KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czytelnia ul. Mickiewicza 66


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2001000725731 E.72573 Słownik języka informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki społeczno-ekonomicznej / Pietraszkiewicz, Janina.
 
Socjologia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2   2001000801596 E.80159 (Nie)równość płci w sferze publicznej = Gender (in)equality in the public sphere /
3   2001000790135 E.79013 Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce : studium psychospołeczne młodzieży w wieku 14-15 lat / Lachowski, Stanisław.
4   2001000748013 E.74801 Badania polskiej klasy wyższej : problemy, diagnozy, dylematy /
5   2001000750818 E.75081 Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce : diagnoza stanu i perspektywy wzrostu /
6   2001000787180 E.78718 Biała księga - blockchain / Oksanowicz, Paweł
7   2001000738960 E.73896 Diagnoza społeczna 2011 : warunki i jakość życia Polaków : raport /
8   2001000795468 E.79546 Długowieczność : modelowanie i analiza ryzyk / Trzpiot, Grażyna.
9   2001000755035 E.75503 Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Jacek, Anna
10   2001000778072 E.77807 Instrumenty zarządzania własną karierą zawodową /
11   2001000765768 E.76576 Jakość życia : od koncepcji do pomiaru / Panek, Tomasz
12   2001000787265 E.78726 Jakość życia w mieście : poglądy interdyscyplinarne /
13   2001000742400 E.74240 Kapitał społeczny : interpretacje, impresje, operacjonalizacja /
14   2001000758425 E.75842 Konteksty komunikowania /
15   2001000743094 E.74309 Kultura organizacji - idea i instrumentalizacja : socjologiczne studium krytyczne / Kołodziej-Durnaś, Agnieszka.
16   2001000710577 E.71057 Kultura organizacji : badania etnograficzne polskich firm /
17   2001000801947 E.80194 Mediacje : teoria i praktyka /
18   2001000725397 E.72539 Metodologia badań społecznych / Nowak, Stefan
19   2001000795451 E.79545 Miasta przyjazne seniorom / Szołtysek, Jacek.
20   2001000746231 E.74623 Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Szczygielska, Izabela.
21   2001000739516 E.73951 Młodzi 2011 / Szafraniec, Krystyna.
22   2001000751228 E.75122 Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności w partnerstwach lokalnych : doświadczenia /
23   2001000787241 E.78724 Model homo oeconomicus : geneza, ewolucja wpływ na rzeczywistość gospodarczą / Dzionek-Kozłowska, Joanna.
24   2001000786435 E.78643 O polskiej biedzie w latach 1990-2015 : definicje, miary i wyniki / Golinowska, Stanisława.
25   2001000801268 E.80126 Obywatele w służbie Temidy : perspektywa prawno-socjologiczna /
26   2001000718122 E.71812 Odkrywanie socjologii : podręcznik dla ekonomistów /
27   2001000745470 E.74547 Podręcznik streetworkera bezdomności /
28   2001000742028 E.74202 Podstawy badań społecznych / Babbie, Earl R.
29   2001000737475 E.73747 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
30   2001000791453 E.79145 Polityka państwa wobec starzenia się ludności w Polsce / Richert-Kaźmierska, Anita.
31   2001000780709 E.78070 Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach / Kalinowski, Sławomir
32   2001000737369 E.73736 Problem bezdomności w Polsce : wybrane aspekty - diagnoza Zespołu Badawczego /
33   2001000726820 E.72682 Projektowanie badania jakościowego / Flick, Uwe
34   2001000728374 E.72837 Prowadzenie wywiadów / Kvale, Steinar
35   2001000704521 E.70452 Region Zachodniopomorski : kolaż socjologiczny /
36   2001000753550 E.75355 Rozwój kapitału społecznego : możliwości, bariery, różnice : wybrane zagadnienia /
37   2001000747894 E.74789 Skrajności socjoekonomiczne : modelowanie postaw / Mojsiewicz, Magdalena.
38   2001000721788 E.72178 Socjologia : wykłady i materiały do ćwiczeń /
39   2001000743490 E.74349 Socjologia : zarys problematyki i podstawowe pojęcia / Kubów, Adam
40   2001000783274 E.78327 Socjologia : zagadnienia podstawowe / Łucewicz, Jacenta.
41   2001000726783 E.72678 Socjologia dla ekonomistów / Walczak-Duraj, Danuta
42   2001000703241 E.70324 Socjologia gospodarki /
43   2001000712885 E.71288 Socjologia gospodarki /
44   2001000783311 E.78331 Socjologia i komunikacja społeczna : wykłady / Jarco, Jerzy
45   2001000794904 E.79490 Socjologia i moralność : czym jest i dokąd zmierza socjologia moralności? / Mariański, Janusz
46   2001000755127 E.75512 Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów : jak obudzić wykładowców i studentów? / Bielecki, Piotr
47   2001000721207 E.72120 Teorie ekonomiczne w perspektywie poznawczej konstruktywizmu społecznego / Zboroń, Halina.
48   2001000735389 E.73538 Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności : teoria i praktyka pomiaru / Panek, Tomasz
49   2001000783281 E.78328 Warunki życia wybranych społeczności lokalnych na początku XXI wieku /
50   2001000698363 E.69836 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara
51   2001000720439 E.72043 Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym : praca zbiorowa /
52   2001000789665 E.78966 Zamożność dochodowa gospodarstw domowych : determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne / Sączewska-Piotrowska, Anna.
53   2001000701384 E.70138 Zarys teorii socjologii gospodarki / Partycki, Sławomir
 
Badania operacyjne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
54   2001000752218 E.75221 Analiza wielokryterialna : wybrane zagadnienia /
55   2001000759996 E.75999 Badania operacyjne : przykłady zastosowań /
56   2001000712762 E.71276 Badania operacyjne /
57   2001000724031 E.72403 Badania operacyjne / Anholcer, Marcin
58   2001000741731 E.74173 Badania operacyjne i systemowe : środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja /
59   2001000779246 E.77924 Badania operacyjne i systemowe 2006 : metody i techniki /
60   2001000779253 E.77925 Badania operacyjne i systemowe 2006 : wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce /
61   2001000743018 E.74301 Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki /
62   2001000741748 E.74174 Badania operacyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość /
63   2001000723126 E.72312 Badania operacyjne w planowaniu projektów /
64   2001000703289 E.70328 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach / Jędrzejczyk, Zbigniew.
65   2001000737437 E.73743 Badania operacyjne z Excelem / Anholcer, Marcin
66   2001000754755 E.75475 Badania operacyjne z wykorzystaniem WinQSB / Siudak, Dariusz.
67   2001000752140 E.75214 Decyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej /
68   2001000731046 E.73104 Metody badań operacyjnych w praktyce : praca zbiorowa /
69   2001000716661 E.71666 Metody badań operacyjnych w zadaniach : problemy liniowe : praca zbiorowa /
70   2001000746378 E.74637 Metody badań operacyjnych w zadaniach : problemy liniowe : praca zbiorowa /
71   2001000716821 E.71682 Metody i zastosowania badań operacyjnych '07 : praca zbiorowa /
72   2001000733828 E.73382 Metody i zastosowania badań operacyjnych '10 : praca zbiorowa /
73   2001000783656 E.78365 Modelowanie zapotrzebowania na energię elektryczną / Kudyba, Dominik.
74   2001000746385 E.74638 Optymalizacja w praktyce /
75   2001000736577 E.73657 Pomiar uniwersalny : odkrywanie w biznesie wartości niematerialnych / Hubbard, Douglas W.
76   2001000783731 E.78373 Programowanie kwadratowe we wspomaganiu decyzji /
77   2001000753697 E.75369 Wielokryterialne wspomaganie decyzji : metody i zastosowania /
78   2001000755080 E.75508 Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią / Kobryń, Andrzej.
79   2001000724215 E.72421 Wstęp do badań operacyjnych / Guzik, Bogusław
80   2001000752416 E.75241 Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem /
81   2001000704385 E.70438 Wybrane metody badań operacyjnych w zarządzaniu : problemy i zadania : praca zbiorowa /
82   2001000800032 E.80003 Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych / Czyżycki, Rafał.
83   2001000800247 E.80024 Zadania testowe z badań operacyjnych z rozwiązaniami i pytania / Trzaskalik, Tadeusz
84   2001000796052 E.79605 Zadania z badań operacyjnych. Cz. 1 /
85   2001000800261 E.80026 Zadania z badań operacyjnych. Cz. 2 /
 
Turystyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
86   2001000798025 E.79802 Agroturystyka w agrobiznesie / Knecht, Damian.
87   2001000800834 E.80083 Benchmarking doskonałości hoteli historycznych / Perechuda, Kazimierz.
88   2001000797028 E.79702 Bliscy nieznajomi : turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach / Bloch, Natalia.
89   2001000797257 E.79725 Czas wolny, turystyka i rekreacja w perspektywie socjologicznej / Cynarski, Wojciech Jan
90   2001000784066 E.78406 Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie : studium przypadku Polski / Dryglas, Diana.
91   2001000797110 E.79711 Ekonomika turystyki i rekreacji /
92   2001000797127 E.79712 Ekoturystyka / Zaręba, Dominika.
93   2001000798216 E.79821 Etyka w turystyce / Sikora, Jan
94   2001000797844 E.79784 Foresight jako narzędzie doskonalenia zarządzania turystyką w regionie / Szpilko, Danuta.
95   2001000797493 E.79749 Geografia turystyczna : podręcznik : technik organizacji turystyki. Cz. 2 / Steblik-Wlaźlak, Barbara.
96   2001000797851 E.79785 Geografia turystyczna : podręcznik : technik obsługi turystycznej : kwalifikacja T.13 i T.14. Cz. 1 / Steblik-Wlaźlak, Barbara.
97   2001000797134 E.79713 Geografia turystyki Polski / Lijewski, Teofil
98   2001000799695 E.79969 Gospodarka turystyczna /
99   2001000797882 E.79788 Historia turystyki : Polska i świat / Stegner, Tadeusz
100   2001000798674 E.79867 Hotelarstwo : usługi, zarządzanie, procesy koncentracji / Sala, Józef.
101   2001000723409 E.72340 Hotelarstwo, rekreacja, turystyka : kierunki przemian w świecie postindustrialnym = Hotel industry, recreation, tourism : trends of development in the postindustrial world : praca zbiorowa /
102   2001000783649 E.78364 Innowacje w turystyce : wybrane praktyki działań /
103   2001000798209 E.79820 Innowacje w turystyce zdrowotnej / Szymańska, Elżbieta
104   2001000798834 E.79883 Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych : ujęcie holistyczne / Goranczewski, Bolesław.
105   2001000789580 E.78958 Kierunki rozwoju innowacji w turystyce /
106   2001000797783 E.79778 Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych /
107   2001000797721 E.79772 Komunikacja marketingowa w turystyce / Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Jolanta
108   2001000798841 E.79884 Konsumpcja podróżujących morskimi statkami wycieczkowymi w nadmorskich obszarach recepcji turystycznej / Kizielewicz, Joanna.
109   2001000713882 E.71388 Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę / Meyer, Beata.
110   2001000775224 E.77522 Kulturowe konteksty pielgrzymowania i rozwoju turystyki religijnej : przykład regionu częstochowskiego / Pabian, Barbara.
111   2001000797059 E.79705 Marketing internetowy w turystyce i strategie revenue management w hotelarstwie / Travaglini, Armando.
112   2001000705313 E.70531 Marketing usług turystycznych / Oleksiuk, Adam.
113   2001000799732 E.79973 Marketing usług turystycznych /
114   2001000793198 E.79319 Model sieci współpracy podmiotów turystycznych / Naramski, Mateusz.
115   2001000797264 E.79726 Morska turystyka żeglarska : uwarunkowania i konsekwencje rozwoju / Butowski, Leszek
116   2001000739783 E.73978 Nowe wyzwania edukacji turystycznej : turystyka w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych : turystyka osób niepełnosprawnych /
117   2001000786664 E.78666 Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej : istota, funkcjonowanie, kierunki zmian / Borzyszkowski, Jacek.
118   2001000714766 E.71476 Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym / Zmyślony, Piotr.
119   2001000797547 E.79754 Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej : człowiek w globalizującym się społeczeństwie. T. 2 /
120   2001000797530 E.79753 Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej : człowiek w globalizującym się społeczeństwie. T. 1 /
121   2001000798704 E.79870 Podstawy turystyki : podręcznik do nauki zawodu technik organizacji turystyki / Leszka, Grażyna.
122   2001000800728 E.80072 Podstawy turystyki / Czerwiński, Janusz
123   2001000797868 E.79786 Prawne aspekty podróży i turystyki - historia i współczesność : prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla /
124   2001000797875 E.79787 Prawo w turystyce i hotelarstwie : materiały edukacyjne do nauki zawodów: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik turystyki wiejskiej / Legierska, Urszula.
125   2001000751730 E.75173 Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie / Kaczmarek, Jacek
126   2001000713455 E.71345 Promocja produktu turystycznego : turystyka miejska / Pawlicz, Adam.
127   2001000708581 E.70858 Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne : praca zbiorowa /
128   2001000793181 E.79318 Przedsiębiorstwo turystyczne w ujęciu modelowym : model biznesu w przedsiębiorstwie turystyki dziedzictwa przemysłowego / Herman, Krzysztof
129   2001000737512 E.73751 Regionalne badania konsumentów usług turystycznych /
130   2001000721603 E.72160 Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku / Gołembski, Grzegorz
131   2001000781317 E.78131 Rynek biur podróży w Polsce / Ostrowska, Dorota
132   2001000798711 E.79871 Rynek turystyczny : struktura, procesy, tendencje / Panasiuk, Aleksander
133   2001000752270 E.75227 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki transgranicznej na obszarach przyrodniczo cennych /
134   2001000734948 E.73494 Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta : przykład Poznania /
135   2001000779895 E.77989 Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce / Bąk, Iwona
136   2001000798308 E.79830 Strategie konkurowania międzynarodowych korporacji hotelowych / Sztorc, Małgorzata.
137   2001000739868 E.73986 Stymulowanie rozwoju turystyki na przykładzie wybranych gmin w dolinie Obry / Przybylska, Anna
138   2001000801787 E.80178 Szczecin i Pomorze Zachodnie / Żuławski, Mateusz.
139   2001000778577 E.77857 Transport w turystyce / Gądek-Hawlena, Teresa.
140   2001000797141 E.79714 Turystyka /
141   2001000764914 E.76491 Turystyka dzieci i młodzieży na przełomie XX i XXI wieku / Łaciak, Jerzy.
142   2001000797400 E.79740 Turystyka i polityka turystyczna a rozwój : między starym a nowym paradygmatem / Kozak, Marek W.
143   2001000799299 E.79929 Turystyka i turysta nad Bałtykiem /
144   2001100905187 S.90518 Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów : turystyka powszechna, uzdrowiskowa, agro i ekoturystyka, powiaty i gmi ny w polskim systemie prawnym, zarządzanie i marketing / KORNAK, ALEKSANDER STEFAN
145   2001000721214 E.72121 Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji /
146   2001000799091 E.79909 Turystyka kulturowa / Jędrysiak, Tadeusz
147   2001000797073 E.79707 Turystyka na obszarach wyspiarskich wobec światowego kryzysu gospodarczego / Podhorodecka, Katarzyna
148   2001000797158 E.79715 Turystyka w badaniach ekonomicznych / Gołembski, Grzegorz
149   2001000797523 E.79752 Turystyka zdrowotna : problemy ekonomiczne i społeczne /
150   2001000752027 E.75202 Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie / Grabowska-Powaga, Aleksandra.
151   2001000749973 E.74997 Wprowadzenie do wiedzy o kulturze : podręcznik dla studentów kierunków turystycznych i ekonomicznych / Pabian, Barbara.
152   2001000721290 E.72129 Współczesne wyzwania turystyki i rekreacji dla zdrowia : zagadnienia pielęgnacyjne i fizjoterapeutyczne = Current challenges of tourism and recreation to the health : issues in nursing and physiotherapeutic /
153   2001000778058 E.77805 Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym / Czernek-Marszałek, Katarzyna.
154   2001000738328 E.73832 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym / Biczysko, Władysław.
155   2001000753581 E.75358 Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej /
156   2001000795635 E.79563 Zarządzanie w turystyce zrównoważonej : zarys problematyki /
157   2001000713042 E.71304 Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym / Tokarz, Anna.
158   2001000797097 E.79709 Zrównoważona turystyka : strategiczny wybór projektów ICT / Gontar, Beata.
159   2001000717699 E.71769 Zrównoważony rozwój turystyki / Wodejko, Stanisław
 
Ubezpieczenia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
160   2001000790753 E.79075 Baza ekonomiczna ubezpieczenia społecznego /
161   2001000741229 E.74122 Bezpieczeństwo rynku ubezpieczeniowego UE a systemy gwarancyjne pewności ochrony ubezpieczeniowej : teoria i praktyka / Monkiewicz, Marek.
162   2001000749607 E.74960 Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej : pojęcie, cechy, struktura / Manikowski, Piotr.
163   2001000761135 E.76113 Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń /
164   2001000786947 E.78694 Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych : studium publicznoprawne / Szaraniec, Monika.
165   2001000779383 E.77938 Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II : problematyka prawna / Baranowska-Zając, Wioleta.
166   2001000787159 E.78715 Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych / Dybał, Mariusz.
167   2001000740499 E.74049 Emerytalna katastrofa i jak się chronić przed jej skutkami / Gwiazdowski, Robert
168   2001000699629 E.69962 Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń /
169   2001000734580 E.73458 Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka : standaryzacja zarządzania ryzykiem / Bożek, Sylwia.
170   2001000716579 E.71657 Grupowe ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym w systemie zabezpieczenia emerytalnego w Polsce / Łyskawa, Krzysztof.
171   2001000781416 E.78141 Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych /
172   2001000746668 E.74666 Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2010 : praca zbiorowa /
173   2001000718689 E.71868 Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubezpieczeniach : praca zbiorowa /
174   2001000755578 E.75557 Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym /
175   2001000716531 E.71653 Obligacje katastrofowe a reasekuracja w procesie zarządzania ryzykiem ubezpieczyciela / Małek, Aleksandra.
176   2001000760435 E.76043 Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce : współczesne wyzwania /
177   2001000725809 E.72580 Odpowiedzialność cywilna kadry zarządzającej a dostępne rozwiązania ubezpieczeniowe : praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Handschke / Zawarska, Joanna.
178   2001000784967 E.78496 Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie / Błaszczyszyn, Bartłomiej.
179   2001000793303 E.79330 Pośrednictwo ubezpieczeniowe w rozwoju ubezpieczeń na życie / Sipińska, Grażyna.
180   2001000739967 E.73996 Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach.
181   2001000754700 E.75470 Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń /
182   2001000740529 E.74052 Przestrzenne zróżnicowanie ryzyka ubezpieczeniowego a efektywność ubezpieczeń na życie : ryzyko - popyt - zysk / Śliwiński, Adam.
183   2001000797394 E.79739 Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń / Lament, Marzanna.
184   2001000738786 E.73878 Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych / Koczur, Wiesław.
185   2001000719495 E.71949 Risk-Based Capital jako system monitorowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń : praca magisterska / Bartoszek, Paulina.
186   2001000793129 E.79312 Rola ubezpieczeń w gospodarce / Śliwiński, Adam.
187   2001000716562 E.71656 Rozwój działalności bancassurance ze szczególnym uwzględnieniem Polski / Gulbinowicz, Anna.
188   2001000716555 E.71655 Rozwój funduszy gwarancyjnych na rynku ubezpieczeniowym Unii Europejskiej / Monkiewicz, Marek.
189   2001000719501 E.71950 Rynek bancassurance w Polsce : praca magisterska / Zacharska, Agata.
190   2001000758555 E.75855 Składki na ubezpieczenie społeczne /
191   2001000746682 E.74668 Skuteczność i efektywność systemu emerytalnego : koncepcja analizy i próba pomiaru / Chybalski, Filip.
192   2001000789283 E.78928 Standaryzowane zarządzanie ryzykiem w podejściu procesowym : implikacje dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego / Bożek, Sylwia.
193   2001000755523 E.75552 Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem /
194   2001000795154 E.79515 Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia / Kucharski, Bartosz
195   2001000758623 E.75862 Taryfikacja w ubezpieczeniach majątkowych z wykorzystaniem modeli mieszanych / Wolny-Dominiak, Alicja.
196   2001000742349 E.74234 Ubezpieczenia : podręcznik akademicki /
197   2001000795949 E.79594 Ubezpieczenia : wyzwania rynku /
198   2001000709328 E.70932 Ubezpieczenia /
199   2001000747368 E.74736 Ubezpieczenia /
200   2001000772216 E.77221 Ubezpieczenia / Bednarczyk, Teresa Hanna.
201   2001000781331 E.78133 Ubezpieczenia /
202   2001000753505 E.75350 Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw /
203   2001000734504 E.73450 Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne /
204   2001000734498 E.73449 Ubezpieczenia gospodarcze /
205   2001000719471 E.71947 Ubezpieczenia na życie w aspekcie optymalizacji ochrony przed skutkami ryzyka osobowego : rozprawa doktorska / Kania, Piotr
206   2001000758029 E.75802 Ubezpieczenia prywatne : kompendium / Hadyniak, Bogusław
207   2001000716739 E.71673 Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego : praca zbiorowa /
208   2001000795161 E.79516 Ubezpieczenia społeczne : repetytorium / Szyburska-Walczak, Grażyna.
209   2001000755561 E.75556 Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian : 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /
210   2001000753512 E.75351 Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem rzeczowym /
211   2001000749621 E.74962 Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji / Sobczyk, Mieczysław
212   2001000729883 E.72988 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej / Kwiecień, Ilona
213   2001000776795 E.77679 Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie / Ostrowska, Dorota
214   2001000778218 E.77821 Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec / Przybyłowicz, Ariel.
215   2001000715039 E.71503 Ubezpieczenie społeczne : teoria dla praktyki / Szumlicz, Tadeusz.
216   2001000764013 E.76401 Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy /
217   2001000718351 E.71835 Umowa ubezpieczenia : aktualne problemy prawne : materiały z konferencji naukowej "Problemy nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia" z dnia 2 marca 2005 r. /
218   2001000752225 E.75222 Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych /
219   2001000797592 E.79759 Uwarunkowania funkcjonowania kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce i podstawowe metody oceny jego efektywności / Ociepa-Kicińska, Elżbieta.
220   2001000738229 E.73822 Wpływ działalności sektora ubezpieczeniowego na wzrost gospodarczy / Bednarczyk, Teresa Hanna.
221   2001000725786 E.72578 Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną przedsiębiorstwa : rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Zadory / Wieczorek-Kosmala, Monika.
222   2001000758548 E.75854 Wyzwania XXI wieku a systemy emerytalne /
223   2001000777143 E.77714 Zabezpieczenie społeczne a zdrowie publiczne /
224   2001000785957 E.78595 Zarządzanie wiedzą w zakładach ubezpieczeń w zakresie kreowania relacji z klientami / Grzebieniak, Andrzej.
225   2001000725779 E.72577 Zastosowanie teorii ruiny w analizie finansowej zakładu ubezpieczeń : praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Handschke / Wozowczyk, Janusz.
 
Unia Europejska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
226   2001000755592 E.75559 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : ocena i perspektywy /
227   2001000723461 E.72346 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej : praca zbiorowa /
228   2001000778423 E.77842 Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej /
229   2001000798926 E.79892 Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej / Mucha, Jagna.
230   2001000716654 E.71665 Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
231   2001000788552 E.78855 Aspekty polityczno-społeczne, ekonomiczne i prawne przyszłości Unii Europejskiej /
232   2001000712434 E.71243 Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską? /
233   2001000739110 E.73911 Degresywna proporcjonalność a kształtowanie składu Parlamentu Europejskiego / Misztal, Andrzej
234   2001000754496 E.75449 Dekada członkostwa Polski w Unii Europejskiej /
235   2001000787821 E.78782 Depozyty gospodarstw domowych jako źródło płynności instytucji kredytowych w krajach strefy euro : spojrzenie pokryzysowe / Kochaniak, Katarzyna.
236   2001000779901 E.77990 Determinanty przedsiębiorczości w gospodarkach unijnych / Kunasz, Marek.
237   2001000721146 E.72114 Dopuszczalność pomocy publicznej : uregulowania wspólnotowe i krajowe / Jankowska, Agnieszka
238   2001000738175 E.73817 Ekonomia integracji europejskiej / Borowiec, Jan.
239   2001000740628 E.74062 Etapy konwergencji w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej /
240   2001000774234 E.77423 Euro - ekonomia i polityka /
241   2001000703036 E.70303 Europeistyka w zarysie /
242   2001000793495 E.79349 Europeizacja : analiza oddziaływania Unii Europejskiej / Ruszkowski, Janusz
243   2001100906481 S.90648 Europejska polityka regionalna / GŁĄBICKA, KATARZYNA
244   2001000720170 E.72017 Europejska polityka rozwojowa : organizacja pomocy Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się / Bagiński, Paweł
245   2001000736874 E.73687 Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce / Kudełko, Joanna
246   2001000761401 E.76140 Europejski Model Społeczny : zagadnienia modernizacji instytucjonalnej / Lissowski, Olgierd.
247   2001000761166 E.76116 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne : perspektywa finansowa 2014-2020 : komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. / Filipek, Agnieszka
248   2001000799688 E.79968 Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego / Żuk, Andrzej.
249   2001100911508 S.91150 Finanse Unii Europejskiej / Oręziak, Leokadia
250   2001000714414 E.71441 Finansowe wsparcie polskiej gospodarki w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej : próba oceny /
251   2001000751792 E.75179 Fundusze europejskie w polityce spójności /
252   2001000720149 E.72014 Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności /
253   2001000722730 E.72273 Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 : perspektywa finansowa 2007-2013 / Filipek, Agnieszka
254   2001000740253 E.74025 Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007 - 2013 : praktyczny poradnik z przykładami / Gajewska, Małgorzata
255   2001000734092 E.73409 Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010 : skutki kryzysu i słabości zarządzania /
256   2001000738007 E.73800 Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 1, Wybór tekstów z komentarzem /
257   2001000738823 E.73882 Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 2, Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka /
258   2001000754069 E.75406 Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii : praca zbiorowa. Cz. 3, Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka /
259   2001000758371 E.75837 Gospodarka w warunkach integracji europejskiej /
260   2001000801770 E.80177 Gospodarka, polityka i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej w dobie brexitu /
261   2001000802111 E.80211 Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy / Molendowska, Magdalena
262   2001000704071 E.70407 Integracja europejska : nowe bariery czy trwały kryzys? /
263   2001000736768 E.73676 Integracja europejska /
264   2001000763467 E.76346 Integracja europejska w okresie przemian : aspekty ekonomiczne / Barcz, Jan
265   2001000774708 E.77470 Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych / Karwatowicz, Grzegorz.
266   2001000802319 E.80231 Jaka przyszłość Unii Europejskiej? : wyzwania, problemy, szanse /
267   2001000796113 E.79611 Jakość danych dotyczących wymiany towarowej między krajami Unii Europejskiej : analiza statystyczna / Baran, Paweł
268   2001000800001 E.80000 Kapitał ludzki i współpraca transgraniczna w programach unijnych z perspektywy województwa zachodniopomorskiego / Drela, Karolina.
269   2001000786619 E.78661 Kierunki wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu w Polsce po 2006 roku / Murzyn, Dorota.
270   2001000703098 E.70309 Komitet Regionów Unii Europejskiej a integracja europejska / Bielecka, Małgorzata
271   2001000778997 E.77899 Koncepcja pięciostopniowej integracji regionów przygranicznych : ocena stopnia integracji miast na pograniczu polsko-niemieckim / Wróblewski, Łukasz
272   2001000730322 E.73032 Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej : analiza ekonometryczna / Batóg, Jacek.
273   2001000766505 E.76650 Koordynacja polityk unijnych w Polsce /
274   2001000752522 E.75252 Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej /
275   2001000740598 E.74059 Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej / Czub, Jarosław Filip.
276   2001000734153 E.73415 Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej : proces konsolidacji systemu / Kurczewska, Urszula.
277   2001000760411 E.76041 Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej /
278   2001000703050 E.70305 Metody oceny projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej / Grzeszczyk, Tadeusz Adam.
279   2001000797769 E.79776 Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej / Wójtowicz-Dawid, Anna.
280   2001000784943 E.78494 Nadzór rynku finansowego w Unii Europejskiej : krajowe organy regulacyjne i kontrola sądowa / Zawadzka, Patrycja
281   2001000783212 E.78321 Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego /
282   2001000726059 E.72605 Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej : gospodarka, regiony, lobbing : doświadczenia pierwszych lat członkostwa /
283   2001000781447 E.78144 Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń /
284   2001000801275 E.80127 Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej : polityka, strategia, prawo / Oleksiewicz, Izabela.
285   2001000747207 E.74720 Od konwergencji do spójności i efektywności : podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej / Ryszkiewicz, Alicja.
286   2001000796106 E.79610 Od lizbońskiej do postlizbońskiej Unii Europejskiej : główne kierunki reformy ustrojowej procesu integracji europejskiej / Barcz, Jan
287   2001000799770 E.79977 Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej : wnioski dla Polski / Krajewska, Anna
288   2001000787494 E.78749 Organizacje międzynarodowe : rola, znaczenie, funkcjonowanie /
289   2001000701933 E.70193 Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej / Dziurbejko, Tomasz.
290   2001000774470 E.77447 Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej / Michałowska-Gorywoda, Krystyna
291   2001100862015 S.86201 Podstawy instytucjonalno-prawne Unii Europejskiej. POPOWICZ KRZYSZTOF
292   2001000755608 E.75560 Podstawy wiedzy o Unii Europejskiej /
293   2001000741021 E.74102 Polityka regionalna i fundusze strukturalne w praktyce / Dubel, Przemysław.
294   2001000742677 E.74267 Polityka regionalna Unii Europejskiej : cele, narzędzia, efekty / Pastuszka, Sławomir.
295   2001000783199 E.78319 Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej / Kokocińska, Katarzyna
296   2001000763399 E.76339 Polska - 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej /
297   2001000717750 E.71775 Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejska / Lorek, Elżbieta
298   2001000740581 E.74058 Polska prezydencja wobec wyzwań współczesnej Unii Europejskiej /
299   2001000757954 E.75795 Polska w Unii Europejskiej : 10 lat doświadczeń /
300   2001000744411 E.74441 Polska w Unii Europejskiej a uwarunkowania rozwoju gospodarczego : materiały z konferencji naukowej doktorantów, Kulice 21-22 kwietnia 2007 /
301   2001000721252 E.72125 Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku : praca zbiorowa /
302   2001000727414 E.72741 Quo vadis Europo III? /
303   2001000776375 E.77637 Reforma strefy euro po kryzysie finansowym 2007-2009 i jej konsekwencje /
304   2001000777778 E.77777 Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej /
305   2001000787920 E.78792 Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej /
306   2001000740574 E.74057 Rozszerzanie Unii Europejskiej : współczesne uwarunkowania i perspektywy kontynuacji procesu = European Union : enlargement contemporary determinants and prospects for the continuation of the process / Szymański, Adam
307   2001000773879 E.77387 Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi : pierwsze doświadczenia współpracy /
308   2001000723195 E.72319 Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
309   2001000747337 E.74733 Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji / Zysk, Wojciech.
310   2001000754519 E.75451 Strategia finansowa dla Polski 2014-2020 : fundusze unijne dla przedsiębiorczych / Pawlicki, Rafał
311   2001000724086 E.72408 Strategia lizbońska z perspektywy wybranych krajów i regionów /
312   2001000732739 E.73273 Strategie rozwoju Unii Europejskiej /
313   2001000757022 E.75702 Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej /
314   2001000700646 E.70064 Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej Wach, Krzysztof
315   2001000737307 E.73730 Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej / Reiwer-Kaliszewska, Anna.
316   2001000790777 E.79077 Środki finansowe Unii Europejskiej jako determinanta rozwoju regionów w Polsce / Czyżycki, Rafał.
317   2001000699391 E.69939 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : (tekst ujednolicony) = Treaty establishing the European Community : (consolidated version). Traktat o Unii Europejskiej : (tekst ujednolicony) = Treaty on European Union : (consolidated version)
318   2001000716883 E.71688 Traktat z Lizbony : główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej /
319   2001000744626 E.74462 Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej /
320   2001000752546 E.75254 Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej / Załoga, Elżbieta
321   2001000718412 E.71841 Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne / Oleksiewicz, Izabela.
322   2001100911591 S.91159 Udział Polski w jednolitym rynku : korzyści i koszty dla poszczególnych grup i wybranych sektorów /
323   2001000799794 E.79979 Unia bankowa i jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej / Zielińska-Lont, Klaudia Alicja.
324   2001000766772 E.76677 Unia Europejska : organizacja, funkcjonowanie, korzyści : praca zbiorowa /
325   2001000766796 E.76679 Unia Europejska : podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych. T. 2, Gospodarka, polityka, współpraca /
326   2001000788392 E.78839 Unia Europejska : istota, szanse, wyzwania /
327   2001000715701 E.71570 Unia Europejska / Pinder, John
328   2001000763436 E.76343 Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu : perspektywa nowych państw członkowskich /
329   2001000761104 E.76110 Unia Europejska 2014 + / Małuszyńska, Ewa.
330   2001000775910 E.77591 Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce /
331   2001000766543 E.76654 Unia Europejska w testach i kazusach : zagadnienia ekonomiczne, polityczne i prawne / Wróbel, Izabela.
332   2001000767106 E.76710 Unia Europejska w XXI wieku : polityczno-prawna wspólnota interesów /
333   2001000773930 E.77393 Unia Europejska wobec wybranych problemów wewnętrznych / Czech, Katarzyna.
334   2001000763306 E.76330 Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości : aspekty prawne, finansowe i handlowe /
335   2001000767281 E.76728 Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej / Kwiatkiewicz, Anna.
336   2001000744985 E.74498 Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej / Skórska, Anna
337   2001000762170 E.76217 Wpływ interwencji z funduszy unijnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność /
338   2001000777495 E.77749 Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej / Mazur, Grzegorz
339   2001000766789 E.76678 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej / Szumski, Stanisław
340   2001100903114 S.90311 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo : rozważania o korzyściach i kosztach /
341   2001000752881 E.75288 Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce / Sługocki, Waldemar.
342   2001000759729 E.75972 Wybrane aspekty funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej : bilans dziesięciu lat członkostwa /
343   2001000721139 E.72113 Zarządzanie finansami projektu europejskiego /
344   2001000753383 E.75338 Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka / Domiter, Małgorzata.
345   2001000799442 E.79944 Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju / Bąk, Iwona
346   2001000732388 E.73238 Znaczenie ponadnarodowych grup nacisku w kształtowaniu polityki ekonomicznej Unii Europejskiej / Tarnawska, Katarzyna.
347   2001000779321 E.77932 Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Mazur-Wierzbicka, Ewa.
348   2001000753598 E.75359 Zróżnicowanie gospodarek unijnych : aspekty społeczne /
 
Pieniądz - Euro
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
349   2001000736812 E.73681 Integracja monetarna : wyzwania dla Polski / Borowski, Jakub.
350   2001000714117 E.71411 Integracja ze strefą Euro : teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji / Wójcik, Cezary
351   2001000790562 E.79056 Jak żyć z euro? : doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Orłowski, Witold Maciej
352   2001000800971 E.80097 Koniec pieniądza papierowego / Baader, Roland
353   2001000788675 E.78867 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy : praca zbiorowa / Stabryła-Chudzio, Katarzyna
354   2001000748785 E.74878 Nierównowaga zewnętrzna krajów strefy euro / Pietrucha, Jacek
355   2001000748150 E.74815 Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu /
356   2001000747429 E.74742 Polityka fiskalna w strefie euro / Giżyński, Juliusz.
357   2001000717248 E.71724 Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro /
358   2001000774494 E.77449 Polska na drodze do euro /
359   2001000745623 E.74562 Przystąpienie Polski do strefy euro w świetle analizy porównawczej procesów integracji walutowej w Polsce i Hiszpanii / Sum, Katarzyna.
360   2001000790579 E.79057 Pytania o Euro / Święcicki, Marcin
361   2001000789870 E.78987 Rynek obligacji skarbowych w strefie euro w okresie kryzysu / Stawasz-Grabowska, Ewa.
362   2001000792368 E.79236 Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro / Puszer, Blandyna.
363   2001000764525 E.76452 Strefa euro : między sceptycyzmem a realizmem / Kata, Ryszard.
364   2001000791439 E.79143 Strefa euro : perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej / Bukowski, Sławomir
365   2001000773237 E.77323 Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego : między wizją a realiami / Jastrzębska, Władysława.
366   2001000708550 E.70855 Unia monetarna : teoria i polityka / Bukowski, Sławomir
367   2001000720866 E.72086 Współczesny pieniądz w teorii i praktyce /
 
Demografia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
368   2001000783687 E.78368 Czasowo-przestrzenna analiza charakterystyk społeczno-ekonomicznych krajów Unii Europejskiej / Mastalerz-Kodzis, Adrianna.
369   2001000759316 E.75931 Demografia / Stokowski, Franciszek
370   2001000792696 E.79269 Demografia / Stokowski, Franciszek
371   2001000738403 E.73840 Demografia w gospodarce przestrzennej / Kupiec, Leszek
372   2001000745876 E.74587 Edukacja i rynek pracy Dolnego Śląska na tle uwarunkowań demograficznych / Brezdeń, Paweł.
373   2001000717538 E.71753 Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji / Sojka, Elżbieta.
374   2001000791736 E.79173 Model przemian demograficznych w regionach wyludniających się Polski na przykładzie województwa lubelskiego / Flaga, Małgorzata.
375   2001000745005 E.74500 Nierówności trwania życia w Polsce : analiza statystyczno-demograficzna / Mielecka-Kubień, Zofia.
376   2001000795222 E.79522 Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce / Kelm, Hanna.
 
Statystyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
377   2001000798360 E.79836 Analiza danych z wykorzystaniem estat.me / Trzpiot, Grażyna.
378   2001000760985 E.76098 Analiza logarytmiczno-liniowa : teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R / Brzezińska, Justyna
379   2001000702213 E.70221 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej / Młodak, Andrzej
380   2001000698943 E.69894 Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe / Gawrońska-Nowak, Bogna.
381   2001000746897 E.74689 Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych : podręcznik z przykładami i zadaniami / Przybylska-Mazur, Agnieszka.
382   2001000795611 E.79561 Elementy statystyki i ekonometrii w analizach szeregów przestrzennych : podręcznik z przykładami i zadaniami / Sojka, Elżbieta.
383   2001000726172 E.72617 Elementy statystyki małych obszarów z programem R / Żądło, Tomasz.
384   2001000707133 E.70713 Elementy statystyki w zadaniach / Kukuła, Karol
385   2001000783304 E.78330 Materiały pomocnicze do studiowania statystyki : wspomaganie komputerowe. Cz. 1, Zadania /
386   2001000760992 E.76099 Metody opisu statystycznego zmiennych porządkowych / Kęska, Adam.
387   2001000754465 E.75446 Metody statystyczne z wykorzystaniem programów komputerowych / Kończak, Grzegorz.
388   2001000800346 E.80034 Modele odpowiedzi na pozycje testowe (IRT) w badaniach ekonomiczno-społecznych / Brzezińska, Justyna
389   2001000730681 E.73068 Nie samą biostatystyką... / Moczko, Jerzy Andrzej.
390   2001000800339 E.80033 Nieklasyczne metody statystyczne w badaniach ekonomicznych / Kończak, Grzegorz.
391   2001000783205 E.78320 Podstawy statystyki : podręcznik dla humanistów / Kopczyński, Michał
392   2001000785483 E.78548 Podstawy statystyki i ekonometrii dla finansistów / Krupowicz, Joanna.
393   2001000705672 E.70567 Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów : podręcznik z przykładami i zadaniami / Kowalski, Jacek M.
394   2001000799787 E.79978 Przestrzenne metody ilościowe w R : statystyka, ekonometria, uczenie maszynowe, analiza danych /
395   2001000635948 E.63594 Przykłady i zadania ze statystyki opisowej / Bąk, Iwona
396   2001000666836 E.66683 Przykłady i zadania ze statystyki opisowej /
397   2001000702558 E.70255 Przystępny kurs statystyki : z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1, Statystyki podstawowe / Stanisz, Andrzej.
398   2001000707034 E.70703 Przystępny kurs statystyki : z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 2, Modele liniowe i nieliniowe / Stanisz, Andrzej.
399   2001000786701 E.78670 Rozwój statystyki łódzkiej / Domański, Czesław
400   2001000727599 E.72759 SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji / Sałaciński, Tadeusz.
401   2001000727575 E.72757 STATISTICA w badaniach naukowych i nauczaniu statystyki.
402   2001000735693 E.73569 Statystyczna analiza decyzji / Trzpiot, Grażyna.
403   2001000760220 E.76022 Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej /
404   2001000720330 E.72033 Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej / Panek, Tomasz
405   2001000745289 E.74528 Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce /
406   2001000715824 E.71582 Statystyczno-ekonometryczna analiza skłonności ludzkich / Doszyń, Mariusz.
407   2001000714483 E.71448 Statystyka - materiały do wykładów i ćwiczeń : skrypt dla studentów / Szewczyk, Mirosława.
408   2001000623877 E.62387 Statystyka : skrypt dla studentów kierunków ekonomomicznych. Cz. 2, Wnioskowanie statystyczne /
409   2001000711307 E.71130 Statystyka : podręcznik dla studiów ekonomicznych / Kot, Stanisław M.
410   2001000800094 E.80009 Statystyka : podręcznik dla studentów turystyki i rekreacji / Jażdżewska, Iwona.
411   2001000693924 E.69392 Statystyka / Sobczyk, Mieczysław
412   2001000737499 E.73749 Statystyka / Kot, Stanisław Maciej.
413   2001000783786 E.78378 Statystyka a Data Science /
414   2001000772100 E.77210 Statystyka dla bystrzaków / Rumsey, Deborah Jean
415   2001000699063 E.69906 Statystyka dla ekonomistów / PUŁASKA-TURYNA, BEATA
416   2001000758616 E.75861 Statystyka małych obszarów w badaniach ekonomicznych : podejście modelowe i mieszane / Żądło, Tomasz.
417   2001000794683 E.79468 Statystyka matematyczna : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
418   2001000760978 E.76097 Statystyka matematyczna w praktyce / Wasilewska, Ewa
419   2001000726042 E.72604 Statystyka matematyczna w zarządzaniu /
420   2001000750023 E.75002 Statystyka od podstaw z systemem Stata / Frątczak, Ewa.
421   2001000758517 E.75851 Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
422   2001000778980 E.77898 Statystyka opisowa : przykłady i zadania / Bąk, Iwona
423   2001000732838 E.73283 Statystyka opisowa / Roeske-Słomka, Iwona
424   2001000772520 E.77252 Statystyka opisowa / Roeske-Słomka, Iwona
425   2001000752089 E.75208 Statystyka opisowa dla ekonomistów : przykłady i zadania / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
426   2001000717743 E.71774 Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel / Kończak, Grzegorz.
427   2001000786497 E.78649 Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym Excel /
428   2001000705481 E.70548 Statystyka praktyczna / Starzyńska, Wacława.
429   2001000739899 E.73989 Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego : konferencja naukowa, Wrocław, 7-8 marca 2011 r. /
430   2001000711437 E.71143 Statystyka społeczna /
431   2001000714964 E.71496 Statystyka w biznesie i ekonomii : teoria i praktyka / Bielecka, Anna.
432   2001000735464 E.73546 Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej : praca zbiorowa /
433   2001000733217 E.73321 Statystyka w zadaniach. Cz. 1, Statystyka opisowa /
434   2001000748570 E.74857 Statystyka w zadaniach. Cz. 2, Statystyka matematyczna /
435   2001000734511 E.73451 Statystyka wczoraj, dziś i jutro : I Ogólnopolski Zjazd Statystyków z okazji 95-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego i 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego /
436   2001000789276 E.78927 Statystyka z elementami demografii : przykłady i zadania /
437   2001000722013 E.72201 Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL : teoria i zastosowania / Luszniewicz, Andrzej
438   2001000741311 E.74131 Statystyka z programem Statistica / Rabiej, Małgorzata.
439   2001000759101 E.75910 Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji /
440   2001000792672 E.79267 Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej / Walesiak, Marek
441   2001000750030 E.75003 Uogólnione modele liniowe / Ptak-Chmielewska, Aneta.
442   2001000738885 E.73888 Wnioskowanie statystyczne w przykładach i zadaniach / Balcerowicz-Szkutnik, Maria.
443   2001000745135 E.74513 Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego / Wywiał, Janusz.
444   2001000712427 E.71242 Wstęp do statystyki : metody opisu statystycznego / Maksimowicz-Ajchel, Alicja.
445   2001000741878 E.74187 Wstęp do statystyki bayesowskiej / Grzenda, Wioletta.
446   2001000782376 E.78237 Wybrane zagadnienia statystyki / Pułaska-Turyna, Beata.
447   2001000737291 E.73729 Wykłady z podstaw statystyki. Cz. 1, Opis statystyczny / Wojna, Aleksander.
448   2001000799350 E.79935 Wzory i tablice : metody statystyczne i ekonometryczne / Bąk, Iwona
449   2001000665709 E.66570 Wzory i tablice statystyczne /
450   2001000725922 E.72592 Wzory i tablice statystyczne /
451   2001000752492 E.75249 Zaawansowane metody analiz statystycznych /
452   2001000775842 E.77584 Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych. 5 /
453   2001000775866 E.77586 Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych /
454   2001000775859 E.77585 Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych /
455   2001000775835 E.77583 Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych oraz doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych /
456   2001000727568 E.72756 Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych.
457   2001000739936 E.73993 Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych.
 
Ekonometria
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
458   2001000743926 E.74392 Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu /
459   2001000738878 E.73887 Badania ekonometryczne w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
460   2001000781164 E.78116 Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych / Krajewski, Jarosław
461   2001100914998 S.91499 Ekonometria : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / KUFEL, TADEUSZ
462   2001000686193 E.68619 Ekonometria : zbiór zadań : praca zbiorowa /
463   2001000722815 E.72281 Ekonometria : zbiór zadań / Grabowski, Wojciech
464   2001000742509 E.74250 Ekonometria : rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL / Kufel, Tadeusz
465   2001000782628 E.78262 Ekonometria : z programem DEMS autorstwa Wojciecha Zatonia / Gajda, Jan Bogusław.
466   2001000702800 E.70280 Ekonometria / Maddala, G. S.
467   2001000786404 E.78640 Ekonometria / Welfe, Aleksander
468   2001000795185 E.79518 Ekonometria / Sobczyk, Mieczysław
469   2001100905453 S.90545 Ekonometria bayesowska w zastosowaniach / OSIEWALSKI, JACEK
470   2001000745319 E.74531 Ekonometria dla praktyki : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Jerzego Witolda Wiśniewskiego /
471   2001000714049 E.71404 Ekonometria finansowa : analiza rynku kapitałowego / Tarczyńska-Łuniewska, Małgorzata.
472   2001000677801 E.67780 Ekonometria i badania operacyjne : zagadnienia podstawowe /
473   2001000793839 E.79383 Ekonometria i badania operacyjne : podręcznik dla studiów licencjackich /
474   2001000742226 E.74222 Ekonometria przestrzenna : metody i modele analizy danych przestrzennych /
475   2001000742219 E.74221 Ekonometria przestrzenna II : modele zaawansowane /
476   2001000703395 E.70339 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
477   2001000698349 E.69834 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
478   2001000710249 E.71024 Ekonometria stosowana z zadaniami : praca zbiorowa /
479   2001000771158 E.77115 Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach : dla studiów ekonomicznych zaocznych i wieczorowych / Marcinkowska-Lewandowska, Wanda.
480   2001000708260 E.70826 Ekonometria współczesna / Kośko, Monika.
481   2001000726073 E.72607 Ekonometria z Excelem : przykłady i zadania / Anholcer, Marcin
482   2001000720200 E.72020 Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarki regionalnej opartej na wiedzy / Korol, Janusz.
483   2001000704842 E.70484 Interdyscyplinarne wykorzystanie metod ilościowych Cz. 3
484   2001000733842 E.73384 Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych /
485   2001000789610 E.78961 Metody prognozowania /
486   2001000728572 E.72857 Mikroekonometria : modele i metody analizy danych indywidualnych /
487   2001000794171 E.79417 Mikroekonometria : teoria i praktyka /
488   2001000733835 E.73383 Mikroekonometria w teorii i praktyce /
489   2001000794164 E.79416 Mikroekonometria w teorii i praktyce gospodarki nieruchomościami /
490   2001000786657 E.78665 Mikroekonometryczne metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu R / Bąk, Andrzej
491   2001000741847 E.74184 Modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R / Rubaszek, Michał.
492   2001000798346 E.79834 Modelowanie preferencji a ryzyko '19-'20 /
493   2001000717552 E.71755 Podstawy ekonometrii / Barczak, Andrzej Stanisław
494   2001000788163 E.78816 Podstawy ekonometrii i badań operacyjnych : zastosowania w ekonomii i zarządzaniu / Appenzeller, Dorota.
495   2001000697434 E.69743 Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania : podręcznik z przykładami i zadaniami / Witkowska, Dorota
496   2001000740550 E.74055 Podstawy ekonometrii w Excelu / Kisielińska, Joanna.
497   2001000749898 E.74989 Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem : zbiór zadań /
498   2001000789641 E.78964 Podstawy ekonometrii z Excelem i Gretlem : zbiór zadań /
499   2001000697908 E.69790 Postępy ekonometrii : praca zbiorowa /
500   2001000709434 E.70943 Taksonomia numeryczna : klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych / Kolenda, Maria.
501   2001100911515 S.91151 Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach /
502   2001000701674 E.70167 Wstęp do prognozowania i symulacji / Błaszczuk, Dariusz
503   2001000721078 E.72107 Zastosowania ekonometrii : praca zbiorowa /
504   2001000746781 E.74678 Zastosowanie wykładników Lapunowa do analizy ekonomicznych szeregów czasowych / Miśkiewicz-Nawrocka, Monika.
 
Ekonomia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
505   2001000790180 E.79018 1000 pytań : ekonomia, finanse, zarządzanie / Wałęga, Grzegorz
506   2001000792863 E.79286 15 wielkich austriackiej szkoły ekonomii / Holcombe, Randall G.
507   2001000788279 E.78827 Alokacja czasu jako podstawowego zasobu człowieka : perspektywa nowej ekonomii gospodarstwa domowego / Jankiewicz, Jacek.
508   2001000781119 E.78111 Analiza i interpretacja badań ekonomicznych / Jasiński, Leszek Jerzy
509   2001000761357 E.76135 Austriacka szkoła ekonomii - rozszerzone wprowadzenie / Holcombe, Randall G.
510   2001000779512 E.77951 Austriacka Szkoła Ekonomii : jak może pomóc wyjaśnić stagnację gospodarki Japonii / Mrowiec, Marcin.
511   2001000737680 E.73768 Bezpieczeństwo ekonomiczne : wyzwania dla zarządzania państwem /
512   2001000801732 E.80173 Bieżące dylematy i wyzwania w ekonomii : wybrane zagadnienia /
513   2001000800278 E.80027 Czynniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - ujęcie systemowe / Doś, Anna.
514   2001000781140 E.78114 Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych /
515   2001000785353 E.78535 Dynamiczne modele specjalne Nowej Ekonomii Geograficznej / Mastalerz-Kodzis, Adrianna.
516   2001000793440 E.79344 Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś /
517   2001000790197 E.79019 Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa / Noga, Beniamin.
518   2001000674916 E.67491 Ekonomia T.1 / SAMUELSON PAUL A.
519   2001000671960 E.67196 Ekonomia KAMERSCHEN DAVID R.
520   2001000686902 E.68690 Ekonomia [T.1], Mikroekonomia / BEGG, DAVID
521   2001000686919 E.68691 Ekonomia : makroekonomia / Begg, David K. H.
522   2001000710485 E.71048 Ekonomia : kurs podstawowy / Beksiak, Janusz.
523   2001000790173 E.79017 Ekonomia : zadania i ćwiczenia z elementami ekonomii menedżerskiej / Grabia, Tomasz.
524   2001000756476 E.75647 Ekonomia designu / Borcuch, Artur
525   2001000743087 E.74308 Ekonomia eksperymentalna /
526   2001000719457 E.71945 Ekonomia i finanse : współczesne problemy badawcze /
527   2001000794973 E.79497 Ekonomia i polityka : wokół teorii Grzegorza W. Kołodko /
528   2001000780990 E.78099 Ekonomia i polityka w kryzysie : kierunki zmian w teoriach /
529   2001000801633 E.80163 Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych /
530   2001000776337 E.77633 Ekonomia instytucjonalna : dlaczego instytucje są ważne / Staniek, Zbigniew
531   2001000738809 E.73880 Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju : praca zbiorowa /
532   2001000736867 E.73686 Ekonomia jest najtrudniejsza, najciekawsza, najważniejsza : felietony z lat 2000-2011 / Flejterski, Stanisław
533   2001000763955 E.76395 Ekonomia jest piękna? : księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi /
534   2001000761890 E.76189 Ekonomia kapitału ludzkiego / Schultz, Theodore William
535   2001000734412 E.73441 Ekonomia kryzysu / Roubini, Nouriel
536   2001000729746 E.72974 Ekonomia matematyczna : modele mikroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
537   2001000731718 E.73171 Ekonomia matematyczna : modele makroekonomiczne / Tokarski, Tomasz
538   2001000761494 E.76149 Ekonomia menedżerska : problemy decyzyjne w studiach przypadków / Ostoj, Izabela.
539   2001000715121 E.71512 Ekonomia menedżerska / Samuelson, William F.
540   2001000736393 E.73639 Ekonomia menedżerska / Froeb, Luke M.
541   2001000785605 E.78560 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 1 / Krugman, Paul Robin
542   2001000785865 E.78586 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. T. 2 / Krugman, Paul Robin
543   2001000772063 E.77206 Ekonomia międzynarodowa / Budnikowski, Adam
544   2001000762682 E.76268 Ekonomia nierówności / Piketty, Thomas
545   2001000802029 E.80202 Ekonomia obwarzanka : siedem sposobów myślenia o ekonomii XXI wieku / Raworth, Kate.
546   2001000714407 E.71440 Ekonomia ogólna /
547   2001000750917 E.75091 Ekonomia przemysłowa w warunkach kryzysu finansowego /
548   2001000705214 E.70521 Ekonomia rozwoju /
549   2001000776535 E.77653 Ekonomia społeczna : teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej / Brzuska, Eugeniusz.
550   2001000784127 E.78412 Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem /
551   2001000798438 E.79843 Ekonomia społeczna : co wpływa na zachowanie jednostki / Becker, Gary Stanley
552   2001000760084 E.76008 Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym /
553   2001000781232 E.78123 Ekonomia wolnego rynku / Rothbard, Murray Newton
554   2001000771943 E.77194 Ekonomia współdziałania : katolicka nauka społeczna wobec wyzwań globalnego kapitalizmu / Łętocha, Rafał
555   2001000784684 E.78468 Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej /
556   2001000752850 E.75285 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : zarys problemów badawczych i dydaktyki /
557   2001000752867 E.75286 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : materiały do studiowania /
558   2001000745784 E.74578 Ekonomia, finanse i zarządzanie w świetle nowych wyzwań gospodarczych : wyniki badań młodych naukowców Kolegium Zarządzania i Finansów SGH /
559   2001000760138 E.76013 Ekonomia, finanse, rynek pracy we współczesnym świecie /
560   2001000748006 E.74800 Ekonomia, finanse, zarządzanie /
561   2001000639700 E.63970 Ekonomia. 2 / Samuelson, Paul Anthony
562   2001000634101 E.63410 Ekonomia. T. 3, Zbiór zadań / Smith, Peter
563   2001000634095 E.63409 Ekonomia. [T. 2, Makroekonomia] / Begg, David K. H.
564   2001000634088 E.63408 Ekonomia. [T. 1, Mikroekonomia] / Begg, David K. H.
565   2001000730308 E.73030 Ekonomia. T. 2 / Samuelson, Paul Anthony
566   2001000801053 E.80105 Ekonomiczny punkt widzenia / Rothbard, Murray Newton
567   2001000739905 E.73990 Ekonomika energetyki jądrowej : aktualizacja / Thomas, Steve D.
568   2001000785520 E.78552 Etyka ekonomii : analiza ekonomiczna, filozofia moralności i polityka publiczna / Hausman, Daniel M.
569   2001000781003 E.78100 Finansowe aspekty rozwoju regionalnej przedsiębiorczości / Jabłońska, Małgorzata
570   2001000791071 E.79107 Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii / Pęciak, Renata.
571   2001000789061 E.78906 Funkcjonowanie partnerstw lokalnych : praca zbiorowa / Babis, Henryk.
572   2001000796069 E.79606 Gospodarka informacji i wiedzy / Żelazny, Rafał.
573   2001000738410 E.73841 Instytucje gospodarki rynkowej /
574   2001000792887 E.79288 Kapitalizm na rozdrożu : obłęd zysku czy odpowiedzialny rozwój / Klementewicz, Tadeusz
575   2001000717514 E.71751 Kierunki studiów ekonomicznych - nowe uwarunkowania i wyzwania : materiały II wydziałowej konferencji dydaktyczno-naukowej /
576   2001000751563 E.75156 Kultura a ekonomia / Noga, Marian
577   2001000801428 E.80142 Kultura a ekonomia / Noga, Marian
578   2001000761418 E.76141 Logika ekonomii / Skousen, Mark
579   2001000785421 E.78542 Logika procesu badawczego w ekonomii / Wojciechowska, Renata
580   2001000711178 E.71117 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy /
581   2001000674312 E.67431 Makroekonomia : podręcznik akademicki /
582   2001000691715 E.69171 Makroekonomia : teoria i polityka makroekonomiczna : podręcznik akademicki /
583   2001000729708 E.72970 Makroekonomia : teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej / Skawińska, Eulalia
584   2001000752034 E.75203 Makroekonomia : studia przypadków / Ostoj, Izabela.
585   2001000720040 E.72004 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory.
586   2001000736850 E.73685 Makroekonomia / Blanchard, Olivier
587   2001000761487 E.76148 Makroekonomia /
588   2001000778287 E.77828 Makroekonomia / Mankiw, N. Gregory
589   2001000797509 E.79750 Makroekonomia / Krugman, Paul Robin
590   2001000797752 E.79775 Makroekonomia behawioralna : jak wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem ekonomii behawioralnej / Orlik, Krzysztof.
591   2001000736164 E.73616 Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie : eseje i polemiki / Guzek, Marian
592   2001000738076 E.73807 Makroekonomia międzynarodowa / Montiel, Peter J.
593   2001000743223 E.74322 Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej /
594   2001000785391 E.78539 Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego / Dąbrowski, Ireneusz.
595   2001000776399 E.77639 Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii /
596   2001000740406 E.74040 Metody ilościowe w ekonomii : wybrane problemy /
597   2001000738205 E.73820 Mezoekonomia transgraniczna przedsiębiorstw : studium bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju regionów ekonomicznych / Woźniak-Miszewska, Magdalena.
598   2001000757978 E.75797 Miary agregatowe w ocenie stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Łatuszyńska, Anna.
599   2001000794072 E.79407 Michał Kalecki odczytany po pół wieku / Jasiński, Leszek Jerzy
600   2001000714650 E.71465 Mikroekonomia : wybrane problemy do wykładów i ćwiczeń / Dębniewski, Gustaw.
601   2001000729692 E.72969 Mikroekonomia : oswajanie z matematyką / Malaga, Krzysztof.
602   2001000739349 E.73934 Mikroekonomia : zbiór zadań i ćwiczeń /
603   2001000742998 E.74299 Mikroekonomia : oswajanie z matematyką / Malaga, Krzysztof.
604   2001000749324 E.74932 Mikroekonomia : studia przypadków. Vol. 1 /
605   2001000750450 E.75045 Mikroekonomia : pojęcia, przedmiot, ewolucja /
606   2001000757138 E.75713 Mikroekonomia : zbiór zadań : praca zbiorowa /
607   2001000785537 E.78553 Mikroekonomia : kurs średni - ujęcie nowoczesne / Varian, Hal R.
608   2001000790807 E.79080 Mikroekonomia : zbiór zadań i ćwiczeń /
609   2001000797172 E.79717 Mikroekonomia : ujęcie statyczne i dynamiczne / Malaga, Krzysztof.
610   2001000701445 E.70144 Mikroekonomia /
611   2001000705344 E.70534 Mikroekonomia / Begg, David K. H.
612   2001000700813 E.70081 Mikroekonomia / Czarny, Elżbieta
613   2001000722549 E.72254 Mikroekonomia / Rekowski, Marek
614   2001000741687 E.74168 Mikroekonomia /
615   2001000751556 E.75155 Mikroekonomia / Begg, David K. H.
616   2001000760695 E.76069 Mikroekonomia / Mankiw, N. Gregory
617   2001000799398 E.79939 Mikroekonomia / Krugman, Paul Robin
618   2001000802333 E.80233 Mikroekonomia / Czarny, Elżbieta
619   2001000741694 E.74169 Mikroekonomia menedżerska : praca zbiorowa /
620   2001000711109 E.71110 Mikroekonomia praktyczna : praca zbiorowa /
621   2001000761272 E.76127 Mikroekonomia współczesna / Rembisz, Włodzimierz.
622   2001000782666 E.78266 Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii : konceptualizacja gospodarki narodowej / Noga, Marian
623   2001000741755 E.74175 Miscellanea mikroekonometrii /
624   2001000782956 E.78295 Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy / Dokurno, Zbigniew.
625   2001000791750 E.79175 Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki : ekonomia, finanse, zarządzanie /
626   2001000726028 E.72602 Neokeynesizm : analiza krytyczna / Bludnik, Izabela.
627   2001000776269 E.77626 Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu / Noga, Marian
628   2001000770991 E.77099 Nierówności ekonomiczne w Polsce / Zwiech, Patrycja.
629   2001000757701 E.75770 Nowe nurty w zarządzaniu i w ekonomii /
630   2001000721641 E.72164 O tych z najwyższej półki, czyli Rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego / Łukawer, Edward
631   2001000737796 E.73779 Oczekiwania w ekonomii : idea, pomiar, analiza / Tomczyk, Emilia.
632   2001000800926 E.80092 Od Keynesa do teorii chaosu : ewolucja teorii wahań koniunkturalnych / Jakimowicz, Aleksander
633   2001000663064 E.66306 Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / Kołodko, Grzegorz W.
634   2001000763528 E.76352 Optymalna polityka fiskalna w gospodarce otwartej w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego / Konopczyński, Michał.
635   2001000788255 E.78825 Optymalne decyzje : ekonomia menedżerska w zadaniach / Solek, Adrian.
636   2001000737970 E.73797 Osiągnięcia ekonomii XX wieku / Musiał, Grażyna.
637   2001000793372 E.79337 Państwo w wybranych kierunkach współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara.
638   2001000791774 E.79177 Piketty i co dalej? : plan dla ekonomii i nierówności /
639   2001000788248 E.78824 Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności : planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne / Gaspars-Wieloch, Helena.
640   2001000729678 E.72967 Podstawy ekonomii : mikro- i makroekonomia : podręcznik / Urbaniak, Piotr.
641   2001000778539 E.77853 Podstawy ekonomii : wprowadzenie do ekonomii : mikroekonomia / Czarny, Bogusław
642   2001000790258 E.79025 Podstawy ekonomii : wprowadzenie do ekonomii : mikroekonomia / Czarny, Bogusław
643   2001000790029 E.79002 Podstawy ekonomii : makroekonomia / Czarny, Bogusław
644   2001000729081 E.72908 Podstawy ekonomii /
645   2001000729685 E.72968 Podstawy ekonomii / Czarny, Bogusław.
646   2001000782970 E.78297 Podstawy ekonomii /
647   2001000794348 E.79434 Podstawy ekonomii / Jankowska, Ewa
648   2001000719983 E.71998 Podstawy ekonomii matematycznej /
649   2001000724345 E.72434 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania - rozwiązania /
650   2001000741632 E.74163 Podstawy makroekonomii : podręcznik akademicki /
651   2001000741649 E.74164 Podstawy makroekonomii : problemy - zadania /
652   2001000714209 E.71420 Podstawy makroekonomii /
653   2001000731534 E.73153 Podstawy makroekonomii /
654   2001000725489 E.72548 Podstawy makroekonomii w zadaniach i ćwiczeniach : praca zbiorowa /
655   2001000695645 E.69564 Podstawy mikroekonomii / MOROZ, EWA
656   2001000735877 E.73587 Podstawy nauki mikroekonomii : podręcznik dla studiów pierwszego stopnia / Musiał, Grażyna.
657   2001000710447 E.71044 Podstawy teorii i polityki makroekonomicznej : podręcznik akademicki /
658   2001000784516 E.78451 Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji : dylematy współczesnej makroekonomii / Bednarczyk, Jan Leszek
659   2001000779536 E.77953 Polska i Hiszpania na ścieżce konwergencji : aspekty sektorowe /
660   2001000802012 E.80201 Post Corona : biznes w czasach pandemii, od kryzysu do szans / Galloway, Scott
661   2001000760732 E.76073 Postawy ekonomiczne w czasach niepewności : ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012-2014 / Zagórski, Krzysztof
662   2001000763535 E.76353 Postkeynesizm : teoria endogenicznej kreacji pieniądza / Bludnik, Izabela.
663   2001000785216 E.78521 Poznanie naukowe w procesie kreowania wiedzy ekonomicznej /
664   2001000756032 E.75603 Problemy poznawcze diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstw / Hartenberger-Liszek, Joanna.
665   2001000783007 E.78300 Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce / Bałtowski, Maciej
666   2001000735730 E.73573 Przetrwać dekoniunkturę : przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu : praca zbiorowa /
667   2001000728268 E.72826 Przewodnik po zadaniach z makroekonomii / Baszyński, Adam.
668   2001000795666 E.79566 Punkt odniesienia : rzecz o motywacyjnych i poznawczych inklinacjach w ekonomii behawioralnej / Zielonka, Piotr.
669   2001000750467 E.75046 Racjonalność w ekonomii / Smith, Vernon L.
670   2001000740215 E.74021 Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji : praca zbiorowa /
671   2001000765089 E.76508 Rozwój terytorialny w świetle dorobku ekonomii instytucjonalnej : przestrzeń, bliskość, instytucje / Sokołowicz, Mariusz E.
672   2001000762064 E.76206 Równowaga czy nierównowaga w ekonomii? / Górska, Rumiana.
673   2001000793587 E.79358 Rządy ekonomii / Rodrik, Dani
674   2001000728411 E.72841 Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych : elementy ekonomiki sektora informacyjnego / Dziuba, Dariusz
675   2001000746507 E.74650 Skłonności w ekonomii : ujęcie ilościowe / Doszyń, Mariusz.
676   2001000789252 E.78925 Studenckie debaty o ekonomii społecznej : praca zbiorowa /
677   2001000728138 E.72813 Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości / Korol, Tomasz.
678   2001000797578 E.79757 Tao kapitału / Spitznagel, Mark
679   2001000789337 E.78933 Teorie ekonomiczne XX wieku : twórcy, interpretacje, próba syntezy : Galbraith, Szkoła Austriacka, Stiglitz, Sen i inni /
680   2001000781355 E.78135 Wiedza ekonomiczna konsumentów a racjonalność ich zachowań /
681   2001000787548 E.78754 Wiek emerytalny z perspektywy ekonomicznej : studium teoretyczno-empiryczne / Chybalski, Filip.
682   2001000745906 E.74590 Wokół ekonomii społecznej /
683   2001000726035 E.72603 Wpływ zmiennych nominalnych na sferę realną w warunkach transformacji środkowoeuropejskiej /
684   2001000778126 E.77812 Wprowadzenie do makroekonomii : ćwiczenia i zadania / Steinerowska-Streb, Izabella.
685   2001000799800 E.79980 Współczesna makroekonomia / Lis, Stanisław
686   2001000776733 E.77673 Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki / Chmiel, Józef
687   2001000760145 E.76014 Współczesne problemy ekonomii /
688   2001000755325 E.75532 Współczesne problemy ekonomii i gospodarki /
689   2001000709007 E.70900 Współczesne teorie ekonomiczne /
690   2001000700882 E.70088 Wstęp do ekonomii / CZARNY, BOGUSŁAW
691   2001000747245 E.74724 Wybory ekonomiczne a preferencje : Polska w świecie zmiennych wartości / Sztaba, Sławomir
692   2001000789924 E.78992 Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk ekonomiczno-finansowych /
693   2001000758388 E.75838 Wyzwania ekonomiczne XXI wieku /
694   2001000743841 E.74384 Wyzwania współczesnej ekonomii : wybrane problemy /
695   2001000720354 E.72035 Z punktu widzenia ekonomii / Musiał, Grażyna.
696   2001000733781 E.73378 Z punktu widzenia ekonomii / Musiał, Grażyna.
697   2001000737741 E.73774 Zagregowana funkcja produkcji w ekonomii wzrostu gospodarczego i konwergencji / Growiec, Jakub.
698   2001000777648 E.77764 Zarządzanie i ekonomia : teraźniejszość i przyszłość /
699   2001000783236 E.78323 Zasady ekonomii rynkowej / Kwaśnicki, Witold.
700   2001000779925 E.77992 Złowić frajera : ekonomia manipulacji i oszustwa / Akerlof, George A.
701   2001000728275 E.72827 Źródła niestabilności struktur rynkowych / Jakimowicz, Aleksander
 
Logika
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
702   2001000796335 E.79633 Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia / Zieliński, Tomasz
703   2001000795857 E.79585 Logika / Widła, Tadeusz
704   2001000685202 E.68520 Logika dla informatyków / OSTASIEWICZ, WALENTY
705   2001000793082 E.79308 Logika ogólna / Malinowski, Grzegorz
706   2001000651757 E.65175 Logika praktyczna / Ziembiński, Zygmunt
707   2001000671953 E.67195 Logika z ogólną metodologią nauk : podręcznik dla humanistów / PRZYBYŁOWSKI JAN
 
Historia myśli ekonomicznej
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
708   2001000712724 E.71272 12 ikon ekonomii : od Smitha do Stiglitza / Lűchinger, René
709   2001000738625 E.73862 Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. 2 / Smith, Adam
710   2001000799558 E.79955 Bogactwo i ubóstwo w rozważaniach przedstawicieli nieliberalnej myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku / Danowska-Prokop, Barbara.
711   2001000719594 E.71959 Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - keynesizm wobec współczesnych problemów gospodarczych i społecznych : praca zbiorowa /
712   2001000739035 E.73903 Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej : praca zbiorowa /
713   2001000700981 E.70098 Historia myśli ekonomicznej / Landreth, Harry.
714   2001000790760 E.79076 Historia myśli ekonomicznej / Bartkowiak, Ryszard.
715   2001000721092 E.72109 Ile państwa w gospodarce? : Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa / Ptak, Piotr
716   2001000760374 E.76037 Kategoria własności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara.
717   2001000775200 E.77520 Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej /
718   2001000710188 E.71018 Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara.
719   2001000748068 E.74806 Liberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara.
720   2001000740185 E.74018 Marginalizm zachodni : praca zbiorowa /
721   2001000741939 E.74193 Miniwykłady o polskiej myśli ekonomicznej : Krzyżanowski, Zawadzki, Kalecki, Lange / Drabińska, Danuta.
722   2001000741861 E.74186 Miniwykłady o współczesnej myśli ekonomicznej : od ordoliberalizmu do ekonomii ewolucyjnej / Drabińska, Danuta.
723   2001000752157 E.75215 Myśl społeczno-ekonomiczna poza głównym nurtem w II Rzeczypospolitej : praca zbiorowa /
724   2001000746903 E.74690 Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Danowska-Prokop, Barbara.
725   2001000786503 E.78650 Państwo w wybranych kierunkach myśli ekonomicznej w II połowie XX w. /
726   2001000755806 E.75580 Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej : kategoria wartości /
727   2001000735778 E.73577 Polska klasyczna myśl ekonomiczna na tle angielskiej i francuskiej : praca zbiorowa /
728   2001000746651 E.74665 Polska myśl ekonomiczna głównego nurtu do drugiej wojny światowej : praca zbiorowa /
729   2001000706853 E.70685 Problemy ekonomiczne polskiego merkantylizmu : praca zbiorowa /
730   2001000733972 E.73397 Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Cz. 2, Nurt subiektywno-marginalistyczny / Danowska-Prokop, Barbara.
731   2001000775279 E.77527 Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Cz. 1, Od starożytności do Karola Marksa / Zagóra-Jonszta, Urszula
 
Etyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
732   2001000799374 E.79937 Biznes społecznie nieodpowiedzialny /
733   2001000738250 E.73825 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki /
734   2001000753147 E.75314 Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki /
735   2001000743391 E.74339 Biznesowy savoir-vivre / Pachter, Barbara.
736   2001000740901 E.74090 CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie / Rudnicka, Agata.
737   2001000708277 E.70827 Czynnik ludzki w etyce biznesu Migoń, Mieczysław Paweł.
738   2001000797707 E.79770 Dobry zysk : jak tworzenie wartości dla innych zbudowało firmę, która odniosła jeden z największych sukcesów na świecie / Koch, Charles G.
739   2001000723836 E.72383 Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego / Czerkawska, Alicja.
740   2001000702121 E.70212 Etyka biznesu : zarys wybranych zagadnień / Snihur, Stefan
741   2001000782703 E.78270 Etyka i biznes : katechizm dla przedsiębiorców /
742   2001000752942 E.75294 Etyka i ekonomia /
743   2001000781256 E.78125 Etyka i odpowiedzialność w świecie finansów / Dembiński, Paweł H.
744   2001000718061 E.71806 Etyka menedżera : społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / Rybak, Mirosława.
745   2001000797189 E.79718 Etyka ponowoczesna / Bauman, Zygmunt
746   2001000761074 E.76107 Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii / Najda, Magdalena.
747   2001000777600 E.77760 Etyka sfery publicznej /
748   2001000797455 E.79745 Etyka w biznesie i zarządzaniu : case study /
749   2001000696062 E.69606 Etyka w biznesie i zarządzaniu / Kietliński, Krzysztof.
750   2001000794157 E.79415 Etykieta wartości / Nartowski, Andrzej S.
751   2001000752980 E.75298 Między ekonomią a etyką / Klimczak, Bożena.
752   2001000798445 E.79844 Nauki o zarządzaniu : dylematy i wyzwania / Sudoł, Stanisław
753   2001000802463 E.80246 Nieodkryci : przywódcy współczesnej etyki biznesu / Sroka, Robert.
754   2001000717781 E.71778 Osoba, cnota, wartość : wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego / Kapias, Michał.
755   2001000743964 E.74396 Rozważania o miejscu etyki i moralności w teorii i praktyce gospodarczej / Szulczewski, Grzegorz.
756   2001000778270 E.77827 Społeczna odpowiedzialność biznesu : nowa wartość konkurencyjna / Buglewicz, Ksenia
757   2001000736294 E.73629 Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym / Bartkowiak, Grażyna
758   2001000761388 E.76138 Społeczna odpowiedzialność biznesu, podatki, inwestycje : wybrane aspekty /
759   2001000758067 E.75806 Społeczne aspekty zarządzania : wybrane problemy /
760   2001000710799 E.71079 Szanse etyki w zglobalizowanym świecie / Bauman, Zygmunt
761   2001000751150 E.75115 Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa : analiza i pomiar / Wachowiak, Piotr.
 
Filozofia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
762   2001000799138 E.79913 Ekspresem z Sokratesem : czego martwi filozofowie uczą nas o życiu / Weiner, Eric
763   2001000801763 E.80176 Filozofia i wartości. T. 5, Post factum / Wolniewicz, Bogusław
764   2001000715930 E.71593 Filozofia I-Cing w zarządzaniu / Perechuda, Kazimierz.
765   2001000711765 E.71176 Filozofia kaizen : jak mały krok może zmienić Twoje życie / Maurer, Robert.
766   2001000576166 E.57616 Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
767   2001000576173 E.57617 Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Tatarkiewicz, Władysław
768   2001000578283 E.57828 Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna / Tatarkiewicz, Władysław
769   2001000722709 E.72270 Historia teorii stosunków międzynarodowych / Gałganek, Andrzej.
770   2001000671052 E.67105 Klasycy filozofii : biografie, poglądy, pojęcia / PALACZ RYSZARD
771   2001000798780 E.79878 Prawdziwe początki filozofii / Danek, Zbigniew
772   2001000802395 E.80239 Tożsamość wobec różnorodności : szkice z teorii polityki /
773   2001000796588 E.79658 W kręgu ideologii /
774   2001000796595 E.79659 Wspólnota i tożsamość /
 
Franchising
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
775   2001000792702 E.79270 Franczyza : fakty i mity / Dziewit, Daniel.
776   2001000792764 E.79276 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna
777   2001000798957 E.79895 Porozumienia franczyzy w świetle prawa konkurencji / Sieradzka, Małgorzata.
 
Kredyty
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
778   2001000799107 E.79910 Asymetria informacji na rynku bankowych kredytów konsumenckich w Polsce / Pawłowska-Szawara, Ewelina.
779   2001000783991 E.78399 Credit scoring / Matuszyk, Anna.
780   2001000724352 E.72435 Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy : identyfikacja i ocena / Zawadzka, Danuta.
781   2001000793747 E.79374 Ekonomia polityczna ratingu kredytowego / Malewska, Alicja.
782   2001000728367 E.72836 Kredyt hipoteczny : poradnik / Dobosiewicz, Zbigniew
783   2001000798568 E.79856 Kredyt kupiecki w Polsce : determinanty popytowe i podażowe / Becella, Adrian.
784   2001000749195 E.74919 Kredytowanie gospodarstw domowych / Wałęga, Grzegorz
785   2001000747474 E.74747 Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - specyfika, procesy, polityka / Czajkowska, Agnieszka
786   2001000713431 E.71343 Kredyty bankowe i inne formy finansowania : poradnik dla małych i średnich firm / Chynał, Hanna.
787   2001000705283 E.70528 Kredyty i gwarancje bankowe / Dobosiewicz, Zbigniew
788   2001000798278 E.79827 Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe /
789   2001000710362 E.71036 Metody oceny ryzyka kredytowego / Wójciak, Mirosław.
790   2001000735976 E.73597 Ocena zdolności kredytowej gminy / Wiśniewski, Marcin
791   2001000735952 E.73595 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego / Łukasiewicz-Kamińska, Agnieszka.
792   2001000785780 E.78578 Uwarunkowania, mechanizmy i efekty udzielania pożyczek przez przedsiębiorstwa niefinansowe / Białek-Jaworska, Anna.
793   2001000737727 E.73772 Zarządzanie portfelem kredytowym banku / Krysiak, Andrzej
794   2001000763658 E.76365 Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych / Matuszyk, Anna.
 
Factoring
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
795   2001000735969 E.73596 Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym / Rogacka-Łukasik, Anna.
796   2001000711727 E.71172 Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP / Czarecki, Jacek.
797   2001000747856 E.74785 Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
798   2001000709083 E.70908 Faktoring w bankowości : strategia przyszłości / Korenik, Dorota
799   2001000728299 E.72829 Faktoring w Polsce 2010 : analiza, rynek, perspektywy /
800   2001000702947 E.70294 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
801   2001000707164 E.70716 Faktoring w teorii i w praktyce / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
802   2001000792818 E.79281 Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych / Popović, Milan
803   2001000710683 E.71068 Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
 
Budżet
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
804   2001000725977 E.72597 Budżet a finanse publiczne / Lubińska, Teresa
805   2001000724826 E.72482 Budżet i polityka podatkowa : wybrane zagadnienia / Żyżyński, Jerzy.
806   2001000753154 E.75315 Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych / Zawadzka-Pąk, Urszula K.
807   2001000711697 E.71169 Budżet zadaniowy w Polsce : reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi / Lubińska, Teresa
808   2001000710355 E.71035 Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne : praca zbiorowa /
809   2001000752829 E.75282 Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka /
810   2001000709120 E.70912 Budżetowanie w przedsiębiorstwie : organizacja, procedury, zastosowanie /
811   2001000742080 E.74208 Budżetowanie w przedsiębiorstwie : organizacja, procedury, zastosowanie /
812   2001000741137 E.74113 Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym / Dylewski, Marek
813   2001000788637 E.78863 Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym / Kotapski, Roman.
814   2001000744190 E.74419 Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej /
815   2001000743704 E.74370 Deficyt budżetowy w krajach strefy euro / Miklaszewicz, Sławomir.
816   2001000802159 E.80215 Gospodarka kasowa jednostki budżetowej : zasady zarządzania środkami pieniężnymi, kompletna dokumentacja z instrukcją kasową : (z suplementem elektronicznym) / Korociński, Krzysztof Jacek.
817   2001000766550 E.76655 Lobbing rolny a budżet Unii Europejskiej / Gajda-Kantorowska, Małgorzata.
818   2001000748280 E.74828 Niskobudżetowy startup : zyskowny biznes i życie bez frustracji / Guillebeau, Chris.
819   2001000709236 E.70923 Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym : uwarunkowania, procedury, modele / Dylewski, Marek
820   2001000736461 E.73646 Planowanie i kontrola budżetowa w organizacjach / Czakon, Wojciech.
821   2001000794980 E.79498 Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych / Bieniaszewska, Aleksandra.
822   2001000752621 E.75262 Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym / Franek, Sławomir.
823   2001000765225 E.76522 Zarys budżetowania przedsiębiorstwa : perspektywa strategicznych wyborów / Komorowski, Jan
 
Leasing
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
824   2001000752508 E.75250 Determinanty rozwoju transakcji leasingowych w Polsce / Cicirko, Tomasz.
825   2001000792740 E.79274 Finansujący jako strona umowy leasingu / Wiak, Joanna.
826   2001000773633 E.77363 Leasing : poradnik przedsiębiorcy / Trybała, Piotr
827   2001000799428 E.79942 Leasing / Grzywacz, Jacek.
828   2001000732951 E.73295 Leasing 2009 / Kosacka-Łędzewicz, Dorota.
829   2001000751952 E.75195 Leasing jako metoda finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu : na przykładzie Polskich Kolei Państwowych i polskich producentów taboru w latach 1996-2001 / Kramarek, Maciej.
830   2001000711710 E.71171 Leasing w księgach rachunkowych i jego prezentacja w sprawozdawczości / Misterska-Dragan, Barbara.
831   2001000764990 E.76499 Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy / Baran, Barbara.
832   2001000716180 E.71618 Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu / Cicirko, Tomasz.
833   2001000716265 E.71626 Umowy leasingu : aspekty podatkowo-prawne / Koralewski, Michał
 
Weksle
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
834   2001000701698 E.70169 Weksel in blanco w praktyce gospodarczej / Mroczkowski, Rafał.
835   2001000701681 E.70168 Weksel w praktyce od wystawienia do egzekucji : wzory z komentarzem / Mroczkowska, Renata.
836   2001000716289 E.71628 Weksel w praktyce od wystawienia do egzekucji : wzory z komentarzem, orzecznictwo, tekst ustawy / Mroczkowski, Rafał.
 
Podatki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
837   2001000734207 E.73420 Aporty do spółek kapitałowych i osobowych : kluczowe zagadnienia podatkowe, zarys aspektów prawnych / Zamoyska, Magdalena.
838   2001000703210 E.70321 Ceny transferowe : analiza regulacji prawnych, przykłady dokumentacji podatkowej / Dmowski, Andrzej.
839   2001000752201 E.75220 Dokumentacja i ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT /
840   2001000744480 E.74448 Doradztwo podatkowe : funkcjonowanie i kierunki rozwoju / Sobieska, Irena.
841   2001000752614 E.75261 Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw / Adamczyk, Adam
842   2001000740772 E.74077 Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce / Małecka-Ziembińska, Edyta.
843   2001000714421 E.71442 Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa / Dziemianowicz, Ryta Iwona.
844   2001000747375 E.74737 Ekonomia opodatkowania międzynarodowego / Kudła, Janusz.
845   2001000796694 E.79669 Ekonomia systemu podatkowego / Raczkowski, Konrad.
846   2001000740789 E.74078 Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych : poszukiwanie ładu w opodatkowaniu nieruchomości w Polsce z perspektywy przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego / Felis, Paweł
847   2001000746163 E.74616 Ewolucja metod alokacji podatku dochodowego w rachunkowości / Zasiewska, Katarzyna.
848   2001000794775 E.79477 Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych - sprawujących nadzór nad podatnikami płatnikami i importerami (lata 1991-2017) / Szymanek, Paweł.
849   2001000751617 E.75161 Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw /
850   2001000797288 E.79728 Kapitał i podatki / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
851   2001000801930 E.80193 Karuzele i inne oszustwa podatkowe : metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania /
852   2001000747382 E.74738 Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce /
853   2001000734320 E.73432 Kontrola skarbowa : uprawnienia, struktura, skuteczność / Bełdzikowski, Ryszard.
854   2001000724659 E.72465 Koszty uzyskania przychodów / Pietrasiewicz, Wojciech.
855   2001000759972 E.75997 Księga przychodów i rozchodów : krok po kroku / Mierosławska, Barbara.
856   2001000763139 E.76313 Księgowość w małej i średniej firmie : uproszczone formy ewidencji / Tokarski, Andrzej
857   2001000778478 E.77847 Luka podatkowa : skutki dla finansów publicznych / Klonowska, Alina.
858   2001000709274 E.70927 Międzynarodowe planowanie podatkowe /
859   2001000722464 E.72246 Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw / Ickiewicz, Janina.
860   2001000750368 E.75036 Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza / Balza, Bogusław.
861   2001000753901 E.75390 Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości /
862   2001000794140 E.79414 Opinie w sprawach podatkowych : przykłady opinii podatkowych : dla doradców podatkowych / Duda, Mikołaj.
863   2001000731251 E.73125 Opodatkowanie kapitału / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
864   2001000779598 E.77959 Opodatkowanie organizacji pozarządowych / Błaszczyk, Agata
865   2001000747399 E.74739 Opodatkowanie przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
866   2001000753895 E.75389 Opodatkowanie przychodów z pracy osiąganych w Polsce i za granicą przez obywateli polskich i cudzoziemców / Rubińska, Lidia.
867   2001000761234 E.76123 Optymalizacja przepływów podatkowych w podatkach dochodowych /
868   2001000802357 E.80235 Planowanie dochodów z podatków lokalnych w Polsce /
869   2001000730902 E.73090 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2010 /
870   2001000732135 E.73213 Podatek dochodowy od osób prawnych / Michałowska, Kinga.
871   2001000748334 E.74833 Podatek dochodowy od osób prawnych 2011 /
872   2001000750801 E.75080 Podatek dochodowy od osób prawnych a wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania w finansach przedsiębiorstwa / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
873   2001000786961 E.78696 Podatek dochodowy w systemie rachunkowości : kluczowa determinanta rozwoju podsystemu rachunkowości podatkowej / Walińska, Ewa.
874   2001000724987 E.72498 Podatek od czynności cywilnoprawnych : praktyka i orzecznictwo / Chustecka, Krystyna.
875   2001000759293 E.75929 Podatek od czynności cywilnoprawnych : komentarz praktyczny /
876   2001000772667 E.77266 Podatek od towarów i usług VAT : konstrukcja i funkcjonowanie / Kosakowski, Edward.
877   2001000711505 E.71150 Podatek progresywny i proporcjonalny : doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje / Gwiazdowski, Robert
878   2001000738946 E.73894 Podatki i opłaty w gminie 2012 : wybór aktów prawnych /
879   2001000724956 E.72495 Podatki i składki w działalności przedsiębiorców / Felis, Paweł
880   2001000790166 E.79016 Podatki i składki w działalności przedsiębiorców /
881   2001000761791 E.76179 Podatki od nieruchomości a polityka podatkowa gmin w Polsce / Felis, Paweł
882   2001000795147 E.79514 Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej /
883   2001000740758 E.74075 Podatki w Unii Europejskiej : długookresowe tendencje i reakcja na kryzys / Krajewska, Anna
884   2001000724963 E.72496 Podatki w Unii Europejskiej / Krajewska, Anna
885   2001000789634 E.78963 Podatki, finanse, przedsiębiorstwo /
886   2001000754618 E.75461 Podatki, składki, opłaty : fiskalne obciążenia działalności gospodarczej / Ickiewicz, Janina.
887   2001000750528 E.75052 Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic / Witkowska-Dziadosz, Anna.
888   2001000760060 E.76006 Podstawy prawne rachunkowości podatkowej / Winiarska, Kazimiera.
889   2001000742158 E.74215 Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym / Dolata, Stanisław.
890   2001000724857 E.72485 Polski system podatkowy : poszukiwanie optymalnych rozwiązań / Rosiński, Rafał.
891   2001000737444 E.73744 Polski system podatkowy : materiały do ćwiczeń i wykładów / Cieślukowski, Maciej
892   2001000708505 E.70850 Polski system podatkowy / Szczodrowski, Grzegorz.
893   2001000761548 E.76154 Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną /
894   2001000735983 E.73598 Prawo podatkowe i finanse publiczne / Partyka-Opiela, Anna.
895   2001000701902 E.70190 Procedury podatkowe / Dzwonkowski, Henryk.
896   2001000749065 E.74906 Przedmiot podatku / Kalinowski, Marek
897   2001000800858 E.80085 Rachunkowość i podatki w logistyce : od teorii do praktyki /
898   2001000734177 E.73417 Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej : przepisy i orzecznictwo / Śleszyńska, Eugenia.
899   2001000713707 E.71370 Rachunkowość podatkowa : zadania, pytania, testy / Winiarska, Kazimiera.
900   2001000766499 E.76649 Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy /
901   2001000736270 E.73627 Restrukturyzacje spółek kapitałowych : aspekty podatkowe /
902   2001000723768 E.72376 Rola podatku dochodowego od osób prawnych w kształtowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw / Adamczyk, Adam.
903   2001000767199 E.76719 Rozliczanie podatkowe właścicieli firm jednoosobowych : problemy podatkowe / Styczyński, Rafał.
904   2001000698608 E.69860 Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy /
905   2001000752423 E.75242 Strategie podatkowe przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
906   2001000773251 E.77325 System podatkowy w Polsce : jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania /
907   2001000725045 E.72504 System podatków i opłat samorządowych w Polsce / Miszczuk, Magdalena.
908   2001000742363 E.74236 Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
909   2001000736645 E.73664 Świadczenia na rzecz pracowników : aspekty podatkowe / Strzelec, Dariusz.
910   2001000801893 E.80189 Tarcza antykryzysowa : szczególne rozwiązania w prawie podatkowym, rozliczeniach ZUS i wybranych aspektach prawa pracy związane z COVID-19 / Bartosiewicz, Adam.
911   2001000718832 E.71883 Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej / Famulska, Teresa
912   2001000785810 E.78581 Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa / Bełdzikowski, Marek.
913   2001000799022 E.79902 Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce /
914   2001000757886 E.75788 VAT w działalności gospodarczej / Felis, Paweł
915   2001000737468 E.73746 VAT w pytaniach i odpowiedziach : poradnik na 2012 rok /
916   2001000796854 E.79685 Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych / Biśta, Anna.
917   2001000750443 E.75044 Współczesne koncepcje podatku dochodowego : niedyskryminowanie oszczędności i inwestycji w opodatkowaniu / Leszczyłowska, Anna
918   2001000794010 E.79401 Wykrywanie nadużyć podatkowych : prawo Benforda i jednolity plik kontrolny / Lipczyńska, Aneta.
919   2001000773695 E.77369 Wzory pism podatkowych / Krawczyk, Ireneusz
920   2001000740659 E.74065 Zasady podatkowe w teorii i praktyce / Kosek-Wojnar, Maria.
921   2001000737451 E.73745 Zbiór przepisów podatkowych na 2012 rok /
922   2001000755738 E.75573 Zbiór przepisów podatkowych na 2014 rok /
923   2001000799930 E.79993 Zjawisko zaniżania dochodu przez samozatrudnionych - istota, determinanty, pomiar / Adamczyk, Adam
924   2001000737871 E.73787 Znaczenie konkurencji podatkowej dla rozmieszczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej / Kluzek, Marta.
 
Bankowość
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
925   2001000754816 E.75481 Adekwatność kapitałowa banków : standardy regulacyjne / Koleśnik, Jan.
926   2001000749720 E.74972 Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku / Klimontowicz, Monika.
927   2001000763375 E.76337 Anatomia kryzysów bankowych / Hryckiewicz-Gontarczyk, Aneta.
928   2001000747771 E.74777 Asymetryczne relacje banku i przedsiębiorstwa wobec zagrożenia upadłością / Nowak, Jacek J.
929   2001000720958 E.72095 Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości / Wiszniowski, Edward.
930   2001000787135 E.78713 Bancassurance : sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych / Swacha-Lech, Magdalena.
931   2001000740239 E.74023 Bancassurance w Polsce / Cichy, Janusz
932   2001000730230 E.73023 Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym : dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty / Pyka, Irena.
933   2001000776702 E.77670 Bank i agent bankowy /
934   2001000742271 E.74227 Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki / Galbarczyk, Tamara.
935   2001000772537 E.77253 Bank komercyjny w Polsce : podręcznik akademicki / Galbarczyk, Tamara.
936   2001000751389 E.75138 Bank lokalny : studium prawne / Zalcewicz, Anna.
937   2001000777549 E.77754 Banki centralne wobec kryzysu : niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej / Skibińska-Fabrowska, Ilona.
938   2001000782857 E.78285 Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce /
939   2001000790081 E.79008 Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym /
940   2001000796267 E.79626 Banki, pieniądze, długi : nieznana prawda o współczesnym systemie finansowym / Chołoniewski, Jacek.
941   2001000720255 E.72025 Bankowa obsługa przedsiębiorstw / Dahmen, Andreas.
942   2001000714179 E.71417 Bankowe rozliczenia pieniężne / Iwańczuk, Anna.
943   2001000793488 E.79348 Bankowe ryzyko systemowe : źródła i instrumenty redukcji / Koleśnik, Jan.
944   2001000718177 E.71817 Bankowe wzorce umowne / Rutkowska, Edyta.
945   2001000707102 E.70710 Bankowość : zagadnienia podstawowe / Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata
946   2001000749683 E.74968 Bankowość : instytucje, operacje, zarządzanie /
947   2001000778904 E.77890 Bankowość : instytucje, operacje, zarządzanie / Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata
948   2001000698486 E.69848 Bankowość / Dobosiewicz, Zbigniew
949   2001000720408 E.72040 Bankowość / Capiga, Mirosława.
950   2001000783748 E.78374 Bankowość centralna w globalnej gospodarce światowej / Pyka, Irena.
951   2001000699582 E.69958 Bankowość detaliczna : potrzeby, szanse i zagrożenia : praca zbiorowa /
952   2001000762477 E.76247 Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy /
953   2001000742356 E.74235 Bankowość detaliczna w Polsce / Harasim, Janina.
954   2001000745357 E.74535 Bankowość elektroniczna jako kanał dystrybucji usług bankowych / Korzeń, Katarzyna.
955   2001000765805 E.76580 Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie / Grzywacz, Jacek.
956   2001000716548 E.71654 Bankowość hipoteczna w Polsce / Muża, Karolina.
957   2001000760848 E.76084 Bankowość inwestycyjna : inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym /
958   2001000725793 E.72579 Bankowość islamska : praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Dziawgo / Łaszczyk, Małgorzata.
959   2001000754120 E.75412 Bankowość komercyjna : praca zbiorowa /
960   2001000752553 E.75255 Bankowość komunalna w Polsce w latach 1918-1948 / Basta, Jan
961   2001000744152 E.74415 Bankowość korporacyjna : podręcznik akademicki /
962   2001000734900 E.73490 Bankowość międzynarodowa : próba nowego podejścia / Kowalewski, Oskar.
963   2001000778898 E.77889 Bankowość osobista : personal banking, premium banking / Płókarz, Rafał
964   2001000792900 E.79290 Cza$ niewolników : jak świat stał się własnością kilku korporacji / Białek, Józef
965   2001000706204 E.70620 Działalność banków na rynku papierów wartościowych w Polsce / Pyka, Irena.
966   2001000754809 E.75480 Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym / Capiga, Mirosława.
967   2001000741854 E.74185 Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów adekwatności kapitałowej / Cicirko, Tomasz.
968   2001000707058 E.70705 Ekonomika bankowości / Matthews, Kent.
969   2001000798537 E.79853 Elastyczność w biznesie : skuteczna adaptacja /
970   2001000794782 E.79478 Europejski rynek usług bankowych /
971   2001000737826 E.73782 Finanse banków / Capiga, Mirosława.
972   2001000741069 E.74106 Finanse i bankowość : przewodnik do studiowania / Flejterski, Stanisław
973   2001000799152 E.79915 Globalne dobra publiczne a organizacje międzynarodowe : przypadek Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego /
974   2001000742813 E.74281 Gospodarowanie kapitałem w banku spółdzielczym : instytucjonalne reguły systemu bankowego a proces zarządzania ryzykiem / Szyguła, Anita.
975   2001000801862 E.80186 Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie /
976   2001000800148 E.80014 Innowacje cyfrowe w bankowości a włączenie cyfrowe i finansowe społeczeństwa / Folwarski, Mateusz.
977   2001000798391 E.79839 Innowacje w działalności banków spółdzielczych / Szustak, Grażyna.
978   2001000783502 E.78350 Innowacyjne usługi banku /
979   2001000730292 E.73029 Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu /
980   2001000716005 E.71600 Kapitał finansowy banków /
981   2001000743667 E.74366 Kapitał finansowy banków spółdzielczych / Czopur, Sławomir.
982   2001000745746 E.74574 Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych / Śledzik, Karol.
983   2001000704057 E.70405 Kierunki ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku / Stefański, Marek
984   2001000778881 E.77888 Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona /
985   2001000797615 E.79761 Kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego a kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego / Daniluk, Paulina.
986   2001000720842 E.72084 Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych / Górka, Jakub Henryk.
987   2001000734832 E.73483 Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe : praca zbiorowa /
988   2001000801374 E.80137 Kultura ryzyka a cyfrowa transformacja banków w świetle pandemii COVID-19 / Kasiewicz, Stanisław
989   2001000794799 E.79479 Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / Folwarski, Mateusz.
990   2001000700608 E.70060 Marketing w działalności banku / Grzywacz, Jacek.
991   2001000721948 E.72194 Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe /
992   2001000794805 E.79480 Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym : wnioski dla Polski /
993   2001000749645 E.74964 Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej / Myślak, Ewa.
994   2001000750313 E.75031 Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego / Żywiecka, Hanna.
995   2001000797943 E.79794 Nowy bank na rynku finansowym w Polsce : uwarunkowania wejścia i czynniki sukcesu / Pettersen-Sobczyk, Monika
996   2001000765263 E.76526 Obrót bezgotówkowy w Polsce : stan obecny i perspektywy /
997   2001000765102 E.76510 Oczekiwania inflacyjne w polityce pieniężnej : zarządzanie z wykorzystaniem prognoz inflacji / Szyszko, Magdalena.
998   2001000794768 E.79476 Otwarta bankowość w świetle wymogów dyrektywy PSD2 : wyzwania i perspektywy rozwoju dla polskiego sektora FinTech / Leżoń, Kamil.
999   2001000724697 E.72469 Outsourcing w bankach komercyjnych / Korzeniowska, Anna
1000   2001000701957 E.70195 Outsourcing w działalności bankowej / Olszak, Marcin.
1001   2001000792825 E.79282 Perspektywa - współczesna bankowość i rynek finansowy. T. 1, /
1002   2001000709243 E.70924 Pieniądz elektroniczny, pieniądz przyszłości : analiza ekonomiczno-prawna / Borcuch, Artur.
1003   2001000728565 E.72856 Podręcznik do bankowości : rynki, regulacje, usługi / Patena, Wiktor.
1004   2001000772049 E.77204 Podstawy współczesnej bankowości / Kosiński, Bohdan.
1005   2001000795437 E.79543 Polityka makroostrożnościowa w regulowaniu stabilności sektora bankowego : innowacyjność, implementacja, bariery / Pyka, Irena.
1006   2001000725205 E.72520 Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030 /
1007   2001000743674 E.74367 Portfele aktywów bankowych : analiza teoretyczno-empiryczna / Pyka, Irena.
1008   2001000702886 E.70288 Private banking : bankowość dla zamożnych klientów / Dziawgo, Leszek
1009   2001000790494 E.79049 Proces łączenia banków spółdzielczych : praktyczne aspekty łączenia /
1010   2001000726158 E.72615 Procesy transferu technologii w bankach komercyjnych w Polsce / Wiśniewska, Joanna
1011   2001000738854 E.73885 Produkty substytucyjne w portfelu aktywów i pasywów banku komercyjnego / Cichorska, Joanna.
1012   2001000759385 E.75938 Przedsiębiorstwo i bank w procesie restrukturyzacji finansowej / Simon, Krzysztof D.
1013   2001000749133 E.74913 Przejrzystość polityki pieniężnej / Kałuzińska, Violetta.
1014   2001000757664 E.75766 Przemiany systemów płatniczych i ich konsekwencje dla banków centralnych / Iwańczuk-Kaliska, Anna.
1015   2001000782840 E.78284 Przymusowa restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej / Kozińska, Magdalena
1016   2001000717729 E.71772 Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej - teoria i pomiar / Pietrucha, Jacek
1017   2001000784349 E.78434 Repolonizacja banków w Polsce : przesłanki założenia i dylematy zmian własnościowych /
1018   2001000759736 E.75973 Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego /
1019   2001000739387 E.73938 Rezerwy celowe w systemie rachunkowości banku / Wszelaki, Aneta.
1020   2001000753727 E.75372 Rola banku centralnego w zapewnianiu stabilności finansowej / Smaga, Paweł.
1021   2001000732173 E.73217 Rozliczenia międzynarodowe /
1022   2001000752959 E.75295 Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej : szanse i wyzwania dla Polski /
1023   2001000738038 E.73803 Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego / Pyka, Irena.
1024   2001000758432 E.75843 Ryzyko w bankach spółdzielczych : skuteczność systemu regulacji wewnętrznych wspomagających zarządzanie ryzykiem kredytowym / Szyguła, Anita.
1025   2001000792467 E.79246 Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce / Piasecki, Przemysław.
1026   2001000757633 E.75763 Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności : wybrane problemy /
1027   2001000800216 E.80021 Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019 /
1028   2001000757596 E.75759 Sektor shadow banking w Polsce / Opolski, Krzysztof
1029   2001000773909 E.77390 Sektory bankowe w Unii Europejskiej /
1030   2001000746606 E.74660 Sekurytyzacja modelowa ryzyka i hedging inwestycji kapitałowych : wybrane modele dynamiczno-statystyczne w aspekcie ekonomicznym i demograficznym /
1031   2001000727582 E.72758 Skoring w zarządzaniu ryzykiem.
1032   2001000784738 E.78473 Stabilność finansowa banków spółdzielczych w Polsce w świetle pokryzysowych zmian regulacyjnych / Kil, Krzysztof.
1033   2001000793969 E.79396 Stabilność finansowa w świetle regulacji ostrożnościowych banków / Flotyński, Marcin.
1034   2001000772445 E.77244 Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce monetarnej współczesnych banków centralnych : teoria i praktyka / Ryczkowski, Maciej.
1035   2001000753468 E.75346 Strategia wielokanałowej dystrybucji a konkurencyjność banku / Dwojak, Łukasz.
1036   2001000800186 E.80018 Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej / Janus, Jakub.
1037   2001000765782 E.76578 System gwarantowania depozytów z uwzględnieniem indywidualnego ryzyka banku i ryzyka systemowego / Gospodarowicz, Marcin.
1038   2001000751266 E.75126 System Rezerwy Federalnej / Kwiatkowski, Wojciech
1039   2001000737819 E.73781 Systemy bankowe krajów G-20 /
1040   2001000787302 E.78730 Świat bankowości /
1041   2001000729456 E.72945 Teoria kreowania wartości : dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym / Korzeb, Zbigniew.
1042   2001000747405 E.74740 Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce : ujęcie instytucjonalne / Ławrynowicz, Maciej.
1043   2001000742899 E.74289 Usługi bankowości inwestycyjnej / Zapadka, Piotr.
1044   2001000801190 E.80119 Uwarunkowania rozwoju banków hipotecznych w Polsce / Gorlecka-Łabiak, Ewa.
1045   2001000719518 E.71951 Uwarunkowania rozwoju outsourcingu usług informacyjnych w bankowości w latach 2002-2006 : praca magisterska / Wieczorowska, Agnieszka.
1046   2001000777532 E.77753 Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego / Szustak, Grażyna.
1047   2001000794232 E.79423 Wizerunek : jak go zmierzyć i jak poprawić / Szlis, Izabela.
1048   2001000799343 E.79934 Wpływ wykorzystania systemów Business Intelligence na kondycję finansową banków komercyjnych w Polsce / Tunowski, Remigiusz.
1049   2001000741922 E.74192 Współczesna bankowość centralna /
1050   2001000734214 E.73421 Współczesna bankowość detaliczna /
1051   2001000726875 E.72687 Współczesna bankowość hipoteczna /
1052   2001000742851 E.74285 Współczesna bankowość korporacyjna /
1053   2001000742868 E.74286 Współczesna bankowość spółdzielcza /
1054   2001000710843 E.71084 Współczesna bankowość. T. 1 /
1055   2001000779000 E.77900 Współczesna polityka pieniężna : perspektywa XXI wieku /
1056   2001000752997 E.75299 Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości /
1057   2001000788965 E.78896 Współczesne problemy finansów i bankowości z perspektywy młodych naukowców /
1058   2001000798971 E.79897 Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego : nadzór makro- i mikroostrożnościowy / Oziębała, Wiktor.
1059   2001000750276 E.75027 Współczesny system bankowy : ujęcie instytucjonalne /
1060   2001000703227 E.70322 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem / Grzywacz, Jacek.
1061   2001000762668 E.76266 Wyzwania bankowości detalicznej /
1062   2001000757107 E.75710 Wyzwania informatyki bankowej : materiał przygotowany na podstawie seminariów "IT w instytucjach finansowych" organizowanych przez Gdańską Akademię Bankową /
1063   2001000772872 E.77287 Wyzwania informatyki bankowej 2016 /
1064   2001000742882 E.74288 Wyzwania współczesnej polityki pieniężnej /
1065   2001000728770 E.72877 Zarządzanie bankiem / Capiga, Mirosława.
1066   2001000726882 E.72688 Zarządzanie finansowe bankiem / Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata
1067   2001000740833 E.74083 Zarządzanie finansowe bankiem / Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata
1068   2001000740741 E.74074 Zarządzanie instytucjami kredytowymi : strategie, modele biznesowe i operacyjne / Proniewski, Marek
1069   2001000740765 E.74076 Zarządzanie instytucjami kredytowymi /
1070   2001000741250 E.74125 Zarządzanie ryzykiem bankowym /
1071   2001000779031 E.77903 Zarządzanie ryzykiem bankowym /
1072   2001000715084 E.71508 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach / Krasodomska, Joanna.
1073   2001000779024 E.77902 Zarządzanie ryzykiem w małym banku : w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych / Żółtkowski, Wiesław.
1074   2001000738991 E.73899 Zasady rachunkowości bankowej / Emerling, Izabela.
1075   2001000739226 E.73922 Zasady rachunkowości bankowej : zbiór ćwiczeń / Emerling, Izabela.
1076   2001000786695 E.78669 Zbilansować banki : nauki z kryzysu finansowego / Dewatripont, Mathias.
1077   2001000760831 E.76083 Zintegrowany sektor bankowy Unii Europejskiej : studium finansowo-prawne / Sitek, Paweł.
 
Finanse
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1078   2001000790432 E.79043 ABC sprawozdań finansowych : jak je czytać, interpretować i analizować / Gos, Waldemar.
1079   2001000735709 E.73570 Aktywa pieniężne i rozrachunki : zbiór zadań / Kumor, Iwona.
1080   2001000726837 E.72683 Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa /
1081   2001000748303 E.74830 Aktywność finansowa w okresie podwyższonej niepewności /
1082   2001000755066 E.75506 Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych : z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel / Krawczyk, Tomasz
1083   2001000730247 E.73024 Analiza kursu walutowego / Rubaszek, Michał.
1084   2001000745241 E.74524 Analiza rynków finansowych / Starzeński, Oskar
1085   2001000772018 E.77201 Analiza sprawozdań finansowych / Nowak, Edward
1086   2001000761821 E.76182 Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego / Wędzki, Dariusz.
1087   2001000765010 E.76501 Audyt finansowy w przedsiębiorstwach i projekcje ich gospodarki finansowej / Marzec, Józef
1088   2001000782802 E.78280 Bezpieczeństwo finansów publicznych / Redo, Magdalena.
1089   2001000784585 E.78458 Bezwarunkowy dochód podstawowy : rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku / Szlinder, Maciej
1090   2001000793679 E.79367 Biblia rentiera : jak generować przychody pasywne i zdobyć wolność finansową / Tokarz, Daniel.
1091   2001000744237 E.74423 Bilans : znaczenie, koncepcje sporządzenia, formy prezentacji / Gos, Waldemar.
1092   2001000753130 E.75313 Bilans w firmie : cztery rzeczy, które przedsiębiorca powinien wiedzieć o finansach / Frodsham, David.
1093   2001000794102 E.79410 Blockchain : fundament nowej gospodarki / Swan, Melanie.
1094   2001100897581 S.89758 Bogaty ojciec, biedny ojciec czyli Czego bogaci uczą swoje dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni i średnia klasa / Kiyosaki, Robert T.
1095   2001000796229 E.79622 Budowa systemu wynagrodzeń : teoria i praktyka /
1096   2001000801060 E.80106 Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym : pandemia COVID-19 / Solarz, Jan Krzysztof.
1097   2001000795086 E.79508 Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych / Fiszeder, Piotr.
1098   2001000761876 E.76187 Ceny transferowe : mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzykiem / Kosieradzki, Tomasz.
1099   2001000801152 E.80115 Crowdfunding korporacyjny / Dziuba, Dariusz
1100   2001000787845 E.78784 Crowdfunding w Polsce /
1101   2001000796670 E.79667 Człowiek, który rozszyfrował rynki finansowe : jak Jim Simons wywołał rewolucję quantów / Zuckerman, Gregory.
1102   2001000772629 E.77262 Dążenie do stabilności fiskalnej : przypadki wybranych gospodarek / Milczarek, Aleksandra.
1103   2001000748037 E.74803 Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej / Strojek-Filus, Marzena.
1104   2001000793662 E.79366 Dewiacje finansjalizacji /
1105   2001000796625 E.79662 Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych /
1106   2001000744268 E.74426 Doradztwo finansowe w Polsce / Waliszewski, Krzysztof.
1107   2001000787142 E.78714 Doradztwo finansowe w Polsce / Waliszewski, Krzysztof.
1108   2001000763924 E.76392 Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej : koncepcje, metody, techniki, narzędzia, instrumenty / Borowik, Małgorzata.
1109   2001000761654 E.76165 Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka /
1110   2001000785315 E.78531 Edukacja finansowa jako determinanta wzrostu włączenia finansowego : podejście zintegrowane / Frączek, Bożena.
1111   2001000758005 E.75800 Efektywność decentralizacji : analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym / Kopańska, Agnieszka.
1112   2001000801626 E.80162 Egzotyczne opcje finansowe /
1113   2001000756148 E.75614 Ekonomia mikrofinansów / Armendariz de Aghion, Beatriz.
1114   2001000722808 E.72280 Ekonomika i finanse gospodarstw domowych / Bywalec, Czesław.
1115   2001000741830 E.74183 Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami / Kata, Ryszard.
1116   2001000790159 E.79015 Europejskie instytucje mikrofinansowe : wymiar ekonomiczny i społeczny / Fila, Joanna.
1117   2001000796182 E.79618 Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy /
1118   2001000736942 E.73694 Exchange-Traded Funds (ETF) : nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych / Nawrot, Wioletta.
1119   2001000722778 E.72277 Finanse : zarys wykładu / Szczęsny, Wiesław
1120   2001000728060 E.72806 Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje /
1121   2001000729302 E.72930 Finanse : zarys wykładu / Szczęsny, Wiesław
1122   2001000742233 E.74223 Finanse : praca zbiorowa /
1123   2001000761098 E.76109 Finanse : kategorie, zjawiska i procesy, podmioty / Baranowski, Maciej.
1124   2001000792733 E.79273 Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje / Adamowicz, Mieczysław
1125   2001000761470 E.76147 Finanse / Owsiak, Stanisław
1126   2001000740734 E.74073 Finanse behawioralne : zachowania inwestorów i rynku / Czerwonka, Monika.
1127   2001000754779 E.75477 Finanse behawioralne : modele / Borowski, Krzysztof
1128   2001000743117 E.74311 Finanse firmy : jak zarządzać kapitałem /
1129   2001000772285 E.77228 Finanse i polityka gospodarcza : wybrane aspekty /
1130   2001000737864 E.73786 Finanse i rozliczenia międzynarodowe /
1131   2001000743599 E.74359 Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw / Najlepszy, Eugeniusz.
1132   2001000740888 E.74088 Finanse osobiste : zachowania - produkty - strategie /
1133   2001000722754 E.72275 Finanse podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce /
1134   2001000730339 E.73033 Finanse przedsiębiorstw : przykłady, zadania, testy / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1135   2001000736935 E.73693 Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach : praktyczny poradnik z przykładami / Ciołek, Maciej.
1136   2001000737017 E.73701 Finanse przedsiębiorstwa : kategorie, wartości / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1137   2001000750085 E.75008 Finanse przedsiębiorstwa : długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe / Głodek, Zenon
1138   2001000759309 E.75930 Finanse przedsiębiorstwa : synteza teorii i wartości / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1139   2001000788200 E.78820 Finanse przedsiębiorstwa / Nesterak, Janusz.
1140   2001000747191 E.74719 Finanse przedsiębiorstwa. [1] /
1141   2001000754571 E.75457 Finanse przedsiębiorstwa. [2] /
1142   2001000789948 E.78994 Finanse przedsiębiorstwa. 7, Możliwości i ograniczenia finansowe /
1143   2001000723362 E.72336 Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Osiatyński, Jerzy
1144   2001000731091 E.73109 Finanse publiczne : kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane / Lubińska, Teresa
1145   2001000740727 E.74072 Finanse publiczne : teoria i zastosowanie / Ziółkowska, Wiesława
1146   2001000753031 E.75303 Finanse publiczne : [teoria i zastosowanie] / Ziółkowska, Wiesława
1147   2001000759118 E.75911 Finanse publiczne : aspekty teoretyczne i praktyczne /
1148   2001000776412 E.77641 Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Owsiak, Stanisław
1149   2001000792962 E.79296 Finanse publiczne : zagadnienia ustrojowe i prawne / Borodo, Andrzej
1150   2001000799923 E.79992 Finanse publiczne a finanse prywatne - problemy, diagnozy, perspektywy /
1151   2001000753017 E.75301 Finanse publiczne a wzrost gospodarczy /
1152   2001000744282 E.74428 Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji / Guziejewska, Beata.
1153   2001000735990 E.73599 Finanse samorządowe : nowe wyzwania, bieżące i perspektywiczne / Filipiak-Dylewska, Beata
1154   2001000754847 E.75484 Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym /
1155   2001000722129 E.72212 Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 1 /
1156   2001000722136 E.72213 Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 2 /
1157   2001000796342 E.79634 Finanse z arkuszem kalkulacyjnym / Cegłowski, Bartłomiej.
1158   2001000799145 E.79914 Finanse zrównoważone : rozwój, ryzyko, rynek / Zioło, Magdalena
1159   2001000776429 E.77642 Finansjalizacja : wpływ na gospodarkę i społeczeństwo /
1160   2001000777822 E.77782 Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa /
1161   2001000760077 E.76007 Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu /
1162   2001000758449 E.75844 Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze źródeł bankowych : zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej /
1163   2001000731732 E.73173 Finansowanie ochrony zdrowia : wybrane zagadnienia /
1164   2001000783588 E.78358 Finansowanie polityki społecznej / Auleytner, Julian Marian
1165   2001000742189 E.74218 Finansowanie przedsiębiorstwa : strategie i instrumenty / Duliniec, Aleksandra.
1166   2001000761906 E.76190 Finansowanie przedsiębiorstwa : ujęcie teoretyczno-praktyczne /
1167   2001000742240 E.74224 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków /
1168   2001000720156 E.72015 Finansowe instrumenty pochodne /
1169   2001000730285 E.73028 Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa : efektywne zmniejszanie ryzyka : przewidywanie zagrożeń, teoria cykli, modele ostrzegania / Siedlecki, Rafał.
1170   2001000799008 E.79900 Fintech : technologia, finanse, regulacje : praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych / Nowakowski, Michał Jakub.
1171   2001000788156 E.78815 Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce /
1172   2001000784769 E.78476 Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa : długoterminowe decyzje finansowe / Kordela, Dominika.
1173   2001000779604 E.77960 Handel o wysokiej częstotliwości na rynku walutowym / Lenczewski-Martins, Carlos Jorge.
1174   2001000749362 E.74936 Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen : studium dla Polski /
1175   2001000724680 E.72468 Instrumenty dłużne w gospodarce /
1176   2001000734665 E.73466 Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej /
1177   2001000751990 E.75199 Instrumenty pochodne na międzynarodowych rynkach finansowych : (wybrane zagadnienia) : teoria i przykłady / Fałat-Kilijańska, Ilona.
1178   2001000726813 E.72681 Instrumenty rynku finansowego : praktyczny poradnik z przykładami / Szrama, Michał.
1179   2001000736843 E.73684 Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych : ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie / Śnieżek, Ewa.
1180   2001000745104 E.74510 Inwestycje finansowe na rynkach polskim i zagranicznym / Frączek, Bożena.
1181   2001000787593 E.78759 Inżynieria finansowa : wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku / Weron, Aleksander
1182   2001000797486 E.79748 Inżynieria finansowa : na rynkach zupełnych i niezupełnych / Zaremba, Leszek Saturnin.
1183   2001000738366 E.73836 Kapitał międzynarodowy a funkcjonowanie rynku finansowego w Polsce / Ostrowska, Dorota
1184   2001000739523 E.73952 Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej / Gos, Waldemar.
1185   2001000801367 E.80136 Kierunki zmian finansów państwa w Polsce / Kosek-Wojnar, Maria.
1186   2001000784608 E.78460 Komisja Nadzoru Finansowego w systemie finansowym Polski w latach 2006-2016 / Kraś, Ireneusz.
1187   2001000761425 E.76142 Komparatystyka finansów / Flejterski, Stanisław
1188   2001000751396 E.75139 Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce / Czarnecka-Wójcik, Ewa.
1189   2001000790227 E.79022 Kontrola publiczna : ciągłość i zmiana / Dobrowolski, Zbysław.
1190   2001000741786 E.74178 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych /
1191   2001000800513 E.80051 Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Kulińska, Ewa
1192   2001000800780 E.80078 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych : zadania skarbnika i głównego księgowego / Niemiec, Renata.
1193   2001000757817 E.75781 Kontrola, audyt, rachunkowość i finanse : praktyczne rozwiązania /
1194   2001000752065 E.75206 Krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej / Buk, Halina.
1195   2001000745029 E.74502 Krzywa dochodowości a polityka pieniężna : modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku / Dziwok, Ewa.
1196   2001000776481 E.77648 Kurs walutowy : kryzys i polityka monetarna / Kołodziejczyk, Hanna
1197   2001000778911 E.77891 Kwalifikacja kapitałów własnych w sprawozdawczości finansowej / Frendzel, Maciej.
1198   2001000797516 E.79751 Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym : perspektywa konsumenta, wykrywanie, przeciwdziałanie, zapobieganie /
1199   2001000776405 E.77640 Mechanizmy stabilności systemu finansowego / Alińska, Agnieszka.
1200   2001000746866 E.74686 Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej / Przybylska-Mazur, Agnieszka.
1201   2001000761371 E.76137 Mezzanine capital - nowoczesne finansowanie przedsiębiorstw / Kuryłek, Zbigniew.
1202   2001000757084 E.75708 Między stabilizacją a ekspansją : system finansowy w służbie modernizacji : (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych) /
1203   2001000790104 E.79010 Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw / Sobański, Konrad.
1204   2001000740611 E.74061 Międzynarodowe rynki finansowe po kryzysie / Chrabonszczewska, Elżbieta.
1205   2001000798407 E.79840 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej : zbiór zadań /
1206   2001000734047 E.73404 Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej / Jurek, Michał.
1207   2001000748549 E.74854 Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych / Pluskota, Przemysław.
1208   2001000794676 E.79467 Misselling usług finansowych : problemy i uwarunkowania prawno-ekonomiczne / Nizioł, Krystyna.
1209   2001000760893 E.76089 Mit pieniądza : świat realny wobec iluzji polityki pieniężnej / Sopoćko, Andrzej
1210   2001000752638 E.75263 Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych / Strąk, Tomasz.
1211   2001000720378 E.72037 Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych : praca zbiorowa /
1212   2001000743551 E.74355 Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych / Zioło, Magdalena
1213   2001000742769 E.74276 Nanofinanse : codzienność zmienia świat / Solarz, Jan Krzysztof.
1214   2001000734115 E.73411 Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka : otwarte fundusze emerytalne /
1215   2001000716364 E.71636 Nierównowaga finansów publicznych / Moździerz, Anna.
1216   2001000749225 E.74922 Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego : analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych / Bogołębska, Joanna Maria.
1217   2001000753024 E.75302 Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu /
1218   2001000772025 E.77202 Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego / Puciato, Daniel.
1219   2001000783717 E.78371 Nowoczesne metody zarządzania finansami /
1220   2001000729906 E.72990 Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa /
1221   2001000748426 E.74842 O nowy model działalności regulacyjnej państwa w sferze finansów : księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Stanisława Owsiaka /
1222   2001000764822 E.76482 O źródłach inflacji / Włodarczyk, Julia
1223   2001000796496 E.79649 Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw / Sierpińska, Maria
1224   2001000791743 E.79174 Obligacje w finansowaniu zadań publicznych : mechanizmy tradycyjne i nowoczesne / Wiśniewski, Marcin
1225   2001000795031 E.79503 Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych / Błaszko, Adam.
1226   2001000752577 E.75257 Obrót bezgotówkowy w Polsce /
1227   2001000750108 E.75010 Ogólna teoria dźwigni finansowej / Berent, Tomasz.
1228   2001000784387 E.78438 Operacyjne planowanie finansowe : ujęcie praktyczne / Naruć, Wojciech.
1229   2001000772490 E.77249 Otwarte fundusze inwestycyjne : zasady są proste / Rogala, Maciej.
1230   2001000749188 E.74918 Państwowy dług publiczny : aspekty normatywne / Nizioł, Krystyna.
1231   2001000787289 E.78728 Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Moździerz, Anna.
1232   2001000743322 E.74332 Perspektywa finansowa restrukturyzacji : z elementami prognozowania upadłości przedsiębiorstw / Nowak, Jacek J.
1233   2001000759828 E.75982 Pieniądz : dlaczego niszczenie dolara zagraża światowej gospodarce i jak można temu zapobiec / Forbes, Steve
1234   2001000727377 E.72737 Pieniądz w ekonomii i socjologii / Borcuch, Artur
1235   2001000743209 E.74320 Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe / Zadora, Halina
1236   2001000799862 E.79986 Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe - problemy, diagnozy, perspektywy /
1237   2001000798872 E.79887 Pieniądz, kapitał i nieruchomości w procesie finansjeryzacji / Adamska, Agata
1238   2001000763214 E.76321 Piramidy finansowe : teoria, regulacje, praktyka / Masiukiewicz, Piotr
1239   2001000784394 E.78439 Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania : teoria i praktyka / Naruć, Wojciech.
1240   2001000784950 E.78495 Płaca minimalna / Krajewska, Anna
1241   2001000796922 E.79692 Płace w firmie 2020 : tarcza antykryzysowa 1, 2, 3, 4 - jak skorzystać z dodatkowych pieniędzy, rozliczenia z ZUS w czasie pandemii w drugim półroczu 2020 roku, przykłady liczbowe i listy płac / Pigulski, Mariusz.
1242   2001000759354 E.75935 Płynność finansowa przedsiębiorstwa : istota, pomiar, zarządzanie /
1243   2001000776153 E.77615 Podstawy finansowania spółki akcyjnej / Ostaszewski, Janusz
1244   2001000763795 E.76379 Podstawy finansów przedsiębiorstw / Ostrowska, Dorota
1245   2001000728091 E.72809 Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego / Chojna-Duch, Elżbieta
1246   2001000792948 E.79294 Podstawy finansów publicznych i ubezpieczeń społecznych / Ciak, Jolanta.
1247   2001000754977 E.75497 Pokonać dekoniunkturę : społeczna odpowiedzialność biznesu i finanse /
1248   2001000744022 E.74402 Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego /
1249   2001000734184 E.73418 Polityka pieniężna /
1250   2001000794317 E.79431 Polityka pieniężna i rynki finansowe wobec wyzwań gospodarki 4.0 /
1251   2001000745258 E.74525 Polska polityka pieniężna : badania teoretyczne i empiryczne / Brzoza-Brzezina, Michał.
1252   2001000736744 E.73674 Polski rynek obligacji i innych papierów wartościowych / Antkiewicz, Sławomir.
1253   2001000740468 E.74046 Polskie finanse publiczne : stan i perspektywa : raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju /
1254   2001000798865 E.79886 Pomiar finansjeryzacji : próba konceptualizacji / Dąbrowski, Tomasz
1255   2001000763238 E.76323 Pomiar kapitału klienta w kontekście kreowania wartości przedsiębiorstwa / Caputa, Wiesława.
1256   2001000785407 E.78540 Poradnik konsumenta usług finansowych / Celczyńska, Anna.
1257   2001000750122 E.75012 Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy /
1258   2001000759415 E.75941 Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce / Banaszewska, Monika.
1259   2001000738373 E.73837 Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych : studium przypadku / Marzec, Józef
1260   2001000729876 E.72987 Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej / Szyszko, Magdalena.
1261   2001000758401 E.75840 Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013 /
1262   2001000800445 E.80044 Przestępczość finansowa. T. 1, Bankowość, ubezpieczenia, przedsiębiorstwa /
1263   2001000796946 E.79694 Przewodnik po problemach finansowych : jak radzić sobie z długami i komornikiem / Powroźnik, Filip.
1264   2001000742301 E.74230 Rachunek przepływów pieniężnych / Gos, Waldemar.
1265   2001000743483 E.74348 Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce : techniki sporządzania / Sałdyka, Paweł.
1266   2001000747436 E.74743 Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce : program komputerowy Cash Flow System /
1267   2001000746545 E.74654 Rachunek wyników : zbiór zadań / Emerling, Izabela.
1268   2001000743735 E.74373 Rachunek zysków i strat : istota, cele i praktyczne zastosowania / Kondratowicz-Garbarska, Irena.
1269   2001000742257 E.74225 Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych / Frendzel, Maciej.
1270   2001000779918 E.77991 Racjonalność wydatków publicznych przeznaczonych na integrację osób niepełnosprawnych w Polsce / Marska-Dzioba, Natalia.
1271   2001000785773 E.78577 Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej /
1272   2001000784455 E.78445 Rewizja finansowa / Pfaff, Józef
1273   2001000795987 E.79598 Rewizja finansowa / Pfaff, Józef
1274   2001000759286 E.75928 Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa / Gabrusewicz, Wiktor
1275   2001000721030 E.72103 Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych : praca zbiorowa /
1276   2001000738748 E.73874 Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych : praca zbiorowa. Cz. 2 /
1277   2001000745234 E.74523 Rozmyte zbiory probabilistyczne jako narzędzie finansów behawioralnych / Piasecki, Krzysztof
1278   2001000802388 E.80238 Różne oblicza kontroli finansów publicznych /
1279   2001000724512 E.72451 Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej /
1280   2001000789856 E.78985 Rynek finansowy : przewodnik do ćwiczeń / Nawrocki, Tomasz
1281   2001000725427 E.72542 Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Dębski, Wiesław
1282   2001000725908 E.72590 Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza /
1283   2001000734160 E.73416 Rynki finansowe : nowe wyzwania i możliwości /
1284   2001000745227 E.74522 Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy /
1285   2001000755585 E.75558 Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koniunktury /
1286   2001000754823 E.75482 Rynki finansowe w dobie kryzysu /
1287   2001000794621 E.79462 Rynki, instrumenty i instytucje finansowe /
1288   2001000799503 E.79950 Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / Czekaj, Jan
1289   2001000728756 E.72875 Rynkowe instrumenty finansowe / Sopoćko, Andrzej
1290   2001000782888 E.78288 Rynkowy system finansowy / Górski, Marian
1291   2001000757916 E.75791 Ryzyko zdarzeń ekstremalnych na rynku kontraktów futures w Polsce / Echaust, Krzysztof.
1292   2001000777037 E.77703 Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju / Ciepłucha, Mateusz.
1293   2001000778416 E.77841 Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych : perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych /
1294   2001000787418 E.78741 Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych : od teorii do praktyki /
1295   2001000794386 E.79438 Sprawozdanie finansowe i jego zawartość informacyjna na przykładzie wybranych rodzajów podmiotów gospodarczych / Czerwińska-Kayzer, Dorota.
1296   2001000793013 E.79301 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - krok po kroku / Trzpioła, Katarzyna.
1297   2001000746552 E.74655 Sprawozdawczość finansowa : zbiór zadań /
1298   2001000763696 E.76369 Sprawozdawczość finansowa : według krajowych i międzynarodowych standardów / Olchowicz, Irena.
1299   2001000747078 E.74707 Stabilizacja fiskalna : teorie i doświadczenia wybranych gospodarek /
1300   2001000797271 E.79727 Stabilizacja i optymalizacja długu publicznego a zrównoważenie sektora finansów publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / Uryszek, Tomasz.
1301   2001000759408 E.75940 Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych / Franc-Dąbrowska, Justyna.
1302   2001000743988 E.74398 Stabilność systemu finansowego : instytucje, instrumenty, uwarunkowania /
1303   2001000790500 E.79050 Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej / Brózda-Wilamek, Dominika.
1304   2001000725052 E.72505 Stopy procentowe i kursy walutowe : zależności i powiązania w gospodarkach środkowoeuropejskich / Kliber, Agata.
1305   2001000729807 E.72980 Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce w warunkach niskiej inflacji / Błaszczyk, Paweł
1306   2001000751655 E.75165 Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw /
1307   2001000761302 E.76130 Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych /
1308   2001000740840 E.74084 System finansowy a rozwój gospodarczy : szanse i zagrożenia /
1309   2001000723348 E.72334 System finansowy w Polsce. 1 /
1310   2001000723355 E.72335 System finansowy w Polsce. 2 /
1311   2001000729296 E.72929 System finansów publicznych /
1312   2001000734276 E.73427 Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego /
1313   2001000784233 E.78423 Tajniki zarządzania pieniędzmi : jak osiągnąć wolność finansową / Tracy, Brian
1314   2001000716241 E.71624 Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych /
1315   2001000777525 E.77752 Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw / Jaworski, Jacek
1316   2001000741038 E.74103 Teoria pieniądza i kredytu / Mises, Ludwig von
1317   2001000785292 E.78529 Transparentność rachunku wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego - ujęcie teoretyczne i propozycja pomiaru / Dratwińska-Kania, Beata.
1318   2001000801688 E.80168 Ubezpieczenie w finansowaniu skutków ryzyka start-upów / Pukała, Ryszard.
1319   2001000795475 E.79547 Ujawnianie informacji niefinansowych w zakresie CSR : dobre praktyki /
1320   2001000793044 E.79304 Ukryta nikczemność : kto zyskuje, a kto traci na inflacji? / Ulatowski, Tomasz J.
1321   2001000746170 E.74617 Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
1322   2001000763542 E.76354 Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych / Błażyńska, Joanna.
1323   2001000725960 E.72596 Vademecum dyrektora finansowego : praca zbiorowa /
1324   2001000801206 E.80120 Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa /
1325   2001000757923 E.75792 Wpływ informacji na ceny instrumentów finansowych : analiza danych śróddziennych / Będowska-Sójka, Barbara.
1326   2001000738182 E.73818 Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych : instrumenty, strategie, uczestnicy / Chisholm, Andrew M.
1327   2001000729890 E.72989 Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw / Michalski, Grzegorz
1328   2001000777242 E.77724 Współczesna polityka pieniężna /
1329   2001000752928 E.75292 Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń /
1330   2001000752935 E.75293 Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego /
1331   2001000794003 E.79400 Współczesne finanse publiczne : ujęcie sektorowe /
1332   2001000753079 E.75307 Współczesne państwo a dług publiczny : dylematy i mity /
1333   2001000753437 E.75343 Współczesne problemy finansów osobistych /
1334   2001000749881 E.74988 Współczesny rynek płatności detalicznych : specyfika, regulacje, innowacje / Harasim, Janina.
1335   2001000723324 E.72332 Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw : elementy teorii, przykłady, zadania, testy / Iwin-Garzyńska, Jolanta.
1336   2001000758159 E.75815 Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody : rozliczenia w 2015 roku : aspekty prawne i podatkowe / Styczyński, Rafał.
1337   2001000797448 E.79744 Wyzwania rewizji finansowej /
1338   2001000745395 E.74539 Wyzwania współczesnych finansów /
1339   2001000795284 E.79528 Zachowania finansowe gospodarstw domowych / Gola, Jagoda.
1340   2001000757855 E.75785 Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury / Garczarczyk, Józef.
1341   2001000797370 E.79737 Zarys finansów publicznych i prawa finansowego /
1342   2001000793921 E.79392 Zarządzanie cenami / Simon, Hermann.
1343   2001000732708 E.73270 Zarządzanie długiem Skarbu Państwa : implikacje dla strefy euro / Marchewka-Bartkowiak, Kamilla.
1344   2001000737208 E.73720 Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 /
1345   2001000737215 E.73721 Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 2 /
1346   2001000783984 E.78398 Zarządzanie finansami : wprowadzenie, przykłady i zadania / Czerwonka, Leszek.
1347   2001000796311 E.79631 Zarządzanie finansami : analiza finansowa, bankowość, finanse samorządowe /
1348   2001000802494 E.80249 Zarządzanie finansami / Brigham, Eugene F.
1349   2001000797479 E.79747 Zarządzanie finansami osobistymi : teoria i praktyka / Barembruch, Adam.
1350   2001000762187 E.76218 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Prędkiewicz, Katarzyna.
1351   2001000754830 E.75483 Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking /
1352   2001000796885 E.79688 Zarządzanie finansami publicznymi : od budżetów gmin do strategii globalnych / Malinowska-Misiąg, Elżbieta.
1353   2001000722273 E.72227 Zarządzanie finansami publicznymi / Piotrowska-Marczak, Krystyna
1354   2001000762194 E.76219 Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność /
1355   2001000722266 E.72226 Zarządzanie finansami spółki kapitałowej / Janik, Wiesław
1356   2001000772032 E.77203 Zarządzanie finansami w branży deweloperskiej : studium teoretyczno-empiryczne / Wójcik, Agnieszka
1357   2001000726790 E.72679 Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku /
1358   2001000782871 E.78287 Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce /
1359   2001000750245 E.75024 Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw / Grabowska, Magdalena
1360   2001000745272 E.74527 Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych / Nosowski, Adam.
1361   2001000735259 E.73525 Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych / Hull, John
1362   2001000714131 E.71413 Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego / Solarz, Jan Krzysztof.
1363   2001000763641 E.76364 Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym / Raczkowski, Konrad.
1364   2001000739912 E.73991 Zasady (polityka) rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych : metody opracowania / Walentynowicz, Przemysław.
1365   2001000743681 E.74368 Zastosowanie metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach /
1366   2001000801220 E.80122 Zatory płatnicze w działalności gospodarczej /
1367   2001000793068 E.79306 Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 /
1368   2001000795390 E.79539 Zmiany zakresu informacyjnego raportów finansowych i niefinansowych / Adamek-Hyska, Dorota.
1369   2001000794126 E.79412 Zrozumieć Bitcoin : programowanie kryptowalut od podstaw / Song, Jimmy.
1370   2001000777761 E.77776 Zrozumieć rynki finansowe / Sławiński, Andrzej
1371   2001000742929 E.74292 Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce / Ciak, Jolanta.
 
Historia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1372   2001000796663 E.79666 Bogactwo i nędza narodów : dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy / Landes, David S.
1373   2001000743605 E.74360 Cło i celnicy w historii : struktury i mechanizmy działania / Czyżowicz, Wiesław.
1374   2001000584598 E.58459 Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR 1939-1945 : przegląd piśmiennictwa /
1375   2001000728237 E.72823 Dzieje gospodarcze Polski / Morawski, Wojciech
1376   2001000555048 E.55504 Dzieje kultury polskiej / SUCHODOLSKI, BOGDAN
1377   2001000561414 E.56141 Dziesięć wieków pieniądza polskiego / Cywiński, Henryk.
1378   2001000790586 E.79058 Ekonomika rolnictwa w prowincji Pommern / Kuźmiński, Wojciech.
1379   2001000582402 E.58240 Estetyka średniowieczna / Tatarkiewicz, Władysław
1380   2001000774586 E.77458 Historia administracji na ziemiach polskich : wybór źródeł /
1381   2001000796717 E.79671 Historia administracji w Polsce : 1764-2020 / Witkowski, Wojciech
1382   2001000790203 E.79020 Historia bankowości inwestycyjnej : zarys / Borowski, Krzysztof
1383   2001000582648 E.58264 Historia Bułgarii / Wasilewski, Tadeusz
1384   2001000555239 E.55523 Historia dyplomacji od 1945 r. /
1385   2001000729722 E.72972 Historia gospodarcza świata : od paleolitu do czasów najnowszych / Cameron, Rondo E.
1386   2001000712861 E.71286 Historia gospodarcza XIX i XX w. / Kaliński, Janusz
1387   2001000774807 E.77480 Historia integracji europejskiej / Łastawski, Kazimierz.
1388   2001000599523 E.59952 Historia Litwy / Ochmański, Jerzy
1389   2001000750405 E.75040 Historia myśli organizatorskiej : zarys wykładu / Gogłoza, Włodzimierz.
1390   2001000594269 E.59426 Historia Niemiec / Czapliński, Władysław
1391   2001000744299 E.74429 Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych / Rojek, Wojciech
1392   2001000593514 E.59351 Historia Polski / Czubiński, Antoni
1393   2001000581382 E.58138 Historia Polski / Czubiński, Antoni
1394   2001000764501 E.76450 Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych. T. 1 / Broński, Krzysztof.
1395   2001000748365 E.74836 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna
1396   2001000583850 E.58385 Historia sejmu polskiego. T. 2, cz. 1, W dobie rozbiorów / Ajnenkiel, Andrzej
1397   2001000594696 E.59469 Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa. 1 /
1398   2001000800988 E.80098 Kryzysy : punkty zwrotne dla krajów w okresie przemian / Diamond, Jared M.
1399   2001000789528 E.78952 Ku źródłom teorii strategii : 200-lecie wydania pracy teoretycznej generała Jominiego / Kvint, Vladimir Lʹvovič
1400   2001000787975 E.78797 Kwestia płacy roboczej w klasycznej ekonomii politycznej / Grzybek, Dariusz.
1401   2001000561476 E.56147 Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947 / Koliński, Izydor.
1402   2001000737758 E.73775 Meandry historii ekonomii / Glapiński, Adam
1403   2001000798902 E.79890 Mniejszość niemiecka w Polsce Środkowej : geneza, rozmieszczenie i struktura od końca XVIII w. do II wojny światowej / Marszał, Tadeusz
1404   2001000594672 E.59467 Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku / Ihnatowicz, Ireneusz
1405   2001000775262 E.77526 Papiery wartościowe przemysłowych spółek akcyjnych dwudziestolecia międzywojennego : wybór / Wilczek, Michał T.
1406   2001000745494 E.74549 Pieniądz i banki na Śląsku /
1407   2001000598205 E.59820 Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w. / Szwagrzyk, Józef Andrzej
1408   2001000787784 E.78778 PKB : krótka, lecz emocjonująca historia / Coyle, Diane
1409   2001000546411 E.54641 Początki Polski : polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV. 6, 1 / Łowmiański, Henryk
1410   2001000546428 E.54642 Początki Polski : polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV. 6, 2 / Łowmiański, Henryk
1411   2001000579457 E.57945 Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851 : organizacja i dokumentacja działalności / Czernik, Mieczysław
1412   2001000586622 E.58662 Polityczne i społeczne problemy rozwoju Polski Ludowej 1944-1985 : zarys historii / Ważniewski, Władysław
1413   2001000591183 E.59118 Polska - wybory'89 /
1414   2001000552443 E.55244 Polska Ludowa 1944-1984 : zarys dziejów politycznych / Góra, Władysław
1415   2001000588572 E.58857 Polska w polityce międzynarodowej (1939-1945) : zbiór dokumentów : 1939 /
1416   2001000591190 E.59119 Porozumienia Okrągłego Stołu : Warszawa, 6 luty - 5 kwietnia 1989 r /
1417   2001000760749 E.76074 Pożegnanie z jałmużną : krótka historia gospodarcza świata / Clark, Gregory
1418   2001000802470 E.80247 Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku / Roszkowski, Wojciech
1419   2001000714018 E.71401 Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym /
1420   2001000584581 E.58458 PZPR 1948-1954 / Dymek, Benon
1421   2001000785063 E.78506 Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie : jedna czy wiele? / Szmagalski, Jerzy.
1422   2001000751785 E.75178 Stagnacja gospodarcza i innowacje techniczne w okresie przedindustrialnym / Pacho, Wojciech.
1423   2001000746361 E.74636 Stowarzyszenia w ustroju społeczno-politycznym Polski w latach 1918-1939 : studium historyczno-politologiczno-prawne / Kantyka, Sławomir.
1424   2001000792146 E.79214 Studia z historii ekonomii : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej Profesor Aleksandry Lityńskiej : praca zbiorowa /
1425   2001000588275 E.58827 Tatarzy na Litwie i w Polsce : studia z dziejów XIII-XVIII w. / Tyszkiewicz, Jan
1426   2001000715206 E.71520 Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego /
1427   2001000545094 E.54509 WSPÓLNY ZASÓB KSIĄŻEK - SPRAWDŹ SZUKANY TYTUŁ W KATALOGU KARTKOWYM (DLA KSIĄŻEK NIE POSIADAJĄCYCH
1428   2001000783625 E.78362 Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939 : (źródła regionalizmu) /
1429   2001000675340 E.67534 Zarys historii gospodarczej Polski / SKODLARSKI, JANUSZ
1430   2001000708680 E.70868 Zarys historii gospodarczej Polski / Skodlarski, Janusz.
1431   2001000774296 E.77429 Zarys historii gospodarczej Polski / Skodlarski, Janusz.
1432   2001000789030 E.78903 Zbiór danych o zakładach przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej : w świetle wartości ich produkcji i majątku oraz zatrudnienia : stan w roku 1988 /
 
Globalizacja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1433   2001000763047 E.76304 Agora interesów : G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania / Rewizorski, Marek
1434   2001000759255 E.75925 Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw : dobre praktyki rządów, strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej / Pietrasieński, Paweł.
1435   2001000772469 E.77246 Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym / Sowell, Thomas
1436   2001000745814 E.74581 Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku - kompendium / Osiński, Krzysztof.
1437   2001000796571 E.79657 Cyfryzacja a przedsiębiorstwo /
1438   2001000772452 E.77245 Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji / Zielińska-Głębocka, Anna
1439   2001000778249 E.77824 Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji / Tomkiewicz, Jacek
1440   2001000740208 E.74020 Efektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej : praca zbiorowa /
1441   2001000788125 E.78812 Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia /
1442   2001000781089 E.78108 Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym /
1443   2001000771110 E.77111 Finansowe aspekty globalizacji /
1444   2001000723713 E.72371 Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa : wyniki badań zagranicznych i krajowych / Perepeczo, Agnieszka.
1445   2001000711888 E.71188 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1446   2001000725380 E.72538 Globalistyka : procesy globalne i ich lokalne konsekwencje / Czerny, Mirosława
1447   2001000715954 E.71595 Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej /
1448   2001000741045 E.74104 Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski /
1449   2001000699568 E.69956 Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa /
1450   2001000747115 E.74711 Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana profesor Irenie Pietrzyk /
1451   2001000761319 E.76131 Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : wyzwania integracji i rozwoju /
1452   2001000709076 E.70907 Globalizacja w trzech odsłonach : offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna / Rybiński, Krzysztof
1453   2001000732517 E.73251 Globalizacja, kryzys i co dalej? /
1454   2001000793976 E.79397 Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Sobański, Konrad.
1455   2001000757688 E.75768 Globalne i regionalne problemy współczesności / Smolaga, Lech.
1456   2001000745265 E.74526 Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek /
1457   2001000772087 E.77208 Globalne zarządzanie i jego aktorzy : w poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata /
1458   2001000720125 E.72012 Globalny system pieniężny / Borcuch, Artur.
1459   2001000796700 E.79670 Gospodarka za 100 lat : najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość /
1460   2001000791361 E.79136 Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku /
1461   2001000737772 E.73777 Harnessing globalization czyli Ujarzmianie globalizacji : globalizacja jako motor na rzecz rozwoju /
1462   2001000724734 E.72473 Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy : strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania / Kubielas, Stanisław.
1463   2001000719884 E.71988 Instytucjonalizacja procesu globalizacji /
1464   2001000735648 E.73564 Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego : praca zbiorowa /
1465   2001000756605 E.75660 Internacjonalizacja i globalizacja - wyzwania i zagrożenia dla gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich /
1466   2001000731060 E.73106 Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa /
1467   2001000752010 E.75201 Kompetencje internacjonalizacyjne przedsiębiorstwa / Jędralska, Krystyna.
1468   2001000761081 E.76108 Koncepcja Global Sourcing : teoria i praktyka / Galińska, Barbara
1469   2001000744978 E.74497 Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji / Hawlena, Joanna
1470   2001000705269 E.70526 Korporacje transnarodowe : przemiany, oddziaływania, wyzwania / Zorska, Anna
1471   2001000722648 E.72264 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów / Pakulska, Teresa.
1472   2001000722631 E.72263 Kryzys globalny : pierwsze przybliżenie / Szymański, Władysław
1473   2001000753284 E.75328 Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji : motywy, strategie, tendencje / Oczkowska, Renata.
1474   2001000791910 E.79191 Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne : znaczenie orientacji przedsiębiorczej sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego / Hadryś-Nowak, Alicja.
1475   2001000789931 E.78993 Offshoring we współczesnej gospodarce światowej / Chilimoniuk-Przeździecka, Eliza.
1476   2001000736126 E.73612 Organizacje pozarządowe a korporacje / Yaziji, Michael.
1477   2001000793600 E.79360 Pewność siebie i samoświadomość Chin w globalnym zarządzaniu / Nuo, Jin.
1478   2001000753529 E.75352 Polska na globalnej szachownicy / Balcer, Adam
1479   2001000800223 E.80022 Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji / Witoń, Agnieszka.
1480   2001000797356 E.79735 Przyszłość należy do Azji : globalny porządek w XXI stuleciu / Khanna, Parag.
1481   2001000777570 E.77757 Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności biznesu : studium przypadku Lasów Państwowych / Śnieżek, Ewa.
1482   2001000759835 E.75983 Regionalne aspekty gospodarki / Barska, Anetta.
1483   2001000735525 E.73552 Rozwój gospodarczy Chin w dobie globalizacji : wybrane aspekty / Kubicka, Jolanta.
1484   2001000722327 E.72232 Rozwój w dobie globalizacji /
1485   2001000738755 E.73875 Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej : praca zbiorowa /
1486   2001000786992 E.78699 Społeczne aspekty globalizacji /
1487   2001000718788 E.71878 Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego / Kowalewski, Adam
1488   2001000777686 E.77768 Sport jako biznes w czasach globalizacji / Sznajder, Andrzej.
1489   2001000717606 E.71760 Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych : praca zbiorowa. T. 1 /
1490   2001000717613 E.71761 Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych : praca zbiorowa. T. 2 /
1491   2001000781997 E.78199 Teorie i casusy globalizacji /
1492   2001000729234 E.72923 Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju / Jewtuchowicz, Aleksandra.
1493   2001000746125 E.74612 Trzy fale globalizacji : rozwój, nadzieje i rozczarowania / Ziewiec-Skokowska, Gabriela.
1494   2001000784035 E.78403 Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości : podejście terytorialne / Przygodzki, Zbigniew.
1495   2001000711277 E.71127 Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień / Stiglitz, Joseph E.
1496   2001000739042 E.73904 Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej : diagnoza i konsekwencje dla Polski / Sporek, Tadeusz
1497   2001000723751 E.72375 Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego /
1498   2001000734382 E.73438 Wzrost gospodarczy i finanse międzynarodowe / Bukowski, Sławomir
1499   2001000774944 E.77494 Zarządzanie informacją na rynku globalnym : teoria i praktyka / Malara, Zbigniew
1500   2001000751372 E.75137 Zarządzanie międzynarodowe : teoria i praktyka /
1501   2001000751501 E.75150 Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji / Danielewicz, Justyna.
1502   2001000739257 E.73925 Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych /
1503   2001000738656 E.73865 Zrozumieć kryzys finansowy : przyczyny, skutki, interpretacje / Taylor, John B.
1504   2001000774081 E.77408 Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych /
 
Usługi
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1505   2001000784295 E.78429 Determinanty rentowności firm działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych / Szmajser, Rafał.
1506   2001000742783 E.74278 E-konsument na rynku usług / Szopiński, Tomasz
1507   2001000717675 E.71767 Handel i usługi : diagnoza i perspektywy rozwoju w Polsce i województwie śląskim : praca zbiorowa /
1508   2001000798339 E.79833 Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju sektora usług /
1509   2001000757558 E.75755 Konsument na rynku usług / Bera, Anna.
1510   2001000760763 E.76076 Lean customer development : twórz produkty, po które klienci będą ustawiać sie w kolejkach / Alvarez, Cindy.
1511   2001000724277 E.72427 Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami / Kruszka, Michał
1512   2001000747672 E.74767 Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług /
1513   2001000745524 E.74552 Ochrona konsumentów na rynku usług bankowych i telekomunikacyjnych / Dąbrowska, Anna
1514   2001000750054 E.75005 Offshoring i outsourcing : implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw / Radło, Mariusz-Jan.
1515   2001000757589 E.75758 Promocja usług / Marczak, Mirosław
1516   2001000708703 E.70870 Rozwój nowego produktu : metody i uwarunkowania / Rutkowski, Ireneusz
1517   2001000789689 E.78968 Rynek usług szkoleniowych w Polsce : uwarunkowania, modele, implikacje / Winnicka-Wejs, Alicja.
1518   2001000749904 E.74990 Rynek usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju / Kolny, Beata.
1519   2001000752188 E.75218 Serwicyzacja polskiej gospodarki - przemiany wewnątrzsektorowe /
1520   2001000718627 E.71862 Usługi w gospodarce rynkowej /
1521   2001000784639 E.78463 Zarządzanie jakością usług / Urban, Wiesław.
1522   2001000755301 E.75530 Zarządzanie produkcją i usługami / Pająk, Edward.
 
Polityka społeczno-gospodarcza
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1523   2001000759125 E.75912 Behawioralne wartości stratyfikacji ekonomicznej przedsiębiorstw / Majecka, Beata.
1524   2001000800490 E.80049 Chiny 5.0 : jak powstaje cyfrowa dyktatura / Strittmatter, Kai
1525   2001000760909 E.76090 Czy Polska dogoni Niemcy / Orłowski, Witold Maciej
1526   2001000752751 E.75275 Efektywność pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce /
1527   2001000788262 E.78826 Gospodarka przestrzenna : koncepcje teoretyczne / Domański, Ryszard
1528   2001000802043 E.80204 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard
1529   2001000802036 E.80203 Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Karwińska, Anna.
1530   2001000791965 E.79196 Gospodarka przestrzenna miast i aglomeracji / Budner, Waldemar
1531   2001000801169 E.80116 Gospodarka regionalna w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 / Kudełko, Joanna
1532   2001000720910 E.72091 Gospodarka, finanse i społeczeństwo /
1533   2001000737345 E.73734 Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (quality of life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków rozwoju badania metodami foresight : praca zbiorowa /
1534   2001000790210 E.79021 Kapitał społeczny a gospodarowanie : aspekty teoretyczne i empiryczne / Grabowska-Powaga, Aleksandra.
1535   2001000724109 E.72410 Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków : praca zbiorowa /
1536   2001000754083 E.75408 Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy : przypadek Polski na tle krajów Unii Europejskiej / Tusińska, Magdalena.
1537   2001000736171 E.73617 Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej /
1538   2001000716074 E.71607 Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy /
1539   2001000799275 E.79927 O jakości życia na początku XXI wieku, czyli Wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych /
1540   2001000798773 E.79877 Od ekonomicznej teorii do politycznej praktyki / Kołodko, Grzegorz W.
1541   2001000782963 E.78296 Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju /
1542   2001000787913 E.78791 Państwo wobec wolności gospodarczej : teoria i praktyka transformacji /
1543   2001000721320 E.72132 Polityka ekonomiczna /
1544   2001000713639 E.71363 Polityka gospodarcza /
1545   2001000705993 E.70599 Polityka gospodarcza : studia i przyczynki /
1546   2001000743803 E.74380 Polityka gospodarcza : teoria i praktyka /
1547   2001000703173 E.70317 Polityka gospodarcza /
1548   2001000723300 E.72330 Polityka gospodarcza /
1549   2001000760121 E.76012 Polityka gospodarcza i społeczna - wybrane zagadnienia /
1550   2001000739219 E.73921 Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. : praca zbiorowa /
1551   2001000713301 E.71330 Polityka społeczna : uwarunkowania i cele / Orczyk, Józef
1552   2001000729852 E.72985 Polityka społeczna : podręcznik akademicki /
1553   2001000723133 E.72313 Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej : przegląd problemów : praca zbiorowa /
1554   2001000727322 E.72732 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michael James
1555   2001000793532 E.79353 Polityka społeczno-gospodarcza w UE : finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym / Postuła, Marta.
1556   2001000750351 E.75035 Polska w pułapce średniego dochodu? : perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów / Radło, Mariusz-Jan.
1557   2001000802005 E.80200 Polska... Unia Europejska... Świat... w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia : wnioski dla kształtowania i prowadzenia polityki publicznej /
1558   2001000795604 E.79560 Problem bogactwa i ubóstwa w teoriach społeczno-ekonomicznych /
1559   2001000788828 E.78882 Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania : materiały konferencji naukowej Koła Naukowego Łączności przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, Szczecin, 10-11 grudnia 2008 : praca zbiorowa /
1560   2001000737963 E.73796 Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych /
1561   2001000716210 E.71621 Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy / Kopczewska, Katarzyna.
1562   2001000746873 E.74687 Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych : praca zbiorowa /
1563   2001000740963 E.74096 Rozwój Polski Wschodniej : ograniczenia i wyzwania /
1564   2001000795772 E.79577 Skala, kierunki i dynamika zmian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich wschodniej Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Grzebyk, Mariola.
1565   2001000727285 E.72728 Społeczna gospodarka rynkowa /
1566   2001000768462 E.76846 Spójność społeczno-ekonomiczna : implikacje regionalne : praca zbiorowa /
1567   2001000792641 E.79264 Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski : studium przypadku - województwo podkarpackie / Stec, Małgorzata
1568   2001000793228 E.79322 Taksonomiczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski : studium przypadku - województwo podkarpackie / Stec, Małgorzata
1569   2001000748273 E.74827 Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej : identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce / Idczak, Piotr.
1570   2001000721733 E.72173 Wprowadzenie do analizy otoczenia makroekonomicznego i polityki gospodarczej / Jankiewicz, Sławomir.
1571   2001000765034 E.76503 Współczesna polityka gospodarcza / Dyr, Tadeusz.
1572   2001000799657 E.79965 Współczesna polityka gospodarcza /
1573   2001000749423 E.74942 Współczesne aspekty gospodarki - analizy, strategie i diagnozy /
1574   2001000719648 E.71964 Współczesne problemy polityki ekonomicznej /
1575   2001000793273 E.79327 Zimna trzydziestoletnia : nieautoryzowana biografia polskiego kapitalizmu / Woś, Rafał.
 
Gospodarka narodowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1576   2001000749980 E.74998 Badania koniunktury : fakty, użyteczność / Adamowicz, Elżbieta
1577   2001000742165 E.74216 Cykle i wskaźniki koniunktury / Drozdowicz-Bieć, Maria.
1578   2001000781171 E.78117 Dlaczego nie jesteśmy bogaci? : dystans gospodarki polskiej do zachodnioeuropejskiej / Wójtowicz, Grzegorz
1579   2001000777440 E.77744 Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej / Górzyński, Jan
1580   2001000703234 E.70323 Ekonomia sektora publicznego / Stiglitz, Joseph E.
1581   2001000753222 E.75322 Europejska przestrzeń gospodarcza szansą dla rozwoju regionalizmu w Polsce : wybrane aspekty /
1582   2001000747269 E.74726 Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej /
1583   2001000781010 E.78101 Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju /
1584   2001000746675 E.74667 Gospodarka Polski w latach 1989-2009 / Kozaczka, Marian
1585   2001000782499 E.78249 Gospodarka Polski wobec wyzwań globalizacji /
1586   2001000801800 E.80180 Jak rośnie dobrobyt? : zarys polskiej teorji gospodarstwa narodowego / Lutosławski, Wincenty
1587   2001000746514 E.74651 Konkurencja w sektorze energetycznym w Polsce i UE / Słupik, Sylwia.
1588   2001000801435 E.80143 Miasto, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w gospodarce 4.0 : wybrane aspekty /
1589   2001000729715 E.72971 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej / Misala, Józef
1590   2001000786169 E.78616 Następne 25 lat : jakie reformy musimy przeprowadzić, by dogonić Zachód? / Łaszek, Aleksander.
1591   2001000792832 E.79283 Perspektywa - współczesna gospodarka i społeczeństwo. T. 2 /
1592   2001000743247 E.74324 Podstawy interwencjonizmu państwowego : historiozofia ekonomii / Jakimowicz, Aleksander
1593   2001000776177 E.77617 Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty /
1594   2001000791279 E.79127 Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej /
1595   2001000733705 E.73370 Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku XXI wieku : praca zbiorowa /
1596   2001000765096 E.76509 Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski / Korol, Janusz.
1597   2001000786176 E.78617 Raport - perspektywy dla Polski : polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość /
1598   2001000786244 E.78624 Rola miast w kształtowaniu przewag konkurencyjnych Polski /
1599   2001000801541 E.80154 Srebrna gospodarka : ujęcie społeczno-ekonomiczne /
1600   2001000800803 E.80080 System zadłużania : historia długów państwowych i ich nieuznawania / Toussaint, Eric
1601   2001000706037 E.70603 Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych : praca zbiorowa /
1602   2001000747801 E.74780 Wpływ funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa /
1603   2001000776245 E.77624 Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na gospodarkę i społeczeństwo : doświadczenia Polski / Pastusiak, Radosław.
1604   2001000747146 E.74714 Wymiar krajowy i regionalny /
1605   2001000792474 E.79247 Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw / Cieślik, Jerzy.
1606   2001000708956 E.70895 Zarządzanie gospodarką i finansami gminy : praca zbiorowa /
1607   2001000755073 E.75507 Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju /
 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1608   2001000714056 E.71405 Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich /
1609   2001000741007 E.74100 Edukacja jako czynnik konkurencyjności /
1610   2001000801244 E.80124 Gospodarka światowa : geneza i ewolucja do czasów pandemii / Matera, Rafał
1611   2001000722716 E.72271 Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej / Misala, Józef
1612   2001000753000 E.75300 Kraje rozwijające się w stosunkach międzynarodowych /
1613   2001000748389 E.74838 Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki : metody przeciwdziałania i ich skuteczność /
1614   2001000736775 E.73677 Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy /
1615   2001000716371 E.71637 Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju : ewolucja, stan obecny i perspektywy / Bagiński, Paweł.
1616   2001000789573 E.78957 Międzynarodowe powiązania gospodarcze Stanów Zjednoczonych Ameryki /
1617   2001000699513 E.69951 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : wybrane problemy /
1618   2001000713288 E.71328 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka / Bożyk, Paweł
1619   2001000701032 E.70103 Międzynarodowe stosunki finansowe : wybrane problemy /
1620   2001000707171 E.70717 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz
1621   2001000701001 E.70100 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian
1622   2001000710928 E.71092 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : handel, czynniki produkcji, globalizacja / Mińska-Struzik, Ewa
1623   2001000712472 E.71247 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane zagadnienia /
1624   2001000701025 E.70102 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
1625   2001000701018 E.70101 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam
1626   2001000743582 E.74358 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
1627   2001000792061 E.79206 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
1628   2001000786626 E.78662 Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI wieku : poszukiwanie równowagi / Skawińska, Eulalia
1629   2001000750016 E.75001 Międzyrządowe organizacje międzynarodowe : finansowanie działalności - przykład ONZ i MFW / Proczek, Magdalena
1630   2001000736140 E.73614 Niepewność i niestabilność gospodarcza : gwałtowny wzrost i co dalej? / Szymański, Władysław
1631   2001000783724 E.78372 Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki : wyzwania i problemy w wybranych obszarach /
1632   2001000709205 E.70920 Polska w Unii Europejskiej : dynamika konwergencji ekonomicznej /
1633   2001000761555 E.76155 Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : wyniki wybranych badań /
1634   2001000747221 E.74722 Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw / Jarosiński, Mirosław.
1635   2001000708482 E.70848 Regiony w procesie integracji europejskiej / Tomaszewski, Krzysztof.
1636   2001000747276 E.74727 Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa / Małys, Łukasz.
1637   2001000701803 E.70180 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika /
1638   2001000761289 E.76128 Stosunki międzynarodowe : teoria i praktyka /
1639   2001000710775 E.71077 Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw / Gorynia, Marian
1640   2001000739288 E.73928 Systemy gospodarcze : analiza porównawcza : praca zbiorowa /
1641   2001000711567 E.71156 Teorie stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyzacja / Czaputowicz, Jacek
1642   2001000738168 E.73816 Wokół teorii stosunków międzynarodowych /
1643   2001000739356 E.73935 Współczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania : praca zbiorowa /
1644   2001000802401 E.80240 Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań : aktorzy, rynki, współzależności, zagrożenia /
1645   2001000746576 E.74657 Współpraca gospodarcza w regionie Azji - stan obecny i perspektywy rozwoju /
1646   2001000757169 E.75716 Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Świerkocki, Janusz.
1647   2001000782529 E.78252 Zarys nauki o stosunkach międzynarodowych / Wiatr, Jerzy Józef
1648   2001000700776 E.70077 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard
1649   2001000711352 E.71135 Zarządzanie międzynarodowe / Rozkwitalska, Małgorzata.
1650   2001000789344 E.78934 Zjawiska i procesy w globalnej gospodarce /
 
Geografia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1651   2001000732869 E.73286 Geografia ekonomiczna : współczesne zjawiska i procesy / Budner, Waldemar
1652   2001000777013 E.77701 Geografia ekonomiczna : międzynarodowe struktury produkcji i wymiany / Wróbel, Anna
1653   2001000761920 E.76192 Geografia ekonomiczna /
1654   2001000705238 E.70523 Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej /
1655   2001000733040 E.73304 Geografia regionalna Polski / Kondracki, Jerzy
1656   2001000718085 E.71808 Geografia regionalna świata : wielkie regiony /
1657   2001000787258 E.78725 Geografia społeczna Polski / Węcławowicz, Grzegorz.
1658   2001000733231 E.73323 Geografia społeczno-gospodarcza Polski /
1659   2001000797349 E.79734 Geografia świata : regiony /
1660   2001000788187 E.78818 Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata /
1661   2001000783045 E.78304 Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej /
 
Transformacja gospodarki
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1662   2001000736225 E.73622 Determinanty i procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych : dwie dekady prywatyzacji / Sobolewski, Henryk.
1663   2001000740970 E.74097 Ewolucyjna gospodarka przestrzenna / Domański, Ryszard
1664   2001000749348 E.74934 Falowanie aktywności gospodarczej : przypadek polski / Beksiak, Janusz
1665   2001000737352 E.73735 Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Woźniak, Michał Gabriel
1666   2001000746613 E.74661 Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu - aspekty makro-, mezo-, i mikroekonomiczne /
1667   2001000749539 E.74953 Od restrukturyzacji do modernizacji : opóźniona transformacja polskich przedsiębiorstw energetycznych w latach 1990-2009 / Kurtyka, Michał.
1668   2001000764877 E.76487 Od transformacji do integracji : rzecz o ciągłości PRL i III RP / Kołodziej, Tadeusz
1669   2001000746590 E.74659 Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania / Miszewski, Maciej.
1670   2001000783434 E.78343 Polski przełom ustrojowy 1989-2004 [!] : ekonomia epoki transformacji / Wilczyński, Wacław
1671   2001000754670 E.75467 Procesy modernizacyjne rolnictwa / Zieliński, Kazimierz
1672   2001000722082 E.72208 Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej : wybrane aspekty : praca zbiorowa /
1673   2001000751044 E.75104 Rozwój i postęp techniczny na tle ogólnych prawidłowości gospodarczych i cywilizacyjnych : wybrane problemy / Banach, Benedykt.
1674   2001000802241 E.80224 Różne oblicza transformacji w Polsce i na świecie : aspekty społeczne, gospodarcze i polityczne /
1675   2001000791460 E.79146 Systemy gospodarcze i ich rozwój a nierówności dochodowe w wybranych państwach postsocjalistycznych / Sowa, Bożena.
1676   2001000701728 E.70172 Transformacja gospodarcza w Polsce / Bałtowski, Maciej
1677   2001000765058 E.76505 Transformacja i rozwój : teoria i polityka gospodarcza / Gomułka, Stanisław
1678   2001000742974 E.74297 Transformacja postkomunistyczna : studium przypadku zmian instytucjonalnych / Winiecki, Jan
1679   2001000802197 E.80219 Trzydzieści lat transformacji /
1680   2001000747740 E.74774 Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji : podejście taksonomiczne / Lis, Christian.
1681   2001000731800 E.73180 Wielka transformacja : polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów / Polanyi, Karl
1682   2001000740451 E.74045 Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki /
1683   2001000755189 E.75518 Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013 / Bałtowski, Maciej
1684   2001000741717 E.74171 Zmiany w polskich przedsiębiorstwach : własność, restrukturyzacja, efektywność /
1685   2001000717378 E.71737 Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po roku 1990 : próba określenia intensywności i efektywności / Grzelak, Aleksander.
 
Gospodarka światowa
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1686   2001000783779 E.78377 Akumulacja rezerw dewizowych we współczesnej gospodarce światowej / Skopiec, Dominik A.
1687   2001000741984 E.74198 Amerykański model rozwoju gospodarczego : istota, efektywność i możliwość zastosowania /
1688   2001000801725 E.80172 Analiza uwarunkowań gospodarczych i społecznych funkcjonowania rosyjskich okręgów federalnych : podręcznik akademicki / Duraj, Agnieszka Natasza.
1689   2001000786466 E.78646 Atrybuty mocarstwowości Stanów Zjednoczonych /
1690   2001000721337 E.72133 Bogactwo i nędza narodów : studia o gospodarce światowej u progu XXI wieku / Albinowski, Stanisław
1691   2001000801749 E.80174 Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej : krytyczna analiza / Lisiakiewicz, Rafał.
1692   2001000752539 E.75253 Charakter ożywienia po kryzysie /
1693   2001000754656 E.75465 Chiny a świat : współczesny chiński model ekonomiczny / Chołaj, Henryk
1694   2001000746477 E.74647 Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego i inne krytyczne eseje o finansach i ekonomii finansowej / Toporowski, Jan
1695   2001000708253 E.70825 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 1 / Krugman, Paul Robin
1696   2001000708246 E.70824 Ekonomia międzynarodowa : teoria i polityka. 2 / Krugman, Paul Robin
1697   2001000752966 E.75296 Gospodarka : nowe perspektywy po kryzysie /
1698   2001000798544 E.79854 Gospodarka światowa w obliczu zmiany : konteksty, strategie, perspektywy /
1699   2001000720118 E.72011 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków /
1700   2001000752164 E.75216 Gospodarka światowa w XXI wieku - mechanizmy i sprzężenia : praca zbiorowa /
1701   2001000746842 E.74684 Gospodarka w służbie idei : rzecz o modelu szwedzkim / Czech, Sławomir
1702   2001000802173 E.80217 Gospodarka wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2019 w świetle danych statystycznych / Dobrowolski, Krzysztof
1703   2001000801329 E.80132 Gospodarka XXI wieku : wyzwania sektorowe /
1704   2001000787333 E.78733 Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki /
1705   2001000798681 E.79868 Inkluzywna gospodarka światowa : szanse i wyzwania / Pawlas, Iwona.
1706   2001000736980 E.73698 Instytucje i wzrost gospodarki Japonii / Ząbkowicz, Anna.
1707   2001000721795 E.72179 Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw międzynarodowych / Stępień, Beata.
1708   2001000735662 E.73566 Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych : praca zbiorowa /
1709   2001000800230 E.80023 Islandia : wybrane współczesne wyzwania gospodarcze / Szymanik, Ewa.
1710   2001000792436 E.79243 Kapitalizm współczesnych Niemiec / Małachowski, Witold.
1711   2001000722662 E.72266 Kompendium wiedzy o konkurencyjności /
1712   2001000747467 E.74746 Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji : wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne /
1713   2001000735624 E.73562 Koopetycja w klastrach kreatywnych : przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej / Jankowska, Barbara
1714   2001000795413 E.79541 Kraje rozwijające się zachodniej hemisfery - udział Ameryki Łacińskiej w przemianach gospodarki światowej /
1715   2001000787814 E.78781 Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej / Gruszczyński, Marcin
1716   2001000753451 E.75345 Ład gospodarczy a współczesna ekonomia /
1717   2001000799473 E.79947 Między spekulacjami a prawdą : jakie wnioski możemy wyciągnąć z okresu 40 lat chińskich reform oraz polityki otwierania się? / Cai, Fang
1718   2001000751181 E.75118 Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy / Falkowski, Krzysztof
1719   2001000784936 E.78493 Międzynarodowy outsourcing usług IT : pozycja Polski na światowym rynku outsourcingu usług / Davy, Anna.
1720   2001000751433 E.75143 Międzyregionalne porozumienia handlowe : transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla "wolnego" handlu ? / Michalski, Bartosz.
1721   2001000783083 E.78308 Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej / Jasiński, Leszek Jerzy
1722   2001000748655 E.74865 Polityka i reformy Park Chung Hee jako źródło gospodarczego skoku Korei Południowej / Kightley, Marta.
1723   2001000750115 E.75011 Polityka rozwojowa : rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie /
1724   2001000792160 E.79216 Polska w handlu światowym / Czarny, Elżbieta
1725   2001000795444 E.79544 Pomiędzy polityką a ideologią - globalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej / Sporek, Tadeusz
1726   2001000790593 E.79059 Potencjał i rozwój : organizacja społeczeństwa i technika a stan gospodarki / Jasiński, Leszek Jerzy
1727   2001000734573 E.73457 Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej - diagnoza i perspektywy : praca zbiorowa /
1728   2001000798384 E.79838 Procesy i przemiany we współczesnej gospodarce światowej : kompendium wiedzy wraz z ćwiczeniami / Steinerowska-Streb, Izabella.
1729   2001000747320 E.74732 Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej / Czarny, Elżbieta
1730   2001000753642 E.75364 Ropa naftowa a wzrost gospodarczy : teoria i praktyka / Potocki, Wojciech
1731   2001000789320 E.78932 Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu /
1732   2001000778591 E.77859 Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej /
1733   2001000793419 E.79341 Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowej /
1734   2001000724284 E.72428 Szoki technologiczne w gospodarce światowej /
1735   2001000735945 E.73594 Światowy handel rybami i produktami rybnymi : teoretyczne przesłanki i realne uwarunkowania rozwoju w świetle teorii handlu międzynarodowego / Knap, Renata.
1736   2001000747924 E.74792 Trendy rozwojowe w gospodarce światowej /
1737   2001000739028 E.73902 Udział wybranych krajów Unii Europejskiej w procesach rozwoju gospodarki światowej : praca zbiorowa /
1738   2001000799527 E.79952 Wielka depresja 2.0 : bankructwo Ameryki nadchodzi / Schiff, Peter D.
1739   2001000739547 E.73954 Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki /
1740   2001000738151 E.73815 Współczesna gospodarka światowa : przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne / Zielińska-Głębocka, Anna
1741   2001000735815 E.73581 Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności : praca zbiorowa. T. 1 /
1742   2001000735822 E.73582 Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności : praca zbiorowa. T. 2 /
1743   2001000725106 E.72510 Współczesny kryzys gospodarczy : przyczyny - przebieg - skutki /
1744   2001000802524 E.80252 Współpraca i integracja gospodarcza Azji Wschodniej : studium teoretyczno-empiryczne / Nawrot, Katarzyna.
1745   2001000799565 E.79956 Wybrane problemy globalne w gospodarce światowej w drugiej dekadzie XXI wieku / Czech, Anna
1746   2001000737895 E.73789 Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych / Nowak, Dariusz
1747   2001000754441 E.75444 Zjawiska i procesy w gospodarce światowej i jej podsystemach /
1748   2001000741885 E.74188 Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku : implikacje dla Polski /
 
Handel wewnętrzny
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1749   2001000709113 E.70911 Czas na e-biznes : jak myślisz, ile można zarobić na stronie www? / Majewski, Piotr.
1750   2001000801343 E.80134 Handel wewnątrzgałęziowy : istota, uwarunkowania, trendy / Wyrzykowska-Antkiewicz, Monika.
1751   2001000730582 E.73058 Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych / Ciechomski, Wiesław.
1752   2001000721344 E.72134 Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie / Dittmann, Paweł
1753   2001000799480 E.79948 Mistrz sprzedaży w czasach kryzysu / Bednarski, Arkadiusz.
1754   2001000716111 E.71611 Modele wzrostu przedsiębiorstw handlu detalicznego / Borusiak, Barbara.
1755   2001000791095 E.79109 Relacyjne uwarunkowania kreowania marek należących do detalistów / Spyra, Zbigniew.
1756   2001000764884 E.76488 Trzy dekady handlu : kształtowanie się polskiego rynku na przykładzie sieci Żabka / Cyrson, Edward Franciszek.
 
Ekonomika i organizacja handlu
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1757   2001000736010 E.73601 Funkcjonowanie sektora handlu w łańcuchach dostaw / Szczepankiewicz, Władysław.
1758   2001000744091 E.74409 Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10) : doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Molendowski, Edward.
1759   2001000705290 E.70529 Mapa sprzedawcy czyli Techniki sprzedaży w sklepie / Gałązka, Jacek
1760   2001000735891 E.73589 Obsługa klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego : praca zbiorowa /
1761   2001000796915 E.79691 Organizacja sprzedaży : kwalifikacja HAN.01. prowadzenie sprzedaży : podręcznik / Strzyżewska, Elżbieta.
1762   2001000789207 E.78920 Po prostu sprzedawać lepiej : retoryka w sprzedaży : trening intensywny / Ruhleder, Rolf H.
1763   2001000749553 E.74955 Przedsiębiorstwo handlowe : ekonomika, zarządzanie, procesy / Sławińska, Maria.
1764   2001000747610 E.74761 Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy /
 
Konsumpcja
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1765   2001000787517 E.78751 E-konsumenci jutra : pokolenie Z i technologie mobilne / Grabiwoda, Barbara.
1766   2001000749157 E.74915 E-konsument w Europie : komparatywna analiza zachowań / Jaciow, Magdalena.
1767   2001000802289 E.80228 E-konsumpcja na miarę : technologie cyfrowe w zarządzaniu ryzykiem konsumenta / Turek, Jolanta
1768   2001000796137 E.79613 Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania konsumpcji kultury wysokiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Florczak, Wioletta Małgorzata.
1769   2001000767144 E.76714 Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym / Maliszewska-Nienartowicz, Justyna
1770   2001000764488 E.76448 Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek : praca, zasoby, konsumpcja / Witek, Jolanta
1771   2001000788194 E.78819 Gospodarstwo domowe : ekonomika, finanse, konsumpcja / Bywalec, Czesław.
1772   2001000739790 E.73979 Instrumenty ochrony konsumenta /
1773   2001000759064 E.75906 Internet jako źródło informacji w decyzjach nabywczych konsumenta / Kos-Łabędowicz, Joanna.
1774   2001000796731 E.79673 Inwestycyjny wymiar konsumpcji : istota, formy, znaczenie /
1775   2001000790005 E.79000 Jakość życia, konsumpcja : monografia dedykowana profesor Teresie Słaby /
1776   2001000799718 E.79971 Kapitał klienta w środowisku wirtualnym / Caputa, Wiesława.
1777   2001000733682 E.73368 Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej / Małysa-Kaleta, Agata.
1778   2001000793884 E.79388 Kod kulturowy : jak zrozumieć preferencje współczesnego konsumenta, motywacje wyborców czy zachowania tłumu / Rapaille, Clotaire
1779   2001000759941 E.75994 Kompetencje konsumentów : innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja / Dąbrowska, Anna
1780   2001000791989 E.79198 Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych / Olejniczak, Tomasz
1781   2001000742462 E.74246 Konsument i jego zachowania na rynku europejskim /
1782   2001000748358 E.74835 Konsument w globalnej gospodarce : trzy perspektywy / Mróz, Bogdan.
1783   2001000786558 E.78655 Konsument wobec wyzwań zrównoważonej konsumpcji : zrównoważone zachowania konsumenckie i ich determinanty / Zrałek, Jolanta.
1784   2001000702091 E.70209 Konsumpcja : eseje statystyczne / Słaby, Teresa.
1785   2001000721382 E.72138 Konsumpcja : warunki, zróżnicowania, strategie / Sikorska, Joanna
1786   2001000738052 E.73805 Konsumpcja : determinanty, teorie, modele / Zalega, Tomasz.
1787   2001000717651 E.71765 Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju / Kiełczewski, Dariusz
1788   2001000730278 E.73027 Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny / Bywalec, Czesław.
1789   2001000776924 E.77692 Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce / Kuśmierczyk, Krystyna.
1790   2001000796755 E.79675 Konsumpcja w Polsce : uwarunkowania, zmiany i współczesne trendy / Lipowski, Marcin.
1791   2001000786480 E.78648 Kryteria oceny znakowania opakowań jednostkowych suplementów diety / Kabaja, Bartłomiej.
1792   2001000720361 E.72036 Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach : praca zbiorowa /
1793   2001000747153 E.74715 Niedobory konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych /
1794   2001000763030 E.76303 Nierówności w sferze konsumpcji gospodarstw domowych w okresie przemian w Polsce / Wiścicka, Małgorzata.
1795   2001000743292 E.74329 Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych / Smyczek, Sławomir.
1796   2001000763146 E.76314 Ochrona i edukacja konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych / Knehans-Olejnik, Anna.
1797   2001000767236 E.76723 Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej / Dąbrowska, Anna
1798   2001000801954 E.80195 Ochrona konsumencka przedsiębiorców /
1799   2001000756025 E.75602 Optymalizacja obsługi klienta : jak zredukować wysiłek klienta i wygrać bitwę o lojalność / Dixon, Matthew
1800   2001000779697 E.77969 Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku / Smyczek, Sławomir.
1801   2001000767243 E.76724 Podstawy ochrony prawnej konsumenta : przepisy i przykłady / Pigłowski, Marcin.
1802   2001000777839 E.77783 Postawy konsumentów wobec marek pochodzenia polskiego i zagranicznego / Baran, Radosław.
1803   2001000739066 E.73906 Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów / Maciejewski, Grzegorz
1804   2001000729333 E.72933 Satysfakcja klienta : strategia - pomiar - zarządzanie : koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji / Nieżurawski, Lech.
1805   2001000799640 E.79964 Tworzenie doświadczeń klientów / Urbański, Artur.
1806   2001000758609 E.75860 Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informatycznych zarządzania /
1807   2001000744015 E.74401 W supermarkecie szczęścia : o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia /
1808   2001000790418 E.79041 Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym / Łaszkiewicz, Anna
1809   2001000777693 E.77769 Wzorce konsumpcji według typów wiejskich gospodarstw domowych w latach 2004-2014 / Piekut, Marlena.
1810   2001000702909 E.70290 Zachowania konsumentów : determinanty oraz metody poznania i kształtowania / Światowy, Grażyna.
1811   2001000777556 E.77755 Zachowania konsumentów : globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe / Awdziej, Marcin.
1812   2001000798575 E.79857 Zachowania konsumentów : wybrane problemy /
1813   2001000732098 E.73209 Zachowania konsumentów / East, Robert
1814   2001000737987 E.73798 Zachowania konsumpcyjne ludzi w wieku starszym / Świtała, Marcin.
1815   2001000749775 E.74977 Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych : postawy, determinanty, model / Białowąs, Sylwester.
1816   2001000743261 E.74326 Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa /
1817   2001000799992 E.79999 Zmiany zachowań konsumentów : przyczyny, kierunki, zakres /
1818   2001000800308 E.80030 Zrównoważona konsumpcja w polskich gospodarstwach domowych - postawy, zachowania, determinanty /
 
Rynek
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1819   2001000772247 E.77224 Anatomia rynku / Kowalska-Napora, Ewa
1820   2001000783229 E.78322 Badania rynkowe w praktyce / Hague, Paul N.
1821   2001000784806 E.78480 Determinanty wzrostu skuteczności komunikacji rynkowej / Czarniewski, Sławomir.
1822   2001000751778 E.75177 Ekonomiczne i organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce / Lewicki, Wojciech.
1823   2001000784417 E.78441 Ekwiwalencja w międzynarodowych badaniach rynku / Jaciow, Magdalena.
1824   2001000724338 E.72433 Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw / Łupicka, Anna.
1825   2001000781027 E.78102 Gospodarka rynkowa : podstawowe kategorie analizy i mechanizmy funkcjonowania / Malinowski, Dariusz.
1826   2001000787616 E.78761 Gromadzenie i analiza danych rynkowych w praktyce / Makowski, Michał.
1827   2001000777150 E.77715 Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw /
1828   2001000798889 E.79888 Instytucje gospodarki rynkowej / Matuszewski, Maciej
1829   2001000750269 E.75026 Konkurencja i przedsiębiorczość / Kirzner, Israel M.
1830   2001000717361 E.71736 Konkurencja lub kooperacja : studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków / Kalinowski, Sławomir
1831   2001000734924 E.73492 Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku / Bombol, Małgorzata.
1832   2001000710959 E.71095 Konsument, gospodarstwo domowe, rynek /
1833   2001000783571 E.78357 Kształtowanie relacji w biznesie i administracji - dobre praktyki /
1834   2001000759798 E.75979 Logistyczne determinanty kształtowania struktur rynku / Jezierski, Andrzej
1835   2001000717910 E.71791 Ocena efektywności społecznej wybranych rynków skoncentrowanych / Bernat, Tomasz.
1836   2001000779017 E.77901 Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie : kontrowersje wokół anomalii rynkowych / Czapiewski, Leszek.
1837   2001000751136 E.75113 Publiczny rynek kapitału wysokiego ryzyka / Zawadka, Dariusz.
1838   2001000734399 E.73439 Reakcje rynku na kryzys finansowy /
1839   2001000740666 E.74066 Relacje na rynku business-to-business : rozwój, wartość, komunikacja /
1840   2001000758821 E.75882 Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce / Maziarz, Wiesław M.
1841   2001000746804 E.74680 Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju / Wolny, Robert
1842   2001000800025 E.80002 Rynek usług kurierskich w Polsce / Janowski, Marcin
1843   2001000753567 E.75356 Rynek, prywatyzacja, interes publiczny : wyzwania urynkowienia usług publicznych / Sześciło, Dawid
1844   2001000686650 E.68665 Segmentacja rynku : przebieg procesu i wykorzystanie wyników / McDonald, Malcolm.
1845   2001000733743 E.73374 Strategie marketingowe na wybranych rynkach : aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania w organizacjach non profit : praca zbiorowa /
1846   2001000763573 E.76357 Targi w gospodarce rynkowej /
1847   2001000786725 E.78672 Towarowy rynek terminowy w rolnictwie : determinanty tworzenia i rozwoju w Polsce / Jerzak, Michał Andrzej.
1848   2001000791781 E.79178 Wartość luksusu : perspektywa konsumentów i przedsiębiorstw / Stępień, Beata.
1849   2001000736027 E.73602 Zachowania konsumentów na rynku / Rudnicki, Leszek
 
Negocjacje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1850   2001000711666 E.71166 Ekonomiczne podstawy negocjacji : pomiędzy prawem a moralnością /
1851   2001000790630 E.79063 Finansowanie dla startupów : jak negocjować z inwestorem : przewodnik praktyka / Migaszewski, Franciszek.
1852   2001000796151 E.79615 Jak wygrać każde negocjacje : nie podnosząc głosu, nie tracąc zimnej krwi i nie wybuchając gniewem / Mayer, Robert
1853   2001000800155 E.80015 Key account management : przygotowanie do negocjacji / Kałucki, Krzysztof.
1854   2001000800360 E.80036 Korzystna transakcja : strategie i taktyki skutecznego negocjatora / Blount, Jeb.
1855   2001000724611 E.72461 Mediacja /
1856   2001000708574 E.70857 Negocjacje : Harwardzki Projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach / Bercoff, Maurice A.
1857   2001000724598 E.72459 Negocjacje : co dobry negocjator wie, robi i mówi / Peeling, Nic.
1858   2001000767342 E.76734 Negocjacje : jednostka, organizacja, kultura / Winch, Anna.
1859   2001000796403 E.79640 Negocjacje : sprawdzone strategie / Horzyk, Adrian
1860   2001000753826 E.75382 Negocjacje / Stelmach, Jerzy
1861   2001000774739 E.77473 Negocjacje / Cenker, Ewa Małgorzata.
1862   2001000792894 E.79289 Negocjacje / Stelmach, Jerzy
1863   2001000787470 E.78747 Negocjacje i komunikacja : wybrane aspekty / Chrąchol-Barczyk, Urszula.
1864   2001000710638 E.71063 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
1865   2001000729517 E.72951 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
1866   2001000756117 E.75611 Negocjacje i mediacje / Bargiel-Matusiewicz, Kamila.
1867   2001000724581 E.72458 Negocjacje międzynarodowe / Kendik, Magdalena.
1868   2001000741083 E.74108 Negocjacje w interesach : jak negocjują organizacje / Rządca, Robert Artur.
1869   2001000778959 E.77895 Negocjacyjne zoo : strategie i techniki negocjacji w pigułce / Załuski, Grzegorz.
1870   2001000722495 E.72249 Negocjowanie i zawieranie umów handlowych : uwarunkowania, ryzyka, pułapki, zabezpieczenia / Budzyński, Wojciech.
1871   2001000668953 E.66895 Negocjowanie. MASTENBROEK WILLEM
1872   2001000756162 E.75616 O negocjacjach i negocjatorach : poradnik praktyka / Niemczyk, Andrzej.
1873   2001000800582 E.80058 Psychologia negocjacji : między nauką a praktyką zarządzania / Kowalczyk, Elżbieta
1874   2001000785711 E.78571 Retoryka negocjacji : scenariusze /
1875   2001000796977 E.79697 Rozwój i doskonalenie umięjetności negocjacyjnych / Biesaga-Słomczewska, Elżbieta Jadwiga.
1876   2001000793938 E.79393 Różnice kulturowe w biznesie / Zenderowski, Radosław
1877   2001000706020 E.70602 Sztuka komunikowania się, negocjacji i rozwiązywania konfliktów / Bieniok, Henryk
1878   2001000710805 E.71080 Techniki i triki negocjacyjne czyli Jak negocjują profesjonaliści / Myśliwiec, Grzegorz.
1879   2001000753673 E.75367 Techniki negocjacji : jak odnieść sukces w negocjacjach / Lundén, Björn
1880   2001000710935 E.71093 Techniki negocjacji / Krzyminiewska, Grażyna.
1881   2001000724406 E.72440 Techniki negocjacji / Krzyminiewska, Grażyna.
1882   2001000735631 E.73563 Techniki negocjacji / Krzyminiewska, Grażyna.
1883   2001000799053 E.79905 Techniki negocjacji i wywierania wpływu / Chmielecki, Michał.
1884   2001000787401 E.78740 Techniki negocjacyjne / Kałucki, Krzysztof.
1885   2001000787319 E.78731 Zasady negocjacji / Lewicki, Roy J.
1886   2001000701506 E.70150 Złote zasady negocjacji / Bureš, Ivan.
 
Handel zagraniczny
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1887   2001000709151 E.70915 Badania marketingowe rynków zagranicznych / Schroeder, Jerzy.
1888   2001000792399 E.79239 Ceny w handlu zagranicznym Polski : aspekty makro- i mikroekonomiczne /
1889   2001000736751 E.73675 Ekonomia międzynarodowa : zbiór zadań i pytań do samodzielnego studiowania / Kulpaka, Paweł.
1890   2001000705726 E.70572 Fair trade : szansa dla wszystkich / Stiglitz, Joseph E.
1891   2001000794447 E.79444 Globalne zarządzanie gospodarcze : wyzwania dla światowego systemu handlu /
1892   2001000659142 E.65914 Handel i finanse międzynarodowe / Caves, Richard E.
1893   2001000792108 E.79210 Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej /
1894   2001000791163 E.79116 Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną : analiza porównawcza / Folfas, Paweł.
1895   2001000704491 E.70449 Handel zagraniczny : wybrane problemy /
1896   2001000705245 E.70524 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków : praca zbiorowa /
1897   2001000740567 E.74056 Handel zagraniczny : organizacja i technika /
1898   2001000758180 E.75818 Handel zagraniczny : studia przypadków / Boruczkowska, Agata.
1899   2001000776948 E.77694 Handel zagraniczny : organizacja i technika / Adamczuk, Franciszek.
1900   2001000792054 E.79205 Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków /
1901   2001000772094 E.77209 Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej /
1902   2001000703197 E.70319 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego : barter, buy-back, offset / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
1903   2001000791248 E.79124 Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych /
1904   2001000725526 E.72552 Podstawy handlu zagranicznego /
1905   2001000718313 E.71831 Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą / Kuś, Artur.
1906   2001000743902 E.74390 Regionalizm handlowy w XXI wieku : przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna / Śledziewska-Kołodziejska, Katarzyna.
1907   2001000697571 E.69757 Strategiczna polityka handlu międzynarodowego / RYNARZEWSKI, TOMASZ
1908   2001000701766 E.70176 Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych / Sowa, Krzysztof.
1909   2001000751174 E.75117 Światowy system handlu : nowe wyzwania i próby reform / Dugiel, Wanda.
1910   2001000753536 E.75353 Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego /
1911   2001000708314 E.70831 Usługi w handlu międzynarodowym / Kuźnar, Andżelika.
1912   2001000791446 E.79144 Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii Europejskiej / Ambroziak, Łukasz.
1913   2001000744114 E.74411 Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny /
1914   2001000789290 E.78929 Wskaźnik penetracji importowej polskiego rynku w świetle koncepcji mierzenia handlu zagranicznego wartością dodaną / Fronczek, Małgorzata
 
Informatyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1915   2001000742455 E.74245 Administracja sieci TCP/IP : dla każdego / Komar, Brian.
1916   2001000741953 E.74195 Adobe Flash CS3 Professional : oficjalny podręcznik /
1917   2001000796786 E.79678 AI dla ludzi i firmy : potencjał sztucznej inteligencji w biznesie / Castrounis, Alex.
1918   2001000739363 E.73936 Algebra liniowa z komputerem /
1919   2001000781133 E.78113 Algorytmika w analizach gospodarczych i społecznych / Korczak, Karol.
1920   2001000779727 E.77972 Algorytmy : ilustrowany przewodnik / Bhargava, Aditya Y.
1921   2001000722860 E.72286 Analiza danych w Microsoft Excel / Stecyk, Adam.
1922   2001000741977 E.74197 Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel: vademecum Walkenbacha / Alexander, Michael
1923   2001000796083 E.79608 Analiza marketingowa : praktyczne techniki z wykorzystaniem analizy danych i narzędzi Excela / Winston, Wayne L.
1924   2001000742660 E.74266 Animacja komputerowa : algorytmy i techniki / Parent, Rick.
1925   2001000797691 E.79769 Badania jako podstawa projektowania user experience / Mościchowska, Iga.
1926   2001000766390 E.76639 Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa /
1927   2001000794294 E.79429 BIM w praktyce : standardy, wdrożenie, case study / Kasznia, Dariusz.
1928   2001000788071 E.78807 Biznes cyfrowy : technologie, modele, regulacje /
1929   2001000743612 E.74361 Biznes w Internecie : praktyczny poradnik o marketingu, sprzedaży, public relations on-line i promocji w mediach społecznościowych / Bonek, Tomasz.
1930   2001000784240 E.78424 Biznes w świecie mobile : jak zaprojektować, wykonać i wypromować aplikację mobilną / Żółkiewska, Sylwia.
1931   2001000796434 E.79643 Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych / Shetty, Sachin S.
1932   2001000788439 E.78843 C++ : ćwiczenia praktyczne / Stasiewicz, Andrzej.
1933   2001000794423 E.79442 Cyberbezpieczeństwo /
1934   2001000801299 E.80129 Cyberbroń - broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów / Sanger, David E.
1935   2001000795574 E.79557 Cyfrowa komunikacja organizacji /
1936   2001000787067 E.78706 Cyfrowi ludzie : nasza czwarta rewolucja / Skinner, Chris.
1937   2001000799459 E.79945 Cyfryzacja w zarządzaniu /
1938   2001000791637 E.79163 Deep learning : głęboka rewolucja : kiedy sztuczna inteligencja spotyka się z ludzką / Sejnowski, Terrence J.
1939   2001000791842 E.79184 Digital learning : od e-learningu do dzielenia się wiedzą / Machalska, Marta.
1940   2001000801855 E.80185 Działania naruszające prawa do domen internetowych / Krasuski, Andrzej.
1941   2001000778966 E.77896 E-commerce : strategia - zarządzanie - finanse / Skorupska, Justyna.
1942   2001000773596 E.77359 E-government : systemy informacji publicznej / Luterek, Mariusz.
1943   2001000740826 E.74082 e-Marketing przedsiębiorstwa w społeczności wirtualnej / Świerczyńska-Kaczor, Urszula.
1944   2001000779277 E.77927 Electronic commerce : gospodarka XXI wieku /
1945   2001000784660 E.78466 Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych / Jastrzębska, Karolina.
1946   2001000775194 E.77519 Elementy algebry liniowej dla informatyków i ekonometryków : przykłady i zadania / Gluzicka, Agata.
1947   2001000745067 E.74506 Elementy wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem pakietu SAS w przykładach / Gamrot, Wojciech.
1948   2001000750986 E.75098 Ewolucyjny system analizy danych w warunkach adaptacyjnego środowiska zastosowań informatyki / Wojarnik, Grzegorz.
1949   2001000776856 E.77685 Excel 2007 PL / Price, Michael.
1950   2001000781911 E.78191 Excel dla menedżera : studia przypadków prezentujące wybrane problemy z firm i instytucji rozwiązane na podstawie rzeczywistych danych / Cypryjański, Jacek.
1951   2001000742936 E.74293 Excel w biurze i nie tylko / Flanczewski, Sergiusz.
1952   2001000726950 E.72695 Firmowa strona www : idee, strategia, realizacja / Frankowski, Paweł
1953   2001000738731 E.73873 Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej / Żukowska, Joanna.
1954   2001000787487 E.78748 Funkcjonowanie e-biznesu / Misztal, Anna
1955   2001000742097 E.74209 Hello, Android : programowanie na platformę Google dla urządzeń mobilnych / Burnette, Ed.
1956   2001000737918 E.73791 Indeksowanie treści : porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych / Malak, Piotr.
1957   2001000757015 E.75701 Informatyka dla biznesu /
1958   2001000760800 E.76080 Informatyka dla potrzeb logistyka(i) / Szymonik, Andrzej.
1959   2001000742844 E.74284 Informatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki /
1960   2001000794454 E.79445 Informatyka ekonomiczna : teoria i zastosowania /
1961   2001000755912 E.75591 Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich / Orłowski, Cezary.
1962   2001000766598 E.76659 Informatyka prawa : zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego / Janowski, Jacek.
1963   2001000736997 E.73699 Informatyka w publicznych służbach zatrudnienia : wdrożenie SyriuszStd /
1964   2001000802432 E.80243 Informatyzacja administracji publicznej : skuteczność regulacji / Ganczar, Małgorzata.
1965   2001000744169 E.74416 Innowacyjna bankowość internetowa : bank Web 2.0 / Ślązak, Emil.
1966   2001000797790 E.79779 Integracja źródeł wiedzy w informatycznym systemie wspomagania decyzji : podstawy metodyczne i projektowe / Becker, Jarosław.
1967   2001000792771 E.79277 Inteligencja sztuczna, rewolucja prawdziwa : Chiny, USA i przyszłość świata / Lee, Kai-Fu.
1968   2001000782635 E.78263 Internet of things : nowy paradygmat rynku /
1969   2001000776689 E.77668 Internet rzeczy : budowa sieci z wykorzystaniem technologii webowych i Raspberry Pi / Guinard, Dominique
1970   2001000794461 E.79446 Internet rzeczy / Sikorski, Marcin.
1971   2001000746293 E.74629 Internet w zarządzaniu wartością klienta / Doligalski, Tymoteusz.
1972   2001000786718 E.78671 Inżynieria oprogramowania : wybrane problemy /
1973   2001000729074 E.72907 Inżynieria oprogramowania / Sacha, Krzysztof.
1974   2001000758890 E.75889 Inżynieria wymagań w praktyce / Chrabski, Bartosz.
1975   2001000761951 E.76195 Jak zarabiać w internecie : praktyczny poradnik biznesowy o tym, jak stworzyć popularną stronę internetową i przekuć to na realne pieniądze / Bonek, Tomasz.
1976   2001000742264 E.74226 Java : przygotowanie do programowania na platformę Android / Friesen, Geoff.
1977   2001000788491 E.78849 Java : ćwiczenia zaawansowane / Lis, Marcin
1978   2001000788422 E.78842 Joomla! : profesjonalne tworzenie stron WWW / Rahmel, Dan.
1979   2001000794225 E.79422 Klasyczne problemy informatyki w Pythonie / Kopec, David.
1980   2001000741892 E.74189 Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza - stan faktyczny - kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Jasiewicz, Justyna.
1981   2001000779307 E.77930 Komputerowo zintegrowane zarządzanie : zbiór prac. T. 1 /
1982   2001000779314 E.77931 Komputerowo zintegrowane zarządzanie : zbiór prac. T. 2 /
1983   2001000734696 E.73469 Komunikacja mobilna : nowe oblicza gospodarki, społeczeństwa i biznesu /
1984   2001000783458 E.78345 Marketing z Google : jak wejść na pierwszą pozycję : techniki pozycjonowania a spam / Kobis, Paweł.
1985   2001000728244 E.72824 Meandry e-learningu / Penkowska, Grażyna
1986   2001000795918 E.79591 Metody ilościowe w R : aplikacje ekonomiczne i finansowe / Kopczewska, Katarzyna.
1987   2001000794546 E.79454 Metody w badaniach naukowych : wybrane problemy i zastosowania / Parys, Tomasz.
1988   2001000793563 E.79356 Mistrz analizy danych : od danych do wiedzy / Foreman, John W.
1989   2001000779338 E.77933 Mobilne aspekty technologii informacyjnych /
1990   2001000785377 E.78537 Modele oceny użyteczności i akceptacji mobilnych systemów zarządzania wiedzą o zdrowiu / Sołtysik-Piorunkiewicz, Anna.
1991   2001000744992 E.74499 Modelowanie finansowe z użyciem arkusza kalkulacyjnego / Kaczmarzyk, Jan.
1992   2001000751716 E.75171 Modelowanie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem diagramów aktywności języka UML i sieci Petriego / Lasota, Agnieszka
1993   2001000785964 E.78596 Narzędzia Google dla e-commerce / Marzec, Krzysztof
1994   2001000765751 E.76575 Nauka o informacji w okresie zmian : informatologia i humanistyka cyfrowa : praca zbiorowa /
1995   2001000783403 E.78340 O biznesie w internecie : wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać /
1996   2001000788002 E.78800 Od pomysłu do przemysłu : projekty IT w praktyce / Koszlajda, Adam.
1997   2001000795000 E.79500 Od procesów do oprogramowania : badania i praktyka /
1998   2001000750139 E.75013 Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej / Szumniak-Samolej, Justyna.
1999   2001000742547 E.74254 PHP : 101 praktycznych skryptów / Lis, Marcin
2000   2001000778171 E.77817 Polska informatyka : informatyka w służbach specjalnych PRL : analiza kryminalistyczna / Bury, Jan
2001   2001000778188 E.77818 Polska informatyka : systemy i zastosowania /
2002   2001000778195 E.77819 Polska informatyka : wizje i trudne początki /
2003   2001000782895 E.78289 Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy /
2004   2001000793464 E.79346 Procesy modelowania danych i podejmowania decyzji w architekturze systemowej przedsiębiorstwa /
2005   2001000758999 E.75899 Profesjonalne kwalifikacje informatyczne / Gospodarek, Tadeusz.
2006   2001000775187 E.77518 Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Cz. 2, Prognozowanie z gretlem / Acedański, Jan.
2007   2001000795581 E.79558 Programowanie komputerów w zadaniach : język C# / Kempa, Anna.
2008   2001000779260 E.77926 Projektowanie i modelowanie przestrzenne za pomocą programu AutoCAD / Damra, Tarik.
2009   2001000794584 E.79458 Projektowanie i realizacja systemów informatycznych zarządzania : wybrane aspekty / Gomółka, Zdzisław.
2010   2001000742912 E.74291 Projektowanie serwisów WWW : standardy sieciowe / Zeldman, Jeffrey.
2011   2001000742837 E.74283 Projektowanie systemów CMS przy użyciu PHP i jQuery / Verens, Kae.
2012   2001000794577 E.79457 Projektowanie, rozwój i implementacja systemów czasu rzeczywistego /
2013   2001000752102 E.75210 RExcel w analizie danych : praca zbiorowa /
2014   2001000745036 E.74503 Rozwój metod i narzędzi dla potrzeb komputerowych systemów wspomagania kreatywności : praca zbiorowa /
2015   2001000741151 E.74115 Rynki finansowe w przestrzeni elektronicznej /
2016   2001000747344 E.74734 SAP : scenariusze księgowe : moduł SAP-FI / Wojsa, Marcin.
2017   2001000794485 E.79448 SAP : zrozumieć system ERP / Auksztol, Jerzy.
2018   2001000800131 E.80013 Scrum i nie tylko : teoria i praktyka w metodach Agile / Kaczor, Krystian.
2019   2001000742530 E.74253 Sieci komputerowe : ujęcie całościowe / Kurose, James F.
2020   2001000750061 E.75006 Sieci społecznościowe : wybrane zagadnienia ekonomiczno-społeczne / Polańska, Krystyna
2021   2001000744084 E.74408 Sklepy internetowe : jak złapać w sieci e-konsumentki i e-konsumentów / Feldy, Marzena.
2022   2001000737901 E.73790 Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa /
2023   2001000738892 E.73889 Stan realizacji i perspektywy rozwoju e-administracji w Polsce / Banasikowska, Janina Teresa.
2024   2001000739974 E.73997 Statistica : przewodnik.
2025   2001000764938 E.76493 Stwórz swoją własną stronę www : komiksowy kurs HTML-a, CSS-a i WordPressa / Cooper, Nate
2026   2001000779352 E.77935 Systemy informacyjne w zarządzaniu : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Adama Nowickiego /
2027   2001000760008 E.76000 Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow / Gawin, Bartłomiej.
2028   2001000750474 E.75047 Systemy wspomagania decyzji / Bojar, Waldemar L.
2029   2001000801480 E.80148 Świadomość sytuacyjna a bezpieczeństwo i informacyjna ciągłość działania w organizacjach rozproszonych / Zaskórski, Piotr.
2030   2001000787807 E.78780 Świat w sieci : państwa, społeczeństwa, ludzie : w poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego / Aleksandrowicz, Tomasz Romuald.
2031   2001000777747 E.77774 Tajniki konwersji : jak zmienić potencjalnego klienta w zadowolonego nabywcę / Smith, Chris
2032   2001000802258 E.80225 Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej /
2033   2001000798469 E.79846 Technologie cyfrowe w biznesie : przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja /
2034   2001000739240 E.73924 Technologie informatyczne firmy 2.0 : praca zbiorowa /
2035   2001000796991 E.79699 Tworzenie aplikacji internetowych z użyciem Node i Express : korzystanie ze stosu JavaScript / Brown, Ethan
2036   2001000774555 E.77455 Tworzenie stron WWW : ćwiczenia praktyczne / Sokół, Maria.
2037   2001000751693 E.75169 UML 2.x : ćwiczenia zaawansowane / Wrycza, Stanisław
2038   2001000794508 E.79450 Vue.js w akcji / Hanchett, Erik.
2039   2001000737093 E.73709 W sieci i poza siecią : typologia relacji i strategie przystosowawcze wokół cyberprzestrzeni /
2040   2001000776757 E.77675 Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie / Wachnik, Bartosz.
2041   2001000742417 E.74241 Web analytics 2.0 : świadome rozwijanie witryn internetowych / Kaushik, Avinash.
2042   2001000788903 E.78890 Wielokryterialne wspomaganie decyzji w systemie DSS 3.0 : (metody i architektura systemu informatycznego) / Budziński, Ryszard
2043   2001000794058 E.79405 Wirtualizacja : problemy, wyzwania, skutki /
2044   2001000795628 E.79562 Wizualizacja danych i analiza ryzyka /
2045   2001000739011 E.73901 Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym /
2046   2001000746644 E.74664 Wprowadzenie do symulacji komputerowych / Kończak, Grzegorz.
2047   2001000751754 E.75175 Wspomaganie interakcji człowiek-komputer w środowiskach wirtualnych / Wojciechowski, Adam
2048   2001000755493 E.75549 Wstęp do Open Source / Kotuła, Sebastian.
2049   2001000752485 E.75248 Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW / Czerwiński, Adam.
2050   2001000752119 E.75211 XLStat w analizie danych / Ojrzyńska, Anna.
2051   2001000796878 E.79687 Zarządzanie danymi w organizacji /
2052   2001000797684 E.79768 Zarządzanie dokumentacją w instytucji : czynniki sprzyjające i ograniczenia /
2053   2001000754915 E.75491 Zarządzanie i informatyka / Kisielnicki, Jerzy
2054   2001000753772 E.75377 Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT / Jasińska, Katarzyna
2055   2001000786770 E.78677 Zarządzanie projektami i modelowanie procesów /
2056   2001000758906 E.75890 Zarządzanie projektami informatycznymi / Flasiński, Mariusz
2057   2001000799855 E.79985 Zarządzanie, ekonomia i finanse wobec wyzwań zinformatyzowanego świata /
2058   2001000786541 E.78654 Zastosowanie wybranych modułów systemu SAS w integracji i analizie danych biznesowych /
2059   2001000758913 E.75891 Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP /
2060   2001000800315 E.80031 Zorientowane na procesy biznesowe oraz interakcję systemy wspomagania zarządzania wiedzą / Żytniewski, Mariusz.
 
Inwestycje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2061   2001000728657 E.72865 ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne / Jawdosiuk, Barbara.
2062   2001000776238 E.77623 Alternatywne instrumenty inwestycyjne /
2063   2001000801602 E.80160 Alternatywne instrumenty inwestycyjne /
2064   2001000756339 E.75633 Analiza fundamentalna : metody wyceny przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Borowski, Krzysztof
2065   2001000740048 E.74004 Analiza inwestycyjna w budownictwie i inżynierii środowiska / Szkarowski, Aleksander.
2066   2001000794201 E.79420 Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa / Mielcarz, Paweł.
2067   2001000796090 E.79609 Analiza techniczna w praktyce : Ergo Trader, czyli zero psychologii / Kochan, Krzysztof.
2068   2001000746156 E.74615 Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych /
2069   2001000751983 E.75198 Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej /
2070   2001000715893 E.71589 Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych / Zielonka, Piotr.
2071   2001000697724 E.69772 Bezpieczne strategie inwestycyjne : jak osiągnąć wolność finansową /
2072   2001000707652 E.70765 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę /
2073   2001000705078 E.70507 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : praca zbiorowa /
2074   2001000777051 E.77705 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski : analiza porównawcza /
2075   2001000756360 E.75636 Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne : środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji / Rak, Adam.
2076   2001000730223 E.73022 Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym / Dziawgo, Danuta
2077   2001000734085 E.73408 Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej : nowe wyzwania i możliwości /
2078   2001000738793 E.73879 Decyzje inwestycyjne - wybrane zagadnienia / Kuczowic, Jacek.
2079   2001000708048 E.70804 Decyzje inwestycyjne : wybrane zagadnienia Kuczowicz, Jacek
2080   2001000797912 E.79791 Działalność inwestycyjna województw samorządowych w Polsce / Kogut-Jaworska, Magdalena.
2081   2001000722822 E.72282 Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie / Minasowicz, Andrzej.
2082   2001000710508 E.71050 Finansowanie i inwestycje / Kruschwitz, Lutz
2083   2001000711871 E.71187 Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce / Michalak, Aneta.
2084   2001000729913 E.72991 Ilościowe metody wspomagania ocen projektów gospodarczych / Manikowski, Arkadiusz
2085   2001000750009 E.75000 Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach inwestorów finansowych / Tomaszewski, Jacek
2086   2001000748822 E.74882 Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce / Gruszewska, Ewa.
2087   2001000761937 E.76193 Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych / Herman, R. Paul.
2088   2001000727179 E.72717 Inwestowanie w wartość : jak zostać skutecznym inwestorem / Arnold, Glen.
2089   2001000756315 E.75631 Inwestycje / Mayo, Herbert B.
2090   2001000729586 E.72958 Inwestycje alternatywne : pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym / Jagielnicki, Adam.
2091   2001000797561 E.79756 Inwestycje alternatywne /
2092   2001000757312 E.75731 Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych / Hadaś-Dyduch, Monika.
2093   2001000709052 E.70905 Inwestycje finansowe /
2094   2001000730551 E.73055 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a polski rynek /
2095   2001000715985 E.71598 Inwestycje giełdowe : szanse i pułapki : przewodnik inwestora / Blodget, Henry.
2096   2001000794720 E.79472 Inwestycje i nieruchomości : współczesne wyzwania /
2097   2001000715992 E.71599 Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej / Remlein, Marzena.
2098   2001000703203 E.70320 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe / Różański, Jerzy
2099   2001000746828 E.74682 Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw : wybrane zagadnienia /
2100   2001000796045 E.79604 Inwestycje szkoleniowe w kapitał ludzki / Winnicka-Wejs, Alicja.
2101   2001000784875 E.78487 Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne /
2102   2001000747931 E.74793 Inwestycje w polityce gospodarczej i lokalnej /
2103   2001000776351 E.77635 Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast /
2104   2001000790487 E.79048 Kapitał intelektualny organizacji w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw - inwestorów zagranicznych / Kuzel, Marcin.
2105   2001000722556 E.72255 Metody wyceny spółki : perspektywa klienta i inwestora : praca zbiorowa /
2106   2001000765003 E.76500 Modele inwestycyjne : zbiór przykładów i zadań / Pera, Krystian.
2107   2001000751648 E.75164 Modele inwestycyjne / Pera, Krystian.
2108   2001000798377 E.79837 Modelowanie ryzyka na rynku metali / Krężołek, Dominik Mateusz.
2109   2001000756988 E.75698 Modelowanie wpływu inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko naturalne / Strulak-Wójcikiewicz, Roma.
2110   2001000795253 E.79525 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich a produktywność gospodarek krajów Grupy Wyszehradzkiej / Wojciechowski, Liwiusz.
2111   2001000790791 E.79079 Obiektywna a subiektywna ocena efektywności ryzykownych wariantów decyzyjnych / Michalska, Ewa.
2112   2001000755943 E.75594 Obligacje projektowe : instrument finansowania wielkich projektów inwestycyjnych w Unii Europejskiej / Liberadzki, Kamil.
2113   2001000722457 E.72245 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
2114   2001000787715 E.78771 Ocena efektywności inwestycji / Pastusiak, Radosław.
2115   2001000712519 E.71251 Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka / Wiśniewski, Tomasz
2116   2001000799947 E.79994 Ocena efektywności inwestycji wiatrowych metodą opcji / Łukaszewski, Tomasz.
2117   2001000749805 E.74980 Ocena ekonomicznej efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych w praktyce polskich przedsiębiorstw / Jaworek, Małgorzata
2118   2001000787524 E.78752 Ocena inwestycji międzypokoleniowych : kryteria etyczne w ekonomicznej ocenie efektywności projektów inwestycyjnych / Foltyn-Zarychta, Monika.
2119   2001000749614 E.74961 Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym - indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF : ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących / Miziołek, Tomasz.
2120   2001000728688 E.72868 Podstawowe strategie inwestowania / Jajuga, Krzysztof
2121   2001000733989 E.73398 Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym / Wilczek, Michał T.
2122   2001000792030 E.79203 Polskie inwestycje bezpośrednie : doświadczenia przedsiębiorstw regionu łódzkiego / Buczkowski, Bogdan
2123   2001000724444 E.72444 Portfel inwestycyjny / Perez, Katarzyna.
2124   2001000756469 E.75646 Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny : metody oceny / Ostrowska, Elżbieta
2125   2001000757268 E.75726 Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski / Nazarczuk, Jarosław Michał.
2126   2001000753819 E.75381 Private equity : więcej niż kapitał / Fałat-Kilijańska, Ilona.
2127   2001000710256 E.71025 Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian / Miłaszewicz, Danuta.
2128   2001000708598 E.70859 Project finance : wybrane elementy finansowania strukturalnego / Yescombe, Edward R.
2129   2001000712946 E.71294 Project finance w inwestycjach infrastrukturalnych / Wojewnik-Filipkowska, Anna.
2130   2001000740956 E.74095 Przesiedlenia inwestycyjne : nowa kategoria migracji przymusowych / Termiński, Bogumił.
2131   2001000776061 E.77606 Rachunek efektywności inwestycji : wyzwania teorii i potrzeby praktyki / Rogowski, Waldemar.
2132   2001000732784 E.73278 Relacje inwestorskie : ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania / Dziawgo, Danuta
2133   2001000714155 E.71415 Relacje inwestorskie / Niedziółka, Dariusz A.
2134   2001000755318 E.75531 Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej / Krug-Żarnowska, Anna.
2135   2001000760237 E.76023 Rozpoznawanie wzorców w szeregach czasowych / Wiliński, Antoni.
2136   2001000789863 E.78986 Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce /
2137   2001000709335 E.70933 Rynki inwestycyjne a wzrost gospodarczy /
2138   2001000702671 E.70267 Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw / Zachorowska, Alfreda.
2139   2001000711338 E.71133 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance / Korombel, Anna.
2140   2001000735501 E.73550 Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych : wybrane zagadnienia /
2141   2001000730476 E.73047 Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych / Tworek, Piotr.
2142   2001000735716 E.73571 Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych : aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka /
2143   2001000796410 E.79641 Społeczne uwarunkowania działań inwestorów indywidualnych / Pyfel, Łukasz.
2144   2001000742103 E.74210 Synergia i wartość w strukturach kapitałowych : identyfikacja, analiza, zarządzanie / Chadam, Jan.
2145   2001000796366 E.79636 Tajemnice Sand Hill Road : zasady rządzące rynkiem venture capital / Kupor, Scott.
2146   2001000797905 E.79790 Trader VIC : metody mistrza Wall Street / Sperandeo, Victor.
2147   2001000730896 E.73089 Uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw europejskich w Chinach /
2148   2001000794638 E.79463 Venture capital / Lubecki, Paweł
2149   2001000790470 E.79047 Wspieranie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce przez system zachęt dla inwestorów / Dorożyński, Tomasz.
2150   2001000720859 E.72085 Współczesna bankowość inwestycyjna /
2151   2001000716753 E.71675 Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty : praca zbiorowa /
2152   2001000784073 E.78407 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy w Polsce oraz wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Kosztowniak, Aneta.
2153   2001000799824 E.79982 Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity / Zasępa, Piotr.
2154   2001000697144 E.69714 Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Rogowski, Waldemar.
2155   2001000734849 E.73484 Zintegrowana ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego / Pera, Krystian.
2156   2001000777853 E.77785 Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku / Jabłoński, Łukasz
 
Konferencje
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2157   2001000796021 E.79602 Biznes w kulturze - kultura w biznesie w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju /
2158   2001000701209 E.70120 Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka /
2159   2001000745463 E.74546 CSR a pokolenie Y : materiały pokonferencyjne /
2160   2001000744619 E.74461 Dydaktyka finansów na kierunku finanse i rachunkowość /
2161   2001000787883 E.78788 Dydaktyka finansów w szkołach wyższych /
2162   2001000744404 E.74440 Gospodarka polska w warunkach kryzysu : materiały z VI konferencji doktorantów, Szczecin, 26-27 marca 2010 r. /
2163   2001000713097 E.71309 Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej oraz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. Witolda Bienia /
2164   2001000715251 E.71525 Innowacyjny jednolity rynek : wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej : materiały pokonferencyjne /
2165   2001000697663 E.69766 Komputer - przyjaciel czy wróg? : monografia /
2166   2001000705009 E.70500 Konferencja "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych", Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 14 września 2006 /
2167   2001000701261 E.70126 Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce : wybrane zagadnienia /
2168   2001000793457 E.79345 Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych /
2169   2001000702619 E.70261 Marketing a aktywność regionów
2170   2001000789191 E.78919 Nauka młodych - osiągnięcia i perspektywy : XVI Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych /
2171   2001000758357 E.75835 Odpowiedzialność organizacji : raport z plebiscytu "Równa Firma" /
2172   2001000737086 E.73708 Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego : materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - 8 grudnia 2010 r. /
2173   2001000790814 E.79081 Projekty regionalne i lokalne - zarządzanie ryzykiem projektu /
2174   2001000788941 E.78894 Przedsiębiorczość społeczna jako forma aktywności ekonomicznej i społecznej w woj. zachodniopomorskim : materiały konferencji zorganizowanych w dniu 13.06.2016 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w dniu 27.06.2016 roku w Nowogardzie : praca zbiorowa / Brzychcy, Katarzyna.
2175   2001000699254 E.69925 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi /
2176   2001000780310 E.78031 Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość? /
2177   2001000744398 E.74439 Strategie rozwoju podmiotów gospodarczych w aktualnych uwarunkowaniach : materiały z VII konferencji doktorantów, Szczecin, 7 maja 2011 /
2178   2001000779826 E.77982 Technologie internetowe w zarządzaniu i biznesie : krajowa konferencja naukowa TIZIB'05, Łódź, 14-15 kwietnia 2005 r. : referaty /
2179   2001000802203 E.80220 Trendy w badaniu przedsiębiorczości /
2180   2001000711581 E.71158 Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
2181   2001000716272 E.71627 W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania /
2182   2001000796014 E.79601 Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów /
2183   2001000715169 E.71516 Wybrane problemy inżynierii oprogramowania : materiały IV Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania, Tarnowo Podgórne k. Poznania, 15-18 października 2002 /
2184   2001000703432 E.70343 Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : [materiały konferencji naukowej doktorantów Stare Resko, 20-21 maja 2005 roku]
 
Matematyka
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2185   2001000720415 E.72041 Algebra liniowa dla studiów ekonomicznych : metody i zadania : algebra macierzy / Szkutnik, Włodzimierz.
2186   2001000738014 E.73801 Algebra liniowa dla studiów ekonomicznych : metody i zadania : metody rozwiązywania układów równań liniowych / Szkutnik, Włodzimierz.
2187   2001000717422 E.71742 Analiza matematyczna : zbiór zadań /
2188   2001000794515 E.79451 Analiza matematyczna / Kołodziej, Witold
2189   2001000737529 E.73752 Analiza statystyczna procesów losowych / Truš, Nikolaj Nikolaevič
2190   2001000780983 E.78098 Efekty skali a wzrost gospodarczy / Tokarski, Tomasz
2191   2001000784431 E.78443 Elementy ekonomii matematycznej dla studentów ekonomii i zarządzania / Mastalerz-Kodzis, Adrianna.
2192   2001000795093 E.79509 Elementy logiki matematycznej i metodologii nauk ścisłych / Jaśkowski, Stanisław
2193   2001000704422 E.70442 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : zadania /
2194   2001000717774 E.71777 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : wybrane zastosowania /
2195   2001000751006 E.75100 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : zbiór zadań /
2196   2001000754489 E.75448 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : modele /
2197   2001000773978 E.77397 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania : decyzje /
2198   2001000704361 E.70436 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania / Mika, Jerzy.
2199   2001000723225 E.72322 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania / Mika, Jerzy.
2200   2001000749966 E.74996 Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania / Mika, Jerzy.
2201   2001000749928 E.74992 Funkcje wielu zmiennych w ekonomii /
2202   2001000795543 E.79554 Kompendium egzaminacyjne z matematyki / Acedański, Jan.
2203   2001000705252 E.70525 Konkurencja i kooperacja : teoria gier w ekonomii i naukach społecznych / Malawski, Marcin.
2204   2001000801251 E.80125 Kryptografia : w teorii i w praktyce / Stinson, Douglas Robert
2205   2001000716067 E.71606 Matematyczne modele przedsiębiorstwa / Tokarski, Tomasz
2206   2001000789214 E.78921 Matematyczne modele równowagi w ekonomii / Kowgier, Henryk.
2207   2001000714759 E.71475 Matematyka dla ekonomistów / Matłoka, Marian
2208   2001000724192 E.72419 Matematyka dla ekonomistów / Matłoka, Marian
2209   2001000722891 E.72289 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium za szkoły średniej / Gurgul, Henryk
2210   2001000763832 E.76383 Matematyka dla kierunków ekonomicznych : teoria, przykłady, zadania / Batóg, Barbara
2211   2001000794089 E.79408 Matematyka dla studentów ekonomii, finansów i zarządzania / Batóg, Barbara
2212   2001000785872 E.78587 Matematyka dyskretna dla informatyków / Kordecki, Wojciech.
2213   2001000745340 E.74534 Matematyka finansowa / Piasecki, Krzysztof
2214   2001000724628 E.72462 Matematyka finansowa w praktyce : wybrane zagadnienia z zakresu finansów przedsiębiorstw / Antonowicz, Alicja
2215   2001000710010 E.71001 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych : ćwiczenia / Piszczała, Janusz
2216   2001000714773 E.71477 Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych / Piszczała, Janusz
2217   2001000751440 E.75144 Matematyka w ekonomii : teoria i zastosowanie /
2218   2001000724048 E.72404 Matematyka w ekonomii i zarządzaniu w przykładach i zadaniach / Anholcer, Marcin
2219   2001000721900 E.72190 Matematyka wspomagająca zarządzanie w zadaniach /
2220   2001000755776 E.75577 Materiały do ćwiczeń z matematyki : na kierunku Zarządzanie i Marketing /
2221   2001000738694 E.73869 Modele matematyki finansowej : instrumenty podstawowe / Piasecki, Krzysztof.
2222   2001000791033 E.79103 Modelowanie procesów finansowych, gospodarczych i społecznych z zastosowaniem analizy wielorozdzielczej / Hadaś-Dyduch, Monika.
2223   2001000752041 E.75204 Niezbędnik matematyczny dla studentów I roku studiów ekonomicznych / Michalska, Ewa.
2224   2001000792313 E.79231 Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych : konstrukcja, estymacja, zastosowania / Budny, Katarzyna.
2225   2001000782987 E.78298 Podstawy matematyki dla ekonomistów / Banaś, Józef
2226   2001000795550 E.79555 Popyt - podaż - równowaga : wybrane zagadnienia teoretyczne i zadania z ekonomii matematycznej dla studiów ekonomicznych / Acedański, Jan.
2227   2001000739172 E.73917 Popyt podaż równowaga : wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej : zadania dla studiów ekonomicznych / Acedański, Jan.
2228   2001000730513 E.73051 Popyt, podaż, równowaga : wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej : zadania dla studiów ekonomicznych / Acedański, Jan.
2229   2001000745074 E.74507 Rachunek całkowy i zastosowania ekonomiczne / Hadaś-Dyduch, Monika.
2230   2001000773947 E.77394 Rachunek całkowy i zastosowania ekonomiczne / Hadaś-Dyduch, Monika.
2231   2001000754472 E.75447 Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej / Szkutnik, Włodzimierz.
2232   2001000784400 E.78440 Rachunek pochodnych funkcji jednej zmiennej / Hadaś-Dyduch, Monika.
2233   2001000743001 E.74300 Rachunek prawdopodobieństwa dla studentów studiów ekonomicznych / Denkowska, Sabina.
2234   2001000758661 E.75866 Rozkłady alfa-stabilne : zastosowanie w ekonomii i zarządzaniu / Krężołek, Dominik Mateusz.
2235   2001000754434 E.75443 Równania różniczkowe i różnicowe dla studiów ekonomicznych : metody i zadania / Hadaś-Dyduch, Monika.
2236   2001000745821 E.74582 Systemy wspomagania decyzji /
2237   2001000749096 E.74909 Sztuczna inteligencja : nie tylko dla humanistów / Ficoń, Krzysztof
2238   2001000800940 E.80094 Teoria chaosu dla odważnych / Tempczyk, Michał
2239   2001000763313 E.76331 Wprowadzenie do teorii gier / Kliber, Paweł.
2240   2001000799664 E.79966 Wykłady z analizy matematycznej / Rudnicki, Ryszard
2241   2001000716944 E.71694 Wykłady z matematyki dla studentów studiów inżynieryjno-ekonomicznych / Winnicki, Kazimierz.
2242   2001000740024 E.74002 Zbiór zadań z matematyki dla studiów technicznych / Ślosarski, Mirosław.
2243   2001000752072 E.75207 Zbiór zadań z matematyki finansowej / Miśkiewicz-Nawrocka, Monika.
 
Badania marketingowe
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2244   2001000721177 E.72117 Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych / Sztemberg-Lewandowska, Mirosława.
2245   2001000753116 E.75311 Badania jakościowe - metody i zastosowania / Kaczmarek, Mirosława
2246   2001000716807 E.71680 Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji /
2247   2001000736829 E.73682 Badania marketingowe : podstawy metodyczne / Kaczmarczyk, Stanisław
2248   2001000771974 E.77197 Badania marketingowe : metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku /
2249   2001000792757 E.79275 Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania /
2250   2001000702190 E.70219 Badania marketingowe na rynku business-to-business / Kaniewska-Sęba, Aleksandra.
2251   2001000758036 E.75803 Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich / Gregor, Bogdan
2252   2001000743629 E.74362 Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją /
2253   2001000727360 E.72736 Badania rynku : jak pozyskiwać najistotniejsze dla firmy informacje marketingowe / Pfaff, Dietmar.
2254   2001000750320 E.75032 Efekt wirusowy w biznesie : dlaczego pewne produkty i usługi zdobywają rynek / Berger, Jonah.
2255   2001000752195 E.75219 Jakościowe badania marketingowe w Internecie /
2256   2001000729845 E.72984 Jakościowe metody badań marketingowych : jak zrozumieć konsumenta / Maison, Dominika.
2257   2001000735792 E.73579 Metody ilościowe w badaniach rynku / Wolny, Robert
2258   2001000792665 E.79266 Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych /
2259   2001000743407 E.74340 Pozyskiwanie nowych klientów : twój osobisty regulamin pracy / Wilson, Jerry R.
2260   2001000730674 E.73067 Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku : [materiały na konferencję szkoleniową organizowaną przez StatSoft Polska we wrześniu 2010 r. w Wieliczce] /
2261   2001000725618 E.72561 Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian /
2262   2001000742776 E.74277 Strategie marketingowe /
2263   2001000738335 E.73833 Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych /
2264   2001000716296 E.71629 Wskaźniki marketingowe /
2265   2001000705818 E.70581 Zastosowania badań marketingowych : zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa / Kaczmarczyk, Stanisław
 
Marketing
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2266   2001000787050 E.78705 200 odpowiedzi na pytania z marketingu / Wojciechowski, Tadeusz
2267   2001000799381 E.79938 50 praw marketingu Kotarbińskiego / Kotarbiński, Jacek.
2268   2001000758043 E.75804 Adaptacja w relacjach business-to-business : uwarunkowania i efekty / Leszczyński, Grzegorz.
2269   2001000740895 E.74089 Alianse marketingowe : partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności /
2270   2001000791682 E.79168 Alianse marketingowe : partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności /
2271   2001000744220 E.74422 Audyt marketingowy / Dryl, Wioleta.
2272   2001000787760 E.78776 Audyt marketingowy / Dryl, Wioleta.
2273   2001000793365 E.79336 Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury /
2274   2001000713233 E.71323 Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu / Mazurek, Grzegorz.
2275   2001000800896 E.80089 Branding / Jones, Robert
2276   2001000759019 E.75901 Budowa wartości klienta : teoria i praktyka /
2277   2001000799114 E.79911 Content marketing : od strategii do efektów / Bakalarska, Justyna.
2278   2001000779659 E.77965 Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów / Stawarz, Barbara.
2279   2001000763498 E.76349 Content marketing po polsku : jak przyciągnąć klientów / Stawarz, Barbara.
2280   2001000753802 E.75380 Drucker o marketingu : nauczanie najbardziej wpływowego teoretyka biznesu / Cohen, William A.
2281   2001000785360 E.78536 Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji : koncepcja i wybrane obszary zastosowań / Mitręga, Maciej.
2282   2001000798995 E.79899 Działania marketingowe organizacji /
2283   2001000751600 E.75160 E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy /
2284   2001000754380 E.75438 E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Cendrowska, Barbara.
2285   2001000784301 E.78430 E-marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw / Cendrowska, Barbara.
2286   2001000733071 E.73307 E-marketing w akcji czyli Jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji : praca zbiorowa /
2287   2001000763894 E.76389 Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej / Malinowska, Mirosława.
2288   2001000772544 E.77254 Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego /
2289   2001000771981 E.77198 Event marketing w zintegrowanej komunikacji marketingowej / Jaworowicz, Piotr.
2290   2001000724758 E.72475 Geniusz konsumenta : prowadzenie firmy skoncentrowanej na oczekiwaniach nabywców / Fisk, Peter.
2291   2001000726943 E.72694 Godzina dziennie z e-mail marketingiem / Mullen, Jeanniey.
2292   2001000793877 E.79387 Influencer marketing od A do Z / Górecka-Butora, Patrycja.
2293   2001000801817 E.80181 Jak stworzyć plan marketingowy : opracuj strategię, przygotuj skuteczny plan i osiągnij wyznaczone cele / Westwood, John
2294   2001000761944 E.76194 Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy / Dziekoński, Michał.
2295   2001000781249 E.78124 Jedna kampania do wolności : jak stworzyć produkt online, pozyskać klientów i żyć na własnych warunkach / Pawłowska, Magdalena.
2296   2001000714087 E.71408 Klucz do marketingu : najważniejsze teorie, pojęcia, postaci / Sutherland, Jonathan
2297   2001000740819 E.74081 Kompendium marketingu dla logistyków /
2298   2001000761968 E.76196 Komunikacja marketingowa : istota, uwarunkowania, efekty / Taranko, Teresa.
2299   2001000745128 E.74512 Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem / Drzazga, Marek.
2300   2001000759859 E.75985 Konkurencyjne uwarunkowania sprawności marketingu / Krzyżanowska-Celmer, Magdalena.
2301   2001000726936 E.72693 Konsument w centrum uwagi / Beemer, C. Britt.
2302   2001000756001 E.75600 Kreowanie marki korporacyjnej / Daszkiewicz, Magdalena.
2303   2001000715657 E.71565 Kreowanie silnej marki / Dębski, Maciej
2304   2001000737789 E.73778 Kształtowanie wizerunku równoległego / Budzyński, Wojciech.
2305   2001000712786 E.71278 Lojalność klientów / Rudawska, Edyta.
2306   2001000793617 E.79361 Marka na cztery sposoby : branding percepcyjny, emocjonalny, społeczny i kulturowy / Pogorzelski, Jacek.
2307   2001000791729 E.79172 Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie / Gregor, Bogdan
2308   2001000652570 E.65257 Marketing : analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola / Kotler, Philip
2309   2001000681938 E.68193 Marketing : podręcznik europejski /
2310   2001000736805 E.73680 Marketing : koncepcja skutecznych działań : praca zbiorowa /
2311   2001000737413 E.73741 Marketing : koncepcje, strategie, trendy / Mruk, Henryk.
2312   2001000743698 E.74369 Marketing : satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa / Mruk, Henryk.
2313   2001000750993 E.75099 Marketing : punkt zwrotny nowoczesnej firmy / Garbarski, Lechosław.
2314   2001000762019 E.76201 Marketing : wprowadzenie / Kotler, Philip
2315   2001000763443 E.76344 Marketing : materiały do ćwiczeń /
2316   2001000777419 E.77741 Marketing : podręcznik akademicki / Michalski, Eugeniusz.
2317   2001000779079 E.77907 Marketing : wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku / Mazurkiewicz-Pizło, Anna.
2318   2001000738120 E.73812 Marketing / Ritchie, Chris.
2319   2001000779062 E.77906 Marketing 4.0 : era cyfrowa / Kotler, Philip
2320   2001000756018 E.75601 Marketing analityczny : 15 wskaźników, które powinien znać każdy marketer / Jeffery, Mark
2321   2001000793761 E.79376 Marketing analytics : jak skutecznie korzystać ze statystyk, analiz, modeli i big data w marketingu / Grigsby, Mike.
2322   2001000779673 E.77967 Marketing automation revolution : using the potential of big data / Błażewicz, Grzegorz.
2323   2001000716043 E.71604 Marketing bankowy / Sej-Kolasa, Małgorzata.
2324   2001000722594 E.72259 Marketing bezpośredni : koncepcja, zarządzanie, instrumenty / Trojanowski, Mariusz
2325   2001000747641 E.74764 Marketing dla studentów kierunków technicznych / Curtis, Tony
2326   2001000744121 E.74412 Marketing doświadczeń : od doświadczeń klienta do wizerunku firmy / Skowronek, Iwona
2327   2001000799725 E.79972 Marketing doświadczeń : jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów ? / Boguszewicz-Kreft, Monika.
2328   2001000777563 E.77756 Marketing doświadczeń w Internecie / Kacprzak, Agnieszka
2329   2001000793525 E.79352 Marketing Drakuli : jak zarabiać na ludzkich strachach / Kozulâ, Igor' Ivanovič.
2330   2001000732074 E.73207 Marketing e-mailowy / Jenkins, Simms.
2331   2001000744077 E.74407 Marketing i wartość : metodologiczne aspekty badania skuteczności i działań marketingowych / Kłeczek, Ryszard.
2332   2001000761005 E.76100 Marketing internetowy : nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki / Kępiński, Łukasz.
2333   2001000756087 E.75608 Marketing internetowy w małej firmie / Berkley, Holly.
2334   2001000733132 E.73313 Marketing internetowy w praktyce : jak rozkręcić dochodowy biznes w Internecie / McLeod, Angus.
2335   2001000747658 E.74765 Marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowym / Bęben, Robert.
2336   2001000726387 E.72638 Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju /
2337   2001000754892 E.75489 Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka /
2338   2001000758807 E.75880 Marketing międzynarodowy : wybrane zagadnienia / Smalec, Agnieszka.
2339   2001000715817 E.71581 Marketing międzynarodowy / Duliniec, Elżbieta
2340   2001000727131 E.72713 Marketing mobilny / Konkol, Sebastian.
2341   2001000793501 E.79350 Marketing mobilny /
2342   2001000798643 E.79864 Marketing na rynkach międzynarodowych : badania, decyzje, organizacja / Grzegorczyk, Wojciech
2343   2001000736911 E.73691 Marketing narracyjny : jak budować historie, które sprzedają / Mistewicz, Eryk
2344   2001000764334 E.76433 Marketing od A do Z / Kotler, Philip
2345   2001000739769 E.73976 Marketing pod presją globalizacji : nowe wartości, hierarchia potrzeb, zarządzanie, metamarketing / Šmid, Wacław.
2346   2001000733699 E.73369 Marketing polityczny w środowisku wirtualnym / Jaśniok, Michał.
2347   2001000793709 E.79370 Marketing premium / Trawka, Dominika.
2348   2001000735884 E.73588 Marketing produktów systemowych/sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań : praca zbiorowa /
2349   2001000746118 E.74611 Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji / Pluta-Olearnik, Mirosława.
2350   2001000761012 E.76101 Marketing q lojalności / Pazio, Nemezjusz Mateusz.
2351   2001000786053 E.78605 Marketing relacji : teoria i praktyka / Mitręga, Maciej.
2352   2001000754373 E.75437 Marketing Robin Hooda : wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non-profit / Andresen, Katya
2353   2001000732067 E.73206 Marketing sensoryczny / Hultén, Bertil
2354   2001000788149 E.78814 Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych / Czubała, Anna
2355   2001000750856 E.75085 Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non profit /
2356   2001000762729 E.76272 Marketing sportu / Sznajder, Andrzej.
2357   2001000716050 E.71605 Marketing terytorialny : miasto i region na rynku / Szromnik, Andrzej
2358   2001000747665 E.74766 Marketing terytorialny : jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich / Duczkowska-Piasecka, Małgorzata.
2359   2001000751570 E.75157 Marketing terytorialny oparty na wiedzy /
2360   2001000776511 E.77651 Marketing usług logistycznych / Chrąchol-Barczyk, Urszula.
2361   2001000761029 E.76102 Marketing w działalności gospodarczej : A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych, 1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych / Nowacka, Aldona.
2362   2001000711246 E.71124 Marketing w enklawach finansowych / Masiukiewicz, Piotr
2363   2001000786411 E.78641 Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania /
2364   2001000734108 E.73410 Marketing w gastronomii / Sala, Józef.
2365   2001000798759 E.79875 Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne / Czubała, Anna
2366   2001000712199 E.71219 Marketing w przedsiębiorstwie : ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami / Kaczmarczyk, Stanisław
2367   2001000711536 E.71153 Marketing w sektorze publicznym : mapa drogowa wyższej efektywności / Kotler, Philip
2368   2001000749850 E.74985 Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki /
2369   2001000797714 E.79771 Marketing w turystyce i rekreacji /
2370   2001000771998 E.77199 Marketing wartości / Bakalarska, Justyna.
2371   2001000788033 E.78803 Marketing we współczesnej gospodarce : wybrane zagadnienia /
2372   2001000706327 E.70632 Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa / Szymura-Tyc, Maja.
2373   2001000754885 E.75488 Marketing wielkich możliwości : jak sprzedawać więcej w szumie informacyjnym / Urban, Grzegorz
2374   2001000749164 E.74916 Marketing wobec ponowoczesności : monografia / Lotko, Aleksander
2375   2001000752171 E.75217 Marketing wobec wyzwań XXI wieku : uwarunkowania a opcje strategiczne przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce : praca zbiorowa /
2376   2001000749744 E.74974 Marketing żywności / Górska-Warsewicz, Hanna.
2377   2001000757565 E.75756 Marketingowe determinanty zachowań rynkowych konsumentów w Polsce / Łodziana-Grabowska, Joanna.
2378   2001000750375 E.75037 Marketingowe zarządzanie apteką / Mruk, Henryk.
2379   2001000732081 E.73208 Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Wojciechowski, Tadeusz
2380   2001000760015 E.76001 Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem / Wojciechowski, Tadeusz.
2381   2001000721658 E.72165 Merchandising : magnetyzm przestrzeni handlowej / Diamond, Jay.
2382   2001000721665 E.72166 Merchandising / Borusiak Barbara.
2383   2001000721672 E.72167 Merchandising w małych i dużych firmach handlowych : teoria i praktyka : cenne wskazówki, trendy, wyniki badań / Witek, Lucyna.
2384   2001000756179 E.75617 Metody zarządzania marketingowego /
2385   2001000775729 E.77572 Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki : na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych / Izabela Ostrowska. Ostrowska, Izabela
2386   2001000787999 E.78799 Model StoryBrand : zbuduj skuteczny przekaz dla swojej marki : jak mówić do klientów, żeby nas rozumieli / Miller, Donald
2387   2001000762798 E.76279 Neuromarketing : 100 szybkich, łatwych i tanich sposobów na przekonanie klienta / Dooley, Roger
2388   2001000800902 E.80090 Neuromarketing w Internecie : pozytywne doświadczenia klientów w świecie cyfrowym / Pispers, Ralf
2389   2001000797318 E.79731 Nostalgia w zarządzaniu marką / Grębosz-Krawczyk, Magdalena.
2390   2001000789313 E.78931 Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu /
2391   2001000725366 E.72536 Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań / Frąckiewicz, Ewa
2392   2001000728787 E.72878 Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta / Pawłowska, Bożena
2393   2001000719174 E.71917 Nowy marketing / Kaznowski, Dominik.
2394   2001000711468 E.71146 Nowy marketing w internecie / Kaznowski, Dominik.
2395   2001000710652 E.71065 Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw / Szymczak, Jadwiga.
2396   2001000748235 E.74823 Personal branding : cztery kroki do zbudowania osobistej marki / Schawbel, Dan.
2397   2001000796212 E.79621 Personal branding czyli Jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą / czyli jak skutecznie zbudować autentyczną markę osobistą / Grzesiak, Mateusz
2398   2001000739561 E.73956 Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu / Kotler, Philip
2399   2001000796502 E.79650 Plan marketingowy na jednej stronie : nowi klienci, większe dochody i firma jedna na milion / Dib, Allan.
2400   2001000749911 E.74991 Planowanie marketingowe przedsiębiorstw - ujęcie zintegrowane / Żyminkowska, Katarzyna.
2401   2001000778614 E.77861 Podstawy informacyjne marketingu / Kowalik, Izabela.
2402   2001000797202 E.79720 Podstawy marketingu : podręcznik do kwalifikacji PGF.07, wykonywanie przekazu reklamowego / Pańczyk, Małgorzata.
2403   2001000743711 E.74371 Podstawy marketingu /
2404   2001000754861 E.75486 Podstawy marketingu terytorialnego / Florek, Magdalena
2405   2001000736058 E.73605 Polski e-konsument : typologia, zachowania / Jaciow, Magdalena.
2406   2001000782789 E.78278 Pomiar marketingu i sprzedaży business-to-business / Kaniewska-Sęba, Aleksandra.
2407   2001000800018 E.80001 Postrzeganie marki i lojalność klientów usług kurierskich w Polsce / Janowski, Marcin
2408   2001000740802 E.74080 Praktyczny marketing miast i regionów / Pogorzelski, Jacek.
2409   2001000792856 E.79285 Praktyczny marketing miast i regionów / Pogorzelski, Jacek.
2410   2001000784998 E.78499 Praktyczny poradnik networkingu : zbuduj sieć trwałych kontaktów biznesowych / Turniak, Grzegorz.
2411   2001000736041 E.73604 Produkty i marki w opinii e-konsumentów / Kolny, Beata.
2412   2001000710744 E.71074 Programy lojalnościowe : budowa i funkcjonowanie / Kwiatek, Piotr.
2413   2001000726929 E.72692 Promowanie firmy - wskazówki i przestrogi : jak pozyskać i zatrzymać klientów / Cooper, Scott W.
2414   2001000763740 E.76374 Przedsiębiorstwa i ich interesariusze : relacje marketingowe i CSR /
2415   2001000745890 E.74589 Quo vadis marketingu /
2416   2001000788705 E.78870 Regulacja a orientacja marketingowa touroperatorów / Gardzińska, Anna.
2417   2001000758630 E.75863 Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych / Bilińska-Reformat, Katarzyna.
2418   2001000765898 E.76589 Relacje z interesariuszami organizacji non profit z perspektywy marketingowej / Mirońska, Dominika.
2419   2001000799244 E.79924 Rewolucja 4.0 : nowe technologie w marketingu /
2420   2001000786060 E.78606 Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki / Sanak-Kosmowska, Katarzyna.
2421   2001000799251 E.79925 SEO jako element strategii marketingowej twojej firmy / Cengiel, Paweł.
2422   2001000787982 E.78798 Siła narracji marketingowej : jak właściwe słowa pozwalają sprzedać produkt, zmienić wizerunek firmy czy pozyskać wyborców / Bujko, Mirosław M.
2423   2001000754854 E.75485 Skuteczny e-mail marketing / Maciorowski, Artur.
2424   2001000791088 E.79108 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) : perspektywa marketingu /
2425   2001000791828 E.79182 Społeczność wokół marki : geneza, koncepcja, badania / Skorek, Monika.
2426   2001000743278 E.74327 Sponsoring : klucz nowoczesnego marketingu / Datko, Marek.
2427   2001000729326 E.72932 Sprzedaż i dystrybucja : [praktyka (i teoria) biznesu] / Eckert, Heiko van.
2428   2001000729463 E.72946 Standaryzacja instrumentów marketingu-mix : na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce / Sagan, Mariusz.
2429   2001000762118 E.76211 Strategia marketingowa : instrukcja budowy silnej marki / Tesławski, Maciej.
2430   2001000713424 E.71342 Strategia obsługi klienta HOROVITZ, JACQUES
2431   2001000759071 E.75907 Strategiczny brand marketing : praktyczny przewodnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko / Szczepański, Jarosław
2432   2001000787609 E.78760 Strategiczny brand marketing : praktyczny poradnik skutecznego marketingu dla menedżerów i nie tylko / Szczepański, Jarosław
2433   2001000706884 E.70688 Strategiczny marketing w rozwoju jednostki terytorialnej / Langer, Wanda.
2434   2001000786091 E.78609 Strategie komunikacyjne współczesnych organizacji /
2435   2001000736096 E.73609 Strategie marketingowe w instytucjach kultury / Wróblewski, Łukasz
2436   2001000762132 E.76213 Świadomy telemarketing : interaktywne narzędzie dla telemarketerów i menedżerów call center / Książkiewicz, Katarzyna.
2437   2001000793914 E.79391 To jest marketing! : nie zostaniesz zauważony, dopóki nie nauczysz się widzieć / Godin, Seth.
2438   2001000790067 E.79006 Transformacja cyfrowa : perspektywa marketingu / Mazurek, Grzegorz.
2439   2001000749171 E.74917 Trendy i wyzwania współczesnego marketingu /
2440   2001000764372 E.76437 Wally Olins o marce / Olins, Wally.
2441   2001000764310 E.76431 Wizerunek firmy / ALTKORN, JERZY
2442   2001000779048 E.77904 Wskaźniki marketingowe /
2443   2001000765027 E.76502 Współczesne problemy zarządzania i marketingu / Łobos, Krzysztof.
2444   2001000772599 E.77259 Współczesny marketing. [1], Trendy, działania /
2445   2001000772605 E.77260 Współczesny marketing. [2], Strategie /
2446   2001000785612 E.78561 Współtworzenie wartości w marketingu : przykład szkolnictwa wyższego / Dziewanowska, Katarzyna.
2447   2001000777792 E.77779 Wszystko co chciałbyś wiedzieć o marketingu terytorialnym : z praktyki polskich samorządów / Stępowski, Robert.
2448   2001000759194 E.75919 Wykorzystanie instrumentów marketingowych w czasie światowego kryzysu gospodarczego / Bacior, Michał.
2449   2001000796649 E.79664 Wykorzystanie instrumentów marketingu relacji w jednostkach samorządu terytorialnego / Oleksy-Gębczyk, Aneta.
2450   2001000792351 E.79235 Wykorzystanie zaangażowania klientów w działalności marketingowej przedsiębiorstwa / Kucia, Michał.
2451   2001000753710 E.75371 Youtility czyli dlaczego inteligentny marketing polega na pomocy, a nie medialnym szumie? / Baer, Jay
2452   2001000791514 E.79151 Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw jako element marketingu wartości / Howaniec, Honorata.
2453   2001000736928 E.73692 Zakamarki marki : rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć, zapomnieć lub pominąć podczas budowania swojej marki / Tkaczyk, Paweł
2454   2001000716968 E.71696 Zarządzanie i planowanie marketingowe / Kapsa, Elżbieta.
2455   2001000791804 E.79180 Zarządzanie komunikacją marketingową : integracja, nowe media, outsourcing / Hajduk, Grzegorz.
2456   2001000721443 E.72144 Zarządzanie marketingiem / Knecht, Zdzisław
2457   2001000757671 E.75767 Zarządzanie marketingiem / Woźniczka, Jarosław
2458   2001000790715 E.79071 Zarządzanie silną marką /
2459   2001000793624 E.79362 Zarządzanie wartością i wycena marki : jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa / Urbanek, Grzegorz.
2460   2001000727551 E.72755 Zastosowania nowoczesnej analizy danych w marketingu i badaniach rynku /
2461   2001000791811 E.79181 Zjawisko customer engagement wśród polskich konsumentów /
2462   2001000751532 E.75153 Zmysły dla zysku : marketing sensoryczny w praktyce / Skowronek, Iwona
2463   2001000715831 E.71583 Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa / Rudawska, Edyta.
 
Media
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2464   2001000794027 E.79402 Czas celebrytów : mediatyzacja życia publicznego / Molęda-Zdziech, Małgorzata.
2465   2001000782642 E.78264 Infomorfoza : zarządzanie informacją w nowych mediach / Nowina-Konopka, Maria.
2466   2001000764860 E.76486 Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych : studium przypadku / Widera, Zbigniew.
2467   2001000796199 E.79619 Komunikacja w kryzysie : jak zrozumieć i kształtować zachowanie konsumentów, aby wasza marka cieszyła się jeszcze większym zaufaniem / Hartley, Kate.
2468   2001000792979 E.79297 Komunikacja w polityce i w biznesie : sztuka przekonywania w epoce postprawdy / Capitanio, Maria Elena.
2469   2001000801084 E.80108 Księga Adsów : twój przewodnik po dżungli social mediów / Georgiew, Franciszek Bazyli.
2470   2001000733019 E.73301 Marketing medialny / Jupowicz-Ginalska, Anna.
2471   2001000711840 E.71184 Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / Goban-Klas, Tomasz
2472   2001000764358 E.76435 Media i komunikowanie polityczne : Niemcy, Austria, Szwajcaria / OCIEPKA, BEATA
2473   2001000788897 E.78889 Media publiczne w Polsce : finansowanie i perspektywy ekonomiczne / Tenerowicz, Krzysztof
2474   2001000801886 E.80188 Media w erze cyfrowej : wyzwania i zagrożenia /
2475   2001000784479 E.78447 Media w komunikacji marketingowej organizacji usług publicznych / Widera, Zbigniew.
2476   2001000722518 E.72251 Multimedia w biznesie i zarządzaniu /
2477   2001000797936 E.79793 Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku /
2478   2001000736546 E.73654 Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych : strategie wprowadzania otwartości w relacjach organizacji / Li, Charlene.
2479   2001000763252 E.76325 Potencjał biznesowy mediów społecznościowych : diagnoza, metody, komunikacja / Bachnik, Katarzyna.
2480   2001000748624 E.74862 Przedsiębiorczość nowych mediów : analiza modeli biznesowych firm internetowych /
2481   2001000794256 E.79425 Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego / Mrozowski, Maciej
2482   2001000800353 E.80035 Radiowe audycje preferowane jako element realizacji misji mediów publicznych w latach 2007-2017 / Musialik-Chmiel, Anna.
2483   2001000711574 E.71157 Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju /
2484   2001000711796 E.71179 Studia nad mediami i komunikowaniem masowym : teoria, rynek, społeczeństwo /
2485   2001000711406 E.71140 Teorie komunikowania masowego / Baran, Stanley J.
2486   2001000784288 E.78428 Twoja firma w social mediach : podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw / Żukowski, Marcin.
2487   2001000793815 E.79381 Uwiedź klienta : marketing w social mediach / Czaplicka, Monika.
2488   2001000731022 E.73102 Wizerunek firmy w mediach / Szocki, Józef
2489   2001000790784 E.79078 Wykorzystanie mediów społecznościowych w perspektywie modelu biznesu trenera z branży fitness / Komańda, Marcin.
2490   2001000797240 E.79724 Zrozumieć social media / Roguski, Artur.
 
Public relations
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2491   2001000779864 E.77986 Analiza kondycji branży public relations : raport z projektu badawczego / Tworzydło, Dariusz
2492   2001000736447 E.73644 Employer branding : budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku / Kozłowski, Marek
2493   2001000747627 E.74762 Etyka w zawodzie specjalistów public relations / Hope, Ewa.
2494   2001000731688 E.73168 Internet Public Relations : polskie realia działań public relations w sieci / Kaczmarek-Śliwińska, Monika.
2495   2001000763351 E.76335 Komunikacja wizerunkowa : e-public relations / Smektała, Tymon
2496   2001000721023 E.72102 Konsumenci wobec public relations : komunikacyjne uwarunkowania zachowań nabywczych / Zrałek, Jolanta.
2497   2001000789719 E.78971 Leksykon public relations /
2498   2001000789757 E.78975 Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations / Tworzydło, Dariusz
2499   2001000733064 E.73306 Marketing i public relations w małej firmie / Ali, Moi.
2500   2001000722488 E.72248 Nietypowe przypadki public relations / Szczepanik, Rafał.
2501   2001000742523 E.74252 Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu / Kuraszko, Iwona.
2502   2001000789726 E.78972 Pierwsze ćwierćwiecze : 25 lat public relations w Polsce : dzieje polskiego PR-u w historiach, które zebrali Adam Łaszyn i Dariusz Tworzydło / Antoszewski, Kuba
2503   2001000779635 E.77963 PR public relations : wizerunek, reputacja, tożsamość / Budzyński, Wojciech.
2504   2001000789733 E.78973 Public relations - nie tylko Facebook /
2505   2001000705443 E.70544 Public relations : znaczenie społeczne i kierunki rozwoju /
2506   2001000709502 E.70950 Public relations : skuteczna komunikacja w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
2507   2001000723294 E.72329 Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem : [podręcznik dla teoretyków, poradnik dla praktyków] / Wojcik, Krystyna
2508   2001000724901 E.72490 Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem / Wojcik, Krystyna.
2509   2001000741908 E.74190 Public relations : zarządzanie informacjami / Bielawski, Piotr
2510   2001000764341 E.76434 Public relations : strategie firm międzynarodowych w Polsce / ŻBIKOWSKA, AGNIESZKA
2511   2001000710751 E.71075 Public relations / Davis, Anthony E.
2512   2001000747917 E.74791 Public relations / Andrzejewski, Piotr
2513   2001000729661 E.72966 Public relations miast i regionów /
2514   2001000779857 E.77985 Public relations praktycznie / Tworzydło, Dariusz
2515   2001000730483 E.73048 Public relations w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych / Jakubowska, Agata
2516   2001000777907 E.77790 Public relations w perspektywie naukowej /
2517   2001000744381 E.74438 Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem /
2518   2001000786510 E.78651 Public relations w przestrzeni publicznej /
2519   2001000757626 E.75762 Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji : sztuka komunikowania się / Kaczmarek-Śliwińska, Monika.
2520   2001000721894 E.72189 Własność mediów a public relations na rynku prasowym / Andrzejewski, Piotr
 
Reklama
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2521   2001000795079 E.79507 Komunikacja sponsoringowa w sporcie XXI wieku / Kończak, Jarosław.
2522   2001000733057 E.73305 Kreatywna reklama / Burtenshaw, Ken.
2523   2001000750849 E.75084 Kreowanie i zmiana współczesnego przekazu reklamowego /
2524   2001000746101 E.74610 Mapy recepcji reklamy / Grzegorczyk, Adam M.
2525   2001000799763 E.79976 Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej : zastosowanie i oddziaływanie / Makowski, Michał.
2526   2001000708529 E.70852 Nowoczesna reklama na współczesnym rynku / Strużycki, Marian
2527   2001000788132 E.78813 Ogilvy o reklamie w epoce cyfrowej / Young, Miles
2528   2001000678020 E.67802 Podręcznik reklamy / LEWIS, HERSCHELL GORDON
2529   2001000747689 E.74768 Product placement : planowanie, kreacja i pomiar skuteczności / Choliński, Artur.
2530   2001000705658 E.70565 Reklama : socjotechnika oddziaływania / Kozłowska, Anna
2531   2001000707461 E.70746 Reklama : podręcznik / Nowacki, Robert.
2532   2001000732685 E.73268 Reklama : techniki perswazyjne / Kozłowska, Anna
2533   2001000751129 E.75112 Reklama : zarys problematyki : podręcznik akademicki / Gędek, Marek
2534   2001000726912 E.72691 Reklama / Grzegorczyk, Adam M.
2535   2001000794928 E.79492 Reklama cyfrowa : podręcznik / McStay, Andrew
2536   2001000766277 E.76627 Reklama internetowa : stwórz klientowi jego własny świat / Leśniewska, Agnieszka.
2537   2001000732982 E.73298 Reklama podprogowa : jak niepostrzeżenie wniknąć w umysł odbiorcy / Bullock, August.
2538   2001000734689 E.73468 Reklama w procesach konkurencji /
2539   2001000731695 E.73169 Reklama zewnętrzna w mieście / Markiewicz, Monika
2540   2001000767014 E.76701 Siła kreacji w reklamie : marka soczysta jak pomarańcza / Fallon, Pat.
2541   2001000673117 E.67311 Skuteczna reklama / Caples, John
2542   2001000760824 E.76082 Sprzedaż produktów reklamowych : kwalifikacja A.26 : sprzedaż produktów i usług reklamowych / Pańczyk, Małgorzata.
2543   2001000736003 E.73600 Strategia reklamowa : praktyczny poradnik dla menedżerów marki / Janiszewska, Karolina.
2544   2001000767021 E.76702 Strategia reklamy marki, produktów i usług / Dejnaka, Agnieszka.
2545   2001000733002 E.73300 Ukryta moc reklamy : co tak naprawdę wpływa na wybór marki? / Heath, Robert
2546   2001000682072 E.68207 Wielkie kampanie reklamowe / IND, NICHOLAS
2547   2001000763887 E.76388 Zarządzanie reklamą /
 
Nieruchomości
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2548   2001000754427 E.75442 Analiza ekonomiczna nieruchomości inwestycyjnych / Śmietana, Katarzyna
2549   2001000721771 E.72177 Analiza rynku nieruchomości /
2550   2001000796380 E.79638 Determinanty wartości instrumentów udziałowych rynków nieruchomości : współzależności między rynkami kapitałowymi akcji a rynkami inwestycji pośrednich i bezpośrednich w nieruchomości / Kołtuniak, Marcin.
2551   2001000796397 E.79639 Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych w Polsce / Trojanowski, Dariusz.
2552   2001000722174 E.72217 Ekonomiczne zagadnienia użytkowania wieczystego w gospodarce nieruchomościami gmin : studium diagnostyczno-statystyczne na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego / Kokot, Sebastian.
2553   2001000764945 E.76494 Ekonomiczny wymiar nieruchomości / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2554   2001000726233 E.72623 Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne / Marcinek, Krzysztof.
2555   2001000736898 E.73689 Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce : czynniki ryzyka i modele transakcji : biura, mieszkania, hotele, centra handlowe, magazyny / Czerkas, Krzysztof.
2556   2001000789894 E.78989 Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce / Szelągowska, Anna.
2557   2001000801305 E.80130 Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce / Szelągowska, Anna.
2558   2001000781102 E.78110 Finansowanie projektów rewitalizacji / Kopeć, Marcin.
2559   2001000720903 E.72090 Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce : (na przykładzie dużych miast) / Kotlińska, Janina
2560   2001000801336 E.80133 Gospodarka gruntami w miastach : problematyka użytkowania ziemi przestrzeni miejskiej / Luchter, Bogusław.
2561   2001000753543 E.75354 Gospodarka mieszkaniowa gminy / Nowak, Maciej Jacek.
2562   2001000714377 E.71437 Gospodarka nieruchomościami / Cymerman, Ryszard
2563   2001000773688 E.77368 Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur / Źróbek, Sabina
2564   2001000796281 E.79628 Gospodarowanie nieruchomościami : przykłady i zadania /
2565   2001000763511 E.76351 Gospodarowanie nieruchomościami w gminach w aspekcie ich dochodowości / Trojanek, Maria.
2566   2001000757206 E.75720 Hipoteczny pieniądz bankowy / Półtorak, Bogusław.
2567   2001000722204 E.72220 Ile jest warta nieruchomość / Mączyńska-Ziemacka, Elżbieta.
2568   2001000738670 E.73867 Inwestowanie w nieruchomości na rynkach międzynarodowych : analiza komparatywna efektywności / Wiśniewska, Marta Anastazja.
2569   2001000798636 E.79863 Inwestycje i nieruchomości : wyzwania klimatyczne i technologiczne / Wieteska-Rosiak, Beata.
2570   2001000749867 E.74986 Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel /
2571   2001000709588 E.70958 Inwestycje na rynku nieruchomości : praca zbiorowa /
2572   2001000795871 E.79587 Jak badać stan prawny nieruchomości? : praktyczny komentarz, przykłady, orzecznictwo /
2573   2001000731282 E.73128 Kryzys giełdowy a rynek nieruchomości : [praca zbiorowa] /
2574   2001000799077 E.79907 Marka agenta / Kruszewski, Łukasz.
2575   2001000802180 E.80218 Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce dla potrzeb wyceny / Nawrocka, Ewelina
2576   2001000745616 E.74561 Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy /
2577   2001000724604 E.72460 Nacjonalizacja i reprywatyzacja / Osajda, Konrad.
2578   2001000764952 E.76495 Najem na rynku nieruchomości / Foryś, Iwona.
2579   2001000731305 E.73130 Nieruchomości a rozwój regionu : [praca zbiorowa] /
2580   2001000731275 E.73127 Nieruchomości i finansowanie inwestycji : praca zbiorowa /
2581   2001000731329 E.73132 Nieruchomości mieszkaniowe, spółdzielcze i socjalne : [praca zbiorowa] /
2582   2001000720583 E.72058 Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium /
2583   2001000784486 E.78448 Nieruchomości w rozwoju społeczno-gospodarczym : wybrane aspekty / Lizińska, Wiesława.
2584   2001000721115 E.72111 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
2585   2001000720613 E.72061 Obrót nieruchomościami : praca zbiorowa /
2586   2001000738632 E.73863 Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce / Doganowski, Roman.
2587   2001000742592 E.74259 Obrót prawny nieruchomościami / Maziarz-Charuza, Agnieszka.
2588   2001000801107 E.80110 Opłaty, ceny, wartości i odszkodowania w gospodarce nieruchomościami / Wolanin, Marian.
2589   2001000732128 E.73212 Opodatkowanie transakcji dotyczących nieruchomości : zakup i sprzedaż, budowa i przebudowa, działalność deweloperska, wniesienie do spółki, przypadki szczególne / Pyzel, Barbara.
2590   2001000761807 E.76180 Plany zarządzania nieruchomościami : modele, metody, narzędzia / Sobczak, Andrzej
2591   2001000757879 E.75787 Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości / Głuszak, Michał.
2592   2001000751464 E.75146 Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości : przykłady i zadania / Trojanek, Maria.
2593   2001000707454 E.70745 Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami
2594   2001000753321 E.75332 Podstawy gospodarowania nieruchomościami /
2595   2001000722419 E.72241 Podstawy zarządzania nieruchomościami /
2596   2001000726011 E.72601 Podstawy zarządzania nieruchomościami / Gawron, Henryk
2597   2001000753338 E.75333 Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości / Wolanin, Marian.
2598   2001000797738 E.79773 Prawne aspekty gospodarowania nieruchomościami : w ujęciu praktycznym / Wancke, Piotr.
2599   2001000801008 E.80100 Prawo obrotu nieruchomościami / Strzelczyk, Ryszard
2600   2001000731299 E.73129 Prognozowanie rynku nieruchomości : [praca zbiorowa] /
2601   2001000714582 E.71458 Przygotowanie planu zarządzania nieruchomością / Gawron, Henryk
2602   2001000742134 E.74213 Przykłady wycen nieruchomości /
2603   2001000762026 E.76202 Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce / Trzebiński, Artur Arkadiusz.
2604   2001000787449 E.78744 Publiczne fundusze nieruchomości w Polsce / Trzebiński, Artur Arkadiusz.
2605   2001000799190 E.79919 Real estate investments trusts (REITs) : efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości / Mizerski, Grzegorz.
2606   2001000750566 E.75056 Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast /
2607   2001000784493 E.78449 Rynek nieruchomości w Polsce w kontekście współczesnych realiów gospodarczych / Grzybowska-Brzezińska, Mariola.
2608   2001000738977 E.73897 Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne : praca zbiorowa. T. 1 /
2609   2001000738984 E.73898 Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne : praca zbiorowa. T. 2 /
2610   2001000787531 E.78753 Segment rynkowy crowdfundingu nieruchomości / Dziuba, Dariusz
2611   2001000795697 E.79569 Sekrety home stagingu czyli Jak szybko sprzedać lub wynająć nieruchomość / Tokarz, Daniel.
2612   2001000799282 E.79928 Skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości czyli Jak okazyjnie i bezpiecznie kupić mieszkanie, przeprowadzić w nim remont, wyposażyć je, dobrze wynająć lub sprzedać oraz zwiększyć jego rentowność / Kleczewski, Damian.
2613   2001000731671 E.73167 Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce : ujęcie ilościowe / Foryś, Iwona.
2614   2001000762088 E.76208 Spółdzielnie mieszkaniowe : dylematy funkcjonowania i rozwoju / Blaszke, Małgorzata.
2615   2001000799084 E.79908 Sprzedaj ofertę : sprzedaż i marketing nieruchomości / Kruszewski, Łukasz.
2616   2001000721597 E.72159 Strategie inwestowania na rynku nieruchomości : praca zbiorowa /
2617   2001000743254 E.74325 System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce : doświadczenia i kierunki zmian / Główka, Gabriel.
2618   2001000801145 E.80114 Ustawa o gospodarce nieruchomościami /
2619   2001000801121 E.80112 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości : komentarz / Kłoda, Mariusz Tomasz.
2620   2001000731312 E.73131 Uwarunkowania gospodarcze rynku rozwoju nieruchomości : [praca zbiorowa] /
2621   2001000795710 E.79571 Vademecum zarządcy nieruchomości 2019 : z praktycznymi komentarzami / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna.
2622   2001000798650 E.79865 Wybrane behawioralne aspekty wyceny nieruchomości / Jarecki, Piotr.
2623   2001000707447 E.70744 Wycena nieruchomości
2624   2001000721245 E.72124 Wycena nieruchomości /
2625   2001000753345 E.75334 Wycena nieruchomości / Żak, Mirosław
2626   2001000755639 E.75563 Wycena nieruchomości do celów kredytowych / Konowalczuk, Jan.
2627   2001000723331 E.72333 Wycena nieruchomości przedsiębiorstw / Konowalczuk, Jan.
2628   2001000776870 E.77687 Zarządzanie nieruchomościami : aspekty ekonomiczno-techniczne / Tymiński, Jerzy
2629   2001000700561 E.70056 Zarządzanie nieruchomościami / Lewandowski, Krzysztof
2630   2001000754717 E.75471 Zarządzanie nieruchomościami handlowymi /
2631   2001000720606 E.72060 Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi : praca zbiorowa /
2632   2001000732210 E.73221 Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi : aspekty prawne i organizacyjne / Bończak-Kucharczyk, Ewa
2633   2001000757763 E.75776 Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami / Foryś, Iwona.
2634   2001000707430 E.70743 Zastosowania metod ilościowych w procesach gospodarowania nieruchomościami : analizy, diagnozy i prognozy
2635   2001000777297 E.77729 Zastosowanie metod ilościowych w analizie i prognozie rynku lokali mieszkalnych / Pęchorzewski, Dariusz.
 
Ochrona środowiska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2636   2001000717705 E.71770 Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych / Foltyn-Zarychta, Monika.
2637   2001000761531 E.76153 Biznes ekologiczny : ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm /
2638   2001000726004 E.72600 Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 / Matuszak-Flejszman, Alina.
2639   2001000798919 E.79891 Ekologia informacji wobec zagrożeń współczesnego świata /
2640   2001000784226 E.78422 Ekologistyka : teoria i praktyka / Szymonik, Andrzej.
2641   2001000731725 E.73172 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / Rogall, Holger
2642   2001000802296 E.80229 Ekonomiczne dylematy zrównoważonego rozwoju : działalność, restrukturyzacja, finansowanie, upadłość /
2643   2001000788927 E.78892 Ekonomiczno - organizacyjne determinanty konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce / Kondratowicz-Pozorska, Jolanta
2644   2001000705221 E.70522 Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) /
2645   2001000801503 E.80150 Gospodarka a środowisko i ekologia /
2646   2001000802166 E.80216 Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania / Michalak, Dorota
2647   2001000741243 E.74124 Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem /
2648   2001000749799 E.74979 Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza / Godawska, Justyna.
2649   2001000800810 E.80081 Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej : rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy / Gates, Bill
2650   2001000750924 E.75092 Kształtowanie teorii i wdrożeniowe aspekty zrównoważonego rozwoju /
2651   2001000799183 E.79918 Nakłady na ekoinnowacje a konkurencyjność gospodarki na przykładzie krajów skandynawskich / Brouquier, Justyna.
2652   2001000740604 E.74060 Ochrona środowiska a integracja europejska : doświadczenia polskie / Mazur-Wierzbicka, Ewa.
2653   2001000732753 E.73275 Organizacja ochrony środowiska /
2654   2001000709229 E.70922 Podstawy gospodarki odpadami / Rosik-Dulewska, Czesława
2655   2001000714643 E.71464 Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej / Sitek, Magdalena
2656   2001000777334 E.77733 Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska / Preisner, Leszek Michał.
2657   2001000728350 E.72835 Rachunek kosztów w ochronie środowiska /
2658   2001000751525 E.75152 Rozwój zintegrowany : warunki, wymiary, wyzwania / Słodowa-Hełpa, Małgorzata.
2659   2001000791941 E.79194 System ekozarządzania i audytu (EMAS) w organizacji / Matuszak-Flejszman, Alina
2660   2001000705498 E.70549 System finansowania ochrony środowiska w Polsce /
2661   2001000749591 E.74959 Środowisko przyrodnicze w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski / Pondel, Hanna.
2662   2001000784103 E.78410 Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich / Baran-Zgłobicka, Bogusława.
2663   2001000777365 E.77736 Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski /
2664   2001000794492 E.79449 Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce / Lewandowski, Witold M.
2665   2001000791064 E.79106 Usługi ekosystemów w rozwoju zrównoważonym gmin regionu wysoko zurbanizowanego / Lorek, Agnieszka.
2666   2001000744428 E.74442 Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych / Korol, Janusz.
2667   2001000711918 E.71191 Zarządzanie środowiskiem /
2668   2001000747306 E.74730 Zarządzanie środowiskowe / Kowal, Edward.
2669   2001000740512 E.74051 Zarządzanie środowiskowe w hotelarstwie : wybrane zagadnienia / Nierzwicki, Witold.
2670   2001000787098 E.78709 Zielony łańcuch dostaw : zarządzanie, pomiar, ocena / Tundys, Blanka.
2671   2001000736621 E.73662 Zielony wzrost, zielony zysk : jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę /
 
Kierowanie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2672   2001000756124 E.75612 12 dyscyplin doskonałego przywództwa : w jaki sposób przywódcy osiągają wybitne rezultaty / Tracy, Brian
2673   2001000729630 E.72963 17 śmiertelnych błędów szefa / Szczepanik, Rafał.
2674   2001000782437 E.78243 ABC nowoczesnego menedżera / Fritz, Roger.
2675   2001000727612 E.72761 Aktywność fizyczna oraz inne zachowania zdrowotne w stylu życia menedżerów / Nowak, Paweł
2676   2001000761814 E.76181 Analiza decyzji / Goodwin, Paul.
2677   2001000788064 E.78806 Assessment Development Center : projektowanie procesu i narzędzi oceny / Nikodemska, Sabina.
2678   2001000727247 E.72724 Błyskotliwy menedżer : co dobry menedżer wie, robi i mówi / Peeling, Nic.
2679   2001000715886 E.71588 Budowanie zespołu z pasją : od toksycznych zachowań do zaangażowania / Heidema, James M.
2680   2001000702152 E.70215 Cechy dobrego menadżera : eksperymenty grupowe rozwijające osobowość kadry kierowniczej / Vopel, Klaus W.
2681   2001000729609 E.72960 Coaching kadry kierowniczej / Dembkowski, Sabine.
2682   2001000750825 E.75082 Człowiek w organizacji : teoria i praktyka /
2683   2001000736430 E.73643 Ekonomizacja szkolenia pracowników jako czynnik wartości przedsiębiorstwa / Andrzejczak, Aldona.
2684   2001000738465 E.73846 Elastyczne formy zatrudnienia : telepraca, zarządzanie pracą zdalną / Stroińska, Ewa.
2685   2001000728183 E.72818 Ewaluacja talentu : nowa strategia zarządzania talentami w organizacji /
2686   2001000727209 E.72720 Ewolucjonizm w zarządzaniu : menedżerowie Darwina / Sułkowski, Łukasz.
2687   2001000779154 E.77915 Harvard Business Review : podręcznik menedżera 17 najważniejszych umiejętności lidera /
2688   2001000793334 E.79333 HR Business Partner : koncepcja i praktyka / Filipowicz, Grzegorz.
2689   2001000797899 E.79789 HR Business Partner : praktyczne rozwiązania budowania wysokoefektywnych organizacji : praca zbiorowa /
2690   2001000783960 E.78396 HR toolbox czyli Narzędziownik menedżera HR / Filipowicz, Grzegorz.
2691   2001000724703 E.72470 Inspirujący menedżer : budowanie relacji, które przekładają się na wyniki / Leary-Joyce, Judith.
2692   2001000722693 E.72269 Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce / Oleksiuk, Adam.
2693   2001000738045 E.73804 Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów /
2694   2001000784905 E.78490 Jednominutowy menedżer oraz zarządzanie samym sobą / Blanchard, Kenneth H.
2695   2001000784912 E.78491 Kaizen w biznesie : jak rozwinąć biznes metodą małych kroków? / Wątor, Aneta.
2696   2001000760855 E.76085 Key account manager / Kałucki, Krzysztof.
2697   2001000710522 E.71052 Kierowanie ludźmi : profesjonalne odpowiedzi na codzienne wyzwania zawodowe, wyznaczanie kierunków,tworzenie wizji, wprowadzanie zmian, inspirowanie ludzi / Baird, Lloyd.
2698   2001000711253 E.71125 Kierowanie zespołami : od zespołu niesterowalnego do uskrzydlonego : wprowadzaj członków zespołu w role, które im przydzielasz : rozpoznaj i neutralizuj tendencje odśrodkowe w grupie : oceń swoje umiejętności - test kompetencji lidera / Donnellon, Anne
2699   2001000741458 E.74145 Kierownik w instytucji publicznej : znajdź swój własny, skuteczny styl zarządzania / Hancewicz, Radosław.
2700   2001000700936 E.70093 Kierownik w organizacji / TOKARSKI, STEFAN
2701   2001000782734 E.78273 Kompetencje i satysfakcja : identyfikacja, ocena i znaczenie dopasowania / Springer, Agnieszka.
2702   2001000784615 E.78461 Kompetencje kadry kierowniczej w przedsiębiorstwach wysokich technologii / Roszyk-Kowalska, Gabriela.
2703   2001000724673 E.72467 Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Penc, Józef.
2704   2001000801664 E.80166 Komunikacja w zarządzaniu projektami / Nadskakuła, Olga
2705   2001000760039 E.76003 Koniec świata menedżerów? / Koźmiński, Andrzej Krzysztof
2706   2001000784219 E.78421 Koniec z makiawelistycznym zarządzaniem : od teraz podmiotowe przywództwo / Daniecki, Wojciech
2707   2001000747481 E.74748 Kształtowanie kapitału ludzkiego w organizacji /
2708   2001000727124 E.72712 Kształtowanie liderów : siedem zasad rozwijania zdolności przywódczych / Adair, John Eric
2709   2001000785988 E.78598 Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu / Pluta, Anna
2710   2001000728329 E.72832 Kultura pracy menedżera /
2711   2001000797424 E.79742 Kulturowe aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych / Sadkowska, Joanna.
2712   2001000720057 E.72005 Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim /
2713   2001000790678 E.79067 Leadership Toolbox : narzędzia nowoczesnego menedżera / Bokacki, Robert St.
2714   2001000785476 E.78547 Lider Alfa / Czarnecki, Leszek
2715   2001000722600 E.72260 Lider bez maski : prawdziwa droga do sukcesu / Taylor, David.
2716   2001000776443 E.77644 Liderzy : ośmioro niekonwencjonalnych dyrektorów wielkich firm i ich recepta na sukces / Thorndike, William.
2717   2001000779475 E.77947 MBA w dziesięć dni : praktyczny kurs menedżerski : [szybko i efektywnie opanuj umiejętności nauczane w najlepszych amerykańskich szkołach biznesu] / Silbiger, Steven
2718   2001000727117 E.72711 Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy / Doherty, Nora.
2719   2001000712922 E.71292 Menedżer - przywódca w organizacji gospodarczej / Jasiukiewicz, Marian
2720   2001000729531 E.72953 Menedżer jako lider / Simerson, Byron K.
2721   2001000746811 E.74681 Menedżer jakości : podejście procesowe : praca zbiorowa /
2722   2001000788095 E.78809 Menedżer kontra lider czyli O świadomym rozwoju zawodowym / Filipowicz, Grzegorz.
2723   2001000795048 E.79504 Menedżer na starcie : nowa rola, nowe wyzwania - jak przetrwać trudne początki / Zhuo, Julie.
2724   2001000701988 E.70198 Mistrzowski coaching / Hargrove, Robert A.
2725   2001000727100 E.72710 Mistrzowskie zarządzanie ludźmi : tworzenie skutecznego zespołu poprzez motywowanie, wspieranie i przywództwo / Thomas, Mark
2726   2001000785667 E.78566 Mity zarządzania : czego nie rozumieją szefowie? / Stern, Stefan.
2727   2001000759262 E.75926 Mobile dla menedżerów czyli Jak tworzyć dobre produkty mobilne / Zaremba, Marcin
2728   2001000716104 E.71610 Model systemu społecznego a problemy zarządzania / Chudoba, Tadeusz.
2729   2001000715091 E.71509 Motywowanie do pracy : teorie i instrumenty / Sekuła, Zofia.
2730   2001000722525 E.72252 Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Kopertyńska, Maria Wanda.
2731   2001000752126 E.75212 Motywowanie w praktyce : studia przypadków / Serafin, Krystyna.
2732   2001000729500 E.72950 Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi / Rzycka, Olga.
2733   2001000747528 E.74752 Ocena pracowników : nowa generacja narzędzi do oceny pracowników w nowym ujęciu klasycznego modelu kompetencji / Padzik, Kinga.
2734   2001000784011 E.78401 Od dobrego do wielkiego : czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm / Collins, James C.
2735   2001000756216 E.75621 Operacyjne zarządzanie projektami / Knosala, Ryszard
2736   2001000738434 E.73843 Organizacja zachowań zespołowych /
2737   2001000754991 E.75499 Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów : determinanty stylu kierowania / Opolska-Bielańska, Agata.
2738   2001000729494 E.72949 Pełne przywództwo : osiąganie sukcesów we wszystkich aspektach życia / Friedman, Stewart D.
2739   2001000724949 E.72494 Podejmowanie trudnych decyzji : osiąganie celów dzięki odważnemu działaniu / Shaw, Peter.
2740   2001000748525 E.74852 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi /
2741   2001000724000 E.72400 Poradnictwo kariery przez całe życie / Pisula, Dorota.
2742   2001000728343 E.72834 Przekonaj pracowników do dbania o jakość : poradnik menedżerski dla pełnomocników, kierowników i szefów, którym zależy na jakości / Szymańska, Dorota.
2743   2001000779437 E.77943 Przewodnik dla lidera : budowanie zespołu w XXI wieku / Grzybek, Robert.
2744   2001000741373 E.74137 Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej : praktyczny przewodnik dla liderów, menedżerów, moderatorów / Lencioni, Patrick
2745   2001000727063 E.72706 Przywództwo : złote zasady : czego nauczyło mnie życie lidera / Maxwell, John C.
2746   2001000743124 E.74312 Przywództwo : biblia lidera / Owen, Jo
2747   2001000733750 E.73375 Przywództwo i władza menedżerska : nowe idee, metody, praktyka / Wójcik, Marian
2748   2001000794324 E.79432 Przywództwo w działaniu : analizy i kierunki rozwoju koncepcji / Świątek, Włodzimierz.
2749   2001000728169 E.72816 Przywództwo w organizacjach : analiza najlepszych praktyk / Mrówka, Rafał.
2750   2001000719952 E.71995 Przywództwo według Johna Adaira / Adair, John Eric
2751   2001000789696 E.78969 Rola liderów w sukcesie przedsiębiorstw społecznych / Wronka-Pośpiech, Martyna.
2752   2001000749829 E.74982 Rozmowa kwalifikacyjna : błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania / Hodgson, Susan.
2753   2001000785032 E.78503 Rozmowa kwalifikacyjna : o czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących / Śniegocka, Angelika.
2754   2001000710768 E.71076 Rozwiązywanie problemów w organizacji : moderacje w praktyce / Łasiński, Gabriel
2755   2001000732968 E.73296 Rozwój zasobów ludzkich / Joy-Matthews, Jennifer.
2756   2001000798797 E.79879 Skuteczne zarządzanie czasem : jak efektywnie planować i realizować swoje cele / Forsyth, Patrick.
2757   2001000747283 E.74728 Skuteczne zarządzanie talentami : odkryj potencjał swoich pracowników / Stuart-Kotze, Robin
2758   2001000725137 E.72513 Strategie wynagrodzeń / Borkowska, Stanisława
2759   2001000761463 E.76146 Stres w pracy menedżera / Kraczla, Magdalena.
2760   2001000785735 E.78573 Stres w pracy menedżera / Kraczla, Magdalena.
2761   2001000787661 E.78766 Symboliczne stanowienie władzy w organizacjach / Laberschek, Marcin
2762   2001000801794 E.80179 Szef, którego szukamy : rzecz o odpowiedzialności / Jeznach, Andrzej
2763   2001000705504 E.70550 Sztuka konkurowania w gospodarce XXI wieku : plan działania / Hammer, Michael
2764   2001000725021 E.72502 Techniki prowadzenia rozmów dla kadry zarządzającej : kiedy komunikacja jest skuteczna? / Heyde, Anke von der.
2765   2001000742684 E.74268 Vademecum menedżera - organizacja pracy własnej / Pluta, Anna
2766   2001000746132 E.74613 Władza a moralny wymiar przywództwa / Szczupaczyński, Jerzy.
2767   2001000727025 E.72702 Władza i kierowanie : teorie i praktyka biurokracji / Stelmach, Waldemar.
2768   2001000728596 E.72859 Wyniki górą! : tworzenie kultury pozwalającej prześcignąć konkurencję / Pennington, Randy G.
2769   2001000711901 E.71190 Zachowania człowieka w organizacji / Kożusznik, Barbara.
2770   2001000736348 E.73634 Zachowania w organizacji / Robbins, Stephen P.
2771   2001000777174 E.77717 Zarządzanie kompetencjami : teoria, badania i praktyka biznesowa / Kupczyk, Teresa.
2772   2001000793570 E.79357 Zarządzanie kompetencjami : perspektywa firmowa i osobista / Filipowicz, Grzegorz.
2773   2001000742820 E.74282 Zarządzanie kreatywnymi pracownikami : naucz się wykorzystywać ich talent / Torr, Gordon.
2774   2001000786114 E.78611 Zarządzanie milenialsami / Espinoza, Chip
2775   2001000748105 E.74810 Zarządzanie motywacją pracowników / Kozłowski, Waldemar Ryszard.
2776   2001000738106 E.73810 Zarządzanie projektami / Harper-Smith, Patrick.
2777   2001000738687 E.73868 Zarządzanie projektami / Pawlak, Marek
2778   2001000729418 E.72941 Zarządzanie projektem : co dobry szef projektu wie, robi i mówi / Barker, Stephen
2779   2001000799213 E.79921 Zarządzanie różnorodnością w organizacji : aspekty psychopedagogiczne / Jeruszka, Urszula.
2780   2001000729395 E.72939 Zarządzanie talentami : wykorzystuj możliwości najzdolniejszych pracowników / Robertson, Alan.
2781   2001000717569 E.71756 Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji : praca zbiorowa /
2782   2001000723379 E.72337 Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji : materiały do ćwiczeń /
2783   2001000748082 E.74808 Zarządzanie zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Golnau, Wiesław
2784   2001000708918 E.70891 Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla /
2785   2001000735679 E.73567 Zarządzanie zespołem : motywacja i działanie /
2786   2001000791545 E.79154 Zarządzanie zmianą : od strategii do działania : jak połączyć wizję, ludzi i organizację w służbie strategii / Kurtyka, Michał.
 
Organizacja i zarządzanie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2787   2001000779574 E.77957 A teraz ... stwórz wielką firmę! : 7 sposobów maksymalizacji zysków na każdym rynku / Tracy, Brian
2788   2001000781126 E.78112 Aktualne wyzwania zarządzania i ekonomii /
2789   2001000793341 E.79334 Akumulacja kapitału intelektualnego a kreacja wartości w przedsiębiorstwie nowej gospodarki / Wildowicz-Giegiel, Anna.
2790   2001000736379 E.73637 Algorytm sukcesu : wprowadź swoją firmę na ścieżkę rozwoju / McKeown, Les
2791   2001000795642 E.79564 Analiza danych w biznesie : sztuka podejmowania skutecznych decyzji / Provost, Foster
2792   2001000756322 E.75632 Analiza danych w biznesie / Provost, Foster
2793   2001000791880 E.79188 Architektura biznesu przedsiębiorstwa / Chudziński, Paweł.
2794   2001000800599 E.80059 Badanie due diligence w transakcjach fuzji i przejęć : znaczenie i skutki prawne / Keler, Grzegorz.
2795   2001000786008 E.78600 Biała księga zarządzania / Gospodarek, Tadeusz.
2796   2001000793426 E.79342 Bogactwo społeczno-emocjonalne i twórczość organizacyjna w przedsiębiorstwie / Bratnicka-Myśliwiec, Katarzyna.
2797   2001000750238 E.75023 Classic Drucker / Drucker, Peter Ferdinand
2798   2001000736386 E.73638 Compliance w przedsiębiorstwie / Makowicz, Bartosz
2799   2001000793310 E.79331 Cybernetyka w zarządzaniu organizacją / Gomółka, Zdzisław.
2800   2001000752744 E.75274 Człowiek w organizacji : ludzie, struktury, organizacje / Gitling, Maciej.
2801   2001000781218 E.78121 Człowiek w organizacji : zaufanie, przywództwo, zaangażowanie, satysfakcja /
2802   2001000749522 E.74952 Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie : zasób czy kapitał? : od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością / Jamka, Beata
2803   2001000712779 E.71277 Decyzje i zmiany w organizacji : w poszukiwaniu skutecznych sposobów działania / Penc, Józef.
2804   2001000738298 E.73829 Decyzyjne Systemy Zarządzania /
2805   2001000731886 E.73188 Diagnoza organizacji : pierwszy krok do uzdrowienia firmy / Hensel, Przemysław.
2806   2001000790265 E.79026 Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
2807   2001000753185 E.75318 Dopasowanie organizacyjne : aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi / Gadomska-Lila, Katarzyna.
2808   2001000753192 E.75319 Doradztwo organizacyjne : ujęcie systemowe /
2809   2001000723188 E.72318 Doskonalenie funkcjonowania organizacji / Gomółka, Zdzisław.
2810   2001000794188 E.79418 Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych / Kraśnicka, Teresa.
2811   2001000721405 E.72140 Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy /
2812   2001000747832 E.74783 Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability / Wysokińska-Senkus, Aneta.
2813   2001000711758 E.71175 Doskonalenie systemów zarządzania : nowa droga do przedsiębiorstwa lean / Bednarek, Mariusz.
2814   2001000734344 E.73434 Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce / Kowalczyk, Jerzy
2815   2001000746767 E.74676 Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych / Kania, Krzysztof.
2816   2001000789603 E.78960 Dylematy pomiaru kapitału intelektualnego w procesie zarządzania wartością współczesnych przedsiębiorstw / Kosiń, Paweł.
2817   2001000784424 E.78442 Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa / Kwiecień, Anna
2818   2001000797011 E.79701 Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw / Cyfert, Szymon.
2819   2001000736409 E.73640 Działanie współczesnych przedsiębiorstw : determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe /
2820   2001000712809 E.71280 Efektywne zarządzanie kompetencjami - tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy / Wieczorek, Jacek.
2821   2001000747849 E.74784 Efektywne zarządzanie projektami : tradycyjne, zwinne, ekstremalne / Wysocki, Robert K.
2822   2001000794898 E.79489 Ekonomia i prawo : wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa /
2823   2001000743148 E.74314 Epistemologia i metodologia zarządzania / Sułkowski, Łukasz.
2824   2001000736669 E.73666 Etnografia organizacji : badania polskich firm i instytucji /
2825   2001000739837 E.73983 Ewolucja czy rewolucja? : czas przemian - czas wyzwań : zarządzanie w procesie permanentnych zmian /
2826   2001000790647 E.79064 Firma jako całość / Kuciński, Łukasz.
2827   2001000782710 E.78271 Firmy rodzinne : ludzie-relacje-wartości /
2828   2001000793105 E.79310 Formy działania i modele biznesowe współczesnych organizacji /
2829   2001000755042 E.75504 Funkcjonowanie organizacji zhierarchizowanej w wirtualnym świecie / Wojciechowska-Filipek, Sylwia.
2830   2001000737321 E.73732 Gospodarowanie, finansowanie i zarządzanie w XXI wieku /
2831   2001000747870 E.74787 Granice organizacji / Cyfert, Szymon.
2832   2001000785599 E.78559 Harvard Business Review : podręcznik przedsiębiorcy : wszystko, czego potrzebujesz, żeby założyć i rozwinąć nową firmę /
2833   2001000776559 E.77655 Indywidualna działalność gospodarcza : uproszczone formy ewidencji : praca zbiorowa /
2834   2001000795659 E.79565 Indywidualna działalność gospodarcza : uproszczone formy ewidencji : praca zbiorowa /
2835   2001000759347 E.75934 Instrumentarium zarządzania publicznego /
2836   2001000728312 E.72831 Inteligentny outsourcing : sztuka skutecznej współpracy : poradnik dla menedżerów / Bravard, Jean-Louis.
2837   2001000791866 E.79186 Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości / Klimek, Jan.
2838   2001000739318 E.73931 Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu : praca zbiorowa /
2839   2001000785582 E.78558 Internet ludzi : organizacja jutra / Kozielski, Robert.
2840   2001000787074 E.78707 Intranet : skuteczna komunikacja wewnętrzna w organizacji / Kandefer, Urszula.
2841   2001000711185 E.71118 Jak przeprowadzić transformację firmy / Kotter, John P.
2842   2001000749515 E.74951 Jak założyć i rozwinąć własną firmę? / Zachariasz, Katarzyna.
2843   2001000753277 E.75327 Jednoosobowa firma : jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą / Młodzikowska, Danuta.
2844   2001000790654 E.79065 Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji / Barcik, Agnieszka.
2845   2001000712908 E.71290 Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem /
2846   2001000760381 E.76038 Klasyka teorii zarządzania : ćwiczenia, przykłady, testy / Jemielniak, Dariusz.
2847   2001000732463 E.73246 Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw / Śliwiński, Rafał.
2848   2001000791149 E.79114 Kluczowe mierniki dokonań (KPI) w zarządzaniu organizacją na gruncie teorii równowagi funkcjonalnej / Niemiec, Andrzej
2849   2001000785469 E.78546 Kluczowe mierniki dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Kotłowska, Mariola.
2850   2001000787043 E.78704 Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy / Fryczyńska, Marzena.
2851   2001000716036 E.71603 Kompetencje a sukces zarządzania organizacją /
2852   2001000710539 E.71053 Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach / Rakowska, Anna.
2853   2001000722907 E.72290 Kompetentny CEO : metody efektywnego działania dla menedżerów najwyższego szczebla / Thomas, Mark
2854   2001000784653 E.78465 Komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw /
2855   2001000747634 E.74763 Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / Winkler, Renata.
2856   2001000786022 E.78602 Komunikacja w zarządzaniu projektami / Nadskakuła, Olga
2857   2001000755967 E.75596 Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania /
2858   2001000776467 E.77646 Koncepcje organizacji i metody zarządzania : możliwości i ograniczenia / Sokołowska, Stanisława.
2859   2001000797745 E.79774 Konflikty wewnątrzgrupowe jako determinanty efektywności rad nadzorczych / Marchewka, Małgorzata.
2860   2001000757640 E.75764 Konsolidacja w grupach kapitałowych z perspektywy modelu biznesu na przykładzie sektora producentów systemów informatycznych zarządzania / Wartini-Twardowska, Jolanta.
2861   2001000760398 E.76039 Konstytucje firm rodzinnych : w kierunku długowieczności / Lewandowska, Adrianna.
2862   2001000796779 E.79677 Krytyczna teoria organizacji : elementy filozofii i praktyki zarządzania /
2863   2001000750399 E.75039 Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
2864   2001000799367 E.79936 Kultura w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm / Zbiegień-Maciąg, Lidia.
2865   2001000784325 E.78432 Kulturowe procesy zarządzania / Sułkowski, Łukasz.
2866   2001000778799 E.77879 Kulturowe uwarunkowania lean management / Parkes, Aneta
2867   2001000710584 E.71058 Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Glińska-Neweś, Aldona
2868   2001000779468 E.77946 Legitymizacja badań organizacji / Hensel, Przemysław.
2869   2001000785179 E.78517 Ludzie i struktury we współczesnym przedsiębiorstwie / Gołaszewska-Kaczan, Urszula.
2870   2001000742394 E.74239 Ład korporacyjny : doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju / Jeżak, Jan.
2871   2001000786046 E.78604 Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją : w kierunku organizacji opartej na innowacjach i kulturze ryzyka : podstawy teoretyczne, studia przypadków, zadania, dobre praktyki /
2872   2001000736584 E.73658 Menedżer do zadań specjalnych : czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem /
2873   2001000710607 E.71060 Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych / Lachiewicz, Stefan.
2874   2001000723522 E.72352 Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej /
2875   2001000724222 E.72422 Metody zarządzania / Brzozowski, Maciej.
2876   2001000756186 E.75618 Metody zarządzania kulturą organizacyjną /
2877   2001000791699 E.79169 Metody zarządzania wartością publiczną / Ćwiklicki, Marek.
2878   2001000776580 E.77658 Metodyki i standardy zarządzania projektami / Bukłaha, Emil.
2879   2001000784929 E.78492 Metodyki zarządzania projektami stosowane przez project managerów u operatorów systemu dystrybucyjnego w Polsce : studium empiryczne / Szpitter, Agnieszka.
2880   2001000793778 E.79377 Model biznesu sieci przedsiębiorstw : budowa, identyfikacja, ocena / Oliński, Marian.
2881   2001000737765 E.73776 Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem /
2882   2001000790326 E.79032 Modele biznesu przedsiębiorstw : perspektywy rozwoju - ujęcie koncepcyjne / Jabłoński, Adam Stefan.
2883   2001000756254 E.75625 Modele biznesu w internecie : teoria i studia przypadków polskich firm /
2884   2001000793471 E.79347 Modele decyzyjne w planowaniu kompletacji zamówień w nowoczesnym magazynie / Sabo-Zielonka, Aleksandra.
2885   2001000790043 E.79004 Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Patalas-Maliszewska, Justyna.
2886   2001000764761 E.76476 Modelowanie decyzji w zarządzaniu operacyjnym / Nowak, Maciej
2887   2001000744558 E.74455 Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw : studia przypadków : [naukowy akcelerator przedsiębiorczości : praca zbiorowa] /
2888   2001000799749 E.79974 Motywowanie pracowników w organizacji / Kozłowski, Waldemar Ryszard.
2889   2001000757831 E.75783 Myślenie systemowe i sieciowe w zarządzaniu projektami / Kopczyński, Tomasz.
2890   2001000760428 E.76042 Narracje biznesowe : modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie /
2891   2001000715008 E.71500 Narzędzia tworzenia strategii organizacji / Białas, Tomasz
2892   2001000749201 E.74920 Nauka o organizacji : ujęcie dynamiczne /
2893   2001000791644 E.79164 Nauka o organizacji : ujęcie dynamiczne /
2894   2001000720026 E.72002 Nauka o organizacji / Cyfert, Szymon.
2895   2001000785681 E.78568 Nauka o organizacji / Kożuch, Barbara
2896   2001000722501 E.72250 Nauka o zarządzaniu / Sikorski, Czesław
2897   2001000748075 E.74807 Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu : praca zbiorowa /
2898   2001000754601 E.75460 Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw : bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja /
2899   2001000726288 E.72628 Nowe formy organizacyjne przedsiębiorstwa w dobie e-gospodarki / Biniasz, Dominika.
2900   2001000749331 E.74933 Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia /
2901   2001000713554 E.71355 Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu : praca zbiorowa /
2902   2001000802067 E.80206 Nowe trendy społeczno-ekonomiczne a rozwój przedsiębiorstwa /
2903   2001000717316 E.71731 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
2904   2001000756483 E.75648 Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe /
2905   2001000748174 E.74817 Nowoczesne zarządzanie projektami /
2906   2001000751167 E.75116 Ocena projektów : koncepcje i metody /
2907   2001000775897 E.77589 Odpowiedzialność podmiotów na rynku /
2908   2001000751518 E.75151 Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Paliwoda-Matiolańska, Adriana.
2909   2001000789962 E.78996 Optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego : perspektywa przedsiębiorstwa / Sienkiewicz, Łukasz.
2910   2001000797462 E.79746 Optymalizacja zatrudnienia : właściwe praktyki w czasie zmian / Marciniak, Jarosław.
2911   2001000772346 E.77234 Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej : zarys wykładu / Władek, Zbigniew.
2912   2001000790012 E.79001 Organizacja kreatywna : teoria i praktyka /
2913   2001000724574 E.72457 Organizacja pracy biurowej : praca zbiorowa /
2914   2001000748600 E.74860 Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie / Brzeziński, Marek
2915   2001000755004 E.75500 Organizacja projektowa : podstawy, modele, rozwiązania / Trocki, Michał
2916   2001000755929 E.75592 Organizacja systemów produkcyjnych / Lewandowski, Jerzy
2917   2001000757602 E.75760 Organizacja w zmianach : perspektywa konsultanta / Masłyk-Musiał, Ewa
2918   2001000724550 E.72455 Organizacja wirtualna : teoria i praktyka / Najda-Janoszka, Marta.
2919   2001000724567 E.72456 Organizacja wirtualna / Brzozowski, Maciej.
2920   2001000727940 E.72794 Organizacje i archetypy / Kostera, Monika
2921   2001000736539 E.73653 Organizacje w praktyce : studia przypadku dla studentów zarządzania /
2922   2001000749492 E.74949 Organizować z polotem : wyobraźnia organizacyjna w praktyce /
2923   2001000779758 E.77975 Outsourcing finansowo-księgowy / Kawa, Marta.
2924   2001000793785 E.79378 Partnerstwo benchmarkingowe przedsiębiorstw w klastrze jako kategoria relacji międzyorganizacyjnych / Szydełko, Magdalena.
2925   2001000794355 E.79435 Patologie i dysfunkcje w organizacji / Kowalewski, Karol
2926   2001000778782 E.77878 Perspektywy rozwoju podejścia procesowego : szanse i ograniczenia / Bińkiewicz, Damian.
2927   2001000779529 E.77952 Perspektywy rozwoju podejścia projektowego : szanse i ograniczenia / Barroso Martínez, Ascensión.
2928   2001000761784 E.76178 Planowanie przebiegu projektów / Trocki, Michał
2929   2001000736553 E.73655 PMO : praktyka zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji / Spałek, Seweryn.
2930   2001000784257 E.78425 Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw /
2931   2001000800711 E.80071 Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu /
2932   2001000711949 E.71194 Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza /
2933   2001000743438 E.74343 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie /
2934   2001100878856 S.87885 Podstawy organizacji i zarządzania : praca zbiorowa /
2935   2001000788231 E.78823 Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze /
2936   2001000723393 E.72339 Podstawy organizacji i zarządzania /
2937   2001000724833 E.72483 Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie / Rogowski, Andrzej
2938   2001000784974 E.78497 Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie / Rogowski, Andrzej
2939   2001000776160 E.77616 Podstawy zarządzania : teoria i ćwiczenia /
2940   2001000800735 E.80073 Podstawy zarządzania : teoria i ćwiczenia /
2941   2001000739578 E.73957 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W.
2942   2001000740260 E.74026 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W.
2943   2001000763412 E.76341 Podstawy zarządzania organizacjami / Krzakiewicz, Kazimierz.
2944   2001000785544 E.78554 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W.
2945   2001000793518 E.79351 Podstawy zarządzania organizacjami / Korzeniowski, Leszek
2946   2001000719969 E.71996 Podstawy zarządzania projektami / Lock, Dennis
2947   2001000785346 E.78534 Politykowanie organizacyjne : treść, proces, kontekst i efekty / Kulikowska-Pawlak, Monika.
2948   2001000759873 E.75987 Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej : wybrane uwarunkowania /
2949   2001000749706 E.74970 Pracownicza partycypacja finansowa : geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty / Kozłowski, Maciej
2950   2001000764747 E.76474 Pracuj na TAK! : jak zbudowaliśmy firmę opartą na zaangażowaniu / Gacek, Przemysław.
2951   2001000749294 E.74929 Prakseologia a nauki o zarządzaniu : studium metodologiczne / Szpaderski, Adam.
2952   2001000748211 E.74821 Praktyczne lekcje zarządzania projektami / Kopczewski, Michał.
2953   2001000763276 E.76327 Praktyczne MBA : jak mądrze zaplanować karierę, stworzyć wspaniały zespół, zdynamizować wzrost i wygrać / Welch, Jack
2954   2001000776122 E.77612 Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie czyli Nie taki diabeł straszny / Kozyra, Beata.
2955   2001000760701 E.76070 Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu / Lichtarski, Jan
2956   2001000748099 E.74809 Praktyka zarządzania / Drucker, Peter Ferdinand
2957   2001000755141 E.75514 Problemy biznesowe : rozwiązania / Bolland, Eric J.
2958   2001000759880 E.75988 Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / Czaja, Izabela.
2959   2001000778201 E.77820 Problemy zarządzania we współczesnej gospodarce /
2960   2001000747542 E.74754 Proces przedsiębiorczy : tworzenie nowych przedsiębiorstw / Gaweł, Aleksandra.
2961   2001000738441 E.73844 Procesowe zarządzanie organizacją / Grajewski, Piotr.
2962   2001000756155 E.75615 Procesy rozwojowe przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce / Brojak-Trzaskowska, Małgorzata.
2963   2001000755295 E.75529 Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie / Maciąg, Artur.
2964   2001000776115 E.77611 Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem / Jakubiec, Marcin.
2965   2001000725243 E.72524 Projektowanie organizacji / Glinka, Beata.
2966   2001000782994 E.78299 Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą / Flaszewska, Sylwia.
2967   2001000778102 E.77810 Projekty lokalne i regionalne - interesariusze projektu /
2968   2001000796793 E.79679 Projekty naukowe : zarządzanie w praktyce / Małkuch-Świtalska, Justyna.
2969   2001000789658 E.78965 Przedsiębiorca i jego firma : od pomysłu do wejścia na rynek /
2970   2001000784370 E.78437 Przedsiębiorczość : zarządzanie przedsiębiorstwem od A do Z / Szpakowski, Mirosław K.
2971   2001000799909 E.79990 Przedsiębiorczość i zarządzanie przedsiębiorstwem - wyzwania i dylematy /
2972   2001000791576 E.79157 Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko /
2973   2001000797004 E.79700 Przedsiębiorczość zdyscyplinowana : od startupu do sukcesu w 24 krokach / Aulet, Bill
2974   2001000756063 E.75606 Przedsiębiorczość, polityka, rozwój / Cieślik, Jerzy.
2975   2001000787432 E.78743 Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku : modele biznesowe, finansowanie, innowacje / Rochoń, Małgorzata.
2976   2001000740932 E.74093 Przedsiębiorstwo a otoczenie : oddziaływanie, skutki /
2977   2001000799916 E.79991 Przedsiębiorstwo we współczesnym otoczeniu - wyzwania i dylematy / Kozioł-Nadolna, Katarzyna.
2978   2001000749959 E.74995 Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej : praca zbiorowa. Cz. 1 / Buk, Halina.
2979   2001000754113 E.75411 Przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdawczości finansowej : praca zbiorowa. Cz. 2 /
2980   2001000785506 E.78550 Psychodynamiczna perspektywa zarządzania rozwojem przedsiębiorstw / Barabasz, Adela.
2981   2001000795826 E.79582 Ramy koncepcyjne systemu pomiaru dokonań spółdzielni mieszkaniowej / Brzeska, Aneta.
2982   2001000741397 E.74139 Reguły small biznesu : własna firma w praktyce / Mendel, Zbigniew
2983   2001000742738 E.74273 Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : podział przez wydzielenie / Garstka, Małgorzata.
2984   2001000728428 E.72842 Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw /
2985   2001000794331 E.79433 Rozwój organizacji pozarządowych wobec wyzwań współczesności /
2986   2001000797585 E.79758 Rozwój współczesnych organizacji : wybrane aspekty /
2987   2001000725007 E.72500 Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstwa / Zgrzywa-Ziemak, Anna.
2988   2001000760671 E.76067 Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu / Blim, Marek.
2989   2001000756278 E.75627 Scrum : o zwinnym zarządzaniu projektami / Chrapko, Mariusz
2990   2001000776085 E.77608 Sensotwórczość : 7 sposobów tworzenia wartości w zespole i w organizacji / Heidtman, Joanna.
2991   2001000736904 E.73690 Six Sigma jako trwały element kultury organizacji / Eckes, George
2992   2001000776788 E.77678 Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne / Król, Magdalena B.
2993   2001000760657 E.76065 Spójność hybrydy strategicznej w środowisku sieciowym / Jabłoński, Adam Stefan.
2994   2001000711321 E.71132 Sprawna i efektywna organizacja /
2995   2001000787685 E.78768 Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach innowacyjnych / Boćko, Bartosz.
2996   2001000763702 E.76370 Sprzedaż osobista i zarządzanie zespołem sprzedaży / Grzybek, Robert.
2997   2001000759033 E.75903 Start up : postaw wszystko na jedną firmę / Kander, Diana.
2998   2001000787500 E.78750 Startupy : wyzwanie dla zarządzania i edukacji przedsiębiorczości / Skala, Agnieszka.
2999   2001000782307 E.78230 Stosunki pracy w polskich organizacjach / Hryniewicz, Janusz T.
3000   2001000764198 E.76419 Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa / Pierścionek, Zdzisław
3001   2001000791835 E.79183 Studium rozwoju zdywersyfikowanych form współpracy międzyorganizacyjnej / Bojar, Waldemar L.
3002   2001000799336 E.79933 Sukces projektu / Walczak, Renata Marta.
3003   2001000755820 E.75582 Systemy ekspertowe we wspomaganiu procesów zarządzania wiedzą w organizacji / Michalik, Krzysztof.
3004   2001000787586 E.78758 Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem : perspektywy strategii i tworzenia wartości / Jelonek, Dorota.
3005   2001000791958 E.79195 Systemy zarządzania w znormalizowanym świecie /
3006   2001000775248 E.77524 Systemy złożone w zarządzaniu / Rokita, Jerzy
3007   2001000787296 E.78729 Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji / Wodecki, Andrzej.
3008   2001000793594 E.79359 Sztuka dla biznesu : wspieranie kreatywności w organizacji /
3009   2001000746002 E.74600 Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami /
3010   2001000783755 E.78375 Teoretyczne podstawy organizacji i kierownictwa / Rytel, Zygmunt
3011   2001000747139 E.74713 Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami / Krzakiewicz, Kazimierz.
3012   2001000732005 E.73200 Teoria grafów w zarządzaniu produkcją / Grandys, Ewa.
3013   2001000782918 E.78291 Teoria organizacji : nauka dla praktyki /
3014   2001000776054 E.77605 Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami / Łobos, Krzysztof.
3015   2001000787371 E.78737 Transfery władzy, własności i wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych : efekt drugiego pokolenia / Zajkowski, Robert.
3016   2001000729425 E.72942 Trochę inna teoria organizacji : organizowanie jako konstrukcja sieci działań / Czarniawska, Barbara
3017   2001000763597 E.76359 Tworzenie przedsiębiorstwa : szanse, realizacja, rozwój / Glinka, Beata.
3018   2001000778034 E.77803 Twórczość w przedsiębiorstwie : perspektywa obustronności organizacyjnej / Bratnicka-Myśliwiec, Katarzyna.
3019   2001000736720 E.73672 W poszukiwaniu doskonałości w biznesie : doświadczenia najlepiej zarządzanych firm Ameryki / Peters, Thomas J.
3020   2001000791484 E.79148 W tym szaleństwie jest metoda : powieść o zarządzaniu projektami / Żmigrodzki, Marcin.
3021   2001000749454 E.74945 Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją /
3022   2001000793716 E.79371 Wizjonerskie organizacje : skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych / Collins, James C.
3023   2001000788682 E.78868 Wizualizacje kognitywne w zarządzaniu / Pilipczuk, Olga.
3024   2001000793723 E.79372 Własna firma krok po kroku : działaj skutecznie na każdym etapie rozwoju swojego biznesu / Krzemień, Grzegorz.
3025   2001000796847 E.79684 Wpływ bezpieczeństwa finansowego na zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa / Kowalska, Magdalena
3026   2001000743940 E.74394 Wprowadzanie zmiany w organizacji : teoria w praktyce / Spector, Bert.
3027   2001000788224 E.78822 Wprowadzenie do nauki o organizacji / Cyfert, Szymon.
3028   2001000742073 E.74207 Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa / Bragg, Steven M.
3029   2001000754939 E.75493 Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów /
3030   2001000798070 E.79807 Współczesne dylematy biznesowe : kontekst rozwojowy, finansowy, organizacyjny / Brojak-Trzaskowska, Małgorzata.
3031   2001000800766 E.80076 Współczesne narzędzia cyfryzacji organizacji / Bartkiewicz, Witold.
3032   2001000750887 E.75088 Współczesne przedsiębiorstwo : teoria i praktyka /
3033   2001000763627 E.76362 Wybrane aspekty zarządzania biznesem / Fudali, Aleksandra.
3034   2001000786121 E.78612 Wybrane zagadnienia zarządzania rozwojem organizacji /
3035   2001000776016 E.77601 Wycena firmy : storytelling i liczby / Damodaran, Aswath
3036   2001000764327 E.76432 Wycena i zarządzanie wartością firmy : praca zbiorowa /
3037   2001000776009 E.77600 Wyzwania i dylematy współczesnego zarządzania /
3038   2001100857103 S.85710 Zarządzanie : teoria i praktyka /
3039   2001000712984 E.71298 Zarządzanie : jak zarządzać i być zarządzanym / Kisielnicki, Jerzy
3040   2001000715138 E.71513 Zarządzanie : kluczowe koncepcje / Schermerhorn, John R.
3041   2001000747818 E.74781 Zarządzanie : tradycja i nowoczesność /
3042   2001000756308 E.75630 Zarządzanie : teoria i praktyka w pigułce / Jemielniak, Dariusz.
3043   2001000738090 E.73809 Zarządzanie / Mintzberg, Henry
3044   2001000753369 E.75336 Zarządzanie / Mintzberg, Henry
3045   2001000738083 E.73808 Zarządzanie dla inżynierów / Masłyk-Musiał, Ewa
3046   2001000793259 E.79325 Zarządzanie ewangeliczne : studium ewangelicznych postaw przedsiębiorczości i przywództwa chrześcijańskiego / Szromek, Adam R.
3047   2001000788101 E.78810 Zarządzanie firmą rodzinną : kluczowe wyzwania /
3048   2001000758012 E.75801 Zarządzanie hotelem : wybrane zagadnienia / Bernat, Małgorzata.
3049   2001000784042 E.78404 Zarządzanie i finansowanie w podmiotach gospodarujących : zainteresowania młodego pokolenia /
3050   2001000760114 E.76011 Zarządzanie i rynek pracy /
3051   2001000720453 E.72045 Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji / Czechowska-Świtaj, Teresa.
3052   2001000794935 E.79493 Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Grocki, Romuald.
3053   2001000712465 E.71246 Zarządzanie kryzysowe / Pilżys, Jan.
3054   2001000787630 E.78763 Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw /
3055   2001000786107 E.78610 Zarządzanie nowoczesną organizacją /
3056   2001000758135 E.75813 Zarządzanie portfelem projektów : koncepcje biznesowe a praktyka organizacji publicznych / Jałocha, Beata.
3057   2001000742516 E.74251 Zarządzanie procesami / Kunasz, Marek.
3058   2001000745210 E.74521 Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza /
3059   2001000801466 E.80146 Zarządzanie procesem podejmowania decyzji w oparciu o model symultaniczny - S / Ali, Hashem Saad.
3060   2001000794096 E.79409 Zarządzanie procesem produkcji / Kulińska, Ewa
3061   2001000747566 E.74756 Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach / Bitkowska, Agnieszka Anna.
3062   2001000710812 E.71081 Zarządzanie projektami : profesjonalne odpowiedzi na codzienne wyzwania zawodowe, planowanie środków, wyznaczanie terminów, kontrolowanie budżetu, przygotowywanie sprawozdań / Duffy, Mary Grace.
3063   2001000748198 E.74819 Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi / Kisielnicki, Jerzy
3064   2001000751679 E.75167 Zarządzanie projektami w organizacji /
3065   2001000797646 E.79764 Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie : perspektywa czwartej rewolucji przemysłowej / Spałek, Seweryn.
3066   2001000790395 E.79039 Zarządzanie projektem : podręcznik przyszłego PMa / Pietras, Paweł
3067   2001000749751 E.74975 Zarządzanie projektem / Wirkus, Marek.
3068   2001000747580 E.74758 Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Michalski, Eugeniusz.
3069   2001000751112 E.75111 Zarządzanie przedsiębiorstwem /
3070   2001000784318 E.78431 Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce /
3071   2001000761500 E.76150 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym : zarys problematyki / Bilińska-Reformat, Katarzyna.
3072   2001000721955 E.72195 Zarządzanie przedsiębiorstwem w pracach doktorantów /
3073   2001000779130 E.77913 Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmienności otoczenia : aktualne tendencje rozwojowe i wyzwania /
3074   2001000749430 E.74943 Zarządzanie przedsiębiorstwem. Cz. 2 /
3075   2001000747597 E.74759 Zarządzanie przez odpowiedzialność : podstawa odpowiedzialnego biznesu / Kisil, Aleksander
3076   2001000727001 E.72700 Zarządzanie przez zaangażowanie : koncepcja, kontrowersje, aplikacje / Juchnowicz, Marta
3077   2001000721580 E.72158 Zarządzanie publiczne : elementy teorii i praktyki : praca zbiorowa /
3078   2001000783472 E.78347 Zarządzanie publiczne : nieprogramowalne decyzje w jednostkach oświatowych / Flajszok, Iwona.
3079   2001000779147 E.77914 Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji / Tyszkiewicz, Rafał.
3080   2001000801572 E.80157 Zarządzanie różnorodnością w organizacji / Leoński, Wojciech.
3081   2001000728404 E.72840 Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Kaczmarek, Tadeusz Teofil
3082   2001000713400 E.71340 Zarządzanie ryzykiem /
3083   2001000790074 E.79007 Zarządzanie ryzykiem /
3084   2001000729968 E.72996 Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji /
3085   2001000718764 E.71876 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym /
3086   2001000791521 E.79152 Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit / Domański, Jarosław.
3087   2001000794713 E.79471 Zarządzanie ryzykiem w sektorach kreatywnych / Woźniak, Jacek
3088   2001000758128 E.75812 Zarządzanie twórczością w organizacji : koncepcja, metody i narzędzia / Sokół, Aneta
3089   2001000797608 E.79760 Zarządzanie w chaosie : czyli sukces w biznesie zaczyna się na literę Z : zaufanie, zespół, zaangażowanie, zmiana, zwinność / Błaszczak, Ewa.
3090   2001000790388 E.79038 Zarządzanie w kryzysie : aspekty organizacyjne i psychologiczne / Wojciechowska-Filipek, Sylwia.
3091   2001000778768 E.77876 Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego / Zawadzak, Tadeusz.
3092   2001000711345 E.71134 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych /
3093   2001000740376 E.74037 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa. T. 1 /
3094   2001000740383 E.74038 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka : praca zbiorowa. T. 2 /
3095   2001000755936 E.75593 Zarządzanie wiedzą / Trajer, Jędrzej.
3096   2001000777082 E.77708 Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego : ujęcie teoretyczne i praktyczne / Soniewicki, Marcin.
3097   2001000778737 E.77873 Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych / Olko, Sławomir.
3098   2001000726400 E.72640 Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie / Kłak, Marcin.
3099   2001000753499 E.75349 Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii / Dereń, Aldona Małgorzata.
3100   2001000711895 E.71189 Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Pocztowski, Aleksy
3101   2001000732050 E.73205 Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce : kierunki i narzędzia /
3102   2001000729388 E.72938 Zasada OZ : uzyskiwanie rezultatów poprzez indywidualną i organizacyjną odpowiedzialność / Connors, Roger
3103   2001000713035 E.71303 Zasady zarządzania / Templar, Richard
3104   2001000758111 E.75811 Zasady zarządzania / Koźmiński, Andrzej Krzysztof
3105   2001000751594 E.75159 Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce /
3106   2001000746149 E.74614 Zaufanie w zarządzaniu / Paliszkiewicz, Joanna O.
3107   2001000720774 E.72077 Zespół, kultura, projekt /
3108   2001000784271 E.78427 Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy / Brzeziński, Marek
3109   2001000800957 E.80095 Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach / Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena.
3110   2001000740710 E.74071 Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji / Kraśniak, Janusz.
3111   2001000736638 E.73663 Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce / Srokowski, Łukasz.
3112   2001000723539 E.72353 Zrównoważona karta działania jako metoda pomiaru efektywności procesów i działań / Ryńca, Radosław.
3113   2001000747603 E.74760 Zrównoważone przedsiębiorstwo : teoria, praktyka, wycena, kształcenie / Przychodzeń, Wojciech Kamil.
3114   2001000756261 E.75626 Zwinne projekty w klasycznej organizacji Scrum, Kanban, XP /
3115   2001000802265 E.80226 Zwinne zarządzanie projektami w dużych organizacjach /
3116   2001000797325 E.79732 Zwinne zarządzanie zespołami projektowymi : praktyki zwinne w tworzeniu wartości dla interesariuszy projektów wytwarzania oprogramowania / Paterek, Paweł.
3117   2001000796373 E.79637 Zwolnienia pracowników a polityka personalna organizacji / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
 
Personel
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3118   2001000744213 E.74421 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników / Podmoroff, Dianna.
3119   2001000796250 E.79625 50 najlepszych technik coachingowych : kompletny zestaw narzędzi służących rozwojowi ludzi i wspieraniu ich / Jones, Gillian.
3120   2001000796274 E.79627 Analityka i wskaźniki efektywności procesów HR / Pszczółkowski, Piotr
3121   2001000747764 E.74776 Asertywność menedżera / Król-Fijewska, Maria.
3122   2001000756353 E.75635 Budowanie relacji w firmie : [jak stworzyć zaangażowany i zadowolony zespół?] / Bacon, Terry R.
3123   2001000759217 E.75921 Business coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości /
3124   2001000790616 E.79061 Ciche przywództwo : sześć kroków do polepszenia efektywności w pracy / Rock, David.
3125   2001000796441 E.79644 Coach wart bilion dolarów : zasady przywództwa według Billa Campbella słynnego coacha z Doliny Krzemowej / Schmidt, Eric
3126   2001000743506 E.74350 Coaching : podstawy umiejętności / Rogers, Jennifer.
3127   2001000785629 E.78562 Coaching : zestaw narzędzi / Bennewicz, Maciej
3128   2001000748242 E.74824 Coaching biznesowy / Scoular, Anne.
3129   2001000756377 E.75637 Coaching dla zwycięzców : sprawdzone techniki urzeczywistniania marzeń i osiągania trudnych celów / Canfield, Jack
3130   2001000781201 E.78120 Coaching grupowy : praktyczny podręcznik dla liderów, trenerów, doradców i nauczycieli / Grela, Joanna
3131   2001000794430 E.79443 Coaching i mentoring : strategie, taktyki, techniki / Parsloe, Eric.
3132   2001000794669 E.79466 Coaching i mentoring biznesowy dla bystrzaków / Taylor, Marie
3133   2001000742059 E.74205 Coaching i mentoring w praktyce / Bennewicz, Maciej
3134   2001000785636 E.78563 Coaching inteligencji emocjonalnej / Neale, Stephen.
3135   2001000776221 E.77622 Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji /
3136   2001000785643 E.78564 Coaching kariery : doradztwo zawodowe w warunkach współczesnego rynku pracy / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
3137   2001000793648 E.79364 Coaching koaktywny : zmiany w biznesie, zmiany w życiu / Kimsey-House, Henry
3138   2001000776214 E.77621 Coaching odczarowany : narzędzia i rozwiązania biznesowe / Grzybek, Robert.
3139   2001000777655 E.77765 Coaching w sytuacji kryzysu : jak przekuć trudności w dobre doświadczenie? / Paradowska, Dominika.
3140   2001000796458 E.79645 Coaching zespołowy : praktyczny przewodnik dla liderów, trenerów, konsultantów i nauczycieli / Szewczak, Rafał.
3141   2001000796465 E.79646 Coaching zwinnych zespołów : kompendium wiedzy dla ScrumMasterów, Agile Coachów i kierowników projektu w okresie transformacji / Adkins, Lyssa.
3142   2001000755158 E.75515 Coaching, kreatywność, zabawa : narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów / Bennewicz, Maciej
3143   2001000802500 E.80250 Controlling personalny w kierunku zrównoważonego gospodarowania kapitałem ludzkim / Lipka, Anna.
3144   2001000793655 E.79365 Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji / Lipka, Anna.
3145   2001000703029 E.70302 Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego / Chojnacki, Włodzimierz
3146   2001000783953 E.78395 Czym jest coaching? : prawdy i mity / Zubrzycka-Nowak, Monika.
3147   2001000749386 E.74938 Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą - koncepcja diagnozy dla potrzeb zarządzania / Krok, Ewa.
3148   2001000790623 E.79062 Dlaczego motywowanie ludzi nie działa... i co działa : najnowsze metody przywództwa, dodawania ludziom energii i ich angażowania / Fowler, Susan
3149   2001000743933 E.74393 Dobry szef, zły szef : jak być najlepszym... i uczyć się na błędach najgorszych / Sutton, Robert I.
3150   2001000753208 E.75320 Doradztwo personalne i zawodowe / Stańczyk, Izabela.
3151   2001000790289 E.79028 Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie : rezultaty przede wszystkim / Mitoraj-Jaroszek, Małgorzata.
3152   2001000759200 E.75920 Eksperyment w obszarze HR / Lipka, Anna.
3153   2001000711680 E.71168 Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy /
3154   2001000784844 E.78484 Employer branding na polskim rynku pracy / Kampioni-Zawadka, Monika.
3155   2001000797035 E.79703 Employer branding po polsku / Zając-Pałdyna, Urszula.
3156   2001000799596 E.79959 Estetyka słowa i grzeczność językowa wytworów pracy : perspektywa oceniania pracowników / Lipka, Anna.
3157   2001000720187 E.72018 Etykieta biznesu / Cook, Roy A.
3158   2001000776290 E.77629 Everest lidera : o wartościach, silnym zespole i skutecznym przywództwie / Sarnacka-Smith, Anna.
3159   2001000795055 E.79505 Ewolucja stylów przywództwa / Karaszewski, Robert.
3160   2001000801077 E.80107 Firma bez strachu : jak zbudować kulturę organizacyjną, w której bezpiecznie jest wyrażać pomysły, zadawać pytania i przyznawać się do błędów / Edmondson, Amy C.
3161   2001000752300 E.75230 Funkcja personalna w przedsiębiorstwie : zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania /
3162   2001000784134 E.78413 Funkcja personalna w przedsiębiorstwie : zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania /
3163   2001000791712 E.79171 Funkcja personalna w przedsiębiorstwie : aktualne trendy i perspektywy rozwoju / Gołembski, Marcin.
3164   2001000797042 E.79704 Funkcjonowanie pracowników w sytuacji zmiany : perspektywa kompetencyjna / Czapla, Tomasz.
3165   2001000761913 E.76191 Gamestorming : gry biznesowe dla innowatorów / Gray, David
3166   2001000717491 E.71749 Gospodarowanie kapitałem ludzkim : zbiór zadań do wybranych subdyscyplin i zagadnień /
3167   2001000791927 E.79192 Harvard Business Review : podręcznik lidera : wywieraj wpływ, inspiruj swoją organizację i realizuj kolejne cele / Ashkenas, Ronald N.
3168   2001000749997 E.74999 Homo administratus czyli człowiek w naukach o zarządzaniu / Miroński, Jacek.
3169   2001000785568 E.78556 HR Business Partner : rola, filary, perspektywy /
3170   2001000793730 E.79373 HR na zakręcie : zarządzanie przez pomiar czy aktywacja kreatywności? / Jamka, Beata
3171   2001000727162 E.72716 Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury / Lipka, Anna.
3172   2001000787173 E.78717 Jeden na jeden : odważne rozmowy z pracownikami : dialogi i praktyczne ćwiczenia / Bielińska, Inga.
3173   2001000779178 E.77917 Kadry i płace : ujęcie prawne i praktyczne /
3174   2001000745791 E.74579 Kapitał ludzki organizacji : od motywacji do zaangażowania / Wiśniewski, Jacek
3175   2001000802449 E.80244 Kapitał społeczny : ukryty potencjał organizacji / Jędrych, Elżbieta.
3176   2001000801411 E.80141 Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników / Wziątek-Staśko, Anna.
3177   2001000723973 E.72397 Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów / Kupczyk, Teresa.
3178   2001000795291 E.79529 Koherencja metod kreowania personelu sprzedaży i strategii marketingowej / Kołodziej, Dominika.
3179   2001000794744 E.79474 Kompetencja komunikacyjna kadry kierowniczej sektora publicznego / Buzowska-Marek, Barbara.
3180   2001000721153 E.72115 Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju / Jabłoński, Marek
3181   2001000791873 E.79187 Kompetencje zarządzających w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych / Zaleśna, Aleksandra.
3182   2001000731930 E.73193 Kompetencyjne systemy ocen pracowników : przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
3183   2001000779086 E.77908 Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe : współczesne wyzwania prawno-organizacyjne /
3184   2001000720088 E.72008 Komunikacja interpersonalna / Baney, Joann.
3185   2001000778850 E.77885 Komunikacja interpersonalna i masowa : wybrane teorie i praktyki / Wawrzak-Chodaczek, Mirosława
3186   2001000753420 E.75342 Komunikacja w zespole wirtualnym / Stefaniuk, Tomasz.
3187   2001000790661 E.79066 Kontrproduktywne zachowania organizacyjne w kontekście jakości relacji interpersonalnych w zespołach pracowniczych / Szostek, Dawid.
3188   2001000743100 E.74310 Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji : przejawy, uwarunkowania, ograniczanie / Turek, Dariusz.
3189   2001000796762 E.79676 Kreatywne rytuały przydatne w pracy : 50 sposobów na zbudowanie kultury innowacyjności, współpracy i zaangażowania / Ozenc, Kursat
3190   2001000760404 E.76040 Kreatywni w biznesie / Fazlagić, Amir Jan
3191   2001000733118 E.73311 Kreatywność i rutyna w działalności personalnej : granice HR-owego kreacjonizmu / Lipka, Anna.
3192   2001000724642 E.72464 Kształtowanie motywacji wewnętrznej : koszty jakości i ryzyko /
3193   2001000761982 E.76198 Kult klienta : doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy / Hyken, Shep.
3194   2001000799237 E.79923 Leadershift : przemiana przywództwa czyli 11 kroków, które musi przejść każdy lider / Maxwell, John C.
3195   2001000747504 E.74750 Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata /
3196   2001000703074 E.70307 Lepsze zarządzanie kadrami : jak stworzyć organizację, która uwalnia ludzki potencjał / O'Reilly, Charles A.
3197   2001000787838 E.78783 Lider produktu : jak najlepsi menedżerowie tworzą doskonałe produkty i budują skuteczne zespoły / Banfield, Richard.
3198   2001000749218 E.74921 Lojalność pracowników współczesnych organizacji : istota i elementy składowe / Świątek-Barylska, Ilona.
3199   2001000789092 E.78909 Menedżer ekonomii społecznej : praca zbiorowa /
3200   2001000761258 E.76125 Menedżer jako coach : nowoczesny styl zarządzania / Rogers, Jennifer.
3201   2001000790036 E.79003 Menedżerowie czy przywódcy : studium teoretyczno-empiryczne / Baczyńska, Anna Katarzyna.
3202   2001000701995 E.70199 Metody rekrutacji i selekcji pracowników oparte na kompetencjach / Wood, Robert
3203   2001000778355 E.77835 Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / Schroeder, Jerzy.
3204   2001000796526 E.79652 Mocniejsze efekty szkoleń : 7 zasad utrwalania nowej wiedzy i umiejętności / Wurth, Anthonie
3205   2001000729548 E.72954 Modele karier : przewidywanie kolejnego kroku / Suchar, Marek.
3206   2001000764983 E.76498 Motywacja pod lupą : praktyczny poradnik dla szefów / Niemczyk, Anna.
3207   2001000776597 E.77659 Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta / Skowron, Łukasz.
3208   2001000779741 E.77974 Motywowanie pracowników : wskazówki dla menedżerów / Pietroń-Pyszczek, Agata.
3209   2001000776603 E.77660 Motywowanie pracowników w organizacji / Kozłowski, Waldemar Ryszard.
3210   2001000796908 E.79690 Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo / Nieżurawska-Zając, Joanna.
3211   2001000778805 E.77880 Na arenie biznesu : z życia coacha i szkoleniowca / Bobrowska-Drozda, Łada.
3212   2001000791651 E.79165 Najlepsze praktyki skutecznego menedżera /
3213   2001000776207 E.77620 Nawyk coachingu : mów mniej, pytaj więcej i stań się lepszym liderem / Bungay Stanier, Michael.
3214   2001000742042 E.74204 Nie tylko zespół / Belbin, R. Meredith
3215   2001000753307 E.75330 Nie tylko zespół / Belbin, R. Meredith
3216   2001000727957 E.72795 Nowoczesne formy zatrudnienia /
3217   2001000727933 E.72793 Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi : transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów /
3218   2001000761210 E.76121 Nowy coaching biznesowy : przewodnik po najlepszych praktykach / Wilson, Carol.
3219   2001000749485 E.74948 Ograniczone przywództwo : studium empiryczne / Koźmiński, Andrzej Krzysztof
3220   2001000787708 E.78770 Organizacja inteligentna generacyjnie / Moczydłowska, Joanna.
3221   2001000749508 E.74950 Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach : problem anomii pracowniczej - diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie / Ambroziak, Dariusz.
3222   2001000785193 E.78519 Outsourcing w kształtowaniu zatrudnienia oraz kosztów i produktywności pracy w przedsiębiorstwach / Grześ, Anna.
3223   2001000731701 E.73170 Partnerski HR : nowe normy efektywnej rekrutacji, pracy i szkolenia dzisiejszej kadry pracowniczej / Buchen, Irving H.
3224   2001000795062 E.79506 Perspektywy rozwoju przywództwa w biznesie korporacyjnym / Karaszewski, Robert.
3225   2001000728602 E.72860 Po drugie klient : zadowoleni pracownicy gwarancją sukcesu firmy / Rosenbluth, Hal F.
3226   2001000749447 E.74944 Początkujący menedżer / Belker, Loren B.
3227   2001000792849 E.79284 Początkujący menedżer / Belker, Loren B.
3228   2001000725250 E.72525 Pomoc pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy : metody rekrutacji i selekcji / Baczyńska, Anna Katarzyna.
3229   2001000777891 E.77789 Postrzegane wsparcie organizacyjne : perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy / Gojny-Zbierowska, Milena.
3230   2001000763269 E.76326 Potencjał kulturowy i społeczny oraz zasoby ludzkie w procesach zarządzania /
3231   2001000785704 E.78570 Potęga pozytywnego przywództwa : dobry szef-lepszy pracownik / Gordon, Jon
3232   2001000710737 E.71073 Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych / Przytuła, Sylwia.
3233   2001000785490 E.78549 Pracownik kluczowy w procesie dzielenia się wiedzą : motywy, warunki, metody / Morawski, Mieczysław
3234   2001000742370 E.74237 Praktyczne aspekty gospodarowania kapitałem ludzkim / Jarecki, Wojciech.
3235   2001000712939 E.71293 Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników / Fryczyńska, Marzena.
3236   2001000790708 E.79070 Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług / Ulrych, Wojciech.
3237   2001000796823 E.79682 Profesjonalna obsługa klienta / Rosa, Grażyna
3238   2001000760169 E.76016 Przełom w zarządzaniu sprzedażą : sekrety skutecznego zarządzania sprzedażą / Jordan, Jason
3239   2001000749713 E.74971 Rekrutacja : teoria i praktyka / Woźniak, Jacek
3240   2001000721160 E.72116 Rekrutacja i selekcja personelu / Suchar, Marek.
3241   2001000785018 E.78501 Rekrutacja i selekcja personelu / Suchar, Marek
3242   2001000724888 E.72488 Rekrutacja pracowników : jak znaleźć idealnego kandydata? / Linde, Boris von der.
3243   2001000741410 E.74141 Rekrutacja pracowników / Jarecki, Wojciech.
3244   2001000779420 E.77942 Relacje jako kapitał organizacji / Moczydłowska, Joanna.
3245   2001000756056 E.75605 Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami /
3246   2001000736355 E.73635 Rozmowa kwalifikacyjna : jak wybrać najlepszego kandydata do pracy / Walker, Dee.
3247   2001000762040 E.76204 Rozmowa kwalifikacyjna : o czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących / Śniegocka, Angelika.
3248   2001000757541 E.75754 Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży / Radłowski, Grzegorz.
3249   2001000737123 E.73712 Siła zespołów : wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji / KATZENBACH, JON R.
3250   2001000738304 E.73830 Skuteczna rekrutacja / Wieczorek, Dominik.
3251   2001000701858 E.70185 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników / Dale, Margaret.
3252   2001000741403 E.74140 Skuteczny coaching dla zaawansowanych / Kowalska, Katarzyna Helena.
3253   2001000762071 E.76207 Skuteczny menedżer : czego nie uczą w szkole o zarządzaniu ludźmi / Pawlikowska-Olszta, Marta.
3254   2001000761265 E.76126 Skuteczny menedżer / Chybicka, Anna.
3255   2001000787678 E.78767 Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw : wyniki badań / Stuss, Magdalena Maria.
3256   2001000759903 E.75990 Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw / Stuss, Magdalena Maria.
3257   2001000701827 E.70182 Standaryzacja procesów zarządzania personelem / Marciniak, Jarosław.
3258   2001000778362 E.77836 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej / Reilly, Peter Andrew
3259   2001000760886 E.76088 Szef w roli coacha : jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań / Zych, Robert.
3260   2001000791583 E.79158 Szef wymagający i wyrozumiały : jak skutecznie zarządzać, nie tracąc ludzkiego oblicza / Scott, Kim Malone.
3261   2001000787388 E.78738 Szef, który myśli : bo warto i się opłaca / Jeznach, Andrzej
3262   2001000782659 E.78265 Szefie angażuj zespół : jak motywować grupę metodą decision making for leaders / Zych, Robert.
3263   2001000776023 E.77602 Sztuka coachingu : zbiór narzędzi i wskazówek / Bird, Jenny.
3264   2001000753758 E.75375 Tajemnice rekrutacji : najlepsze sposoby na sukces w rozmowie kwalifikacyjnej / Myszel, Karol.
3265   2001000736713 E.73671 Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Grodzicki, Jacek.
3266   2001000759927 E.75992 Talenty w firmie czyli Jak rekrutować i motywować najlepszych / Daniecki, Wojciech
3267   2001000778119 E.77811 Technologie informatyczne w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji / Filipczyk, Barbara.
3268   2001000779642 E.77964 Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji : perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych / Purgał-Popiela, Joanna.
3269   2001000753574 E.75357 Tworzenie kapitału społecznego : postawy, współdziałanie, potencjał kulturowy : wybrane zagadnienia /
3270   2001000784622 E.78462 Uczenie się pracowników a kontekst mono- i wielokulturowy organizacji : perspektywa pozytywna w zarządzaniu / Rozkwitalska, Małgorzata.
3271   2001000790050 E.79005 Vademecum jeszcze lepszego menedżera : kluczowe techniki i umiejętności menedżerskie od A do Z / Armstrong, Michael
3272   2001000702923 E.70292 W stronę kwalitologii zasobów ludzkich / Lipka, Anna.
3273   2001000787654 E.78765 Wellbeing w organizacji : co? jak? dlaczego? /
3274   2001000758142 E.75814 Właściwy kurs : od białego kołnierzyka menedżera do żółtej koszulki lidera / Tokar, Joanna.
3275   2001100922740 S.92274 Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi / MANIAK, GRAŻYNA
3276   2001000791507 E.79150 Współczesna edukacja menedżerska : badania etnograficzne / Postuła, Agnieszka.
3277   2001000751273 E.75127 Współczesne problemy kadrowe : przewodnik do studiowania przedmiotów i pisania prac dyplomowych z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa /
3278   2001000743315 E.74331 Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Woźniak, Jacek
3279   2001100917968 S.91796 Wybrane problemy rozwoju kapitału ludzkiego / Czerniachowicz, Barbara.
3280   2001000794737 E.79473 Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie / Kozioł, Leszek.
3281   2001000753352 E.75335 Zaangażowanie pracowników : sposoby oceny i motywowania / Juchnowicz, Marta
3282   2001000761180 E.76118 Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników /
3283   2001000761197 E.76119 Zachowania organizacyjne : relacje społeczne w przestrzeni zmian /
3284   2001000751662 E.75166 Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej /
3285   2001000705573 E.70557 Zarządzanie kadrami /
3286   2001000725076 E.72507 Zarządzanie kadrami /
3287   2001000754908 E.75490 Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce / Przytuła, Sylwia
3288   2001000749669 E.74966 Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy - narzędzia - aplikacje /
3289   2001000713004 E.71300 Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw /
3290   2001000750177 E.75017 Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach /
3291   2001000725946 E.72594 Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach : metody, narzędzia, mierniki / Lewicka, Dagmara.
3292   2001000703333 E.70333 Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Oleksyn, Tadeusz.
3293   2001000762361 E.76236 Zarządzanie kompetencjami : perspektywa firmowa i osobista / Filipowicz, Grzegorz.
3294   2001000711369 E.71136 Zarządzanie ludźmi : praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych / Armstrong, Michael
3295   2001000790401 E.79040 Zarządzanie ludźmi w zespołach IT : zabawne historie z życia menedżera / Lopp, Michael.
3296   2001000799268 E.79926 Zarządzanie motywacją pracowników / Kozłowski, Waldemar Ryszard.
3297   2001000727018 E.72701 Zarządzanie personelem w małej firmie / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
3298   2001000796564 E.79656 Zarządzanie pracownikami w dobie Internetu / Woźniak, Jacek
3299   2001000742905 E.74290 Zarządzanie talentami : teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi /
3300   2001000788217 E.78821 Zarządzanie talentami a orientacja na uczenie się przedsiębiorstw / Skuza, Agnieszka.
3301   2001000778324 E.77832 Zarządzanie zasobami ludzkimi : dla studiów MBA /
3302   2001000778867 E.77886 Zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty /
3303   2001000787340 E.78734 Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania / Pocztowski, Aleksy
3304   2001000788057 E.78805 Zarządzanie zasobami ludzkimi : rozwój, wielowymiarowość, podejścia badawcze / Jasińska, Joanna
3305   2001000798483 E.79848 Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy /
3306   2001000726998 E.72699 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Ścibiorek, Zbigniew
3307   2001000741991 E.74199 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael
3308   2001000778300 E.77830 Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie / Staniewski, Marcin W.
3309   2001000778317 E.77831 Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw : trudne obszary. Cz. 2 /
3310   2001000762408 E.76240 Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych /
3311   2001000778331 E.77833 Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach : od tradycyjnego działu kadr do współczesnego HR / Dubois, David D.
3312   2001000736737 E.73673 Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój i kariera, odejścia z pracy / Szaban, Jolanta.
3313   2001000778515 E.77851 Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych / Zając, Czesław.
3314   2001000726981 E.72698 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : podręcznik akademicki / Moczydłowska, Joanna.
3315   2001000778348 E.77834 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : kanony, realia, kontrowersje / Oleksyn, Tadeusz.
3316   2001000778294 E.77829 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy /
3317   2001000778393 E.77839 Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym : kulturowe uwarunkowania / Białas, Sylwia.
3318   2001000711239 E.71123 Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość /
3319   2001000796304 E.79630 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z województwa zachodniopomorskiego / Jarecki, Wojciech.
3320   2001000746187 E.74618 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie / Pawlak, Zbigniew.
3321   2001000778409 E.77840 Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych / Ciekanowski, Zbigniew.
3322   2001000782000 E.78200 Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej / Jończyk, Joanna.
3323   2001000777594 E.77759 Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi / Pawłowska, Anna
3324   2001000793822 E.79382 Zespół wygrany czy przegrany? : w co grają ludzie w firmach / Malinowska-Parzydło, Joanna.
 
Total quality management
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3325   2001000753239 E.75323 Hoshin Kanri : strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia / Hutchins, David C.
3326   2001000751488 E.75148 Jakościowe aspekty efektywności systemowej integracji przedsiębiorstwa / Węgrzyn, Bogusław Antoni.
3327   2001000710614 E.71061 Metody i techniki zarządzania jakością : kompendium wiedzy / Łuczak, Jacek
3328   2001000722563 E.72256 Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań / Ćwiklicki, Marek.
3329   2001000758500 E.75850 Metodyka badania zmienności i skuteczności procesów ciągłych / Miller, Piotr.
3330   2001000717712 E.71771 Strategia TQM w urzędach terytorialnej administracji publicznej / Papaj, Tomasz.
3331   2001000753734 E.75373 TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Szczepańska, Katarzyna
3332   2001000736799 E.73679 Wprowadzenie do metod TQM / Ćwiklicki, Marek.
 
Zarządzanie strategiczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3333   2001000731336 E.73133 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Gierszewska, Grażyna.
3334   2001000728282 E.72828 Analiza zmian strategicznych / Balogun, Julia.
3335   2001000760152 E.76015 Budować, pożyczyć czy kupić? : zarządzanie wzrostem firmy / Capron, Laurence.
3336   2001000744510 E.74451 Cele przedsiębiorstwa a rozwój gospodarczy : ujęcie behawioralne / Komorowski, Jan
3337   2001000750252 E.75025 Dobra strategia, zła strategia : czym się różnią i jakie to ma znaczenie / Rumelt, Richard P.
3338   2001000781225 E.78122 Dostosuj się lub giń : jak odnieść sukces w branży aplikacji mobilnych / Bachórzewska, Luiza.
3339   2001000787739 E.78773 Efektywne zarządzanie wynikami w projektach inwestycyjnych operatorów systemu dystrybucyjnego / Nogalski, Bogdan
3340   2001000793112 E.79311 Ekologizacja działalności produkcyjnej w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w Polsce / Wysocki, Jacek
3341   2001000753789 E.75378 Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw / Ignacy, Jarosław.
3342   2001000742066 E.74206 Foresight w zarządzaniu strategicznym / Borodako, Krzysztof.
3343   2001000800612 E.80061 Implementacja strategii zarządzania w przedsiębiorstwie : ujęcie systemowe / Noga, Gracjana.
3344   2001000739004 E.73900 Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse : praca zbiorowa /
3345   2001000717545 E.71754 Inteligentne systemy wspomagania decyzji w strategicznym zarządzaniu organizacją gospodarczą : : praca zbiorowa. T. 1, Podejście zorientowane na wykorzystanie technologii OLAP i eksperckich baz wiedzy w budowie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania /
3346   2001000784721 E.78472 Karty dokonań : systemy sterowania strategicznego / Barowicz, Marek
3347   2001000727155 E.72715 Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania /
3348   2001000720347 E.72034 Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego : praca zbiorowa /
3349   2001000720071 E.72007 Koncepcje strategii organizacji / Krupski, Rafał.
3350   2001000759361 E.75936 Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw / Leśniewski, Michał Adam.
3351   2001000722655 E.72265 Kontrola jako funkcja zarządzania / Kuc, Bolesław Rafał.
3352   2001000702084 E.70208 Kontrola kosztów : element zarządzania strategicznego / Doyle, David P.
3353   2001000757824 E.75782 Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech : determinanty i dynamika /
3354   2001000759422 E.75942 Kreowanie wartości firmy jako cel zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / Bacior, Michał.
3355   2001000762699 E.76269 Lean dla bystrzaków / Sayer, Natalie J.
3356   2001000748228 E.74822 Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania / Czekaj, Janusz.
3357   2001000736515 E.73651 Metody zarządzania / Brzozowski, Maciej.
3358   2001000785674 E.78567 Moda i modele : analiza trendów oraz modelowanie biznesowe w przedsiębiorstwie /
3359   2001000791552 E.79155 Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do smart city / Orłowski, Aleksander
3360   2001000763405 E.76340 Organizacja procesowa / Grajewski, Piotr.
3361   2001000731787 E.73178 Outsourcing : model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia / Lewandowska, Hanna
3362   2001000724710 E.72471 Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach / Kłos, Monika.
3363   2001000727094 E.72709 Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami / Kopczyński, Tomasz.
3364   2001000789627 E.78962 Paradygmaty gospodarowania zasobami informatycznymi w organizacjach biznesowych / Pańkowska, Małgorzata.
3365   2001000754984 E.75498 Perspektywa strategiczna w zarządzaniu : wybrane zagadnienia /
3366   2001000790357 E.79035 Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw : uwarunkowania strategiczne /
3367   2001000728152 E.72815 Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie / Penc-Pietrzak, Ilona.
3368   2001000718603 E.71860 Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie / Romanowska, Maria
3369   2001000754625 E.75462 Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce : uwarunkowania, zarządzanie płynnością, ryzyko /
3370   2001000731947 E.73194 Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach /
3371   2001000743339 E.74333 Podstawy zarządzania : teoria i ćwiczenia /
3372   2001000736560 E.73656 Podstawy zarządzania organizacjami / Korzeniowski, Leszek
3373   2001000778836 E.77883 Praktyka strategii firmy : jak zarządzać przeszłością, radzić sobie z teraźniejszością i tworzyć przyszłość / Obłój, Krzysztof
3374   2001000759439 E.75943 Przedsiębiorczość dla inżynierów / Walicka, Monika.
3375   2001000759187 E.75918 Przedsiębiorstwo w gospodarczej szarej strefie / Buszko, Andrzej.
3376   2001000739455 E.73945 Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny /
3377   2001000739462 E.73946 Przełomy w zarządzaniu. [2], Zarządzanie zasobami ludzkimi /
3378   2001000739479 E.73947 Przełomy w zarządzaniu. [3], Zarządzanie procesowe /
3379   2001000724895 E.72489 Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie /
3380   2001000797677 E.79767 Relacje sieciowe urzędu gminy : budowanie przewagi kooperacyjnej / Flieger, Marcin.
3381   2001000724871 E.72487 Reputacja przedsiębiorstwa : tworzenie kapitału zaufania / Dąbrowski, Tomasz
3382   2001000753703 E.75370 Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce /
3383   2001000784202 E.78420 Ryzyko operacyjne w procesie realizacji strategii przedsiębiorstw / Radomska, Joanna.
3384   2001000739127 E.73912 Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw : ujęcie modelowe / Światowiec-Szczepańska, Justyna.
3385   2001000747443 E.74744 Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach / Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.
3386   2001000747979 E.74797 Ryzyko w zarządzaniu strategicznym : natura i uwarunkowania /
3387   2001000747962 E.74796 Ryzyko w zarządzaniu strategicznym : aspekty podmiotowe i przedmiotowe /
3388   2001000736324 E.73632 Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw : w poszukiwaniu doskonałości biznesowej / Haffer, Rafał.
3389   2001000736317 E.73631 Sieci aliansów : poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę / Sroka, Włodzimierz.
3390   2001000744350 E.74435 Skuteczne doradztwo strategiczne : metoda Action Research w praktyce / Chrostowski, Aleksander.
3391   2001000729470 E.72947 Skuteczne wdrażanie strategii / Morgan, Mark
3392   2001000791569 E.79156 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konkurencyjność przedsiębiorstw / Wolak-Tuzimek, Anna.
3393   2001000787753 E.78775 Spójność modelu biznesu : koncepcja i pomiar / Falencikowski, Tadeusz.
3394   2001000792627 E.79262 Sprawozdawczość niefinansowa : regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw / Fijałkowska, Justyna.
3395   2001000787395 E.78739 Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności : ocena jakości raportów CSR / Hąbek, Patrycja.
3396   2001000779116 E.77911 Strategia biznesowa / Tracy, Brian
3397   2001000731428 E.73142 Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Obłój, Krzysztof
3398   2001000785513 E.78551 Strategiczna i organizacyjna odnowa przedsiębiorstw / Bełz, Grzegorz.
3399   2001000758951 E.75895 Strategiczna karta wyników : jak przełożyć strategię na działanie / Kaplan, Robert S.
3400   2001000734283 E.73428 Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw /
3401   2001000777044 E.77704 Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrównoważoną kartę wyników / Żarnik-Żuławska, Joanna.
3402   2001000733798 E.73379 Strategiczne zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w otoczeniu sieciowym / Kosiń, Paweł.
3403   2001000800773 E.80077 Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym /
3404   2001000783601 E.78360 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : studium systemu / Witczak, Hubert.
3405   2001000727407 E.72740 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael
3406   2001000733897 E.73389 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Masłyk-Musiał, Ewa
3407   2001000731992 E.73199 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy /
3408   2001000774623 E.77462 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej / Rostkowski, Tomasz.
3409   2001000784752 E.78475 Strategie rozwoju przedsiębiorstw : nowe spojrzenie / Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka Freda.
3410   2001000797950 E.79795 Strategie zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem naturalnym /
3411   2001000793907 E.79390 Sztuka strategii : teoria gier w biznesie i życiu prywatnym / Dixit, Avinash K.
3412   2001000789511 E.78951 Teoretyczne i metodologiczne podstawy strategii / Kvint, Vladimir Lʹvovič
3413   2001000749942 E.74994 Twórcza strategia organizacji / Dyduch, Wojciech.
3414   2001000722921 E.72292 Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw /
3415   2001000725014 E.72501 Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej / Kaplan, Robert S.
3416   2001000728589 E.72858 Wewnętrzny atut : strategia, która wyzwoli ukryty potencjał twojej firmy / Bloom, Robert H.
3417   2001000711383 E.71138 Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw / Chodyński, Andrzej.
3418   2001000755837 E.75583 Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie / Dominiak, Cezary.
3419   2001000739073 E.73907 Współczesne metody zarządzania w teorii i praktyce /
3420   2001000748181 E.74818 Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa /
3421   2001000777136 E.77713 Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego /
3422   2001000749379 E.74937 Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne / Matyjas, Zbigniew.
3423   2001000802210 E.80221 Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w warunkach rynków wyłaniających się /
3424   2001000743353 E.74335 Zarządzanie dziś i jutro /
3425   2001000750498 E.75049 Zarządzanie i dowodzenie z wykorzystaniem orientacji procesowej : sektor prywatny, sektor publiczny, sektor non profit / Senkus, Piotr Józef.
3426   2001000760091 E.76009 Zarządzanie i rozwój regionalny : wyzwania współczesności /
3427   2001000735853 E.73585 Zarządzanie niepewnością : praca zbiorowa /
3428   2001000736706 E.73670 Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie : aspekty teoretyczno-praktyczne /
3429   2001000794287 E.79428 Zarządzanie produktem dla bystrzaków / Lawley, Brian.
3430   2001000721818 E.72181 Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi / Stabryła, Adam.
3431   2001000736676 E.73667 Zarządzanie projektami IT / Phillips, Joseph.
3432   2001000740222 E.74022 Zarządzanie projektem / Kasperek, Marek.
3433   2001000723386 E.72338 Zarządzanie ryzykiem /
3434   2001000738397 E.73839 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych / Orzeł, Jacek.
3435   2001000726905 E.72690 Zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym /
3436   2001000732036 E.73203 Zarządzanie strategią firmy / Krawiec, Franciszek.
3437   2001000698639 E.69863 Zarządzanie strategiczne : systemowa koncepcja biznesu : praca zbiorowa /
3438   2001000711932 E.71193 Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody, strategie /
3439   2001000784196 E.78419 Zarządzanie strategiczne : kształtowanie konkurencyjności współczesnych organizacji /
3440   2001000743360 E.74336 Zarządzanie strategiczne dla inżynierów / <