KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

BWM-F - księgozbiór podręczny


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002300123272 N.12327 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. 3 /
 
Matematyka - nauczanie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2   2002300169744 N.16974 Algebra. STECKEL SAMUEL
3   2002300176155 N.17615 Aspekty dydaktyczne zadań matematycznych. TRELIŃSKI GUSTAW
4   2002300167689 N.16768 Błędy w procesie uczenia matematyki : (próba syntezy) / Dybiec, Zdzisława.
5   2002300160994 N.16099 Co to jest różniczkowanie? / Boltânskij, Vladimir Grigor'evič
6   2002300178470 N.17847 Egzamin z matematyki w gimnazjum : kurs przygotowawczy / SOSNOWSKI, CEZARY
7   2002300178494 N.17849 Funkcje wymierne / JANASZAK, TADEUSZ
8   2002300171532 N.17153 Geometria poglądowa : zbiór gier, zabaw i zadań rozwijających uzdolnienia geometryczne (mate matyczne) uczniów / SARYGIN I.F.
9   2002300157352 N.15735 I ty zostaniesz Euklidesem : materiały pomocnicze do nauki matematyki dla klas pierwszych szkół średnich / BARTMANN ANNA
10   2002300161021 N.16102 Indukcja zupełna w zadaniach. KUŹMIUK-BOROWIKOWA NADZIEJA
11   2002300170207 N.17020 Interakcja teorii i praktyki w nauczaniu matematyki : materiały z konferencji naukowej /
12   2002300156232 N.15623 Kombinatoryka.
13   2002300175134 N.17513 Konstrukcje geometryczne : jak sobie z nimi radzić / BRAUN MARCIN
14   2002300172102 N.17210 Konstruowanie funkcji elementarnych /
15   2002300149258 N.14925 Matematyka - nasza niedostrzegalna kultura : materiały pomocnicze do nauczania dydaktyki matematyki : skrypt dla studentów matematyki /
16   2002300175592 N.17559 Matematyka /
17   2002300163278 N.16327 Matematyka dla maturzystów : definicje, twierdzenia, wzory, przykłady / LEKSIŃSKI WACŁAW
18   2002300153590 N.15359 Matematyka inaczej : ćwiczenia uzupełniające na ułamkach zwykłych i dziesiętnych dla klas IV-V /
19   2002300178487 N.17848 Matematyka w gimnazjum : powtórzenie, ćwiczenia i testy / DRÓBKA, NORBERT
20   2002300162585 N.16258 Matematyka w pigułce : definicje, twierdzenia, wzory, bank ciekawych zadań / KRAWCEWICZ ZINAIDA
21   2002300174861 N.17486 Matematyka, geometria. MOHRY BENNO
22   2002300184976 N.18497 Materiały pomocnicze do przedmiotu podstawy nauczania matematyki / SOŁODUCHA, IRENA
23   2002300161007 N.16100 Metoda współrzędnych na płaszczyźnie / Smogorževskij, Aleksandr Stepanovič
24   2002300176179 N.17617 Model działania lokalnej sieci komputerowej (propozycja na zajęcia szkolne). GWIAZDA KRZYSZTOF
25   2002300162530 N.16253 Nauka o liczbach / Bryński, Maciej.
26   2002300176131 N.17613 O budowaniu lekcji i sprawdzaniu wiadomości (na przykładzie pojęcia wartości bezwzględnej). STACHURSKA BARBARA
27   2002300190915 N.19091 O nauczaniu matematyki : wykłady dla nauczycieli i studentów. T. 1 / Szurek, Michał
28   2002300190472 N.19047 Podstawy nauczania matematyki czyli jak przybliżyć matematykę uczniom Zaremba, Danuta.
29   2002300176162 N.17616 Problemowe nauczanie matematyki : (przykłady) / Dulewicz, Zofia.
30   2002300175127 N.17512 Procenty : jak sobie z nimi radzić / BRAUN MARCIN
31   2002300160949 N.16094 Proste i krzywe / GUTENMACHER VIKTOR N.
32   2002300154573 N.15457 Przewodnik po matematyce i zbiór zadań dla klas IV-VIII. Cz. 1, Arytmetyka i algebra / Kalina, Ryszard.
33   2002300169287 N.16928 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka dla uczniów szkół średnich. KAŁUSZKA MAREK
34   2002300161458 N.16145 Repetytorium z matematyki : dla kandydatów na SGH, maturzystów, kandydatów na inne wyższe uczelnie : teoria - przykłady - zadania / LASZUK JÓZEF
35   2002300165494 N.16549 Repetytorium z matematyki dla kandydatów do szkół średnich. KOWALSKA MARIA
36   2002300180701 N.18070 Standardy wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności matematycznych ucznia klasy V szkoły podstawowej / DURYDIWKA, STANISŁAW
37   2002300180657 N.18065 Standardy wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności matematycznych ucznia klasy VI szkoły podstawowej / DURYDIWKA, STANISŁAW
38   2002300176995 N.17699 Syllabus z matematyki 2002 /
39   2002300177008 N.17700 Syllabus z matematyki 2002 /
40   2002300176988 N.17698 Syllabus z matematyki 2002 /
41   2002300154504 N.15450 Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej / Zaremba, Danuta.
42   2002300173208 N.17320 Ścieżki matematyki. LANGDON NIGEL
43   2002300209624 N.20962 Tablice Geometryczne /
44   2002300157840 N.15784 Teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych problemów metodyki nauczania matematyki / Krzemianowski, Zenon.
45   2002300159561 N.15956 Teoretyczne podstawy określenia standardu matematycznego kształceniaw szkole podstawowej w Polsce. JAŚKIEWICZ WERONIKA
46   2002300163018 N.16301 Trzy słynne problemy starożytnych Greków. STROJNOWSKI ANDRZEJ
47   2002300175141 N.17514 Twierdzenia w geometrii : jak sobie z nimi radzić / BRAUN MARCIN
48   2002300160079 N.16007 Wprowadzenie do wybranych zagadnień dydaktyki matematyki : przewodnik po literaturze : wybrane zagadnienia /
49   2002300160987 N.16098 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa / Kolmogorov, Andrej Nikolaevič
50   2002300176148 N.17614 Wykorzystanie modelu organizowania uczenia się w fazie planowania procesu nauczania : (na przykładzie nauki o równaniach kwadratowych) / Ruszczyk, Henryk.
51   2002300170344 N.17034 Wyrażenia, funkcje, równania. BRYŃSKI MACIEJ
52   2002300186079 N.18607 Z matematyką za pan brat / JAJTE, RYSZARD
53   2002300180640 N.18064 Z Pitagorasem do liceum : teoria : niezbędne wiadomości teoretyczne dla kandydatów do szkół ponadpodst awowych / ZALEWSKA, ANNA
 
Matematyka - zbiory zadań
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
54   2002300156201 N.15620 125 [sto dwadzieścia pięć] najciekawszych zadań z matematyki : matura, egzaminy wstępne /
55   2002300156218 N.15621 60 [sześćdziesiąt] dni przed egzaminami do szkoły średniej z matematyki : zadania z rozwiązaniami /
56   2002300170856 N.17085 Arytmetyka dla dociekliwych : zbiór zadań / BEDNAREK WITOLD
57   2002300186116 N.18611 Bukiety matematyczne dla gimnazjum : zadania przygotowujące do konkursów / JĘDRZEJEWICZ, PIOTR
58   2002300160956 N.16095 Ciekawe zadania z algebry. RUTKOWSKI ROMUALD
59   2002300171563 N.17156 Ciekawe zadania z arytmetyki. RUTKOWSKI ROMUALD
60   2002300171556 N.17155 Ciekawe zadania z geometrii RUTKOWSKI ROMUALD
61   2002300176650 N.17665 Egzaminy testowe z matematyki : zadania dla maturzystów /
62   2002300153910 N.15391 Geometria : zbiór zadań. Cz. 1 / Małek, Maria.
63   2002300157680 N.15768 Geometria : zbiór zadań. Cz. 2 / Małek, Maria.
64   2002300193060 N.19306 Geometria : zbiór zadań. Cz. 3 / Małek, Maria.
65   2002300165180 N.16518 Geometria analityczna w zadaniach. T.1, Proste i wektory. NICZYPOROWICZ EUGENIUSZ
66   2002300164107 N.16410 I ty zostaniesz studentem : egzaminacyjne zadania testowe z matematyki z rozwiązaniami / Cegiełka, Kazimierz
67   2002300200393 N.20039 Liga zadaniowa : zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką : praca zbiorowa /
68   2002300153323 N.15332 Matematyka : zbiór zadań dla klasy IV szkoły podstawowej / Korczyc, Tadeusz.
69   2002300168457 N.16845 Matematyka : powtórzenie materiału nauczania klas: pierwszej, drugiej i trzeciej za sadniczej szkoły zawodowej / GULGOWSKI LEON
70   2002300169331 N.16933 Matematyka : zadania z egzaminów wstępnych do szkół średnich / GRABOWSKA BARBARA
71   2002300169683 N.16968 Matematyka : kurs przygotowawczy dla kandydatów do szkół średnich / MOSTOWSKI KRZYSZTOF
72   2002300169713 N.16971 Matematyka dla klasy V szkoły podstawowej. KRASZEWSKA AGNIESZKA
73   2002300165821 N.16582 Matematyka na wesoło : pomyśl, rozwiąż, wygraj / SĄCZEK KRYSTYNA
74   2002300192360 N.19236 Matematyka przy okazji : zadania nie tylko dla gimnazjalistów / Zaremba, Danuta.
75   2002300153330 N.15333 Matematyka w szkole podstawowej : powtórzenie i zbiór zadań / Dróbka, Norbert.
76   2002300169614 N.16961 Matematyka w szkole średniej. SZYMAŃSKI KAROL
77   2002300194791 N.19479 Rozwiąż przez analogię : zbiór zadań z matematyki : praca zbiorowa /
78   2002300173352 N.17335 Skok w XXI wiek : zadania dla uczniów klasy czwartej lubiących matematykę / GAŁĄZKA KINGA
79   2002300179293 N.17929 Testy z matematyki dla uczniów gimnazjum klasa I,II,III / KOWALSKA, MARIA
80   2002300180374 N.18037 Testy z matematyki dla uczniów szkoły podstawowej : klasa 4, 5, 6 / KOWALSKA, MARIA
81   2002300168419 N.16841 Testy z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. GRONEK TOMASZ
82   2002300180664 N.18066 Z Pitagorasem do liceum : zadania i ćwiczenia powtórzeniowe dla kandydatów do szkół ponadpodstaw owych : zestawy egzaminacyjne / ZALEWSKA, ANNA
83   2002300153422 N.15342 Zadania dla uczniów klasy V-VIII uzdolnionych matematycznie. KRAWCEWICZ ZINAIDA
84   2002300174908 N.17490 Zadania i testy z matematyki dla uczniów szkół średnich : klasa III i IV / GDOWSKI BOGUSŁAW
85   2002300161649 N.16164 Zbiór zadań dla uczniów lubiących matematykę / Bednarek, Witold.
86   2002300185485 N.18548 Zbiór zadań i zagadnień maturalnych z matematyki / STACHNIK, WITOLD
87   2002300174335 N.17433 Zbiór zadań testowych z matematyki z rozwiązaniami : dla uczniów szkół średnich i kandydatów na wyższe uczelnie : część 1 i 2 / FABIJAŃCZYK MONIKA
88   2002300157345 N.15734 Zbiór zadań z algebry dla szkoły podstawowej. ŚWIST MAŁGORZATA
89   2002300169355 N.16935 Zbiór zadań z geometrii dla klasy I i II liceum ogólnokształcącego. DRÓBKA NORBERT
90   2002300156188 N.15618 Zbiór zadań z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa / Ligman, Jerzy.
91   2002300159813 N.15981 Zbiór zadań z matematyki dla klasy I i II liceum ogólnokształcącego. SZYMAŃSKI KAROL
92   2002300179385 N.17938 Zbiór zadań z matematyki dla klasy III i IV liceum ogólnokształcącego / DRÓBKA, NORBERT
93   2002300158328 N.15832 Zbiór zadań z matematyki z rozwiązaniami dla uczniów szkół średnich. SUPADY TADEUSZ
94   2002300169348 N.16934 Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa dla szkół średnich. SŁOWIKOWSKI STANISŁAW
95   2002300170962 N.17096 Zbiór zdań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie. GDOWSKI BOGUSŁAW
96   2002300180060 N.18006 Zeszyt ćwiczeń z matematyki. Z.1, Matura 2002.
97   2002300180077 N.18007 Zeszyt ćwiczeń z matematyki. Z.3, Do matury 2002, 2003, 2004.
98   2002300167351 N.16735 Zielone zadania : zadania z matematyki o treściach z ekologii i ochrony środowiska dla k lasy IV szkoły podstawowej / DZIABASZEWSKI WOJCIECH
 
Matematyka - podr.szk.podst.
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
99   2002300162943 N.16294 I ty zostaniesz Pitagorasem : podręcznik do matematyki dla klasy 4 / Durydiwka, Stanisław.
100   2002300173284 N.17328 I ty zostaniesz Pitagorasem : podręcznik do matematyki dla klasy 6 / DURYDIWKA STANISŁAW
101   2002300173291 N.17329 I ty zostaniesz Pitagorasem : podręcznik do matematyki dla klasy 5 / DURYDIWKA STANISŁAW
102   2002300173307 N.17330 I ty zostaniesz Pitagorasem : materiały pomocnicze do nauki matematyki dla klasy 5 dostosowane do ak tualnych zmian programowych / ŁĘSKA WANDA
103   2002300173314 N.17331 I ty zostaniesz Pitagorasem : materiały pomocnicze do nauki matematyki dla klasy 6 dostosowane do ak tualnych zmian programowych / ŁĘSKA WANDA
104   2002300171648 N.17164 Matematyczne kroki 4 : kartkówki dla klasy czwartej szkoły podstawowej / GAŁĄZKA KINGA
105   2002300171655 N.17165 Matematyczne kroki 5 : kartkówki dla klasy piątej szkoły podstawowej / GAŁĄZKA KINGA
106   2002300173031 N.17303 Matematyka Cz.2 /
107   2002300174519 N.17451 Matematyka Cz.2 /
108   2002300162479 N.16247 Matematyka : podręcznik dla klasy III liceum oraz klasy III technikum / Cegiełka, Kazimierz
109   2002300168938 N.16893 Matematyka : zeszyt ćwiczeń dla klas IV / ZAREMBA DANUTA
110   2002300168945 N.16894 Matematyka : podręcznik dla klas IV / ZAREMBA DANUTA
111   2002300168952 N.16895 Matematyka : podręcznik dla klas IV : książka dla nauczyciela / ZAREMBA DANUTA
112   2002300169881 N.16988 Matematyka : podręcznik dla klas V / ZAREMBA DANUTA
113   2002300170016 N.17001 Matematyka : zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej / ROSŁON ELŻBIETA
114   2002300170023 N.17002 Matematyka : zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej / ROSŁON ELŻBIETA
115   2002300169867 N.16986 Matematyka : zeszyt ćwiczeń dla klas V / ZAREMBA DANUTA
116   2002300171709 N.17170 Matematyka : sprawdziany dla klasy piątej / KRAWCEWICZ ZINAIDA
117   2002300170160 N.17016 Matematyka : podręcznik dla klas V : książka dla nauczyciela / ZAREMBA DANUTA
118   2002300172942 N.17294 Matematyka : podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej / DOBROWOLSKA MAŁGORZATA
119   2002300174496 N.17449 Matematyka : podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej / NOWECKI BOGDAN J.
120   2002300173000 N.17300 Matematyka : podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej / NOWECKI BOGDAN J.
121   2002300173017 N.17301 Matematyka : podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej / KLAKLA MACIEJ
122   2002300173024 N.17302 Matematyka : ćwiczenia , zadania, problemy : klasa czwarta szkoły podstawowej . Cz.1 /
123   2002300174502 N.17450 Matematyka : ćwiczenia , zadania, problemy : klasa czwarta szkoły podstawowej . Cz.1 /
124   2002300175882 N.17588 Matematyka : podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej / KLAKLA MACIEJ
125   2002300175899 N.17589 Matematyka : podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej / NOWECKI BOGDAN J.
126   2002300175905 N.17590 Matematyka : przewodnik dla nauczyciela : klasa czwarta szkoły podstawowej / NOWECKI BOGDAN J.
127   2002300166002 N.16600 Matematyka 2001 [1], Podręcznik dla klasy 5 /
128   2002300166019 N.16601 Matematyka 2001 [2], | Cz.1 Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5, | /
129   2002300166026 N.16602 Matematyka 2001 [2], | Cz.2 Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5, | /
130   2002300172201 N.17220 Matematyka 2001 [T.3], Poradnik dla nauczyciela klasa 4 /
131   2002300172218 N.17221 Matematyka 2001 [1], Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej /
132   2002300167924 N.16792 Matematyka 2001 [1], Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej /
133   2002300169751 N.16975 Matematyka 2001 [2], | Cz.1 Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 szkoły podstawowej, | /
134   2002300169768 N.16976 Matematyka 2001 [2], | Cz.2 Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 szkoły podstawowej, | /
135   2002300172249 N.17224 Matematyka 2001 [3], Poradnik dla nauczyciela klasa 6 /
136   2002300175967 N.17596 Matematyka 2001 [4], Zadania dla klasy 6 szkoły podstawowej /
137   2002300175974 N.17597 Matematyka 2001 [4], Zadania dla klasy 6 szkoły podstawowej /
138   2002300173192 N.17319 Matematyka 2001 Cz.2 /
139   2002300173185 N.17318 Matematyka 2001 : zeszyt ćwiczeń dla klasy 4 szkoły podstawowej . Cz.1 /
140   2002300171600 N.17160 Matematyka 4 : krok po kroku . [Cz.1], Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej PAWLAK RYSZARD JERZY
141   2002300172928 N.17292 Matematyka 4 : zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej . [Cz.2], Figury geometryczne.
142   2002300171617 N.17161 Matematyka 4. [2], Liczby naturalne PAWLAK RYSZARD JERZY
143   2002300171624 N.17162 Matematyka 4. [Cz.3], Ułamki PAWLAK RYSZARD JERZY
144   2002300171631 N.17163 Matematyka 4. [Cz.4], Geometria PAWLAK RYSZARD JERZY
145   2002300172935 N.17293 Matematyka 4. [Cz.3], Ułamki.
146   2002300172911 N.17291 Matematyka 4. [Cz.1], Liczby naturalne.
147   2002300171570 N.17157 Matematyka 5 [Cz.1], Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej /
148   2002300171594 N.17159 Matematyka 5 [Cz.3], Zastosowania ułamków, figury płaskie, graniastosłupy /
149   2002300171587 N.17158 Matematyka 5 : krok po kroku . [Cz.2], Liczby naturalne, ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne /
150   2002300175042 N.17504 Matematyka 5 : zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej szkoły podstawowej . [T.1], | Cz.1. Liczby całkowite i ułamki,
151   2002300175059 N.17505 Matematyka 5. [T.2], Geometria.
152   2002300164299 N.16429 Matematyka 6 - podręcznik dla kl. VI : książka dla nauczyciela / Zaremba, Danuta.
153   2002300164312 N.16431 Matematyka 6 : zeszyt ćwiczeń dla klas VI / Zaremba, Danuta.
154   2002300164305 N.16430 Matematyka 6 : podręcznik dla kl. VI / Zaremba, Danuta.
155   2002300174991 N.17499 Matematyka krok po kroku Z.2, Średnia arytmetyczna, procenty, układ współrzędnych, przyporządkowania, symetria, geometria przestrzenna /
156   2002300174984 N.17498 Matematyka krok po kroku : ćwiczenia dla klasy szóstej szkoły podstawowej . Z.1, Liczby naturalne i ułamki, geometria płaszczyzny, konstrukcje geometryczne, liczby wymierne /
157   2002300175004 N.17500 Matematyka krok po kroku : podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej /
158   2002300173116 N.17311 Matematyka wokół nas : zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej . Cz.1. LEWICKA HELENA
159   2002300173130 N.17313 Matematyka wokół nas : szkoła podstawowa 4 : podręcznik / LEWICKA HELENA
160   2002300179279 N.17927 Matematyka wokół nas : szkoła podstawowa 6 . [Cz.4], Książka dla nauczyciela.
161   2002300182361 N.18236 Matematyka wokół nas : szkoła podstawowa 6 . [Cz.4], Książka dla nauczyciela.
162   2002300173123 N.17312 Matematyka wokół nas. Cz.2. LEWICKA HELENA
163   2002300182323 N.18232 Matematyka wokół nas. [Cz.1], Podręcznik.
164   2002300182354 N.18235 Matematyka wokół nas. [Cz.3], Sprawdziany dla uczniów szkół podstawowych.
165   2002300170269 N.17026 Matematyka. CEGIEŁKA KAZIMIERZ
166   2002300180725 N.18072 Mogę zostać Pitagorasem Z.2 / DURYDIWKA, STANISŁAW
167   2002300180749 N.18074 Mogę zostać Pitagorasem : podręcznik do matematyki dla klasy VI / DURYDIWKA, STANISŁAW
168   2002300172966 N.17296 Mogę zostać Pitagorasem : ćwiczenia do matematyki dla klasy 4 . Z.1. DURYDIWKA STANISŁAW
169   2002300172973 N.17297 Mogę zostać Pitagorasem : materiały pomocnicze do nauki matematyki dla klasy 4 / DURYDIWKA STANISŁAW
170   2002300173277 N.17327 Mogę zostać Pitagorasem : podręcznik do matematyki dla klasy 4 / DURYDIWKA STANISŁAW
171   2002300180718 N.18071 Mogę zostać Pitagorasem : ćwiczenia do matematyki dla klasy 6 . Z.1 / DURYDIWKA, STANISŁAW
172   2002300172850 N.17285 Skok w XXI wiek : zadania dla uczniów klasy czwartej lubiących matematykę / GAŁĄZKA KINGA
 
Matematyka - podr. gimnazjum
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
173   2002300182620 N.18262 I ty zostaniesz Euklidesem : podręcznik do matematyki dla klas trzecich szkół ponadpodstawowych / ZALEWSKA, ANNA
174   2002300179569 N.17956 Matematyka : [klasa 3] . [Cz.1], Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum.
175   2002300179903 N.17990 Matematyka : klasa 2 . [Cz.1], Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum.
176   2002300173093 N.17309 Matematyka : podręcznik dla pierwszej klasy gimnazjum / BRYŃSKI MACIEJ
177   2002300173154 N.17315 Matematyka : zeszyt ćwiczeń dla klasy pierwszej gimnazjum / DOBROWOLSKA MAŁGORZATA
178   2002300175912 N.17591 Matematyka : podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum / TRELIŃSKI GUSTAW
179   2002300175929 N.17592 Matematyka : zbiór zadań dla klasy pierwszej gimnazjum / GÓROWSKI JAN
180   2002300175066 N.17506 Matematyka : zbiór zadań dla gimnazjum / BRAUN MARCIN
181   2002300175110 N.17511 Matematyka : zeszyt ćwiczeń dla klasy drugiej gimnazjum / DOBROWOLSKA MAŁGORZATA
182   2002300172904 N.17290 Matematyka 1 : podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum : praca zbiorowa /
183   2002300175073 N.17507 Matematyka 1 : książka dla nauczyciela gimnazjum : praca zbiorowa /
184   2002300175080 N.17508 Matematyka 1 : sprawdziany dla klasy pierwszej gimnazjum / GROCHOWALSKA MARZENNA
185   2002300186017 N.18601 Matematyka 1 : podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum : praca zbiorowa /
186   2002300186024 N.18602 Matematyka 1 : zeszyt ćwiczeń dla klasy pierwszej gimnazjum / DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA
187   2002300175097 N.17509 Matematyka 2 : podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum : praca zbiorowa /
188   2002300175103 N.17510 Matematyka 2 : podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum : praca zbiorowa /
189   2002300185966 N.18596 Matematyka 2 : zbiór zadań dla klasy drugiej gimnazjum / BRAUN, MARCIN
190   2002300186031 N.18603 Matematyka 2 : zeszyt ćwiczeń dla klasy drugiej gimnazjum / DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA
191   2002300186970 N.18697 Matematyka 2 : sprawdziany dla klasy drugiej gimnazjum /
192   2002300179996 N.17999 Matematyka 2. [Cz.5], Książka dla nauczyciela gimnazjum.
193   2002300179606 N.17960 Matematyka 2001 [T.2], | Cz.2 Zeszyt ćwiczeń dla klasy 3, | /
194   2002300179590 N.17959 Matematyka 2001 [T.2], | Cz.1 Zeszyt ćwiczeń dla klasy 3, | /
195   2002300179613 N.17961 Matematyka 2001 [T.3], Poradnik dla nauczyciela /
196   2002300182378 N.18237 Matematyka 2001 [T.3], Poradnik dla nauczyciela /
197   2002300179859 N.17985 Matematyka 2001 [T.2], | Cz.1 Zeszyt ćwiczeń dla klasy 2, | /
198   2002300179866 N.17986 Matematyka 2001 [T.2], | Cz.2 Zeszyt ćwiczeń dla klasy 2, | /
199   2002300179873 N.17987 Matematyka 2001 [T.3], Zadania dla klasy 2 /
200   2002300179880 N.17988 Matematyka 2001 [T.4], Poradnik dla nauczyciela /
201   2002300182385 N.18238 Matematyka 2001 [T.4], Poradnik dla nauczyciela /
202   2002300179583 N.17958 Matematyka 2001 : [klasa 3] . [T.1], Podręcznik dla klasy 3 /
203   2002300179842 N.17984 Matematyka 2001 : gimnazjum . [T.1], Podręcznik dla klasy 2 /
204   2002300172812 N.17281 Matematyka 2001 : gimnazjum klasa 1 . [T.1], | Cz.1. Zeszyt ćwiczeń,
205   2002300172829 N.17282 Matematyka 2001. [T.1], | Cz.2. Zeszyt ćwiczeń,
206   2002300172881 N.17288 Matematyka 2001. [T.2], Podręcznik.
207   2002300179255 N.17925 Matematyka 2001. [T.3], Poradnik dla nauczyciela.
208   2002300179545 N.17954 Matematyka 3 [Cz.1], Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum /
209   2002300179552 N.17955 Matematyka 3 [Cz.2], Zeszyt ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum /
210   2002300186055 N.18605 Matematyka 3 : zbiór zadań dla klasy trzeciej gimnazjum / BRAUN, MARCIN
211   2002300186062 N.18606 Matematyka 3 : zeszyt ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum / DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA
212   2002300186123 N.18612 Matematyka 3 : książka dla nauczyciela gimnazjum : praca zbiorowa /
213   2002300186987 N.18698 Matematyka 3 : sprawdziany dla klasy trzeciej gimnazjum /
214   2002300179828 N.17982 Matematyka dla gimnazjalistów [Cz.1], Podręcznik / KŁACZKOW, KRZYSZTOF
215   2002300179835 N.17983 Matematyka dla gimnazjalistów [Cz.2], Zbiór zadań / KŁACZKOW, KRZYSZTOF
216   2002300172843 N.17284 Matematyka dla gimnazjalistów : podręcznik - klasa 1 / KŁACZKOW KRZYSZTOF
217   2002300179620 N.17962 Matematyka dla klasy III gimnazjum : praca zbiorowa /
218   2002300179798 N.17979 Matematyka krok po kroku [Cz.2], Zbiór zadań dla klasy drugiej gimnazjum / JĘDRZEJEWSKI, JACEK M.
219   2002300179804 N.17980 Matematyka krok po kroku [Cz.1], Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum /
220   2002300179811 N.17981 Matematyka krok po kroku [Cz.4], Poradnik metodyczny, klasa II gimnazjum /
221   2002300173048 N.17304 Matematyka krok po kroku : podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum / JĘDRZEJEWSKI JACEK MAREK
222   2002300179637 N.17963 Matematyka krok po kroku. [Cz.1], Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum JĘDRZEJEWSKI, JACEK M.
223   2002300179644 N.17964 Matematyka krok po kroku. [Cz.2], Zbiór zadań dla klasy trzeciej gimnazjum JĘDRZEJEWSKI, JACEK M.
224   2002300179712 N.17971 Matematyka wokół nas : gimnazjum 3 . [Cz.2], Zbiór zadań.
225   2002300179736 N.17973 Matematyka wokół nas : gimnazjum 3. [Cz.4], Poradnik dla nauczyciela / Grabowska, Barbara.
226   2002300179897 N.17989 Matematyka wokół nas : gimnazjum 2 . [Cz.1], Podręcznik
227   2002300173147 N.17314 Matematyka wokół nas : gimnazjum 1 : podręcznik / DRĄŻEK ANNA
228   2002300181982 N.18198 Matematyka wokół nas : gimnazjum 2 . [Cz.2], Poradnik dla nauczyciela.
229   2002300182002 N.18200 Matematyka wokół nas : gimnazjum 1 : zbiór zadań / Duvnjak, Ewa.
230   2002300179729 N.17972 Matematyka wokół nas. [Cz.3], Sprawdziany dla gimnazjalistów.
231   2002300180848 N.18084 Matematyka wokół nas. [Cz.1], Podręcznik.
232   2002300181999 N.18199 Matematyka wokół nas. [Cz.3], Zbiór zadań.
233   2002300182019 N.18201 Matematyka wokół nas. [Cz.3], Poradnik dla nauczyciela.
234   2002300179576 N.17957 Matematyka. [Cz.2], Zbiór zadań z matematyki dla klasy trzeciej gimnazjum.
235   2002300179910 N.17991 Matematyka. [Cz.2], Zbiór zadań z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum.
236   2002300172959 N.17295 Od Pitagorasa do Euklidesa : ćwiczenia do matematyki dla klasy 1 gimnazjum . Zesz.1. DURYDIWKA STANISŁAW
237   2002300173253 N.17325 Od Pitagorasa do Euklidesa : materiały pomocnicze do nauki matematyki dla klasy 1 gimnazjum / ŁĘSKA WANDA
238   2002300173260 N.17326 Od Pitagorasa do Euklidesa : podręcznik do matematyki dla klasy 1 gimnazjum / DURYDIWKA STANISŁAW
239   2002300179750 N.17975 Od Pitagorasa do Euklidesa. [Cz.2], | Z.1. Ćwiczenia do matematyki dla klasy II gimnazjum,
240   2002300179767 N.17976 Od Pitagorasa do Euklidesa. [Cz.2], | Z.2. Ćwiczenia do matematyki dla klasy II gimnazjum,
241   2002300179743 N.17974 Od Pitagorasa do Euklidesa. [Cz.1], Podręcznik do matematyki dla klasy II gimnazjum.
242   2002300179774 N.17977 Od Pitagorasa do Euklidesa. [Cz.3], Materiały pomocnicze do nauki matematyki dla klasy II gimnazjum.
243   2002300179699 N.17969 Od Pitagorasa do Euklidesa. [Cz.3], Materiały pomocnicze do nauki matematyki dla klasy III gimnazjum.
244   2002300179675 N.17967 Od Pitagorasa do Euklidesa. [Cz.2], | Z.1. Ćwiczenia do matematyki dla klasy III gimnazjum,
245   2002300179682 N.17968 Od Pitagorasa do Euklidesa. [Cz.2], | Z.2. Ćwiczenia do matematyki dla klasy III gimnazjum,
246   2002300179668 N.17966 Od Pitagorasa do Euklidesa. [Cz.1], Podręcznik do matematyki dla klasy III gimnazjum.
247   2002300175936 N.17593 Przewodnik metodyczny - klasa I gimnazjum : o nauczaniu i uczeniu się matematyki w klasie I gimnazjum / TRELIŃSKI GUSTAW
248   2002300179989 N.17998 Przewodnik metodyczny : klasa II gimnazjum : o nauczaniu i uczeniu się matematyki w klasie II gimnazjum / KĄKOL, HENRYK
249   2002300173109 N.17310 Zbiór zadań z matematyki dla klasy pierwszej gimnazjum. DRÓBKA NORBERT
 
Matematyka - podr.szk. śr.
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
250   2002300182613 N.18261 I ty zostaniesz Euklidesem : zbiór zadań z matematyki dla klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych / ZALEWSKA, ANNA
251   2002300182637 N.18263 I ty zostaniesz Euklidesem : podręcznik do matematyki dla klas czwartych szkół średnich / ZALEWSKA, ANNA
252   2002300183962 N.18396 I ty zostaniesz Euklidesem : materiały pomocnicze do nauki matematyki dla klas czwartych szkół śred nich / ZALEWSKA, ANNA
253   2002300183986 N.18398 I ty zostaniesz Euklidesem : podręcznik do matematyki dla klasy I liceum i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym / ZALEWSKA, ANNA
254   2002300184105 N.18410 I ty zostaniesz Euklidesem : podręcznik do matematyki dla klas drugich szkół średnich / ZALEWSKA, ANNA
255   2002300186673 N.18667 Matematyka Klasa 2, Zbiór zadań / DRÓBKA, NORBERT
256   2002300186680 N.18668 Matematyka Klasa 3, Zbiór zadań / DRÓBKA, NORBERT
257   2002300160680 N.16068 Matematyka : podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych / Anusiak, Jan.
258   2002300182408 N.18240 Matematyka : klasa 1 : kształcenie w zakresie podstawowym . [Cz.1], Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / TRZECIAK, MAŁGORZATA
259   2002300182668 N.18266 Matematyka : podręcznik do liceów i techników klasa 1 : zakres podstawowy i rozszerzony / KŁACZKOW, KRZYSZTOF
260   2002300184020 N.18402 Matematyka : podręcznik do liceów i techników : klasa 2 : zakres podstawowy i rozszerzony / KŁACZKOW, KRZYSZTOF
261   2002300186666 N.18666 Matematyka : kształcenie w zakresach : podstawowym i rozszerzonym : kształcenie w zakresach : podstawowym i rozszerzonym . Klasa 1, Zbiór zadań / DRÓBKA, NORBERT
262   2002300186093 N.18609 Matematyka 1 Cz.2 /
263   2002300185997 N.18599 Matematyka 1 : ćwiczenia dla liceum i technikum / KARPIŃSKI, MARCIN
264   2002300186000 N.18600 Matematyka 1 : podręcznik dla liceum i technikum : zakres podstawowy /
265   2002300186086 N.18608 Matematyka 1 : podręcznik dla liceum i technikum : zakres podstawowy / podstawowy z rozszerzeniem : wersja dla nauczyciela . Cz.1 /
266   2002300185973 N.18597 Matematyka 2 : ćwiczenia dla liceum i technikum / DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA
267   2002300185980 N.18598 Matematyka 2 : podręcznik dla liceum i technikum : zakres podstawowy / DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA
268   2002300186048 N.18604 Matematyka 2 : zbiór zadań dla liceum i technikum /
269   2002300186109 N.18610 Matematyka 2 : podręcznik dla liceum i technikum : zakres podstawowy/podstawowy z rozszerzeniem : wersja dla nauczyciela . Cz.1 /
270   2002300185959 N.18595 Matematyka 3 : podręcznik dla liceum i technikum : zakres podstawowy / DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA
271   2002300182644 N.18264 Matematyka dla klasy 4 szkoły średniej / ZIELEŃ, STANISŁAW
272   2002300182651 N.18265 Matematyka dla licealistów [Cz.1], Podręcznik do III i IV klasy / KŁACZKOW, KRZYSZTOF
273   2002300184082 N.18408 Matematyka dziś : podręcznik dla klasy pierwszej liceum ogólnoksztłcącego, liceum profil owanego i technikum : podręcznik przeznaczony do kształcenia w zakresie podstawowym i roz szerzonym /
274   2002300184006 N.18400 Matematyka I [Cz.1], Podręcznik dla liceum i technikum /
275   2002300186994 N.18699 Matematyka I : zbiór zadań dla liceum i technikum /
276   2002300187014 N.18701 Matematyka II : podręcznik dla liceum i technikum /
277   2002300188172 N.18817 Matematyka III Cz.2 /
278   2002300187045 N.18704 Matematyka III : ćwiczenia dla liceum i technikum / DOBROWOLSKA, MAŁGORZATA
279   2002300187038 N.18703 Matematyka III : zbiór zadań dla liceum i technikum /
280   2002300188165 N.18816 Matematyka III : podręcznik dla liceum i technikum erzeniem . Cz.1 /
281   2002300182392 N.18239 Matematyka klasa 1 : kształcenie w zakresie rozszerzonym . [Cz.1], Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego / BRYŃSKI, MACIEJ
282   2002300186598 N.18659 Matematyka klasa 2 1, Podręcznik / TRZECIAK, MAŁGORZATA
283   2002300186604 N.18660 Matematyka klasa 2 2, Zbiór zadań / TRZECIAK, MAŁGORZATA
284   2002300186611 N.18661 Matematyka klasa 2 3, Poradnik dla nauczyciela / TRZECIAK, MAŁGORZATA
285   2002300186628 N.18662 Matematyka klasa 3 1, Podręcznik / TRZECIAK, MAŁGORZATA
286   2002300186635 N.18663 Matematyka klasa 3 2, Zbiór zadań / TRZECIAK, MAŁGORZATA
287   2002300186642 N.18664 Matematyka klasa 3 3, Poradnik dla nauczyciela / TRZECIAK, MAŁGORZATA
288   2002300183023 N.18302 Matematyka przyjemna i pożyteczna : klasa 1 : szkoły ponadgimnazjalne, zakres rozszerzony . [T.1], Podręcznik /
289   2002300184044 N.18404 Matematyka przyjemna i pożyteczna : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy . [Cz.1], Podręcznik /
290   2002300184068 N.18406 Matematyka przyjemna i pożyteczna : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy . [Cz.1], Podręcznik /
291   2002300182347 N.18234 Matematyka się liczy 1 [Cz.2], Poradnik dla nauczyciela /
292   2002300182415 N.18241 Matematyka się liczy 1 : kształcenie w zakresie podstawowym : liceum ogółnokształcące, liceum profilowane, technikum . [Cz.1], Podręcznik /
293   2002300182330 N.18233 Matematyka się liczy 1 : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum . [Cz.1], Podręcznik /
294   2002300186499 N.18649 Matematyka się liczy 2 [2], Zbiór zadań i zagadnień /
295   2002300186505 N.18650 Matematyka się liczy 2 [3], Podręcznik /
296   2002300186550 N.18655 Matematyka się liczy 2 [2], Podręcznik /
297   2002300186482 N.18648 Matematyka się liczy 2 : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum . [1], Poradnik dla nauczycieli ; Program nauczania /
298   2002300186543 N.18654 Matematyka się liczy 2 : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum . [1], Zbiór zadań i zagadnień /
299   2002300186536 N.18653 Matematyka się liczy 3 [2], Podręcznik /
300   2002300186529 N.18652 Matematyka się liczy 3 : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum . [1], Poradnik dla nauczyciela /
301   2002300186574 N.18657 Matematyka się liczy 3 : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum . [1], Podręcznik /
302   2002300183948 N.18394 Matematyka w otaczającym nas świecie : klasa 1 /
303   2002300154337 N.15433 Matematyka w szkole średniej. T.1.
304   2002300154344 N.15434 Matematyka w szkole średniej. T.2.
305   2002300154351 N.15435 Matematyka w szkole średniej. T.3.
306   2002300183924 N.18392 Sztuka matematyki : klasa 2 : podręcznik do matematyki w zakresie podstawowym w liceum ogó lnokształcącym, profilowanym i technikum oraz w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i profilowanym / PIÓREK, JÓZEF
307   2002300182125 N.18212 Sztuka matematyki klasa 1. [Cz.1], Matematyka.
308   2002300182132 N.18213 Sztuka matematyki klasa 1. [Cz.2], Zbiór zadań do matematyki.
 
Matematyka - podr.akadem
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
309   2002300200638 N.20063 50 teorii matematyki, które powinieneś znać / Crilly, A. J.
310   2002300188660 N.18866 Algebra / GLEICHGEWICHT, BOLESŁAW
311   2002300080728 N.8072 Algebra / Lang, Serge
312   2002300196313 N.19631 Algebra / Białynicki-Birula, Andrzej
313   2002300176919 N.17691 Algebra abstrakcyjna w zadaniach / Rutkowski, Jerzy
314   2002300178838 N.17883 Algebra dla studentów / KLUKOWSKI, JULIAN
315   2002300194463 N.19446 Algebra i geometria analityczna w zadaniach / Arodź, Henryk
316   2002300180350 N.18035 Algebra i wielowymiarowa geometria analityczna w zadaniach / PRZYBYŁO, SYLWESTER
317   2002300188677 N.18867 Algebra liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory JURLEWICZ, TERESA
318   2002300188684 N.18868 Algebra liniowa 1 : kolokwia i egzaminy
319   2002300191943 N.19194 Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania / Jurlewicz, Teresa.
320   2002300188707 N.18870 Algebra liniowa 2 : definicje, twierdzenia, wzory JURLEWICZ, TERESA
321   2002300188714 N.18871 Algebra liniowa 2 : przykłady i zadania JURLEWICZ, TERESA
322   2002300160390 N.16039 Algebra liniowa i geometria / Kostrikin, Aleksej Ivanovič
323   2002300192155 N.19215 Algebra liniowa w zadaniach / Rutkowski, Jerzy
324   2002300085839 N.8583 Algebra liniowa wraz z geometrią wielowymiarową / Efimov, Nikolaj Vladimirovič
325   2002300180817 N.18081 Algebra liniowa z elementami geometrii / GANCARZEWICZ, JACEK
326   2002300150957 N.15095 Algebra liniowa z geometrią / BIAŁYNICKI-BIRULA, ANDRZEJ
327   2002300192384 N.19238 Algebra współczesna z zastosowaniami / Gilbert, William J.
328   2002300192216 N.19221 Algebra z geometrią analityczną / Kajetanowicz, Przemysław.
329   2002300210972 N.21097 Algebra z geometrią dla fizyków / Górniewicz, Lech
330   2002300178968 N.17896 Analiza funkcjonalna : notatki do wykładu / CHMIELIŃSKI, JACEK
331   2002300178173 N.17817 Analiza funkcjonalna / RUDIN, WALTER
332   2002300192735 N.19273 Analiza funkcjonalna w zadaniach / Prus, Stanisław
333   2002300153866 N.15386 Analiza matematyczna T.1. | Cz.1 Ciągi,szeregi i funkcje / MUSIELAK HELENA
334   2002300156065 N.15606 Analiza matematyczna T.1. | Cz.2 Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej / MUSIELAK HELENA
335   2002300174380 N.17438 Analiza matematyczna T.2. | Cz.1 Funkcje i odwzorowania wielu zmiennych / MUSIELAK HELENA
336   2002300182965 N.18296 Analiza matematyczna Cz.3 / SOŁTYSIAK, ANDRZEJ
337   2002300180435 N.18043 Analiza matematyczna T.2 / BORZYMOWSKI, ANDRZEJ
338   2002300157864 N.15786 Analiza matematyczna : skrypt dla studiujących zaocznie . Cz.3, Teoria miary i całki, równania różniczkowe / FUDALI, STANISŁAW
339   2002300164572 N.16457 Analiza matematyczna : wykłady z matematyki dla studentów fizyki. Cz. 2 / Sołtysiak, Andrzej.
340   2002300180411 N.18041 Analiza matematyczna : skrypt . T.1 / SOSULSKI, WŁADYSŁAW
341   2002300182972 N.18297 Analiza matematyczna : [skrypt przeznaczony dla studentów I roku matematyki i fizyki] . Cz.1 / SOŁTYSIAK, ANDRZEJ
342   2002300184563 N.18456 Analiza matematyczna : funkcje wielu zmiennych / BIRKHOLC, ANDRZEJ
343   2002300208993 N.20899 Analiza matematyczna : funkcje jednej zmiennej / Krasiński, Tadeusz.
344   2002300196351 N.19635 Analiza matematyczna / Kołodziej, Witold
345   2002300188721 N.18872 Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory Gewert, Marian.
346   2002300188745 N.18874 Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania Gewert, Marian.
347   2002300188738 N.18873 Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / Gewert, Marian.
348   2002300188752 N.18875 Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory Gewert, Marian.
349   2002300188776 N.18877 Analiza matematyczna 2 : przykłady i zadania Gewert, Marian.
350   2002300188769 N.18876 Analiza matematyczna 2 : kolokwia i egzaminy /
351   2002300170818 N.17081 Analiza matematyczna dla fizyków Cz.2, Wybrane zagadnienia / DRUŻKOWSKI LUDWIK M.
352   2002300210989 N.21098 Analiza matematyczna dla fizyków. T. 1 / Górniewicz, Lech
353   2002300210996 N.21099 Analiza matematyczna dla fizyków. T. 2 / Górniewicz, Lech
354   2002300167665 N.16766 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Krysicki, Włodzimierz
355   2002300167764 N.16776 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2 / Krysicki, Włodzimierz
356   2002300111835 N.11183 Analiza matematyczna. T.1 / Kleiner, Witold
357   2002300143386 N.14338 Analiza matematyczna. T.2 / Kleiner, Witold
358   2002300188844 N.18884 Analiza na rozmaitościach : nowoczesne podejście do klasycznych twierdzeń zaawansowanej analizy SPIVAK, MICHAEL
359   2002300180473 N.18047 Analiza rzeczywista i zespolona / Rudin, Walter
360   2002300196955 N.19695 Analiza zespolona w zadaniach / Ganczar, Andrzej.
361   2002300181920 N.18192 Arytmetyka : podręcznik dla licencjatów / GANCARZEWICZ, JACEK
362   2002300169232 N.16923 Aspekty kombinatoryki. BRYANT VICTOR
363   2002300170573 N.17057 Co to jest matematyka? / COURANT RICHARD
364   2002300067972 N.6797 Ćwiczenia z analizy matematycznej z zastosowaniami : praca zbiorowa. T. 1 /
365   2002300064858 N.6485 Ćwiczenia z analizy matematycznej z zastosowaniami : praca zbiorowa. T. 2 /
366   2002300165654 N.16565 Diamenty matematyki. CIESIELSKI KRZYSZTOF
367   2002300182521 N.18252 Elementy algebry liniowej. Cz. 1 / Banaszak, Grzegorz
368   2002300182538 N.18253 Elementy algebry liniowej. Cz. 2 / Banaszak, Grzegorz
369   2002300210064 N.21006 Elementy analizy tensorowej / Sokołowski, Leszek M.
370   2002300210040 N.21004 Elementy analizy wektorowej : teoria, przykłady, zadania / Gewert, Marian.
371   2002300064582 N.6458 Elementy analizy zespolonej / Krzyż, Jan
372   2002300164497 N.16449 Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach / Marek, Wiktor.
373   2002300045086 N.4508 Elementy probabilistyki / Plucińska, Agnieszka
374   2002300192117 N.19211 Elementy statystyki w zadaniach / KUKUŁA, KAROL
375   2002300175844 N.17584 Elementy teorii liczb / MARZANTOWICZ WACŁAW
376   2002300178975 N.17897 Elementy teorii mnogości / CHRONOWSKI, ANTONI
377   2002300188783 N.18878 Funkcje zespolone : teoria, przykłady, zadania DŁUGOSZ, JOLANTA
378   2002300189414 N.18941 Funkcje zespolone : wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych LEJA, FRANCISZEK
379   2002300173673 N.17367 Geometria : przegląd wybranych zagadnień dla uczniów i studentów / BŁACH ANNA
380   2002300137781 N.13778 Geometria : skrypt dla studentów kierunku nauczycielskiego / FUDALI STANISŁAW
381   2002300174748 N.17474 Geometria dla licealistów i kandydatów na wyższe uczelnie LEITNER ROMAN
382   2002300172614 N.17261 Geometria różniczkowa / ALEXIEWICZ ANDRZEJ
383   2002300184570 N.18457 Geometria różniczkowa i jej zastosowania / OPREA, JOHN
384   2002300168860 N.16886 Geometria. ZYDLER JAN
385   2002300209785 N.20978 Grafy i sieci / Wojciechowski, Jacek
386   2002300209792 N.20979 Granice i pochodne : metody rozwiązywania zadań / Niedziałomski, Kamil.
387   2002300210507 N.21050 Historia obliczeń : od rachunku na palcach do maszyny analitycznej / Bondecka-Krzykowska, Izabela.
388   2002300085358 N.8535 Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa / Gerstenkorn, Tadeusz.
389   2002300211245 N.21124 Krótkie wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych / Strzelecki, Paweł
390   2002300192346 N.19234 Kryptografia : w teorii i w praktyce / Stinson, Douglas Robert
391   2002300167368 N.16736 Liczby i geometria / Więsław, Witold
392   2002300175721 N.17572 Logika matematyczna / Słupecki, Jerzy
393   2002300200140 N.20014 Matematyka a fizyka / Maurin, Krzysztof
394   2002300178807 N.17880 Matematyka dyskretna / ROSS, KENNETH A.
395   2002300163971 N.16397 Matematyka konkretna / Graham, Ronald L.
396   2002300210309 N.21030 Matematyka olimpijska. 1, Algebra i teoria liczb / Neugebauer, Adam.
397   2002300210323 N.21032 Matematyka olimpijska. 3, Kombinatoryka / Bogdańska, Beata.
398   2002300192377 N.19237 Matematyka w biologii / Foryś, Urszula.
399   2002300186802 N.18680 Matematyka w przykładach i zadaniach dla kierunku wychowanie techniczne /
400   2002300157529 N.15752 Matematyka. Cz.3.
401   2002300186437 N.18643 Matematyka. Cz.4, Równania różniczkowe ; Funkcje zmiennej zespolonej ; Przekształceniacałkowe.
402   2002300209273 N.20927 Modern statistics for the life sciences / Grafen, Alan.
403   2002300171037 N.17103 Moje najlepsze zagadki matematyczne i logiczne. GARDNER MARTIN
404   2002300210958 N.21095 O pojęciu dowodu w matematyce / Wójtowicz, Krzysztof
405   2002300172805 N.17280 Ochrona środowiska jako problem globalny. BUDNIKOWSKI ADAM
406   2002300196344 N.19634 Okruchy matematyki / Górnicki, Jarosław
407   2002300124408 N.12440 Opowieści matematyczne Szurek, Michał
408   2002300209822 N.20982 Podstawy algebry ogólnej i teorii krat / Walendziak, Andrzej.
409   2002300168921 N.16892 Podstawy analizy matematycznej. RUDIN WALTER
410   2002300194401 N.19440 Prawdopodobieństwo i miara / Billingsley, Patrick
411   2002300179262 N.17926 Probabilistyka : rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochast yczne / PLUCIŃSKA, AGNIESZKA
412   2002300179194 N.17919 Przestrzenie metryczne w zadaniach / JĘDRZEJEWSKI, JACEK M.
413   2002300192452 N.19245 Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego / Jakubowski, Jacek
414   2002300169058 N.16905 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach Cz.1, Rachunek prawdopodobieństwa /
415   2002300169065 N.16906 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach Cz.2, Statystyka matematyczna /
416   2002300181906 N.18190 Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo - MAPLE / OMBACH, JERZY
417   2002300168600 N.16860 Rachunek różniczkowy i całkowy : funkcje jednej zmiennej / Kuratowski, Kazimierz
418   2002300172478 N.17247 Rachunek różniczkowy i całkowy : funkcje wielu zmiennych / SIKORSKI ROMAN
419   2002300000771 N.77 Rachunek różniczkowy i całkowy : ze wstępem do równań różniczkowych / Leja, Franciszek
420   2002300192988 N.19298 Rachunek różniczkowy i całkowy : teoria, przykłady, ćwiczenia : podręcznik dla studentów / Chmaj, Jerzy.
421   2002300062915 N.6291 Rachunek różniczkowy i całkowy. T.1 / Fihtengol'c, Grigorij Mihajlovic
422   2002300062953 N.6295 Rachunek różniczkowy i całkowy. T.2 / Fihtengol'c, Grigorij Mihajlovic
423   2002300062939 N.6293 Rachunek różniczkowy i całkowy. T.3 / Fihtengol'c, Grigorij Mihajlovic
424   2002300209266 N.20926 Real analysis / Thomson, Brian Sheriff
425   2002300210071 N.21007 Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Cz. 2 / Radożycki, Tomasz
426   2002300211269 N.21126 Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej. Cz. 3 / Radożycki, Tomasz
427   2002300168709 N.16870 Równania całkowe : elementy teorii i zastosowania / PISKOREK ADAM
428   2002300184679 N.18467 Równania różniczkowe cząstkowe EVANS, LAWRENCE C.
429   2002300151152 N.15115 Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki / Kącki, Edward
430   2002300172317 N.17231 Równania różniczkowe zwyczajne : teoria i metody numeryczne z wykorzystaniem komputerowego systemu obli czeń symbolicznych / PALCZEWSKI, ANDRZEJ
431   2002300192247 N.19224 Równania różniczkowe zwyczajne : teoria, przykłady, zadania / Gewert, Marian.
432   2002300108675 N.10867 Równania różniczkowe zwyczajne / Arnol'd, Vladimir Igorevič
433   2002300191851 N.19185 Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych / Koronacki, Jacek
434   2002300064551 N.6455 Statystyka matematyczna : modele i zadania / Greń, Jerzy.
435   2002300187144 N.18714 Szeregi rzeczywiste / PRUS-WIŚNIOWSKI, FRANCISZEK
436   2002300209907 N.20990 Teoria ciał uporządkowanych / Kula, Mieczysław.
437   2002300183351 N.18335 Teoria liczb Narkiewicz, Władysław
438   2002300197037 N.19703 Teoria reprezentacji grup skończonych / Browkin, Jerzy
439   2002300164244 N.16424 Topologia / Jänich, Klaus.
440   2002300194388 N.19438 Wektory, pochodne, całki / Korczak, Wiesława
441   2002300165050 N.16505 Wnioskowanie statystyczne : modele i metody / GAJEK LESŁAW
442   2002300205541 N.20554 Wprowadzenie do algorytmów /
443   2002300190564 N.19056 Wprowadzenie do biomatematyki / Murray, J.D.
444   2002300192926 N.19292 Wprowadzenie do kryptografii / Buchmann, Johannes A.
445   2002300186369 N.18636 Wstęp do algebry Cz.1, Podstawy algebry / KOSTRIKIN, ALEKSEJ IVANOVIC
446   2002300186475 N.18647 Wstęp do algebry Cz.2, Algebra liniowa / KOSTRIKIN, ALEKSEJ IVANOVIC
447   2002300192148 N.19214 Wstęp do algebry 3 Podstawowe struktury algebraiczne KOSTRIKIN, ALEKSIEJ IVANOVIČ
448   2002300139297 N.13929 Wstęp do analizy funkcjonalnej. MUSIELAK JULIAN
449   2002300183320 N.18332 Wstęp do analizy I : dla studentów studiów zaocznych / JĘDRZEJEWSKI, JACEK M.
450   2002300194173 N.19417 Wstęp do analizy nieliniowej. Cz. 1, Teoria stopnia / Gulgowski, Jacek.
451   2002300210545 N.21054 Wstęp do analizy zespolonej w zadaniach / Chądzyński, Jacek.
452   2002300211276 N.21127 Wstęp do geometrii różniczkowej / Bowszyc, Cezary
453   2002300189117 N.18911 Wstęp do matematyki : zbiór zadań / Guzicki, Wojciech.
454   2002300190458 N.19045 Wstęp do matematyki / Kraszewski, Jan
455   2002300177633 N.17763 Wstęp do planimetrii / Neugebauer, Adam.
456   2002300189124 N.18912 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa 1 FELLER, WILLIAM
457   2002300196337 N.19633 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. T. 2 / Feller, William
458   2002300192476 N.19247 Wstęp do teorii grup / Bagiński, Czesław.
459   2002300105629 N.10562 Wstęp do teorii mnogości i topologii / Kuratowski, Kazimierz
460   2002300120691 N.12069 Wstęp do teorii równań różniczkowych. Cz. 1, Wstęp do teorii równań zwyczajnych i równań cząstkowych pierwszego rzędu / Pelczar, Andrzej
461   2002300148503 N.14850 Wstęp do teorii równań różniczkowych. Cz. 2, Elementy jakosciowe teorii równań różniczkowych / Pelczar, Andrzej
462   2002300182514 N.18251 Wstęp do teorii zbiorów i kombinatoryki / SZKIBIEL, GRZEGORZ
463   2002300153804 N.15380 Wybrane działy matematyki wyższej z ćwiczeniami / Kącki, Edward
464   2002300205497 N.20549 Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki / Bryll, Grzegorz.
465   2002300191868 N.19186 Wykład analizy matematycznej dla słuchaczy studiów matematycznych / Złotkiewicz, Eligiusz.
466   2002300162769 N.16276 Wykład z teorii liczb i kryptografii / Koblitz, Neal
467   2002300209716 N.20971 Wykłady z geometrii algebraicznej / Białynicki-Birula, Andrzej
468   2002300186413 N.18641 Wykłady z kombinatoryki : przeliczanie / Palka, Zbigniew.
469   2002300192469 N.19246 Wykłady z rachunku prawdopodobieństwa z zadaniami / Misiewicz, Jolanta K.
470   2002300174304 N.17430 Wykłady z równań różniczkowych wspomagane komputerowo - Maple. OMBACH JERZY
471   2002300178241 N.17824 Wykłady z teorii prawdopodobieństwa / KRZYŚKO, MIROSŁAW
472   2002300050189 N.5018 Wykłady z topologii algebraicznej / Greenberg, Marvin J.
473   2002300164695 N.16469 Wykłady ze statystyki matematycznej / Bartoszewicz, Jarosław
474   2002300210057 N.21005 Zadania i problemy z matematyki / Skoczylas, Zbigniew.
475   2002300210552 N.21055 Zadania z algebry liniowej / Nabiałek, Ireneusz
476   2002300189179 N.18917 Zadania z analizy matematycznej 1 Liczby rzeczywiste, ciągi i szeregi liczbowe KACZOR, WIESŁAWA J.
477   2002300189193 N.18919 Zadania z analizy matematycznej 2 Funkcje jednej zmiennej - rachunek różniczkowy KACZOR, WIESŁAWA
478   2002300189223 N.18922 Zadania z analizy matematycznej 3 Całkowanie KACZOR, WIESŁAWA
479   2002300184921 N.18492 Zadania z analizy matematycznej / LASSAK, MAREK
480   2002300178647 N.17864 Zadania z arytmetyki szkolnej i teorii liczb /
481   2002300171990 N.17199 Zadania z matematyki wyższej Cz.1 / LEITNER, ROMAN
482   2002300186406 N.18640 Zadania z matematyki wyższej Cz.2 / LEITNER, ROMAN
483   2002300151510 N.15151 Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej / GDOWSKI, BOGUSŁAW
484   2002300186352 N.18635 Zadania z teorii mnogości, logiki matematycznej i teorii algorytmów / LAVROV, IGOR' ANDREEVIC
485   2002300172362 N.17236 Zarys matematyki wyższej dla studentów Cz.3 / LEITNER, ROMAN
486   2002300168556 N.16855 Zarys matematyki wyższej dla studentów. Cz.2.
487   2002300168686 N.16868 Zarys matematyki wyższej dla studentów. Cz.1 LEITNER ROMAN
488   2002300168129 N.16812 Zastosowanie elementarnego rachunku prawdopodobieństwa do wnioskowania statystycznego : wykład i uwagi krytyczne / KUBIK, LECH TADEUSZ
489   2002300192131 N.19213 Zbiór zadań z algebry
490   2002300142037 N.14203 Zbiór zadań z algebry i geometrii analitycznej dla fizyków / Arodź, Henryk
491   2002300184198 N.18419 Zbiór zadań z analizy matematycznej / BANAŚ, JÓZEF
492   2002300157765 N.15776 Zbiór zadań z analizy matematycznej. T. 3 / Demidovič, Boris Pavlovič
493   2002300151176 N.15117 Zbiór zadań z analizy matematycznej. T. 1 / Demidovič, Boris Pavlovič
494   2002300154214 N.15421 Zbiór zadań z analizy matematycznej. T. 2 / Demidovič, Boris Pavlovič
495   2002300174144 N.17414 Zbiór zadań z analizy matematycznej. BERMAN G.N.
496   2002300167573 N.16757 Zbiór zadań z geometrii analitycznej. RADZISZEWSKI ZBIGNIEW
497   2002300175820 N.17582 Zbiór zadań z matematyki /
 
Astronomia.Astrofizyka.
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
498   2002300154986 N.15498 Dzieje astronomii układu planetarnego / Białecka, Zenobia Teresa.
499   2002300206562 N.20656 Elementy kosmologii : dla nauczycieli, studentów i dociekliwych uczniów / Sokołowski, Leszek M.
500   2002300152449 N.15244 Galaktyki i budowa Wszechświata / Jaroszyński, Michał.
501   2002300154887 N.15488 Gwiazdy i materia międzygwiazdowa / Kubiak, Marcin Antoni.
502   2002300169539 N.16953 Historia astronomii i kosmologii / North, John David
503   2002300104998 N.10499 Kosmologia i antymateria / Alfvén, Hannes
504   2002300120837 N.12083 Mikołaja Kopernika "O obrotach" : księga pierwsza / Kopernik, Mikołaj
505   2002300092837 N.9283 Planety widziane z bliska / CZECHOWSKI, LESZEK
506   2002300095432 N.9543 Struktura Wszechświata / NARLIKAR, JAYANT
507   2002300105216 N.10521 Świat planet Dworak, Tadeusz Zbigniew
508   2002300166514 N.16651 Zaginiony wykład Feynmana : ruch planet wokół Słońca / GOODSTEIN DAVID L.
 
Fizyka-nauczanie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
509   2002300156522 N.15652 Astronomia i grawitacja w klasie II liceum ogólnokształcącego : (poradnik dla nauczycieli) / Domański, Juliusz
510   2002300152265 N.15226 Bibliografia do nauczania fizyki dla studentów i nauczycieli fizyki / TOKAR DANUTA
511   2002300173703 N.17370 Domowe zadania doświadczalne z fizyki : ( z rozwiązaniami) / DOMAŃSKI JULIUSZ
512   2002300169799 N.16979 Dookoła fizyki : anegdoty, zagadki, zabawy słowne / Elbanowska-Ciemuchowska, Stefania.
513   2002300159769 N.15976 Dydaktyka fizyki : zagadnienia ogólne / Głowacki, Marian
514   2002300167191 N.16719 Ekologia i ochrona środowiska w nauczaniu fizyki. KRUPIŃSKI LESZEK
515   2002300163988 N.16398 Fizyka : przewodnik ucznia szkoły średniej / KOLINCIO ARTUR
516   2002300178432 N.17843 Fizyka : grawitacja, elektryczność, magnetyzm : kurs dla uczniów szkół średnich i na wyższe uczelnie : klasa II i III / HOLAS, JADWIGA
517   2002300178425 N.17842 Fizyka : mechanika, materia i ciepło : dla licealistów i kandydatów na wyższe uczelnie : klasa 1 / HOLAS, JADWIGA
518   2002300190403 N.19040 Fizyka dla gimnazjum : poradnik dla nauczycieli. Cz. 18 /
519   2002300176506 N.17650 Fizyka wokół nas / HEWITT, PAUL G.
520   2002300171020 N.17102 Funkcje, wektory i fizyka : mniej kłopotów z matematyką na lekcjach fizyki / KIERUL JERZY
521   2002300178562 N.17856 Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących : fizyka, gimnazjum . Z.1 /
522   2002300158571 N.15857 Jak rozwiązywać zadania z fizyki : mechanika, statyka płynów : poradnik dla uczniów szkół średnich / Głowacki, Marian
523   2002300169584 N.16958 Jak rozwiązywać zadania z fizyki? : analiza typowych błędów popełnianych w rozwiązywaniu zadań / TARASOV LEV V.
524   2002300174465 N.17446 Jak uczyć fizyki w gimnazjum? : podręcznik dydaktyki fizyki / SAWICKI MIECZYSŁAW
525   2002300159790 N.15979 Język matematyczny w nauczaniu fizyki / Głowacki, Marian
526   2002300162493 N.16249 Kompendium fizyki. RHÖNECK CHRISTOPH VON
527   2002300189902 N.18990 Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki / Kizowski, Czesław.
528   2002300177176 N.17717 Metodyka eksperymentu fizycznego w szkołach podstawowych. GĘBURA GUSTAW
529   2002300157857 N.15785 Mikrokomputery w nauczaniu fizyki / MEGER ZBIGNIEW
530   2002300187489 N.18748 Nauczanie fizyki : podręcznik dla nauczycieli klas III liceum ogólnokształcącego i techni kum . Cz.3 /
531   2002300154764 N.15476 Nauczanie fizyki a wiedza potoczna uczniów : skrypt /
532   2002300168723 N.16872 Nieobliczeniowe zadania z fizyki (z rozwiązaniami). DOMAŃSKI JULIUSZ
533   2002300169089 N.16908 Podstawy fizyki : zadania testowe / MULAS EDWARD
534   2002300082289 N.8228 Pola i ruch / Gorzkowski, Waldemar
535   2002300184310 N.18431 Przekaz informacji w nauczaniu fizyki / GŁOWACKI, MARIAN
536   2002300161984 N.16198 Repetytorium z fizyki : mechanika i termodynamika : [książka pomocnicza do nauki fizyki na poziomie szkoły ponadpodsta wowej] / BROJAN JERZY BRONISŁAW
537   2002300177022 N.17702 Syllabus z fizyki z astronomią 2002 /
538   2002300169140 N.16914 Testy z fizyki : pola i prąd : dla licealistów i kandydatow na studia materiał II klasy liceum ogó lnokształcącego / STRUGAŁA EWA
539   2002300176674 N.17667 W poszukiwaniu praw fizyki T.1 / MACDERMOTT, LILLIAN C.
540   2002300176681 N.17668 W poszukiwaniu praw fizyki T.2 / MACDERMOTT, LILLIAN C.
541   2002300176841 N.17684 Wykorzystanie doświadczeń fizycznych w procesie nauczania - uczenia się : praca zbiorowa /
542   2002300152302 N.15230 X-ray microscopy in biology and medicine /
543   2002300111743 N.11174 Zadania doświadczalne z fizyki : kurs podstawowy /
 
Fizyka - zbiory zadań
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
544   2002300176612 N.17661 Fizyka : zbiór zadań : gimnazjum / SUBIETA, ROMUALD
545   2002300186314 N.18631 Fizyka : zbiór zadań dla gimnazjum / BOBER, LESZEK
546   2002300186512 N.18651 Fizyka : zakresy podstawowy i rozszerzony / PILOT, KRYSTYNA
547   2002300186567 N.18656 Fizyka i astronomia : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie / TOMASZEWSKA, NINA
548   2002300182170 N.18217 Fizyka łatwiejsza niż myślisz : zbiór zadań dla gimnazjalistów i nie tylko / PAWLIKOWSKA, MIRA
549   2002300164381 N.16438 Fizyka nie tylko dla orłów : dla licealistów i osób zainteresowanych : jak rozwiązywać trudniejsze zadania i problemy. Cz.1, Kinematyka, mechanika, grawitacja / Pawlicki, Krzysztof
550   2002300180695 N.18069 Fizyka w zadaniach : klasa III gimnazjum / DĘBOWSKI, RYSZARD
551   2002300175950 N.17595 Ilustrowany zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum. GAWRON ELŻBIETA
552   2002300181708 N.18170 Szybka powtórka fizyki do egzaminu gimnazjalnego / SAGNOWSKA, BARBARA
553   2002300171679 N.17167 Tematy i zagadnienia maturalne z fizyki KOPECKI JANUSZ
554   2002300178074 N.17807 Testy z fizyki dla gimnazjum Cz.1 / KACZOREK, HENRYK
555   2002300178081 N.17808 Testy z fizyki dla gimnazjum Cz.2 / KACZOREK, HENRYK
556   2002300164411 N.16441 Testy z fizyki dla klasy VI. KACZOREK HENRYK
557   2002300167894 N.16789 Testy z fizyki. 2, Pole grawitacyjne, elektryczność i magnetyzm / Horodecki, Krzysztof.
558   2002300172195 N.17219 Zadania z astronomii z rozwiązaniami. CHRUPAŁA HENRYK
559   2002300182057 N.18205 Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum / CHYLA, KRZYSZTOF
560   2002300151879 N.15187 Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich CHYLA, KRZYSZTOF
561   2002300158557 N.15855 Zbiór pytań i zadań testowych z fizyki : dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia medyczne, przyrodnic ze i techniczne / SALACH JADWIGA
562   2002300157215 N.15721 Zbiór zadań z fizyki : I klasa liceum ogólnokształcącego / JENIKE MACIEJ
563   2002300176889 N.17688 Zbiór zadań z fizyki : dla klasy II szkół średnich / MENDEL, BOGDAN
564   2002300176544 N.17654 Zbiór zadań z fizyki dla klasy I szkół średnich / MENDEL, BOGDAN
565   2002300162455 N.16245 Zbiór zadań z fizyki dla klasy II szkoły średniej. DĄBROWSKI WŁODZIMIERZ
566   2002300154320 N.15432 Zbiór zadań z fizyki dla maturzystów i kandydatów na studia / Fabiański, Bolesław.
567   2002300180046 N.18004 Zeszyt ćwiczeń z fizyki z astronomią. Z.1, Matura 2002.
568   2002300180053 N.18005 Zeszyt ćwiczeń z fizyki z astronomią. Z.2, Matura 2002.
 
Tablice matematyczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
569   2002300108071 N.10807 Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne i astronomiczne /
570   2002300143454 N.14345 Tablice statystyczne / Zieliński, Ryszard
 
Fizyka - podr.szk.podst.
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
571   2002300163438 N.16343 Fizyka : roczny zeszyt dla ucznia / SZYSZKA ETERI
572   2002300166064 N.16606 Fizyka : zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej / BIESIEDNA BARBARA
573   2002300170399 N.17039 Fizyka : książka dla nauczyciela / GINTER JERZY
574   2002300163575 N.16357 Fizyka 6 : podręcznik dla ucznia / SZYSZKA ETERI
575   2002300176933 N.17693 Fizyka 6 : podręcznik dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej / KACZOROWSKA, ANNA
576   2002300176940 N.17694 Fizyka 6 : podręcznik dla uczniów klasy szóstej szkoły podstawowej / KACZOROWSKA, ANNA
577   2002300151848 N.15184 Fizyka VI : zeszyt ćwiczeń : propozycja metodyczna / SZAPIEL, JOLANTA
578   2002300166255 N.16625 Fizyka VI : zeszyt ćwiczeń / SZAPIEL JOLANTA
 
Fizyka - podr.gimnazjum
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
579   2002300182187 N.18218 Ciekawa fizyka [Cz.1], Podręcznik dla gimnazjalisty /
580   2002300182194 N.18219 Ciekawa fizyka [Cz.2], Dziennik badawczy ucznia /
581   2002300185195 N.18519 Ciekawa fizyka [Cz.2], Dziennik badawczy ucznia / POZNAŃSKA, JADWIGA
582   2002300185201 N.18520 Ciekawa fizyka [Cz.3], Poradnik dla nauczyciela do części 4 podręcznika / J.Poznańska, M, Rowińska, E. Zając. Przedmiotowy system oceniania / POZNAŃSKA, JADWIGA
583   2002300182200 N.18220 Ciekawa fizyka : gimnazjum : część 1 . [Cz.3], Poradnik dla nauczyciela do części 1. podręcznika i program nauczaniadla gimnazjum /
584   2002300185188 N.18518 Ciekawa fizyka : gimnazjum : część 4 . [Cz.1], Podręcznik dla gimnazjalisty / POZNAŃSKA, JADWIGA
585   2002300180527 N.18052 Doświadczenia z fizyki dla uczniów gimnazjum Cz.3 / GODLEWSKA, MAŁGORZATA
586   2002300180534 N.18053 Doświadczenia z fizyki dla uczniów gimnazjum Cz.3 / GODLEWSKA, MAŁGORZATA
587   2002300177398 N.17739 Doświadczenia z fizyki dla uczniów gimnazjum Cz.1 / GODLEWSKA, MAŁGORZATA
588   2002300179101 N.17910 Doświadczenia z fizyki dla uczniów gimnazjum Cz.2 / GODLEWSKA, MAŁGORZATA
589   2002300180503 N.18050 Doświadczenia z fizyki dla uczniów gimnazjum Cz.2 / GODLEWSKA, MAŁGORZATA
590   2002300176513 N.17651 Fizyka T.1, Podręcznik dla I klasy gimnazjum / DOBSON, KEN
591   2002300181944 N.18194 Fizyka T.2, Podręcznik dla II i III klasy gimnzjum / DOBSON, KEN
592   2002300180688 N.18068 Fizyka : karty pracy dla uczniów gimnazjum . Cz.1 / GÓRSKA, BARBARA
593   2002300181791 N.18179 Fizyka 1 [Cz.1], Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum do przedmiotu fizyka i astronomia / ŚCIERSKI, IRENEUSZ
594   2002300181807 N.18180 Fizyka 1 [Cz.2], Ćwiczenia dla klasy pierwszej gimnazjum do przedmiotu Fizyka i astronomia / ŚCIERSKI, IRENEUSZ
595   2002300186130 N.18613 Fizyka 1 dla gimnazjum : zeszyt ćwiczeń / HORODECKI, KRZYSZTOF
596   2002300186147 N.18614 Fizyka 1 dla gimnazjum : podręcznik / HORODECKI, KRZYSZTOF
597   2002300181838 N.18183 Fizyka 2 [Cz.1], Podręcznik dla gimnazjum do przedmiotu fizyka i astronomia / TRYL, KRYSTYNA
598   2002300186154 N.18615 Fizyka 2 dla gimnazjum : podręcznik / HORODECKI, KRZYSZTOF
599   2002300186161 N.18616 Fizyka 2 dla gimnazjum : zeszyt ćwiczeń / HORODECKI, KRZYSZTOF
600   2002300178005 N.17800 Fizyka 2. [Cz.1], Podręcznik gimnazjum.
601   2002300179422 N.17942 Fizyka 3 [2], | Z.1 Zeszyt ćwiczeń, | /
602   2002300179415 N.17941 Fizyka 3 [1], Podręcznik /
603   2002300179392 N.17939 Fizyka 3 [Cz.1], Podręcznik dla gimnazjum do przedmiotu fizyka i astronomia / WÓJCIAK, JERZY
604   2002300179408 N.17940 Fizyka 3 [Cz.2], Ćwiczenia dla gimnazjum, część trzecia, do przedmiotu fizyka i astronomia / WÓJCIAK, JERZY
605   2002300179439 N.17943 Fizyka 3 : gimnazjum . [2], | Z.2 Zeszyt ćwiczeń, | /
606   2002300186178 N.18617 Fizyka 3 dla gimnazjum : zeszyt ćwiczeń / HORODECKI, KRZYSZTOF
607   2002300186246 N.18624 Fizyka 3 dla gimnazjum : podręcznik / HORODECKI, KRZYSZTOF
608   2002300186192 N.18619 Fizyka 4 dla gimnazjum : podręcznik / HORODECKI, KRZYSZTOF
609   2002300186208 N.18620 Fizyka 4 dla gimnazjum : zeszyt ćwiczeń / HORODECKI, KRZYSZTOF
610   2002300182224 N.18222 Fizyka dla gimnazjalistów : astronomia / ZEGRODNIK, BARBARA
611   2002300179453 N.17945 Fizyka dla gimnazjum [Cz.1], Część 3 / ROZENBAJGIER, MARIA
612   2002300179460 N.17946 Fizyka dla gimnazjum [Cz.2], | [G] Zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy, | O elektryczności statycznej, o prądzie elektrycznym / ROZENBAJGIER, MARIA
613   2002300178036 N.17803 Fizyka dla gimnazjum [Cz.2], Zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy / ROZENBAJGIER, MARIA
614   2002300178050 N.17805 Fizyka dla gimnazjum [Cz.2], Zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy / ROZENBAJGIER, MARIA
615   2002300172157 N.17215 Fizyka dla gimnazjum : część 1 . Cz.1 / ROZENBAJGIER, MARIA
616   2002300178029 N.17802 Fizyka dla gimnazjum : część 1 . Cz.1 / ROZENBAJGIER, MARIA
617   2002300178043 N.17804 Fizyka dla gimnazjum : część 2 . [Cz.1] / ROZENBAJGIER, MARIA
618   2002300179217 N.17921 Fizyka dla klasy 3 gimnazjum [Cz.1], [Podręcznik] / CHYLA, KRZYSZTOF
619   2002300179224 N.17922 Fizyka dla klasy 3 gimnazjum [Cz.2], Zeszyt ćwiczeń / CHYLA, KRZYSZTOF
620   2002300179446 N.17944 Fizyka i astronomia : podręcznik dla uczniów klasy III gimnazjum / KACZOROWSKA, ANNA
621   2002300175196 N.17519 Fizyka i astronomia : zeszyt ćwiczeń dla klasy I gimnazjum / CHYLA KRZYSZTOF
622   2002300186215 N.18621 Fizyka i astronomia : klasa II [gimnazjum] : scenariusz lekcji / KULPA, WŁADYSŁAW
623   2002300186222 N.18622 Fizyka i astronomia : klasa I [gimnazjum] : scenariusze lekcji / KACZOROWSKA, ANNA
624   2002300181746 N.18174 Fizyka i astronomia 1 [Cz.1], Podręcznik dla klasy pierwszej gimnazjum / ELBANOWSKA, STEFANIA
625   2002300186291 N.18629 Fizyka i astronomia 1 : podręcznik dla uczniów klasy I gimnazjum / KACZOROWSKA, ANNA
626   2002300186307 N.18630 Fizyka i astronomia 1 : zeszyt do ćwiczeń dla uczniów klasy I gimnazjum / TOBOŁA, BOGUMIŁA
627   2002300181753 N.18175 Fizyka i astronomia 2 [Cz.1], Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum / ELBANOWSKA, STEFANIA
628   2002300186239 N.18623 Fizyka i astronomia 2 : podręcznik dla uczniów klasy II gimnazjum / KACZOROWSKA, ANNA
629   2002300186321 N.18632 Fizyka i astronomia 2 : zeszyt do ćwiczeń dla uczniów klasy II gimnazjum / TOBOŁA, BOGUMIŁA
630   2002300181760 N.18176 Fizyka i astronomia 3 [Cz.1], Podręcznik do klasy trzeciej gimnazjum / ELBANOWSKA, STEFANIA
631   2002300186185 N.18618 Fizyka i astronomia 3 : podręcznik dla uczniów klasy III gimnazjum / KACZOROWSKA, ANNA
632   2002300179491 N.17949 Fizyka i astronomia dla gimnazjum [Cz.2], Zeszyt ćwiczeń /
633   2002300179507 N.17950 Fizyka i astronomia dla gimnazjum [Cz.3], Poradnik metodyczny /
634   2002300179521 N.17952 Fizyka i astronomia dla gimnazjum [Cz.2], Zeszyt ćwiczeń / FRANCUZ-ORNAT, GRAŻYNA
635   2002300179316 N.17931 Fizyka i astronomia dla gimnazjum [Cz.2], Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum / FRANCUZ-ORNAT, GRAŻYNA
636   2002300179484 N.17948 Fizyka i astronomia dla gimnazjum : optyka, fizyka jądrowa : moduł 4 . [Cz.1], [Podręcznik] /
637   2002300179514 N.17951 Fizyka i astronomia dla gimnazjum : elektryczność i magnetyzm . [Cz.1], [Podręcznik] / FRANCUZ-ORNAT, GRAŻYNA
638   2002300179309 N.17930 Fizyka i astronomia dla gimnazjum : mechanika, ciepło : moduł 2 . [Cz.1] / FRANCUZ-ORNAT, GRAŻYNA
639   2002300175189 N.17518 Fizyka i astronomia dla klasy 1 gimnazjum /
640   2002300176575 N.17657 Fizyka w gimnazjum 1 : zadania i problemy / SAWICKI, MIECZYSŁAW
641   2002300176568 N.17656 Fizyka w gimnazjum 1 / LIPIŃSKI, STANISŁAW
642   2002300189278 N.18927 Fizyka wokół nas : doświadczenia pokazowe : poradnik dla nauczycieli gimnazjum i liceum DOMAŃSKI, JULIUSZ
643   2002300182071 N.18207 Fizyka wokół nas [Cz.2], Poradnik metodyczny /
644   2002300179477 N.17947 Fizyka wokół nas : część 3 . [Cz.1], Podręcznik dla gimnazjum /
645   2002300180893 N.18089 Fizyka wokół nas : część 3 . [Cz.1], Podręcznik dla gimnazjum /
646   2002300175943 N.17594 Fizyka wokół nas. [Cz.2], Zbiór zadań dla gimnazjum | Praca i energia mechaniczna.
647   2002300174588 N.17458 Fizyka z prostymi doświadczeniami : podręcznik dla 1 klasy gimnazjum / TABASZEWSKI KRZYSZTOF
648   2002300178012 N.17801 Impuls : fizyka dla klasy 2. gimnazjum /
 
Fizyka - podr.szk. średnia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
649   2002300158502 N.15850 Drgania i fale mechaniczne : podręcznik dla uczniów szkół ponadpodstawowych . Cz.A. REJMER KRZYSZTOF
650   2002300158519 N.15851 Drgania i fale mechaniczne. Cz.B. REJMER KRZYSZTOF
651   2002300158526 N.15852 Fale elektromagnetyczne i optyka : podręcznik dla uczniów szkół ponadpodstawowych . Cz.A. WALENTA ANNA
652   2002300158533 N.15853 Fale elektromagnetyczne i optyka. Cz.B. WALENTA ANNA
653   2002300154382 N.15438 Fizyka : dla klasy IV technikum i liceum zawodowego wariant A i B / CHYLA KRZYSZTOF
654   2002300134544 N.13454 Fizyka : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : klasa III / Białkowski, Grzegorz
655   2002300170320 N.17032 Fizyka 1 dla technikum na podbudowie zsz [zasadniczej szkoły zawodowej]. HERCMAN KAROL
656   2002300186765 N.18676 Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych Cz.2 /
657   2002300185232 N.18523 Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych : kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęc ia studiów technicznych i przyrodniczych . Cz.1 /
658   2002300186758 N.18675 Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych : kurs podstawowy z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęc ia studiów technicznych i przyrodniczych . Cz.1 /
659   2002300181777 N.18177 Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych / Fiałkowska, Maria.
660   2002300166101 N.16610 Fizyka dla szkół średnich. T.2. KOZIELSKI MARIAN
661   2002300166125 N.16612 Fizyka dla szkół średnich. T.1.
662   2002300166088 N.16608 Fizyka dla szkół średnich. T.3. KOZIELSKI MARIAN
663   2002300167900 N.16790 Fizyka dla szkół średnich. T.4. KOZIELSKI MARIAN
664   2002300166378 N.16637 Fizyka dla uczniów liceów ogólnokształcących. CHYLA KRZYSZTOF
665   2002300170382 N.17038 Fizyka dla zasadniczej szkoły zawodowej. CHYLA KRZYSZTOF
666   2002300183504 N.18350 Fizyka i astronomia Cz.2 /
667   2002300186284 N.18628 Fizyka i astronomia Cz.2 / KACZOROWSKA, ANNA
668   2002300181883 N.18188 Fizyka i astronomia : kształcenie w zakresie podstawowym : podręcznik . [Cz.1], Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / MOSTOWSKI, JAN
669   2002300181852 N.18185 Fizyka i astronomia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1 / Blinowski, Jan
670   2002300181876 N.18187 Fizyka i astronomia : kształcenie w zakresie podstawowym . Cz.1, Poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum / MOSTOWSKI, JAN
671   2002300182606 N.18260 Fizyka i astronomia : zakres rozszerzony . Cz.1, Podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego / KACZOROWSKA, ANNA
672   2002300183498 N.18349 Fizyka i astronomia : podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum . Cz.1 /
673   2002300185218 N.18521 Fizyka i astronomia : podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych / ZIEMICKI, SŁAWOMIR
674   2002300185225 N.18522 Fizyka i astronomia : poradnik i program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych / ZIEMICKI, SŁAWOMIR
675   2002300186253 N.18625 Fizyka i astronomia : zbiór zadań dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowaneg o i technikum / CHRAPKOWSKA, JOANNA
676   2002300186260 N.18626 Fizyka i astronomia : podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum . Cz.1 / KACZOROWSKA, ANNA
677   2002300186277 N.18627 Fizyka i astronomia : podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego . Cz.1 / KACZOROWSKA, ANNA
678   2002300186338 N.18633 Fizyka i astronomia : ćwiczenia dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum . Cz.2 / TOBOŁA, BOGUMIŁA
679   2002300182217 N.18221 Fizyka i astronomia 1 [Cz.2], Podręcznik dla liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum /
680   2002300182590 N.18259 Fizyka i astronomia 1 : zakres rozszerzony : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego / BRZEZOWSKI, SŁAWOMIR
681   2002300183474 N.18347 Fizyka i astronomia 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i techn ikum : zakres podstawowy / WALCZAK, PIOTR
682   2002300183467 N.18346 Fizyka i astronomia 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i techn ikum : zakres podstawowy / WALCZAK, PIOTR
683   2002300182576 N.18257 Fizyka i astronomia dla zasadniczej szkoły zawodowej / Miłosz, Aleksandra.
684   2002300157109 N.15710 Fizyka III : zeszyt ćwiczeń dla szkoły średniej / SALACH JADWIGA
685   2002300162394 N.16239 Fizyka III. GINTER JERZY
686   2002300157130 N.15713 Fizyka IV z astronomi zeszyt ćwiczeń dla szkoły średniej / OGAR JERZY
687   2002300162400 N.16240 Fizyka z astronomią : [kl.] IV : praca zbiorowa /
688   2002300183177 N.18317 Fizyka z astronomią : od Arystotelesa do Einsteina / CHYLA, KRZYSZTOF
689   2002300183481 N.18348 Fizyka z astronomią : (zakres podstawowy). Cz. I, II, III / CHYLA, KRZYSZTOF
690   2002300162387 N.16238 Fizyka z astronomią II SALACH JADWIGA
691   2002300158427 N.15842 Mechanika. Cz.A, Podręcznik dla uczniów szkół ponadpodstawowych. KACZOROWSKA ANNA
692   2002300158434 N.15843 Mechanika. Cz.B. KACZOROWSKA ANNA
693   2002300182583 N.18258 Moja fizyka : fizyka i astronomia : szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy . T.1, Podręcznik / DINDORF, WOJCIECH
694   2002300158465 N.15846 Pole grawitacyjne i elektrostatyczne : podręcznik dla uczniów szkół ponadpodstawowych . Cz.A WALENTA ANNA
695   2002300158472 N.15847 Pole grawitacyjne i elektrostatyczne. Cz.B WALENTA ANNA
696   2002300158489 N.15848 Prąd elektryczny i pole magnetyczne : podręcznik dla uczniów szkół ponadpodstawowych . Cz.A. KACZOROWSKA ANNA
697   2002300158496 N.15849 Prąd elektryczny i pole magnetyczne. Cz.B. KACZOROWSKA ANNA
698   2002300161618 N.16161 Rozwiązania zadań z podręcznika Fizyki dla klasy III liceum ogólnokształcącego / Ginter, Jerzy
699   2002300162899 N.16289 Samochodem przez fizykę. Cz. 1, Podręcznik dla I klasy liceum / Blinowski, Jan
700   2002300182149 N.18214 Samochodem przez fizykę. Cz. 1, Podręcznik dla I klasy liceum / Blinowski, Jan
701   2002300182156 N.18215 Samochodem przez fizykę. Cz. 3, Podręcznik dla III klasy liceum / Blinowski, Jan
702   2002300164718 N.16471 Spotkania z fizyką współczesną / Kaczorowska, Anna.
703   2002300158441 N.15844 Termodynamika : podręcznik dla uczniów szkół ponadpodstawowych . Cz.A. KACZOROWSKA ANNA
704   2002300158458 N.15845 Termodynamika. Cz.B. KACZOROWSKA ANNA
 
Fizyka - ćw.Laboratoryjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
705   2002300063172 N.6317 Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki / Tadeusz, Dryński
706   2002300159103 N.15910 Doświadczenia pokazowe z fizyki / DRYŃSKI, TADEUSZ
707   2002300183429 N.18342 Pracownia fizyczna wspomagana komputerem / SZYDŁOWSKI, HENRYK
 
Chemia fizyczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
708   2002300147131 N.14713 Chemia fizyczna /
709   2002300173741 N.17374 Chemia kwantowa związków nieorganicznych / Gołębiewski, Alojzy
710   2002300188868 N.18886 Chemia ogólna : cząsteczki, materia, reakcje JONES, LORETTA
711   2002300137552 N.13755 Elementy chemii teoretycznej / Gumiński, Kazimierz
712   2002300115673 N.11567 Fotochemia : podstawy / Barltrop, John A.
713   2002300176797 N.17679 Fotochemia i spektroskopia. SIMONS JOHN PHILIP
714   2002300152463 N.15246 Podstawy fotochemii / Paszyc, Stefan
715   2002300181616 N.18161 Podstawy i metody chemii kwantowej : wykłady / Nalewajski, Roman Franciszek
716   2002300147674 N.14767 Wybór ćwiczeń laboratoryjnych z chemii fizycznej : skrypt dla studentów II roku biologii / Poleszczuk, Gorzysław
 
Biofizyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
717   2002300170771 N.17077 Biofizyka dla biologów : praca zbiorowa /
718   2002300132014 N.13201 Ciepło, płyny, elektryczność i magnetyzm / 2 Ciepło, Płyny, Elektryczność i magnetyzm / Kane, Joseph W.
719   2002300132021 N.13202 Ruch falowy, fizyka współczesna, atomy i cząsteczki, jądro atomowe / 3 Ruch falowy ; Fizyka współczesna ; Atomy i cząsteczki ; Jądro atomowe / Kane, Joseph W.
720   2002300170979 N.17097 Wybrane zagadnienia z biofizyki /
 
Analiza numeryczna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
721   2002300190441 N.19044 Analiza numeryczna / Kincaid, David
722   2002300188370 N.18837 Metody numeryczne zagadnień początkowych równań różniczkowych zwyczajnych / Krupowicz, Andrzej.
723   2002300134476 N.13447 Przegląd metod i algorytmów numerycznych Cz.1 /
724   2002300134483 N.13448 Przegląd metod i algorytmów numerycznych Cz.2 /
 
Fizyka - encyklopedie, poradniki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
725   2002300093568 N.9356 Enciklopediceskij slovar' junogo fizika : dlja srednego i starsego skol'nogo vozrasta /
726   2002300074819 N.7481 Encyklopedia fizyki współczesnej /
727   2002300183597 N.18359 Encyklopedyczny słownik fizyków od połowy XIX wieku do początków XX wieku / GURGUL, HENRYK
728   2002300181234 N.18123 Encyklopedyczny słownik fizyków od starożytności do XVII wieku / GURGUL, HENRYK
729   2002300159837 N.15983 Fizyka z astronomią / Gronkowski, Jerzy
730   2002300153583 N.15358 Ilustrowany słownik chemiczny : objaśnione i zilustrowane podstawy chemii / Godman, Arthur
731   2002300165395 N.16539 Mała encyklopedia pierwiastków / Ciba, Jerzy
732   2002300150575 N.15057 Słownik chemii praktycznej /
733   2002300147315 N.14731 Słownik fizyczny : optyka i akustyka /
734   2002300057485 N.5748 Struktura materii : przewodnik encyklopedyczny /
 
Matematyka - encyklopedie, poradniki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
735   2002300192421 N.19242 Angielsko-polski słownik matematyczny /
736   2002300097481 N.9748 Enciklopediceskij slovar' junogo matematika : dlja srednego i starsego skol'nogo vozrasta /
737   2002300164459 N.16445 Mały słownik matematyczny polsko-angielski = Polish-English glossary of mathematics / Jóźwiak, Zofia.
738   2002300103359 N.10335 Matematiceskij slovar'. KAAZIK JULO JANOVIC
739   2002300210514 N.21051 Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską / Duda, Roman
740   2002300159868 N.15986 Matematyka : poradnik encyklopedyczny / BRONSTEJN IL'JA NIKOLAEVIC
741   2002300175868 N.17586 Matematyka : słownik encyklopedyczny / FILIST LIDIA
742   2002300166415 N.16641 Matematyka /
743   2002300186451 N.18645 Nowoczesne kompendium matematyki /
744   2002300199642 N.19964 Oxford users' guide to mathematics /
745   2002300094657 N.9465 Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej /
746   2002300209747 N.20974 Słownik polsko-angielski, angielsko-polski pojęć i kontekstów matematycznych : [materiały pomocnicze do nauki dla studentów] / Regel, Wiesława.
747   2002300209402 N.20940 Słownik polsko-angielsko-francusko-rosyjski podstawowych terminów matematycznych z wykazami haseł: angielsko-polskim, francusko-polskim, rosyjsko-polskim oraz tablicą symboli /
748   2002300165586 N.16558 Słownik szkolny : matematyka / MUZYCZKA ZOFIA
749   2002300137149 N.13714 Tolkovyj matematiceskij slovar' : osnovnye terminy : okolo 2500 terminov / MIKISA ANATOLIJ MICHAJLOVIC
 
Elektronika. Elektrotechnika
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
750   2002300086300 N.8630 Automatyka / Antoniewicz, Jerzy.
751   2002300003444 N.344 Podstawy automatyki / Węgrzyn, Stefan
752   2002300172003 N.17200 Podstawy elektroniki cyfrowej. KALISZ JÓZEF
 
Technika - encyklopedie, poradniki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
753   2002300076158 N.7615 Elektronika /
754   2002300172416 N.17241 Encyklopedia techniki /
755   2002300137583 N.13758 Leksykon naukowo-techniczny z suplementem. [T. 1], A-O /
756   2002300137590 N.13759 Leksykon naukowo-techniczny z suplementem. [T. 2], P-Ż /
757   2002300171488 N.17148 Mały poradnik mechanika. T.1, Nauki matematyczno-fizyczne, materiałoznawstwo.
758   2002300171495 N.17149 Mały poradnik mechanika. T.2, Podstawy konstrukcji maszyn, maszynoznawstwo.
759   2002300154931 N.15493 Podstawy techniki /
760   2002300184853 N.18485 Tworzywa sztuczne : poradnik / Saechtling, Hansjürgen.
 
Matematyka f Finansowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
761   2002300185690 N.18569 Ekonofizyka : wprowadzenie / Mantegna, Rosario N.
762   2002300185362 N.18536 Elementy matematyki i statystyki ubezpieczeniowej / KULIGOWSKA, ANNA
763   2002300185799 N.18579 Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym / Tarczyński, Waldemar.
764   2002300188196 N.18819 Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki / Hozer, Józef
765   2002300171877 N.17187 Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / SOBCZYK MIECZYSŁAW
766   2002300187120 N.18712 Matematyka finansowa / PODGÓRSKA, MARIA
767   2002300169607 N.16960 Matematyka w ubezpieczeniach na życie. MATŁOKA MARIAN
768   2002300185393 N.18539 Mikroekonomia praktyczna : zbiór zadań : praca zbiorowa /
769   2002300178197 N.17819 Podstawy matematyki finansowej / Grysa, Krzysztof
770   2002300185713 N.18571 Rynek opcji walutowych w Polsce : [spekulacja walutowa, zarządzanie portfelem opcji walutowych, specyfika Polski jako rynku wschodzącego] / Mielus, Piotr
771   2002300185492 N.18549 Zarządzanie ryzykiem : podstawowe zagadnienia / Tarczyński, Waldemar
772   2002300183252 N.18325 Zbiór zadań z matematyki aktuarialnej : renty i ubezpieczenia życiowe / WIETESKA, STANISŁAW
 
Ochrona Środowiska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
773   2002300160758 N.16075 Antropogeniczne przemiany środowiska /
774   2002300158410 N.15841 Bomba zegarowa - ozon. VOCKENHUBER HANS
775   2002300162417 N.16241 Chemia atmosfery / Falkowska, Lucyna
776   2002300168402 N.16840 Chemia środowiska / O'Neill, Peter.
777   2002300160734 N.16073 Chemia w badaniu środowiska naturalnego / Golimowski, Jerzy
778   2002300175714 N.17571 Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska / Alloway, Brian J.
779   2002300180589 N.18058 Człowiek i promieniowanie jonizujące : praca zbiorowa /
780   2002300165135 N.16513 Ekologia : jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy : wybrane zagadnienia /
781   2002300163148 N.16314 Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności / Krebs, Charles John
782   2002300188875 N.18887 Ekologia / Mackenzie, A.
783   2002300164626 N.16462 Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik / Pyłka-Gutowska, Ewa.
784   2002300175271 N.17527 Ekosystem morskiej Antarktyki : zmiany i zmienność / RAKUSA-SUSZCZEWSKI STANISŁAW
785   2002300175660 N.17566 Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska : praca zbiorowa /
786   2002300178579 N.17857 Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii : praca zbiorowa /
787   2002300174687 N.17468 Fizyczno-chemiczne badania wód / Elbanowska, Hanna.
788   2002300174472 N.17447 Fizyka aerozolowej aktywności morza / Garbalewski, Czesław
789   2002300163407 N.16340 Fizyka dla ochrony środowiska / Grzywacz, Jerzy
790   2002300183405 N.18340 Fizyka morza / Dera, Jerzy.
791   2002300166798 N.16679 Fizyka morza dla geografów / GURGUL, HENRYK
792   2002300182439 N.18243 Fizyka środowiska / BOEKER, EGBERT
793   2002300174854 N.17485 Fizyka środowiska atmosferycznego. DWORAK TADEUSZ ZBIGNIEW
794   2002300157383 N.15738 Fizyka zagrożeń środowiska / Siemiński, Marek
795   2002300174885 N.17488 Fizykochemiczna analiza zanieczyszczeń powietrza /
796   2002300182484 N.18248 Hydrodynamika morza / GURGUL, HENRYK
797   2002300188912 N.18891 Kompendium wiedzy o ekologii
798   2002300188974 N.18897 Meteorologia i klimatologia
799   2002300187113 N.18711 Meteorologia morska z oceanografią / TRZECIAK, STEFAN
800   2002300167443 N.16744 Mikrowarstwa powierzchniowa morza : właściwości i procesy / Falkowska, Lucyna
801   2002300167474 N.16747 Molekularna fizyka morza z elementami ochrony środowiska / Gurgul, Henryk
802   2002300160741 N.16074 Nauka i ruchy społeczne w ochronie środowiska naturalnego /
803   2002300163353 N.16335 Nauki przyrodnicze i techniczne a problem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi wód morskich i śródlądowych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin 14-15 września 1995 r. /
804   2002300165203 N.16520 Ochrona powietrza / Grochowicz, Ewa.
805   2002300165173 N.16517 Ochrona przyrody i wód / Grochowicz, Ewa.
806   2002300176865 N.17686 Ochrona środowiska : podręcznik do ćwiczeń terenowych "Chemiczne aspekty ochrony środowiska" / Kozak, Danuta.
807   2002300170986 N.17098 Ochrona środowiska morskiego / Korzeniewski, Krzysztof
808   2002300154498 N.15449 Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem / Engel, Zbigniew
809   2002300180787 N.18078 Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem / ENGEL, ZBIGNIEW
810   2002300192339 N.19233 Ochrona środowiska przyrodniczego / Dobrzańska, Bożena.
811   2002300165579 N.16557 Ochrona środowiska w Polsce /
812   2002300178319 N.17831 Physicochemical problems of natural waters ecology . T.2.
813   2002300189582 N.18958 Physicochemical problems of natural waters ecology = Problemy fizykochemiczne ekologii wód naturalnych. T. 3 /
814   2002300189599 N.18959 Physicochemical problems of natural waters ecology. Vol.4 /
815   2002300210385 N.21038 Physicochemical problems of natural waters ecology. Vol. 5 /
816   2002300175332 N.17533 Planowanie, zarządzanie i ochrona środowiska /
817   2002300190199 N.19019 Pracownia fizyki morza / Pawlak, Barbara
818   2002300171228 N.17122 Problemy fizyczne ekologii wód naturalnych : konferencja ogólnopolska Szczecin, 14-15 września 1998 roku . T.1.
819   2002300175455 N.17545 Problemy gospodarki osadowej w ochronie środowiska. BIEŃ JANUARY B.
820   2002300184884 N.18488 Proekologiczne źródła energii odnawialnej / Lewandowski, Witold M.
821   2002300158564 N.15856 Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko / Skłodowska, Aleksandra
822   2002300181227 N.18122 Promieniowanie ultrafioletowe a środowisko / LATANOWICZ, LIDIA
823   2002300209938 N.20993 Raport o stanie środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2004-2005 /
824   2002300209945 N.20994 Raport o stanie środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2006-2007 /
825   2002300100563 N.10056 Rozlewy olejowe na morzu : przyczyny, zapobieganie, wykrywanie, zwalczanie, największe katastrofy / Bądkowski, Andrzej.
826   2002300173321 N.17332 Słownik ekologii i ochrony środowiska : suplement / Mazur, Eugeniusz
827   2002300158632 N.15863 Słownik ekologii i ochrony środowiska / Mazur, Eugeniusz
828   2002300175462 N.17546 Stabilizacja i odwadnianie osadów ściekowych / BIEŃ JANUARY B.
829   2002300178326 N.17832 Środowisko a zachorowalność na nowotwory złośliwe w regionie zachodniopomorskim /
830   2002300183092 N.18309 Środowiskowe zagrożenia zdrowia / SIEMIŃSKI, MAREK
831   2002300171426 N.17142 Układy dyspersyjne w morzu / GURGUL, HENRYK
832   2002300113112 N.11311 Wpływ czynników fizycznych na rozprzestrzenianie się ropy w morzu / Gurgul, Henryk
833   2002300187380 N.18738 Wpływ wybranych czynników fizyko-chemicznych na człowieka : praca zbiorowa /
834   2002300175356 N.17535 Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska : praca zbiorowa /
835   2002300176698 N.17669 Zarys geochemii morskiej. PEMPKOWIAK JANUSZ
 
Słowniki językowe nauk.-techn.
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
836   2002300123043 N.12304 Mały słownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Część niemiecko-polska /
837   2002300018677 N.1867 Słownik chemiczny angielsko-polski, polsko-angielski /
838   2002300076578 N.7657 Słownik chemiczny niemiecko-polski /
839   2002300186925 N.18692 Słownik ekologiczny polsko-angielski / Czekierda, Krzysztof.
840   2002300166965 N.16696 Słownik energetyka angielsko-polski . ZIENOWICZ LEON
841   2002300128383 N.12838 Słownik naukowo techniczny niemiecko-polski : nowe terminy i znaczenia . [T.1] /
842   2002300069846 N.6984 Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski /
843   2002300051339 N.5133 Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki /
844   2002300164084 N.16408 Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody angielsko-polski / Czekierda, Krzysztof.
845   2002300168266 N.16826 Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody polsko-angielski = Dictionary of environmental protection and nature conservation polish-english / Czekierda, Krzysztof.
846   2002300130027 N.13002 Słownik skrótów elektronicznych angielsko-polski /
847   2002300003321 N.332 Technika świetlna : słownik techniczny angielsko - niemiecko-francusko-rosyjsko-hiszpańsko - polsko-węgiersko-słowacki /
 
Słowniki językowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
848   2002300112115 N.11211 Słownik łacińsko-polski : według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii / Kumaniecki, Kazimierz Feliks
849   2002300120189 N.12018 Słownik turystyczny węgiersko-polski, polsko-węgierski /
850   2002300045994 N.4599 Wielki słownik polsko-rosyjski T.1, A - Ó /
851   2002300046007 N.4600 Wielki słownik polsko-rosyjski : około 80000 haseł . T.2, P - Ż /
852   2002300056624 N.5662 Wielki słownik rosyjsko-polski T.1, A - O /
853   2002300056631 N.5663 Wielki słownik rosyjsko-polski T.2, P - A^ /
 
Słowniki języka polskiego
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
854   2002300186949 N.18694 Słownik poprawnej polszczyzny PWN /
855   2002300151022 N.15102 Słownik skrótów / Paruch, Józef
 
Encyklopedie ogólne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
856   2002300104417 N.10441 Encyklopedia II wojny światowej /
857   2002300065886 N.6588 Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych / Osmańczyk, Edmund Jan
858   2002300058703 N.5870 Encyklopedia organizacji i zarządzania /
859   2002300003567 N.356 Encyklopedia techniki wojskowej /
860   2004400095596 Nc.9559 Kronika Polska : osoby i wydarzenia ...
861   2004400095619 Nc.9561 Kronika Polska : osoby i wydarzenia ...
862   2002300037463 N.3746 Leksykon wiedzy wojskowej /
863   2002300078039 N.7803 Mała encyklopedia kultury antycznej : A-Z /
864   2002300154061 N.15406 Polska : podręczny leksykon geograficzny / Kwiatek, Jerzy.
865   2004400095589 Nc.9558 World Progress Yearbook.
866   2004400095602 Nc.9560 World Progress Yearbook.
 
Fizyka - podręczniki akademickie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
867   2002300192919 N.19291 50 teorii fizyki, które powinieneś znać / Baker, Joanne.
868   2002300209198 N.20919 Atomy i kwanty : wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej / Haken, Hermann
869   2002300162578 N.16257 Chaos : narodziny nowej nauki / Gleick, James
870   2002300159646 N.15964 Chaos deterministyczny : wprowadzenie / SCHUSTER HEINZ GEORG
871   2002300187793 N.18779 Ciało stałe / Holden, Alan.
872   2002300172669 N.17266 Cząstki / Januszajtis, Andrzej
873   2002300191059 N.19105 Droga do rzeczywistości : wyczerpujący przewodnik po prawach rządzących Wszechświatem / Penrose, Roger
874   2002300001570 N.157 Dzieje materii przez fizyków odczytane : ewolucja fizyczna / KUCHOWICZ, BRONISŁAW
875   2002300209860 N.20986 Eksperymentalne metody magnetochemii / Pękała, Marek
876   2002300188141 N.18814 Elektryczność i magnetyzm / PURCELL, EDWARD MILLIS
877   2002300109092 N.10909 Elektryczność i magnetyzm / Âvorskij, Boris Mihajlovič
878   2002300118353 N.11835 Elektryczność, materia i promieniowanie / Piekara, Arkadiusz Henryk
879   2002300182422 N.18242 Elementy mechaniki kwantowej dla nauczycieli /
880   2002300187854 N.18785 Fale /
881   2002300193084 N.19308 Feynman radzi : Feynmana wykłady z fizyki ; suplement do Feynmana wykładów z fizyki o metodach rozwiązywania zadań / Feynman, Richard Phillips
882   2002300105261 N.10526 Feynmana wykłady z fizyki T.2. | Cz.2 / FEYNMAN, RICHARD PHILIPS
883   2002300187908 N.18790 Feynmana wykłady z fizyki T.3, Mechanika kwantowa / FEYNMAN, RICHARD PHILIPS
884   2002300105254 N.10525 Feynmana wykłady z fizyki T.2. | Cz.1 /
885   2002300105230 N.10523 Feynmana wykłady z fizyki T.1. | Cz.1 /
886   2002300105247 N.10524 Feynmana wykłady z fizyki T.1. | Cz.2 /
887   2002300192643 N.19264 Feynmana wykłady z fizyki : rozwiązania zadań / Feynman, Richard Phillips
888   2002300002775 N.277 Fizyczne podstawy mikroelektroniki /
889   2002300154894 N.15489 Fizyka : krótki kurs / Bobrowski, Czesław.
890   2002300112337 N.11233 Fizyka ciała stałego / Ashcroft, Neil W.
891   2002300164701 N.16470 Fizyka ciała stałego / Ibach, Harald
892   2002300187267 N.18726 Fizyka czasoprzestrzeni /
893   2002300160314 N.16031 Fizyka dielektryków.
894   2002300194470 N.19447 Fizyka dla inżynierów. Cz. 1, Fizyka klasyczna / Massalski, Jerzy Michał
895   2002300194487 N.19448 Fizyka dla inżynierów. Cz. 2, Fizyka współczesna / Massalski, Jerzy Michał
896   2002300154528 N.15452 Fizyka fal. [T. 1], Fale w ośrodkach jednorodnych, fale w ośrodkach niejednorodnych / Ginter, Jerzy
897   2002300191356 N.19135 Fizyka kwantowa / Wichmann, Eyvind Hugo
898   2002300087505 N.8750 Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząstek elementarnych / Eisberg, Robert Martin.
899   2002300171891 N.17189 Fizyka molekularna z elementami chemii kwantowej. HAKEN HERMANN
900   2002300105988 N.10598 Fizyka statystyczna / Reif, Frederick.
901   2002300156843 N.15684 Fizyka. T.2.
902   2002300153828 N.15382 Fizyka. T.1 / Halliday, David
903   2002300153835 N.15383 Fizyka. T.2 / Halliday, David
904   2002300162721 N.16272 Fizyka. T.1 OREAR JAY
905   2002300162547 N.16254 Fotoelektryczne badania półprzewodników. WOJAS JÓZEF
906   2002300152197 N.15219 Fotoluminescencja roztworów / Kawski, Alfons
907   2002300209730 N.20973 Grawitacja : wprowadzenie do ogólnej teorii względności Einsteina / Hartle, James B.
908   2002300190380 N.19038 Historia fizyki : od czasów najdawniejszych do współczesności Wróblewski, Andrzej Kajetan
909   2002300160116 N.16011 Holograficzne elementy optyczne / Jagoszewski, Eugeniusz
910   2002300205770 N.20577 Introduction to quantum optics : from the semi-classical approach to quantized light / Grynberg, Gilbert
911   2002300116328 N.11632 Istota teorii względności / Einstein, Albert
912   2002300209235 N.20923 Kinetyka fizyczna / Lifšic, Evgenij Mihajlovič
913   2002300182446 N.18244 Klasyczna teoria pola / MEISSNER, KRZYSZTOF A.
914   2002300149876 N.14987 Kwantowa teoria oddziaływań elektromagnetycznych / Bechler, Adam
915   2002300192896 N.19289 Kwantowa teoria pola w zadaniach / Radovanović, Voja.
916   2002300208894 N.20889 Magnetyzm i nadprzewodnictwo /
917   2002300188967 N.18896 Mechanika Landau, Lev Davidovič
918   2002300188035 N.18803 Mechanika / KITTEL, CHARLES
919   2002300205596 N.20559 Mechanika i ciepło / Demtröder, Wolfgang
920   2002300002447 N.244 Mechanika klasyczna : mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej / Białkowski, Grzegorz
921   2002300190533 N.19053 Mechanika klasyczna. 1 Taylor, John Robert
922   2002300190540 N.19054 Mechanika klasyczna. 2 Taylor, John Robert
923   2002300173826 N.17382 Mechanika kwantowa / GRANOWSKI, JAKOW
924   2002300135077 N.13507 Mechanika kwantowa / Średniawa, Bronisław
925   2002300063035 N.6303 Mechanika kwantowa. Cz. 1, Teoria nierelatywistyczna / Landau, Lev Davidovič
926   2002300102574 N.10257 Mechanika ogólna / Piekara, Arkadiusz Henryk
927   2002300001006 N.100 Mechanika statystyczna / Huang, Kerson
928   2002300209143 N.20914 Mechanika teoretyczna / Rubinowicz, Wojciech
929   2002300184419 N.18441 Metody doświadczalne fizyki ciała stałego Oleś, Andrzej
930   2002300057980 N.5798 Metody doświadczalne fizyki jądrowej / England, J. B. A.
931   2002300058536 N.5853 Metody matematyczne mechaniki klasycznej / Arnol'd, Vladimir Igorevič
932   2002300184860 N.18486 Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki / Nizioł, Józef
933   2002300205879 N.20587 Nonlinear optics : an analytical approach / Mandel, Paul
934   2002300188127 N.18812 Nowe oblicze optyki : wprowadzenie do elektroniki kwantowej a w szczególności do optyki niel iniowej i optyki światła spójnego zej dla wszystkich / PIEKARA, ARKADIUSZ HENRYK
935   2002300160659 N.16065 Optyczne przetwarzanie informacji / Gniadek, Kazimierz.
936   2002300187670 N.18767 Optyczne przetwarzanie informacji i holografia / CATHEY, W.THOMAS
937   2002300166286 N.16628 Podstawy elektrodynamiki / Apanasewicz, Stanisław
938   2002300178852 N.17885 Podstawy elektrodynamiki / GRIFFITHS, DAVID J.
939   2002300189001 N.18900 Podstawy fizyki : zbiór zadań WALKER, JEARL
940   2002300172430 N.17243 Podstawy fizyki Cz.2, Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne / MORAWIEC, JÓZEF
941   2002300186833 N.18683 Podstawy fizyki Cz.3, Fale sprężyste i elektromagnetyczne / MORAWIEC, JÓZEF
942   2002300183450 N.18345 Podstawy fizyki T.5 / HALLIDAY, DAVID
943   2002300183900 N.18390 Podstawy fizyki T.1 / HALLIDAY, DAVID
944   2002300183917 N.18391 Podstawy fizyki T.4 / HALLIDAY, DAVID
945   2002300184389 N.18438 Podstawy fizyki T.2 / HALLIDAY, DAVID
946   2002300184396 N.18439 Podstawy fizyki T.3 / HALLIDAY, DAVID
947   2002300210149 N.21014 Podstawy fizyki atomu / Leś, Zofia.
948   2002300001594 N.159 Podstawy fizyki statycznej i termodynamiki. ANSEL'M ANDREJ IVANOVIC
949   2002300189049 N.18904 Podstawy fizyki statystycznej HUANG, KERSON
950   2002300123395 N.12339 Podstawy fizyki współczesnej / Acosta, Virgilio
951   2002300210767 N.21076 Podstawy fizyki. 2 / Halliday, David
952   2002300210750 N.21075 Podstawy fizyki. 1 / Halliday, David
953   2002300182989 N.18298 Podstawy magnetycznego rezonansu jądrowego / HENNEL, JACEK W.
954   2002300149210 N.14921 Podstawy spektroskopii molekularnej / Kęcki, Zbigniew
955   2002300187342 N.18734 Podstawy teorii ciała stałego / WANNIER, GREGORY H.
956   2002300065008 N.6500 Pola / Januszajtis, Andrzej
957   2002300206463 N.20646 Problems and solutions to accompany McQuarrie and Simon, Physical chemistry: a molecular approach / Cox, Heather.
958   2002300109108 N.10910 Procesy falowe, optyka, fizyka atomowa i jądrowa / Âvorskij, Boris Mihajlovič
959   2002300169966 N.16996 Przewodnik do wykładów z fizyki. NOWAK MARIAN
960   2002300186697 N.18669 Repetytorium z fizyki / KAJTOCH, CZESŁAW
961   2002300172409 N.17240 Spektrometria mas. HOFFMANN EDMOND de
962   2002300154047 N.15404 Spektroskopia laserowa / Demtröder, Wolfgang
963   2002300171419 N.17141 Strzałka czasu i punkt Archimedesa. PRICE HUW
964   2002300160383 N.16038 Światło : fale, fotony, atomy / Haken, Hermann
965   2002300178845 N.17884 Teoria kwantów : mechanika falowa / BIAŁYNICKI-BIRULA, IWO
966   2002300194364 N.19436 Teoria pola / Landau, Lev Davidovič
967   2002300058581 N.5858 Teoria pomiarów /
968   2002300172027 N.17202 Teoria pól kwantowych [T.1], Podstawy / WEINBERG STEVEN
969   2002300175554 N.17555 Teoria pól kwantowych [T.]2, Nowoczesne zastosowania / WEINBERG STEVEN
970   2002300180770 N.18077 Teoria pól kwantowych [T.3], Supersymetria / WEINBERG STEVEN
971   2002300167641 N.16764 Teoria względności i inne eseje / EINSTEIN ALBERT
972   2002300176742 N.17674 Termodynamika. GUMIŃSKI KAZIMIERZ
973   2002300177114 N.17711 University physics : with modern physics /
974   2002300078565 N.7856 Wstęp do fizyki atomowej / Enge, Harald A.
975   2002300045642 N.4564 Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego / GINTER, JERZY
976   2002300171969 N.17196 Wstęp do fizyki ciała stałego / Kittel, Charles
977   2002300001051 N.105 Wstęp do fizyki jądra atomowego / STRZAŁKOWSKI, ADAM
978   2002300209815 N.20981 Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych : wykłady / Skrzypczak, Ewa
979   2002300184143 N.18414 Wstęp do fizyki kryształów / SERHEIEV, MYKOLA
980   2002300152319 N.15231 Wstęp do fizyki laserów. SHIMODA KOICHI
981   2002300210859 N.21085 Wstęp do fizyki materii skondensowanej / Spałek, Józef
982   2002300192650 N.19265 Wstęp do fizyki wysokich energii / Perkins, Donald H.
983   2002300090031 N.9003 Wstęp do fizyki. T.1 / Wróblewski, Andrzej Kajetan
984   2002300167481 N.16748 Wstęp do kwantowej teorii magnetycznego rezonansu jądrowego / SERGEEV NIKOLAJ A.
985   2002300120660 N.12066 Wstęp do mechaniki kwantowej / Liboff, Richard L.
986   2002300160437 N.16043 Wstęp do ogólnej teorii względności. SCHUTZ BERNARD F.
987   2002300000320 N.32 Wstęp do optyki /
988   2002300192179 N.19217 Wstęp do optyki kwantowej / Gerry, Christopher C.
989   2002300189131 N.18913 Wstęp do spektroskopii i rezonansów magnetycznych STANKOWSKI, JAN
990   2002300184518 N.18451 Wstęp do spektroskopii laserowej / ABRAMCZYK, HALINA
991   2002300002461 N.246 Wstęp do teorii pól kwantowych / Białynicki-Birula, Iwo
992   2002300191073 N.19107 Wykłady z grawitacji / Feynman, Richard P.
993   2002300152937 N.15293 Zadania i problemy z fizyki. T.1, Mechanika klasyczna i relatywistyczna /
994   2002300152944 N.15294 Zadania i problemy z fizyki. T. 2, Pola, obwody, termodynamika / Hennel, Andrzej
995   2002300154108 N.15410 Zadania i problemy z fizyki. T. 3, Drgania i fale skalarne /
996   2002300164923 N.16492 Zadania i problemy z fizyki. [T.4], Fale elektromagnetyczne, fale materii /
997   2002300190496 N.19049 Zadania z fizyki z rozwiązaniami i komentarzami Bujko, Andrzej
998   2002300175233 N.17523 Zarys teorii jądra atomowego. NERLO-POMORSKA BOŻENA
999   2002300170504 N.17050 Zasady ruchu falowego, akustyka i optyka. T.1, Zasady ruchu falowego. NOWAK STANISŁAW
1000   2002300183535 N.18353 Zastosowania informatyki w fizyce / PRAJSNAR, STANISŁAW
1001   2002300162431 N.16243 Zbiór zadań z fizyki : mechanika, elektryczność, magnetyzm / Araminowicz, Janusz.
1002   2002300176735 N.17673 Zbiór zadań z mechaniki kwantowej. BROJAN JERZY BRONISŁAW
 
Oświata. Pedagogika. Szkolnictwo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1003   2002300185157 N.18515 Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna : stan i perspektywy badań /
1004   2002300097870 N.9787 Dydaktyka ogólna w zarysie : (skrypt dla studentów pedagogiki i nauczania początkowego) / BEREŹNICKI, FRANCISZEK
1005   2002300153767 N.15376 Encyklopedia pedagogiczna /
1006   2002300210743 N.21074 Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Bednarek, Józef.
1007   2002300001846 N.184 Pedagogika : podręcznik akademicki /
1008   2002300130317 N.13031 Podstawy dydaktyki ogólnej / Kupisiewicz, Czesław
1009   2002300080803 N.8080 Psychologia wychowawcza / PRZETACZNIKOWA, MARIA
1010   2002300149081 N.14908 Słownik pedagogiczny / Okoń, Wincenty
1011   2002300111934 N.11193 Słownik pedagogiki pracy /
1012   2002300185072 N.18507 Sztuka nauczania. [T. 1], Czynności nauczyciela /
1013   2002300185089 N.18508 Sztuka nauczania. [T. 2], Szkoła /
1014   2002300210835 N.21083 Uczyć z pasją : wskazówki dla nauczycieli akademickich /
1015   2002300164473 N.16447 Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. SZLOSEK FRANCISZEK
1016   2002300108323 N.10832 Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne / Spionek-Pelc, Halina
 
Olimpiady wiedzy. Konkursy
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1017   2002300158342 N.15834 Olimpiady fizyczne : wybrane zadania doświadczalne z rozwiązaniami / Gorzkowski, Waldemar
 
Informatyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1018   2002300117974 N.11797 1000 słów o komputerach i informatyce. BUŚKO BERNARD
1019   2002300200591 N.20059 ABC Excel 2007 PL / Groszek, Maciej.
1020   2002300208948 N.20894 Algorytmy : struktury danych i techniki programowania : algorytmika nie tylko dla informatyków / Wróblewski, Piotr
1021   2002300208955 N.20895 Algorytmy i struktury danych : zadania /
1022   2002300165043 N.16504 Algorytmy i struktury danych / Banachowski, Lech.
1023   2002300196672 N.19667 Anatomia PC : architektura komputerów zgodnych z IBM PC : kompendium : wiedza o architekturze komputerów PC w pigułce / Metzger, Piotr.
1024   2002300211283 N.21128 Angielsko-polski słownik informatyczny /
1025   2002300205374 N.20537 Animacja komputerowa : algorytmy i techniki / Parent, Rick.
1026   2002300210736 N.21073 Arytmetyka komputerów : w praktyce / Gryś, Sławomir.
1027   2002300174458 N.17445 AutoCAD 14 : sprawdź to sam! / OMURA GEORGE
1028   2002300200607 N.20060 C++Builder 6 i bazy danych : kompendium wiedzy dla programistów aplikacji bazodanowych w C++ : poznaj C++Builder 6 i dostępne w nim komponenty : stwórz model aplikacji w języku UML : wykorzystaj różne mechanizmy połączenia z bazą danych / Wybrańczyk, Marian.
1029   2002300174205 N.17420 Corel DRAW : wersja polska i angielska / HUNT SHANE
1030   2002300209167 N.20916 Cyfrowe przetwarzanie sygnałów : od teorii do zastosowań / Zieliński, Tomasz Piotr
1031   2002300185256 N.18525 Ćwiczenia z Delphi 3.0 / SNARSKA, AGNIESZKA
1032   2002300171068 N.17106 Ćwiczenia z Turbo Pascala. ARCISZEWSKI WŁODZIMIERZ
1033   2002300174649 N.17464 Delphi 3 - księga eksperta. T.1. MILLER TODD
1034   2002300174656 N.17465 Delphi 3 - księga eksperta. T.2. MILLER TODD
1035   2002300203714 N.20371 Delphi 5 : praktyka programowania. T. 2 / Cantù, Marco.
1036   2002300203707 N.20370 Delphi 5 : praktyka programowania. T. 1 / Cantù, Marco.
1037   2002300166835 N.16683 Duży słownik informatyczny angielsko-polski. SZANIAWSKI JACEK
1038   2002300209778 N.20977 Eksploracja danych : metody i algorytmy / Morzy, Tadeusz.
1039   2002300196412 N.19641 Eksploracja zasobów internetowych : analiza struktury, zawartości i użytkowania sieci www / Markov, Zdravko
1040   2002300156423 N.15642 Elementy informatyki : rozwiązania zadań /
1041   2002300158281 N.15828 Elementy informatyki : podręcznik /
1042   2002300209617 N.20961 Elementy kwantowego modelu obliczeń i algorytmiki kwantowej : łagodne wprowadzenie do informatyki kwantowej / Giaro, Krzysztof.
1043   2002300158755 N.15875 Fraktale. ROBBINS JUDD
1044   2002300210132 N.21013 Grafika 3D czasu rzeczywistego : nowoczesny OpenGL / Matulewski, Jacek.
1045   2002300140422 N.14042 Grafika komputerowa : podstawy i przykłady programowania w BASICu / Baumann, Rüdeger.
1046   2002300174625 N.17462 Grafika PC bez tajemnic /
1047   2002300184877 N.18487 Grafy : algorytmy w Pascalu / JANKOWSKI, BRONISŁAW
1048   2002300209655 N.20965 HTML 4 / Castro, Elisabeth.
1049   2002300174182 N.17418 HTML Goodies . BURNS JOE
1050   2002300163254 N.16325 Internet w szkole / Clark, David
1051   2002300196870 N.19687 Inżynieria oprogramowania / Sacha, Krzysztof.
1052   2002300159844 N.15984 Jak działają sieci / Derfler, Frank J.
1053   2002300166859 N.16685 Java od podstaw BIELECKI JAN
1054   2002300209679 N.20967 JavaScript dla każdego / Moncur, Michael G.
1055   2002300208573 N.20857 Język C# 2010 i platforma .NET 4 / Troelsen, Andrew W.
1056   2002300178814 N.17881 Język C++ : ćwiczenia i rozwiązania / VANDEVOORDE, DAVID
1057   2002300208498 N.20849 Język C++ / Prata, Stephen.
1058   2002300184228 N.18422 Kod : ukryty język sprzętu komputerowego i oprogramowania / PETZOLD, CHARLES
1059   2002300164336 N.16433 Kryptografia dla praktyków : protokoły, algorytmy i programy źródłowe w języku C / SCHNEIER BRUCE
1060   2002300159950 N.15995 Kurs informatyki z ćwiczeniami : Unix, Pascal i struktury danych / Paluszyński, Witold.
1061   2002300169935 N.16993 Laboratorium podstaw programowania w języku Turbo Pascal : praca zbiorowa /
1062   2002300191172 N.19117 Latex 2ε dla matematyków / Icha, Andrzej.
1063   2002300194685 N.19468 Latex wiersz po wierszu : zasady i techniki przetwarzania dokumentów / Diller, Antoni.
1064   2002300192353 N.19235 Logika matematyczna w informatyce / Ben-Ari, Mordechai
1065   2002300209846 N.20984 Mathcad : od obliczeń do programowania / Motyka, Ryszard.
1066   2002300174779 N.17477 Mathcad 7.0 ŻERO ANDRZEJ
1067   2002300188431 N.18843 Mathcad Plus 5.0 : podręcznik użytkownika /
1068   2002300209662 N.20966 Mathematica dla każdego /
1069   2002300190007 N.19000 Matlab, Scilab, Maxima : opis i przykłady zastosowań / Lachowicz, Cyprian T.
1070   2002300173680 N.17368 Meandry języka C++ : podręcznik z zadaniami / BOROWIK WANDA
1071   2002300196900 N.19690 Metodologia i techniki programowania / Malina, Witold.
1072   2002300196443 N.19644 Metody i techniki sztucznej inteligencji / Rutkowski, Leszek.
1073   2002300200621 N.20062 Metody numeryczne w C++ Builder : zaimplementuj algorytmy w C++ / Baron, Bernard
1074   2002300205893 N.20589 Microsoft Visual C# 2010 : krok po kroku / Sharp, John
1075   2002300184235 N.18423 Obiektowe bazy danych : modele danych i języki / LAUSEN, GEORG
1076   2002300174618 N.17461 Object Pascal - język programowania w środowisku BORLAND DELPHI 2.0. MARCINIAK ANDRZEJ
1077   2002300164602 N.16460 Ochrona poczty elektronicznej : jak chronić prywatność korespondencji w sieci Internet? / SCHNEIER BRUCE
1078   2002300181715 N.18171 Ochrona, archiwizacja i zarządzanie bazami danych w teleinformatyce : monografia / BERCZYŃSKI, PAWEŁ
1079   2002300173697 N.17369 Organizacja i architektura komputerów.
1080   2002300157444 N.15744 Perełki oprogramowania / Bentley, Jon Louis
1081   2002300184211 N.18421 Podręcznik języka SQL / BOWMAN, JUDITH S.
1082   2002300169270 N.16927 Podstawowe procedury numeryczne w języku Turbo Pascal. MARCINIAK ANDRZEJ
1083   2002300192971 N.19297 Podstawy systemów operacyjnych / Silberschatz, Abraham.
1084   2002300211238 N.21123 Polsko-angielski słownik informatyczny z wymową /
1085   2002300175998 N.17599 Poznaj Linux BALL BILL
1086   2002300165937 N.16593 Praktyka programowania w języku Turbo Pascal / Dziuba, Dariusz
1087   2002300208504 N.20850 Programowanie : teoria i praktyka z wykorzystaniem C++ / Stroustrup, Bjarne
1088   2002300196924 N.19692 Programowanie strukturalne i obiektowe. T. 2, Programowanie obiektowe / Wojtuszkiewicz, Krzysztof.
1089   2002300196917 N.19691 Programowanie strukturalne i obiektowe. T. 1, [Programowanie strukturalne] / Wojtuszkiewicz, Krzysztof.
1090   2002300209242 N.20924 Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86 / Stanisławski, Włodzimierz.
1091   2002300173666 N.17366 Programowanie w Matlab. BRZÓZKA JERZY
1092   2002300192506 N.19250 Projektowanie i modelowanie przestrzenne za pomocą programu AutoCAD / Damra, Tarik.
1093   2002300071504 N.7150 Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych / Alagić, Suad
1094   2002300196689 N.19668 RS 232C : praktyczne programowanie : od Pascala i C++ do Delphi i Buildera / Daniluk, Andrzej
1095   2002300205671 N.20567 Sieci komputerowe / Sosinsky, Barrie A.
1096   2002300184433 N.18443 Sieci komputerowe i intersieci / COMER, DOUGLAS E.
1097   2002300140613 N.14061 Słownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski /
1098   2002300168273 N.16827 Słownik skrótów informatycznych : [angielsko-polski] / SZANIAWSKI JACEK
1099   2002300167245 N.16724 Słownikowy poradnik użytkownika komputera / Babicz, Zdzisław.
1100   2002300176018 N.17601 SQL [Structured Query Language] Server 7. GUNDERLOY MIKE
1101   2002300206968 N.20696 Symfonia C++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 1 / Grębosz, Jerzy.
1102   2002300206975 N.20697 Symfonia C++ standard : programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. T. 2 / Grębosz, Jerzy.
1103   2002300184204 N.18420 Systemy baz danych / BEYNON-DAVIES, PAUL
1104   2002300197051 N.19705 Systemy operacyjne : struktura i zasady budowy / Stallings, William
1105   2002300209112 N.20911 Systemy operacyjne / Tanenbaum, Andrew S.
1106   2002300192407 N.19240 Systemy rozproszone : zasady i paradygmaty / Tanenbaum, Andrew S.
1107   2002300181647 N.18164 Sztuka programowania T.1, Algorytmy podstawowe / KNUTH, DONALD E.
1108   2002300181654 N.18165 Sztuka programowania T.2, Algorytmy seminumeryczne / KNUTH, DONALD E.
1109   2002300181661 N.18166 Sztuka programowania T.3, Sortowanie i wyszukiwanie / KNUTH, DONALD E.
1110   2002300193305 N.19330 Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR : przykłady / Pawluczuk, Andrzej
1111   2002300193312 N.19331 Sztuka programowania mikrokontrolerów AVR : podstawy / Pawluczuk, Andrzej
1112   2002300197044 N.19704 Sztuka programowania wieloprocesorowego / Herlihy, Maurice
1113   2002300174175 N.17417 TCP/IP 24 lekcje. CASAD JOE
1114   2002300158038 N.15803 Technika mikrokomputerowa : słownik pięciojęzyczny / MARKOWSKI ANDRZEJ
1115   2002300171129 N.17112 Techniki multimedialne w technice, edukacji ekologicznej i kształceniu zawodowym : IV Ogólnopolskie Warsztaty Multimedialne w Dydaktyce Techniki Szczecin , 20-21 listopada 1997 roku /
1116   2002300177671 N.17767 Technologia informatyczna w edukacji i przygotowaniu zawodowym : VI Ogólnopolskie Warsztaty Multimedialne w Dydaktyce Techniki Szczecin , 18-19 listopada 1999 roku /
1117   2002300189056 N.18905 Teoria i algorytmy sterowania BUBNICKI, ZDZISŁAW
1118   2002300190397 N.19039 Teoria liczb w informatyce Yan, Song Y.
1119   2002300144857 N.14485 The Penguin dictionary of computers. CHANDOR ANTHONY
1120   2002300167603 N.16760 Turbo Pascal : w kilku lekcjach / SAKOWSKI WŁADYSŁAW
1121   2002300144017 N.14401 Turbo Pascal 5.5 / Marciniak, Andrzej
1122   2002300186727 N.18672 Tworzenie aplikacji za pomocą ASP.NET oraz ADO.NET / ESPOSITO, DINO
1123   2002300196702 N.19670 Tworzenie stron WWW : nieoficjalny podręcznik / MacDonald, Matthew.
1124   2002300161052 N.16105 Windows w szkole : twój pierwszy elementarz / Krzymowski, Bogdan.
1125   2002300163834 N.16383 Wprowadzenie do grafiki komputerowej /
1126   2002300166477 N.16647 Wprowadzenie do MATLAB-a : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych / Drozdowski, Piotr
1127   2002300210156 N.21015 Wprowadzenie do obliczeń równoległych / Czech, Zbigniew
1128   2002300209174 N.20917 Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń / Hopcroft, John E.
1129   2002300209358 N.20935 Wprowadzenie do teorii obliczeń / Sipser, Michael.
1130   2002300205473 N.20547 Wstęp do informatyki kwantowej / Le Bellac, Michel.
1131   2002300205855 N.20585 Wstęp do programowania w języku C# / Boduch, Adam.
1132   2002300192001 N.19200 Wybrane elementy Javy w formie modułu edukacyjnego / Damra, Tarik.
1133   2002300189230 N.18923 Zarządzanie projektami informatycznymi FLASIŃSKI, MARIUSZ
1134   2002300185126 N.18512 Zastosowanie programu Mathcad do analizy obwodów elektrycznych : monografia dydaktyczno-naukowa / FRĄCZAK, PIOTR
 
Filozofia, psychologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1135   2002300142174 N.14217 Dzieła wszystkie T.1, Kategorie ; Hermeneutyka ; Analityki pierwsze ; Analityki wtóre ; Topiki ; O dowodach sofistycznych / ARISTOTELES
1136   2002300144345 N.14434 Dzieła wszystkie T.2, Fizyka ; O niebie ; O powstawaniu i niszczeniu ; Meteorologika ; Oświecie ; Metafizyka / ARISTOTELES
1137   2002300151329 N.15132 Dzieła wszystkie T.4, O ruchu zwierząt ; O poruszaniu się przestrzennym zwierząt ; O rodzeniu się zwierząt ; O barwach ; O głosach ; Fizjognomika ; O roślinach / ARISTOTELES
1138   2002300178210 N.17821 Dzieła wszystkie T.6, Polityka ; Ekonomika ; Retoryka ; Retoryka dla Aleksandra ; Poetyka ;Zachęta do filozofii ; Ustrój polityczny Aten ; List do [...] / ARISTOTELES
1139   2002300165098 N.16509 Dzieła wszystkie T.5, Etyka nikomachejska ; Etyka wielka ; Etyka eudemejska ; O cnotach i wadach / ARISTOTELES
1140   2002300149296 N.14929 Dzieła wszystkie. T. 3, O duszy ; Krótkie rozprawy psychologiczno-biologiczne ; Zoologia ; O częściach zwierząt / Aristoteles
1141   2002300123258 N.12325 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży 1 /
1142   2002300123265 N.12326 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży 2, Okresy rozwoju /
1143   2002300103496 N.10349 Rozwój dziecka [T.1] /
1144   2002300103502 N.10350 Rozwój dziecka [T.2] /
 
Ekonomia. Finanse
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1145   2002300203783 N.20378 Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki : na przykładach z ekonomii / Kowgier, Henryk.
 
Optyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1146   2002300210569 N.21056 5000 years of geometry : mathematics in history and culture / Scriba, Christoph J.
1147   2002300210590 N.21059 Anatomia i fizjologia narządu wzroku / Lens, Al
1148   2002300210606 N.21060 Badanie w lampie szczelinowej / Ledford, Janice K.
1149   2002300210637 N.21063 Clinical ophthalmology : a systematic approach / Kański, Jacek J.
1150   2002300210644 N.21064 Der Augenarzt. Bd. 1, [Morphologie, Lichtsinn, Physiologie, Physiologische Chemie, Pharmakologie, Untersuchungsmetoden] / Comberg, Wilhelm
1151   2002300210651 N.21065 Der Augenarzt. Bd. 2, [Optik, Sehschärfenbestimmung, Funktionsprüfungen, Ultraschall, Röntgen, Elektroretinographie, Refraktionsanomalien, Mikrobiologie] / Buschmann, Werner.
1152   2002300210668 N.21066 Der Augenarzt. Bd. 7, [Humangenetik, Erbpatologie, Stoffwechselleiden] /
1153   2002300210675 N.21067 Der Augenarzt. Bd. 8, [Erkrankungen der Papille, Erkrankungen der Netzhaut, Nuklearmedizinische Untersuchungsmethoden, Psychiatrie und Augenheilkunde] / Hollwich, Fritz
1154   2002300210682 N.21068 Der Augenarzt. Bd. 9, Geschichte der Augenheilkunde / Münchow, Wolfgang
1155   2002300210699 N.21069 Der Augenarzt. Bd. 10, [Immunpathologie des Auges, Grundriss der Ophthalmopathologie] /
1156   2002300210705 N.21070 Der Augenarzt. Generalregister, | [Konsultationsbeziehungen der Augenheilkunde] /
1157   2002300210828 N.21082 Korekcja wad wzroku : procedury badania refrakcji / Styszyński, Andrzej.
1158   2002300063202 N.6320 Molekularna optyka nieliniowa / Kielich, Stanisław
1159   2002300210712 N.21071 Okulistyka współczesna : podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chorobach oczu. T. 1 /
1160   2002300210729 N.21072 Okulistyka współczesna : podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chorobach oczu. T. 2 /
1161   2002300210811 N.21081 Optometria / Grosvenor, Theodore P.
1162   2002300209297 N.20929 Optyka / Hecht, Eugene.
1163   2002300210781 N.21078 Optyka kliniczna /
1164   2002300210804 N.21080 Optyka okularowa / Zając, Marek
1165   2002300210798 N.21079 Optyka w zadaniach dla optometrystów / Zając, Marek
1166   2002300210613 N.21061 Parsons' disease of the eye. Parsons, John Herbert
1167   2002300211252 N.21125 Soczewki kontaktowe : praktyczny przewodnik właściwego dopasowywania / Gasson, Andrew.
1168   2002300154900 N.15490 Światło : fale, fotony, atomy / Haken, Hermann
1169   2002300210620 N.21062 The cornea : transactions of the World Congress on the Cornea III /