KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BM - poradniki pisania prac


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2001000641666 E.64166 Aby osiągnąć cel, czyli Jak pisać listy, jak układać ogłoszenia i reklamy, jak prowadzić zebrania i prezentacje, jak przygotowywać raporty, jak rozmawiać przez telefon : praca zbiorowa /
2   2002100085039 WF.8503 Badania w promocji zdrowia : podręcznik dla studentów i lekarzy / Słowik-Gabryelska, Anna.
3   2002100084872 WF.8487 Instrukcja pisania prac dyplomowych i magisterskich : (poradnik dla studentów wychowania fizycznego i studentów zdrowia publicznego) / Sygit, Katarzyna.
4   2002100062290 WF.6229 Jak pisać prace uniwersyteckie : poradnik dla studentów / Oliver, Paul.
5   2002100077799 WF.7779 Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Węglińska, Maria
6   2000301136918 Z.113691 Metodologia badań naukowych : (zarys problematyki na użytek wyższych szkól o kierunku turystyka i rekreacja) / Siwiński, Wiesław.
7   2002100060005 WF.6000 Metody badań pedagogicznych w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki : zarys problematyki / SIWIŃSKI WIESŁAW
8   2000301028923 Z.102892 Metody i techniki badań pedagogicznych / Łobocki, Mieczysław
9   2002100089167 WF.8916 Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Grzybowski, Przemysław.
10   2000301011871 Z.101187 Poradnik dla studentów piszących prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) / PAJĄK, KAZIMIERZ
11   2002100089303 WF.8930 Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej / Zenderowski, Radosław
12   2000300981762 Z.98176 Sztuka prezentacji / ŁASIŃSKI, GABRIEL
13   2001200082481 T.8248 Sztuka prezentacji czyli Jak przemawiać obrazem / ŻUREK, ELŻBIETA
14   2002100077539 WF.7753 Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / WEINER, JANUARY
15   2002100081871 WF.8187 Technika pisania prac licencjackich i magisterskich : zagadnienia wybrane / Żebrowski, Waldemar
16   2000301026011 Z.102601 Techniki prezentacji : o sztuce przemawiania, angażowania i przekonywania /
17   2002100078086 WF.7808 Wybrane problemy metodologii badań na potrzeby sportu : podstawy ogólne /
18   2002100091245 WF.9124 Zasady badań pedagogicznych : strategie ilościowe i jakościowe / Pilch, Tadeusz
19   2002100078093 WF.7809 Zastosowanie metod naukowych na potrzeby sportu : praca zbiorowa /