KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Czytelnia Filologiczna Biblioteki Międzywydziałowej - A


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1  
2  
3  
4   2001500146524 P.14652 Ezop / BIERNAT Z LUBLINA
5   2001500077033 P.7703 Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku Seria 3, | T.2 Literatura krajowa w okresie romantyzmu, | /
6   2001500112697 P.11269 Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku Seria 3, | T.3 Literatura krajowa w okresie romantyzmu, | /
7   2001500080989 P.8098 Utwory zebrane T.1 / BACZYŃSKI KRZYSZTOF KAMIL
8   2001500113588 P.11358 Znak wodny / Brodskij, Iosif Aleksandrovič
 
Biblioteka Pisarzy Staropolskich
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
9   2001500193269 P.19326 De claris oratoribus Sarmatiae / STAROWOLSKI, SZYMON
10   2001500193221 P.19322 Dialogus in Natalia Domini /
11   2001500247740 P.24774 Dworzanki albo epigrammata polskie / Gawiński, Jan
12   2001500193276 P.19327 Epigrammatum liber /
13   2001500193313 P.19331 Filomachija / MORSZTYN, HIERONIM
14   2001500247764 P.24776 Historyja ucieszna o królewnie Banialuce / Morsztyn, Hieronim
15   2001500247726 P.24772 Historyje świeże i niezwyczajne / Jurkowski, Michał
16   2001500247801 P.24780 Hodoeporicon moschicum = Wyprawa moskiewska / Gradowski, Franciszek
17   2001500247757 P.24775 Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego / Petrycy, Sebastian
18   2001500247771 P.24777 Kupiec / Rej, Mikołaj
19   2001500154161 P.15416 Lekcyje Kupidynowe / TWARDOWSKI KASPER
20   2001500193146 P.19314 Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca / TWARDOWSKI, KASPER
21   2001500193160 P.19316 Monita politico-moralia = Przestrogi polityczno-obyczajowe oraz Icon ingeniorum = Wizerunek umysłów i charakterów / Fredro, Andrzej Maksymilian
22   2001500144841 P.14484 Muza polska na tryjumfalny [!] wjazd najaśniejszego [!] Jana III / POTOCKI WACŁAW
23   2001500247818 P.24781 O zabiciu młodzianków / Marino, Giambattista
24   2001500193252 P.19325 Pałac Leszczyński / TWARDOWSKI, SAMUEL
25   2001500193283 P.19328 Pamiątka krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa / ROŻNIATOWSKI, ABRAHAM
26   2001500193177 P.19317 Pisma poetyckie / OTWINOWSKI, ERAZM
27   2001500150835 P.15083 Pobożne pragnienia / LACKI ALEKSANDER TEODOR
28   2001500130363 P.13036 Pochodnia miłości bożej : z piącią strzał ognistych / TWARDOWSKI KASPER
29   2001500193245 P.19324 Poezje zebrane /
30   2001500247733 P.24773 Przeraźliwe echo trąby ostatecznej / Bolesławiusz, Klemens
31   2001500193191 P.19319 Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtanaMustafy / TWARDOWSKI, SAMUEL
32   2001500247788 P.24778 Refleksyje duchowne / Juniewicz, Karol Mikołaj
33   2001500193153 P.19315 Roksolanki to jest ruskie panny / ZIMOROWIC, SZYMON
34   2001500150781 P.15078 Rotuły do synów swych / KOCHANOWSKI MIKOŁAJ
35   2001500150798 P.15079 Rotuły do synów swych / KOCHANOWSKI MIKOŁAJ
36   2001500144827 P.14482 Roxolania / KLONOWIC SEBASTIAN FABIAN
37   2001500144834 P.14483 Rymy duchowne / GRABOWIECKI SEBASTIAN
38   2001500193207 P.19320 Setnik przypowieści uciesznych / VERDIZZOTTI, GIOVAN MARIO
39   2001500165686 P.16568 Symfonije anielskie / ŻABCZYC JAN
40   2001500130370 P.13037 Światowa rozkosz : z ochmistrzem swoim i ze dwunastą swych służebnych panien / MORSZTYN HIERONIM
41   2001500193238 P.19323 Utwory poetyckie / WIESZCZYCKI, ADRIAN
42   2001500247795 P.24779 Wiersze i listy / Karmanowski, Olbrycht
43   2001500154123 P.15412 Wirydarz abo Kwiatki rymów duchownych o Dziecięciu Panu Jezusie / GROCHOWSKI STANISŁAW
44   2001500193214 P.19321 Wizerunek złocistej przyjaźnią zdrady / KORCZYŃSKI, ADAM
45   2001500134569 P.13456 Zbiór rytmów / MIASKOWSKI KASPER
 
Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
46   2001500193290 P.19329 Pieśni sobie śpiewane / BENISŁAWSKA, KONSTANCJA
47   2001500204927 P.20492 Poezje zebrane Tymowski, Tomasz Kantorbery
48   2001500193306 P.19330 Sofijówka / Trembecki, Stanisław
 
Czytelnia: Encyklopedie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
49   2001500195775 P.19577 Nowa encyklopedia powszechna PWN T.1, A - Bre /
 
02 Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
50   2001500233682 P.23368 "Przegląd Biblioteczny" : monografia / Gruszka, Zbigniew
51   2001500242424 P.24242 Badania zachowań informacyjnych / Mierzecka, Anna.
52   2001500202947 P.20294 Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym ŚWIGOŃ, MARZENA
53   2001500242103 P.24210 Bibliografi@ : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa /
54   2001500215626 P.21562 Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa /
55   2001500225083 P.22508 Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / Pacek, Jarosław
56   2001500208734 P.20873 Bibliologia : problemy badawcze nauk humanistycznych : praca zbiorowa /
57   2001500226776 P.22677 Bibliologia polityczna : praca zbiorowa /
58   2001500198165 P.19816 Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : pr.zbior. /
59   2001500229234 P.22923 Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej : praca zbiorowa /
60   2001500228121 P.22812 Biblioteka szkolna dzisiaj / Staniów, Bogumiła.
61   2001500223393 P.22339 Biblioteka w komunikacji publicznej / Wojciechowski, Jacek
62   2001500223102 P.22310 Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Kisilowska, Małgorzata.
63   2001500229814 P.22981 Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Gmiterek, Grzegorz.
64   2001500252102 P.25210 Biblioteka, której nie ma... : Andrzej Edward Koźmian i jego książki / Chamera-Nowak, Agnieszka
65   2001500152044 P.15204 Bibliotekarstwo /
66   2001500207676 P.20767 Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej : zarys problemów organizacyjnych i badawczych / Gaca-Dąbrowska, Zofia
67   2001500208406 P.20840 Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa /
68   2001500229371 P.22937 Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa /
69   2001500251624 P.25162 Biblioteki i książki w życiu nastolatków /
70   2001500223188 P.22318 Biblioteki publiczne w strukturze społecznej / Kołodziejska, Jadwiga
71   2001500247535 P.24753 Biblioteki w nowym otoczeniu / Wojciechowski, Jacek
72   2001500208758 P.20875 Biblioteki w systemie kultury jednoczącej się Europy : praca zbiorowa /
73   2001500241533 P.24153 Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa /
74   2001500221641 P.22164 Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Leszczyński, Grzegorz
75   2001500252621 P.25262 Crowdsourcing internetowy - pozytywny wymiar partycypacji społecznej : konteksty - istota - uwarunkowania / Kowalska, Małgorzata
76   2001500247405 P.24740 Czas przemian - czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa /
77   2001500208246 P.20824 Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich / Kowalska, Małgorzata
78   2001500225090 P.22509 Dzieje książki w Polsce 1944-1989 : wybór źródeł / Jarosz, Dariusz.
79   2001500198172 P.19817 Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach / DRZEWIECKI, MARCIN
80   2001500229821 P.22982 Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Kurkowska, Ewa Jadwiga
81   2001500226806 P.22680 Edukacja informacyjna w polskiej szkole = Information education in polish schools / Piotrowska, Renata
82   2001500244305 P.24430 Harry Potter : fenomen społeczny, zjawisko literackie, ikona popkultury /
83   2001500229227 P.22922 Indeksowanie treści : porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych / Malak, Piotr.
84   2001500202930 P.20293 Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja = Information science : development, methods, organisation /
85   2001500207577 P.20757 Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Materska, Katarzyna.
86   2001500203166 P.20316 Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa /
87   2001500221634 P.22163 Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa /
88   2001500247429 P.24742 Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje /
89   2001500195836 P.19583 Językoznawstwo dla studentow informacji naukowej / BOJAR, BOŻENNA
90   2001500215015 P.21501 Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych /
91   2001500231442 P.23144 Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza - stan faktyczny - kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Jasiewicz, Justyna.
92   2001500221795 P.22179 Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki / Nahotko, Marek.
93   2001500250719 P.25071 Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa /
94   2001500252614 P.25261 Kronika Państwowego Instytutu Książki (1945-1949) /
95   2001500203029 P.20302 Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej : praca zbiorowa
96   2001500215107 P.21510 Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa /
97   2001500229241 P.22924 Książki pierwsze - książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności / Leszczyński, Grzegorz
98   2001500251808 P.25180 Książki w życiu najmłodszych /
99   2001500216616 P.21661 Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie / Góralska, Małgorzata.
100   2001500213127 P.21312 Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce : publikacja przygotowana z okazji stulecia powstania Związku Księgarzy Polskich / Klukowski, Bogdan
101   2001500216852 P.21685 Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji / Batorowska, Hanna.
102   2001500253208 P.25320 LaTeI : z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii /
103   2001500253215 P.25321 Mapy tematów jako podstawa semantyzacji języka haseł przedmiotowych / Włodarczyk, Bartłomiej
104   2001500231176 P.23117 Meandry polskiego bibliotekarstwa (1991-2011) / Wołosz, Jan
105   2001500251136 P.25113 Megabiblioteki : wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym /
106   2001500215121 P.21512 Modelowanie rozległych systemów informacyjnych : zdrowie i kultura / Kisilowska, Małgorzata.
107   2001500222013 P.22201 Mój bajarz : studia i szkice o literaturze młodzieżowej / Papuzińska, Joanna
108   2001500248105 P.24810 Mój bajarz odnowiony : studia i szkice o literaturze młodzieżowej / Papuzińska, Joanna
109   2001500239738 P.23973 Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa /
110   2001500247702 P.24770 Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowa /
111   2001500202817 P.20281 Nauka o książce : antologia tekstów : praca zbiorowa /
112   2001500207492 P.20749 Naukowe czasopisma elektroniczne / Nahotko, Marek
113   2001500247696 P.24769 Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje /
114   2001500241540 P.24154 Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej : rozważania o dojrzałości informacyjnej / Batorowska, Hanna.
115   2001500198448 P.19844 Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa /
116   2001500226868 P.22686 Ontologie jako systemy reprezentacji wiedzy / Gliński, Wiesław.
117   2001500212687 P.21268 Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa /
118   2001500213073 P.21307 Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa /
119   2001500193993 P.19399 Podstawy bibliografii / Mendykowa, Aleksandra
120   2001500227346 P.22734 Polska książka na obczyźnie : Niemcy Zachodnie 1945-1950 / Łakomy, Agnieszka.
121   2001500226905 P.22690 Prasa bibliotekarska : materiały z konferencji "Regionalna prasa bibliotekarska - doświadczenia i perspektywy, Szczecin, 8-9 października 2009 r. /
122   2001500228107 P.22810 Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Howorka, Bolesław
123   2001500208253 P.20825 Prawo biblioteczne na co dzień / Biliński, Lucjan.
124   2001500215022 P.21502 Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik / Antczak, Mariola.
125   2001500212137 P.21213 Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 12-13.10.2007 r. /
126   2001500226141 P.22614 Rola katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce : praca zbiorowa /
127   2001500208390 P.20839 Selekcja materiałów bibliotecznych : przekazywanie druków zbędnych / Biliński, Lucjan
128   2001500247399 P.24739 Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie / Jamróz-Stolarska, Elżbieta.
129   2001500223935 P.22393 Słownik pracowników książki polskiej : suplement III /
130   2001500229210 P.22921 Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa /
131   2001500226882 P.22688 Standardy oceny bibliotek akademickich / Szmigielska, Teresa.
132   2001500207560 P.20756 Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu / Maj, Jerzy
133   2001500208765 P.20876 Stefan Vrtel-Wierczyński : towards bibliography and librarianship = Stefan Vrtel Wierczyński : w kręgu bibliografii i bibliotekarstwa / Sandecki, Jan
134   2001500202794 P.20279 Szerokie okno biblioteki KOŁODZIEJSKA, JADWIGA
135   2001500252119 P.25211 Światowy model informacji bibliograficznej : programy i projekty (1950-2010) / Siwecka, Dorota.
136   2001500251815 P.25181 W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży /
137   2001500226851 P.22685 Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym / Woźniak-Kasperek, Jadwiga.
138   2001500223478 P.22347 Wizualizacja i wyszukiwanie dokumentów / Osińska, Wiesława
139   2001500248174 P.24817 Wstęp do Open Source / Kotuła, Sebastian.
140   2001500198455 P.19845 Z zagadnień form bibliografii : monografia bibliograficzna / BAJOR, AGNIESZKA
141   2001500244466 P.24446 Zachowania informacyjne w życiu codziennym : informacyjny świat pokolenia Y / Kamińska-Czubała, Barbara
142   2001500212861 P.21286 Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa /
143   2001500203425 P.20342 Zarządzanie zmianami w bibliotece / Wojciechowska, Maja
144   2001500208741 P.20874 Złote lata bibliografii polskiej : Ludwik Finkel i jego dzieło : zarys monografii / Nowak, Adam
145   2001500207386 P.20738 Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918-1947 : studium bibliologiczne / Puchalski, Jacek
146   2001500253901 P.25390 Życie książki / Muszkowski, Jan
 
Czytelnia: Słowniki wielojęzyczne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
147   2000101543039 W.154303 Kieszonkowy słownik francusko-polski, polsko-francuski / Jedlińska, Anna.
148   2000100358450 W.35845 Podręczny słownik angielsko-polski / STANISŁAWSKI, JAN
149   2000100358474 W.35847 Podręczny słownik polsko-francuski / Kupisz, Kazimierz
 
L Teoria literatury
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
150   2001500232227 P.23222 "Kres logocentryzmu" i jego kulturowe konsekwencje /
151   2001500242493 P.24249 Filologia i (jej) interpretacje / Heck, Dorota
152   2001500194815 P.19481 Genologia polska : wybór tekstów /
153   2001500027618 P.2761 Główne problemy wiedzy o literaturze. MARKIEWICZ HENRYK
154   2001500195218 P.19521 Lektura i poetyka : zarys problematyki kształtowania pojęć literackich w szkole podstawowej / Chrząstowska, Bożena
155   2001500242684 P.24268 Narratologia : wprowadzenie do teorii narracji / Bal, Mieke
156   2001600065305 R.6530 Poetyka : wstęp do teorii dzieła literackiego / KULAWIK, ADAM
157   2001500148450 P.14845 Poetyka : wstęp do teorii dzieła literackiego / KULAWIK ADAM
158   2001500212663 P.21266 Poetyka dzieła literackiego : instrumenty lektury / Handke, Ryszard
159   2001500070737 P.7073 Poetyka stosowana / Chrząstowska, Bożena
160   2001500173926 P.17392 Poetyka teoretyczna : zagadnienia języka / MAYENOWA, MARIA RENATA
161   2001500020619 P.2061 Pojęcia i problemy nauki o literaturze / Wellek, René
162   2001500222402 P.22240 Polska genologia : gatunek w literaturze współczesnej /
163   2001500213240 P.21324 Polska genologia literacka /
164   2000300094875 Z.9487 Prawo naturalne w świetle historii / STRAUSS, LEO
165   2001500003452 P.345 Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa /
166   2001500063395 P.6339 Problemy teorii literatury [2], Seria 2 /
167   2001500083386 P.8338 Problemy teorii literatury. Ser. 3, Prace z lat 1975-1984 /
168   2001500153409 P.15340 Problemy teorii literatury. Ser. 4, Prace z lat 1985-1994 /
169   2001500226707 P.22670 Ruchome granice literatury : w kręgu teorii kulturowej /
170   2001500100946 P.10094 Słownik : kierunki - szkoły - terminy literackie / Żak, Stanisław
171   2001500165310 P.16531 Słownik gatunków literackich /
172   2001500229319 P.22931 Słownik nowych gatunków i zjawisk literackich / Potrykus-Woźniak, Paulina.
173   2001500202268 P.20226 Słownik terminów literackich /
174   2001500224994 P.22499 Teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 2, | Cz. 3, Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945. | Od formalizmu do strukturalizmu /
175   2001500211208 P.21120 Teoria literatury : skrypt dla studentów filologii polskiej (studium zaoczne) / Kaniewska, Bogumiła.
176   2001500155403 P.15540 Teoria literatury / Culler, Jonathan
177   2001500095310 P.9531 Teoria literatury / Wellek, René
178   2001500242608 P.24260 Teoria literatury w świetle językoznawstwa : zbiór studiów /
179   2001500125048 P.12504 Teorie badań literackich. MITOSEK ZOFIA
180   2001500203531 P.20353 Teorie literatury XX wieku : podręcznik / Burzyńska, Anna.
181   2001500203548 P.20354 Teorie literatury XX wieku : antologia /
182   2001500025577 P.2557 Współczesna teoria badań literackich za granicą T.1, Metody stylistyki literackiej | Literatura jako produkcja i ideologia, poststrukturalizm, badania intertekstualne, problemy syntezy historycznoliterackiej /
183   2001500145978 P.14597 Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 4, cz. 1. Badania strukturalno-semiotyczne (uzupełnienie), problemy recepcji i interpretacji /
184   2001500145985 P.14598 Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 4, cz. 2, Literatura jako produkcja i ideologia, poststrukturalizm, badania intertekstualne, problemy syntezy historycznoliterackiej /
185   2001500025584 P.2558 Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 2, Strukturalno-semiotyczne badania literackie, literaturoznawstwo porównawcze, w kręgu psychologii głębi i mitologii /
186   2001500004763 P.476 Współczesna teoria badań literackich za granicą : antologia. T. 3, Perspektywy socjologiczne, marksizm w badaniach literackich i jego promieniowanie /
187   2001500025355 P.2535 Zarys poetyki / Miodońska-Brookes, Ewa.
188   2001600040890 R.4089 Zarys teorii literatury / GŁOWIŃSKI, MICHAŁ
 
LI Obraz literatury polskiej XIX i XX w
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
189   2001500064972 P.6497 Literatura okresu Młodej Polski. T. 1 /
190   2001500064989 P.6498 Literatura okresu Młodej Polski. T. 2 /
191   2001500064996 P.6499 Literatura okresu Młodej Polski. T. 3 /
192   2001500065009 P.6500 Literatura okresu Młodej Polski. T. 4 /
193   2001500019194 P.1919 Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 1 /
194   2001500118859 P.11885 Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 3 /
195   2001500119467 P.11946 Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 4 /
196   2001500064934 P.6493 Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 1 /
197   2001500064941 P.6494 Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 2 /
198   2001500064958 P.6495 Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 3 /
199   2001500064965 P.6496 Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. T. 4 /
200   2001500064927 P.6492 Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku Seria 3, | T.1 Literatura krajowa w okresie romantyzmu, | /
 
LII Literatura polska
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
201   2001500216630 P.21663 20 lat literatury polskiej 1989-2009 : idee, ideologie, metodologie /
202   2001500228923 P.22892 Barok - epoka przeciwieństw / Pelc, Janusz
203   2001500207829 P.20782 Barok /
204   2001500148320 P.14832 Barok. HERNAS CZESŁAW
205   2001500197946 P.19794 Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski T.3, Mia - R /
206   2001500189538 P.18953 Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski T.2, I - Me /
207   2001500197953 P.19795 Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski T.4, S - T /
208   2001500176170 P.17617 Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny . T.1, A - H /
209   2001500225120 P.22512 Dwadzieścia lat literatury polskiej : 1989-2009. T. 1, cz. 1. Życie literackie po roku 1989 /
210   2001500229678 P.22967 Dwadzieścia lat literatury polskiej : 1989-2009. T. 1, cz. 2. Życie literackie po roku 1989 /
211   2001500190732 P.19073 Dwudziestolecie międzywojenne / KWIATKOWSKI, JERZY
212   2001500207911 P.20791 Dwudziestolecie międzywojenne. Cz. 2 /
213   2001500227162 P.22716 Dwudziestolecie mniej znane : o kobietach piszących w latach 1918 - 1939 : z antologią /
214   2001500207904 P.20790 Dzwudziestolecie międzywojenne. Cz. 1 /
215   2001500175838 P.17583 Grupy literackie w Polsce 1945-1989 : leksykon / Głębicka, Ewa
216   2001500227391 P.22739 Historia literatury kresowej / Hadaczek, Bolesław
217   2001500235815 P.23581 Homoseksualność staropolska : przyczynek do badań / Nastulczyk, Tomasz
218   2001500226950 P.22695 Klasycyzm : estetyka - doktryna literacka - antropologia /
219   2001500130394 P.13039 Kto był kim w drugim obiegu? : słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy : 1976-1989 /
220   2001500154260 P.15426 Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkół podstawowych i średnich / MIŁKOWSKI TOMASZ
221   2001500176439 P.17643 Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej /
222   2001500149990 P.14999 Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M / Kuncewicz, Piotr
223   2001500150002 P.15000 Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 2, N-Ż / Kuncewicz, Piotr
224   2001500125673 P.12567 Literatura baroku / Hernas, Czesław
225   2001500135283 P.13528 Literatura lat 1945-1975 / Jarosiński, Zbigniew
226   2001500146449 P.14644 Literatura Młodej Polski / PODRAZA-KWIATKOWSKA MARIA
227   2001500069311 P.6931 Literatura Odrodzenia / Ziomek, Jerzy
228   2001500210553 P.21055 Literatura polska : epoki literackie, prądy i kierunki, dzieła i twórcy : encyklopedia PWN /
229   2001500045124 P.4512 Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T.1, A-M /
230   2001500048835 P.4883 Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, N-Ż /
231   2001500101653 P.10165 Literatura polska 1918-1975 : dokumentacja bibliograficzna 1918-1944 do tomów 1 i 2 / Stradecki, Janusz
232   2001500125918 P.12591 Literatura polska 1918-1975. T. 2, 1933-1944 /
233   2001500138413 P.13841 Literatura polska 1918-1975. T. 3. cz. 1, 1945-1975 /
234   2001500101646 P.10164 Literatura polska 1918-1975. T. 1, 1918-1932 / Brodzka, Alina
235   2001500242707 P.24270 Literatura polska 1939-2009 / Burkot, Stanisław
236   2001500149969 P.14996 Literatura polska w latach II wojny światowej ŚWIĘCH JERZY
237   2001500173933 P.17393 Literatura polska XX wieku T.2, P - Z /
238   2001500167390 P.16739 Literatura polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny . T.1, A - O /
239   2001500060998 P.6099 Literatura pozytywizmu /
240   2001500058285 P.5828 Literatura romantyzmu. WITKOWSKA ALINA
241   2001500152136 P.15213 Literatura średniowiecza. WITCZAK TADEUSZ
242   2001500207928 P.20792 Literatura współczesna (1939-1956) /
243   2001500207935 P.20793 Literatura współczesna (1956-2006) /
244   2001500226677 P.22667 Literatura, której nie ma : szkice o polskiej "literaturze homoseksualnej" / Śmieja, Wojciech.
245   2001500134118 P.13411 Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980 : praca zbiorowa / Klimaszewski, Bolesław
246   2001500149907 P.14990 Młoda Polska HUTNIKIEWICZ ARTUR
247   2001500183918 P.18391 Młoda Polska / TOMKOWSKI, JAN
248   2001500207898 P.20789 Młoda Polska. Cz. 2 /
249   2001500207881 P.20788 Młoda Polska. Cz. 1 /
250   2001500227544 P.22754 Od kochanki do psalmistki... : sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej / Legeżyńska, Anna
251   2001500148146 P.14814 Oświecenie. KLIMOWICZ MIECZYSŁAW
252   2001500207843 P.20784 Oświecenie. Cz. 2 /
253   2001500207836 P.20783 Oświecenie. Cz. 1 /
254   2001500227506 P.22750 Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami /
255   2001500128377 P.12837 Pisarze polskiego Oświecenia T.1 /
256   2001500147033 P.14703 Pisarze polskiego Oświecenia T.2 /
257   2001500147040 P.14704 Pisarze polskiego Oświecenia T.3 /
258   2001500115483 P.11548 Pisarze staropolscy : sylwetki. T. 1 /
259   2001500142892 P.14289 Pisarze staropolscy : sylwetki. T.2 /
260   2001500125697 P.12569 Polscy pisarze współcześni 1939-1991 : leksykon / Bartelski, Lesław Marian
261   2001500136433 P.13643 Pozytywiści i inni / BORKOWSKA, GRAŻYNA
262   2001500207874 P.20787 Pozytywizm /
263   2001500158916 P.15891 Pozytywizm. MARKIEWICZ HENRYK
264   2001500131803 P.13180 Renesans ZIOMEK JERZY
265   2001500207812 P.20781 Renesans /
266   2001500138215 P.13821 Romantyzm / Witkowska, Alina
267   2001500129817 P.12981 Romantyzm 1822-1863. SIWICKA DOROTA
268   2001500207867 P.20786 Romantyzm. Cz. 2 /
269   2001500207850 P.20785 Romantyzm. Cz. 1 /
270   2001500098946 P.9894 Słownik literatury polskiego oświecenia /
271   2001500101257 P.10125 Słownik literatury polskiej XIX wieku /
272   2001500175777 P.17577 Słownik literatury polskiej XX wieku /
273   2001500109154 P.10915 Słownik literatury polskiej XX wieku /
274   2001500207775 P.20777 Słownik literatury staropolskiej : średniowiecze, renesans, barok /
275   2001500150323 P.15032 Słownik polskich pisarzy współczesnych Wileńszczyzny. KURZAWA EUGENIUSZ
276   2001500030304 P.3030 Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących T.2, Pseudonimy i kryptonimy od L-Ż /
277   2001500030298 P.3029 Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących. T. 1, Pseudonimy i kryptonimy od A-K / Bar, Adam
278   2001500140980 P.14098 Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. - 1970 r T.4, A - Ż /
279   2001500164177 P.16417 Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. - 1970 r T.5, 1971 - 1990 /
280   2001500124560 P.12456 Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. - 1970 r. T. 1, A-J [i. e. A-I] /
281   2001500130226 P.13022 Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. - 1970 r. T. 2, J-Q /
282   2001500135276 P.13527 Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. - 1970 r. T. 3, R-Ż /
283   2001500125710 P.12571 Sporne postaci polskiej literatury współczesnej : następne pokolenie /
284   2001500136310 P.13631 Sporne postaci polskiej literatury współczesnej : kontynuacje /
285   2001500119016 P.11901 Sporne postaci polskiej literatury współczesnej /
286   2001500226820 P.22682 Średniowiecze : korzenie / Dąbrówka, Andrzej.
287   2001500207805 P.20780 Średniowiecze /
288   2001500149914 P.14991 Średniowiecze. MICHAŁOWSKA TERESA
289   2001500232289 P.23228 Tomasz Morus w mundurku pioniera, czyli Utopia i utopijność w polskim socrealizmie / Brzóstowicz-Klajn, Monika.
290   2001500127356 P.12735 Trzydziestolecie 1914-1944. NASIŁOWSKA ANNA
291   2001500131032 P.13103 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury T.2, C-F /
292   2001500155212 P.15521 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury T.5, L-M /
293   2001500150590 P.15059 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury T.4, K /
294   2001500183529 P.18352 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury T.6, N-P /
295   2001500126397 P.12639 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny . T. 3, G-J /
296   2001500213134 P.21313 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 10, Ż i uzupełnienia do tomów 1-9 /
297   2001500120647 P.12064 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 1, A-B /
298   2001500183536 P.18353 Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Tom 7, R-Sta /
299   2001500182515 P.18251 Zarys dziejów literatury polskiej /
 
LIII Literatura powszechna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
300   2001500242691 P.24269 1600 postaci literackich / Makowiecki, Andrzej Zdzisław
301   2001500210669 P.21066 Barok /
302   2001500035934 P.3593 Dzieje literatur europejskich T.2. | Cz.1 Literatura niemieckiego obszaru językowego /
303   2001500041393 P.4139 Dzieje literatur europejskich T.2. | Cz.2 Literatura staroskandynawska, islandzka, norweska, duńska, szwedzka,fińska, estońska, łotewska, litewska /
304   2001500088596 P.8859 Dzieje literatur europejskich T.3. | Cz.1 Literatura rosyjska, ukraińska, białoruska, czeska, słowacka, łużycka /
305   2001500098632 P.9863 Dzieje literatur europejskich T.3. | Cz.2 /
306   2001500025331 P.2533 Dzieje literatur europejskich T.1. | Cz.1 /
307   2001500025348 P.2534 Dzieje literatur europejskich T.1. | Cz.2 /
308   2001500183901 P.18390 Historia literatury : od antyku do współczesności /
309   2001500218306 P.21830 Historia literatury starożytnej / Cytowska, Maria
310   2001500199261 P.19926 Historia literatury starożytnej Grecji i Rzymu : zarys / STABRYŁA, STANISŁAW
311   2001500218313 P.21831 Historia literatury włoskiej / Żaboklicki, Krzysztof
312   2001500227056 P.22705 Kobiety w literaturze / Goik, Magdalena.
313   2001500242769 P.24276 Książki zakazane / Paszylk, Bartłomiej
314   2001500125086 P.12508 Leksykon bohaterów literackich /
315   2001500136396 P.13639 Leksykon dzieł literackich / Kamiński, Leszek
316   2001500116664 P.11666 Leksykon literackich laureatów Nagrody Nobla / Górny, Grzegorz
317   2001500109703 P.10970 Leksykon pisarzy świata : XX wiek /
318   2001500116756 P.11675 Leksykon pisarzy świata : XX wiek. [2], Suplement /
319   2001500142755 P.14275 Leksykon poetów dla szkół i miłośników poezji. TERMER JANUSZ
320   2001500137850 P.13785 Literatura europejska i łacińskie średniowiecze / Curtius, Ernst Robert
321   2001500202626 P.20262 Literatura Grecji starożytnej T.2 Proza historyczna, krasomówstwo, filozofia i nauka, literatura chrześcijańska
322   2001500202619 P.20261 Literatura Grecji starożytnej T.1 Epika - liryka - dramat
323   2001500200400 P.20040 Literatura Greków i Rzymian / Kubiak, Zygmunt
324   2001500244640 P.24464 Literatura i homoseksualność / Chudoba, Ewa
325   2001500124980 P.12498 Literatura świata : ilustrowany przewodnik : od Gilgamesza do Boba Dylana / ZETTERHOLM TORE
326   2000100055335 W.5533 Mimesis : rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. T. 1 / Auerbach, Erich
327   2000100055359 W.5535 Mimesis : rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. T. 2 / Auerbach, Erich
328   2001500210706 P.21070 Modernizm /
329   2001500121422 P.12142 Najsłynniejsze powieści literatury światowej : leksykon /
330   2001500098670 P.9867 Oświecenie / LIBERA, ZDZISŁAW
331   2001500210676 P.21067 Oświecenie /
332   2001500155700 P.15570 Pisarze świata : słownik encyklopedyczny /
333   2001500210690 P.21069 Pozytywizm, realizm, naturalizm /
334   2001500210652 P.21065 Renesans /
335   2001500210683 P.21068 Romantyzm /
336   2001500173896 P.17389 Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku / Gazda, Grzegorz
337   2001500145114 P.14511 Słownik literatury popularnej /
338   2001500229326 P.22932 Słownik pisarzy świata /
339   2001500175791 P.17579 Słownik postaci literackich / MAKOWIECKI, ANDRZEJ Z.
340   2001500229340 P.22934 Słownik scen literackich / Nosowska, Dorota.
341   2001500210621 P.21062 Starożytność /
342   2001500161794 P.16179 Szkolny słownik motywów literackich.
343   2001500210638 P.21063 Średniowiecze. Cz. 1 /
344   2001500210645 P.21064 Średniowiecze. Cz. 2 /
345   2001500231794 P.23179 Świat średniowieczny w zwierciadle romansu / Włodarski, Maciej
346   2001500210713 P.21071 Wiek dwudziesty /
 
LIV Językoznawstwo
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
347  
348  
349  
350  
351   2001500231954 P.23195 Słowiańskie języki literackie : rys historyczny /
352   2001500120326 P.12032 Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny T.1 /
353   2001500129190 P.12919 Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny T.2, Materiały III Kolokwium Językoznawczego, Skrzynki,13-16 września 1993 /
354   2001500134804 P.13480 Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny T.3, Materiały IV Kolokwium Językoznawczego, Świnoujście, 22-24 września1994 /
355   2001500153690 P.15369 Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny T.4, Materiały VI Kolokwium Językoznawczego, Gniezno, 26-28 września 1996r. /
356   2001500157322 P.15732 Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny T.5, Materiały VII Kolokwium Językoznawczego, Gorzów Wielkopolski, 16-18 czerwca 1997 r /
357   2001500174152 P.17415 Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny T.7, Materiały IX Kolokwium Językoznawczego Kołobrzeg, 27-29 września 1999r /
358   2001500164559 P.16455 Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny T.6, Materiały VIII Kolokwium Językoznawczego, Kręgiel koło Koronowa, 14-15 września 1998 r /
359   2001500184113 P.18411 Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny T.8, Materiały X Kolokwium Językoznawczego Pobierowo, 18-20 września 2000r. /
 
LXV Teatr
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
360   2001500230124 P.23012 "Dziady" w inscenizacji Leona Schillera : partytura i jej wykonanie / Timoszewicz, Jerzy
361   2001500225311 P.22531 40 lat teatrów dramatycznych Szczecina / Sośnicki, Zdzisław.
362   2001500216425 P.21642 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza : 75 lat kształcenia dla teatru /
363   2001500171618 P.17161 Aktor w kulturze współczesnej : studia /
364   2001500216449 P.21644 Aktor w roli demiurga / Jurkowski, Henryk
365   2001500223706 P.22370 Dramatyczna teoria literatury : zarys problematyki / Krajewska, Anna
366   2001500231831 P.23183 Dziwny czas : szkice o teatrze z lat 2000-2012 / Baniewicz, Elżbieta
367   2001500204361 P.20436 Głosy czasu : Teatr Kana : 25 lat
368   2001500223751 P.22375 Historia teatru /
369   2001500207010 P.20701 Historia w teatrze Tadeusza Kantora / Święcicki, Klaudiusz
370   2001500205016 P.20501 Kadysz : strony o Tadeuszu Kantorze / Kott, Jan
371   2001500230322 P.23032 Komedia dell'arte czyli Teatr komediantów włoskich XVI, XVII, XVIII wieku / Miklaševskij, Konstantin.
372   2001500235518 P.23551 Krótka historia przestrzeni teatralnych / Wiles, David
373   2001500207072 P.20707 Mój Grotowski / Burzyński, Tadeusz
374   2001500230339 P.23033 Myśl teatralna Młodej Polski : antologia /
375   2001500222433 P.22243 Na scenach jezuickich w dawnej Polsce : (rodzimość i europejskość) / Okoń, Jan
376   2001500223294 P.22329 Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach /
377   2001500230384 P.23038 Pierwsza Reduta Osterwy / Szczublewski, Józef
378   2001500235549 P.23554 Pogranicza teatralności : poezja, poetyka, praktyka /
379   2001500222891 P.22289 Polityka i teatr / Hübner, Zygmunt
380   2001500228930 P.22893 Polska myśl teatralna i filmowa : antologia /
381   2001500121484 P.12148 Przeciw konwencjom : antologia tekstów o teatrze polskim i obcym od Antoine'a po czasy współczesne (1887-1990) /
382   2001500222440 P.22244 Przemiany ikonosfery : wizualny kontekst sztuki teatru / Jurkowski, Henryk
383   2001500222907 P.22290 Przemoc wielka i mała : wystąpienia i szkice teatralne 1974-1991 / Korzeniewski, Bohdan
384   2001500221856 P.22185 Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha / Wilk, Teresa
385   2001500204880 P.20488 Słowacki teatralny
386   2001500118569 P.11856 Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2, 1900-1980 /
387   2001500186230 P.18623 Szczecin teatralny. Cz. 1, Twórcy, przedstawienia, festiwale /
388   2001500201636 P.20163 Sztuka teatru Riccoboni, Antoine François
389   2001500213257 P.21325 Świadomość teatru : polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku /
390   2001500161657 P.16165 Świat mimu / NIEDZIAŁKOWSKI STEFAN
391   2001500234009 P.23400 Teatr Anny Augustynowicz / Cieślak, Robert
392   2001500230698 P.23069 Teatr Hanuszkiewicza / Filler, Witold
393   2001500125390 P.12539 Teatr i teatrologia / Got, Jerzy
394   2001500231237 P.23123 Teatr łódzki w latach 1945-1962 / Kaszyński, Stanisław
395   2001500223409 P.22340 Teatr młodzieży w świetle badań na terenie Krakowa / Olszewska-Gniadek, Joanna.
396   2001500204866 P.20486 Teatr Ósmego Dnia - pierwsze dziesięciolecie (1964-1973) : w głównym nurcie przemian teatru studenckiego w Polsce i teatru poszukującego na świecie Tyszka, Juliusz
397   2001500131094 P.13109 Teatr polski (1939-1989) : obszary wolności, obszary zniewolenia / BRAUN KAZIMIERZ
398   2001500183024 P.18302 Teatr służebny polskiej emigracji po 1939 roku : z dziejów idei / KIEC, IZOLDA
399   2001500166201 P.16620 Teatr żydowski w Polsce : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Warszawa, 18-21 paźdz iernika 1993 roku /
400   2001500204941 P.20494 The Living Theatre : od sztuki do polityki Ostrowska, Joanna.
401   2001500201735 P.20173 W metafizycznej dziurze : Teatr Witkacego w Zakopanem Świąder, Barbara
402   2001500204934 P.20493 W świecie literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa /
403   2001500200493 P.20049 We władzy teatru : aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie / Kocur, Mirosław.
404   2001500230346 P.23034 Wielcy artyści małych scen / Sempoliński, Ludwik
405   2001500223713 P.22371 Wojciech Bogusławski - ojciec teatru polskiego /
406   2001500179546 P.17954 Wyprzedaż teatru w ręce błazna i arlekina... czyli O kabarecie / KIEC, IZOLDA
407   2001500207119 P.20711 Zwierciadło świata : średniowieczny teatr francuski /
 
LXVI Antologie ogólne
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
408   2001500147521 P.14752 100 polnische Gedichte /
409   2001500125024 P.12502 Antologia poezji od średniowiecza do romantyzmu : dla klas I i II szkół średnich /
410   2001500203685 P.20368 Antologia z wyspy fok / Brown, George Mackay
411   2001500138710 P.13871 Arcydzieła poezji polskiej : laureaci Nagrody Nobla /
412   2001500115421 P.11542 Fioletowa krowa : 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od Williama Shakespeare'a do Johna Lennona : antologia /
413   2001500148528 P.14852 Krajobraz poezji polskiej : antologia /
414   2001500135665 P.13566 Liryczna, melancholijna, lubieżna i krotochwilna tematami ułożona antologia poezji głupich i mądrych Polaków w Ludwika Stommy wyborze 50 tematów - 350 poetów /
415   2001500223676 P.22367 Mała antologia poezji niemieckiej : Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine, Georg Trakl / Goethe, Johann Wolfgang von
416   2001500113601 P.11360 Od Chaucera do Larkina : 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci : antologia /
417   2001500146494 P.14649 Od Kochanowskiego do Szymborskiej... : antologia poezji polskiej /
418   2001500152266 P.15226 Pięciu współczesnych poetów hiszpańskich : Claudio Rodriguez, Francisco Brines, José Hierro, José Angel Valente, Angel Gonzalez /
419   2000100012796 W.1279 Poeci języka angielskiego. T. 2 /
420   2001500175296 P.17529 Poetki przełomu XIX i XX wieku : antologia /
421   2001500165921 P.16592 Poezja polska T.2 /
422   2001500165914 P.16591 Poezja polska : antologia Tysiąclecia . T.1 /
423   2001500134880 P.13488 Poezja polska w szkole średniej : od średniowiecza do współczesności : antologia /
424   2001500078269 P.7826 Rodzynki z migdałami : antologia poezji ludowej Żydów polskich /
425   2001500210324 P.21032 W ogrodzie Muz : (przekład poezji) /
426   2001500201353 P.20135 Wiersze które lubimy : antologia / KOTT, JAN
 
LXVIII Antologie XIX wieku
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
427   2001500089920 P.8992 Antologia liryki Młodej Polski /
428   2001500188562 P.18856 Antologia liryki Młodej Polski /
429   2000100452349 W.45234 Archiwum Filomatów Cz.3, | T.1 Poezya [!] filomatów, | /
430   2000100452356 W.45235 Archiwum Filomatów Cz.3, | T.2 Poezya [!] filomatów, | /
431   2001500003025 P.302 Poezja Młodej Polski /
432   2001500045605 P.4560 Poezja polska 1800-1830 / LIBERA, ZDZISŁAW
433   2001500195232 P.19523 Poezja polska 1800-1830 / LIBERA, ZDZISŁAW
434   2001500023665 P.2366 Reduta : romantyczna poezja niepodległościowa /
435   2001500113144 P.11314 Twarde dno snu : tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego /
436   2001500162289 P.16228 Wiersz - dokument rewolucji : antologia poezji socjalistycznej z lat 1880-1905 /
437   2000100460993 W.46099 Zbiór poetów polskich XIX w. Ks. 6 /
438   2000100461013 W.46101 Zbiór poetów polskich XIX w. Ks. 7 /
 
LXVII Antologie najstarsze
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
439   2001500194440 P.19444 Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili : antologia publicystyki doby stanisławowskiej /
440   2001500097666 P.9766 Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia /
441   2001500111447 P.11144 Antologia Palatyńska : nowy przekład /
442   2001500144797 P.14479 Antologia poezji łacińskiej w Polsce. [T. 2], Renesans /
443   2001500053440 P.5344 Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543 /
444   2000300084395 Z.8439 Arcydzieła francuskiego średniowiecza /
445   2001500007702 P.770 Bajka polska wieku Oświecenia w wyborze /
446   2001500088497 P.8849 Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko : szkice o prądach literackich polskiego oświecenia / Kostkiewiczowa, Teresa
447   2001500027878 P.2787 Klejnoty poezji staropolskiej : nowa antologja[!] /
448   2001500044592 P.4459 Król Orfej i inne ballady szkockie i angielskie / DULĘBA, WŁADYSŁAW
449   2001500114103 P.11410 Medytacje Janicjusza / Janicki, Klemens
450   2001500111461 P.11146 Muza rzymska : poezja starożytnego Rzymu /
451   2001500194457 P.19445 Patrząc na rozmaite świata tego sprawy : antologia polskiej poezji renesansowej /
452   2001500195225 P.19522 Poezja polska XVIII wieku / LIBERA, ZDZISŁAW
453   2001500008488 P.848 Poezja polskiego oświecenia : antologia /
454   2001500187442 P.18744 Słuchaj mię, Sauromatha : antologia poezji sarmackiej /
455   2001500080101 P.8010 Staropolska poezja ziemiańska : antologia /
456   2001500085991 P.8599 Toć jest dziwne a nowe : antologia literatury polskiego średniowiecza /
457   2001500166959 P.16695 Traduttore non sempre traditore : problemi di traduttologia emersi a partire dalle traduzioni in polacco di alcune opere della narrativa italiana / WOJTYNEK KRYSTYNA
458   2001500185684 P.18568 Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i Sejmu Delegacyjnego 1772-1775 /
459   2001500169653 P.16965 Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego Cz.1, 1788-1789 /
460   2001500181662 P.18166 Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego Cz.2, 1790-1792 /
461   2001500117531 P.11753 Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany : antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku : od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego /
 
LXIX Antologie XX wieku
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
462   2001500127196 P.12719 Ameryka, Ameryka! : antologia wierszy poetów amerykańskich po 1940 roku /
463   2001500104241 P.10424 Antologia współczesnej poezji francuskiej /
464   2001500127899 P.12789 Azja i Afryka : antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie /
465   2001500132916 P.13291 Macie swoich poetów : liryka polska urodzona po 1960 roku : wypisy /
466   2001500186629 P.18662 Mimo milczenia : antologia XXXI Warszawskiej Jesieni Poezji /
467   2001500161220 P.16122 Najwybitniejsi poeci emigracji współczesnej : antologia /
468   2001500123730 P.12373 Określona epoka : Nowa Fala 1968-1993 : wiersze i komentarze /
469   2001500199919 P.19991 Piąty wiek fraszki polskiej : antologia fraszki trzydziestolecia /
470   2001500162302 P.16230 Poezja - mówię, Polska - myślę : Polska w poezji rosyjskiej XX wieku /
471   2001500160919 P.16091 Poezja karpacka : zbiór wierszy żołnierzy Brygady Strzelców Karpackich /
472   2001500160131 P.16013 Poezja naszego wieku : antologia wierszy publikowanych po 1918 roku /
473   2001500046602 P.4660 Poezja polska 1914 - 1939 : antologia. 1 /
474   2001500046619 P.4661 Poezja polska 1914 - 1939 : antologia. 2 /
475   2001500091688 P.9168 Poezja polska 1914-1939 : antologia /
476   2001500169189 P.16918 Poezja polska 1939-1996 : antologia /
477   2001500160087 P.16008 Poezja stanu wojennego : antologia /
478   2001500028141 P.2814 Poezja XX wieku : Austria, NRD, RFN, Szwajcaria /
479   2001500145701 P.14570 Radość rozbitków : antologia poezji włoskiej dwudziestego wieku /
480   2001500207621 P.20762 Rozbiórka : wiersze, rozmowy i portrety 26 poetów /
481   2001500187787 P.18778 Tekstylia : o "rocznikach siedemdziesiątych" / MARECKI, PIOTR
482   2001500106719 P.10671 Wiersze /
483   2001500145145 P.14514 Współcześni poeci polscy : poezja polska od roku 1956 /
484   2001500200189 P.20018 Wstań Polsko moja : antologia poezji i piosenki z okresu I wojny światowej /
485   2001500120654 P.12065 Zielona wrona : antologia poezji okresu stanu wojennego /
486   2001500108812 P.10881 Znak po znaku : antologia wierszy polskich i obcych z lat 1939-1991 /
 
LXXI Bibliografie
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
487   2001500124454 P.12445 Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut" T.18, | Vol.2 Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, | Jan Kasprowicz /
488   2000300189762 Z.18976 Bibliografia polska Cz.1, | T.1 Bibliografia polska XIX stulecia, | Litera A / ESTREICHER, KAROL
489   2000300017782 Z.1778 Bibliografia polska Cz.1, | T.2 Bibliografia polska XIX stulecia, | Litera B / ESTREICHER, KAROL
490   2000300017799 Z.1779 Bibliografia polska Cz.1, | T.3 Bibliografia polska XIX stulecia, | Literatura C / ESTREICHER, KAROL
491   2000300017805 Z.1780 Bibliografia polska Cz.1, | T.5 Bibliografia polska XIX stulecia, | Dramat tłumaczony - Dzwony / ESTREICHER, KAROL
492   2000300017812 Z.1781 Bibliografia polska Cz.1, | T.6 Bibliografia polska XIX stulecia, | Litera E / ESTREICHER, KAROL
493   2000300017829 Z.1782 Bibliografia polska Cz.1, | T.7 Bibliografia polska XIX stulecia, | Litera F / ESTREICHER, KAROL
494   2000300182879 Z.18287 Bibliografia polska Cz.1, | T.8 Bibliografia polska XIX stulecia, | G-Głuszyński / ESTREICHER, KAROL
495   2000300185801 Z.18580 Bibliografia polska Cz.1, | T.9 Bibliografia polska XIX stulecia, | Gmach-Gzowski / ESTREICHER, KAROL
496   2000300185825 Z.18582 Bibliografia polska Cz.1, | T.10 Bibliografia polska XIX stulecia, | Litera H / ESTREICHER, KAROL
497   2001500022071 P.2207 Bibliografia polska Cz.1, | T.12 Bibliografia polska XIX stulecia, | Litera J / ESTREICHER, KAROL
498   2001500070225 P.7022 Bibliografia polska Cz.1, | T.13 Bibliografia polska XIX stulecia, | K-Kalendros / ESTREICHER, KAROL
499   2001500070232 P.7023 Bibliografia polska Cz.1, | T.14 Bibliografia polska XIX stulecia, | Kalenkiewicz-Katakumby / ESTREICHER, KAROL
500   2001500114196 P.11419 Bibliografia polska Cz.1, | T.15 Bibliografia polska XIX stulecia, | Katalogi / ESTREICHER, KAROL
501   2001500233545 P.23354 Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) / Tyszkiewicz, Teresa
502   2001500015752 P.1575 Literatura pozytywizmu i Młodej Polski : hasła osobowe M-Ś /
 
LXXXV Świat Słowian
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
503   2003900056601 Pc.5660 JĘZYKOZNAWSTWO /
504   2003900056618 Pc.5661 LITERATUROZNAWSTWO /
505   2003900053334 Pc.5333 Materiały I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Slawistycznej zorganizowanej w Szczecinie w dniach 21-22 kwietnia 1999 roku.
506   2003900054560 Pc.5456 Materiały I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Slawistycznej zorganizowanej w Szczecinie w dniach 21-22 kwietnia 1999 roku.
507   2003900053341 Pc.5334 Materiały z III Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Slawistycznej poświęconej pamięci prof. US Edwarda Siekierzyckiego : zorganizowanej w Świnoujściu w dniach 21-23 listopada 2000 roku.
508   2001500220231 P.22023 Świat Słowian w języku i kulturze. 7, Kulturoznawstwo, historia /
509   2001500220194 P.22019 Świat Słowian w języku i kulturze. 6, Językoznawstwo /
510   2001500220217 P.22021 Świat Słowian w języku i kulturze. T. 6, Literaturoznawstwo /
511   2001500220187 P.22018 Świat Słowian w języku i kulturze. 5, Kulturologia /
512   2001500220309 P.22030 Świat Słowian w języku i kulturze. T. 3 /
513   2001500220224 P.22022 Świat Słowian w języku i kulturze. 7, Językoznawstwo /
514   2001500220200 P.22020 Świat Słowian w języku i kulturze. 6, Kulturoznawstwo, historia /
515   2001500220262 P.22026 Świat Słowian w języku i kulturze. T. 8, Językoznawstwo, leksykologia, frazeologia /
516   2001500220279 P.22027 Świat Słowian w języku i kulturze. T. 8, Językoznawstwo, leksykologia, frazeologia /
517   2001500220248 P.22024 Świat Słowian w języku i kulturze. T. 7, Literaturoznawstwo /
518   2001500220255 P.22025 Świat Słowian w języku i kulturze. T. 8, Językoznawstwo, morfologia, składnia, semantyka /
519   2001500220286 P.22028 Świat Słowian w Języku i Kulturze. T. 8, Kulturoznawstwo /
520   2001500220293 P.22029 Świat Słowian w Języku i Kulturze. T. 8, Literaturoznawstwo /
521   2001500226301 P.22630 Świat Słowian w języku i kulturze. 9, Literaturoznawstwo /
522   2001500226394 P.22639 Świat Słowian w języku i kulturze. 10, Językoznawstwo - semantyka, pragmatyka, kognitywizm /
523   2001500226400 P.22640 Świat Słowian w języku i kulturze. 10, Kulturoznawstwo /
524   2001500226349 P.22634 Świat Słowian w języku i kulturze. 5, Literaturoznawstwo /
525   2001500226363 P.22636 Świat Słowian w języku i kulturze. 9, Kulturoznawstwo /
526   2001500226370 P.22637 Świat Słowian w języku i kulturze. 9, Językoznawstwo, semantyka, pragmatyka, kognitywizm /
527   2001500226387 P.22638 Świat Słowian w języku i kulturze. 9, Językoznawstwo : wybrane zagadnienia z gramatyki języków słowiańskich i innych języków europejskich /
528   2001500226356 P.22635 Świat Słowian w języku i kulturze. 9, Literaturoznawstwo /
529   2001500231626 P.23162 Świat Słowian w języku i kulturze. 10, Językoznawstwo : wybrane zagadnienia z leksyki i morfologii języków europejskich /
530   2001500231633 P.23163 Świat Słowian w języku i kulturze. 10, Literaturoznawstwo /
531   2001500231640 P.23164 Świat Słowian w języku i kulturze. 11, Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich /
 
XCIII Język łaciński (słowniki, podręcz
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
532   2001500218269 P.21826 Gramatyka opisowa języka łacińskiego / Wikarjak, Jan
533   2001500218320 P.21832 Język łaciński : podręcznik dla lektoratów szkół wyższych / Jurewicz, Oktawiusz
534   2001500120678 P.12067 Mały słownik polsko-łaciński.
535   2001500217477 P.21747 Repertorium języka łacińskiego / Baron, Arkadiusz
536   2001500217552 P.21755 Składnia łacińska Samolewicz, Zygmunt
537   2001500202800 P.20280 Słownik łacińsko-polski T. 2 I-Z
538   2001500179591 P.17959 Słownik łacińsko-polski T.1, A-H /
539   2001500218382 P.21838 Słownik łacińsko-polski. T.1, A - C /
540   2001500218399 P.21839 Słownik łacińsko-polski. T. 2, D-H /
541   2001500218405 P.21840 Słownik łacińsko-polski. T. 3, I-O /
542   2001500218412 P.21841 Słownik łacińsko-polski. T. 4, P-R /
543   2001500218429 P.21842 Słownik łacińsko-polski. T. 5, S-Z /
 
XCIV Chrestomatia
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
544   2001500095815 P.9581 Chrestomatia staropolska : teksty do roku 1543 / WYDRA, WIESŁAW
545   2001500195751 P.19575 Chrestomatia staropolska : teksty do roku 1543 / Wydra, Wiesław
 
Literatura piękna
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
546   2001500233897 P.23389 Dramaty staropolskie : antologia. T. 1 /
547   2001500233903 P.23390 Dramaty staropolskie : antologia. T. 2 /
548   2001500233910 P.23391 Dramaty staropolskie : antologia. T. 3 /
549   2001500233927 P.23392 Dramaty staropolskie : antologia. T. 4 /
550   2001500233934 P.23393 Dramaty staropolskie : antologia. T. 5 /
551   2001500233941 P.23394 Dramaty staropolskie : antologia. T. 6 /
552   2001500069670 P.6967 Dzieła. T. 1, Transakcja wojny chocimskiej i inne utwory z lat 1669-1680 / Potocki, Wacław
553   2001500209687 P.20968 Liryki i inne wiersze / Słowacki, Juliusz
554   2001500041027 P.4102 Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione / Gomółka, Mikołaj
555   2001500096355 P.9635 Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione / Gomółka, Mikołaj
556   2001500101288 P.10128 Pieśni / Kochanowski, Jan
557   2001500022361 P.2236 Poematy : Beniowski / Słowacki, Juliusz
558   2001500022354 P.2235 Poematy / Słowacki, Juliusz
559   2001500146777 P.14677 Proza / Kochanowski, Jan
560   2001500040518 P.4051 Psałterz Dawidów. Cz. 1, Fototypia - transkrypcja. List Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera /
561   2001500101271 P.10127 Psałterz Dawidów. Cz. 3, Indeksy wyrazów i form / Woronczak, Jerzy
562   2001500039888 P.3988 Treny / Kochanowski, Jan
563   2001500039871 P.3987 Wprowadzenie wydawnicze do edycji Jan Kochanowski "Dzieła wszystkie" /
564   2001500189897 P.18989 Wybór pism : wydanie w dziesięciu tomach ze wstępem Marii Dąbrowskiej . T.1, Nowele / PRUS, BOLESŁAW