ryzyko / Frydman, Roman
1037   2001200200779 T.20077 Ekonomia wolnego rynku / Rothbard, Murray Newton
1038   2001200202520 T.20252 Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej /
1039   2001200115363 T.11536 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / Rogall, Holger
1040   2001200203893 T.20389 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : zarys problemów badawczych i dydaktyki /
1041   2001200203909 T.20390 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : materiały do studiowania /
1042   2001200092060 T.9206 Ekonomia życia : od baseballu do akcji afirmatywnej i imigracji, czyli w jaki sposób sprawy realnego świata wpływają na nasze codzienne życie BECKER, GARY S.
1043   2001200192722 T.19272 Ekonomia, finanse, bankowość : księga jubileuszowa Profesor Ewy Bogackiej-Kisiel /
1044   2001200192142 T.19214 Ekonomia, finanse, zarządzanie /
1045   2001200072062 T.7206 Ekonomia. Cz. 2, Makroekonomia / Gulcz, Mieczysław
1046   2001200002311 T.231 Ekonomia. T.1. SAMUELSON PAUL A.
1047   2001200002342 T.234 Ekonomia. T.2. SAMUELSON PAUL A.
1048   2001200112218 T.11221 Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce /
1049   2001200002595 T.259 Ekonomiczne instytucje kapitalizmu : firmy, rynki, relacje kontraktowe / Williamson, Oliver E.
1050   2001200189753 T.18975 Ekonomika : podręcznik. Cz. 1 /
1051   2001200189760 T.18976 Ekonomika : podręcznik. Cz. 2 / Pietraszewski, Marian.
1052   2001200083525 T.8352 Ekonomiści i systemy ekonomiczne / Grzywacz, Waldemar
1053   2001200082849 T.8284 Elementarne zagadnienia ekonomii /
1054   2001200200878 T.20087 Elementarz ekonomii : zwięzłe omówienie podstawowych reguł i doktryn / Ballvé, Faustino
1055   2001200098079 T.9807 Elementy ekonomii i polityki społecznej / Jaźwiński, Ireneusz.
1056   2001200190568 T.19056 Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych : perspektywa kryzysowa / Flejterski, Stanisław
1057   2001200052439 T.5243 Eseje o gospodarce / Sadowski, Zdzisław
1058   2001200184420 T.18442 Etatyzm i przemoc w teoriach zacofania gospodarczego : studium z metodologii "Badań nad Rozwojem" / Peshkov, Ivan.
1059   2001200206733 T.20673 Firma, rynek i prawo / Coase, R. H.
1060   2001200124570 T.12457 Freakonomia : świat od podszewki / Levitt, Steven D.
1061   2001200140334 T.14033 Free lunch : ekonomia dobrze przyrządzona / Smith, David
1062   2001200140181 T.14018 Freedonomia : jak interwencjonizm państwowy rujnuje gospodarkę / Lott, John R.
1063   2001200029431 T.2943 Godne społeczeństwo : program troski o ludzkość / Galbraith, John Kenneth
1064   2001300000132 TM.13 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / WEBER, MAX
1065   2001200107795 T.10779 Gospodarka w warunkach kryzysu /
1066   2001200206290 T.20629 Gospodarka, przedsiębiorstwo, człowiek /
1067   2001200171093 T.17109 Gospodarowanie, finansowanie i zarządzanie w XXI wieku /
1068   2001200187759 T.18775 Im więcej seksu tym bezpieczniejszy : czyli O niekonwencjonalnych mądrościach ekonomii / Landsburg, Steven E.
1069   2001200068867 T.6886 Inflacja, bezrobocie a polityka monetarna / Solow, Robert M.
1070   2001200080258 T.8025 Kapitalizm kontra kapitalizm / Albert, Michel
1071   2001200130281 T.13028 Kapitalizm, socjalizm, demokracja / Schumpeter, Joseph Alois
1072   2001200130298 T.13029 Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza / Jabłoński, Łukasz
1073   2001200030611 T.3061 Kompendium wiedzy o gospodarce : praca zbiorowa /
1074   2001200073175 T.7317 Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie : praca zbiorowa /
1075   2001300106681 TM.10668 Konkurencja i kooperacja : teoria gier w ekonomii i naukach społecznych / Malawski, Marcin.
1076   2001200107108 T.10710 Konkurencyjność podmiotów rynkowych : praca zbiorowa /
1077   2001200138683 T.13868 Krótka historia kapitalizmu : nieoceniony przewodnik po gospodarce wolnorynkowej i jej roli w życiu każdego z nas /
1078   2001200141270 T.14127 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1079   2001200051074 T.5107 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy /
1080   2001200108631 T.10863 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy /
1081   2001200130571 T.13057 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności /
1082   2001200099410 T.9941 Makro- i mikroekonomia na przykładach = Macro- and microeconomics case studies. Z. 2 /
1083   2001200069079 T.6907 Makro- i mikroekonomiczne problemy funkcjonowania gospodarki : artykuły słuchaczy II Studium Doktoranckiego /
1084   2001200192241 T.19224 Metafizyczne wątki w ekonomii / Zorde, Kristof.
1085   2001200000591 T.59 Metodologia ekonomii / Blaug, Mark
1086   2001200206511 T.20651 Metodologia nauk ekonomicznych : dylematy i wyzwania /
1087   2001200114175 T.11417 Metody ilościowe w ekonomii : wybrane problemy /
1088   2001200020841 T.2084 Mierzyć wyżej : historie 25 firm, które osiągnęły sukces, łącząc skutecznie zarządzanie z realizacją misji społecznych / BOLLIER DAVID
1089   2001200214363 T.21436 Miscellanea ekonomii. Nr 2 /
1090   2001200059469 T.5946 Moja firma : jak założyć i skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą / TUCHOŁKA, HUBERT
1091   2001200114687 T.11468 Nauka dla gospodarki /
1092   2001200113727 T.11372 Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych /
1093   2001200136221 T.13622 Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych / Forlicz, Stefan
1094   2001200146251 T.14625 Nieoczywistości : ekonomiczna teoria wszystkiego / Becker, Gary Stanley
1095   2001200188688 T.18868 Nobel z ekonomii 1969-2011 : poglądy laureatów w zarysie / Jasiński, Leszek Jerzy
1096   2001200025143 T.2514 Nowy leksykon ekonomiczny / Orłowski, Tadeusz
1097   2001200150524 T.15052 Od Keynesa do teorii chaosu : ewolucja teorii wahań koniunkturalnych / Jakimowicz, Aleksander
1098   2001200010279 T.1027 Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / Kołodko, Grzegorz W.
1099   2001200078484 T.7848 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza / Keynes, John Maynard
1100   2001200191756 T.19175 Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego / Konopczyński, Michał.
1101   2001200209178 T.20917 Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach / Solek, Adrian.
1102   2001200099632 T.9963 Państwo i rynek w gospodarce : praca zbiorowa /
1103   2001200010774 T.1077 Państwo w przebudowie / Balcerowicz, Leszek
1104   2001200057465 T.5746 Po dziesięciu latach - transformacja i rozwój w krajach postkomunistycznych /
1105   2001200099205 T.9920 Podstawy ekonomii : podręcznik / Mierzejewska-Majcherek, Janina
1106   2001200110634 T.11063 Podstawy ekonomii : mikro- i makroekonomia : podręcznik / Urbaniak, Piotr.
1107   2001200111075 T.11107 Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania /
1108   2001200208225 T.20822 Podstawy ekonomii : makroekonomia / Czarny, Bogusław
1109   2001200055171 T.5517 Podstawy ekonomii / Sloman, John
1110   2001200079771 T.7977 Podstawy ekonomii / NOJSZEWSKA, EWELINA
1111   2001300006288 TM.628 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław
1112   2001200111068 T.11106 Podstawy ekonomii /
1113   2001200111952 T.11195 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław
1114   2001200201561 T.20156 Podstawy ekonomii /
1115   2001200214530 T.21453 Podstawy ekonomii /
1116   2001200093555 T.9355 Podstawy metodologii nauk ekonomicznych / Stachak, Stanisław.
1117   2001200111020 T.11102 Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Bielecka, Maria.
1118   2001200027260 T.2726 Polska droga do rynku / Rosati, Dariusz Kajetan
1119   2001200072888 T.7288 Pomiar i prognozy inflacji / ŁYKO, JANUSZ
1120   2001200207112 T.20711 Problemy ekonomii i polityki gospodarczej : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii : praca zbiorow
1121   2001200144547 T.14454 Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego : dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? / Garbicz, Marek.
1122   2001200126369 T.12636 Proces badawczy w naukach ekonomicznych / Wojciechowska, Renata
1123   2001200136696 T.13669 Przetrwać dekoniunkturę : przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu : praca zbiorowa /
1124   2001200071775 T.7177 Przewodnik po biznesie : podstawy działalności gospodarczej, formy prowadzenia działalności gos podarczej, wybór strategii działalności firmy, metody działalności gos podarczej, sprawy personalne, finansowe podstawy podejmowania decyzji, koszty i przychody w ujęciu bilansowym i p
1125   2001200085956 T.8595 Przewodnik po światowej ekonomii : 81 podstawowych pojęć i zagadnień, którymi rządzi się współczesna ekonomia / Epping, Randy Charles.
1126   2001200130014 T.13001 Racjonalność i jej alternatywy : wykład prof. Thomasa C. Schellinga wygłoszony w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2004 roku / Schelling, Thomas C.
1127   2001200145612 T.14561 Racjonalność w ekonomii / Smith, Vernon L.
1128   2001200030307 T.3030 Reaganomika : sukces czy porażka? / Belka, Marek
1129   2001200118265 T.11826 Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce / Borkowska, Bożena.
1130   2001200196836 T.19683 Rozważania o gospodarce... /
1131   2001200074684 T.7468 Rozwój gospodarczy a globalizacja : ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością / Piasecki, Ryszard
1132   2001200185489 T.18548 Równowaga a wzrost gospodarczy / Siedlecki, Juliusz.
1133   2001200193712 T.19371 Równowaga czy nierównowaga w ekonomii? / Górska, Rumiana.
1134   2001200138560 T.13856 Sekrety ekonomii czyli Ile naprawdę kosztuje twoja kawa? / Harford, Tim
1135   2001200056338 T.5633 Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / Hampden-Turner, Charles
1136   2001300060921 TM.6092 Słownik ekonomii / Black, John
1137   2001200009709 T.970 Socjalizm, kapitalizm, transformacja : szkice z przełomu epok / Balcerowicz, Leszek
1138   2001200141263 T.14126 Spirala wzrostu : pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych / Binswanger, Hans Christoph
1139   2001200027574 T.2757 Społeczeństwo pokapitalistyczne / Drucker, Peter Ferdinand
1140   2001200150913 T.15091 Społeczna granica wzrostu gospodarczego : przyczynek do ekonomii szczęścia /
1141   2001200204470 T.20447 Społeczny ruch ekonomistów w Polsce przed rokiem 1939 / Roszkowski, Wojciech
1142   2001200127052 T.12705 Sprawiedliwość a efektywność / Huerta de Soto, Jesús
1143   2001200145681 T.14568 Strategia konfliktu / Schelling, Thomas C.
1144   2001200057199 T.5719 Strategia rozwoju Polski do roku 2020 T.1, Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych /
1145   2001200057205 T.5720 Strategia rozwoju Polski do roku 2020 T.2, Studia eksperckie na temat 20-lecia 2001-2020 /
1146   2001200212611 T.21261 Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności? /
1147   2001200057342 T.5734 System rynkowy : podstawy mikro- i makroekonomii / NASIŁOWSKI, MIECZYSŁAW
1148   2001200082146 T.8214 Systemy ekonomiczne / Kozłowski, Sławomir Grzegorz
1149   2001200184895 T.18489 Szkice ze współczesnej teorii ekonomii /
1150   2001200067662 T.6766 Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej / Nowicki, Józef
1151   2001200047503 T.4750 Teoria ekonomii : ujęcie retrospektywne / Blaug, Mark
1152   2001200116957 T.11695 Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania /
1153   2001200054778 T.5477 The contemporary economy and service sector : in search of competitiveness /
1154   2001200092176 T.9217 Transformacja gospodarcza w Polsce / Bałtowski, Maciej
1155   2001200072604 T.7260 Transformacja gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych : ekonomia, prawo, zarządzanie : księga jubileuszowa na 25-lecie Wydziału Zarządzania UW [Uniwersyte tu Warszawskiego] /
1156   2001200088155 T.8815 Transformacja i rozwój : wybór prac /
1157   2001200067839 T.6783 Transformacja polskiej gospodarki : sukces czy porażka? / KOŁODKO, GRZEGORZ W.
1158   2001200074066 T.7406 Transformacja polskiej gospodarki : zagadnienia wybrane /
1159   2001200072390 T.7239 Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospo darki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej w Krakowie (Kryni ca, 12-13 czerwca 2000 r.) /
1160   2001200071126 T.7112 Tygrys z ludzką twarzą / Kołodko, Grzegorz W.
1161   2001200070631 T.7063 VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 1, Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości? /
1162   2001200085314 T.8531 W kierunku ograniczonego państwa / BALCEROWICZ, LESZEK
1163   2001200202728 T.20272 Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji : podejście taksonomiczne / Lis, Christian.
1164   2001200127427 T.12742 Wartość, cena, zysk a racjonalność dynamicznej gospodarki / Chmiel, Józef
1165   2001200184123 T.18412 Wędrujący świat / Kołodko, Grzegorz W.
1166   2001400765788 TS.76578 Wielcy ekonomiści : czasy, życie, idee / Heilbroner, Robert L.
1167   2001200113284 T.11328 Wielkość i struktura wydatków poniesionych w ramach Narodowego Planu Rozwoju w okresie 2004-2009 pod kątem ich wpływu na zmiany struktury polskiej gospodarki w kontekście realizacji strategicznych celów prorozwojowych kraju : ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego / Lis, Maciej
1168   2001200072512 T.7251 Wokół inflacji : fetysz czy ograniczenie rozwoju /
1169   2001200027789 T.2778 Wolność i rozwój : ekonomia wolnego rynku / BALCEROWICZ LESZEK
1170   2001200185274 T.18527 Wprowadzenie do ekonomii / Woś, Jerzy
1171   2001200132469 T.13246 Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej /
1172   2001200208218 T.20821 Wprowadzenie do ekonomiki / Samecki, Wiesław
1173   2001200074424 T.7442 Wprowadzenie do przedsiębiorczości / KUREK, ZYGMUNT
1174   2001200109225 T.10922 Współczesna ekonomia : ku nowemu paradygmatowi / Godłów-Legiędź, Janina.
1175   2001200190551 T.19055 Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców /
1176   2001200031755 T.3175 Współczesne systemy ekonomiczne : powstawanie, ewolucja, kryzys / Kowalik, Tadeusz
1177   2001200127526 T.12752 Współczesne teorie ekonomiczne /
1178   2001200214769 T.21476 Współczesne wyzwania teorii i praktyki : gospodarka - świat - człowiek /
1179   2001300144317 TM.14431 Wstęp do ekonomiki / Taylor, Edward
1180   2001200185816 T.18581 www.polskatransformacja.pl / Kowalik, Tadeusz
1181   2001200108877 T.10887 Wybory konsumentów i przedsiębiorstw w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
1182   2001200149269 T.14926 Wybór w gospodarce : wprowadzenie do ekonomii / Mickiewicz, Tomasz
1183   2001200065996 T.6599 Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej /
1184   2001200073113 T.7311 Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii : wydawnictwo z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Pani Prof.Anny Jankowskiej-Klapkowskiej /
1185   2001200149504 T.14950 Wybrane zagadnienia z teorii ekonomii. [Z. 1], Aktywność gospodarcza / Krawczyk, Marcin.
1186   2001200132537 T.13253 Wyzwania współczesnej ekonomii : wybrane problemy /
1187   2001200111150 T.11115 Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce /
1188   2001200084379 T.8437 Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne / Woźniak, Michał Gabriel
1189   2001200110344 T.11034 Z ekonomią na ty : podstawy przedsiębiorczości [dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników] /
1190   2001200146138 T.14613 Zakończcie ten kryzys! / Krugman, Paul Robin
1191   2001200051852 T.5185 Zanim wystartujesz : roczny plan dla przedsiębiorczych /
1192   2001200042324 T.4232 Zaplanuj swój biznes / West, Alan
1193   2001200141928 T.14192 Zarys ekonomii /
1194   2001200115486 T.11548 Zarys ekonomii międzynarodowej / Świerkocki, Janusz.
1195   2001200044311 T.4431 Zarys gospodarki rynkowej Cz.1 / SOBIECKI, ROMAN
1196   2001200044335 T.4433 Zarys gospodarki rynkowej Cz.2 / SOBIECKI, ROMAN
1197   2001200012471 T.1247 Zarys metodologii ekonomii. Cz. 2, | Cz. 3, Zarys metodologii makroekonomii. | Zarys metodologii mikroekonomii / Leśkiewicz, Izabela.
1198   2001200141317 T.14131 Zasady porządku w gospodarce rynkowej : rola państwa / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1199   2001200206252 T.20625 Złowić frajera : ekonomia manipulacji i oszustwa / Akerlof, George A.
1200   2001200030031 T.3003 Zrozumieć biznes : uniwersalny podręcznik / NICKELS WILLIAM G.
 
Badania operacyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1201   2001200081194 T.8119 Badania operacyjne : praca zbiorowa /
1202   2001200040849 T.4084 Badania operacyjne / SIUDAK, MAREK
1203   2001200100093 T.10009 Badania operacyjne /
1204   2001200135347 T.13534 Badania operacyjne / Siudak, Marek
1205   2001200001383 T.138 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1206   2001200019173 T.1917 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1207   2001200069345 T.6934 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach / Jędrzejczyk, Zbigniew.
1208   2001200078842 T.7884 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach /
1209   2001200004353 T.435 Badania operacyjne w zarządzaniu /
1210   2001200201059 T.20105 Badania operacyjne z komputerem : praca zbiorowa /
1211   2001200086212 T.8621 Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii / Anholcer, Marcin
1212   2001200065903 T.6590 Wprowadzenie do badań operacyjnych / MOORE, P.G.
1213   2001200075612 T.7561 Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem / Trzaskalik, Tadeusz
1214   2001200029059 T.2905 Wprowadzenie do badań operacyjnych. KOZUBSKI JERZY JAROSŁAW
1215   2001200056321 T.5632 Wybrane metody badań operacyjnych / MISZCZYŃSKA, DOROTA
1216   2001200090936 T.9093 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1217   2001300039620 TM.3962 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1218   2001300039637 TM.3963 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1219   2001300039644 TM.3964 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1220   2001300039651 TM.3965 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1221   2001300039668 TM.3966 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1222   2001300039675 TM.3967 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1223   2001300039682 TM.3968 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1224   2001300039699 TM.3969 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1225   2001300039705 TM.3970 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1226   2001300040527 TM.4052 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1227   2001300047748 TM.4774 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1228   2001300048103 TM.4810 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1229   2001300048110 TM.4811 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1230   2001300053084 TM.5308 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1231   2001300054043 TM.5404 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1232   2001300056542 TM.5654 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1233   2001300059864 TM.5986 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1234   2001300065186 TM.6518 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1235   2001300065278 TM.6527 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1236   2001300066886 TM.6688 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1237   2001300067838 TM.6783 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1238   2001300068378 TM.6837 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1239   2001300068385 TM.6838 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1240   2001300068927 TM.6892 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1241   2001300071385 TM.7138 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1242   2001300081001 TM.8100 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych Czyżycki, Rafał
1243   2001200211218 T.21121 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych / Czyżycki, Rafał.
 
Ekonometria
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1244   2001200027505 T.2750 Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji /
1245   2001200065880 T.6588 Ekonometria : praca zbiorowa /
1246   2001200001277 T.127 Ekonometria : zbiór zadań : praca zbiorowa /
1247   2001200074783 T.7478 Ekonometria : metody, przykłady, zadania /
1248   2001200075735 T.7573 Ekonometria : metody i ich zastosowanie / Welfe, Aleksander
1249   2001200077357 T.7735 Ekonometria : wybrane zagadnienia / BORKOWSKI, BOLESŁAW
1250   2001200200946 T.20094 Ekonometria : zbiór zadań : praca zbiorowa /
1251   2001200201103 T.20110 Ekonometria : z programem DEMS autorstwa Wojciecha Zatonia / Gajda, Jan Bogusław.
1252   2001200207426 T.20742 Ekonometria : metody, przykłady, zadania /
1253   2001200092510 T.9251 Ekonometria / Maddala, G. S.
1254   2001400783386 TS.78338 Ekonometria / Chow, Gregory C.
1255   2001200000218 T.21 Ekonometria / Chow, Gregory C.
1256   2001200000058 T.5 Ekonometria /
1257   2001200049194 T.4919 Ekonometria /
1258   2001200049200 T.4920 Ekonometria /
1259   2001200049217 T.4921 Ekonometria /
1260   2001200049224 T.4922 Ekonometria /
1261   2001200039522 T.3952 Ekonometria /
1262   2001200131127 T.13112 Ekonometria / Sobczyk, Mieczysław
1263   2001200188794 T.18879 Ekonometria / Maddala, G. S.
1264   2001200206061 T.20606 Ekonometria / Welfe, Aleksander
1265   2001300097842 TM.9784 Ekonometria finansowa : analiza rynku kapitałowego / Tarczyńska-Łuniewska, Małgorzata.
1266   2001200106880 T.10688 Ekonometria i badania operacyjne : podręcznik dla studiów licencjackich /
1267   2001200113543 T.11354 Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach /
1268   2001200117053 T.11705 Ekonometria przestrzenna : metody i modele analizy danych przestrzennych /
1269   2001200081859 T.8185 Ekonometria skłonności / Hozer, Józef
1270   2001200088957 T.8895 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
1271   2001300038500 TM.3850 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
1272   2001200091414 T.9141 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
1273   2001200210785 T.21078 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
1274   2001200095948 T.9594 Ekonometria współczesna / Kośko, Monika.
1275   2001200063411 T.6341 Ekonometryczne modele dobrobytu / KOT, STANISŁAW M.
1276   2001200099342 T.9934 Ekonometryczne modele rynków finansowych : modele kursów giełdowych i kursów walutowych / Brzeszczyński, Janusz.
1277   2001200135682 T.13568 Mikroekonometria : modele i metody analizy danych indywidualnych /
1278   2001200110191 T.11019 Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w Polsce / Lis, Christian.
1279   2001300079947 TM.7994 Modelowanie predyktywne wartości dodanej brutto w Polsce / Lis, Christian.
1280   2001200000621 T.62 Nowa ekonometria / Charemza, Wojciech.
1281   2001200010682 T.1068 Organizacja i eksploatacja portów morskich : zarządzanie, organizacja, eksploatacja / MISZTAL KONRAD
1282   2001200205996 T.20599 Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych : zastosowania w ekonomii i zarządzaniu / Appenzeller, Dorota.
1283   2001200088490 T.8849 Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania : podręcznik z przykładami i zadaniami / Witkowska, Dorota
1284   2001200084669 T.8466 Prognozowanie i symulacje : wybrane zagadnienia / GUZIK, BOGUSŁAW
1285   2001200069901 T.6990 Teoria ekonometrii / Goldberger, Arthur Stanley
1286   2001200108143 T.10814 Wprowadzenie do ekonometrii /
1287   2001200001581 T.158 Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej / Jakubczyc, Jerzy.
1288   2001200005626 T.562 Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach /
1289   2001200089671 T.8967 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Czyżycki, Rafał.
1290   2001200088445 T.8844 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Czyżycki, Rafał.
1291   2001200100048 T.10004 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1292   2001300055347 TM.5534 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1293   2001300055354 TM.5535 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1294   2001300055378 TM.5537 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1295   2001300056559 TM.5655 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1296   2001300061652 TM.6165 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1297   2001300058553 TM.5855 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1298   2001300058560 TM.5856 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1299   2001300058577 TM.5857 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1300   2001300058584 TM.5858 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1301   2001300058591 TM.5859 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1302   2001300062123 TM.6212 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1303   2001300062130 TM.6213 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1304   2001300063472 TM.6347 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1305   2001300067890 TM.6789 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1306   2001300069863 TM.6986 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1307   2001300071460 TM.7146 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1308   2001300073990 TM.7399 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1309   2001300080349 TM.8034 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1310   2001300083791 TM.8379 Wybrane zagadnienia z ekonometrii / Klóska, Rafał.
1311   2001200065972 T.6597 Zastosowanie ekonometrii w przedsiębiorstwie : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej /
 
Praca
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1312   2001200191268 T.19126 (PO)Nowoczesny HR instrumentem przeciwdziałania bezrobociu / Balewski, Błażej.
1313   2001200131639 T.13163 10 skutecznych sposobów na oszczędności w kosztach pracy /
1314   2001200115226 T.11522 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy / Branham, Leigh.
1315   2001200139680 T.13968 Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych / Spytek-Bandurska, Grażyna.
1316   2001200212031 T.21203 Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce : w świetle badań empirycznych /
1317   2001200104008 T.10400 Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji / Gazon, Jules.
1318   2001200064784 T.6478 Bezrobocie : podstawy teoretyczne / Kwiatkowski, Eugeniusz
1319   2001200106446 T.10644 Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa / Kmiecik-Baran, Krystyna
1320   2001200123757 T.12375 Bezrobocie i odpowiedzialność / Retowski, Sylwiusz.
1321   2001200135361 T.13536 Bezrobocie i polityka zatrudnienia /
1322   2001300000019 TM.1 Bezrobocie i zatrudnienie w małym mieście : socjologiczne studium zachowań bezrobotnych / Urbanik, Waldemar.
1323   2001200103087 T.10308 Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy / Woźniak-Jęchorek, Beata.
1324   2001200084737 T.8473 Bezrobocie strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie zachodniopomorskim / Barański, Kazimierz
1325   2001200188053 T.18805 Bezrobocie w procesie wzrostu gospodarczego : teoria i praktyka / Gruchelski, Marek.
1326   2001200098673 T.9867 Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych : praca zbiorowa /
1327   2001200110023 T.11002 Bezrobocie wyzwaniem współczesności / Budnikowski, Tomasz
1328   2001200056925 T.5692 Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy Polski / Milo, Władysław
1329   2001200205729 T.20572 Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Flaszyńska, Ewa
1330   2001200119484 T.11948 Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Kirenko, Janusz
1331   2001200201653 T.20165 Bezrobocie, zachowania zdrowotne, uwarunkowania / Kirenko, Janusz
1332   2001200115103 T.11510 Bezrobotni Marienthalu / Jahoda, Marie
1333   2001200211911 T.21191 Centra integracji społecznej jako instrument przeciwdziałania bezrobociu w województwie zachodniopomorskim / Pilecki, Bartosz.
1334   2001200130199 T.13019 Co z tą pracą ? : Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej /
1335   2001200115172 T.11517 Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Kiersztyn, Anna.
1336   2001200124181 T.12418 Czy Polska importuje bezrobocie? : o wpływie handlu zagranicznego na polski rynek pracy w okresie transformacji / Grotkowska, Gabriela.
1337   2001200115233 T.11523 Depresja w pracy / Maud, Vicky.
1338   2001200188169 T.18816 Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012 / Pilc, Michał.
1339   2001200203602 T.20360 Dyskryminacja w zatrudnieniu / Niedziński, Tomasz.
1340   2001100787691 S.78769 Ekonomia pracy w zarządzaniu / Polańska, Aurelia
1341   2001200073052 T.7305 Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii / KOWAL, EDWARD
1342   2001200107085 T.10708 Ekonomizacja rynku pracy w XXI wieku / Drela, Karolina.
1343   2001200198090 T.19809 Etyczne i społeczne wymiary pracy /
1344   2001200104572 T.10457 Europejski rynek pracy / Wach, Krzysztof
1345   2001200120404 T.12040 Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy : wybrane uwarunkowania / Szydlik-Leszczyńska, Agata.
1346   2001200103919 T.10391 Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie : teoria i praktyka /
1347   2001200190315 T.19031 Instytucjonalne uwarunkowania rynku pracy w międzynarodowych przepływach kapitału : bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowej ekonomii instytucjonalnej / Woźniak-Miszewska, Magdalena.
1348   2001200059544 T.5954 Jak szukać pracy w Polsce / GESTERN, ANDRZEJ
1349   2001200108785 T.10878 Jak tworzyć w Polsce nowe miejsca pracy? /
1350   2001200099649 T.9964 Kapitał ludzki w gospodarce : praca zbiorowa /
1351   2001200185953 T.18595 Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim /
1352   2001200115127 T.11512 Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy : skutki dla życia rodzinnego i zawodowego / Głogosz, Dorota.
1353   2001200076732 T.7673 Kompleksowe zarządzanie pracą / JACUKOWICZ, ZOFIA
1354   2001200082337 T.8233 Kręgi bezrobocia : socjologiczna analiza dokumentu urzędowego jako źródła wiedzy o bezrobotnym i bezrobociu / Czyszkiewicz, Ryszard
1355   2001200115271 T.11527 Metody badania pracy / Baraniak, Barbara.
1356   2001200145964 T.14596 Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji Polski z krajami Unii Europejskiej / Siek, Elżbieta.
1357   2001200124266 T.12426 Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia / Bieszk-Stolorz, Beata.
1358   2001200143670 T.14367 Nasze problemy : bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim / Miś, Lucjan.
1359   2001200115158 T.11515 Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe /
1360   2001200204098 T.20409 Poakcesyjne migracje zarobkowe : kontekst teoretyczno-empiryczny : wsparcie społeczne / Kozielska, Joanna.
1361   2001200107498 T.10749 Podmioty rynku pracy / Czyszkiewicz, Ryszard
1362   2001200095672 T.9567 Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej / Szylko-Skoczny, Małgorzata
1363   2001200212024 T.21202 Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej : praca zbiorowa /
1364   2001200144431 T.14443 Postawy polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim /
1365   2001200080968 T.8096 Praca dla Polaków w Unii Europejskiej : [jak znaleźć legalną pracę w Unii] / CYRANKOWSKI, JAKUB
1366   2001200119835 T.11983 Praca i staże w Unii Europejskiej : przewodnik praktyczny / Dzienisz, Łukasz.
1367   2005600044131 GW.4413 Praca tymczasowa : szanse i zagrożenia / Spytek-Bandurska, Grażyna.
1368   2001200087110 T.8711 Praca w Europie : jak, gdzie i za ile? : poradnik / Skrzypczak, Joanna.
1369   2001200200830 T.20083 Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne /
1370   2001200115240 T.11524 Pracoholizm : perspektywa poznawcza / Wojdyło, Kamila.
1371   2001200215148 T.21514 Pracować inaczej / Laloux, Frederic
1372   2001200059605 T.5960 Pracownik w zakładzie pracy od przyjęcia do zwolnienia / LIBERA, TADEUSZ
1373   2001200082207 T.8220 Praktyczny poradnik dla poszukujących pracy w krajach Unii Europejskiej : informacje, adresy, bazy danych, wzory dokumentów / Kienzler, Iwona
1374   2001200207273 T.20727 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy : zatrudnienie, wynagrodzenie, urlopy, świadczenia / Aniszewska, Grażyna.
1375   2001200076763 T.7676 Prawo pracy a bezrobocie /
1376   2001200056260 T.5626 Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu / KABAJ, MIECZYSŁAW
1377   2001200072352 T.7235 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie /
1378   2001200103902 T.10390 Przemiany na współczesnym rynku pracy /
1379   2001200099601 T.9960 Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych : praca zbiorowa /
1380   2001200184925 T.18492 Przestrzenne aspekty rynku pracy na przykładzie Pomorza Środkowego / Figurska, Irena.
1381   2001200195778 T.19577 Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Lubrańska, Anna.
1382   2001200189050 T.18905 Regionalny rynek pracy : relacje ekonomiczne, organizacyjne i społeczne / Brzychcy, Katarzyna.
1383   2001200082351 T.8235 Rekrutacja i zatrudnianie według standardów Unii Europejskiej / Marciniak, Jarosław.
1384   2001200146442 T.14644 Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Kozek, Wiesława.
1385   2001200189104 T.18910 Rynek pracy : perspektywa instytucjonalna / Kozek, Wiesława.
1386   2001200189111 T.18911 Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce : księga jubileuszowa z okazji 80-lecia profesora Mieczysława Kabaja /
1387   2001200087776 T.8777 Rynek pracy w jednoczącej się Europie : wybrane zagadnienia do studiowania / GŁĄBICKA, KATARZYNA
1388   2001200144134 T.14413 Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Szaban, Jolanta.
1389   2001200105968 T.10596 Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji /
1390   2001200084003 T.8400 Rynek pracy w skali lokalnej /
1391   2001200133589 T.13358 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
1392   2001200195402 T.19540 Rynek pracy w teoriach ekonomicznych / Zieliński, Mariusz.
1393   2001200020780 T.2078 Rynek pracy w Unii Europejskiej : stan i perspektywy / Głąbicka-Auleytner, Katarzyna.
1394   2001200133954 T.13395 Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną : psychologiczne uwarunkowania /
1395   2001200184338 T.18433 Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy /
1396   2001200076855 T.7685 Społeczne aspekty bezrobocia : skutki i przeciwdziałanie /
1397   2001200079085 T.7908 Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskieji w Polsce / KABAJ, MIECZYSŁAW
1398   2005600044162 GW.4416 Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce /
1399   2001200026027 T.2602 Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce / SOCHA, MIECZYSŁAW
1400   2001200141300 T.14130 Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim /
1401   2001200186356 T.18635 Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2009 roku : raport pobadawczy /
1402   2001200115080 T.11508 Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Gawrycka, Małgorzata.
1403   2001200127229 T.12722 Teoria bezrobocia w stanie równowagi / Pissarides, Christopher A.
1404   2001200115202 T.11520 Teoria pracy : implikacje dla pedagogiki pracy / Wilsz, Jolanta.
1405   2001200115097 T.11509 Toksyczne emocje w pracy i jak można sobie z nimi radzić / Frost, Peter J.
1406   2001200213694 T.21369 Uwarunkowania pracy zdalnej w organizacjach w czasie pandemii COVID-19 / Kozioł-Nadolna, Katarzyna.
1407   2001200184567 T.18456 Wiejski rynek pracy w okresie transformacji ustrojowej gospodarki polskiej /
1408   2001200211324 T.21132 Własność pracownicza : jak wspiera rozwój biznesu / Rosen, Corey M.
1409   2001200141089 T.14108 Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne / Myjak, Teresa.
1410   2001200113321 T.11332 Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce : raport z badania ewaluacyjnego /
1411   2001200120206 T.12020 Wspólny europejski rynek pracy : geneza, rozwój, funkcjonowanie / Knapińska, Magdalena.
1412   2001200189395 T.18939 Współczesne aspekty rynku pracy /
1413   2001200149283 T.14928 Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy /
1414   2001200104282 T.10428 Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa /
1415   2001200186363 T.18636 Zagraniczne migracje zarobkowe : raport pobadawczy /
1416   2001200088407 T.8840 Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bezrobocia / NAHOTKO, SŁAWOMIR
 
Finanse publiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1417   2001200201387 T.20138 Bezpieczeństwo finansów publicznych / Redo, Magdalena.
1418   2001200109409 T.10940 Budżet a finanse publiczne / Lubińska, Teresa
1419   2001300077875 TM.7787 Budżet a finanse publiczne / Lubińska, Teresa
1420   2001200106972 T.10697 Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi / Lubińska, Teresa
1421   2001300071088 TM.7108 Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi / Lubińska, Teresa
1422   2001200078415 T.7841 Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich = The budget deficyt and the public debt in the selected European countries /
1423   2001200203435 T.20343 Dług publiczny a równowaga fiskalna / Jajko, Beata.
1424   2001200139987 T.13998 Dylematy i wyzwania finansów publicznych /
1425   2001200192012 T.19201 Dyscyplina finansów publicznych : zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne /
1426   2001200058684 T.5868 Elementy finansów publicznych /
1427   2001200058691 T.5869 Elementy finansów publicznych /
1428   2001200058707 T.5870 Elementy finansów publicznych /
1429   2001200058714 T.5871 Elementy finansów publicznych /
1430   2001200058721 T.5872 Elementy finansów publicznych /
1431   2001200066573 T.6657 Elementy finansów publicznych /
1432   2001300020239 TM.2023 Elementy finansów publicznych /
1433   2001200199325 T.19932 Finanse lokalne we Francji / Bouvier, Michel
1434   2001200106941 T.10694 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
1435   2001300069894 TM.6989 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
1436   2001300070890 TM.7089 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
1437   2001300070906 TM.7090 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
1438   2001200092541 T.9254 Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Osiatyński, Jerzy
1439   2001300044037 TM.4403 Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Osiatyński, Jerzy
1440   2001200093814 T.9381 Finanse publiczne : teoria i praktyka / Owsiak, Stanisław
1441   2001200086014 T.8601 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
1442   2001300033062 TM.3306 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
1443   2001200081026 T.8102 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1444   2001300025203 TM.2520 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1445   2001300025210 TM.2521 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1446   2001300025227 TM.2522 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1447   2001300025234 TM.2523 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1448   2001300025241 TM.2524 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1449   2001300025258 TM.2525 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1450   2001300025265 TM.2526 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1451   2001300025272 TM.2527 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1452   2001300025289 TM.2528 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1453   2001300025302 TM.2530 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1454   2001300025319 TM.2531 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1455   2001300025326 TM.2532 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1456   2001300025333 TM.2533 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1457   2001300027757 TM.2775 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1458   2001300031754 TM.3175 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1459   2001200031670 T.3167 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
1460   2001200071706 T.7170 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / ZIÓŁKOWSKA, WIESŁAWA
1461   2001300004659 TM.465 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / ZIÓŁKOWSKA, WIESŁAWA
1462   2001300046239 TM.4623 Finanse publiczne : teoria i praktyka / Owsiak, Stanisław
1463   2001300047809 TM.4780 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1464   2001200097461 T.9746 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1465   2001300051080 TM.5108 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1466   2001300051097 TM.5109 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1467   2001300051691 TM.5169 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1468   2001300051707 TM.5170 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1469   2001200098925 T.9892 Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 /
1470   2001300056450 TM.5645 Finanse publiczne : instrumenty, struktury, procesy / Dylewski, Marek
1471   2001300056870 TM.5687 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1472   2001200100710 T.10071 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1473   2001300057174 TM.5717 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1474   2001300057181 TM.5718 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1475   2001300057792 TM.5779 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1476   2001300057808 TM.5780 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1477   2001300057815 TM.5781 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1478   2001300057822 TM.5782 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1479   2001300057839 TM.5783 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1480   2001300057846 TM.5784 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1481   2001300057853 TM.5785 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1482   2001300057860 TM.5786 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1483   2001300057785 TM.5778 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1484   2001300057877 TM.5787 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1485   2001300058010 TM.5801 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1486   2001300058027 TM.5802 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1487   2001300058645 TM.5864 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1488   2001300058706 TM.5870 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1489   2001300058829 TM.5882 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1490   2001300058836 TM.5883 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1491   2001300058843 TM.5884 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1492   2001300058850 TM.5885 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1493   2001300058867 TM.5886 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1494   2001200103025 T.10302 Finanse publiczne : komentarz / Kosikowski, Cezary
1495   2001300066534 TM.6653 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1496   2001300066541 TM.6654 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1497   2001300066862 TM.6686 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1498   2001200113383 T.11338 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
1499   2001300079374 TM.7937 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
1500   2001200114458 T.11445 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1501   2001300084354 TM.8435 Finanse publiczne : podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania /
1502   2001300089700 TM.8970 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1503   2001200130144 T.13014 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
1504   2001300092182 TM.9218 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1505   2001300097989 TM.9798 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
1506   2001200144080 T.14408 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
1507   2001200146855 T.14685 Finanse publiczne : komentarz praktyczny : praca zbiorowa /
1508   2001200186776 T.18677 Finanse publiczne : cele, struktury, uwarunkowania / Wernik, Andrzej
1509   2001200191404 T.19140 Finanse publiczne : aspekty teoretyczne i praktyczne /
1510   2001200195310 T.19531 Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Owsiak, Stanisław
1511   2001200021084 T.2108 Finanse publiczne / GAUDEMET, PAUL MARIE
1512   2001200069376 T.6937 Finanse publiczne / KUZIŃSKA, HANNA
1513   2001300002976 TM.297 Finanse publiczne / KUZIŃSKA, HANNA
1514   2001200085260 T.8526 Finanse publiczne / DENEK, EMILIA
1515   2001300031457 TM.3145 Finanse publiczne / DENEK, EMILIA
1516   2001300031464 TM.3146 Finanse publiczne / DENEK, EMILIA
1517   2001200099816 T.9981 Finanse publiczne /
1518   2001200113406 T.11340 Finanse publiczne /
1519   2001200114465 T.11446 Finanse publiczne /
1520   2001300089687 TM.8968 Finanse publiczne /
1521   2001300097972 TM.9797 Finanse publiczne /
1522   2001200187452 T.18745 Finanse publiczne /
1523   2001200125775 T.12577 Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny /
1524   2001300092199 TM.9219 Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny /
1525   2001200190674 T.19067 Finanse publiczne a wybór publiczny : dwie odmienne wizje państwa / Buchanan, James M.
1526   2001200088902 T.8890 Finanse publiczne a wzrost gospodarczy /
1527   2001200109904 T.10990 Finanse publiczne i międzynarodowe /
1528   2001300072948 TM.7294 Finanse publiczne i międzynarodowe /
1529   2001200063855 T.6385 Finanse publiczne i prawo finansowe : (wykłady akademickie) / KOSIKOWSKI, CEZARY
1530   2001200093760 T.9376 Finanse publiczne i prawo finansowe /
1531   2001200193996 T.19399 Finanse publiczne i prawo finansowe /
1532   2001200171413 T.17141 Finanse publiczne i prawo finansowe. T. 1 /
1533   2001200190605 T.19060 Finanse publiczne Rzeczypospolitej Polskiej : zagadnienia prawne / Borodo, Andrzej
1534   2001200195525 T.19552 Finanse publiczne w architekturze globalnej gospodarki : teoria a polska praktyka gospodarcza / Postuła, Marta.
1535   2001200184598 T.18459 Finanse publiczne w Polsce : przewodnik / Misiąg, Wojciech
1536   2001200093869 T.9386 Finanse publiczne w Polsce / Malinowska-Misiąg, Elżbieta.
1537   2001300045904 TM.4590 Finanse publiczne w Polsce / Malinowska-Misiąg, Elżbieta.
1538   2001200099687 T.9968 Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / Kosikowski, Cezary
1539   2001200102127 T.10212 Finanse publiczne w zagrożeniach i szansach wzrostu gospodarki Polski /
1540   2001200075681 T.7568 Finanse publiczne wobec procesów globalizacji /
1541   2001200109416 T.10941 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
1542   2001300074812 TM.7481 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
1543   2001300078049 TM.7804 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
1544   2001300078827 TM.7882 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
1545   2001300082152 TM.8215 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
1546   2001200203350 T.20335 Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego /
1547   2001200211362 T.21136 Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych /
1548   2001200066207 T.6620 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
1549   2001300049711 TM.4971 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
1550   2001300049728 TM.4972 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
1551   2001300096739 TM.9673 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 1, Finanse publiczne /
1552   2001200203541 T.20354 Finansowe instrumenty polityki regionalnej w Polsce / Pietrowski, Wojciech.
1553   2001200078316 T.7831 Finase publiczne / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
1554   2001300026491 TM.2649 Finase publiczne / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
1555   2001200205880 T.20588 Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce /
1556   2001200211959 T.21195 Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej /
1557   2001200190704 T.19070 Instrukcja kontroli finansowej w jednostkach sektora finasów publicznych / Rup, Wojciech.
1558   2001200135613 T.13561 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych /
1559   2001300109163 TM.10916 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych /
1560   2001200125911 T.12591 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
1561   2001300091949 TM.9194 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
1562   2001300108043 TM.10804 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
1563   2001200084393 T.8439 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorg. przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T.1, Finanse publiczne /
1564   2001300046246 TM.4624 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorg. przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T.1, Finanse publiczne /
1565   2001300049773 TM.4977 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorg. przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T.1, Finanse publiczne /
1566   2001200103384 T.10338 Nierównowaga finansów publicznych / Moździerz, Anna.
1567   2001200204012 T.20401 Nowa ustawa o finansach publicznych : szczegółowe omówienie nowych regulacji, m.in.: harmonogram wprowadzania zmian, obowiązki i uprawnienia osób i organów, likwidacja niektórych jednostek i wprowadzenie nowych - zasady i konsekwencje / Puchacz, Krzysztof.
1568   2001200126000 T.12600 Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu /
1569   2001200104923 T.10492 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
1570   2001300065032 TM.6503 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
1571   2001300068606 TM.6860 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
1572   2001200116223 T.11622 Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej / Kowalczyk, Ewaryst.
1573   2001200211843 T.21184 Oświata i wychowanie jako zadanie publiczne gmin : czynniki wpływające na efektywność wydatków budżetowych / Kaczyńska, Aneta.
1574   2001200214189 T.21418 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda ekonomizacji dostarczania dóbr publicznych w ujęciu porównawczym / Kargol-Wasiluk, Aneta.
1575   2001200194160 T.19416 Patologie i oszustwa w finansach publicznych : badanie skali marnotrawstwa środków publicznych w świetle rosnącego zadłużenia kraju / Schneider, Karol.
1576   2001200072826 T.7282 Podstawy finansów publicznych / PODSTAWKA, MARIAN
1577   2001200094361 T.9436 Podstawy finansów publicznych / Brzozowska, Krystyna.
1578   2001300048783 TM.4878 Podstawy finansów publicznych / Brzozowska, Krystyna.
1579   2001300113160 TM.11316 Podstawy finansów publicznych / Brzozowska, Krystyna.
1580   2001200204197 T.20419 Prawo finansów publicznych /
1581   2001200204487 T.20448 Prawo finansów publicznych / Mikos-Sitek, Agnieszka.
1582   2001200115882 T.11588 Redystrybucja : grabież czy ignorancja / Jouvenel, Bertrand de
1583   2001200192982 T.19298 Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007 / Aksman, Ewa.
1584   2001200152269 T.15226 Reforma sektora finansów publicznych w kontekście integracji Polski ze strefą euro w dobie światowego kryzysu gospodarczego / Kamba-Kibatshi, Marcel.
1585   2001200126963 T.12696 Sektor finansów publicznych / Ciupek, Bożena.
1586   2001200116193 T.11619 Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego /
1587   2001200109713 T.10971 System finansów publicznych / Ciupek, Bożena.
1588   2001200111099 T.11109 System finansów publicznych /
1589   2001200204500 T.20450 Ustawa o finansach publicznych : komentarz praktyczny : praca zbiorowa /
1590   2001200190421 T.19042 Współczesne finanse publiczne / Woźniak, Barbara
1591   2001200103872 T.10387 Wybrane zagadnienia finansów publicznych / Kańduła, Sławomira.
1592   2001200066139 T.6613 Zamówienia publiczne : poradnik, katalog firm / BUDNIK, GRAŻYNA
1593   2001200103155 T.10315 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
1594   2001300062260 TM.6226 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
1595   2001300063540 TM.6354 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
1596   2001300063557 TM.6355 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
1597   2001300063564 TM.6356 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
1598   2001300063571 TM.6357 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
1599   2001300063588 TM.6358 Zarys ekonomiki sektora publicznego / Szewczuk, Adam
1600   2001300004727 TM.472 Zarys finansów publicznych i prawa finansowego /
1601   2001200186981 T.18698 Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking /
1602   2001200209802 T.20980 Zarządzanie finansami publicznymi : od budżetów gmin do strategii globalnych / Malinowska-Misiąg, Elżbieta.
1603   2001200108037 T.10803 Zarządzanie finansami publicznymi / Piotrowska-Marczak, Krystyna
1604   2001300076359 TM.7635 Zarządzanie finansami publicznymi / Piotrowska-Marczak, Krystyna
1605   2001200150258 T.15025 Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych : wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem z komentarzem uwzględniająca wymogi wynikające z Komunikatu Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56) / Puchacz, Krzysztof.
1606   2001300106544 TM.10654 Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych : wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem z komentarzem uwzględniająca wymogi wynikające z Komunikatu Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56) / Puchacz, Krzysztof.
 
Nieruchomości
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1607   2001200051470 T.5147 Aktualna ustawa o własności lokali : praktyczny komentarz / ŁYSZCZAK, WIKTOR E.
1608   2001200149498 T.14949 Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie : prawo, instrumenty, dochody gmin / Cymerman, Joanna.
1609   2001200199585 T.19958 Ekonomiczny wymiar nieruchomości / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1610   2001200131448 T.13144 Gospodarka nieruchomościami : komentarz / Horoszko, Michał.
1611   2001200136313 T.13631 Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur / Źróbek, Sabina
1612   2001200213670 T.21367 Ile jest warta nieruchomość / Mączyńska-Ziemacka, Elżbieta.
1613   2001200051494 T.5149 Inwestowanie w nieruchomości : praca zbiorowa /
1614   2001200201493 T.20149 Jak inwestować w nieruchomości : kompendium inwestora / Kleczewski, Damian.
1615   2001200049804 T.4980 Jak zostać właścicielem nieruchomości? : poradnik / RADYŃSKA-JANAS, ANNA
1616   2001200049811 T.4981 Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. T. 1, (Działy I i II ustawy) /
1617   2001200049828 T.4982 Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami. T. 2, (Działy III-VII ustawy) /
1618   2001200097256 T.9725 Marketing na rynku nieruchomości / Stachura, Ewa
1619   2001200095085 T.9508 Metody ilościowe w analizie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Polsce / Czyżycki, Rafał.
1620   2001200139734 T.13973 Nieruchomości : aspekty podatkowe i cywilnoprawne / Brzeszczyńska, Stella.
1621   2001200051449 T.5144 Nieruchomość a rynek / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1622   2001200091896 T.9189 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1623   2001200130854 T.13085 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1624   2001200049774 T.4977 Obrót nieruchomościami : wzory umów z objaśnieniami / Jamróg, Sławomir.
1625   2001200123603 T.12360 Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce / Doganowski, Roman.
1626   2001200190582 T.19058 Opodatkowanie rynku nieruchomości /
1627   2001200149337 T.14933 Plany zarządzania nieruchomościami : modele, metody, narzędzia / Sobczak, Andrzej
1628   2001200053207 T.5320 Plany zarządzania nieruchomościami / SOBCZAK, ANDRZEJ
1629   2001200140952 T.14095 Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Małkowska, Agnieszka
1630   2001200145551 T.14555 Podstawy gospodarowania nieruchomościami /
1631   2001200149351 T.14935 Podstawy zarządzania nieruchomościami /
1632   2001200039560 T.3956 Podstawy zarządzania nieruchomością : praca zbiorowa /
1633   2001200147067 T.14706 Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości / Wolanin, Marian.
1634   2001200064302 T.6430 Prawo obrotu nieruchomościami /
1635   2001200213311 T.21331 Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej /
1636   2001200146435 T.14643 Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie /
1637   2001200189128 T.18912 Rynek usług zarządzania nieruchomościami / Najbar, Katarzyna.
1638   2001200146459 T.14645 Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności / Siemińska, Ewa.
1639   2001200051487 T.5148 System i procedury szacowania nieruchomości /
1640   2001200049781 T.4978 Szacowanie nieruchomości niezurbanizowanych /
1641   2001200149245 T.14924 Umowa przedwstępna dotycząca zakupu nieruchomości / Wajda, Dominik.
1642   2001200186332 T.18633 Wartość i jej szacowanie / Iwanek, Tadeusz.
1643   2001200049750 T.4975 Wartość rynkowa nieruchomości : wycena nieruchomości i przedsiębiorstw (WNP) / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1644   2001200056390 T.5639 Wspólnota mieszkaniowa w praktyce / Góra, Ewa
1645   2001200212239 T.21223 Wybrane problemy masowej wyceny nieruchomości na rynkach słabo rozwiniętych / Gnat, Sebastian.
1646   2001200056703 T.5670 Wycena nieruchomości / BOCZEK, ZBIGNIEW J.
1647   2001200145162 T.14516 Wycena nieruchomości / Żak, Mirosław
1648   2001200149276 T.14927 Wycena nieruchomości leśnych / Nowak, Andrzej
1649   2001200197697 T.19769 Zarabiaj na nieruchomościach : jak kupić, wyremontować i wynająć mieszkanie : praktyczny poradnik / Danowska-Ździebło, Agata.
1650   2001200049798 T.4979 Zarządzanie nieruchomościami : zbiór przepisów prawnych z omówieniem / WOLANIN MARIAN
1651   2001200033018 T.3301 Zarządzanie nieruchomościami : podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami / Śliwiński, Artur
1652   2001200145827 T.14582 Zarządzanie nieruchomościami /
1653   2001200149412 T.14941 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi : praca zbiorowa /
1654   2001200145834 T.14583 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi : aspekty prawne i organizacyjne / Bończak-Kucharczyk, Ewa
1655   2001200049842 T.4984 Zasady wyceny nieruchomości w świecie /
 
Podatki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1656   2001200090462 T.9046 Abc VAT-u / Markowski, Włodzimierz J.
1657   2001200107825 T.10782 Amortyzacja podatkowa i bilansowa / Nawrot, Rafał Aleksander.
1658   2001200115950 T.11595 Ceny i porozumienia transferowe w praktyce : wybrane zagadnienia prawnopodatkowe / Stanik, Krzysztof J.
1659   2001200063435 T.6343 Ceny transferowe : teoria i praktyka / Sojak, Sławomir
1660   2001200115943 T.11594 Ceny transferowe : odpowiedzialność karna skarbowa, dokumentacje podatkowe / Mika, Jarosław F.
1661   2001200141331 T.14133 Ceny transferowe : narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej / Barowicz, Marek
1662   2001200151361 T.15136 Ceny transferowe : analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań praktycznych / Wiśniewski, Paweł
1663   2001200193682 T.19368 Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw / Adamczyk, Adam
1664   2001200082016 T.8201 Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw / KULAWCZUK, PRZEMYSŁAW
1665   2001200123290 T.12329 Egzamin na doradcę podatkowego : testy / Jabłoński, Mariusz
1666   2001200193651 T.19365 Elementy optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie /
1667   2001200210808 T.21080 Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych - sprawujących nadzór nad podatnikami płatnikami i importerami (lata 1991-2017) / Szymanek, Paweł.
1668   2001200066252 T.6625 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 6, Opodatkowanie /
1669   2001200080210 T.8021 Gminne podatki i opłaty budżetowe / Hanusz, Antoni
1670   2001200199318 T.19931 Kontrola skarbowa / Kulicki, Jacek.
1671   2001200069765 T.6976 Korzyści podatkowe dla firm / MAŃK-KOZAKIEWICZ, URSZULA
1672   2001200150715 T.15071 Leksykon podatkowy hotelarza : PIT, CIT, VAT / Styczyński, Rafał.
1673   2001200096013 T.9601 Międzynarodowe planowanie podatkowe /
1674   2001200068836 T.6883 Nowe zasady opodatkowania stron umów leasingu, najmu i dzierżawy podatkami dochodowymi / Biegalski, Adam.
1675   2001300106520 TM.10652 Nowy leksykon VAT 2013/2014 / Maruchin, Wojciech.
1676   2001200152214 T.15221 Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw /
1677   2001200209215 T.20921 Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości /
1678   2001200033780 T.3378 Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce / SOKOŁOWSKI, JERZY
1679   2001200114267 T.11426 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1680   2001200136467 T.13646 Opodatkowanie nabycia rzeczy podatkiem od czynności cywilnoprawnych / Dudziak, Sławomir.
1681   2001200194085 T.19408 Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
1682   2001200185441 T.18544 Opodatkowanie spółek kapitałowych : połączenia, podziały i inne czynności restrukturyzacyjne / Szymański, Krzysztof G.
1683   2001200079863 T.7986 Opodatkowanie umowy forfaitingu / KORCZYŃSKI, IRENEUSZ
1684   2001200185465 T.18546 Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców / Kudert, Stephan
1685   2001200206887 T.20688 Ordynacja podatkowa /
1686   2001200069802 T.6980 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2002 T.1 / KULICKI, JACEK
1687   2001200185946 T.18594 Podatek dochodowy od osób prawnych a wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania w finansach przedsiębiorstwa / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1688   2001200144660 T.14466 Podatek od środków transportowych : komentarz praktyczny / Adamek, Marcin.
1689   2001200144318 T.14431 Podatek VAT w branży TSL : prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki /
1690   2001200078392 T.7839 Podatki - Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie / Krajewska, Anna
1691   2001200123276 T.12327 Podatki : ujednolicone przepisy /
1692   2001200144677 T.14467 Podatki : ujednolicone przepisy /
1693   2001200138867 T.13886 Podatki 2013 : ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i usług, Ordynacja podatkowa : teksty ujednolicone /
1694   2001200149771 T.14977 Podatki 2013 : teksty ustaw i rozporządzeń wraz z indeksem rzeczowym /
1695   2001200150760 T.15076 Podatki 2013 : wraz z komentarzem /
1696   2001200137778 T.13777 Podatki i opłaty lokalne : 601 pytań i odpowiedzi /
1697   2001200213151 T.21315 Podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek leśny /
1698   2001200116087 T.11608 Podatki i opłaty w gminie 2011 : wybór aktów prawnych /
1699   2001200108402 T.10840 Podatki i składki w działalności przedsiębiorców / Felis, Paweł
1700   2001200112744 T.11274 Podatki w Polsce : zarys wykładu / Wyrzykowski, Wojciech
1701   2001200123641 T.12364 Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Krajewska, Anna
1702   2001200108419 T.10841 Podatki w Unii Europejskiej / Krajewska, Anna
1703   2001200117824 T.11782 Podatkowa księga przychodów i rozchodów : praktyczne problemy prowadzenia / Styczyński, Rafał.
1704   2001200118869 T.11886 Podatkowa księga przychodów i rozchodów w 2011 roku /
1705   2001200069437 T.6943 Podatkowe ABC...na 2002 r. : omówienie zmian i nowelizacji przepisów podatkowych w 2002 r. / DEREŃ, ALDONA MAŁGORZATA
1706   2001200045806 T.4580 Podatkowe raje i usługi Offshore / WOTAVA, MILAN
1707   2001200208638 T.20863 Podatkowe uwarunkowania decyzji przedsiębiorstw / Biernacki, Krzysztof
1708   2001200073915 T.7391 Podatnik kontra urząd skarbowy : poznaj swoje prawa i z nich korzystaj / JANKOWIAK, DARIUSZ
1709   2001200056789 T.5678 Podstawy wiedzy o podatkach w Polsce w okresie ubiegania się o członkostwo w UE [Unii Europejskiej] / KOTOWSKA, ELŻBIETA
1710   2001200112737 T.11273 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław.
1711   2001200114908 T.11490 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław.
1712   2001200007910 T.791 Polityka fiskalna / Fedorowicz, Zdzisław
1713   2001200119804 T.11980 Polityka fiskalna / Dynus, Magdalena.
1714   2001200214554 T.21455 Polski Ład w pytaniach i odpowiedziach : najważniejsze zmiany w PIT i składkach na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji : ustawa o PIT obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. / Kolek, Antoni.
1715   2001200073410 T.7341 Polski system podatkowy : strategia transformacji / SZCZODROWSKI, GRZEGORZ
1716   2001200076268 T.7626 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / CIEŚLUKOWSKI, MACIEJ
1717   2001200084508 T.8450 Polski system podatkowy : założenia a praktyka /
1718   2001200103148 T.10314 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
1719   2001200108396 T.10839 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
1720   2001200094835 T.9483 Polski system podatkowy / Szczodrowski, Grzegorz.
1721   2001200086434 T.8643 Polski system podatków i opłat w zarysie / WYRZYKOWSKI, WOJCIECH
1722   2001200136481 T.13648 Polskie prawo podatkowe / Olesińska, Agnieszka
1723   2001200212796 T.21279 Postępowanie w sprawach podatkowych : komentarz praktyczny / Malinowski, Dariusz.
1724   2001200080203 T.8020 Prawo podatkowe przedsiębiorców / Litwińczuk, Hanna.
1725   2001200145582 T.14558 Prawo podatkowe przedsiębiorców /
1726   2001200126437 T.12643 Prawo podatkowe w zarysie / Kosakowski, Edward.
1727   2001200092183 T.9218 Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej /
1728   2001200031274 T.3127 Prawo podatkowe. BRZEZIŃSKI BOGUMIŁ
1729   2001200084522 T.8452 Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów UniiEuropejskiej / POMORSKA, ALICJA
1730   2001200209291 T.20929 Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego /
1731   2001200083747 T.8374 Raje podatkowe a unikanie opodatkowania / Lipowski, Tomasz.
1732   2001200074097 T.7409 Rola podatków pośrednich w Polsce / KUZIŃSKA, HANNA
1733   2001200141935 T.14193 Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek /
1734   2001200134081 T.13408 Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej / Szymański, Waldemar
1735   2001200112362 T.11236 System podatkowy / Maruchin, Wojciech.
1736   2001200102844 T.10284 System podatkowy Polski / Dorozik, Leon.
1737   2001200195174 T.19517 System podatkowy w Polsce : jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania /
1738   2001200106767 T.10676 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert
1739   2001200108372 T.10837 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert
1740   2001200094309 T.9430 System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania / Grądalski, Feliks.
1741   2001200070464 T.7046 System podatkowy w Unii Europejskiej, czyli jakie podatki będziemy płacić fiskusowi /
1742   2001200077562 T.7756 Systemy podatkowe : teoria i stan obecny polskiego systemu podatkowego (wykłady akademickie) / Walczak, Bogusław
1743   2001200091377 T.9137 Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej / Wach, Krzysztof
1744   2001200080036 T.8003 Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich / KARPUS, KAROLINA
1745   2001200082009 T.8200 Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce : praca zbiorowa /
1746   2001200177408 T.17740 VAT : praktyczny poradnik w zakresie podatku od towarów i usług / Młodzikowska, Danuta.
1747   2001200083846 T.8384 Wstęp do teorii opodatkowania / GRĄDALSKI, FELIKS
1748   2001200069383 T.6938 Wszystko o podatkach / GOLAT, MONIKA
1749   2001200105487 T.10548 Zarządzanie podatkami / Szlęzak-Matusewicz, Joanna.
1750   2001200127892 T.12789 Zasady podatkowe w teorii i praktyce / Kosek-Wojnar, Maria.
1751   2001200138393 T.13839 Zasady prawa unijnego w VAT /
1752   2001200038648 T.3864 Zryczałtowane formy opodatkowania 2000 / ŁĘDZEWICZ, DOROTA
 
Kredyty
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1753   2001200190513 T.19051 Bankier ubogich : historia mikrokredytu / Yunus, Muhammad
1754   2001200081804 T.8180 Credit scoring : metoda zarządzania ryzykiem kredytowym / Matuszyk, Anna.
1755   2001200202896 T.20289 Credit scoring / Matuszyk, Anna.
1756   2001200135903 T.13590 Credit scoring i credit rating : zastosowanie w banku komercyjnym / Kraska, Marcin.
1757   2001200054884 T.5488 Credit-scoring : nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej / JANC, ALFRED
1758   2001200139901 T.13990 Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych / Langner, Agnieszka.
1759   2001200103476 T.10347 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
1760   2001200001376 T.137 Ekonomika i organizacja kredytu hipotecznego w Polsce. ROSIŃSKA MONIKA K.
1761   2001200093043 T.9304 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / Bartkowiak, Barbara.
1762   2001200188398 T.18839 Hipoteczny pieniądz bankowy / Półtorak, Bogusław.
1763   2001200124747 T.12474 Instytucje finansowe z sercem : historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych / Orzeszko, Teresa.
1764   2001200049934 T.4993 Karty kredytowe / Stecki, Leopold
1765   2001200120435 T.12043 Kredyt hipoteczny : poradnik / Dobosiewicz, Zbigniew
1766   2001200090042 T.9004 Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE / Szpringer, Włodzimierz.
1767   2001200208652 T.20865 Kredyt kupiecki w Polsce : determinanty popytowe i podażowe / Becella, Adrian.
1768   2001200144189 T.14418 Kredytowanie gospodarstw domowych / Wałęga, Grzegorz
1769   2001200144196 T.14419 Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - specyfika, procesy, polityka / Czajkowska, Agnieszka
1770   2001300006424 TM.642 Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu / Kasapi, Andrew.
1771   2001200067365 T.6736 Kredyty : poradnik dla praktyków. T. 1 /
1772   2001200067372 T.6737 Kredyty : poradnik dla praktyków. T. 2 /
1773   2001200084287 T.8428 Kredyty bankowe a rozwój małych i mikroprzedsiębiorstw : (na podstawie badań w województwie warmińsko-mazurskim) / SOŁOMA, ANDRZEJ
1774   2001200100529 T.10052 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
1775   2001200114137 T.11413 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
1776   2001200094569 T.9456 Kredyty i gwarancje bankowe / Dobosiewicz, Zbigniew
1777   2001200086328 T.8632 Kredyty konsorcjalne / ORŁOWSKA, RENATA
1778   2001200094521 T.9452 Metody oceny ryzyka kredytowego / Wójciak, Mirosław.
1779   2001200060670 T.6067 Metody pomiaru ryzyka kredytowego : KMV, VAR, CreditMetrics, LAS, RAROC, Credit Risk Plus / SAUNDERS, ANTHONY
1780   2001200119460 T.11946 Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym /
1781   2001200146190 T.14619 Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne / Białek-Jaworska, Anna.
1782   2001200125942 T.12594 Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym / Kijek, Arkadiusz.
1783   2001200024559 T.2455 Ocena i kontrola ryzyka kredytowego bankowych usług operacyjnych. MAYLAND PAUL F.
1784   2001200040115 T.4011 Opłacalność działalności kredytowej banku / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1785   2001200211966 T.21196 Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne / Huerta de Soto, Jesús
1786   2001200120312 T.12031 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan
1787   2001200067358 T.6735 Poradnik kredytowy dla bankowców / Patterson, Robert
1788   2001200093692 T.9369 Pośrednictwo kredytowe w Polsce : podręcznik dla praktyków /
1789   2001200110702 T.11070 Pośrednictwo kredytowe w Polsce / Waliszewski, Krzysztof.
1790   2001200001567 T.156 Przewodnik po ofercie banków : kredyty dla firm, gwarancje bankowe, wykup wierzytelności /
1791   2001200114151 T.11415 Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego / Gwizdała, Jerzy.
1792   2001200080616 T.8061 Ryzyko kredytowe w systemie bankowym / Janasz, Krzysztof.
1793   2001200203381 T.20338 Sekurytyzacja kredytu hipotecznego : na podstawie działalności banków hipotecznych / Półtorak, Bogusław.
1794   2001200177453 T.17745 Systemy wymiany informacji kredytowej - doświadczenia polskie i europejskie /
1795   2001200204746 T.20474 Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe / Białek-Jaworska, Anna.
1796   2001200045813 T.4581 Weksel i obrót wekslowy / PIEKARCZYK, HENRYK
1797   2001200105579 T.10557 Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym : elementy systemu / Wiatr, Maciej S.
1798   2001200124211 T.12421 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
1799   2001200124228 T.12422 Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
1800   2001200105463 T.10546 Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach / Rytko, Piotr.
1801   2001200129421 T.12942 Zarządzanie portfelem kredytowym banku / Krysiak, Andrzej
1802   2001200067396 T.6739 Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku / Borys, Grażyna
 
Fuzje. Holdingi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1803   2001200088070 T.8807 Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw / Fołtyn, Waldemar.
1804   2001200205675 T.20567 Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce / Grobelny, Przemysław
1805   2001200124631 T.12463 Fuzje i przejęcia : dlaczego kończą się (nie) powodzeniem / Rozwadowska, Barbara.
1806   2001200206184 T.20618 Fuzje i przejęcia : narzędzie podejmowania decyzji strategicznych / Johnson, Hazel J.
1807   2001200027673 T.2767 Fuzje i przejęcia / SZCZEPANKOWSKI, PIOTR J.
1808   2001200050770 T.5077 Fuzje i przejęcia / Sudarsanam, Sudi.
1809   2001300063656 TM.6365 Fuzje i przejęcia / Sudarsanam, Sudi.
1810   2001200104619 T.10461 Fuzje i przejęcia /
1811   2001300065704 TM.6570 Fuzje i przejęcia /
1812   2001300067517 TM.6751 Fuzje i przejęcia /
1813   2001300067524 TM.6752 Fuzje i przejęcia /
1814   2001300072245 TM.7224 Fuzje i przejęcia /
1815   2001200015656 T.1565 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
1816   2001200015663 T.1566 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
1817   2001200030123 T.3012 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw.
1818   2001200124648 T.12464 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
1819   2001300095220 TM.9522 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
1820   2001300102003 TM.10200 Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych : zagadnienia rachunkowe i podatkowe /
1821   2001200054907 T.5490 Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych /
1822   2001200057649 T.5764 Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych /
1823   2001200126635 T.12663 Fuzje, przejęcia... : wybrane aspekty integracji /
1824   2001200042140 T.4214 Handel zagraniczny / DUDZIŃSKI, JERZY
1825   2001200042157 T.4215 Handel zagraniczny / DUDZIŃSKI, JERZY
1826   2001200055164 T.5516 Holding - kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
1827   2001300079497 TM.7949 Holding - kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
1828   2001200079955 T.7995 Holding : grupa kapitałowa / KREFT, ZBIGNIEW
1829   2001300024114 TM.2411 Holding : grupa kapitałowa / KREFT, ZBIGNIEW
1830   2001300024596 TM.2459 Holding : grupa kapitałowa / KREFT, ZBIGNIEW
1831   2001300025708 TM.2570 Holding : grupa kapitałowa / KREFT, ZBIGNIEW
1832   2001200050015 T.5001 Holding / Stecki, Leopold
1833   2001200088469 T.8846 Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym / TOBOREK-MAZUR, JOANNA
1834   2001300098818 TM.9881 Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym / TOBOREK-MAZUR, JOANNA
1835   2001200076107 T.7610 Holding w gospodarce krajowej : praktyczny poradnik tworzenia / Nogalski, Bogdan
1836   2001200079498 T.7949 Holdingi po polsku : od sukcesów do porażek : studia przypadków /
1837   2001300025104 TM.2510 Holdingi po polsku : od sukcesów do porażek : studia przypadków /
1838   2001200138577 T.13857 Polskie transakcje stulecia : Możejki Nafta, Polkomtel, Unipetrol / Smorszczewski, Cezary K.
1839   2001200087141 T.8714 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm / MACHAŁA, ROBERT
1840   2001200097249 T.9724 Przejęcia i fuzje : wpływ na wartość firm : 2007 / Machała, Robert.
 
Franchising
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1841   2001200112492 T.11249 Franchising : uwarunkowania i perspektywy rozwoju / Antonowicz, Alicja
1842   2001200107900 T.10790 Franczyza : droga do sukcesu / Stawicka, Magdalena.
1843   2001200108471 T.10847 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
1844   2001200207839 T.20783 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
1845   2001200213915 T.21391 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
1846   2001200107443 T.10744 Przewodnik po franczyzie : jak wybrać najlepszą dla Twojego biznesu ? / Murray, Iain.
1847   2001200004766 T.476 Umowy franchisingowe / Fuchs, Bernadeta.
 
Konsumpcja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1848   2001200135330 T.13533 Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców / Wanat, Tomasz Mieszko.
1849   2001200214288 T.21428 Badanie rynku : Jak zrozumieć konsumenta? /
1850   2001200145872 T.14587 Crowdsourcing : jak angażować konsumentów w świat marek /
1851   2001200184659 T.18465 Dlaczego kupujemy? : nauka o robieniu zakupów, zachowania klienta w sklepie / Underhill, Paco.
1852   2001200140747 T.14074 Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Jasielska, Aleksandra
1853   2001200205484 T.20548 E-konsumenci jutra : pokolenie Z i technologie mobilne / Grabiwoda, Barbara.
1854   2001200188190 T.18819 E-konsument w Europie : komparatywna analiza zachowań / Jaciow, Magdalena.
1855   2001200210822 T.21082 Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konsumpcji kultury wysokiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Florczak, Wioletta Małgorzata.
1856   2001200073960 T.7396 Ekonomika konsumpcji : elementy teorii / ŻELAZNA, KRYSTYNA
1857   2001200030666 T.3066 Ekonomika konsumpcji / Krasiński, Zdzisław
1858   2001200078538 T.7853 Etnocetryzm konsumencki : produkty krajowe czy zagraniczne / FIGIEL, ADAM
1859   2001200191237 T.19123 Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / Dąbrowska, Anna
1860   2001200150883 T.15088 Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku / Bombol, Małgorzata.
1861   2001200110603 T.11060 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim /
1862   2001200095863 T.9586 Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce /
1863   2001200082962 T.8296 Konsument i marketing : praca zbiorowa /
1864   2001200085864 T.8586 Konsument na rynku : zachowania, modele, aplikacje / Smyczek, Sławomir.
1865   2001200191435 T.19143 Konsument na rynku usług / Bera, Anna.
1866   2001200006913 T.691 Konsumpcja : warunki, zróżnicowania, strategie / Sikorska, Joanna
1867   2001200119361 T.11936 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
1868   2001200193835 T.19383 Konsumpcja : eseje statystyczne / Słaby, Teresa.
1869   2001200070181 T.7018 Konsumpcja / BYWALEC, CZESŁAW
1870   2001200144608 T.14460 Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Bywalec, Czesław.
1871   2001200124945 T.12494 Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce /
1872   2001200075452 T.7545 Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych /
1873   2001200014741 T.1474 Konsumpcja w gospodarce rynkowej / KRAMER, JÓZEFA
1874   2001200195365 T.19536 Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce / Kuśmierczyk, Krystyna.
1875   2001200202117 T.20211 Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej /
1876   2001200209529 T.20952 Konsumpcja w Polsce : uwarunkowania, zmiany i współczesne trendy / Lipowski, Marcin.
1877   2001200104336 T.10433 Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania / Bywalec, Czesław.
1878   2001200186028 T.18602 Lojalność konsumentów na rynku : wybrane zagadnienia / Smyczek, Sławomir.
1879   2001200130564 T.13056 Magiczny świat konsumpcji / Ritzer, George
1880   2001200210877 T.21087 Marketing generacji silver : jak skutecznie komunikować się z pokoleniem 50+ /
1881   2001200191138 T.19113 Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce / Łodziana-Grabowska, Joanna.
1882   2001200146176 T.14617 Młodzi konsumenci w procesach transformacji rynkowej / Olejniczuk-Merta, Anna.
1883   2001200158025 T.15802 Młodzi nabywcy na e-zakupach / Gracz, Leszek.
1884   2001200130878 T.13087 Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych / Smyczek, Sławomir.
1885   2001200145971 T.14597 Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług /
1886   2001200201134 T.20113 Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku / Smyczek, Sławomir.
1887   2001200072727 T.7272 Podstawy ekonomiki konsumpcji / Bywalec, Czesław.
1888   2001200147050 T.14705 Podstawy ochrony prawnej konsumenta : przepisy i przykłady / Pigłowski, Marcin.
1889   2001400752764 TS.75276 Podstawy teorii i metodyki badania konsumpcji / Bywalec, Czesław.
1890   2001200126277 T.12627 Polski e-konsument : typologia, zachowania / Jaciow, Magdalena.
1891   2001200004339 T.433 Potrzeby konsumpcyjne : wstęp do ekonomicznej teorii potrzeb / SENYSZYN JOANNA
1892   2001200144509 T.14450 Prawo konsumenckie w Polsce i Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice / Nestoruk, Igor B.
1893   2001200145599 T.14559 Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych / Dejnaka, Agnieszka.
1894   2001200197963 T.19796 Psychografia konsumentów / Wójcik, Paweł.
1895   2001200186783 T.18678 Psychologia konsumenta / Stasiuk, Katarzyna
1896   2001200072345 T.7234 Psychologia zachowań konsumenckich / FALKOWSKI, ANDRZEJ
1897   2001200104350 T.10435 Psychologia zachowań konsumenckich / Falkowski, Andrzej.
1898   2001200085390 T.8539 Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów : praca zbiorowa /
1899   2001200112225 T.11222 Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy /
1900   2001200071041 T.7104 Rynek młodych konsumentów / Olejniczuk-Merta, Anna.
1901   2001200100888 T.10088 Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej /
1902   2001200149832 T.14983 Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji / Włodarczyk-Śpiewak, Katarzyna.
1903   2001200214295 T.21429 Service design po polsku : jak przyciągnąć, zadowolić i zatrzymać klientów /
1904   2001200199486 T.19948 Skuszeni : jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie / Eyal, Nir
1905   2001200206269 T.20626 Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce /
1906   2001200141812 T.14181 Świadome zakupy : jak bronić się przed technikami manipulacyjnymi stosowanymi w hipermarketach i oszczędzać pieniądze / Podlaski, Arkadiusz.
1907   2001200136726 T.13672 Świątynia konsumpcji : geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego / Makowski, Grzegorz
1908   2001200033711 T.3371 W kierunku trwałej konsumpcji : dylematy, zagrożenia, szanse / Jastrzębska-Smolaga, Halina
1909   2001200189340 T.18934 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia /
1910   2001200199653 T.19965 Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań /
1911   2001200196362 T.19636 Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014 / Piekut, Marlena.
1912   2001200094576 T.9457 Zachowania i zwyczaje konsumentów / Solomon, Michael R.
1913   2001200075094 T.7509 Zachowania konsumenckie : teoria i praktyka /
1914   2001200090066 T.9006 Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność : praca zbiorowa /
1915   2001200114427 T.11442 Zachowania konsumentów : teoria i praktyka / Woś, Jerzy.
1916   2001200191480 T.19148 Zachowania konsumentów : procesy unowocześniania konsumpcji /
1917   2001200196423 T.19642 Zachowania konsumentów : globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe / Awdziej, Marcin.
1918   2001200210303 T.21030 Zachowania konsumentów : wybrane problemy /
1919   2001200116445 T.11644 Zachowania konsumentów / East, Robert
1920   2001200189432 T.18943 Zachowania konsumentów / East, Robert
1921   2001200114571 T.11457 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
1922   2001200141737 T.14173 Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych / SMYCZEK, SŁAWOMIR
1923   2001200129988 T.12998 Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych : aspekt marketingowy / Kowalczuk, Iwona.
1924   2001200214004 T.21400 Zachowania konsumentów na współczesnym rynku : perspektywa marketingowa / Mazurek-Łopacińska, Krystyna
1925   2001200215230 T.21523 Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 / Mróz, Bogdan.
1926   2001200016240 T.1624 Zachowania nabywców / GARBARSKI, LECHOSŁAW
1927   2001200030062 T.3006 Zachowania podmiotów rynkowych : praca zbiorowa /
1928   2001200116315 T.11631 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa /
1929   2001200079627 T.7962 Zachowania rynkowe nabywców : mechanizmy i uwarunkowania / RUDNICKI, LESZEK
1930   2001200081583 T.8158 Zachowanie konsumenta : podręcznik akademicki / Antonides, Gerrit
1931   2001200044533 T.4453 Zachowanie konsumenta : koncepcje i badania europejskie /
1932   2001200032202 T.3220 Zachowanie konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
1933   2001200051555 T.5155 Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing / GAJEWSKI, STANISŁAW
 
Faktoring
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1934   2001200114410 T.11441 Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym / Rogacka-Łukasik, Anna.
1935   2001200114083 T.11408 Faktoring : przewodnik dla przedsiębiorcy : jak utrzymać płynność finansową przedsiębiorstwa pomimo udzielania kredytów kupieckich ? / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1936   2001200086717 T.8671 Faktoring / Grzywacz, Jacek.
1937   2001200066832 T.6683 Faktoring / GRZYWACZ, JACEK
1938   2001200097591 T.9759 Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP / Czarecki, Jacek.
1939   2001200151453 T.15145 Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1940   2001200119576 T.11957 Faktoring międzynarodowy : sposób na finansowanie eksportu / Sobol, Iwona.
1941   2001200096037 T.9603 Faktoring w bankowości : strategia przyszłości / Korenik, Dorota
1942   2001200088605 T.8860 Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach : forma krótkoterminowego finansowania działalności / Tokarski, Maciej.
1943   2001200105548 T.10554 Faktoring w Polsce : szanse i zagrożenia rozwoju / Podedworna-Tarnowska, Dorota.
1944   2001200112324 T.11232 Faktoring w Polsce 2010 : analiza, rynek, perspektywy /
1945   2001200188329 T.18832 Faktoring w praktyce / Biskupski, Zbigniew.
1946   2001200213410 T.21341 Faktoring w przedsiębiorstwie : informator - instytucje faktoringowe / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1947   2001200097416 T.9741 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1948   2001200197734 T.19773 Faktoring w teorii i praktyce czyli O tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
1949   2001200103445 T.10344 Faktoring w teorii i w praktyce / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
 
Usługi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1950   2001200202803 T.20280 Centra usług w układach regionalnych /
1951   2001200202889 T.20288 Determinanty rentowności firm działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych / Szmajser, Rafał.
1952   2001200073809 T.7380 Dynamiczna firma usługowa : wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania / Antczak, Zbigniew
1953   2001200119446 T.11944 E-konsument na rynku usług / Szopiński, Tomasz
1954   2001200077777 T.7777 Ekonomika usług : przewodnik / TOKARZ, ANNA
1955   2001200111051 T.11105 Elastyczność w świadczeniu usług / Silvester, Marc.
1956   2001200145339 T.14533 Elastyczność w świadczeniu usług / Silvester, Marc.
1957   2001200088933 T.8893 Globalizacja sektora usług w Polsce / KŁOSIŃSKI, KAZIMIERZ ALBIN
1958   2001200097720 T.9772 Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa /
1959   2001200140235 T.14023 Gra o jutro usług publicznych w Polsce /
1960   2001200171437 T.17143 Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka /
1961   2001200112515 T.11251 Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Dąbrowska, Anna
1962   2001200184345 T.18434 Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami / Kruszka, Michał
1963   2001200204791 T.20479 Liberalizacja rynku usług UE a innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych /
1964   2001200142550 T.14255 Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji / Pluta-Olearnik, Mirosława.
1965   2001200073243 T.7324 Marketing usług : praca zbiorowa /
1966   2001200087318 T.8731 Marketing usług : wybrane aspekty /
1967   2001200098468 T.9846 Marketing usług : idee - zastosowania / Pluta-Olearnik, Mirosława.
1968   2001300004598 TM.459 Marketing usług / Payne, Adrian.
1969   2001200041709 T.4170 Marketing usług / JOHANN, MARIA
1970   2001200125188 T.12518 Marketing usług /
1971   2001200187384 T.18738 Marketing usług finansowych / Żurawik, Barbara
1972   2001200060021 T.6002 Marketing usług na przykładach /
1973   2001200185243 T.18524 Marketing usług profesjonalnych : materiały z konferencji, 17-18 maja 1999 roku /
1974   2001200119996 T.11999 Marketing usług profesjonalnych. [T. 2], Materiały drugiej konferencji, 22-23 maja 2000 roku "Jakość usług profesjonalnych" /
1975   2001200185236 T.18523 Marketing usług profesjonalnych. [T. 5], Współpraca na konkurencyjnym rynku usług profesjonalnych /
1976   2001200069734 T.6973 Marketing usług zdrowotnych / NOWOTARSKA-ROMANIAK, BEATA
1977   2001200136429 T.13642 Marketing w usługach : przykłady zastosowań /
1978   2001200106460 T.10646 Międzynarodowa wymiana usług / Wróbel, Anna.
1979   2001200202193 T.20219 Nowe typy usług w działalności gospodarczej /
1980   2001200032820 T.3282 Nowy marketing usług / Rogoziński, Kazimierz.
1981   2001200117114 T.11711 Offshoring usług : wpływ na rozwój przedsiębiorstwa / Ciesielska-Maciągowska, Dorota.
1982   2001200185779 T.18577 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami usługowymi / Pabian, Arnold.
1983   2001200211027 T.21102 Postrzeganie marki i lojalność klientów usług kurierskich w Polsce / Janowski, Marcin
1984   2001200186851 T.18685 Promocja usług / Marczak, Mirosław
1985   2001200111358 T.11135 Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach /
1986   2001200101250 T.10125 Przedsiębiorstwo usługowe : ekonomika /
1987   2001300059154 TM.5915 Przedsiębiorstwo usługowe : zarządzanie /
1988   2001200105036 T.10503 Przedsiębiorstwo usługowe : studia przypadków /
1989   2001200210839 T.21083 Racjonalność gospodarowania : perspektywa usług / Skąpska, Elżbieta.
1990   2001200092817 T.9281 Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego / Pluta-Olearnik, Mirosława.
1991   2001200211034 T.21103 Rynek usług kurierskich w Polsce / Janowski, Marcin
1992   2001200184147 T.18414 Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe /
1993   2001200207457 T.20745 Statystyczna ocena znaczenia sektora usług w gospodarce Polski / Szczukocka, Agata.
1994   2001200117930 T.11793 Strategiczna karta wyników firm usługowych / Tyagi, Rajesh K.
1995   2001200127397 T.12739 Światowy rynek usług w początkach XXI wieku / Kłosiński, Kazimierz Albin
1996   2001200057397 T.5739 Transformacja w usługach : sektor usług w Polsce w latach 1990-1999 /
1997   2001200091766 T.9176 Usługi : marketing i zarządzanie GILMORE, AUDREY
1998   2001200007859 T.785 Usługi : produkcja, rynek, marketing / Daszkowska, Marianna.
1999   2001200028823 T.2882 Usługi : produkcja, rynek, marketing / Daszkowska, Marianna.
2000   2001200005268 T.526 Usługi : zarządzanie i marketing / MUDIE, PETER
2001   2001200184758 T.18475 Usługi bez granic : dyrektywa w sprawie usług na rynku wewnętrznym UE / Szulc, Rajmund Konstanty.
2002   2001200087769 T.8776 Usługi profesjonalne : przez jakość do lojalności klientów / CHŁODNICKI, MARCIN
2003   2001200023347 T.2334 Usługi rynkowe / Rogoziński, Kazimierz.
2004   2001200105166 T.10516 Usługi w gospodarce rynkowej /
2005   2001200095993 T.9599 Usługi w handlu międzynarodowym / Kuźnar, Andżelika.
2006   2001300063267 TM.6326 Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 1 /
2007   2001300063274 TM.6327 Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 2 /
2008   2001200191886 T.19188 Usługi w rozwoju regionu - wybrane problemy : praca zbiorowa /
2009   2001200087967 T.8796 Współczesna ekonomika usług /
2010   2001200030642 T.3064 Zarządzanie : produkcja i usługi / Muhlemann, Alan P.
2011   2001200207716 T.20771 Zarządzanie działalnością usługową w nowoczesnej gospodarce : perspektywa regionalna oraz ujęcie historyczne /
2012   2001200091865 T.9186 Zarządzanie firmą usług profesjonalnych : niezbędny podręcznik dla menedżerów firm usługowych MAISTER, DAVID H.
2013   2001200202513 T.20251 Zarządzanie jakością usług / Urban, Wiesław.
2014   2001200053221 T.5322 Zarządzanie marketingiem usług / Mazur, Jolanta.
2015   2001200191855 T.19185 Zarządzanie organizacjami usługowymi /
2016   2001200191879 T.19187 Zarządzanie organizacjami usługowymi /
2017   2001200095900 T.9590 Zarządzanie relacjami w usługach : praca zbiorowa /
2018   2001200106507 T.10650 Zarządzanie usługami : projektowanie i wdrażanie / Hollins, Bill.
2019   2001200127830 T.12783 Zarządzanie usługami : strategie i przywództwo w biznesie / Normann, Richard
 
Prywatyzacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2020   2001200041471 T.4147 Metodyka restrukturyzacji / Rosłanowska-Plichcińska, Krystyna.
2021   2001200028908 T.2890 Problemy polskiej prywatyzacji : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych w lat ach 1990-1997 / SUWALSKI ANDRZEJ
2022   2001200067501 T.6750 Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w procesie restrukturyzacjiPomorza Środkowego /
2023   2001200035883 T.3588 Proces prywatyzacji w Polsce / Olesiński, Zbigniew
2024   2001200026232 T.2623 Procesy dostosowawcze w przedsiębiorstwach prywatyzowanych i komunalnych /
2025   2001200089640 T.8964 Program prywatyzacji podmiotów komunalnych : mat. z konf. i sympozjów /
2026   2001200078972 T.7897 Prywatyzacja kapitałowa w procesie transformacji systemu gospodarczego w Polsce / DOBROWOLSKI, KRZYSZTOF
2027   2001200087103 T.8710 Prywatyzacja polskiej gospodarki : cele, programy i ocena jej rezultatów / PRUSEK, ANDRZEJ
2028   2001200009075 T.907 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : przebieg i ocena / Bałtowski, Maciej
2029   2001200106170 T.10617 Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Krajewski, Stefan.
2030   2001200073946 T.7394 Pułapki prywatyzacji /
 
Marketing w internecie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2031   2001200135378 T.13537 Blitzmarketing : praktyczny przewodnik po narzędziach WEB 3.0 / Tasner, Michael
2032   2001200203800 T.20380 Content : elementarna cząstka marketingu / Lieb, Rebecca.
2033   2001200195280 T.19528 Content Marketing : dotrzyj, zainteresuj, zatrzymaj - sztuka pozyskiwania klientów za pomocą treści / Stopka, Tomasz.
2034   2001200200007 T.20000 Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów / Stawarz, Barbara.
2035   2001200132117 T.13211 E-m@il marketing : 10 wykładów o skutecznej promocji w sieci / Krupa, Piotr
2036   2001200071584 T.7158 E-marketing : handel w Internecie / Lewis, Herschell Gordon
2037   2001200187872 T.18787 E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy /
2038   2001200202490 T.20249 E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy / Królewski, Jarosław.
2039   2001200203046 T.20304 E-marketing : planowanie, narzędzia, praktyka /
2040   2001200170805 T.17080 E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Cendrowska, Barbara.
2041   2001200202483 T.20248 E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Cendrowska, Barbara.
2042   2001200125652 T.12565 e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej / Świerczyńska-Kaczor, Urszula.
2043   2001200202544 T.20254 E-marketing terytorialny : teoria i praktyka / Kancik-Kołtun, Ewelina.
2044   2001200102561 T.10256 E-marketing w akcji czyli Jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji : praca zbiorowa /
2045   2001200041860 T.4186 Elektroniczny marketing poprzez Internet : reengineering procesu marketingowego / Wielki, Janusz.
2046   2001200076169 T.7616 Internet w marketingu : praca zbiorowa / Kramer, Józefa
2047   2001200191671 T.19167 Jak zarabiać w mediach społecznościowych? : rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym / Turner, Jamie
2048   2001200079351 T.7935 Konkurowanie o klienta e-marketingiem / Dobiegała-Korona, Barbara.
2049   2001200192432 T.19243 Lubię to! : potęga marketingu szeptanego na Facebooku / Kerpen, Dave.
2050   2001200214301 T.21430 Marketing automation : w kierunku sztucznej inteligencji i hiperpersonalizacji / Błażewicz, Grzegorz.
2051   2001200195983 T.19598 Marketing doświadczeń w Internecie / Kacprzak, Agnieszka
2052   2001200116391 T.11639 Marketing e-mailowy / Jenkins, Simms.
2053   2001200190636 T.19063 Marketing internetowy : nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki / Kępiński, Łukasz.
2054   2001200092565 T.9256 Marketing internetowy / Frąckiewicz, Ewa
2055   2001200070815 T.7081 Marketing internetowy / EAGER, BILL
2056   2001200109607 T.10960 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
2057   2001200109812 T.10981 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
2058   2001200109362 T.10936 Marketing mobilny / Konkol, Sebastian.
2059   2001200145957 T.14595 Marketing polityczny w Internecie / Zieliński, Jarosław
2060   2001200092985 T.9298 Marketing w internecie : jak najlepiej wykorzystać sieć w sprzedaży produktów i usług? / Bickerton, Pauline.
2061   2001200085857 T.8585 Marketing w Internecie : strategie dla małych i dużych firm / GUZIUR, PIOTR
2062   2001200063237 T.6323 Marketing w Internecie / Brady, Regina.
2063   2001200087219 T.8721 Marketing w internecie /
2064   2001300001696 TM.169 Marketing w sieci / COLLIN, SIMON
2065   2001200041594 T.4159 Marketing wirtualny / Sznajder, Andrzej.
2066   2001200146169 T.14616 MLM profesjonalny marketing sieciowy : sposób na sukces w biznesie / Lenar, Paweł.
2067   2001200097799 T.9779 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
2068   2001200196867 T.19686 Odnieś sukces w sieci! : praktyczny przewodnik po e-marketingu dla małych i średnich firm / Morawski, Krzysztof
2069   2001200146084 T.14608 Social media marketing : odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych / Evans, Liana.
2070   2005600075524 GW.7552 Sztuka SEO : optymalizacja witryn internetowych /
2071   2001200125157 T.12515 Szybkie łącze z klientami : marketing internetowy / Reed, Jon
2072   2001200194887 T.19488 Twoja firma w social mediach : podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw / Żukowski, Marcin.
2073   2001200202926 T.20292 Twoja firma w social mediach : podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw / Żukowski, Marcin.
2074   2001200123474 T.12347 Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości / Mazurek, Grzegorz.
 
Konkurencja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2075   2001200195815 T.19581 Analiza wybranych czynników konkurencyjności metodą dekompozycji / Kinelski, Grzegorz
2076   2001200057595 T.5759 Benchmarking : jak uzyskać przewagę nad konkurencją / BENDELL, TONY
2077   2001200213052 T.21305 Biznes a ochrona konkurencji / Fornalczyk, Anna
2078   2001200150647 T.15064 Budowa konkurencyjności przedsiębiorstw w okresie transformacji / MATEJUK, JERZY
2079   2001200103278 T.10327 Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? /
2080   2001200117077 T.11707 Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów : praca zbiorowa /
2081   2001200029554 T.2955 Dominacja w polityce konkurencji Unii Europejskiej / Majewska-Jurczyk, Barbara
2082   2001200189944 T.18994 Firma w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa /
2083   2001200031991 T.3199 Globalna konkurencja / Nowak-Far, Artur.
2084   2001200112751 T.11275 Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej / Puślecki, Zdzisław Walenty
2085   2001200130335 T.13033 Kompendium wiedzy o konkurencyjności /
2086   2001200184406 T.18440 Konkurencja /
2087   2001200184673 T.18467 Konkurencja i ład rynkowy : przyczynek do teorii i polityki konkurencji / Przybyciński, Tomasz.
2088   2001200115721 T.11572 Konkurencja i przedsiębiorczość / Kirzner, Israel M.
2089   2001200142376 T.14237 Konkurencja i współpraca międzynarodowa / Bossak, Jan.
2090   2001200197819 T.19781 Konkurencja o nabywcę - wybrane problemy / Rosa, Grażyna
2091   2001200118289 T.11828 Konkurencyjność : poziom makro, mezo i mikro /
2092   2001200189913 T.18991 Konkurencyjność : teoria i praktyka : na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006 / Olczyk, Magdalena.
2093   2001200141423 T.14142 Konkurencyjność działów produkcyjnych polskiej gospodarki / Wójciak, Mirosław.
2094   2001200184390 T.18439 Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów : monografia /
2095   2001200185052 T.18505 Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce /
2096   2001200078019 T.7801 Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych w świetle integracji z Unią Europejską : mat. konf. zorg. przez słuchaczy dziennych studiów Wydz. Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Szczecin 29.06.1999 r. /
2097   2001200072468 T.7246 Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście /
2098   2001200116254 T.11625 Konkurencyjność przedsiębiorstw : wybrane problemy / Leśniewski, Michał Adam
2099   2001200184512 T.18451 Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym /
2100   2001200130366 T.13036 Konkurencyjność przedsiębiorstw podsektora usług biznesowych w Polsce : perspektywa mikro-, mezo- i makroekonomiczna / Majchrzak, Magdalena.
2101   2001200142383 T.14238 Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Competitiveness of enterprises in a knowledge based economy / Nguyen, Hoang Tien.
2102   2001200140884 T.14088 Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki / Adamkiewicz-Drwiłło, Hanna Gabriela.
2103   2001200092336 T.9233 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji STANKIEWICZ, MAREK JACEK
2104   2001200072147 T.7214 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Stankiewicz, Marek Jacek
2105   2001200124938 T.12493 Konkurencyjność regionalna : koncepcje - strategie - przykłady /
2106   2001200142390 T.14239 Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni : na przykładzie polskich regionów / Łaźniewska, Ewa.
2107   2001200112805 T.11280 Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Oleksiuk, Adam.
2108   2001200184765 T.18476 Konkurencyjność sektora usług /
2109   2001200187537 T.18753 Konkurowanie przedsiębiorstw w segmencie młodych konsumentów / Badzińska, Ewa.
2110   2001200150111 T.15011 Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw /
2111   2001200078897 T.7889 Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Fryzeł, Barbara
2112   2001300001474 TM.147 Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej /
2113   2001200115776 T.11577 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej / Misala, Józef
2114   2001200205934 T.20593 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / Pilarska, Czesława.
2115   2001200130724 T.13072 Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej / Michalski, Bartosz.
2116   2001200083174 T.8317 Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw : wyzwania dla Polski na progu XXI wieku / Bossak, Jan.
2117   2001200041181 T.4118 Ogólnopolska Konferencja Przedkongresowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie nt.: Konkurencyjność Polskiej Gospodarki, Szczecin, 17.11.2000 /
2118   2001200064159 T.6415 Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / BEDNARCZYK, MAŁGORZATA
2119   2001200082573 T.8257 Polityka konkurencji Wspólnoty Europejskiej i Unii Europejskiej w latach 1962-1997 / KORBUTOWICZ, TERESA
2120   2001200044731 T.4473 Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów /
2121   2001200041518 T.4151 Porter o konkurencji / PORTER, MICHAEL E.
2122   2001200110696 T.11069 Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji /
2123   2001200191251 T.19125 Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / Czaja, Izabela.
2124   2001200050688 T.5068 Przedsiębiorczość a strategie konkurencji /
2125   2001200099618 T.9961 Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności : praca zbiorowa /
2126   2001200053047 T.5304 Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja /
2127   2001200091872 T.9187 Przewaga konkurencyjna : osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników PORTER, MICHAEL E.
2128   2001200020865 T.2086 Przewaga konkurencyjna jutra : strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości / Hamel, Gary.
2129   2001200185533 T.18553 Przyszłość konkurencji : współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami / Prahalad, C. K.
2130   2001200115714 T.11571 Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna : ujęcie instytucjonalne / Szpringer, Włodzimierz.
2131   2001200126970 T.12697 Sieci aliansów : poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę / Sroka, Włodzimierz.
2132   2001200093388 T.9338 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
2133   2001400761698 TS.76169 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E.
2134   2001200035869 T.3586 Strategia konkurencji w przemyśle / KALETA, ANDRZEJ
2135   2001400815162 TS.81516 Strategie konkurencji / Faulkner, David
2136   2001200078910 T.7891 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
2137   2001200141348 T.14134 Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych / Sowa, Krzysztof.
2138   2001200085970 T.8597 Strategie konkurencji przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
2139   2001200097393 T.9739 Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku /
2140   2001200008405 T.840 Strategie rozwoju i konkurencji / Romanowska, Maria
2141   2001200187247 T.18724 Sukces w niszach rynkowych : strategie uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej / Kröger, Fritz.
2142   2001200150197 T.15019 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
2143   2001200105388 T.10538 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
2144   2001200073151 T.7315 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa / ADAMKIEWICZ-DRWIŁŁO, HANNA G.
2145   2001200075933 T.7593 Walka konkurencyjna przedsiębiorstw / Bartes, František.
2146   2001200150906 T.15090 Wymiar krajowy i regionalny /
2147   2001200213533 T.21353 Wyzwanie konkurencyjności : strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej / Radło, Mariusz-Jan.
2148   2001200129445 T.12944 Zasoby marketingowe przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej / Szwajca, Danuta.
2149   2001200028953 T.2895 Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa. GÓRALCZYK ANDRZEJ
2150   2001200066078 T.6607 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 2 /
2151   2001200066054 T.6605 Źródła i instrumentarium konkurencyjności : świat, gospodarka narodowa, sektor, region, przedsiębiorstwo : materiały II konferencji zorganizowanej przez słuchaczy studiów doktoranckich WZiEU Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin czerwiec 2000. Cz. 1 /
2152   2001200083600 T.8360 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji w warunkach globalizacji rynków /
 
Leasing
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2153   2001200105333 T.10533 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2009 roku /
2154   2001200142451 T.14245 Leasing - skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w 2013 roku / Kowalska, Agnieszka
2155   2001200080869 T.8086 Leasing : aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne / OKRĘGLICKA, MAŁGORZATA
2156   2001200068881 T.6888 Leasing : zagadnienia podatkowe i rachunkowe 2002 / GRZYBOWSKA, MAŁGORZATA
2157   2001200075209 T.7520 Leasing : stan prawny na 1 lipca 2003 r. / GOŁDA, MICHAŁ
2158   2001200103094 T.10309 Leasing : prawo, podatki, rachunkowość : przewodnik praktyczny / Huszcz, Zbigniew.
2159   2001200032158 T.3215 Leasing / Stecki, Leopold
2160   2001200071287 T.7128 Leasing / GOŁDA, MICHAŁ
2161   2001200210143 T.21014 Leasing / Grzywacz, Jacek.
2162   2001200106965 T.10696 Leasing 2009 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota.
2163   2001200117817 T.11781 Leasing 2011 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
2164   2001200123450 T.12345 Leasing 2012 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
2165   2001200144752 T.14475 Leasing 2013 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
2166   2001200188558 T.18855 Leasing 2014 / Kosacka-Olszewska, Dorota.
2167   2001200030901 T.3090 Leasing i jego gospodarcze zastosowanie / Kruczalak, Kazimierz
2168   2001200143656 T.14365 Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / Korczyn, Aleksander.
2169   2001200080883 T.8088 Leasing na nowych zasadach po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / KORCZYN, ALEKSANDER
2170   2001200188565 T.18856 Leasing w praktyce / Biskupski, Zbigniew.
2171   2001200076466 T.7646 Leasing w praktyce czyli Jak zawrzeć bezpieczną umowę leasingu : poradnik / ROZWAŁKA, ROBERT
2172   2001200029530 T.2953 Leasing w prywatyzacji. TELUK ZOFIA
2173   2001200100536 T.10053 Leasing w przedsiębiorstwie = Leasing in enterprises / Grzywacz, Jacek.
2174   2001200105920 T.10592 Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego / Szewc, Waldemar.
2175   2001200093746 T.9374 Leasing w teorii i praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw / Langier, Adam.
2176   2001200195303 T.19530 Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy / Baran, Barbara.
2177   2001200076473 T.7647 Nowe zasady leasingu dla przedsiębiorstw : aspekt prawny, podatkowy, finansowy po zmianach w kodeksie cywilnym, w ustawie o rachunkowości i w ustawach podatkowych : przepisy aktualne w roku 2002 / SASIN, WIESŁAW
2178   2001200105647 T.10564 Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu / Cicirko, Tomasz.
2179   2001200080098 T.8009 Przewodnik po leasingu : praca zbiorowa /
2180   2001200071690 T.7169 Umowa leasingu / Brol, Jan
2181   2001200068874 T.6887 Umowa leasingu / Poczobut, Jerzy
2182   2001200103162 T.10316 Umowy leasingu : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
2183   2001200120237 T.12023 Umowy leasingu w Polsce : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
2184   2001200208485 T.20848 Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym / Turzyński, Mikołaj.
 
Marka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2185   2001200109317 T.10931 (R)ewolucja marki : jak tworzyć marki i zarządzać nimi w XXI wieku / Pogorzelski, Jacek.
2186   2001200140815 T.14081 Dlaczego przywiązujemy się do marki? / Zawadzka, Anna Maria.
2187   2001200139383 T.13938 Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y? / Van den Bergh, Joeri
2188   2001200091261 T.9126 Jak zbudować silną markę od podstaw / Kall, Jacek.
2189   2001200207259 T.20725 Jesteś marką : jak odnieść sukces i pozostać sobą / Malinowska-Parzydło, Joanna.
2190   2001200092022 T.9202 Kreowanie marek z pasją / Edwards, Helen
2191   2001300001603 TM.160 Kreowanie marki : jak wypracować perfekcyjny wizerunek firmy i produktu / D'ALESSANDRO, DAVID F.
2192   2001200112522 T.11252 Kreowanie marki : przewodnik dla menedżerów marki / Wheeler, Alina.
2193   2001200102615 T.10261 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
2194   2001200106064 T.10606 Magia Harry'ego Pottera : kreowanie globalnej marki / Brown, Stephen
2195   2001200077111 T.7711 Marka : [wizja i tworzenie marki] / De Chernatony, Leslie
2196   2001200195297 T.19529 Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej / Grobelna, Aleksandra.
2197   2001200208614 T.20861 Marka na cztery sposoby : branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy / Pogorzelski, Jacek.
2198   2001200098017 T.9801 Marka narodowa : relikt czy fenomen na globalizującym się rynku? / Rojek, Roman.
2199   2001200111914 T.11191 Marka narodowa : jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju / Hereźniak, Marta.
2200   2001200149719 T.14971 Marka we współczesnym przedsiębiorstwie / Skorek, Monika.
2201   2001200145469 T.14546 Marka, konsument, badacz : spotkania na rynku / Staszyńska, Katarzyna M.
2202   2001200070853 T.7085 Marketing marki : w jaki sposób tworzyć, zarządzać i rozszerzać wartość marki / MARCONI, JOE
2203   2001200208720 T.20872 Personal branding czyli Jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą / czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą / Grzesiak, Mateusz
2204   2001200109256 T.10925 Potencjał konkurencyjny marki : jak zdobyć przewagę na rynku / Patkowski, Paweł.
2205   2001200201141 T.20114 Projektowanie strategii marki : profesjonalna instrukcja budowy silnej marki / Tesławski, Maciej.
2206   2001300064875 TM.6487 Silna marka : istota i kreowanie / Kall, Jacek.
2207   2001200016820 T.1682 Strategia marki / ALTKORN, JERZY
2208   2001200201868 T.20186 Strategia marki osobistej - czyli Co robić, aby nasza marka pracowała, kiedy my realizujemy marzenia / Nitkiewicz-Jankowska, Anna.
2209   2001200201998 T.20199 Strategia marki sieciowego przedsiębiorstwa hotelarskiego / Mrozowicz, Kazimierz.
2210   2001200114991 T.11499 Strategiczne zarządzanie marką : kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie / Keller, Kevin Lane
2211   2001200191046 T.19104 Strategiczny brand marketing : praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko / Szczepański, Jarosław
2212   2001200193354 T.19335 Superbrands : czołowe marki konsumenckie i biznesowe w Polsce 2008. T. 3 /
2213   2001200088421 T.8842 Wally Olins o marce / Olins, Wally.
2214   2001200126130 T.12613 Wally Olins: Podręcznik brandingu / Olins, Wally.
2215   2001200109119 T.10911 Wizja marki : jak zachęcić pracowników do wpływania na rozwój firmy / Taylor, David.
2216   2001200214950 T.21495 Wszystko ma markę - odnajdź swoją! : personal branding - o świadomym kreowaniu wizerunku w zgodzie ze sobą / Kowal-Orczykowska, Anna.
2217   2001200115042 T.11504 Zakamarki marki : rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki / Tkaczyk, Paweł
2218   2001200092480 T.9248 Zarządzanie marką : jak wypromować rozpoznawalną markę / Pringle, Hamish.
2219   2001200093470 T.9347 Zarządzanie marką / Szulce, Halina.
2220   2001300001627 TM.162 Zarządzanie marką / Witek-Hajduk, Marzanna K.
2221   2001200071539 T.7153 Zarządzanie marką / Urbanek, Grzegorz
2222   2001200077517 T.7751 Zarządzanie marką / Mruk, Henryk.
2223   2001200090608 T.9060 Zarządzanie marką / KALL, JACEK
2224   2001200101830 T.10183 Zarządzanie marką / Pringle, Hamish.
2225   2001200143359 T.14335 Zarządzanie marką / Szulce, Halina.
2226   2001200145810 T.14581 Zarządzanie marką / Kall, Jacek.
2227   2001200101335 T.10133 Zarządzanie marką w segmencie B2B / Kotler, Philip
2228   2001200138348 T.13834 Zarządzanie ochroną marki / Post, Richard S.
2229   2001200117664 T.11766 Zarządzanie portfelem marek / Kall, Jacek.
2230   2001200119910 T.11991 Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki /
2231   2001200114939 T.11493 Zarządzanie silną marką /
2232   2001200208935 T.20893 Zarządzanie wartością i wycena marki : jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa / Urbanek, Grzegorz.
2233   2001200202414 T.20241 Złota strategia marki : droga do przewagi rynkowej, wyższych zysków / Szczepański, Jarosław
 
Hotelarstwo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2234   2001200078156 T.7815 Baza noclegowa w Polsce i jej wykorzystanie w 2001 roku / KLEMENTOWSKI, KAZIMIERZ
2235   2001200084461 T.8446 Bezpieczny hotel : praca zbiorowa /
2236   2001200081934 T.8193 Dzieje krajowego hotelarstwa od zajazdu do współczesności : fakty, obiekty, ludzie / BŁĄDEK, ZENON
2237   2001200107559 T.10755 Ekonomia i prawo w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa / Gołębiewska, Barbara.
2238   2001200111709 T.11170 Ekonomia i prawo w hotelarstwie / [podręcznik : technikum, szkoła policealna : technik hotelarstwa] Kucharczyk, Małgorzata.
2239   2001200140037 T.14003 Ekonomia i prawo w hotelarstwie. podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Cz. 2, Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : Hajdamowicz, Alina.
2240   2001200092831 T.9283 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
2241   2001200092923 T.9292 Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : poradnik dla nauczyciela / Mitura, Elżbieta.
2242   2001200103124 T.10312 Formy współczesnego hotelarstwa / Sala, Józef.
2243   2001200213281 T.21328 Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych / Hyski, Marcin.
2244   2001200109881 T.10988 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego : praca zbiorowa /
2245   2001200063909 T.6390 Geografia hotelarstwa / Kowalczyk, Andrzej
2246   2001300030443 TM.3044 Geografia hotelarstwa / Kowalczyk, Andrzej
2247   2001200119521 T.11952 Hotel i jego infrastruktura / Wilczyński, Jörg.
2248   2001200212284 T.21228 Hotel i jego infrastruktura / Wilczyński, Jörg.
2249   2001200100246 T.10024 Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Nawrocka, Elżbieta.
2250   2001200076978 T.7697 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
2251   2001300020512 TM.2051 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
2252   2001300022509 TM.2250 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
2253   2001300022516 TM.2251 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
2254   2001300022523 TM.2252 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
2255   2001300023889 TM.2388 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
2256   2001300023896 TM.2389 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
2257   2001300023902 TM.2390 Hotelarstwo Cz.1, Podstawy hotelarstwa / WITKOWSKI, CZESŁAW
2258   2001200079054 T.7905 Hotelarstwo Cz.2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / WITKOWSKI, CZESŁAW
2259   2001200101960 T.10196 Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : poradnik dla nauczyciela / Mitura, Elżbieta.
2260   2001200187834 T.18783 Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : podręcznik / Mitura, Elżbieta.
2261   2001300057617 TM.5761 Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie /
2262   2001300061034 TM.6103 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
2263   2001200191459 T.19145 Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Milewska, Mariola.
2264   2001200201431 T.20143 Hotelarstwo : organizacja i funkcjonowanie obiektów noclegowych / Milewska, Mariola.
2265   2001200207631 T.20763 Hotelarstwo : usługi, zarządzanie, procesy koncentracji / Sala, Józef.
2266   2001200081262 T.8126 Hotelarstwo w Polsce : stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej /
2267   2001200100772 T.10077 Hotelarstwo w Polsce : wybrane zagadnienia / Błaszczuk, Waldemar.
2268   2001200108235 T.10823 Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym = Hotel industry, recreation, tourism : trends of development in the postindustrial world : praca zbiorowa /
2269   2001200099748 T.9974 Hotelarstwo. Cz. 3, Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / Witkowski, Czesław.
2270   2001200085451 T.8545 Jak być hotelarzem? / Adamowicz, Jakub.
2271   2001200185632 T.18563 Jak kierować hotelami i innymi obiektami noclegowymi / Gworys, Wiesław.
2272   2001200097614 T.9761 Jakość i efektywność usług hotelarskich / Borkowski, Stanisław
2273   2001200206597 T.20659 Makrootoczenie hotelarstwa / Nowakowski, Marian.
2274   2001200072406 T.7240 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
2275   2001300005854 TM.585 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
2276   2001300005861 TM.586 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
2277   2001300013422 TM.1342 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
2278   2001300013439 TM.1343 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
2279   2001300023179 TM.2317 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
2280   2001200104794 T.10479 Marketing usług hotelarskich / Jeznach, Maria.
2281   2001300066237 TM.6623 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
2282   2001200107160 T.10716 Marketing usług hotelarskich / Turkowski, Marek.
2283   2001200109010 T.10901 Marketing usług hotelarskich / Kozłecka, Barbara.
2284   2001200112812 T.11281 Marketing usług hotelarskich / Cetner, Jan
2285   2001200135972 T.13597 Marketing w gastronomii / Sala, Józef.
2286   2001200100260 T.10026 Marketing w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Stefański, Adam.
2287   2001200144233 T.14423 Marketing w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa / Cetner, Jan
2288   2001200102936 T.10293 Międzynarodowe systemy hotelowe / Tulibacki, Tadeusz
2289   2001200206580 T.20658 Obiekt hotelarski jako przedsiębiorstwo / Nowakowski, Marian.
2290   2001200082443 T.8244 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu. Cz.1 / OPARKA, SYLWIA
2291   2001200082450 T.8245 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu . Cz.2 /
2292   2001200094644 T.9464 Organizacja i technika pracy w hotelarstwie : skrypt praktycznej nauki zawodu / Oparka, Sylwia.
2293   2001200102585 T.10258 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa. Cz. 2 / Orłowska, Joanna
2294   2001200104770 T.10477 Organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik hotelarstwa /
2295   2001200107603 T.10760 Organizacja pracy w hotelarstwie / Mitura, Elżbieta.
2296   2001200109843 T.10984 Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego / Dominik, Piotr
2297   2001200137785 T.13778 Podatki w hotelarstwie / Choromańska, Zoja.
2298   2001200100307 T.10030 Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Wajgner, Maria.
2299   2001200116971 T.11697 Podstawy gastronomii / Milewska, Mariola.
2300   2001300037985 TM.3798 Podstawy hotelarstwa : materiały do ćwiczeń i wykładów Szostak, Daniel
2301   2001200100291 T.10029 Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu Technik hotelarstwa / Hajdamowicz, Alina.
2302   2001200189593 T.18959 Propedeutyka hotelarstwa : ujęcie ekonomiczne / Sidorkiewicz, Marta.
2303   2001200209499 T.20949 Przedsiębiorstwo hotelowe : aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne / Puciato, Daniel.
2304   2001200200250 T.20025 Rachunkowość i finanse w gastronomii / Górska-Warsewicz, Hanna.
2305   2001200101281 T.10128 Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii / Nastaj, Wojciech.
2306   2001200102837 T.10283 Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii / Kotaś, Ryszard.
2307   2001200196492 T.19649 Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie : ujęcie ekonomiczne / Tokarz-Kocik, Anna.
2308   2001200203862 T.20386 Turysta senior na rynku usług hotelarskich /
2309   2001300051028 TM.5102 Usługi hotelarsko-turystyczne / Mikuta, Beata
2310   2001200106736 T.10673 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego / Kachniewska, Magdalena.
2311   2001200185397 T.18539 Wybrane problemy zarządzania finansami i rachunkowością w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji / Biczysko, Władysław.
2312   2001200059315 T.5931 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
2313   2001200059322 T.5932 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
2314   2001200061738 T.6173 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
2315   2001200061745 T.6174 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
2316   2001200061752 T.6175 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
2317   2001200061769 T.6176 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
2318   2001200061776 T.6177 Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Knowles, Tim.
2319   2001200191534 T.19153 Zarządzanie hotelem : wybrane zagadnienia / Bernat, Małgorzata.
2320   2001200093081 T.9308 Zarządzanie jakością obsługi w restauracjach i hotelach / Martin, William B.
 
Ekonomika handlu
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2321   2001200091827 T.9182 10 złotych reguł sprzedaży : jak osiągnąć mistrzostwo w sprzedaży BUREŠ, IVAN
2322   2001200131646 T.13164 12 kroków uczciwej* sprzedaży : *uczciwej bo z korzyścią dla klienta, zyskiem dla firmy i prowizją dla Ciebie / Pollak, Grzegorz.
2323   2001200015458 T.1545 ABC handlu detalicznego : poradnik dla sprzedawców i właścicieli sklepów / Tonndorf, Hans G.
2324   2001200199400 T.19940 Biblia handlowca : najbogatsze źródło wiedzy o sprzedaży / Gitomer, Jeffrey H.
2325   2001200146763 T.14676 Biblia sprzedaży / Bednarski, Arkadiusz.
2326   2001200106101 T.10610 Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej : studium z prawa antymonopolowego / Poździk, Rafał.
2327   2001200184284 T.18428 Ekonomika handlu. Cz. 2 / Komosa, Andrzej.
2328   2001200184291 T.18429 Ekonomika handlu. Cz. 3 / Komosa, Andrzej.
2329   2001200107542 T.10754 Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego : zarządzanie - finanse - efektywność - rozwój /
2330   2001200007194 T.719 Funkcjonowanie rynku / Wrzosek, Wojciech
2331   2001200079337 T.7933 Globalny handel elektroniczny / Niedźwiedziński, Marian.
2332   2001200080128 T.8012 Handel detaliczny : funkcjonowanie i kierunki rozwoju /
2333   2001200042805 T.4280 Handel elektroniczny - konkurencja czy regulacja? / SZPRINGER, WŁODZIMIERZ
2334   2001200184789 T.18478 Handlowanie to gra : od namawiania i żebrania do zaspokojenia potrzeb klienta / Haman, Wojciech
2335   2001200030673 T.3067 Innowacje w handlu : strategia rozwoju przedsiębiorstwa / CHWAŁEK JACEK
2336   2001200206429 T.20642 Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji / Pokorska, Barbara.
2337   2001200099847 T.9984 Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? : wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców / Baruk, Agnieszka Izabela
2338   2001200092770 T.9277 Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji / Spyra, Zbigniew.
2339   2001200103421 T.10342 Kompendium wiedzy o handlu /
2340   2001200184734 T.18473 Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym / Pokorska, Barbara.
2341   2001200019166 T.1916 Marketing w handlu / Kałążna-Drewińska, Urszula.
2342   2001200082054 T.8205 Marketingowe systemy informacyjne w handlu / RUTKOWSKI, IRENEUSZ PIOTR
2343   2001200089954 T.8995 Merchandising / BORUSIAK, BARBARA
2344   2001200192524 T.19252 Merchandising w małych i dużych firmach handlowych : teoria i praktyka : cenne wskazówki, trendy, wyniki badań / Witek, Lucyna.
2345   2001200112485 T.11248 Modele biznesu w handlu detalicznym /
2346   2001200080111 T.8011 Nowoczesne techniki sprzedaży : metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami / FUTRELL, CHARLES M.
2347   2001200126017 T.12601 Nowoczesne techniki sprzedaży : metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami / Futrell, Charles.
2348   2001200085925 T.8592 Ograniczanie niepewności i ryzyka w działalności handlowej firmy / Olkiewicz, Anna Maria.
2349   2001200070709 T.7070 Opcje na giełdach towarowych w Polsce / Krawiec, Bogdan
2350   2001200185168 T.18516 Po prostu sprzedawać lepiej : retoryka w sprzedaży : trening intensywny / Ruhleder, Rolf H.
2351   2001200110313 T.11031 Podstawy technik sprzedaży / Stodolny, Tomasz.
2352   2001200073007 T.7300 Polityka handlowa : mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe / Michałek, Jan Jakub
2353   2001200126383 T.12638 Praktyczny poradnik networkingu : zbuduj sieć trwałych kontaktów biznesowych / Turniak, Grzegorz.
2354   2001200185175 T.18517 Praktyka sprzedaży : jak postępować z trudnym klientem : poradnik dla sprzedawców, handlowców, agentów, negocjatorów, doradców i konsultantów / Schnappauf, Rudolf A.
2355   2001300006349 TM.634 Profesjonalny sprzedawca : jak budować trwałe więzi z klientami / SCHENK, GEORGE
2356   2001200008566 T.856 Prognozowanie sprzedaży : modele ekonometryczne, praktyczne przykłady / DĘBSKI, WIESŁAW
2357   2001200102301 T.10230 Reguła powrotu : podręcznik skutecznego sprzedawania / Boćkowski, Lesław E.
2358   2001200063497 T.6349 Reklamacja czyli prezent : strategia korzystania z informacji od klienta / Barlow, Janelle
2359   2001200189135 T.18913 Skuteczna sprzedaż czyli Techniki najlepszych handlowców / Cassell, Jeremy.
2360   2001200004063 T.406 Skuteczne zarządzanie sprzedaż jak stworzyć najlepszy dział sprzedaży / STEWART GRANT
2361   2001200004070 T.407 Skuteczne zarządzanie sprzedaż jak stworzyć najlepszy dział sprzedaży / STEWART GRANT
2362   2001200143052 T.14305 Smart calling : skuteczna sprzedaż przez telefon / Sobczak, Art.
2363   2001200071249 T.7124 Sprzedaż bezpośrednia / Danielewicz, Stanisław.
2364   2001200029219 T.2921 Sprzedaż doskonała : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / THORNELY NICK
2365   2001200112430 T.11243 Sprzedaż i dystrybucja : [praktyka (i teoria) biznesu] / Eckert, Heiko van.
2366   2001200097164 T.9716 Strategie rozwoju handlu / Domański, Tomasz
2367   2001200008740 T.874 Struktury i strategie w handlu / Szulce, Halina.
2368   2001200091797 T.9179 Techniki sprzedaży / Moulinier, René.
2369   2001200184826 T.18482 Techniki sprzedaży i negocjacji / Winch, Anna.
2370   2001200081606 T.8160 Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego / CZARNY, ELŻBIETA
2371   2001200082870 T.8287 Zarządzanie działem sprzedaży firmy : prognozowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola / Cybulski, Krzysztof
2372   2001200184093 T.18409 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym / Sławińska, Maria.
2373   2001200083440 T.8344 Zarządzanie ryzykiem finansowym w działalności handlowej / Olkiewicz, Anna Maria.
2374   2001200184703 T.18470 Zarządzanie sprzedażą detaliczną / Cox, Roger
2375   2001200110627 T.11062 Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym /
2376   2001200010347 T.1034 Zorganizowane rynki towarowe : giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy / URBAN STANISŁAW
2377   2001200143540 T.14354 Zwiększanie efektywności działu sprzedaży / Zoltners, Andris A.
2378   2001200152382 T.15238 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy /
 
Relacje z klientem
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2379   2001200094668 T.9466 10 zasad budowania trwałych relacji z klientem / Bureš, Ivan.
2380   2001200184888 T.18488 33 rady jak dbać o klienta : budowanie trwałych kontaktów handlowych / Brabec, Jiří
2381   2001200202469 T.20246 70 sposobów na rozkochanie klienta... w Twoim e-biznesie / Krzyworączka, Paweł.
2382   2001200125270 T.12527 Analiza klienta / Rószkiewicz, Małgorzata.
2383   2001200092992 T.9299 Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych / Stodulny, Przemysław.
2384   2001200191541 T.19154 Budowa wartości klienta : teoria i praktyka /
2385   2001200141546 T.14154 Budowanie lojalności klientów : marketing partnerski w polskich firmach / Dejnaka, Agnieszka.
2386   2001200097959 T.9795 Budowanie związków z klientami na rynku business to business : teoria i praktyka /
2387   2001200092749 T.9274 CRM : relacje z klientami / Dyché, Jill.
2388   2001200080302 T.8030 CRM : zarządzanie kontaktami z klientami / Mazur, Alicja.
2389   2001200080289 T.8028 CRM : zarządzanie kontaktami z klientami / Dejnaka, Agnieszka.
2390   2001200098055 T.9805 CRM : strategia i technologia / Buchnowska, Dorota.
2391   2001200099854 T.9985 CRM : przewodnik dla wdrażających. Stachowicz-Stanusch, Agata.
2392   2001200114946 T.11494 CRM : strategia, system, zarządzanie zmianą : jak uniknąć błędów i odnieść sukces wdrożenia / Deszczyński, Bartosz.
2393   2001200087356 T.8735 CRM jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem na rynku usług / Frąckiewicz, Ewa
2394   2001200125478 T.12547 CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie / Rudnicka, Agata.
2395   2001200209369 T.20936 Customer experience management : moc pozytywnych doświadczeń na ścieżce Twojego klienta / Wojciechowska, Katarzyna
2396   2001200106033 T.10603 Czego chcą klienci? : tworzenie przełomowych produktów i usług dzięki innowacji ukierunkowanej na rezultaty / Ulwick, Anthony W.
2397   2001200185090 T.18509 Doskonała obsługa klienta : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Johns, Ted.
2398   2001200143861 T.14386 Internet w zarządzaniu wartością klienta / Doligalski, Tymoteusz.
2399   2001200080296 T.8029 Jak wdrożyć CRM [Customer Relationship Management] w małej i średniejfirmie /
2400   2001200124839 T.12483 Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów /
2401   2001200199592 T.19959 Jak zdobyć klientów w internecie / Härter, Gitte
2402   2001200184611 T.18461 Jak zdobywać klientów / Goldmann, Heinz M.
2403   2001200191701 T.19170 Kapitał klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa / Caputa, Wiesława.
2404   2001200209468 T.20946 Kapitał klienta w środowisku wirtualnym / Caputa, Wiesława.
2405   2001200106606 T.10660 Kapitał społeczny w relacjach z klientami : CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa / Grzanka, Izabela
2406   2001200084058 T.8405 Klient jako kapitał : budowa cennego majątku relacji z klientem i zarządzanie nim / Blattberg, Robert C.
2407   2001200152153 T.15215 Klient w sieci organizacyjnej / Skowron, Stanisław
2408   2001200206214 T.20621 Legendarna obsługa klienta : troska jest najważniejsza / Blanchard, Kenneth H.
2409   2001200109775 T.10977 Lojalność klienta a logistyka firm usługowych / Cichosz, Marzenna.
2410   2001200125072 T.12507 Lojalność klienta a rozwój organizacji / Skowron, Stanisław
2411   2001200102431 T.10243 Lojalność klientów : modele, motywacja i pomiar / Urban, Wiesław.
2412   2001200085154 T.8515 Lojalność klientów / Rudawska, Edyta.
2413   2001200125089 T.12508 Lojalność konsumenta : jak budować trwałe relacje z klientem / Tesławski, Maciej.
2414   2001200078774 T.7877 Lojalność.com : zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu internetoweg o /
2415   2001200087714 T.8771 Marketing relacji : teoria i praktyka / MITRĘGA, MACIEJ
2416   2001200095832 T.9583 Marketing relacji : koncepcja i stosowanie / Otto, Jacek
2417   2001200109126 T.10912 Markowa obsługa klientów : nowe źródło przewagi nad konkurencją / Barlow, Janelle
2418   2001200149726 T.14972 Metody zdobywania klienta, czyli Jak odnieść sukces w sprzedaży / Fijor, Jan M.
2419   2001200201752 T.20175 Migracje klientów a wartość przedsiębiorstwa /
2420   2001200146220 T.14622 Najważniejsi klienci : key account management w praktyce / Turek, Sławomir.
2421   2001200093586 T.9358 Najważniejsi klienci czyli Key account management w praktyce / Turek, Sławomir.
2422   2001200111891 T.11189 Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta / Pawłowska, Bożena
2423   2001200077234 T.7723 Partnering : nowa jakość w kontaktach z klientami / Ławicki, Jacek Stanisław.
2424   2001200087387 T.8738 Podręcznik obsługi klienta / Lake, Neville.
2425   2001200184628 T.18462 Polowanie na klienta : jak nami manipulują producenci i sprzedawcy : 45 sztuczek i tricków / Kondej, Andrzej.
2426   2001200088537 T.8853 Pomiar satysfakcji i lojalności klientów / Hill, Nigel
2427   2001200188893 T.18889 Portret klienta : poznaj jego potrzeby, by sprzedać więcej i drożej / Staniszewska, Dorota
2428   2001200209505 T.20950 Profesjonalna obsługa klienta / Rosa, Grażyna
2429   2001200124150 T.12415 Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie z trudnym klientem w urzędzie / Hancewicz, Radosław.
2430   2001200184475 T.18447 Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie : poradnik dobrych praktyk / Jędrzejczak, Jacek.
2431   2001200204692 T.20469 Program lojalnościowy : od zbierania punktów do grywalizacji / Chrąchol-Barczyk, Urszula.
2432   2001200141539 T.14153 Programy lojalnościowe : budowa i funkcjonowanie / Kwiatek, Piotr.
2433   2001200080630 T.8063 Projektowanie hurtowni danych : zarządzanie kontaktami z klientami (CRM) / Todman, Chris.
2434   2001200140693 T.14069 Relacje i lojalność klientów w marketingu / Dziewanowska, Katarzyna.
2435   2001200200076 T.20007 Relacje jako kapitał organizacji / Moczydłowska, Joanna.
2436   2001200057779 T.5777 Relacje z klientem : marketing partnerski / Gordon, Ian H.
2437   2001200097287 T.9728 Relacje z kluczowymi klientami : analiza i zarządzanie / Burnett, Ken
2438   2001200091773 T.9177 Strategia obsługi klienta HOROVITZ, JACQUES
2439   2001200075964 T.7596 Strategiczne podejście do klientów / Brown, Stanley A.
2440   2001200119002 T.11900 Szczupłe rozwiązania czyli Jak przedsiębiorstwa i ich klienci mogą pomnażać korzyści ze wzajemnej współpracy stosując zasady Lean Mangement / Womack, James P.
2441   2001200187391 T.18739 Szkoła biznesu : o pozyskiwaniu klientów na zawsze / Crom, Michael A.
2442   2001200143069 T.14306 Sztuka budowania lojalności klienta /
2443   2001200184468 T.18446 Sztuka kochania klienta : dla szefa i dla zwykłych ludzi / Tiuryn, Anna.
2444   2001200184772 T.18477 Tak pozyskasz każdego klienta : co sprzedawca powinien wiedzieć o ludziach czyli jak dogadać się z każdym klientem / Scheelen, Frank M.
2445   2001200210501 T.21050 Tworzenie doświadczeń klientów / Urbański, Artur.
2446   2001200204272 T.20427 Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw / Światowiec-Szczepańska, Justyna.
2447   2001200113673 T.11367 Zachowania nabywców /
2448   2001200072413 T.7241 Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe / Mazurek-Łopacińska, Krystyna
2449   2001200212574 T.21257 Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury / Sobocińska, Magdalena.
2450   2001200120459 T.12045 Zachowania rynkowe kobiet : wybory i determinanty : praca zbiorowa / Małysa-Kaleta, Agata Barbara.
2451   2001200069543 T.6954 Zarządzanie kluczowymi klientami : jak uzyskać status głównego dostawcy / Cheverton, Peter.
2452   2001200132711 T.13271 Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych / Drapińska, Anna.
2453   2001200201400 T.20140 Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji / Tyszkiewicz, Rafał.
2454   2001200094958 T.9495 Zarządzanie relacjami z klientem : strategie i systemy / Lotko, Aleksander
2455   2001200104954 T.10495 Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług / Wereda, Wioletta.
2456   2001200081330 T.8133 Zarządzanie relacjami z klientem /
2457   2001200113208 T.11320 Zarządzanie wartością klienta : pomiar i strategie /
2458   2001200108440 T.10844 Zarządzanie wartością klienta / Kumar, V.
2459   2001200123412 T.12341 Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce /
2460   2001200138386 T.13838 Zarządzanie wartością z klientem / Rogoziński, Kazimierz.
2461   2001200184994 T.18499 Zingerman's : przewodnik Zingermana po świetnej obsłudze klienta / Weinzweig, Ari.
2462   2001200102776 T.10277 Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Rudawska, Edyta.
 
Handel zagraniczny
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2463   2001200211744 T.21174 Amazon.com : historia przedsiębiorstwa, które stworzyło nowy model biznesu / Spector, Robert
2464   2001200139840 T.13984 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski /
2465   2001200077135 T.7713 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji / Michałków, Ireneusz.
2466   2001200044625 T.4462 Biznes międzynarodowy : obszary decyzji strategicznych : podręcznik /
2467   2001200044632 T.4463 Biznes międzynarodowy : obszary decyzji strategicznych : podręcznik /
2468   2001200049699 T.4969 Biznes międzynarodowy : obszary decyzji strategicznych : podręcznik /
2469   2001200123931 T.12393 Biznes międzynarodowy / Rymarczyk, Jan
2470   2001200113130 T.11313 Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku - kompendium / Osiński, Krzysztof.
2471   2001300082565 TM.8256 Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku - kompendium / Osiński, Krzysztof.
2472   2001200150456 T.15045 Ekonomia światowego systemu handlu : WTO - zasady i mechanizmy negocjacji / Hoekman, Bernard M.
2473   2001200115608 T.11560 Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami / Świerkocki, Janusz.
2474   2001200193811 T.19381 Fair trade : szansa dla wszystkich / Stiglitz, Joseph E.
2475   2001200004711 T.471 Handel i finanse międzynarodowe / Caves, Richard E.
2476   2001200004728 T.472 Handel i finanse międzynarodowe / Caves, Richard E.
2477   2001200004858 T.485 Handel i finanse międzynarodowe / Caves, Richard E.
2478   2001200131486 T.13148 Handel międzynarodowy : z wyborem źródeł / Ludwikowski, Rett Ryszard
2479   2001200070556 T.7055 Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej /
2480   2001200140259 T.14025 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy /
2481   2001300107329 TM.10732 Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy /
2482   2001200142086 T.14208 Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego : implikacje dla Polski /
2483   2001200043338 T.4333 Handel zagraniczny Cz.2 /
2484   2001200093135 T.9313 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków : praca zbiorowa /
2485   2001200081132 T.8113 Handel zagraniczny : poradnik / HERMANOWSKI, JAROSŁAW
2486   2001200043321 T.4332 Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej . Cz.1 /
2487   2001200087974 T.8797 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
2488   2001300038340 TM.3834 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
2489   2001200094989 T.9498 Handel zagraniczny : wybrane problemy /
2490   2001300047038 TM.4703 Handel zagraniczny : wybrane problemy /
2491   2001300047045 TM.4704 Handel zagraniczny : wybrane problemy /
2492   2001300047052 TM.4705 Handel zagraniczny : wybrane problemy /
2493   2001300064738 TM.6473 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków : praca zbiorowa /
2494   2001300064745 TM.6474 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków : praca zbiorowa /
2495   2001200110030 T.11003 Handel zagraniczny : poradnik / Hermanowski, Jarosław.
2496   2001300073617 TM.7361 Handel zagraniczny : wybrane problemy /
2497   2001300081773 TM.8177 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków : praca zbiorowa /
2498   2001300081780 TM.8178 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków : praca zbiorowa /
2499   2001200119224 T.11922 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
2500   2001300085108 TM.8510 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
2501   2001200119408 T.11940 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków /
2502   2001300085238 TM.8523 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków /
2503   2001300087836 TM.8783 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
2504   2001300092311 TM.9231 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
2505   2001300100245 TM.10024 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków /
2506   2001200191169 T.19116 Handel zagraniczny : studia przypadków / Boruczkowska, Agata.
2507   2001200195686 T.19568 Handel zagraniczny : organizacja i technika / Adamczuk, Franciszek.
2508   2001200042133 T.4213 Handel zagraniczny / DUDZIŃSKI, JERZY
2509   2001300002563 TM.256 Handel zagraniczny / DUDZIŃSKI, JERZY
2510   2001300002570 TM.257 Handel zagraniczny / DUDZIŃSKI, JERZY
2511   2001300002587 TM.258 Handel zagraniczny / DUDZIŃSKI, JERZY
2512   2001300000477 TM.47 Handel zagraniczny / BERNAŚ, BOGUMIŁ
2513   2001400780415 TS.78041 Handel zagraniczny i usługi międzynarodowe : (przedsiębiorstwo, Polska, Unia Europejska) / Bernaś, Bogumił.
2514   2001200044120 T.4412 Historia handlu międzynarodowego / Sołdaczuk, Józef
2515   2001200046131 T.4613 Instrumenty wspierania eksportu : kredyty i ubezpieczenia / Bednarczyk, Teresa Hanna.
2516   2001200046148 T.4614 Instrumenty wspierania eksportu : kredyty i ubezpieczenia / Bednarczyk, Teresa Hanna.
2517   2001200063640 T.6364 Instrumenty wspierania eksportu : kredyty i ubezpieczenia / Bednarczyk, Teresa Hanna.
2518   2001300094926 TM.9492 Instrumenty wspierania eksportu : kredyty i ubezpieczenia / Bednarczyk, Teresa Hanna.
2519   2001200043642 T.4364 Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handl u Zagranicznego Akademii Ekonomicznej im.O.Langego we Wrocławiu, Wrocł aw, 22-23 maja 2000 /
2520   2001200078880 T.7888 Międzynarodowe transakcje ekonomiczne : praca zbiorowa /
2521   2001300084187 TM.8418 Międzynarodowe transakcje ekonomiczne : praca zbiorowa /
2522   2001200115288 T.11528 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego : barter, buy-back, offset / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2523   2001200188718 T.18871 Od eksportu do innowacji : uczenie się przez eksport polskich przedsiębiorstw / Mińska-Struzik, Ewa
2524   2001200106705 T.10670 Operacje handlu zagranicznego / Białecki, Klemens Paweł
2525   2001200098024 T.9802 Płatności w handlu zagranicznym / Marciniak-Neider, Danuta.
2526   2001200185854 T.18585 Podręcznik dobrych praktyk : projekt szkoleniowy "Przygotowanie do eksportu" /
2527   2001200093449 T.9344 Podstawy handlu zagranicznego / Dudziński, Jerzy
2528   2001300044952 TM.4495 Podstawy handlu zagranicznego / Dudziński, Jerzy
2529   2001200073786 T.7378 Podstawy handlu zagranicznego / Dudziński, Jerzy
2530   2001300014184 TM.1418 Podstawy handlu zagranicznego / Dudziński, Jerzy
2531   2001200076893 T.7689 Podstawy handlu zagranicznego /
2532   2001200109003 T.10900 Podstawy handlu zagranicznego /
2533   2001300072184 TM.7218 Podstawy handlu zagranicznego /
2534   2001300072191 TM.7219 Podstawy handlu zagranicznego /
2535   2001300074683 TM.7468 Podstawy handlu zagranicznego /
2536   2001300074690 TM.7469 Podstawy handlu zagranicznego /
2537   2001300081902 TM.8190 Podstawy handlu zagranicznego /
2538   2001300082015 TM.8201 Podstawy handlu zagranicznego /
2539   2001200078712 T.7871 Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / JELIŃSKI, BOHDAN
2540   2001200107597 T.10759 Polska w handlu światowym / Czarny, Elżbieta
2541   2001300081759 TM.8175 Polska w handlu światowym / Czarny, Elżbieta
2542   2001300082022 TM.8202 Polska w handlu światowym / Czarny, Elżbieta
2543   2001300081865 TM.8186 Polska w handlu światowym / Czarny, Elżbieta
2544   2001200184529 T.18452 Polska w WTO /
2545   2001200088148 T.8814 Poradnik eksportera : generalne zasady eksportu : specyficzne regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2546   2001200066931 T.6693 Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej /
2547   2001200103681 T.10368 Problemy współpracy międzynarodowej w warunkach globalizacji gospodarki /
2548   2001200213083 T.21308 Procesy integracyjne i dezintegracyjne w gospodarce światowej /
2549   2001200149108 T.14910 Regionalizm handlowy w XXI wieku : przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna / Śledziewska-Kołodziejska, Katarzyna.
2550   2001200115677 T.11567 Rozliczenia międzynarodowe /
2551   2001300093479 TM.9347 Rozliczenia międzynarodowe /
2552   2001200086854 T.8685 Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / RYNARZEWSKI, TOMASZ
2553   2001200060274 T.6027 Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym /
2554   2001200080524 T.8052 Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa /
2555   2001200186752 T.18675 Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego /
2556   2001200082887 T.8288 Transakcje handlu zagranicznego : praca zbiorowa /
2557   2001200206306 T.20630 Transakcje wiązane w handlu międzynarodowym / Baranowska-Prokop, Ewa.
2558   2001200003769 T.376 Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym : komentarz, wzory, objaśnienia / KRUCZALAK KAZIMIERZ
2559   2001200003776 T.377 Umowy w obrocie handlowym krajowym i międzynarodowym : komentarz, wzory, objaśnienia / KRUCZALAK KAZIMIERZ
2560   2001200081620 T.8162 Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Barcz, Jan
2561   2001300026217 TM.2621 Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Barcz, Jan
2562   2001200143250 T.14325 Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny /
2563   2001300104212 TM.10421 Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny /
2564   2001200132421 T.13242 Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje zagraniczne : przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej /
2565   2001300104229 TM.10422 Wpływ rozwoju społecznego na handel i inwestycje zagraniczne : przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej /
2566   2001200004162 T.416 Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej : teoria handlu i polityki handlowej / ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA, ANNA
2567   2001200102394 T.10239 Wszystko o imporcie : praktyczny poradnik dla importerów / Wilson, John R.
2568   2001200130113 T.13011 Zarządzanie ryzykiem w handlu międzynarodowym = Risk management in foreign trade / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2569   2001200098376 T.9837 Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003) /
 
Globalizacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2570   2001200080937 T.8093 "Going global" : procesy globalizacji w firmie konsultingowej : studium przypadku / Garztecka, Karolina.
2571   2001200193767 T.19376 Finansowe aspekty globalizacji /
2572   2001200116476 T.11647 Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej /
2573   2001300082589 TM.8258 Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej /
2574   2001200097744 T.9774 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2575   2001200213021 T.21302 Globalistyka : procesy globalne i ich lokalne konsekwencje / Czerny, Mirosława
2576   2001200084263 T.8426 Globalizacja - integracja - transformacja : główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej /
2577   2001200057496 T.5749 Globalizacja : wyzwania i zagrożenia / Szymański, Władysław
2578   2001200057502 T.5750 Globalizacja : wyzwania i zagrożenia / Szymański, Władysław
2579   2001200057144 T.5714 Globalizacja : strategia i zarządzanie /
2580   2001200057151 T.5715 Globalizacja : strategia i zarządzanie /
2581   2001200079795 T.7979 Globalizacja : problemy i konsekwencje : praca zbiorowa /
2582   2001200108358 T.10835 Globalizacja : więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka / Misiak, Władysław
2583   2001200136122 T.13612 Globalizacja : jeden świat - różne drogi rozwoju / Guillochon, Bernard.
2584   2001300096852 TM.9685 Globalizacja : strategia i zarządzanie /
2585   2001200080722 T.8072 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E.
2586   2001200103285 T.10328 Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej /
2587   2001300068682 TM.6868 Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej /
2588   2001300081728 TM.8172 Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej /
2589   2001200063350 T.6335 Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych / Kołodko, Grzegorz W.
2590   2001300002006 TM.200 Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych / Kołodko, Grzegorz W.
2591   2001200091681 T.9168 Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Czerny, Mirosława
2592   2001200088698 T.8869 Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Czerny, Mirosława
2593   2001200124679 T.12467 Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski /
2594   2001300092274 TM.9227 Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski /
2595   2001300106551 TM.10655 Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski /
2596   2001200076664 T.7666 Globalizacja a stosunki międzynarodowe /
2597   2001200115523 T.11552 Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Polak, Ewa
2598   2001200082863 T.8286 Globalizacja gospodarki /
2599   2001200101618 T.10161 Globalizacja i integracja europejska /
2600   2001200115530 T.11553 Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy /
2601   2001300103239 TM.10323 Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy /
2602   2001200078552 T.7855 Globalizacja i konsumpcja : dwa dylematy współczesności / BOGUNIA-BOROWSKA, MAŁGORZATA
2603   2001200055959 T.5595 Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej / GWIAZDA, ADAM
2604   2001200055966 T.5596 Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej / GWIAZDA, ADAM
2605   2001200060601 T.6060 Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej / GWIAZDA, ADAM
2606   2001300096593 TM.9659 Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej / GWIAZDA, ADAM
2607   2001200114601 T.11460 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej /
2608   2001300089038 TM.8903 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej /
2609   2001300092281 TM.9228 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej /
2610   2001300102010 TM.10201 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej /
2611   2001200135736 T.13573 Globalizacja od A do Z /
2612   2001200095481 T.9548 Globalizacja w trzech odsłonach : offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna / Rybiński, Krzysztof
2613   2001200110382 T.11038 Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw / Borowski, Jerzy
2614   2001200113192 T.11319 Globalizacja, kryzys i co dalej? /
2615   2001300083159 TM.8315 Globalizacja, kryzys i co dalej? /
2616   2001300089045 TM.8904 Globalizacja, kryzys i co dalej? /
2617   2001200078903 T.7890 Globalizacja, marginalizacja, rozwój /
2618   2001200071089 T.7108 Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa : świat na progu XXI wieku /
2619   2001200105319 T.10531 Globalna gospodarka i globalny kryzys / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2620   2001200131431 T.13143 Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa / Raich, Mario.
2621   2001200212246 T.21224 Globalopolis - kosmiczna wioska : szanse i zagrożenia /
2622   2001200143830 T.14383 Glokalizacja /
2623   2001200210716 T.21071 Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. T. 1 /
2624   2001200210723 T.21072 Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. T. 2 /
2625   2001200079917 T.7991 Interesy i sprzeczności globalizacji : wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji / Szymański, Władysław
2626   2001300081940 TM.8194 Interesy i sprzeczności globalizacji : wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji / Szymański, Władysław
2627   2001200080029 T.8002 Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa / Rymarczyk, Jan
2628   2001200115639 T.11563 Korporacje transnarodowe : przemiany, oddziaływania, wyzwania / Zorska, Anna
2629   2001200115318 T.11531 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów / Pakulska, Teresa.
2630   2001200115493 T.11549 Kto kieruje globalizacją? : Think Tanki - kuźnie nowych idei / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
2631   2001200111266 T.11126 Meandry globalizacji XXI wieku / Kulig, Jan
2632   2001300075208 TM.7520 Meandry globalizacji XXI wieku / Kulig, Jan
2633   2001200152207 T.15220 Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji : motywy, strategie, tendencje / Oczkowska, Renata.
2634   2001300108029 TM.10802 Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji : motywy, strategie, tendencje / Oczkowska, Renata.
2635   2001300108036 TM.10803 Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji : motywy, strategie, tendencje / Oczkowska, Renata.
2636   2001200115561 T.11556 Migracja kapitału w globalnej gospodarce /
2637   2001200042751 T.4275 Moja globalizacja czyli Dookoła świata i z powrotem / Kołodko, Grzegorz W.
2638   2001200115905 T.11590 Oblicza globalizacji / Wosińska, Wilhelmina
2639   2001200076695 T.7669 Oblicza procesów globalizacji /
2640   2001200115479 T.11547 Od niekontrolowanej globalizacji do zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej / Bobińska, Krystyna.
2641   2001200136207 T.13620 Państwo narodowe a globalizacja : dynamika powstawania nowego ładu / Gilarek, Katarzyna.
2642   2001200099625 T.9962 Problemy globalizacji gospodarki /
2643   2001200084553 T.8455 Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji : praca zbiorowa /
2644   2001200115394 T.11539 Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji : kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej / Rosińska-Bukowska, Magdalena.
2645   2001200115684 T.11568 Rozwój w dobie globalizacji /
2646   2001300093486 TM.9348 Rozwój w dobie globalizacji /
2647   2001200205231 T.20523 Społeczne aspekty globalizacji /
2648   2001200115547 T.11554 Spór o globalizację : kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego? / Norberg, Johan
2649   2001200075834 T.7583 Strategia globalna / Yip, George S.
2650   2001200115554 T.11555 Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne / Górak-Sosnowska, Katarzyna
2651   2001200193828 T.19382 Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień / Stiglitz, Joseph E.
2652   2001200076152 T.7615 Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji /
2653   2001200207174 T.20717 Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji : praca zbiorowa /
2654   2001200213175 T.21317 Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji : praca zbiorowa /
2655   2001200077708 T.7770 Zarządzanie w warunkach globalizacji / Penc, Józef
 
Wspólnoty gospodarcze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2656   2001200021909 T.2190 CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu : komentarz, obecny poziom stawek celnych w handlu pomiędzy stronami CEFTA, przewidywane w najbliższych latach redukcje ceł w handlu pomiędzy stronami / Sołtysińska, Aleksandra.
2657   2001200005879 T.587 Co trzeba wiedzieć o wspólnotach europejskich i Unii Europejskiej : przewodnik po Wspólnotach Europejskich : praca zespołowa /
2658   2001200124907 T.12490 Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych : praca zbiorowa /
2659   2001200024627 T.2462 Polska w procesie integracji z NATO i Unią Zachodnioeuropejską 1991-1998.
2660   2001200073533 T.7353 Polska w WTO [World Trade Organization] /
2661   2001200043901 T.4390 Stosunki Polski ze wspólnotami europejskimi od 1989 roku / Kawecka-Wyrzykowska, Elżbieta.
 
Gospodarka światowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2662   2001200031144 T.3114 Bałtycka integracja ekonomiczna : stan i perspektywy do 2010 r. / Kisiel-Łowczyc, Anna B.
2663   2001200031151 T.3115 Bałtycka integracja ekonomiczna : stan i perspektywy do 2010 r. / Kisiel-Łowczyc, Anna B.
2664   2001200139888 T.13988 Chiny światowym hegemonem? / Brunet, Antoine.
2665   2001200131103 T.13110 Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju /
2666   2001200108884 T.10888 Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata : praca zbiorowa /
2667   2001200150296 T.15029 Geoekonomia /
2668   2001200103629 T.10362 Gospodarka świata u progu XXI wieku / Wojnarski, Dariusz.
2669   2001200074691 T.7469 Gospodarka światowa : handel zagraniczny i marketing : wybrane problemy /
2670   2001300018144 TM.1814 Gospodarka światowa : handel zagraniczny i marketing : wybrane problemy /
2671   2001200082979 T.8297 Gospodarka światowa : geneza i rozwój / SKODLARSKI, JANUSZ
2672   2001200188381 T.18838 Gospodarka światowa w dobie globalizacji /
2673   2001200106422 T.10642 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków /
2674   2001300068491 TM.6849 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków /
2675   2001300068507 TM.6850 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków /
2676   2001300081933 TM.8193 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków /
2677   2001200115066 T.11506 Integracja afrykańska : uwarunkowania, formy współpracy, instytucje / Czernichowski, Konrad
2678   2001300081827 TM.8182 Integracja afrykańska : uwarunkowania, formy współpracy, instytucje / Czernichowski, Konrad
2679   2001200131547 T.13154 Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej /
2680   2001300107442 TM.10744 Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej /
2681   2001300107459 TM.10745 Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej /
2682   2001300107466 TM.10746 Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej /
2683   2001300107473 TM.10747 Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej /
2684   2001200141508 T.14150 Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech / Cyganek, Sławomir.
2685   2001200136160 T.13616 Jak robić interesy w Chinach : jak osiągać zyski na rynku rosnącym najszybciej na świecie / Plafker, Ted
2686   2001200056994 T.5699 Japonia : państwo a sektor prywatny / Młodawska, Jolanta.
2687   2001200056314 T.5631 Japonia : powojenna dynamika i równowaga gospodarcza / GRABOWIECKI, JERZY
2688   2001200203398 T.20339 Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji : wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne /
2689   2001200070952 T.7095 Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji : praca zbiorowa /
2690   2001300098535 TM.9853 Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji : praca zbiorowa /
2691   2001300098542 TM.9854 Korporacje międzynarodowe w Polsce : wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji : praca zbiorowa /
2692   2001200115301 T.11530 Korporacje transnarodowe : jeden temat, różne spojrzenia /
2693   2001200115646 T.11564 Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski /
2694   2001300081810 TM.8181 Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski /
2695   2001200204425 T.20442 Kryzysy systemowe /
2696   2001200073526 T.7352 Kształtowanie międzynarodowych stosunków ekonomicznych / Wojciechowski, Henryk
2697   2001200125850 T.12585 Między kryzysem a współpracą gospodarczą : przykłady wyzwań i problemów w stosunkach międzynarodowych końca pierwszej dekady XXI wieku /
2698   2001200130731 T.13073 Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu : wnioski dla Polski / Czarny, Elżbieta
2699   2001300101136 TM.10113 Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu : wnioski dla Polski / Czarny, Elżbieta
2700   2001300104021 TM.10402 Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu : wnioski dla Polski / Czarny, Elżbieta
2701   2001300104038 TM.10403 Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu : wnioski dla Polski / Czarny, Elżbieta
2702   2001200115417 T.11541 Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju : ewolucja, stan obecny i perspektywy / Bagiński, Paweł
2703   2001200089947 T.8994 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : wybrane problemy /
2704   2001300040640 TM.4064 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : wybrane problemy /
2705   2001300049667 TM.4966 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : wybrane problemy /
2706   2001200100055 T.10005 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
2707   2001300055385 TM.5538 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
2708   2001300055392 TM.5539 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
2709   2001300055408 TM.5540 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
2710   2001300055415 TM.5541 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
2711   2001300056801 TM.5680 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
2712   2001200115615 T.11561 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : gospodarcze wyzwania XXI wieku / Oleksiuk, Adam.
2713   2001300081988 TM.8198 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
2714   2001300081889 TM.8188 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
2715   2001200063473 T.6347 Międzynarodowe stosunki gospodarcze T.1 / KRUGMAN, PAUL R.
2716   2001200063480 T.6348 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria i praktyka . T.2 / KRUGMAN, PAUL R.
2717   2001200077364 T.7736 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia / Biernat, Janusz
2718   2001200090646 T.9064 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian
2719   2001200091421 T.9142 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian
2720   2001200094408 T.9440 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz
2721   2001300048714 TM.4871 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz
2722   2001200100901 T.10090 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia /
2723   2001300057525 TM.5752 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia /
2724   2001300057532 TM.5753 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia /
2725   2001300057549 TM.5754 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia /
2726   2001300057556 TM.5755 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia /
2727   2001300081834 TM.8183 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia /
2728   2001200118678 T.11867 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian
2729   2001200090110 T.9011 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2730   2001300042941 TM.4294 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2731   2001300044617 TM.4461 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2732   2001300044624 TM.4462 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2733   2001300044631 TM.4463 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2734   2001200090653 T.9065 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam
2735   2001300050427 TM.5042 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2736   2001300051059 TM.5105 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2737   2001200109546 T.10954 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2738   2001300072696 TM.7269 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2739   2001300081995 TM.8199 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2740   2001300081841 TM.8184 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2741   2001300081858 TM.8185 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2742   2001200123863 T.12386 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2743   2001300087799 TM.8779 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2744   2001300087805 TM.8780 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2745   2001300089809 TM.8980 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2746   2001300091925 TM.9192 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2747   2001300104281 TM.10428 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2748   2001300104298 TM.10429 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
2749   2001200061264 T.6126 Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków : praca zbiorowa /
2750   2001200093968 T.9396 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku /
2751   2001200077739 T.7773 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku /
2752   2001300021922 TM.2192 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku /
2753   2001300081766 TM.8176 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku /
2754   2001300082008 TM.8200 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku /
2755   2001300001498 TM.149 Międzynarodowy obrót usługowy / KŁOSIŃSKI, KAZIMIERZ ALBIN
2756   2001200068829 T.6882 Międzynarodowy obrót usługowy / KŁOSIŃSKI, KAZIMIERZ ALBIN
2757   2001300096562 TM.9656 Międzynarodowy obrót usługowy / KŁOSIŃSKI, KAZIMIERZ ALBIN
2758   2001200171444 T.17144 Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych : problemy praktyki : praca zbiorowa /
2759   2001200196942 T.19694 Możesz być bogaty czyli Jak Szwajcarzy osiągnęli sukces / Koydl, Wolfgang
2760   2001200115660 T.11566 NAFTA : nowe "wyzwanie amerykańskie"? / Chrzanowski, Ignacy Henryk.
2761   2001200196843 T.19684 Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego /
2762   2001200076671 T.7667 Organizacje międzynarodowe : założenia, cele, działalność : podręcznik akademicki / LATOSZEK, EWA
2763   2001200115691 T.11569 Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg /
2764   2001200132940 T.13294 Podbój świata po chińsku / Cardenal, Juan Pablo
2765   2001200052194 T.5219 Polityka nowej Europy : od Atlantyku do Uralu / BUDGE, IAN
2766   2001200115424 T.11542 Polityka rolna w warunkach globalizacji : doświadczenia GATT/WTO / Czyżewski, Andrzej
2767   2001200015229 T.1522 Polska w organizacjach międzynarodowych /
2768   2001200133039 T.13303 Praca i kapitał w gospodarce /
2769   2001300097323 TM.9732 Praca i kapitał w gospodarce /
2770   2001300103499 TM.10349 Praca i kapitał w gospodarce /
2771   2001200069277 T.6927 Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej /
2772   2001300016034 TM.1603 Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej /
2773   2001300112859 TM.11285 Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej /
2774   2001300096678 TM.9667 Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej /
2775   2001200069215 T.6921 Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa /
2776   2001200088926 T.8892 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa /
2777   2001200145629 T.14562 Reakcje rynku na kryzys finansowy /
2778   2001200146022 T.14602 Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej / Czarny, Elżbieta
2779   2001300104090 TM.10409 Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej / Czarny, Elżbieta
2780   2001300104106 TM.10410 Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej / Czarny, Elżbieta
2781   2001200126840 T.12684 Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych : przykład sektora motoryzacyjnego / Rosińska-Bukowska, Magdalena.
2782   2001200093159 T.9315 Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce / Bieliński, Jerzy
2783   2001200013805 T.1380 Rynki międzynarodowe : (organizacja-struktury) / Wojciechowski, Henryk
2784   2001200013812 T.1381 Rynki międzynarodowe : (organizacja-struktury) / Wojciechowski, Henryk
2785   2001200013829 T.1382 Rynki międzynarodowe : (organizacja-struktury) / Wojciechowski, Henryk
2786   2001200142017 T.14201 Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / Hampden-Turner, Charles
2787   2001200187278 T.18727 Sprawność procesów gospodarczych w Polsce i na świecie w warunkach globalnego kryzysu : praca zbiorowa /
2788   2001200083402 T.8340 Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa /
2789   2001200141782 T.14178 Stosunki Wschód-Zachód a Europa Środkowa /
2790   2001200115332 T.11533 Szalone lata dziewięćdziesiąte : nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata / Stiglitz, Joseph E.
2791   2001200118203 T.11820 Teoria i polityka wzrostu gospodarczego : osiągnięcia i doświadczenia /
2792   2001200134319 T.13431 Udział Polski w organizacjach międzynarodowych /
2793   2001300106599 TM.10659 Udział Polski w organizacjach międzynarodowych /
2794   2001200127335 T.12733 Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych / Ślepko, Marcin
2795   2001200084744 T.8474 Wpływ zmian w polityce ekonomicznej i globalizacji na postęp techniczny i konkurencyjność gospodarki Wielkiej Brytanii / CIBOROWSKI, ROBERT
2796   2001200184536 T.18453 Wprowadzenie do międzynarodowych stosunków gospodarczych / Kłosiński, Kazimierz Albin
2797   2001200119330 T.11933 Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna
2798   2001300090874 TM.9087 Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna
2799   2001300096388 TM.9638 Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna
2800   2001200015731 T.1573 Współczesna gospodarka światowa /
2801   2001200015748 T.1574 Współczesna gospodarka światowa /
2802   2001200025716 T.2571 Współczesna gospodarka światowa /
2803   2001200025723 T.2572 Współczesna gospodarka światowa /
2804   2001200102264 T.10226 Współpraca i rozwój ekonomiczny w kontekście europejskim : doświadczenia Polski i Ukrainy /
2805   2001200102349 T.10234 Wyzwania technologiczne - prognozy i strategie / Kasprzak, Wacław
2806   2001200080050 T.8005 Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna / Bożyk, Paweł
2807   2001300026514 TM.2651 Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna / Bożyk, Paweł
2808   2001200079986 T.7998 Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Świerkocki, Janusz.
2809   2001200189685 T.18968 Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw /
 
Ubezpieczenia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2810   2001200135767 T.13576 Adaptacja niektórych ubezpieczeń gospodarczych w Polsce do wymogów Unii Europejskiej / Iwaszkiewicz, Zenon.
2811   2001200125331 T.12533 Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej : teoria i praktyka / Monkiewicz, Marek.
2812   2001200116018 T.11601 Bezpieczeństwo własne i majątku : przezorny, ubezpieczony, bogaty / Lipiński, Marek
2813   2001200188121 T.18812 Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej : pojęcie, cechy, struktura / Manikowski, Piotr.
2814   2001200201172 T.20117 Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II : problematyka prawna / Baranowska-Zając, Wioleta.
2815   2001300058607 TM.5860 E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych / Czaplewski, Maciej.
2816   2001200105883 T.10588 Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych / Dybał, Mariusz.
2817   2001200211379 T.21137 Finanse z perspektywy młodego badacza : współczesne problemy ubezpieczeń i bankowości /
2818   2001200118333 T.11833 Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych : teoria i praktyka / Gąsiorkiewicz, Lech
2819   2001200066221 T.6622 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : materiały konferencyjne, Poznań, 14-17 września 2000 roku. T. 3, Ubezpieczenia /
2820   2001200096464 T.9646 Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności : praca zbiorowa. T. 3, Ubezpieczenia /
2821   2001200089497 T.8949 Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń /
2822   2001200069581 T.6958 Fundusze emerytalne : jak efektywnie pomnażać majątek ich członków / AMBACHTSHEER, KEITH P.
2823   2001200131479 T.13147 Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym / Gołąb, Paweł.
2824   2001200211683 T.21168 Internet w działalności ubezpieczeniowej w Polsce : ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji /
2825   2001200091995 T.9199 Jednolity rynek ubezpieczeniowy wspólnoty europejskiej : podstawowe swobody LEMKOWSKA, MALWINA
2826   2001200087417 T.8741 Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej : procesy rozwoju i integracji /
2827   2001200200137 T.20013 Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych /
2828   2001200147005 T.14700 Medycyna ubezpieczeniowa : underwriting, orzecznictwo, ubezpieczenia zdrowotne /
2829   2001200130694 T.13069 Metody aktuarialne : zastosowania matematyki w ubezpieczeniach / Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja.
2830   2001200044977 T.4497 Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych /
2831   2001200084430 T.8443 Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia /
2832   2001200039171 T.3917 Niebezpieczne ubezpieczenia / KORWIN-MIKKE, JANUSZ
2833   2001200130847 T.13084 Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka : otwarte fundusze emerytalne /
2834   2001200086632 T.8663 Obowiązkowe fundusze emerytalne : świat i Polska / Marska-Dzioba, Natalia.
2835   2001200120466 T.12046 Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro i małych przedsiębiorstw / Bera, Anna.
2836   2001200188732 T.18873 OFE : katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce / Oręziak, Leokadia
2837   2001200009716 T.971 Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych / Łańcucki, Jerzy.
2838   2001200055447 T.5544 Podstawy ubezpieczeń T.2, Produkty /
2839   2001200025815 T.2581 Podstawy ubezpieczeń : podręcznik. T. 1, Mechanizmy i funkcje /
2840   2001200073304 T.7330 Podstawy ubezpieczeń : przewodnik / HRYSZKO, ANNA
2841   2001200075230 T.7523 Podstawy ubezpieczeń : podręcznik. T. 3, Przedsiębiorstwo /
2842   2001200009860 T.986 Poradnik agenta ubezpieczeń / SZYMAŃSKA, KRYSTYNA
2843   2001200051883 T.5188 Poradnik dla ubezpieczających się na życie : ubezpieczenia: mieszane, z funduszem inwestycyjnym, pracownicze i posa gowe, planowanie własnych programów ubezpieczeniowych, ocena ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, słownik pojęć ubezpieczeniowych / GADKOWSKI, MIECZYSŁAW
2844   2001200209185 T.20918 Pośrednictwo ubezpieczeniowe w rozwoju ubezpieczeń na życie / Sipińska, Grażyna.
2845   2001200078811 T.7881 Prawo ubezpieczeń : ustawy z komentarzem /
2846   2001200020766 T.2076 Prawo ubezpieczeń gospodarczych / Kęszycka, Barbara.
2847   2001200069772 T.6977 Prawo zabezpieczenia społecznego : ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna / JOŃCZYK, JAN
2848   2001200075124 T.7512 Problemy i kierunki unormowań rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce : Warszawa,22 marca 2002 r /
2849   2001200089718 T.8971 Propedeutyka rynku usług ubezpieczeniowych / Obstawski, Zdzisław
2850   2001200150784 T.15078 Prywatyzacja emerytur : transnarodowa kampania na rzecz reformy zabezpieczenia społecznego / Orenstein, Mitchell Alexander.
2851   2001200072079 T.7207 Przestępczość na rynku ubezpieczeń / Jaroch, Waldemar.
2852   2001200207747 T.20774 Przestępczość ubezpieczeniowa : uwarunkowania, skala, przeciwdziałanie / Bera, Anna.
2853   2001200138027 T.13802 Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na życie : ryzyko - popyt - zysk / Śliwiński, Adam.
2854   2001200071195 T.7119 Rating ubezpieczeniowy / JAWORSKI, WITOLD
2855   2001200126802 T.12680 Reasekuracja : klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubezpieczeniowego / Małek, Aleksandra.
2856   2001200004735 T.473 Reasekuracja a rynek ubezpieczeń / Ciuman, Krystyna.
2857   2001200006791 T.679 Reklama ubezpieczeń / SARAPATA, JAN J.
2858   2001200098918 T.9891 Rozwój rynku ubezpieczeń / Bernat, Tomasz.
2859   2001200079528 T.7952 Rynek usług ubezpieczeniowych /
2860   2001300005281 TM.528 Ryzyko ubezpieczeniowe : taryfy - budowa i optymalizacja / ŚLIWIŃSKI, ADAM
2861   2001200072031 T.7203 Sprzedaż ubezpieczeń : kurs mistrzowski / NASSALSKI, PAWEŁ
2862   2001200075148 T.7514 System emerytalny / Góra, Marek.
2863   2001200108327 T.10832 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe /
2864   2001200134159 T.13415 System ubezpieczeń społecznych : zagadnienia podstawowe /
2865   2001200136023 T.13602 Systemy emerytalne a poziom zabezpieczenia materialnego emerytów / Czepulis-Rutkowska, Zofia.
2866   2001200079603 T.7960 Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej /
2867   2001200067433 T.6743 Systemy i reformy emerytalne Wielka Brytania, Szwecja, Włochy, Węgry i Polska : raport końcowy projektu Phare ACE Programme 1995 Nr P95-2139-R /
2868   2001200189203 T.18920 Systemy ubezpieczeń : aspekty finansowe /
2869   2001200134203 T.13420 Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC : analiza rynku /
2870   2001200044168 T.4416 Szkolenie sprzedawców ubezpieczeń / FESNAK, ANDRZEJ
2871   2001200044182 T.4418 Techniki sprzedaży ubezpieczeń : poradnik agenta / NASSALSKI, PAWEŁ
2872   2001200086144 T.8614 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" : zarys dziejów (1920 - 2000 ) / Adamowski, Janusz Włodzimierz
2873   2001200057441 T.5744 Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe / Sułkowska, Wanda
2874   2001200063268 T.6326 Ubezpieczenia : rynek i ryzyko : praca zbiorowa /
2875   2001200098789 T.9878 Ubezpieczenia : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 /
2876   2001200111273 T.11127 Ubezpieczenia : podręcznik akademicki /
2877   2001200143144 T.14314 Ubezpieczenia /
2878   2001200199547 T.19954 Ubezpieczenia /
2879   2001200201196 T.20119 Ubezpieczenia / Bednarczyk, Teresa Hanna.
2880   2001200199295 T.19929 Ubezpieczenia ekologiczne / Maśniak, Dorota.
2881   2001200084577 T.8457 Ubezpieczenia finansowe : gwarancje ubezpieczeniowe : ubezpieczenia transakcji kredytowych / KUKIEŁKA, JACEK
2882   2001200075223 T.7522 Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe /
2883   2001200095092 T.9509 Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorców / Bera, Anna.
2884   2001200135262 T.13526 Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne /
2885   2001200021312 T.2131 Ubezpieczenia gospodarcze /
2886   2001200127328 T.12732 Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne /
2887   2001200201202 T.20120 Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce /
2888   2001200070969 T.7096 Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej /
2889   2001200211096 T.21109 Ubezpieczenia i finanse - nowe perspektywy /
2890   2001200091971 T.9197 Ubezpieczenia komunikacyjne /
2891   2001200057250 T.5725 Ubezpieczenia komunikacyjne / Wąsiewicz, Andrzej
2892   2001200190230 T.19023 Ubezpieczenia komunikacyjne OC w Europie i w Polsce : aktualne problemy /
2893   2001200044175 T.4417 Ubezpieczenia majątku i zysku firmy / JĘKSA, ZBIGNIEW
2894   2001200031380 T.3138 Ubezpieczenia majątku i zysku firmy. JĘKSA ZBIGNIEW
2895   2001200078804 T.7880 Ubezpieczenia na życie : teoria i praktyka / Stroiński, Eugeniusz.
2896   2001200113093 T.11309 Ubezpieczenia non-life /
2897   2001200143151 T.14315 Ubezpieczenia obowiązkowe / Orlicki, Marcin.
2898   2001200089541 T.8954 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej / NOWAKOWSKI, LESZEK
2899   2001200118364 T.11836 Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej : skuteczność i efektywność / Kawiński, Marcin.
2900   2001200075247 T.7524 Ubezpieczenia społeczne : praktyczne omówienie z orzecznictwem / KRAJEWSKI, ANDRZEJ
2901   2001200129827 T.12982 Ubezpieczenia społeczne : repetytorium / Szyburska-Walczak, Grażyna.
2902   2001200135668 T.13566 Ubezpieczenia społeczne 2013 /
2903   2001200136597 T.13659 Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem rzeczowym /
2904   2001200021640 T.2164 Ubezpieczenia transportowe / Górski, Władysław
2905   2001200069758 T.6975 Ubezpieczenia w firmie w 2002 roku / ZIÓŁKOWSKI, PAWEŁ
2906   2001200074516 T.7451 Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej : praca zbiorowa. 4 /
2907   2001200189319 T.18931 Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji / Sobczyk, Mieczysław
2908   2001200071294 T.7129 Ubezpieczenia w Unii Europejskiej /
2909   2001200212109 T.21210 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej / Kwiecień, Ilona
2910   2001200118326 T.11832 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 2, Zastosowania /
2911   2001200141072 T.14107 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 1, Podstawy /
2912   2001200075674 T.7567 Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji /
2913   2001200072185 T.7218 Ubezpieczenie emerytalne : trzy filary / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2914   2001200082245 T.8224 Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki / MUSZALSKI, WOJCIECH
2915   2001200055140 T.5514 Vademecum ubezpieczeń komunikacyjnych / MAKOWSKI, ANDRZEJ
2916   2001200132414 T.13241 Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy / Bednarczyk, Teresa Hanna.
2917   2001200081149 T.8114 Zagadnienia prawne i ekonomiczne systemu emerytalnego /
2918   2001200138317 T.13831 Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym / Rutecka-Góra, Joanna.
2919   2001200029455 T.2945 Zarządzanie finansami ubezpieczeń. MONKIEWICZ JAN
2920   2001200072543 T.7254 Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia / Williams, C. Arthur
2921   2001200044915 T.4491 Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach /
 
Prawo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2922   2001200144516 T.14451 A collection of labour law acts and ordinances : [bilingual edition] = Prawo pracy - zbiór ustaw i rozporządzeń : [wydanie dwujęzyczne] /
2923   2001200143557 T.14355 Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce / Teszner, Krzysztof.
2924   2001200117381 T.11738 Akcja - prawo podmiotowe / Popiołek, Wojciech.
2925   2001200148798 T.14879 Apelacja w postępowaniu cywilnym / Ereciński, Tadeusz
2926   2001200140273 T.14027 Arbitraż handlowy /
2927   2001200131806 T.13180 Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 1 /
2928   2001200131813 T.13181 Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2 /
2929   2001200117466 T.11746 Autor i prawo do autorstwa / Jankowska, Marlena.
2930   2001200116841 T.11684 Charakter prawny regulacji dotyczących zabezpieczeń technicznych utworów / Matlak, Andrzej
2931   2001200204661 T.20466 Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych / Tomczyk, Sławomir.
2932   2001200192487 T.19248 Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych : analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015 / Bożek, Wojciech.
2933   2001200138799 T.13879 Egzekucja i dochodzenie roszczeń na arenie międzynarodowej na przykładzie wybranych krajów : praktyczny poradnik / Świeca, Jacek
2934   2001200145322 T.14532 Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej / Węgrzynowski, Łukasz.
2935   2001300021779 TM.2177 Elementy prawa : wstęp do prawa cywilnego / Górski, Władysław
2936   2001200074387 T.7438 Elementy prawa dla ekonomistów / SIUDA, WOJCIECH
2937   2001200108174 T.10817 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
2938   2001200148866 T.14886 Europa przedsiębiorców /
2939   2001200131271 T.13127 Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym / Banaś, Natalia
2940   2001200150029 T.15002 Europejskie prawo finansowe / Bąk, Jacek
2941   2001200098512 T.9851 Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
2942   2001200125713 T.12571 Europejskie prawo podatkowe / Lipniewicz, Rafał.
2943   2001200131288 T.13128 Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne /
2944   2001200131295 T.13129 Europejskie prawo spółek : zasady prawa europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek / Opalski, Adam.
2945   2001200131301 T.13130 Europejskie prawo spółek : teksty jednolite /
2946   2001200135446 T.13544 Europejskie prawo upadłościowe : komentarz / Zedler, Feliks.
2947   2001200116629 T.11662 Europejskie prawo wzorów przemysłowych / Poźniak-Niedzielska, Maria.
2948   2001200135163 T.13516 Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych w prawie polskim / Sokołowski, Marcin
2949   2001200140143 T.14014 Filozofia prawa / Tokarczyk, Roman Andrzej
2950   2001200120367 T.12036 Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym / Maziarz-Charuza, Agnieszka.
2951   2001200140327 T.14032 Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne / Szanciło, Tomasz.
2952   2001200116810 T.11681 Fotograf, fotografia, prawo / Orżewski, Wojciech.
2953   2001200116759 T.11675 Geograficzne oznaczenia pochodzenia : studium z prawa wspólnotowego i prawa polskiego / Całka, Edyta.
2954   2001200145377 T.14537 Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego / Matusiak, Ireneusz.
2955   2001200060458 T.6045 Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej /
2956   2001200116872 T.11687 Hipoteka po nowelizacji : komentarz /
2957   2001300098733 TM.9873 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna
2958   2001200141232 T.14123 Infrastruktura /
2959   2001200117404 T.11740 Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej / Oplustil, Krzysztof
2960   2001300092427 TM.9242 Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej / Zalisko, Marek.
2961   2001200142123 T.14212 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan
2962   2001200112393 T.11239 Instytucje i usługi finansowe /
2963   2001200135521 T.13552 Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym /
2964   2001200146879 T.14687 Intuicja prawnicza : w stronę zewnętrznej integracji teorii prawa / Pietrzykowski, Tomasz
2965   2001200140860 T.14086 Ius mercatorum, lex mercatoria : z dziejów i współczesności prawa handlowego : materiały konferencji poświęconej przeszłości i teraźniejszości prawa handlowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 9 - 11 marca 2009 r. /
2966   2001200140372 T.14037 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : komentarz /
2967   2001200209239 T.20923 KC, KRO - Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /
2968   2001200135569 T.13556 Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego /
2969   2001200140389 T.14038 Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe /
2970   2001200150036 T.15003 Klauzula generalna rozsądku w prawie prywatnym / Rott-Pietrzyk, Ewa
2971   2001200051890 T.5189 Kodeks celny : komentarz / Prusak, Feliks
2972   2001200097058 T.9705 Kodeks cywilny : komentarz /
2973   2001200108839 T.10883 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
2974   2001200126604 T.12660 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
2975   2001200150050 T.15005 Kodeks cywilny : komentarz. T. 1, | Część ogólna, Przepisy wprowadzające (art. I-LXV PWKC). | Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1-352 KC) /
2976   2001200150067 T.15006 Kodeks cywilny : komentarz. T. 2, Zobowiązania : (art. 353-921 16 KC) /
2977   2001200150074 T.15007 Kodeks cywilny : komentarz. T. 3, Spadki : (art. 922-1088 KC) /
2978   2001200185984 T.18598 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
2979   2001200190810 T.19081 Kodeks cywilny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
2980   2001200203299 T.20329 Kodeks cywilny : nowy 2017 /
2981   2001200119958 T.11995 Kodeks cywilny /
2982   2001200170829 T.17082 Kodeks cywilny /
2983   2001200187742 T.18774 Kodeks cywilny /
2984   2001200208126 T.20812 Kodeks cywilny /
2985   2001200187421 T.18742 Kodeks cywilny oraz przepisy wprowadzające.
2986   2001200135781 T.13578 Kodeks cywilny oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wraz z indeksem rzeczowym /
2987   2001200135989 T.13598 Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym /
2988   2001200119965 T.11996 Kodeks cywilny.
2989   2001200204258 T.20425 Kodeks postępowania administracyjnego i inne teksty prawne : teksty jednolite /
2990   2001200023002 T.2300 Kodeks postępowania cywilnego /
2991   2001200208133 T.20813 Kodeks postępowania cywilnego ze schematami / Rylski, Piotr.
2992   2001200189883 T.18988 Kodeks postępowania cywilnego: przepisy wprowadzające, skorowidz /
2993   2001200049590 T.4959 Kodeks pracy : komentarz / GERSDORF, MAŁGORZATA
2994   2001200080333 T.8033 Kodeks pracy : komentarz /
2995   2001200116865 T.11686 Kodeks pracy : komentarz / Iwulski, Józef.
2996   2001200148897 T.14889 Kodeks pracy : komentarz / Iwulski, Józef.
2997   2001200170812 T.17081 Kodeks pracy /
2998   2001200104534 T.10453 Kodeks pracy 2009 : najnowszy stan prawny, komentarz do zmian, skorowidz /
2999   2001200130304 T.13030 Kodeks pracy i inne akty prawne : teksty jednolite /
3000   2001200104961 T.10496 Kodeks pracy, wynagrodzenia, urlopy i czas pracy, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe, Państwowa Inspekcja Pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, koszty sądowe i sądownictwo pracy : ze skorowidzem /
3001   2001200069819 T.6981 Kodeks spółek handlowych : objaśnienia / KIDYBA, ANDRZEJ
3002   2001200117435 T.11743 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
3003   2001200130311 T.13031 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
3004   2001200104985 T.10498 Kodeks spółek handlowych 2006 /
3005   2001200083372 T.8337 Kodeks spółek handlowych i inne teksty prawne : teksty jednolite /
3006   2001200112003 T.11200 Kodeks spółek handlowych z hasłami i skorowidzem /
3007   2001200113451 T.11345 Kodeks spółek handlowych ze schematami / Zamojski, Łukasz.
3008   2001200208140 T.20814 Kodeks spółek handlowych ze schematami / Zamojski, Łukasz.
3009   2001200208157 T.20815 Kodeks spółek handlowych ze schematami / Zamojski, Łukasz.
3010   2001200124891 T.12489 Kodeks spółek handlowych. komentarz do artykułów 1-150 / T. 1, Przepisy ogólne, spółki osobowe :
3011   2001200114069 T.11406 Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie w sprawach gospodarczych : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
3012   2001200135583 T.13558 Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym / Kunert-Diallo, Agnieszka.
3013   2001200091193 T.9119 Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji : kodeks cywilny, prawo przewozowe, CMR / Górski, Władysław
3014   2001200199332 T.19933 Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym / Jacyszyn, Jerzy
3015   2001300006301 TM.630 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Skrzydło, Wiesław
3016   2001200116728 T.11672 Konsument a reklama : studium cywilnoprawne / Malarewicz, Agnieszka.
3017   2001200130397 T.13039 Kontrola rządowa w administracji publicznej : poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych / Antoniak, Marcin.
3018   2001200136375 T.13637 Konwencja NZ o prawie morza z 1982 r. : w piętnastą rocznicę wejścia w życie = UN Convention on the Law of the Sea of 1982 : in the fiftheen anniversary of the entry into force /
3019   2001200130410 T.13041 Kredyt konsumencki : komentarz / Czech, Tomasz
3020   2001200125003 T.12500 Leksykon pracodawcy 2012 : prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z / Kosacka-Olszewska, Dorota.
3021   2001200116834 T.11683 Licencja na używanie znaku towarowego : studium prawnoporównawcze / Załucki, Mariusz.
3022   2001200145483 T.14548 Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy / Pecyna, Marlena.
3023   2001200130717 T.13071 Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i administracyjnych / Cempura, Aleksandra.
3024   2001200130748 T.13074 Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzeń rzymskich: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych ("Rzym I") oraz rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Czepelak, Marcin.
3025   2001200116643 T.11664 Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym / Matys, Justyna.
3026   2001300094339 TM.9433 Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi / Mroczkowski, Rafał.
3027   2001200130816 T.13081 Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością / Pinior, Piotr.
3028   2001200116544 T.11654 Naruszenia praw autorskich w internecie : aspekty prawne i procedury dochodzenia roszczeń / Kowalczuk-Szymańska, Magdalena.
3029   2001200135699 T.13569 Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym / Świerczyński, Marek.
3030   2001200146237 T.14623 Naruszenie zobowiązania w świetle harmonizacji prawa zobowiązań : studium prawnoporównawcze / Pecyna, Marlena.
3031   2001200116636 T.11663 Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej / Jasińska, Katarzyna
3032   2001200147029 T.14702 Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard
3033   2001200146275 T.14627 Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej / Habryn-Motawska, Ewa.
3034   2001200060816 T.6081 Nowe prawo gospodarcze i handlowe : praktyczny komentarz, nowe typy umów, podstawowe akty prawne / JACYSZYN, JERZY
3035   2001200204647 T.20464 Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej / Szostek, Dariusz.
3036   2001200136450 T.13645 O żegludze i prawie morskim : wspomnienia i refleksje / Łopuski, Jan
3037   2001200144622 T.14462 Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej / Mikłaszewicz, Przemysław.
3038   2001200130922 T.13092 Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych / Ciszewski, Jan.
3039   2001200193439 T.19343 Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej / Białkowski, Marek
3040   2001200144646 T.14464 Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Banyś, Tomasz A. J.
3041   2001200206610 T.20661 Ochrona praw wierzycieli w Polsce : wymiar ekonomiczny, koszty transakcyjne, prawne formy zabezpieczeń, informatyzacja sądownictwa /
3042   2001200144950 T.14495 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R.
3043   2001200214073 T.21407 Ochrona własności intelektualnej / Michniewicz, Grzegorz.
3044   2001200150128 T.15012 Odpowiedzialność przedkontraktowa / Kocot, Wojciech
3045   2001200201684 T.20168 Odpowiedzialność zarządu spółki / Świeca, Jacek
3046   2001200140419 T.14041 Odpowiedzialność zarządzających za zobowiązania Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych i Spółki Europejskiej / Siwik, Lidia.
3047   2001200130953 T.13095 Odzyskiwanie długów w kryzysie : przewodnik dla przedsiębiorcy / Grzechnik, Łukasz.
3048   2001200130960 T.13096 Ogłoszenie upadłości : skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym / Kruczalak-Jankowska, Joanna.
3049   2001200099335 T.9933 Opcje i transakcje terminowe : zagadnienia prawne / Chłopecki, Aleksander.
3050   2001200116742 T.11674 Open content : zagadnienia prawne / Wasilewski, Piotr.
3051   2001200187315 T.18731 Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa / Wronkowska, Sławomira
3052   2001200075179 T.7517 Podstawowe zagadnienia prawa pracy / MAK, KATARZYNA ANNA
3053   2001200126192 T.12619 Podstawy prawa cywilnego /
3054   2001200132964 T.13296 Podstawy prawa dla ekonomistów : podręcznik dla studentów ekonomii, zarządzania i administracji / Filipowicz, Andrzej
3055   2001200137792 T.13779 Podstawy prawa dla ekonomistów /
3056   2001200141874 T.14187 Podstawy prawa gospodarczego / Jacyszyn, Jerzy
3057   2001200144684 T.14468 Podstawy prawa intertemporalnego : zmiany przepisów a problemy stosowania prawa / Pietrzykowski, Tomasz.
3058   2001200189814 T.18981 Podstawy prawa w Polsce : prawo dla nieprawników / Nowak, Maciej Jacek.
3059   2001200145568 T.14556 Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym / Etel, Maciej.
3060   2001200092855 T.9285 Polish commercial companies code : bilingual edition Polish-English /
3061   2001200099700 T.9970 Polskie prawo finansowe : finanse publiczne / Chojna-Duch, Elżbieta.
3062   2001200133008 T.13300 Polskie prawo handlowe /
3063   2001200171277 T.17127 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
3064   2001200069727 T.6972 Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej : między neutralnością a zaangażowaniem / Dudzik, Sławomir.
3065   2001200204265 T.20426 Pomoc publiczna / Postuła, Igor.
3066   2001200138713 T.13871 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie : komentarz / Modzelewska-Wąchal, Elżbieta.
3067   2001200213274 T.21327 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym /
3068   2001200204050 T.20405 Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne / Kmiecik, Zbigniew R.
3069   2001200137822 T.13782 Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców / Michnik, Agnieszka.
3070   2001200137839 T.13783 Postępowanie w sprawach upadłościowych i rejestrowych / Marszałkowska-Krześ, Elwira.
3071   2001200144455 T.14445 Pozakodeksowe umowy handlowe /
3072   2001200144462 T.14446 Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji / Sieradzka, Małgorzata.
3073   2001200126321 T.12632 Pożytek publiczny i wolontariat : komentarz do zmienionych przepisów / Jaśkiewicz, Paweł.
3074   2001200088254 T.8825 Prawne aspekty e-biznesu /
3075   2001200118272 T.11827 Prawny model regulacji sektorowej / Hoff, Waldemar.
3076   2001200171123 T.17112 Prawo administracyjne : zarys wykładu części szczególnej / Maciejko, Wojciech.
3077   2001200135217 T.13521 Prawo autorskie /
3078   2001200137853 T.13785 Prawo autorskie / Barta, Janusz
3079   2001200116605 T.11660 Prawo autorskie w administracji publicznej / Brzozowska, Monika.
3080   2001200147074 T.14707 Prawo bankowe : komentarz /
3081   2001200126390 T.12639 Prawo bankowe / Ofiarski, Zbigniew
3082   2001200137860 T.13786 Prawo bankowe / Ofiarski, Zbigniew
3083   2001200126406 T.12640 Prawo bilansowe a prawo podatkowe /
3084   2001200185892 T.18589 Prawo cywilne - część ogólna
3085   2001200133046 T.13304 Prawo cywilne - część ogólna /
3086   2001200185908 T.18590 Prawo cywilne - część ogólna /
3087   2001200116780 T.11678 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 1 /
3088   2001200116797 T.11679 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 2 /
3089   2001200116803 T.11680 Prawo cywilne : orzecznictwo. T. 3 /
3090   2001200133053 T.13305 Prawo cywilne : część ogólna i prawo rzeczowe : kazusy / Mróz, Teresa
3091   2001200137884 T.13788 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania / Łuc, Michał.
3092   2001200144493 T.14449 Prawo cywilne : część ogólna, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki / Piaskowska, Olga Maria.
3093   2001200187513 T.18751 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam.
3094   2001200200885 T.20088 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław
3095   2001200137877 T.13787 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
3096   2001200088025 T.8802 Prawo europejskie : zarys wykładu /
3097   2001200141584 T.14158 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
3098   2001200107481 T.10748 Prawo finansowe / Ofiarski, Zbigniew
3099   2001200116162 T.11616 Prawo finansowe /
3100   2001300062963 TM.6296 Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej / Fedorowicz, Magdalena.
3101   2001200133060 T.13306 Prawo gospodarcze : kompendium / Olszewski, Jan
3102   2001300015600 TM.1560 Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Kufel, Jan
3103   2001200095504 T.9550 Prawo gospodarcze i handlowe : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
3104   2001200133077 T.13307 Prawo gospodarcze prywatne /
3105   2001200104992 T.10499 Prawo gospodarcze w schematach i przykładach / Kufel, Jan
3106   2001200126413 T.12641 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej
3107   2001200137891 T.13789 Prawo handlowe /
3108   2001200113468 T.11346 Prawo handlowe dla ekonomistów / Kruczalak, Kazimierz
3109   2001200137907 T.13790 Prawo handlowe dla ekonomistów / Dąbek, Paweł
3110   2001200137914 T.13791 Prawo handlowe XXI wieku : czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji : księga jubileuszowa profesora Józefa Okolskiego /
3111   2001200115745 T.11574 Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia /
3112   2001200126420 T.12642 Prawo i ład społeczny : integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności : artykuły i szkice /
3113   2001200133091 T.13309 Prawo integracji : Konstytucja dla Europy / Brodecki, Zdzisław
3114   2001200192234 T.19223 Prawo koncernowe / Włodyka, Stanisław
3115   2001200115752 T.11575 Prawo konkurencji a regulacja sektorowa / Szydło, Marek
3116   2001200147081 T.14708 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : komentarz /
3117   2001200193392 T.19339 Prawo obce w doktrynie prawa polskiego /
3118   2001300103505 TM.10350 Prawo ochrony różnorodności biologicznej /
3119   2001200116704 T.11670 Prawo papierów wartościowych /
3120   2001200123269 T.12326 Prawo podatkowe : część ogólna : [repetytorium] / Żurawska, Dominika.
3121   2001200123283 T.12328 Prawo podatkowe /
3122   2001200203305 T.20330 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
3123   2001200203626 T.20362 Prawo podatkowe w Polsce : podręcznik akademicki /
3124   2001200113109 T.11310 Prawo pracy : zarys wykładu /
3125   2001200135224 T.13522 Prawo pracy : repetytorium / Rycak, Magdalena Barbara.
3126   2001200189876 T.18987 Prawo pracy : minirepetytorium / Derlacz-Wawrowska, Marta.
3127   2001200111129 T.11112 Prawo pracy / Florek, Ludwik.
3128   2001200133107 T.13310 Prawo pracy / Florek, Ludwik.
3129   2001200135231 T.13523 Prawo pracy / Liszcz, Teresa
3130   2001200108334 T.10833 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej / Niedziński, Tomasz.
3131   2001200103605 T.10360 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Salwa, Zbigniew
3132   2001200144523 T.14452 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Gonet, Karolina.
3133   2001200150159 T.15015 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce /
3134   2001200117497 T.11749 Prawo prasowe : komentarz /
3135   2001200197673 T.19767 Prawo prywatne międzynarodowe / Pazdan, Maksymilian
3136   2001200117336 T.11733 Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek / Gawrysiak-Zabłocka, Aleksandra.
3137   2001200071591 T.7159 Prawo przewozowe : komentarz / Kolarski, Albin.
3138   2001200104428 T.10442 Prawo przewozowe : komentarz / Szanciło, Tomasz.
3139   2001200133114 T.13311 Prawo rodzinne i opiekuńcze /
3140   2001200133121 T.13312 Prawo rodzinne i opiekuńcze /
3141   2001200133138 T.13313 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward
3142   2001200185915 T.18591 Prawo rzeczowe /
3143   2001200185922 T.18592 Prawo rzeczowe /
3144   2001200208256 T.20825 Prawo rzeczowe / Dadańska, Katarzyna Anna.
3145   2001200128066 T.12806 Prawo sektora pozarządowego : analiza funkcjonalna / Kisilowski, Maciej.
3146   2001200147098 T.14709 Prawo spadkowe /
3147   2001200084959 T.8495 Prawo spółek / Pyzioł, Wojciech.
3148   2001200117350 T.11735 Prawo spółek kapitałowych /
3149   2001200117367 T.11736 Prawo spółek kapitałowych /
3150   2001200117343 T.11734 Prawo spółek osobowych /
3151   2001200133145 T.13314 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Piątek, Stanisław
3152   2001200072192 T.7219 Prawo ubezpieczeń gospodarczych / KOWALEWSKI, EUGENIUSZ
3153   2001200016448 T.1644 Prawo ubezpieczeń morskich / Brodecki, Zdzisław
3154   2001200133152 T.13315 Prawo umów handlowych /
3155   2001200192203 T.19220 Prawo Unii Europejskiej : wybór dokumentów /
3156   2001200133169 T.13316 Prawo upadłościowe i naprawcze / Flaga-Gieruszyńska, Kinga
3157   2001200144530 T.14453 Prawo w wirtualnych światach /
3158   2001300080981 TM.8098 Prawo własności intelektualnej : repetytorium /
3159   2001200147326 T.14732 Prawo własności intelektualnej /
3160   2001200061530 T.6153 Prawo własności przemysłowej : prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych. Cz. 2, Dokumenty /
3161   2001200116599 T.11659 Prawo własności przemysłowej / Szewc, Andrzej
3162   2001200133176 T.13317 Prawo własności przemysłowej /
3163   2001200136498 T.13649 Prawo własności przemysłowej /
3164   2001200116674 T.11667 Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej / Grzybczyk, Katarzyna.
3165   2001200137921 T.13792 Prawo zagospodarowania przestrzeni / Leoński, Zbigniew
3166   2001200186042 T.18604 Prawo zamówień publicznych : komentarz /
3167   2001200133183 T.13318 Prawo zgrupowań spółek / Opalski, Adam.
3168   2001200133190 T.13319 Prawo zobowiązań - część ogólna /
3169   2001200133206 T.13320 Prawo zobowiązań - część szczegółowa /
3170   2001200117459 T.11745 Prawo zobowiązań - umowy nienazwane /
3171   2001200147104 T.14710 Prawo zobowiązań : część ogólna / Ziemianin, Bronisław
3172   2001200140976 T.14097 Problematyka ważności umów podlegających konwencji wiedeńskiej z 11 IV 1980 r. o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów / Żarnowiec, Łukasz.
3173   2001200137938 T.13793 Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego : księga pamiątkowa profesora Mariana Kępińskiego /
3174   2001200150357 T.15035 Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku /
3175   2001200137945 T.13794 Proces cywilny : nauka - kodyfikacja - praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi /
3176   2001200149061 T.14906 Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych / Witosz, Aleksander Jerzy.
3177   2001200133237 T.13323 Przedawnienie w polskim prawie cywilnym / Pałdyna, Tomasz Michał.
3178   2001200116773 T.11677 Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym / Norek, Emil A.
3179   2001200069185 T.6918 Przetargowe tryby zamówień publicznych / DOBRODZIEJ, ELŻBIETA
3180   2001200116537 T.11653 Redakcja utworu w prasie drukowanej a ograniczenie praw autorskich / Błeszyńska, Katarzyna.
3181   2001200118241 T.11824 Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej / Kuliński, Michał.
3182   2001200116681 T.11668 Reklama farmaceutyczna i pokrewna / Szczęsny, Rafał.
3183   2001200196799 T.19679 Relacje majątkowe między małżonkami / Ignaczewski, Jacek.
3184   2001200141355 T.14135 Restrukturyzacja spółek handlowych / Witosz, Antoni.
3185   2001200141591 T.14159 Rodzina w naukach prawnych : zbiór studiów /
3186   2001200069741 T.6974 Rozporządzanie przedsiębiorstwem / WIDŁO, JACEK
3187   2001200140440 T.14044 Rozporządzenie Rzym I, Konwencja rzymska : komentarz. T. 2 / Bělohlávek, Alexander J.
3188   2001200133541 T.13354 Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gawlikowi /
3189   2001200118791 T.11879 Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej / Wlaźlak, Katarzyna.
3190   2001200136559 T.13655 Różnorodne formy zatrudnienia / Wiśniewski, Janusz
3191   2001200140457 T.14045 Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych i kazus / Bagińska, Lidia.
3192   2001200213465 T.21346 Słownik pojęć prawnych i ekonomicznych : postępowanie cywilne oraz upadłościowe i naprawcze / Majewska-Jurys, Anna.
3193   2001200145650 T.14565 Spory o właśność intelektualną : księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi /
3194   2001200138126 T.13812 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / Kopaczyńska-Pieczniak, Katarzyna.
3195   2001200138539 T.13853 Spółki handlowe : w pytaniach i odpowiedziach /
3196   2001200117374 T.11737 Spółki zagraniczne w Polsce /
3197   2001200119880 T.11988 Sprzedaż /
3198   2001200149863 T.14986 Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości / Feliga, Przemysław.
3199   2001200134067 T.13406 Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy / Tomanek, Artur.
3200   2001200134111 T.13411 Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych : zasady naczelne / Witosz, Aleksander Jerzy.
3201   2001200117398 T.11739 Swoboda w kształtowaniu treści umów i statutów spółek kapitałowych (na tle prawa niemieckiego) / Kwaśnicki, Radosław L.
3202   2001200150135 T.15013 System prawa administracyjnego. T. 6, Podmioty administrujące /
3203   2001200116827 T.11682 Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego / Gienas, Krzysztof.
3204   2001200145711 T.14571 Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym / Goettel, Mieczysław.
3205   2001200117442 T.11744 Szkoda na mieniu i jej naprawienie / Kaliński, Maciej.
3206   2001200192753 T.19275 Szkody komunikacyjne : dochodzenie roszczeń / Roguska-Kikoła, Agnieszka.
3207   2001200149207 T.14920 Środki zaskarżenia. Cz. 1 /
3208   2001200149214 T.14921 Środki zaskarżenia. Cz. 2 /
3209   2001200118197 T.11819 Telepraca w prawie polskim / Sobczyk, Arakadiusz.
3210   2001200116858 T.11685 Telewizja interaktywna a prawo autorskie / Barta, Janusz
3211   2001200117428 T.11742 The civil code : [bilingual edition] = Kodeks cywilny : [wydanie dwujęzyczne] /
3212   2001200134289 T.13428 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych : na tle połączeń krajowych / Koralewski, Michał
3213   2001200117411 T.11741 Transgraniczne prawo spółek /
3214   2001200140754 T.14075 Trybunały międzynarodowe a prawo wewnętrzne / Grzybowski, Kazimierz
3215   2001200145117 T.14511 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego / Krajewski, Marcin.
3216   2001200143175 T.14317 Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów na podstawie CMR / Wesołowski, Krzysztof
3217   2001200134326 T.13432 Umowa o podróż w prawie polskim / Adamus, Rafał
3218   2001200138218 T.13821 Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym / Konieczny, Katarzyna.
3219   2001200210860 T.21086 Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym /
3220   2001200108853 T.10885 Umowy gospodarcze : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa /
3221   2001200193385 T.19338 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji / Szewc, Andrzej
3222   2001200116667 T.11666 Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim / Traple, Elżbieta.
3223   2001200116612 T.11661 Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe / Targosz, Tomasz.
3224   2001200138225 T.13822 Umowy w obrocie gospodarczym /
3225   2001200138898 T.13889 Umowy w sprawach gospodarczych : z objaśnieniami i płytą CD / Okła-Anuszewska, Marzena.
3226   2001200116766 T.11676 Umowy wydawnicze / Damasiewicz, Agnieszka.
3227   2001200116711 T.11671 Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej / Szymanek, Tadeusz
3228   2001200138904 T.13890 Usługi bankowości inwestycyjnej / Zapadka, Piotr.
3229   2001200143199 T.14319 Ustawa deweloperska : komentarz / Czech, Tomasz
3230   2001200135279 T.13527 Ustawa o finansach publicznych : komentarz /
3231   2001200127366 T.12736 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Zięty, Jakub Jan.
3232   2001200127373 T.12737 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz : wzory umów i regulaminów / Gonet, Wojciech.
3233   2001200204326 T.20432 Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz / Szydło, Marek
3234   2001200129834 T.12983 Ustawa o gospodarce nieruchomościami : komentarz /
3235   2001200138249 T.13824 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji /
3236   2001200143205 T.14320 Ustawa o kredycie konsumenckim : rekomendacje interpretacyjne podstawowych regulacji : komentarz /
3237   2001200116568 T.11656 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz /
3238   2001200080180 T.8018 Ustawa o podpisie elektronicznym : komentarz / Szaniawski, Krzysztof
3239   2001200081675 T.8167 Ustawa o sprzedaży konsumenckiej : komentarz / Pecyna, Marlena.
3240   2001200145728 T.14572 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Zdyb, Marian
3241   2001200109287 T.10928 Ustawa o transporcie drogowym : komentarz / Strachowska, Renata.
3242   2001200116575 T.11657 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
3243   2001200107122 T.10712 Ustawy regulujące swobodę gospodarczą : materiały do analiz porównawczo-prawnych / Sowiński, Roman
3244   2001200117473 T.11747 Utwór audiowizualny : zakres pojęcia i ochrony prawnej /
3245   2001200138263 T.13826 Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego / Armatowska, Marta.
3246   2001200211522 T.21152 VAT : komentarz / Bartosiewicz, Adam.
3247   2001200204067 T.20406 Wadliwość aktu prawa miejscowego : (studium z zakresu nauki prawa administracyjnego) / Bogusz, Mariusz
3248   2001200145759 T.14575 Wierzytelność i dług : aspekty prawne i podatkowe / Jurkiewicz, Robert.
3249   2001200201936 T.20193 Windykacja wierzytelności w obrocie gospodarczym : poradnik dla wierzycieli z wzorami czynności prawnych oraz pism procesowych /
3250   2001200192098 T.19209 Wirtualne walne zgromadzenie : wpływ Internetu na prawo spółki akcyjnej / Engeleit, Małgorzata.
3251   2001200084942 T.8494 Wpływ Internetu na prawo umów / KOCOT, WOJCIECH J.
3252   2001200170768 T.17076 Wspólnota mieszkaniowa / Szymczak, Iwona.
3253   2001200145773 T.14577 Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego /
3254   2001200076497 T.7649 Wstęp do nauk prawnych / Jabłońska-Bonca, Jolanta
3255   2001200127571 T.12757 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech
3256   2001200127595 T.12759 Wybrane zagadnienia z prawa / Marek, Maria
3257   2001200127601 T.12760 Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe / Wilkowska-Kołakowska, Dorota.
3258   2001200116735 T.11673 Wydawca i prawo / Orżewski, Wojciech.
3259   2001200138294 T.13829 Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej / Andrzejewska-Czernek, Izabela.
3260   2001200132506 T.13250 Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych : komentarz do art. 487-497 Kodeksu cywilnego / Lemkowski, Marcin.
3261   2001200145780 T.14578 Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym / Niewęgłowski, Adrian.
3262   2001200080166 T.8016 Wzory pism w zamówieniach publicznych / KOLEŚNIKOW, MAREK
3263   2001200052606 T.5260 Wzory umów i pism w działalności gospodarczej : komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, przepisy / Podel, Waldemar.
3264   2001200116650 T.11665 Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym / Kępiński, Jakub.
3265   2001200127632 T.12763 Z zagadnień współczesnego prawa polskiego /
3266   2001200115264 T.11526 Zakaz konkurencji w prawie pracy / Zwolak, Tomasz.
3267   2001200116551 T.11655 Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim / Harasimiuk, Dominika Ewa.
3268   2001200116209 T.11620 Zakres swobody zawierania umów przez jednostki samorządu terytorialnego / Gonet, Wojciech.
3269   2001200069451 T.6945 Zamówienia publiczne : poradnik dla praktyków / Granecki, Paweł.
3270   2001200110306 T.11030 Zamówienia publiczne : podręcznik beneficjenta projektu / Potoka, Anna.
3271   2001200204005 T.20400 Zamówienia publiczne w procedurze uproszczonej po nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. : instruktaż postępowania, orzecznictwo Zespołu Arbitrów / Kardas, Bartłomiej.
3272   2001200130168 T.13016 Zarys prawa cywilnego / Filipiak, Teresa Anna
3273   2001200171482 T.17148 Zarys prawa cywilnego /
3274   2001200192548 T.19254 Zarys prawa cywilnego /
3275   2001200140488 T.14048 Zasady prawa gospodarczego prywatnego / Żuławska, Czesława
3276   2001200206818 T.20681 Zasady prowadzenia polityki rozwoju : Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. z komentarzem /
3277   2001200189524 T.18952 Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy / Gersdorf, Małgorzata
3278   2001200150043 T.15004 Zivilgesetzbuch = Kodeks cywilny /
3279   2001200084966 T.8496 Zobowiązania - część ogólna / RADWAŃSKI, ZBIGNIEW
3280   2001200132841 T.13284 Zobowiązania / Witczak, Hanna
3281   2001200135293 T.13529 Zwolnienie od kosztów sądowych / Stasiak, Jarosław.
 
Biznes plan
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3282   2001200027819 T.2781 Biznes plan : poradnik praktyczny / SASIN WIESŁAW
3283   2001200094354 T.9435 Biznes plan : standardy i praktyka / Ciechan-Kujawa, Marlena.
3284   2001200094774 T.9477 Biznes plan : jak go budować i analizować? : podręcznik / Opolski, Krzysztof
3285   2001300048776 TM.4877 Biznes plan : standardy i praktyka / Ciechan-Kujawa, Marlena.
3286   2001300051042 TM.5104 Biznes plan : standardy i praktyka / Ciechan-Kujawa, Marlena.
3287   2001200125355 T.12535 Biznes plan : jak go budować i analizować? : podręcznik / Opolski, Krzysztof
3288   2001200014246 T.1424 Biznes plan / FILAR, EWA
3289   2001200014253 T.1425 Biznes plan / FILAR, EWA
3290   2001200018787 T.1878 Biznes plan / FILAR, EWA
3291   2001200018794 T.1879 Biznes plan / FILAR, EWA
3292   2001200018817 T.1881 Biznes plan / FILAR, EWA
3293   2001200018824 T.1882 Biznes plan / FILAR, EWA
3294   2001200089992 T.8999 Biznes plan / SKRZYPEK, JERZY
3295   2001200074400 T.7440 Biznes plan jako instrument zarządzania firmą / KUPIEC, LESZEK
3296   2001300020925 TM.2092 Biznes plan jako instrument zarządzania firmą / KUPIEC, LESZEK
3297   2001400786073 TS.78607 Biznes plan. Cz. 1, Przewodnik metodyczny / Bartoszewski, Tadeusz M.
3298   2001300001528 TM.152 Biznesplan : zastosowania i przykłady / PAWLAK, ZBIGNIEW
3299   2001200073557 T.7355 Biznesplan : problemy i metody / Pasieczny, Jacek.
3300   2001300013750 TM.1375 Biznesplan : problemy i metody / Pasieczny, Jacek.
3301   2001300014511 TM.1451 Biznesplan : problemy i metody / Pasieczny, Jacek.
3302   2001200105500 T.10550 Biznesplan : elementy planowania działalności rozwojowej /
3303   2001200116308 T.11630 Biznesplan : model najlepszych praktyk / Skrzypek, Jerzy
3304   2001200125362 T.12536 Biznesplan : model najlepszych praktyk / Skrzypek, Jerzy.
3305   2001200125386 T.12538 Biznesplan : co trzeba wiedzieć i zrobić, aby stworzyć doskonały plan / Williams, Kevan.
3306   2001300092632 TM.9263 Biznesplan : co trzeba wiedzieć i zrobić, aby stworzyć doskonały plan / Williams, Kevan.
3307   2001300105875 TM.10587 Biznesplan : model najlepszych praktyk / Skrzypek, Jerzy.
3308   2001200186790 T.18679 Biznesplan : pytania i odpowiedzi / Hermaniuk, Tomasz.
3309   2001200188091 T.18809 Biznesplan : zastosowania i przykłady / Pawlak, Zbigniew
3310   2001200014857 T.1485 Biznesplan doskonały czyli Jak zdobyć zaufanie inwestorów i kredytodawców.
3311   2001200091322 T.9132 Biznesplan od podstaw / Edward Blackwell ; tłumaczenie: Magdalena Strzelecka, Piotr Fraś. Blackwell, Edward.
3312   2001200125379 T.12537 Biznesplan po polsku / Tokarski, Andrzej
3313   2001200184505 T.18450 Biznesplan po polsku / Tokarski, Andrzej
3314   2001200208553 T.20855 Biznesplan po polsku /
3315   2001200188077 T.18807 Biznesplan w 10 krokach : przewodnik od pomysłu do wdrożenia / Skrzypek, Jerzy.
3316   2001200086540 T.8654 Biznesplan w małej firmie / BARROW, COLIN
3317   2001200073830 T.7383 Biznesplan w praktyce / MILLER, MICHAEL
3318   2001300014245 TM.1424 Biznesplan w praktyce / MILLER, MICHAEL
3319   2001300038616 TM.3861 Biznesplan w praktyce / MILLER, MICHAEL
3320   2001200186707 T.18670 Biznesplan w praktyce / Tokarski, Andrzej
3321   2001200212840 T.21284 Jak napisać biznesplan : zyskaj wsparcie i pieniądze na realizację swoich przedsięwzięć / Finch, Brian.
3322   2001200196225 T.19622 Jak napisać biznesplan gwarantujący sukces : przygotuj biznesplan, który inni zechcą przeczytać, a potem zainwestują w Twój biznes! / Sutton, Garrett.
3323   2001200131585 T.13158 Jak napisać poprawny biznesplan / Szczepańska-Bernaś, Beata.
3324   2001200091339 T.9133 Jak opracować biznesplan? : poradnik metodyczny dla przedsiębiorców / Korczyn, Aleksander.
3325   2001200129568 T.12956 Jak opracować biznesplan? : poradnik metodyczny dla przedsiębiorców / Korczyn, Aleksander.
3326   2001200124815 T.12481 Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan / Tokarski, Andrzej
3327   2001300104854 TM.10485 Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan / Tokarski, Andrzej
3328   2001200092046 T.9204 Jak szybko przygotować dobry biznesplan FIORE, FRANK F.
3329   2001200191565 T.19156 Niesamowity biznesplan : zdobądź fundusze na rozwój firmy lub startup / Evans, Vaughan
3330   2001200187070 T.18707 Praktyczne sporządzenie biznesplanu : plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego Excel / Sitkiewicz, Ryszard.
3331   2001200127007 T.12700 Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie / Świerszcz, Katarzyna.
3332   2001400756236 TS.75623 Twój biznes plan : instrukcja praktyczna = Your business plan : your blueprint for success /
3333   2001200189449 T.18944 Zaplanuj swój sukces : biznesplan na start / Szajkowska, Anna
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3334   2001200104459 T.10445 ABC small business`u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Markowski, Włodzimierz J.
3335   2001200125232 T.12523 ABC small business'u / Markowski, Włodzimierz J.
3336   2001200184208 T.18420 ABC small business'u / Markowski, Włodzimierz J.
3337   2001200187957 T.18795 ABC small business'u / Markowski, Włodzimierz J.
3338   2001200202506 T.20250 ABC small business'u / Markowski, Włodzimierz J.
3339   2001200135316 T.13531 Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : studia przypadków /
3340   2001200149511 T.14951 Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : zmiany i uwarunkowania / Mizgajska, Hanna.
3341   2001200101748 T.10174 Aniołowie biznesu w sektorze MSP / Mikołajczyk, Bożena
3342   2001200184741 T.18474 Decyzje zakupowe na rynku małych przedsiębiorstw / Gąsiorowska, Elżbieta
3343   2001200202797 T.20279 Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Wolak-Tuzimek, Anna.
3344   2001200140013 T.14001 Działalność gospodarcza : 542 pytania i odpowiedzi /
3345   2001200106439 T.10643 Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych / Bednarz, Joanna.
3346   2001200099922 T.9992 Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
3347   2001200069154 T.6915 Ekonomika i zarządzanie małą firmą /
3348   2001200080357 T.8035 Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw /
3349   2001200131264 T.13126 Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw : rozwój przez umiędzynarodowienie / Wach, Krzysztof
3350   2001200214882 T.21488 Finanse behawioralne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw : jak unikać błędów w biznesie i podejmować optymalne decyzje / Szczepaniec, Marek
3351   2001200131363 T.13136 Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP : wybrane zagadnienia / Krawczyk, Marzena.
3352   2001200103056 T.10305 Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw /
3353   2001200076527 T.7652 Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw /
3354   2001200126574 T.12657 Finansowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
3355   2001200124563 T.12456 Firmy rodzinne : jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń / Sułkowski, Łukasz.
3356   2001200141645 T.14164 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Bartkowiak, Barbara.
3357   2001200203664 T.20366 Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw / Łobos, Krzysztof.
3358   2001200123986 T.12398 Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem : potrzeby, źródła, wykorzystanie / Jaworski, Jacek
3359   2001200097492 T.9749 Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej / Mikołajczyk, Bożena
3360   2001200208447 T.20844 Inicjatywa JEREMIE jako źródło wsparcia rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw : studium przypadku województwa zachodniopomorskiego / Kisiel, Roman.
3361   2001200195693 T.19569 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego / Zastempowski, Maciej
3362   2001200214707 T.21470 Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji /
3363   2001200207761 T.20776 Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości / Klimek, Jan.
3364   2001200193798 T.19379 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce / Daszkiewicz, Nelly
3365   2001200199684 T.19968 Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji / Duda, Joanna.
3366   2001200196034 T.19603 Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego / Pauli, Urban
3367   2001200196263 T.19626 Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach / Szramowski, Dawid Adam.
3368   2001200201622 T.20162 Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach / Szramowski, Dawid Adam.
3369   2001200069390 T.6939 Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie : wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne / Łuczka, Teresa.
3370   2001200108051 T.10805 Kompendium small businessu / Gabrysz, Romuald.
3371   2001200108792 T.10879 Mała wielka firma : 7 sekretów efektywnego zarządzania / Jankowski, Marek
3372   2001200092763 T.9276 Małe i średnie przedsiębiorstwa : szanse i zagrożenia rozwoju /
3373   2001200074967 T.7496 Małe i średnie przedsiębiorstwa : żródła finansowania / SKOWRONEK-MIELCZAREK, ANNA
3374   2001200096631 T.9663 Małe i średnie przedsiębiorstwa : źródła finansowania : cenne informacje, wzory wniosków, przydatne adresy / Skowronek-Mielczarek, Anna
3375   2001200104596 T.10459 Małe i średnie przedsiębiorstwa : szkice o współczesnej przedsiębiorczości /
3376   2001200083198 T.8319 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu /
3377   2001200069123 T.6912 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce / GRUDZEWSKI, WIESŁAW M.
3378   2001200120183 T.12018 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich : metody badawcze, dekompozycja sektorowa, profile krajów / Kokocińska, Małgorzata.
3379   2001200071867 T.7186 Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej : doświadczenia Unii Europejskiej : lekcje dla Polski / ROGUT, ANNA
3380   2001200090899 T.9089 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska /
3381   2001200088858 T.8885 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej / Aftyka, Waldemar.
3382   2001200028960 T.2896 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i w Polsce / Lissowski, Olgierd.
3383   2001200110085 T.11008 Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku / Drab-Kurowska, Anna.
3384   2001200107719 T.10771 Małe przedsiębiorstwo : rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość / Martyniuk, Teresa
3385   2001200118357 T.11835 Małe przedsiębiorstwo : rejestracja, podatki, ewidencja, sprawozdawczość : ze zbiorem zadań i dokumentacją na płycie CD / Martyniuk, Teresa
3386   2001200210754 T.21075 Managing a small business in the contemporary environment / edited by Małgorzata Porada-Rochoń ; preface Gianni Pittella and Joseph Mifsud.
3387   2001200068850 T.6885 Mikroprzedsiębiorstwa : sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele : praca zbiorowa /
3388   2001200076039 T.7603 Możliwości inwestowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Les opportunités d'investissement et de développement des PME en Pologne /
3389   2001200092015 T.9201 Narzędzia wspierające kształtowanie regionalnej polityki stymulowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw BUĆKO, JÓZEF
3390   2001200082580 T.8258 Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw / Rogoda, Bogdan.
3391   2001200203312 T.20331 Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Marquardt, Piotr.
3392   2001200089701 T.8970 Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw : mity i rzeczywistość /
3393   2001200211140 T.21114 Potencjał innowacyjny firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw : przykład województwa łódzkiego / Świeszczak, Marika.
3394   2001200104657 T.10465 Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : synteza badań i kierunki działania / Borowiecki, Ryszard
3395   2001200133220 T.13322 Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw / Patora-Wysocka, Zofia.
3396   2001200130038 T.13003 Prognozowanie popytu w logistyce małego przedsiębiorstwa / Reszka, Leszek.
3397   2001200103995 T.10399 Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse, wizerunek, korzyści /
3398   2001200078729 T.7872 Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm / BŁAWAT, FRANCISZEK
3399   2001200213236 T.21323 Przedsiębiorco! skorzystaj! : [praca zbiorowa /
3400   2001200189692 T.18969 Przedsiębiorcze zarządzanie w sektorze MSP / Kunasz, Marek.
3401   2001200187186 T.18718 Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
3402   2001200214721 T.21472 Przedsiębiorstwo i region /
3403   2001200186936 T.18693 Przedsiębiorstwo rodzinne w gospodarce globalnej /
3404   2001200078682 T.7868 Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw /
3405   2001200103186 T.10318 Quasi-fundusze venture capital : publiczne wsparcie innowacyjnych MSP / Świderska, Jolanta.
3406   2001200114649 T.11464 Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Kamińska, Alfreda.
3407   2001200126819 T.12681 Reguły small biznesu : własna firma w praktyce / Mendel, Zbigniew
3408   2001200205217 T.20521 Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw : studium na przykładzie wybranych przedsiębiorstw polskich i gruzińskich / Rzepka, Agnieszka.
3409   2001200076657 T.7665 Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym /
3410   2001200188817 T.18881 Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Czemiel-Grzybowska, Wioletta
3411   2001200100420 T.10042 Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się / Gudkova, Svetlana.
3412   2001200184857 T.18485 Rynek pracy a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim /
3413   2001200140167 T.14016 Ryzyko w działalności gospodarczej : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem /
3414   2001200146497 T.14649 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w przestrzeni regionalnej Polski : studium z zakresu ekonometrii regionalnej / Korol, Janusz.
3415   2001200104589 T.10458 Sektor MSP we współczesnej gospodarce / Dominiak, Piotr
3416   2001200150555 T.15055 Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa : identyfikacja, ocena, kierunki doskonalenia / Sokołowska-Durkalec, Agnieszka.
3417   2001200144974 T.14497 System wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Woźniak, Maciej
3418   2001200185083 T.18508 Tajemniczy mistrzowie : studia przypadków / SIMON, HERMANN
3419   2001200104343 T.10434 Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm : od uruchomienia do stabilnego wzrostu : uruchomienie działalności, zarządzanie finansami, wzory formularzy / Michalski, Grzegorz
3420   2001200117275 T.11727 Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw / Zastempowski, Maciej
3421   2001200199615 T.19961 Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw : przywództwo, marketing, budżet / Drewniak, Rafał
3422   2001200089091 T.8909 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw /
3423   2001300086273 TM.8627 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2009 /
3424   2001300086310 TM.8631 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie /
3425   2001300086297 TM.8629 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny /
3426   2001200145766 T.14576 Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw / Wolański, Robert
3427   2001200109270 T.10927 Wsparcie publiczne dla MSP : podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza / Gancarczyk, Marta.
3428   2001200085499 T.8549 Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw T.2, Specyficzne aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami /
3429   2001200085482 T.8548 Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. T. 1, Makroekonomiczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw /
3430   2001200088261 T.8826 Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej / JANKIEWICZ, SŁAWOMIR
3431   2001200127502 T.12750 Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw /
3432   2001200088643 T.8864 Współpraca kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw z bankami komercyjnymi : doświadczenia Polski i Niemiec / Rumiński, Robert.
3433   2001200119255 T.11925 Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie : budowanie konkurencyjności firm i regionu /
3434   2001200112997 T.11299 Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach /
3435   2001200143311 T.14331 Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : innowacje, technologie, kryzys /
3436   2001200205644 T.20564 Wyzwania wobec rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminach na obszarach Natura 2000 : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne / Zuzek, Dagmara K.
3437   2001200082986 T.8298 Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji / PLAWGO, BOGUSŁAW
3438   2001200196409 T.19640 Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju / Steinerowska-Streb, Izabella.
3439   2001200070600 T.7060 Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa /
3440   2001200123665 T.12366 Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach /
3441   2001200070938 T.7093 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem : uwarunkowania europejskie /
3442   2001200123559 T.12355 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
3443   2001200196959 T.19695 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
3444   2001200111761 T.11176 Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami : [problemy współczesne] /
3445   2001200196256 T.19625 Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju /
3446   2001200143410 T.14341 Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach / Pluta, Wiesław.
3447   2001200145032 T.14503 Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw / Wójcik-Karpacz, Anna.
 
Telekomunikacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3448   2001200071966 T.7196 Eksploatacja telekomunikacyjna : podręcznik dla liceum ekonomicznego / BAŁDYGA, JERZY
3449   2001200081668 T.8166 Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne /
3450   2001300069016 TM.6901 Funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w warunkach postępującej elektronizacji gospodarki /
3451   2001200150869 T.15086 Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych / Galewska, Ewa
3452   2001200093494 T.9349 Marketing usług telekomunikacyjnych / Czaplewski, Maciej.
3453   2001200196720 T.19672 Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi : praca zbiorowa /
3454   2001300068392 TM.6839 Miejsce poczty i telekomunikacji w tworzeniu społeczeństw informacyjnych : [VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa], Szczecin - Międzyzdroje 2005 r. : praca zbiorowa /
3455   2001200207327 T.20732 Nowela listopadowa prawa telekomunikacyjnego / Brzeziński, Piotr
3456   2001200030888 T.3088 Podstawy analizy kosztów działalności i stanu ekonomicznego w telekomunikacji /
3457   2001200005435 T.543 Podstawy zarządzania marketingowego w telekomunikacji / Maziarz, Wiesław M.
3458   2001200035241 T.3524 Polityka gospodarcza w obszarze rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych / CZAPLEWSKI, ROMAN
3459   2001200072871 T.7287 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Ura, Elżbieta.
3460   2001200118173 T.11817 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Krasuski, Andrzej.
3461   2001200118258 T.11825 Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Kawałek, Krzysztof.
3462   2001200089534 T.8953 Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej / Piątek, Stanisław
3463   2001200111006 T.11100 Regulacja rynków telekomunikacyjnych /
3464   2001200104190 T.10419 Restrukturyzacja firm telekomunikacyjnych : doświadczenia światowe / Grudzewski, Wiesław Maria
3465   2001200130175 T.13017 Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Maziarz, Wiesław M.
3466   2001200210891 T.21089 Rynek usług telekomunikacyjnych /
3467   2001200071874 T.7187 Sieci komórkowe GSM/GPRS : usługi i bezpieczeństwo / SIMON, ALEKSANDER
3468   2001200149849 T.14984 Sieci szerokopasmowe w polityce telekomunikacyjnej / Piątek, Stanisław
3469   2001300012272 TM.1227 Technika i technologia telekomunikacji / Pogoda, Kazimierz.
3470   2001200088612 T.8861 Telecommunications law /
3471   2001200005381 T.538 Telekomunikacja /
3472   2001300069023 TM.6902 Telekomunikacja i poczta jako stymulatory rozwoju e-gospodarki w Polsce : [konf. nauk.], Szczecin - Darłowo, maj 2005 /
3473   2001200150180 T.15018 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych : komentarz /
3474   2001200013836 T.1383 Wprowadzenie do ekonomiki firmy telekomunikacyjnej : praca zbiorowa /
3475   2001200091162 T.9116 Zarządzanie systemami i sieciami transportowymi w telekomunikacji / Brożyna, Jędrzej.
 
Ochrona środowiska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3476   2001200117084 T.11708 Budżetowanie w ochronie środowiska / Filipiak, Beata
3477   2001200192999 T.19299 Ekologia i ochrona środowiska a wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego /
3478   2001200026041 T.2604 Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik / Pyłka-Gutowska, Ewa.
3479   2001200077098 T.7709 Ekologia, środowisko, przyroda : podręcznik dla szkół średnich / UMIŃSKI, TOMASZ
3480   2001200206474 T.20647 Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego : monografia naukowa /
3481   2001200213229 T.21322 Ekologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w województwie śląskim / Malewski, Krzysztof.
3482   2001200082238 T.8223 Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych / ŻYLICZ, TOMASZ
3483   2001200060175 T.6017 Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska / BERNACIAK, ARNOLD
3484   2001200094866 T.9486 Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku /
3485   2001200035227 T.3522 Ekorozwój : wyzwanie XXI wieku / Kozłowski, Stefan
3486   2001200104299 T.10429 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim : praca zbiorowa /
3487   2001200085918 T.8591 Finanse w ochronie środowiska / Stefański, Marek
3488   2001200203190 T.20319 Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie / Burzyńska, Dorota.
3489   2001200200243 T.20024 Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) /
3490   2001200200274 T.20027 Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska : praca zbiorowa /
3491   2001200095924 T.9592 Gospodarka a środowisko i ekologia /
3492   2001200207990 T.20799 Gospodarka a środowisko i ekologia /
3493   2001200005992 T.599 Gospodarka a środowisko przyrodnicze /
3494   2001200072123 T.7212 Gospodarka a środowisko przyrodnicze /
3495   2001200101465 T.10146 Gospodarka a środowisko przyrodnicze. Cz. 1, System : | człowiek - środowisko / Mazur, Eugeniusz
3496   2001200015878 T.1587 Kompendium wiedzy o ekologii /
3497   2001200200304 T.20030 Konsekwencje wdrażania dyrektyw ekologicznych Unii Europejskiej dla konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce / Berbeka, Krzysztof.
3498   2001200101533 T.10153 Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem : podstawy działań w turystyce i rekreacji. T. 1, Komponenty abiotyczne / Wiatr, Inez
3499   2001200076534 T.7653 Leksykon ekologii i ochrony środowiska / BRYŁA, HENRYK
3500   2001200011993 T.1199 Leksykon ochrony środowiska : prawo i polityka / LISICKA HALINA
3501   2001200086069 T.8606 Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem T.1, Interdyscyplinarne założenia proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem /
3502   2001200112294 T.11229 Ochrona środowiska - ochrona wód : poradnik przedsiębiorcy / Anders, Dorota.
3503   2001200003134 T.313 Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / Górka, Kazimierz
3504   2001200062148 T.6214 Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne / GÓRKA, KAZIMIERZ
3505   2001200080814 T.8081 Ochrona środowiska : przewodnik / Meyer, Beata.
3506   2001200027925 T.2792 Ochrona środowiska / Boć, Jan
3507   2001200200441 T.20044 Ochrona środowiska / Boć, Jan
3508   2001200073465 T.7346 Ochrona środowiska dla ekonomistów / Pawlak, Zbyszko.