KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wydawnictwa ciągłe WZiEU


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1  
2  
3  
4  
5  
6   2004200010829 Tc.1082 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
7   2004200010836 Tc.1083 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
8   2004200010843 Tc.1084 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
9   2004200010850 Tc.1085 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
10   2004200010867 Tc.1086 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
11   2004200010874 Tc.1087 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
12   2004200010881 Tc.1088 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
13   2004200002213 Tc.221 [Przepływy finansowe i przepływy pieniężne]. ŚNIEŻEK EWA
14   2004200034320 Tc.3432 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej : 10. Forum Samorządowe /
15   2004200018504 Tc.1850 50-lecie pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. inż. Mirosławy Dąbrowy-Bajon.
16   2004200028312 Tc.2831 65-lecie szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość /
17   2004200018467 Tc.1846 ACCOUNTING change in the period of economic transformation in Poland and Lithuania : 1 [first] Polish - Lithuanian Seminar.
18   2004200003586 Tc.358 Acta Universitatis Lodziensis.
19   2004200019013 Tc.1901 Acta Universitatis Lodziensis.
20   2004200019020 Tc.1902 Acta Universitatis Lodziensis.
21   2004200005351 Tc.535 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
22   2004200005368 Tc.536 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
23   2004200005375 Tc.537 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
24   2004200005382 Tc.538 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
25   2004200005399 Tc.539 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
26   2004200005405 Tc.540 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
27   2004200005412 Tc.541 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
28   2004200006129 Tc.612 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
29   2004200010973 Tc.1097 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
30   2004200010980 Tc.1098 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
31   2004200013790 Tc.1379 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
32   2004200013806 Tc.1380 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
33   2004200020910 Tc.2091 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
34   2004200020927 Tc.2092 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. | Ekonomia.
35   2004200013387 Tc.1338 Aktualne Problemy Marketingu w Polsce /
36   2004200013738 Tc.1373 AKTUALNE problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych /
37   2004200002961 Tc.296 AKTUALNE problemy rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji /
38   2004200031206 Tc.3120 Analiza i badania systemów transportowych i ich elementów /
39   2004200033965 Tc.3396 Analiza i ocena elementów systemów transportowych /
40   2004200026493 Tc.2649 Analiza i synteza specjalizowanych układów modelowania i sterowania ruchem w transporcie / Kawalec, Piotr.
41   2004200003784 Tc.378 ANALIZA rynków i prognozowanie handlu zagranicznego /
42   2004200035846 Tc.3584 Analiza, modelowanie i symulacja systemów transportowych i ich elementów /
43   2004200026547 Tc.2654 Aplikacje systemów informatycznych /
44   2004200018986 Tc.1898 APPLICATION of multivariate statistical analysis /
45   2004200009038 Tc.903 APPLICATIONS of Multivariate Statistical Analysis /
46   2004200037659 Tc.3765 Aspekty bezpieczeństwa i ekologii w transporcie /
47   2004200026738 Tc.2673 Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania /
48   2004200028237 Tc.2823 Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych /
49   2004200028374 Tc.2837 Badania elementów i systemów transportowych /
50   2004200037673 Tc.3767 Badania elementów systemów gospodarki zasobami oraz transportu kolejowego i morskiego /
51   2004200041588 Tc.4158 Badania infrastruktury i środków transportu z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i czynnika ludzkiego /
52   2004200041571 Tc.4157 Badania infrastruktury, środków i systemów bezpieczeństwa różnych modów transportu /
53   2004200018498 Tc.1849 Badania podstawowych parametrów technicznych układu napędowego pojazdu z silnikami prądu przemiennego / KOZŁOWSKI, MACIEJ
54   2004200028381 Tc.2838 Badania środków i systemów transportowych /
55   2004200028398 Tc.2839 Badania zerwania przyczepności w ruchu pojazdu szynowego / Kozłowski, Maciej.
56   2004200032128 Tc.3212 Badanie i metody badania elementów systemów transportowych /
57   2004200020941 Tc.2094 BANKI, a rozwój gospodarki /
58   2004200018993 Tc.1899 BANKOWOŚĆ i finanse publiczne u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej /
59   2004200033880 Tc.3388 Bezpieczeństwo i analiza ryzyka w transporcie /
60   2004200033873 Tc.3387 Bezpieczeństwo i komfort jazdy pojazdu szynowego z uwzględnieniem losowych nierówności geometrycznych toru / Kardas-Cinal, Ewa.
61   2004200031190 Tc.3119 Bezpieczeństwo manewrów krytycznych statków w systemie transportowym autostrady morskiej / Abramowicz-Gerigk, Teresa.
62   2004200004774 Tc.477 BEZROBOCIE w województwie łódzkim /
63   2004200011147 Tc.1114 Bibliografia Wydawnictw Ciągłych /
64   2004200011154 Tc.1115 Bibliografia Wydawnictw Ciągłych /
65   2004200010959 Tc.1095 Bibliografia Wydawnictw Ciągłych /
66   2004200010966 Tc.1096 Bibliografia Wydawnictw Ciągłych /
67   2004200024734 Tc.2473 Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : praca zbiorowa /
68   2004200026448 Tc.2644 Budżetowanie jako narzędzie zarządzania /
69   2004200034306 Tc.3430 Chmury nad e-biznesem /
70   2004200032173 Tc.3217 Climate change, economy and society - interactions in the Baltic See region /
71   2004200032562 Tc.3256 Computer science : methods, models, applications /
72   2004200004248 Tc.424 CONSUMER behaviour and distribution systems : comparative marketing studies /
73   2004200003579 Tc.357 CYBERNETYKA ekonomiczna /
74   2004200040482 Tc.4048 Cyfryzacja a społeczeństwo informacyjne /
75   2004200035709 Tc.3570 Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki /
76   2004200039233 Tc.3923 Cyfryzacja w społeczeństwie informacyjnym /
77   2004200019044 Tc.1904 CZŁONKOSTWO Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne /
78   2004200026318 Tc.2631 Czynniki kreujące rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce /
79   2004200014186 Tc.1418 Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi.
80   2004200014193 Tc.1419 Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi.
81   2004200003661 Tc.366 DEMOGRAFICZNA i społeczno-ekonomiczna sytuacja ludności w starszym wieku /
82   2004200004156 Tc.415 DEMOGRAFICZNA i społeczno-ekonomiczna sytuacja ludności w starszym wieku /
83   2004200033866 Tc.3386 Detekcja i klasyfikacja pojazdów z wykorzystaniem cyfrowego przetwarzania strumienia wideo dla systemów sterowania ruchem drogowym / Pamuła, Wiesław.
84   2004200026790 Tc.2679 Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa /
85   2004200013431 Tc.1343 Diagnozowanie ergonomiczne układu operator - pojazd szynowy - otoczenie / GRABAREK, IWONA
86   2004200004866 Tc.486 Die MARITIME Verkehrswirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns und die Entwicklung logistischer Dienstleistungen : irmherrschaft des Wirtschaftsministers Mecklenburg-Vorpommern.
87   2004200034269 Tc.3426 Dilemmas of corporate management /
88   2004200018450 Tc.1845 DŁUGOOKRESOWY, makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej /
89   2004200003630 Tc.363 DOSKONALENIE zarządzania w wieloszczeblowych jednostkach organizacyjnych /
90   2004200026745 Tc.2674 Dostępność transportowa : aspekty teoretyczne i praktyczne /
91   2004200005344 Tc.534 DYNAMICZNE modele ekonometryczne /
92   2004200028169 Tc.2816 E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 /
93   2004200028176 Tc.2817 E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 2 /
94   2004200004521 Tc.452 ECONOMETRIC and statistical theory. Pt.2 /
95   2004200004309 Tc.430 Econometric modelling of economies ot the CMEA countries /
96   2004200004019 Tc.401 ECONOMIC reforms in socialist countries Poland and Hungary /
97   2004200024499 Tc.2449 Edukacja a rozwój społeczeństwa wiedzy /
98   2004200035808 Tc.3580 Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej /
99   2004200026486 Tc.2648 Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu / Siergiejczyk, Mirosław.
100   2004200040581 Tc.4058 Efektywność procesów transportowych /
101   2004200025007 Tc.2500 Ekonomia - zarządzanie - transport : ujęcie systemowe /
102   2004200003500 Tc.350 EKONOMIA polityczna /
103   2004200003623 Tc.362 EKONOMIA polityczna /
104   2004200003708 Tc.370 EKONOMIA polityczna /
105   2004200003791 Tc.379 EKONOMIA polityczna /
106   2004200003982 Tc.398 EKONOMIA polityczna /
107   2004200004163 Tc.416 EKONOMIA polityczna /
108   2004200004231 Tc.423 EKONOMIA polityczna /
109   2004200004255 Tc.425 EKONOMIA polityczna /
110   2004200004378 Tc.437 EKONOMIA polityczna /
111   2004200004101 Tc.410 EKONOMICZNE aspekty funkcjonowania lokalnych układów osadniczych /
112   2004200026271 Tc.2627 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa /
113   2004200026288 Tc.2628 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : rozwój, innowacyjność, infrastruktura /
114   2004200026387 Tc.2638 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość. T. 1 /
115   2004200026394 Tc.2639 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość. T. 2 /
116   2004200024727 Tc.2472 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego /
117   2004200024963 Tc.2496 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T. 2 /
118   2004200004453 Tc.445 EKONOMICZNE problemy badań w sferze usług społecznych /
119   2004200002466 Tc.246 Ekonomiczne Problemy Łączności /
120   2004200018689 Tc.1868 Ekonomiczne Problemy Łączności /
121   2004200018696 Tc.1869 Ekonomiczne Problemy Łączności /
122   2004200018825 Tc.1882 Ekonomiczne Problemy Łączności /
123   2004200007584 Tc.758 Ekonomiczne Problemy Łączności /
124   2004200010782 Tc.1078 Ekonomiczne Problemy Łączności /
125   2004200010799 Tc.1079 Ekonomiczne Problemy Łączności /
126   2004200016357 Tc.1635 Ekonomiczne Problemy Łączności /
127   2004200019174 Tc.1917 Ekonomiczne Problemy Łączności /
128   2004200013240 Tc.1324 Ekonomiczne Problemy Turystyki /
129   2004200013257 Tc.1325 Ekonomiczne Problemy Turystyki /
130   2004200025168 Tc.2516 Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce /
131   2004200004514 Tc.451 EKONOMICZNO - społeczne problemy pracy /
132   2004200003951 Tc.395 EKONOMIKA pracy niektóre problemy motywowania /
133   2004200003722 Tc.372 EKONOMIKA rozwoju miast /
134   2004200003807 Tc.380 ELEMENTY ekonomiki rozwoju miast /
135   2004200034085 Tc.3408 Elementy systemów i systemy transportu lądowego, lotniczego i morskiego /
136   2004200034092 Tc.3409 Elementy systemów i systemy w transporcie lotniczym i lotnictwie /
137   2004200024895 Tc.2489 Elementy zagospodarowania turystycznego /
138   2004200004699 Tc.469 ESTIMATION and Testing in Regression Models and Related Problems /
139   2004200003777 Tc.377 ESTIMATION and verification of econometric models (I) /
140   2004200028114 Tc.2811 Europa bałtycka : przeszłość, teraźniejszość, nowe wyzwania : XXV Sejmik Morski /
141   2004200026677 Tc.2667 European integration - sectoral and social approaches /
142   2004200024512 Tc.2451 European Union integration processes : methodological and comparative approaches /
143   2004200032395 Tc.3239 Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 1 /
144   2004200032401 Tc.3240 Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej. T. 2 /
145   2004200032432 Tc.3243 Europejska przestrzeń transportu - uwarunkowania mobilności /
146   2004200032425 Tc.3242 Europejska przestrzeń transportu : wyzwania rynkowe /
147   2004200032449 Tc.3244 Europejska przestrzeń transportu : infrastruktura i środki transportu /
148   2004200032456 Tc.3245 Europejska przestrzeń transportu : usługi i procesy /
149   2004200020965 Tc.2096 EWOLUCYJNE i współczesne aspekty rachunkowości /
150   2004200041533 Tc.4153 Finance in an unstable environment /
151   2004200026622 Tc.2662 Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1 /
152   2004200026639 Tc.2663 Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 2 /
153   2004200026646 Tc.2664 Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw /
154   2004200026769 Tc.2676 Finanse 2009 - teoria i praktyka : rynki finansowe i ubezpieczenia /
155   2004200026752 Tc.2675 Finanse 2009 - teoria i praktyka : bankowość /
156   2004200026561 Tc.2656 Finanse a efektywność mikroekonomiczna /
157   2004200029586 Tc.2958 Finanse w okresie przezwyciężania skutków kryzysu /
158   2004200024864 Tc.2486 Finanse, marketing i zarządzanie wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce /
159   2004200026608 Tc.2660 Finansowanie rozwoju transportu europejskiego /
160   2004200004125 Tc.412 FINANSOWE i socjalne aspekty usług społecznych /
161   2004200018559 Tc.1855 Folia Oeconomica Stetinensia /
162   2004200018702 Tc.1870 Folia Oeconomica Stetinensia /
163   2004200039110 Tc.3911 Funkcja doradcza audytu wewnętrznego /
164   2004200028459 Tc.2845 Funkcje współczesnej rachunkowości /
165   2004200018771 Tc.1877 Funkcjonowanie gospodarki /
166   2004200018603 Tc.1860 Funkcjonowanie gospodarki w okresie transformacji /
167   2004200037796 Tc.3779 Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego /
168   2004200013462 Tc.1346 Funkcjonowanie przedsiębiorstw i banków : problemy i perspektywy /
169   2004200037802 Tc.3780 Funkcjonowanie rynku usług transportowych /
170   2004200024376 Tc.2437 Globalizacja a rozwój rachunkowości finansowej i zarządczej /
171   2004200035853 Tc.3585 Globalne aspekty kryzysu strefy euro /
172   2004200030919 Tc.3091 Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 1 /
173   2004200030926 Tc.3092 Gospodarka elektroniczna : wyzwania rozwojowe. T. 2 /
174   2004200040697 Tc.4069 Gospodarka finansowa i współdziałanie instytucjonalne w sektorze publicznym. T. 1 /
175   2004200032159 Tc.3215 Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec procesów rozwoju regionów : VIII Forum Samorządowe /
176   2004200013578 Tc.1357 Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski w ... roku : [raport roczny] /
177   2004200032197 Tc.3219 Gospodarka i społeczeństwo - współczesne wyzwania /
178   2004200035907 Tc.3590 Gospodarka morska i inne specjalizacje regionalne. Nowoczesne aspekty rozwoju regionalnego /
179   2004200003555 Tc.355 GOSPODARKA regionalna : przyczynki do poznania regionu środkowej Polski (I) /
180   2004200003715 Tc.371 GOSPODARKA regionalna : przyczynki do poznania regionu środkowej Polski (II) /
181   2004200003838 Tc.383 GOSPODARKA regionalna : przyczynki do poznania regionu środkowej Polski (III) /
182   2004200003869 Tc.386 GOSPODARKA regionalna : przyczynki do poznania regionu środkowej Polski (III) /
183   2004200004354 Tc.435 GOSPODARKA regionalna : przyczynki do poznania regionu środkowej Polski (V) /
184   2004200003159 Tc.315 Gospodarka regionalna a środowisko przyrodnicze /
185   2004200032555 Tc.3255 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 /
186   2004200032609 Tc.3260 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 /
187   2004200034375 Tc.3437 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 /
188   2004200035679 Tc.3567 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 /
189   2004200035686 Tc.3568 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 /
190   2004200035662 Tc.3566 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 /
191   2004200035655 Tc.3565 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 /
192   2004200038946 Tc.3894 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 /
193   2004200037765 Tc.3776 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 /
194   2004200039028 Tc.3902 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 /
195   2004200039257 Tc.3925 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 /
196   2004200040536 Tc.4053 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 /
197   2004200040635 Tc.4063 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. [T.1] /
198   2004200040734 Tc.4073 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. [T. 3] /
199   2004200026301 Tc.2630 Gospodarka w dobie globalizacji : usługi, decyzje, innowacje /
200   2004200037475 Tc.3747 Gospodarka XXI wieku /
201   2004200019075 Tc.1907 Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń /
202   2004200031091 Tc.3109 Gospodarka. Zarządzanie. Środowisko /
203   2004200024444 Tc.2444 Gospodarowanie kapitałem ludzkim : (wybrane problemy) /
204   2004200003470 Tc.347 GOSPODAROWANIE środkami trwałymi i zatrudnienie w przemyśle /
205   2004200002411 Tc.241 Handel Zagraniczny dla Menedżerów.
206   2004200002428 Tc.242 Handel Zagraniczny dla Menedżerów.
207   2004200002435 Tc.243 Handel Zagraniczny dla Menedżerów.
208   2004200004088 Tc.408 HUMANIZACJA organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych /
209   2004200003944 Tc.394 Inflacja i polityka antyinflacyjna we współczesnym kapitaliźmie. BELKA MAREK
210   2004200020996 Tc.2099 Informacja i informatyka /
211   2004200021009 Tc.2100 Informacja turystyczna /
212   2004200007614 Tc.761 Informacja w zarządzaniu organizacją /
213   2004200028008 Tc.2800 Informacyjne aspekty rachunkowości /
214   2004200029500 Tc.2950 Informatyka - społeczeństwo - zastosowania /
215   2004200013141 Tc.1314 Informatyka : zagadnienia teoretyczne i praktyczne /
216   2004200026332 Tc.2633 Informatyka : biznes, technologie, społeczeństwo /
217   2004200029654 Tc.2965 Informatyka : technologie - zastosowania - społeczeństwo /
218   2004200028053 Tc.2805 Informatyka ekonomiczna /
219   2004200028428 Tc.2842 Informatyka i medycyna w społeczeństwie informacyjnym /
220   2004200032579 Tc.3257 Informatyka stosowana : wybrane metody i problemy /
221   2004200040673 Tc.4067 Informatyka w ekonomii i zarządzaniu /
222   2004200007461 Tc.746 Informatyka w zarządzaniu /
223   2004200020972 Tc.2097 Informatyka w zarządzaniu i e-biznesie /
224   2004200007157 Tc.715 Informatyka zastosowania i technologie /
225   2004200024437 Tc.2443 Inforum models for the new EU members /
226   2004200004002 Tc.400 INFRASTRUKTURA komunalna w miastach województwa łódzkiego /
227   2004200028411 Tc.2841 Infrastuktura transportowa systemu logistycznego Polski /
228   2004200038977 Tc.3897 Innovation, safety and security in air transport /
229   2004200028244 Tc.2824 Innowacje w transporcie : organizacja i zarządzanie /
230   2004200028336 Tc.2833 Innowacje w transporcie : korzyści dla użytkownika /
231   2004200028305 Tc.2830 Innowacje w transporcie : technologie i procesy /
232   2004200018306 Tc.1830 Innowacje, konkurencja, kreowanie wartości, struktura kapitału, modele oceny przedsiębiorstw /
233   2004200024819 Tc.2481 Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy /
234   2004200037505 Tc.3750 Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu : SOOIPP Annual 2015 /
235   2004200028442 Tc.2844 Instruments, strategies and challenges for bringing congresses and events to second-tier cities = Instrumenty, strategie i wyzwania w przyciąganiu kongresów do miast niebędących stolicami /
236   2004200027964 Tc.2796 Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji /
237   2004200004026 Tc.402 INSTRUMENTY zakładowej polityki płac /
238   2004200004613 Tc.461 INSTRUMENTY zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej /
239   2004200024796 Tc.2479 Instrumenty, narzędzia i instytucje w kreowaniu rozwoju przedsiębiorczości /
240   2004200018894 Tc.1889 Instytucje finansowe, podmioty gospodarcze oraz sektor publiczny w obliczu akcesji Polski do Unii Europejskiej /
241   2004200004194 Tc.419 Integracyjne powiązania umowne w kanałach rynku. DOMAŃSKI TOMASZ
242   2004200033910 Tc.3391 Inteligentne systemy transportowe i sterowanie ruchem w transporcie /
243   2004200035884 Tc.3588 Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury : materiały konferencyjne /
244   2004200032296 Tc.3229 Internet w społeczeństwie informacyjnym /
245   2004200013554 Tc.1355 Inwestycje Zagraniczne w Polsce : stan faktyczny i perspektywy /
246   2004200024383 Tc.2438 Issues in modeling, forecasting and decision-making in financial markets /
247   2004200041540 Tc.4154 Issues of marketing and management in a changing business environment = (Problematyka marketingu i zarządzania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym) /
248   2004200024673 Tc.2467 Kadry w gospodarce turystycznej /
249   2004200026370 Tc.2637 Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość : SOOIPP Annual 2008 /
250   2004200004507 Tc.450 KIERUNKI polityki dochodowej w Polsce /
251   2004200004330 Tc.433 Kierunki racjonalizacji systemu wynagrodzeń : łowiek i praca"" za lata 1981-1985. BORKOWSKA STANISŁAWA
252   2004200035631 Tc.3563 Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych /
253   2004200031169 Tc.3116 Klastry : wiedza, innowacyjność, rozwój /
254   2004200039288 Tc.3928 Klient i organizacja w perspektywie badań marketingowych /
255   2004200016166 Tc.1616 Kompleksowy raport monitorujący w sprawie przygotowań Polski do członkostwa z dnia 5 listopada 2003 roku (tłumaczenie robocze). Kontynuacja rozszerzenia : dokument strategiczny i raport Komisji Europejskiej w sprawie postępu Bułgarii, Rumunii i Turcji na drodze do członkostwa. Kompleksowy raport monitorujący Komisji Europejskiej w sprawie stanu przygotowań do członkostwa w UE Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji. (tłumaczenie robocze).
256   2004200016395 Tc.1639 KONDYCJA i perspektywy rosyjskiego sektora gazowego ; Nowy system "nie-bezpieczeństwa" regionalnego w Azji Centralnej ; Kaspijaska ropa....
257   2004200011031 Tc.1103 Konferencja Międzyrządowa Unii Europejskiej w sprawie reformy instytucjonalnej [grudzień 2000 r.] : : propozycje i wyniki /
258   2004200016449 Tc.1644 KONFLIKTY etniczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.
259   2004200013561 Tc.1356 Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski w Latach ... /
260   2004200035877 Tc.3587 Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym : księga z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesora Huberta Bronka /
261   2004200031213 Tc.3121 Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich /
262   2004200034252 Tc.3425 Kontrola zarządcza w praktyce /
263   2004200032241 Tc.3224 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych /
264   2004200016159 Tc.1615 Konwent Europejski : raporty końcowe Grup Roboczych.
265   2004200013950 Tc.1395 Konwent Europejski "faza słuchania" : wybór dokumentów.
266   2004200031077 Tc.3107 Koszt kapitału i źródła finansowania przesiębiorstw /
267   2004200034139 Tc.3413 Koszty i ceny w transporcie : pomiar i analiza /
268   2004200034146 Tc.3414 Koszty i ceny w transporcie : aspekty pragmatyczne /
269   2004200028152 Tc.2815 Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość : SOOIPP Annual 2009 /
270   2004200026325 Tc.2632 Kreowanie przedsiębiorczości : instrumenty i determinanty /
271   2004200032357 Tc.3235 Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach : SOOIPP Annual 2012 /
272   2004200034030 Tc.3403 Kultura, kreatywność i biznes : wyzwania dla polityki regionalnej /
273   2004200004293 Tc.429 LINEAR models and data analysis /
274   2004200004477 Tc.447 LUDZIE starzy w Łodzi /
275   2004200003692 Tc.369 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
276   2004200003814 Tc.381 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
277   2004200003821 Tc.382 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
278   2004200003975 Tc.397 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
279   2004200004118 Tc.411 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
280   2004200004224 Tc.422 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
281   2004200004422 Tc.442 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
282   2004200004316 Tc.431 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa.
283   2004200003609 Tc.360 ŁÓDZKA spółdzielność mieszkaniowa /
284   2004200026660 Tc.2666 Macroeconomic and regional aspects of the European integration /
285   2004200020958 Tc.2095 MACROMODELS 2004 : Problems of Building and Estimation of Econometric Models /
286   2004200034115 Tc.3411 Makro- i mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania /
287   2004200018474 Tc.1847 MANAGEMENT sciences and knowledge based society /
288   2004200004880 Tc.488 Managing transition : in the Baltic Sea Region. SECK FALK
289   2004200014360 Tc.1436 MARKETING - narzędzia i obszary zastosowań /
290   2004200004446 Tc.444 MARKETING : Polish-Danish perspectives /
291   2004200025076 Tc.2507 Marketing przyszłości : trendy - strategie - instrumenty : interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem /
292   2004200024581 Tc.2458 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : w kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. T. 1 /
293   2004200024598 Tc.2459 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : w kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. T. 2 /
294   2004200025137 Tc.2513 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : marka, trendy i kierunki rozwoju /
295   2004200026196 Tc.2619 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : specyfika marki we współczesnej gospodarce /
296   2004200028282 Tc.2828 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej /
297   2004200028275 Tc.2827 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo w marketingu /
298   2004200030995 Tc.3099 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego /
299   2004200030964 Tc.3096 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro /
300   2004200030971 Tc.3097 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku /
301   2004200030988 Tc.3098 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie /
302   2004200031114 Tc.3111 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Strategie marketingowe miast i regionów /
303   2004200031121 Tc.3112 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych /
304   2004200031138 Tc.3113 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku /
305   2004200031145 Tc.3114 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych /
306   2004200032272 Tc.3227 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych /
307   2004200032265 Tc.3226 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu /
308   2004200032258 Tc.3225 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Zachowania konsumentów - trendy i kierunki zmian /
309   2004200032470 Tc.3247 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach /
310   2004200032463 Tc.3246 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych /
311   2004200032487 Tc.3248 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych /
312   2004200034054 Tc.3405 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu /
313   2004200034061 Tc.3406 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych /
314   2004200034078 Tc.3407 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu /
315   2004200035754 Tc.3575 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu /
316   2004200035761 Tc.3576 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem /
317   2004200035792 Tc.3579 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej /
318   2004200039097 Tc.3909 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo i komunikacja podmiotów w regionie /
319   2004200039103 Tc.3910 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja na klienta we współczesnym świecie /
320   2004200040598 Tc.4059 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Ewolucja i nowe obszary /
321   2004200040703 Tc.4070 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Przeobrażenia i kierunki zmian /
322   2004200037574 Tc.3757 Marketing przyszłości, trendy, strategie, instrumenty : konsument i przedsiębiorstwo w kontekście zmian w otoczeniu - handel i usługi /
323   2004200037598 Tc.3759 Marketing przyszłości, trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej : sfera publiczna i prywatna /
324   2004200037437 Tc.3743 Marketing usług - wczoraj, dziś i jutro /
325   2004200024611 Tc.2461 Methods of multivariate statistical analysis and their applications /
326   2004200034283 Tc.3428 Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa /
327   2004200030742 Tc.3074 Metody badania i badanie elementów systemów transportowych /
328   2004200041564 Tc.4156 Metody badania i rozwiązywania aktualnych zagadnień transportu drogowego, kolejowego i lotniczego /
329   2004200037628 Tc.3762 Metody badania procesów logistycznych i systemów transportowych /
330   2004200033941 Tc.3394 Metody badawcze i badania systemów transportowych oraz ich elementów /
331   2004200033859 Tc.3385 Metody i badania systemów transportowych i ich elementów /
332   2004200004057 Tc.405 METODY i narzędzia informatyki - wybrane zagadnienia /
333   2004200039271 Tc.3927 Metody ilościowe w ekonomii : zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. T. 3 /
334   2004200002978 Tc.297 Metody ilościowe w ekonomii /
335   2004200002985 Tc.298 Metody ilościowe w ekonomii /
336   2004200018641 Tc.3/225 Metody ilościowe w ekonomii /
337   2004200013226 Tc.1322 Metody ilościowe w ekonomii /
338   2004200013301 Tc.1330 METODY ilościowe w ekonomii /
339   2004200014230 Tc.1423 Metody ilościowe w ekonomii /
340   2004200009151 Tc.915 Metody ilościowe w ekonomii /
341   2004200024901 Tc.2490 Metody ilościowe w ekonomii /
342   2004200028046 Tc.2804 Metody ilościowe w ekonomii /
343   2004200032333 Tc.3233 Metody ilościowe w ekonomii /
344   2004200034047 Tc.3404 Metody ilościowe w ekonomii. T. 2 /
345   2004200034313 Tc.3431 Metody ilościowe w ekonomii. T. 2 /
346   2004200034382 Tc.3438 Metody ilościowe w ekonomii. T. 1 /
347   2004200035839 Tc.3583 Metody ilościowe w ekonomii. T. 2 /
348   2004200037413 Tc.3741 Metody ilościowe w ekonomii. T. 1 /
349   2004200037536 Tc.3753 Metody ilościowe w ekonomii. T. 2 /
350   2004200039004 Tc.3900 Metody ilościowe w ekonomii. T. 1 /
351   2004200039035 Tc.3903 Metody ilościowe w ekonomii. T. 2 /
352   2004200040499 Tc.4049 Metody ilościowe w ekonomii. T. 1 /
353   2004200040574 Tc.4057 Metody ilościowe w ekonomii. T. 3 /
354   2004200040765 Tc.4076 Metody ilościowe w ekonomii. T. 1 /
355   2004200026691 Tc.2669 Metody ilościowe w globalnej gospodarce /
356   2004200024666 Tc.2466 Metody ilościowe w społeczeństwie informacyjnym /
357   2004200038960 Tc.3896 Metody komputerowe w procesie podejmowania decyzji /
358   2004200013196 Tc.1319 METODY modelowania zadań transportowych.
359   2004200026479 Tc.2647 Metody wymiarowania bezpieczeństwa ruchu lotniczego / Skorupski, Jacek.
360   2004200018849 Tc.1884 Metodyki informatyki w zarządzaniu /
361   2004200040604 Tc.4060 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw /
362   2004200004927 Tc.492 Międzynarodowy Rocznik Transportu.
363   2004200004934 Tc.493 Międzynarodowy Rocznik Transportu.
364   2004200000011 Tc.1 Międzynarodowy Rocznik Transportu.
365   2004200010751 Tc.1075 Mikroekonomia menedżerska /
366   2004200003258 Tc.325 Mikroekonomiczne aspekty zarządzania /
367   2004200003265 Tc.326 Mikroekonomiczne aspekty zarządzania /
368   2004200002923 Tc.292 Mikroekonomiczne problemy gospodarowania /
369   2004200027995 Tc.2799 Młodzi ekonomiści wobec kryzysu : gospodarka, finanse, rynek pracy /
370   2004200028077 Tc.2807 Młodzi ekonomiści wobec kryzysu : sektor usług, innowacje, marketing /
371   2004200029678 Tc.2967 Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku /
372   2004200033958 Tc.3395 Modele, metody i badania systemów transportowych i ich elementów /
373   2004200041557 Tc.4155 Modele, symulacja i identyfikacja na potrzeby zarządzania, kierowania i utrzymania systemów transportowych /
374   2004200025038 Tc.2503 Modelowanie bezpieczeństwa dryfujacych środków ratunkowych w transporcie morskim / Smolarek, Leszek.
375   2004200025014 Tc.2501 Modelowanie elementów i systemów transportowych /
376   2004200028206 Tc.2820 Modelowanie i badania środków i systemów transportowych /
377   2004200013424 Tc.1342 Modelowanie obszarów poszukiwania w aspekcie bezpieczeństwa transportu ludzi na morzu / BARCIU, ZBIGNIEW
378   2004200029661 Tc.2966 Modelowanie oceny jakości usług transportowych / Świderski, Andrzej.
379   2004200005337 Tc.533 MODELOWANIE procesów ekonomicznych w świetle koncepcji zgodnych modeli dynamicznych /
380   2004200013202 Tc.1320 Modelowanie procesów ruchu lotniczego dla kontroli i planowania lotów / MALARSKI, MAREK
381   2004200028183 Tc.2818 Modelowanie procesów transportowych i logistycznych. Cz. 1 /
382   2004200028190 Tc.2819 Modelowanie procesów transportowych i logistycznych. Cz. 2 /
383   2004200033927 Tc.3392 Modelowanie procesów transportowych metodą sieci faz / Żak, Jolanta
384   2004200029609 Tc.2960 Modelowanie przepływu ładunków w zastosowaniu do wyznaczania potencjału systemów logistycznych / Wasiak, Mariusz.
385   2004200026462 Tc.2646 Modelowanie stacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym / Zabłocki, Wiesław.
386   2004200032104 Tc.3210 Modelowanie systemów przewozowych w zastosowaniu do projektowania obsługi transportowej podmiotów gospodarczych / Pyza, Dariusz.
387   2004200013219 Tc.1321 Modelowanie wielokryterialne w zastosowaniu do oceny systemów transportowych / JACYNA, MARIANNA
388   2004200014391 Tc.1439 MODELOWANIE wybranych elementów systemów transportowych.
389   2004200032135 Tc.3213 Modelowanie związków między cechami drogi a zagrożeniami w ruchu na drogach zamiejskich / Nowakowska, Marzena.
390   2004200032111 Tc.3211 Modelowanie, analiza i badania systemów transportowych i ich elementów /
391   2004200033903 Tc.3390 Modelowanie, badania eksperymentalne i ocena jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych / Tomczuk, Piotr.
392   2004200007232 Tc.723 Monitor Integracji Europejskiej /
393   2004200006136 Tc.613 Monitor Integracji Europejskiej /
394   2004200009090 Tc.909 Monitor Integracji Europejskiej /
395   2004200009106 Tc.910 Monitor Integracji Europejskiej /
396   2004200009113 Tc.911 Monitor Integracji Europejskiej /
397   2004200009120 Tc.912 Monitor Integracji Europejskiej /
398   2004200011024 Tc.1102 Monitor Integracji Europejskiej /
399   2004200011055 Tc.1105 Monitor Integracji Europejskiej /
400   2004200011062 Tc.1106 Monitor Integracji Europejskiej /
401   2004200011079 Tc.1107 Monitor Integracji Europejskiej /
402   2004200010898 Tc.1089 Monitor Integracji Europejskiej /
403   2004200010904 Tc.1090 Monitor Integracji Europejskiej /
404   2004200011086 Tc.1108 Monitor Integracji Europejskiej /
405   2004200011109 Tc.1110 Monitor Integracji Europejskiej /
406   2004200011123 Tc.1112 Monitor Integracji Europejskiej /
407   2004200013882 Tc.1388 Monitor Integracji Europejskiej /
408   2004200011215 Tc.1121 Monitor Integracji Europejskiej /
409   2004200013899 Tc.1389 Monitor Integracji Europejskiej /
410   2004200013905 Tc.1390 Monitor Integracji Europejskiej /
411   2004200013912 Tc.1391 Monitor Integracji Europejskiej /
412   2004200013929 Tc.1392 Monitor Integracji Europejskiej /
413   2004200013943 Tc.1394 Monitor Integracji Europejskiej /
414   2004200013974 Tc.1397 Monitor Integracji Europejskiej /
415   2004200013981 Tc.1398 Monitor Integracji Europejskiej /
416   2004200013998 Tc.1399 Monitor Integracji Europejskiej /
417   2004200014001 Tc.1400 Monitor Integracji Europejskiej /
418   2004200016142 Tc.1614 Monitor Integracji Europejskiej /
419   2004200013776 Tc.1377 MULTIVARIATE statistical analysis : Theory and applications /
420   2004200024406 Tc.2440 Multivariate statistical analysis : probability, statistical inference and applications /
421   2004200024420 Tc.2442 Multivariate statistical analysis : methods and applications /
422   2004200026707 Tc.2670 Multivariate statistical analysis : statistical inference, statistical models and applications /
423   2004200035716 Tc.3571 Multivariate statistical analysis /
424   2004200004620 Tc.462 MULTIVARIATE statistical analysis and related problems (1) /
425   2004200024659 Tc.2465 Multivariate statistical analysis statistical inference, statistical models and applications /
426   2004200026295 Tc.2629 Nachhaltiges Supply Chain Management : Ideen, praktischen Lösungen und Finanzierung /
427   2004200029593 Tc.2959 Narzędzia badawcze i badanie elementów systemów transportowych /
428   2004200029494 Tc.2949 Narzędzia, metody i badania elementów systemów transportowych /
429   2004200025083 Tc.2508 Nauka - innowacje - gospodarka : SOOIPP Annual-2007 /
430   2004200030940 Tc.3094 Nauka szansą rozwoju regionu /
431   2004200035860 Tc.3586 New trends and challenges in innovative entrepreneurship /
432   2004200037772 Tc.3777 Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej /
433   2004200028367 Tc.2836 Nowoczesna administracja publiczna /
434   2004200032203 Tc.3220 Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji /
435   2004200028343 Tc.2834 Nowoczesne przedsiębiorstwo. T. 1 /
436   2004200028350 Tc.2835 Nowoczesne przedsiębiorstwo. T. 2 /
437   2004200002343 Tc.234 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97.
438   2004200002398 Tc.239 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości Rydzyna '98.
439   2004200002237 Tc.223 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości Sopot '94.
440   2004200002268 Tc.226 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości Warszawa '95.
441   2004200002121 Tc.212 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości.
442   2004200002138 Tc.213 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości.
443   2004200002145 Tc.214 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości.
444   2004200002176 Tc.217 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości.
445   2004200002299 Tc.229 Numer specjalny. Materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Polanica Zdrój '96.
446   2004200003906 Tc.390 NUMERRAL and statistical properties of estimators and tests /
447   2004200003883 Tc.388 OBSŁUGA produkcyjna i konsumpcyjna wsi /
448   2004200004910 Tc.491 OCHRONA środowiska a transport.
449   2004200004941 Tc.494 OCHRONA środowiska a transport.
450   2004200009137 Tc.913 Okresowy raport 2000 Komisji Europejskiej o postępach Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Strategia rozszerzenia : raport Komisji Europejskiej o postępach krajów kandydujących na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. (tłumaczenie nieoficjalne).
451   2004200011116 Tc.1111 Okresowy raport 2001 Komisji Europejskiej o postępach Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Strategia rozszerzenia : raport Komisji Europejskiej o postępach krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej (fragmenty).
452   2004200013967 Tc.1396 Okresowy raport 2002 Komisji Europejskiej o postępach Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Strategia rozszerzenia : raport Komisji Europejskiej o postępach krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej. (tłumaczenie robocze).
453   2004200009144 Tc.914 Okresowy Raport Komisji Europejskiej na temat postępów Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.
454   2004200030933 Tc.3093 Opodatkowanie przedsiębiorstw /
455   2004200031152 Tc.3115 Opodatkowanie przedsiębiorstw /
456   2004200037543 Tc.3754 Opodatkowanie przedsiębiorstw /
457   2004200039127 Tc.3912 Opodatkowanie przedsiębiorstw /
458   2004200040710 Tc.4071 Opodatkowanie przedsiębiorstw /
459   2004200035747 Tc.3574 Opodatkowanie przedsiębiorstw. T. 1 /
460   2004200003494 Tc.349 Oprocentowanie nakładów i zasobów kapitałowych w gospodarce socjalnej / Pietraszczyk, Zdzisław.
461   2004200003548 Tc.354 Organizacja i zarządzanie /
462   2004200003753 Tc.375 ORGANIZACJA i zarządzanie /
463   2004200004187 Tc.418 ORGANIZACJA i zarządzanie /
464   2004200037680 Tc.3768 Organizacyjne i techniczne problemy transportu lądowego, lotniczego i wodnego /
465   2004200037635 Tc.3763 Organizacyjne i techniczne zagadnienia środków i infrastruktury transportu /
466   2004200004385 Tc.438 ORGANIZACYJNO - społeczne problemy funkcjonowania instytucji /
467   2004200032388 Tc.3238 Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce : SOOIPP Annual 2012 /
468   2004200032142 Tc.3214 Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów : VIII Forum Samorządowe /
469   2004200037406 Tc.3740 Pasażerski transport regionalny - współczesne wyzwania /
470   2004200034016 Tc.3401 Pasażerski transport regionalny w Polsce : ocena systemu i koncepcja zmian /
471   2004200004576 Tc.457 Planowanie i rynek w RWPG : geneza niepowodzenia. MARSZAŁEK ANTONI
472   2004200037789 Tc.3778 Planowanie wieloletnie : efektywność zadań publicznych : benchmarking /
473   2004200030780 Tc.3078 Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego /
474   2004200013851 Tc.1385 PODMIOTY rządowe, samorządowe i gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków /
475   2004200016340 Tc.1634 PODMIOTY rządowe, samorządowe i gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków /
476   2004200024369 Tc.2436 Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości : ujęcie teoretyczne /
477   2004200011253 Tc.1125 POLITYKA ekonomiczna w okresie zmian systemowych : Teoria, badania i interpretacje /
478   2004200024482 Tc.2448 Polityka gospodarcza : aspekty teoretyczne i praktyczne /
479   2004200030902 Tc.3090 Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji /
480   2004200024888 Tc.2488 Polityka regionalna zagospodarowania turystycznego /
481   2004200004637 Tc.463 POLITYKA zatrudnienia w latach osiemdziesiątych : (wyniki badań ankietowych) /
482   2004200024628 Tc.2462 Polska gospodarka w dobie integracji z Unią Europejską - szanse i zagrożenia /
483   2004200026202 Tc.2620 Polska po 15 latach : efekty transformacji systemowej /
484   2004200037369 Tc.3736 Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku / Bocheński, Tadeusz Franciszek
485   2004200037550 Tc.3755 Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Cz. 1 /
486   2004200031008 Tc.3100 Popyt turystyczny : zagadnienia podstawowe /
487   2004200031015 Tc.3101 Popyt turystyczny : uwarunkowania /
488   2004200031022 Tc.3102 Popyt turystyczny : konsumpcja, segmentacja, rynki /
489   2004200031039 Tc.3103 Popyt turystyczny : fundusze europejskie, zagadnienia regionalne /
490   2004200028138 Tc.2813 Potencjał turystyczny : zagadnienia ekonomiczne /
491   2004200028121 Tc.2812 Potencjał turystyczny : zagadnienia przestrzenne /
492   2004200028107 Tc.2810 Potential of tourism = Potencjał turystyczny /
493   2004200003531 Tc.353 Powszechne szkolnictwo średnie w świetle sytuacji demograficznej i społeczno-gospodarczej Łodzi. SADOWSKA EWA
494   2004200013189 Tc.1318 Prace Naukowe = WUT Journal of Transportation Engineering /
495   2004200018443 Tc.1844 PRACE z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem /
496   2004200024543 Tc.2454 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem /
497   2004200024635 Tc.2463 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem /
498   2004200026578 Tc.2657 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem /
499   2004200004569 Tc.456 PRACE z zakresu metod statystycznych /
500   2004200003517 Tc.351 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
501   2004200003593 Tc.359 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
502   2004200003760 Tc.376 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
503   2004200003937 Tc.393 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
504   2004200004071 Tc.407 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
505   2004200004170 Tc.417 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
506   2004200004392 Tc.439 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
507   2004200033842 Tc.3384 Predykcja wybranych oddziaływań dynamicznych w strefie wpływu infrastruktury transportowej / Korzeb, Jarosław.
508   2004200040642 Tc.4064 Problematyka prawna usług w transporcie /
509   2004200040505 Tc.4050 Problematyka prawna usług w transporcie i turystyce /
510   2004200004415 Tc.441 PROBLEMS of building and estimation of large econometric models : proceedings of Macromodels' 85. Pt.A /
511   2004200003968 Tc.396 PROBLEMS of building and estimation of large econometric models /
512   2004200035891 Tc.3589 Problems of young migrants on the european market /
513   2004200004651 Tc.465 Problemy adaptacji nowych regulacji w rachunkowości /
514   2004200004361 Tc.436 PROBLEMY ekonomiczieskoj integracii SEV /
515   2004200007591 Tc.759 Problemy ekonomii menedżerskiej /
516   2004200024932 Tc.2493 Problemy gospodarowania /
517   2004200004347 Tc.434 PROBLEMY handlu i finansów międzynarodowych /
518   2004200029623 Tc.2962 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
519   2004200003111 Tc.311 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
520   2004200002909 Tc.290 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
521   2004200018726 Tc.1872 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
522   2004200018665 Tc.1866 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
523   2004200007492 Tc.749 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
524   2004200010768 Tc.1076 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
525   2004200013134 Tc.1313 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
526   2004200014223 Tc.1422 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
527   2004200018511 Tc.1851 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
528   2004200024857 Tc.2485 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
529   2004200024703 Tc.2470 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
530   2004200025120 Tc.2512 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
531   2004200026431 Tc.2643 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
532   2004200028039 Tc.2803 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
533   2004200029555 Tc.2955 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
534   2004200032302 Tc.3230 Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów /
535   2004200013233 Tc.1323 Problemy informatyki stosowanej /
536   2004200003463 Tc.346 PROBLEMY integracji ekonomicznej krajów socjalistycznych /
537   2004200003616 Tc.361 PROBLEMY integracji gospodarczej w branży /
538   2004200000073 Tc.7 PROBLEMY łączności /
539   2004200002787 Tc.278 PROBLEMY łączności /
540   2004200003234 Tc.323 PROBLEMY łączności /
541   2004200003050 Tc.305 PROBLEMY łączności /
542   2004200007300 Tc.730 PROBLEMY łączności /
543   2004200007317 Tc.731 PROBLEMY łączności /
544   2004200007324 Tc.732 PROBLEMY łączności /
545   2004200007331 Tc.733 PROBLEMY łączności /
546   2004200007348 Tc.734 PROBLEMY łączności /
547   2004200007355 Tc.735 PROBLEMY łączności /
548   2004200016173 Tc.1617 PROBLEMY łączności /
549   2004200018863 Tc.1886 PROBLEMY łączności /
550   2004200014209 Tc.1420 Problemy mikroekonomii menedżerskiej.
551   2004200003562 Tc.356 PROBLEMY projektowania systemów informatycznych dla potrzeb zarządzania regionem /
552   2004200004644 Tc.464 PROBLEMY racjonalizacji gospodarki w sferze usług społecznych /
553   2004200039059 Tc.3905 Problemy racjonalizacji zatrudnienia w regionie : (z względnieniem województwa szczecińskiego) /
554   2004200014384 Tc.1438 PROBLEMY rozwoju transportu.
555   2004200034214 Tc.3421 Problemy społeczeństwa informacyjnego : realne przestępstwa w wirtualnym świecie /
556   2004200018764 Tc.1876 Problemy systemów informacyjnych zarządzania /
557   2004200029562 Tc.2956 Problemy teorii i polityki makroekonomicznej /
558   2004200002770 Tc.277 PROBLEMY transportu /
559   2004200007249 Tc.724 Problemy transportu /
560   2004200007256 Tc.725 Problemy transportu /
561   2004200007263 Tc.726 Problemy transportu /
562   2004200007379 Tc.737 PROBLEMY transportu /
563   2004200003043 Tc.304 PROBLEMY transportu /
564   2004200007270 Tc.727 PROBLEMY transportu /
565   2004200007287 Tc.728 PROBLEMY transportu /
566   2004200007294 Tc.729 PROBLEMY transportu /
567   2004200003074 Tc.307 PROBLEMY transportu /
568   2004200007393 Tc.739 PROBLEMY transportu /
569   2004200018757 Tc.1875 PROBLEMY transportu /
570   2004200016180 Tc.1618 Problemy transportu /
571   2004200016333 Tc.1633 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
572   2004200040741 Tc.4074 Problemy transportu i logistyki /
573   2004200040406 Tc.4040 Problemy transportu w inżynierii logistyki. Cz. 1 /
574   2004200040611 Tc.4061 Problemy transportu w inżynierii logistyki. Cz. 3 /
575   2004200040628 Tc.4062 Problemy transportu w inżynierii logistyki. Cz. 4 /
576   2004200040680 Tc.4068 Problemy współczesnej ekonomii /
577   2004200032548 Tc.3254 Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 /
578   2004200032593 Tc.3259 Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 /
579   2004200034023 Tc.3402 Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 /
580   2004200034221 Tc.3422 Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 /
581   2004200035822 Tc.3582 Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 /
582   2004200037451 Tc.3745 Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 /
583   2004200037604 Tc.3760 Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 /
584   2004200037666 Tc.3766 Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 /
585   2004200039158 Tc.3915 Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 /
586   2004200039196 Tc.3919 Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 /
587   2004200040420 Tc.4042 Problemy współczesnej ekonomii. T. 3 /
588   2004200040543 Tc.4054 Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 /
589   2004200018597 Tc.1859 Problemy współczesnej gospodarki /
590   2004200037444 Tc.3744 Problemy współczesnej gospodarki światowej /
591   2004200018627 Tc.1862 Problemy współczesnej rachunkowości /
592   2004200018634 Tc.1863 Problemy współczesnej rachunkowości /
593   2004200010775 Tc.1077 Problemy współczesnej rachunkowości /
594   2004200026776 Tc.2677 Problemy współczesnej rachunkowości /
595   2004200032531 Tc.3253 Problemy współczesnej rachunkowości. T. 1 /
596   2004200037376 Tc.3737 Problemy współczesnej rachunkowości. T. 2 /
597   2004200033897 Tc.3389 Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych /
598   2004200034009 Tc.3400 Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki : SOOIPP Annual 2013 /
599   2004200035693 Tc.3569 Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa : SOOIPP Annual 2014 /
600   2004200024451 Tc.2445 Przedsiębiorstwa a rozwój gospodarki /
601   2004200029579 Tc.2957 Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego /
602   2004200028060 Tc.2806 Przedsiębiorstwa w procesie zmian /
603   2004200028022 Tc.2802 Przedsiębiorstwo w globalizującej się Europie /
604   2004200018436 Tc.1843 PRZEDSIĘBIORSTWO w regionach słabiej rozwiniętych a procesy dostosowawcze na rynku pracy /
605   2004200019136 Tc.1913 Przedsiębiorstwo w społeczeństwie globalnej informacji /
606   2004200026684 Tc.2668 Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej /
607   2004200032234 Tc.3223 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę /
608   2004200004668 Tc.466 PRZEKSZTAŁCENIA gospodarki finansowej usług społecznych /
609   2004200003913 Tc.391 PRZEMIANY w ekonomii zachodniej (burżuazyjnej i socjaldemokratycznej) lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych /
610   2004200024529 Tc.2452 Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej /
611   2004200024772 Tc.2477 Przeobrażenia na rynku łączności i kierunki jego rozwoju /
612   2004200003487 Tc.348 PRZYCZYNEK do badań i projektowania systemowego w przemyśle lekkim /
613   2004200026714 Tc.2671 Przyszłość demograficzna Polski /
614   2004200034245 Tc.3424 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza /
615   2004200004279 Tc.427 Rachunkowość /
616   2004200037468 Tc.3746 Rachunkowość i controlling /
617   2004200034238 Tc.3423 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa /
618   2004200018832 Tc.1883 Rachunkowość w gospodarce rynkowej /
619   2004200032098 Tc.3209 Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach /
620   2004200003845 Tc.384 Rachunkowość w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa /
621   2004200028466 Tc.2846 Rachunkowość w teorii i praktyce /
622   2004200004286 Tc.428 Rachunkowość w warunkach rozrachunku gospodarczego. SOCHACKA RENATA
623   2004200026363 Tc.2636 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi /
624   2004200032340 Tc.3234 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi /
625   2004200039172 Tc.3917 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi /
626   2004200037499 Tc.3749 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Cz. 1 /
627   2004200037581 Tc.3758 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Cz. 2 /
628   2004200040727 Tc.4072 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Cz. 1 /
629   2004200004828 Tc.482 RACHUNKOWOŚĆ w zarządzaniu współczesnymi organizacjami /
630   2004200013356 Tc.1335 RACHUNKOWOŚĆ we współczesnej gospodarce /
631   2004200019143 Tc.1914 Rachunkowość we współczesnej gospodarce /
632   2004200024833 Tc.2483 Rachunkowość we współczesnej gospodarce /
633   2004200024710 Tc.2471 Rachunkowość we współczesnej gospodarce /
634   2004200026189 Tc.2618 Rachunkowość we współczesnej gospodarce /
635   2004200004545 Tc.454 RACJONALIZACJA gospodarki finansowej świadczeń społecznych /
636   2004200004040 Tc.404 RACJONALNE i humanistyczne aspekty polityki zatrudnienia : (wyniki badań ankietowych) /
637   2004200016456 Tc.1645 Raport OSW /
638   2004200016463 Tc.1646 Raport OSW /
639   2004200011048 Tc.1104 Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską / skiej w Unii Europejskiej.
640   2004200032418 Tc.3241 Reakcje współczesnych organizacji na zmiany zachodzące na rynkach europejskich /
641   2004200004200 Tc.420 Regionalne skutki stosowania centralnych instrumentów gospodarczych na przykładzie systemu odpisów na Państ. Fundusz Aktywizacji Zawodowej. KOT JANUSZ
642   2004200019082 Tc.1908 REGULACYJNE aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku /
643   2004200004484 Tc.448 RELACJE cen detalicznych - główne kierunki badań /
644   2004200029531 Tc.2953 Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich /
645   2004200016401 Tc.1640 ROK Putina ; Obwód kaliningradzki w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej.
646   2004200032524 Tc.3252 Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu /
647   2004200037390 Tc.3739 Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu /
648   2004200024413 Tc.2441 Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy /
649   2004200004132 Tc.413 ROLA państwa kapitalistycznego w sterowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi w ujęciu współczesnej ekonomii burżuazyjnej /
650   2004200004712 Tc.471 ROLNICTWO polskie na drodze do gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-empiryczne) /
651   2004200037734 Tc.3773 Rozrywka i kultura w internecie : metody i technologie /
652   2004200013875 Tc.1387 Rozważania o rozszerzonej Unii Europejskiej : Państwa kandydujące a przyszłość Unii Europejskiej : strategia reformy przygotowana przez Grupę z Villa Faber ds. przyszłości UE, Fundacja Bertelsmanna oraz Centrum Badań nad Polityką Stosowaną.
653   2004200013745 Tc.1374 ROZWÓJ gospodarki rynkowej a rachunkowość w XXI wieku : wybrane zagadnienia /
654   2004200024925 Tc.2492 Rozwój i funkcjonowanie gospodarki /
655   2004200024802 Tc.2480 Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw /
656   2004200018283 Tc.1828 Rozwój regionalny i lokalny /
657   2004200000028 Tc.2 ROZWÓJ środków transportu.
658   2004200004958 Tc.495 ROZWÓJ środków transportu.
659   2004200016470 Tc.1647 RUSSIA, Ukraine, Belarus, Moldova, Lithuania, Latvia, Estonia, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, ....
660   2004200027971 Tc.2797 Rynek informacji i komunikacji /
661   2004200030896 Tc.3089 Rynek informacji i komunikacji /
662   2004200032326 Tc.3232 Rynek informacji i komunikacji /
663   2004200032319 Tc.3231 Rynek informacji i komunikacji /
664   2004200032586 Tc.3258 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 5-7 września 2004 r. Cz. 2 /
665   2004200035785 Tc.3578 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie /
666   2004200039066 Tc.3906 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie /
667   2004200040758 Tc.4075 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. Cz. 2 /
668   2004200028213 Tc.2821 Rynek kapitałowy /
669   2004200039073 Tc.3907 Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw /
670   2004200006112 Tc.611 RYNEK pracy : wybrane problemy /
671   2004200004675 Tc.467 RYNEK pracy i bezrobocie : (problemy teorii i praktyki) /
672   2004200004729 Tc.472 Rynek pracy i bezrobocie /
673   2004200004743 Tc.474 RYNEK pracy i bezrobocie /
674   2004200004859 Tc.485 RYNEK pracy i bezrobocie /
675   2004200007188 Tc.718 RYNEK pracy i bezrobocie /
676   2004200011260 Tc.1126 RYNEK pracy i bezrobocie /
677   2004200004798 Tc.479 RYNEK pracy i bezrobocie. Cz.4 /
678   2004200024550 Tc.2455 Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji Polski z Unią Europejską /
679   2004200014339 Tc.1433 RYNEK pracy i zatrudnienie /
680   2004200019006 Tc.1900 RYNKI finansowe - prognozy, a decyzje /
681   2004200026417 Tc.2641 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 /
682   2004200026424 Tc.2642 Rynki przesyłu i przetwarzania informacji : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 2 /
683   2004200037383 Tc.3738 Ryzyko, zarządzanie, wartość /
684   2004200024970 Tc.2497 Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : IV Forum Samorządowe /
685   2004200026349 Tc.2634 Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : V Forum Samorządowe /
686   2004200025151 Tc.2515 Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. T. 2 /
687   2004200030889 Tc.3088 Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy : VII Forum Samorządowe /
688   2004200020934 Tc.2093 SEKTOR publiczny a rozwój gospodarki /
689   2004200004781 Tc.478 SELECTED problems of multivariate statistical analysis /
690   2004200013165 Tc.1316 Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych...
691   2004200028220 Tc.2822 Skuteczne inwestowanie /
692   2004200004064 Tc.406 SOCIAL and economic policy in Urban Development Polish-English conversation /
693   2004200003739 Tc.373 SOCIALNO - ekonomiceskije problemy razvitja trudovoj aktivnosti rabotnikov /
694   2004200032180 Tc.3218 Społeczeństwo informacyjne - uwarunkowania rozwoju /
695   2004200007621 Tc.762 Społeczeństwo informacyjne jako wyzwanie dla nowych zastosowań i technologii informatycznych /
696   2004200034337 Tc.3433 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce : diagnoza i przyszłe wyzwania /
697   2004200013868 Tc.1386 Społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską : badania i ekspertyzy 2001-2002.
698   2004200013936 Tc.1393 Społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską : badania i ekspertyzy 2001-2002.
699   2004200038984 Tc.3898 Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych. T. 1 /
700   2004200038991 Tc.3899 Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych. T. 2 /
701   2004200016135 Tc.1613 Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej : badania i ekspertyzy : czerwiec 2002 - czerwiec 2003 / Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta
702   2004200005320 Tc.532 SPRAWNOŚĆ gospodarcza /
703   2004200011222 Tc.1122 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.
704   2004200014322 Tc.1432 STATISTICAL methods in economic practice /
705   2004200004606 Tc.460 STEROWANIE dochodami w pracy /
706   2004200031107 Tc.3110 Sterowanie dokonaniami w zakładach opieki zdrowotnej /
707   2004200004538 Tc.453 Stosunki ekonomiczne Stanów Zjednoczonych z krajami rozwijającymi się / SAMECKI PAWEŁ
708   2004200016425 Tc.1642 STOSUNKI Rosja - NATO przed i po 11 września ; Dążenia Litwy, Łotwy i Estonii do integracji z NATO i UE a stosunki tych krajów z Rosją.
709   2004200004149 Tc.414 Strategia dystrybucji w warunkach zróżnicowania rynku. JAWORSKA TERESA
710   2004200030773 Tc.3077 Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010 /
711   2004200004491 Tc.449 STRATEGICZNE problemy w systemie zarządzania przedsiębiorstwem /
712   2004200003685 Tc.368 STRATEGICZNE problemy wzrostu przedsiębiorstw /
713   2004200032371 Tc.3237 Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw : SOOIPP Annual 2012 /
714   2004200030834 Tc.3083 Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa /
715   2004200016319 Tc.1631 Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza : praca zbiorowa. T. 2 /
716   2004200016302 Tc.1630 Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza : praca zbiorowa. T. 1 /
717   2004200028084 Tc.2808 Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami MIKROFIRMA 2010 /
718   2004200030827 Tc.3082 Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami - mikrofirma 2012 /
719   2004200004033 Tc.403 STRUKTURA płac /
720   2004200016197 Tc.1619 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi /
721   2004200016203 Tc.1620 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi /
722   2004200016210 Tc.1621 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi /
723   2004200016227 Tc.1622 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi /
724   2004200016234 Tc.1623 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi /
725   2004200016241 Tc.1624 Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi /
726   2004200014261 Tc.1426 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
727   2004200013295 Tc.1329 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
728   2004200013417 Tc.1341 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
729   2004200013509 Tc.1350 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
730   2004200013448 Tc.1344 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
731   2004200013844 Tc.1384 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
732   2004200016081 Tc.1608 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
733   2004200013516 Tc.1351 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
734   2004200013523 Tc.1352 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
735   2004200013813 Tc.1381 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
736   2004200013820 Tc.1382 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
737   2004200014278 Tc.1427 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
738   2004200014285 Tc.1428 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
739   2004200014292 Tc.1429 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
740   2004200014308 Tc.1430 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
741   2004200016098 Tc.1609 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
742   2004200016104 Tc.1610 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
743   2004200016258 Tc.1625 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
744   2004200016265 Tc.1626 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
745   2004200018337 Tc.1833 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
746   2004200018344 Tc.1834 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
747   2004200018320 Tc.1832 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
748   2004200018351 Tc.1835 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
749   2004200018368 Tc.1836 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
750   2004200018375 Tc.1837 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
751   2004200018382 Tc.1838 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
752   2004200018399 Tc.1839 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
753   2004200018405 Tc.1840 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
754   2004200018412 Tc.1841 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
755   2004200018948 Tc.1894 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
756   2004200018955 Tc.1895 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
757   2004200019112 Tc.1911 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
758   2004200019259 Tc.1925 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
759   2004200019266 Tc.1926 Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów /
760   2004200003654 Tc.365 STUDIA nad myślą ekonomiczną socjaldemokracji współczesnej /
761   2004200004811 Tc.481 STUDIA nad redystrybucją cenową i finansową w świadczeniach - usługach społecznych w okresie wczesnej transformacji polskiej /
762   2004200003647 Tc.364 STUDIA z historii myśli ekonomicznej /
763   2004200003876 Tc.387 SYSTEM informacyjny rachunkowości /
764   2004200028404 Tc.2840 System logistyczny Polski a komodalność transportu /
765   2004200003678 Tc.367 SYSTEMS approach to selected economic problems /
766   2004200002862 Tc.286 Systemy informacyjne zarządzania /
767   2004200003999 Tc.399 SYSTEMY informatyczne w kombinacie budowlanym na przykładzie Łódzkiego Kombinatu Budowlanego " Zachód " /
768   2004200030759 Tc.3075 Systemy, podsystemy i środki w transporcie drogowym, morskim i śródlądowym /
769   2004200033934 Tc.3393 Środki i infrastruktura transportu /
770   2004200024604 Tc.2460 Technika komputerowa w systemach transportowych /
771   2004200025021 Tc.2502 Technika w systemach transportowych /
772   2004200038953 Tc.3895 Technologie mobilne we wspomaganiu zarządzania /
773   2004200029548 Tc.2954 Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku /
774   2004200004323 Tc.432 TEORETYCZNE i praktyczne uwarunkowania systemu świadczeń społecznych /
775   2004200004804 Tc.480 TERYTORIALNE i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego /
776   2004200004705 Tc.470 TESTING and estimation /
777   2004200040550 Tc.4055 The problems of marketing and management in the light of the challengers of the contemporary market = Problematyka marketingu i zarządzania w świetle wyzwań współczesnego rynku /
778   2004200037352 Tc.3735 The shipping- and port service markets in the changing environment = Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu /
779   2004200037727 Tc.3772 The shipping- and port service markets in the changing environment 2016 = Rynek usług żeglugowych i portowych w zmieniającym się otoczeniu 2016 /
780   2004200039189 Tc.3918 The shipping- and port service markets in the changing environment 2017 /
781   2004200019051 Tc.1905 TOWARD a new Europe, methodological and comparative approach /
782   2004200037697 Tc.3769 Transformations in marketing on contemporary market = Przeobrażenia w marketingu na współczesnym rynku /
783   2004200034122 Tc.3412 Transport intermodalny w Polsce : uwarunkowania i perspektywy rozwoju /
784   2004200024987 Tc.2498 Transport morski i lotniczy w obsłudze ruchu pasażerskiego : implikacje dla regionów /
785   2004200030858 Tc.3085 Turystyka religijna : zagadnienia interdyscyplinarne /
786   2004200030865 Tc.3086 Turystyka religijna : atrakcje turystyki religijnej /
787   2004200026585 Tc.2658 Ubezpieczenia majątkowo-osobowe /
788   2004200016418 Tc.1641 UKRAINA wobec Rosji: stosunki dwustronne i ich uwarunkowania ; Republlika Białoruś czy republika białoruska?.
789   2004200024574 Tc.2457 Unia Europejska w gospodarce światowej /
790   2004200024567 Tc.2456 Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych /
791   2004200025106 Tc.2510 Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 1 /
792   2004200025113 Tc.2511 Usługi w Polsce : nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T. 2 /
793   2004200031176 Tc.3117 Usługi w Polsce 2012 : teoria usług - funkcjonowanie sektora usługowego - kształcenie w usługach /
794   2004200031183 Tc.3118 Usługi w Polsce 2012 : usługi publiczne - usługi komercyjne /
795   2004200010911 Tc.1091 Ustawy dostosowujące prawo polskie do prawa Unii Europejskiej : omówienie.
796   2004200011093 Tc.1109 Ustawy dostosowujące prawo polskie do prawa Unii Europejskiej : omówienie : bilans działań legislacyjnych w latach 2000-2001.
797   2004200032364 Tc.3236 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym : SOOIPP Annual 2012 /
798   2004200034108 Tc.3410 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku /
799   2004200030766 Tc.3076 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010 /
800   2004200037529 Tc.3752 Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mikrofirma. Cz. 2 /
801   2004200025090 Tc.2509 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw : Mikrofirma 2008 /
802   2004200024826 Tc.2482 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw /
803   2004200024765 Tc.2476 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw /
804   2004200026400 Tc.2640 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2009 /
805   2004200028091 Tc.2809 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2010 /
806   2004200029517 Tc.2951 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny /
807   2004200029524 Tc.2952 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie /
808   2004200030810 Tc.3081 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - MIKROFIRMA 2012 /
809   2004200034153 Tc.3415 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2013 /
810   2004200033996 Tc.3399 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2014 /
811   2004200035648 Tc.3564 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2015 /
812   2004200039264 Tc.3926 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017 /
813   2004200040666 Tc.4066 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Mikrofirma 2018 /
814   2004200037512 Tc.3751 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mikrofirma /
815   2004200031053 Tc.3105 Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji /
816   2004200024994 Tc.2499 Uwarunkowania zmian w preferencjach klientów transportu /
817   2004200024536 Tc.2453 VAT w rolnictwie /
818   2004200039165 Tc.3916 W kierunku zarządzania procesowego organizacją : trendy i wyzwania /
819   2004200016432 Tc.1643 WIELKI biznes w rosyjskiej gospodarce i polityce za rządów Putina ; Rosyjska energetyka w przededniu reformy ; Ukraińska metalurgia ....
820   2004200026356 Tc.2635 Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie /
821   2004200004873 Tc.487 WIRTSCHAFT, Seeverkehr und Tourismus im Ostseeraum, Beiträge, Studien und Informationen.
822   2004200018429 Tc.1842 WOLNOŚĆ gospodarcza : wybrane zagadnienia prawne /
823   2004200004217 Tc.421 Wpływ czynników demograficzno-społecznych na poziom i strukturę wydatków gospodarstw domowych.
824   2004200009021 Tc.902 Wpływ procesów prywatyzacyjnych na rozwój rynku kapitałowego w Polsce : Lata 1990-1996 / JANICKA, MAŁGORZATA
825   2004200037741 Tc.3774 Współczesna informatyka w teorii i praktyce /
826   2004200004460 Tc.446 WSPÓŁCZESNA myśl ekonomiczna : studia nad teorią i praktyką gospodarczą wybranych krajów /
827   2004200014346 Tc.1434 WSPÓŁCZESNE metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych /
828   2004200024758 Tc.2475 Współczesne problemy badawcze ekonomiki transportu /
829   2004200024741 Tc.2474 Współczesne problemy badawcze finansów /
830   2004200014377 Tc.1437 WSPÓŁCZESNE problemy gospodarki światowej /
831   2004200029647 Tc.2964 Współczesne problemy gospodarki światowej /
832   2004200019099 Tc.1909 WSPÓŁCZESNE problemy marketingu /
833   2004200004439 Tc.443 WSPÓŁCZESNE problemy rynku i marketingu /
834   2004200024680 Tc.2468 Współczesne procesy i zjawiska w transporcie /
835   2004200039240 Tc.3924 Współczesne tendencje w finansach i ubezpieczeniach /
836   2004200032289 Tc.3228 Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania /
837   2004200026455 Tc.2645 Współczesne wyzwania transportu w logistyce /
838   2004200030728 Tc.3072 Współczesne wyzwania zarządzania, finansów i marketingu /
839   2004200026264 Tc.2626 Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym /
840   2004200020989 Tc.2098 WYBORY podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej /
841   2004200024789 Tc.2478 Wybrane aspekty finansów /
842   2004200028145 Tc.2814 Wybrane aspekty finansów /
843   2004200024475 Tc.2447 Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego i rynku pracy /
844   2004200027988 Tc.2798 Wybrane aspekty społeczeństwa informacyjnego /
845   2004200024642 Tc.2464 Wybrane aspekty zarządzania i gospodarowania w sektorze publicznym /
846   2004200026554 Tc.2655 Wybrane aspekty ze świata finansów /
847   2004200010812 Tc.1081 WYBRANE koncepcje i problemy rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku /
848   2004200002947 Tc.294 Wybrane problemy ekonomii /
849   2004200013455 Tc.1345 Wybrane problemy ekonomii menedżerskiej /
850   2004200007645 Tc.764 Wybrane problemy ekonomii menedżerskiej /
851   2004200019068 Tc.1906 WYBRANE problemy elektronicznej gospodarki i zarządzania wiedzą /
852   2004200029630 Tc.2963 Wybrane problemy finansów /
853   2004200032210 Tc.3221 Wybrane problemy finansów /
854   2004200037420 Tc.3742 Wybrane problemy finansów /
855   2004200019167 Tc.1916 Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami /
856   2004200024505 Tc.2450 Wybrane problemy gospodarki elektronicznej /
857   2004200004552 Tc.455 WYBRANE problemy handlu światowego /
858   2004200003524 Tc.352 WYBRANE problemy międzynarodowego obrotu gospodarczego /
859   2004200029616 Tc.2961 Wybrane problemy modernizacji gospodarki /
860   2004200026615 Tc.2661 Wybrane problemy polityki makroekonomicznej /
861   2004200024840 Tc.2484 Wybrane problemy polityki makroekonomicznej i rozwoju /
862   2004200002930 Tc.293 Wybrane problemy procesu transformacji systemowej /
863   2004200004583 Tc.458 WYBRANE problemy projektowania i eksploatacji systemów informatycznych /
864   2004200028015 Tc.2801 Wybrane problemy rachunkowości finansowej i zarządczej /
865   2004200032166 Tc.3216 Wybrane problemy rachunkowości i finansów /
866   2004200040567 Tc.4056 Wybrane problemy społeczeństwa informacyjnego /
867   2004200013769 Tc.1376 WYBRANE problemy transformacji finansów i bankowości /
868   2004200026653 Tc.2665 Wybrane problemy w gospodarce światowej /
869   2004200011277 Tc.1127 WYBRANE problemy wielowymiarowej analizy statystycznej /
870   2004200024949 Tc.2494 Wybrane problemy współczesnej informatyki /
871   2004200004835 Tc.483 WYBRANE problemy z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych /
872   2004200024918 Tc.2491 Wybrane problemy zarządzania i marketingu : marketing : stare paradygmaty - nowe zastosowania /
873   2004200019129 Tc.1912 Wybrane problemy zarządzania i marketingu /
874   2004200014353 Tc.1435 WYBRANE problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce (2) /
875   2004200013721 Tc.1372 WYBRANE problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce /
876   2004200014216 Tc.1421 Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych /
877   2004200013752 Tc.1375 WYBRANE zagadnienia finansów. Cześć I /
878   2004200013783 Tc.1378 WYBRANE zagadnienia finansów. Część II /
879   2004200003005 Tc.300 Wybrane zagadnienia gospodarki regionu szczecińskiego /
880   2004200031084 Tc.3108 Wybrane zagadnienia gospodarowania i zarządzania w pracach doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania /
881   2004200024390 Tc.2439 Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych /
882   2004200004408 Tc.440 WYBRANE zagadnienia kierowania gospodarką komunalną /
883   2004200004262 Tc.426 WYBRANE zagadnienia z dziedziny międzynarodowych stosunków ekonomicznych /
884   2004200018573 Tc.1857 Wybrane zagadnienia z finansów sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz rynku finansowego /
885   2004200024468 Tc.2446 Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu międzynarodowego /
886   2004200003890 Tc.389 WYBRANE zagadnienia z zakresu handlu zagranicznego /
887   2004200004736 Tc.473 WYBRANE zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych /
888   2004200019037 Tc.1903 WYBRANE zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych /
889   2004200030872 Tc.3087 Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe /
890   2004200037758 Tc.3775 Wyzwania Unii Europejskiej a stabilność finansów samorządowych /
891   2004200034160 Tc.3416 Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe /
892   2004200003852 Tc.385 Z AKTUALNYCH zagadnień funkcjonowania współczesnej gospodarki socjalistycznej i kapitalistycznej : (z prac studenckich kół naukowych) /
893   2004200024697 Tc.2469 Z badań nad transportem i polityką gospodarczą /
894   2004200037710 Tc.3771 Z badań nad uprawą morza i transportowym wykorzystaniem rzek : księga jubileuszowa profesora Franciszka Gronowskiego /
895   2004200003920 Tc.392 Z ZAGADNIEŃ finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego /
896   2004200018528 Tc.1852 Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych /
897   2004200025045 Tc.2504 Zagadnienia aproksymacji i dyskretyzacji w badaniach symulacyjnych dynamiki toru i pojazdu szynowego / Sowiński, Bogdan.
898   2004200005191 Tc.519 ZAGADNIENIA ekonomiki przemysłu /
899   2004200003142 Tc.314 Zagadnienia gospodarki regionalnej /
900   2004200002732 Tc.273 ZAGADNIENIA gospodarowania /
901   2004200037642 Tc.3764 Zagadnienia inteligentnego transportu i sterowania ruchem /
902   2004200014179 Tc.1417 Zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego i regionalne /
903   2004200002992 Tc.299 Zagadnienia regionalnej polityki gospodarczej /
904   2004200007560 Tc.756 Zagadnienia rozwoju regionalnego i lokalnego /
905   2004200041595 Tc.4159 Zagadnienia technologii, techniki, organizacji i logistyki różnych modów transportu /
906   2004200013547 Tc.1354 Zagraniczna Polityka Gospodarcza Polski : [raport roczny] /
907   2004200025052 Tc.2505 Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1 /
908   2004200025069 Tc.2506 Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 /
909   2004200026509 Tc.2650 Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw /
910   2004200026516 Tc.2651 Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw /
911   2004200026523 Tc.2652 Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki /
912   2004200026530 Tc.2653 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością /
913   2004200028268 Tc.2826 Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem /
914   2004200028251 Tc.2825 Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw /
915   2004200030735 Tc.3073 Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością /
916   2004200030803 Tc.3080 Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki /
917   2004200030797 Tc.3079 Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością /
918   2004200031046 Tc.3104 Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań /
919   2004200032500 Tc.3250 Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego /
920   2004200032494 Tc.3249 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiemi /
921   2004200039080 Tc.3908 Zarządzanie finansami /
922   2004200030957 Tc.3095 Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego /
923   2004200028299 Tc.2829 Zarządzanie i ekonomika usług : doświadczenia i kierunki zmian /
924   2004200032616 Tc.3261 Zarządzanie i marketing. T. 1 /
925   2004200002855 Tc.285 Zarządzanie marketingowe /
926   2004200025144 Tc.2514 Zarządzanie przedsiębiorstwami : struktury i modele decyzyjne /
927   2004200004767 Tc.476 ZARZĄDZANIE sprywatyzowanym przedsiębiorstwem /
928   2004200039219 Tc.3921 Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego /
929   2004200026783 Tc.2678 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa /
930   2004200030841 Tc.3084 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa /
931   2004200039202 Tc.3920 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa /
932   2004200031060 Tc.3106 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu /
933   2004200034368 Tc.3436 Zarządzanie. T. 4 /
934   2004200034399 Tc.3439 Zarządzanie. T. 2 /
935   2004200034405 Tc.3440 Zarządzanie. T. 3 /
936   2004200035723 Tc.3572 Zarządzanie. T. 1 /
937   2004200037611 Tc.3761 Zarządzanie. T. 3 /
938   2004200037703 Tc.3770 Zarządzanie. T. 1 /
939   2004200039011 Tc.3901 Zarządzanie. T. 2 /
940   2004200039042 Tc.3904 Zarządzanie. T. 3 /
941   2004200039226 Tc.3922 Zarządzanie. T. 1 /
942   2004200040512 Tc.4051 Zarządzanie. T. 2 /
943   2004200040529 Tc.4052 Zarządzanie. T. 3 /
944   2004200040659 Tc.4065 Zarządzanie. T. 1 /
945   2004200035730 Tc.3573 Zastosowania informatyki w e-gospodarce : rozwiązania, narzędzia, metody /
946   2004200035815 Tc.3581 Zastosowania informatyki w gospodarce oraz społeczeństwie informacyjnym /
947   2004200004750 Tc.475 ZE STUDIÓW nad teorią i polityką gospodarowania /
948   2004200004682 Tc.468 ZESZYT naukowy zespołu demografii i zatrudnienia /
949   2004200002916 Tc.291 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii /
950   2004200013271 Tc.1327 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu
951   2004200013264 Tc.1326 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu
952   2004200000066 Tc.6 Zeszyty Naukowe.
953   2004200002848 Tc.284 Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki /
954   2004200019181 Tc.1918 Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki /
955   2004200019198 Tc.1919 Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki /
956   2004200002893 Tc.289 Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych /
957   2004200004842 Tc.484 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Transportu /
958   2004200007577 Tc.757 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Transportu /
959   2004200013363 Tc.1336 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Transportu /
960   2004200005207 Tc.520 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
961   2004200005214 Tc.521 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
962   2004200005221 Tc.522 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
963   2004200005238 Tc.523 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
964   2004200005245 Tc.524 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
965   2004200005252 Tc.525 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
966   2004200005269 Tc.526 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
967   2004200005276 Tc.527 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
968   2004200005283 Tc.528 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
969   2004200005290 Tc.529 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
970   2004200005306 Tc.530 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
971   2004200005313 Tc.531 Zeszyty Naukowe. Ekonomia /
972   2004200009045 Tc.904 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
973   2004200009052 Tc.905 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
974   2004200009069 Tc.906 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
975   2004200009076 Tc.907 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
976   2004200009311 Tc.931 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
977   2004200009328 Tc.932 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
978   2004200014018 Tc.1401 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
979   2004200014025 Tc.1402 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
980   2004200011161 Tc.1116 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
981   2004200011178 Tc.1117 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
982   2004200011185 Tc.1118 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
983   2004200011192 Tc.1119 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
984   2004200014032 Tc.1403 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
985   2004200014056 Tc.1405 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
986   2004200014131 Tc.1413 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
987   2004200014148 Tc.1414 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
988   2004200014155 Tc.1415 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości /
989   2004200002039 Tc.203 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
990   2004200002046 Tc.204 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
991   2004200002053 Tc.205 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
992   2004200002060 Tc.206 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
993   2004200002077 Tc.207 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
994   2004200002084 Tc.208 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
995   2004200002091 Tc.209 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
996   2004200002107 Tc.210 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
997   2004200002114 Tc.211 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
998   2004200002152 Tc.215 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
999   2004200002169 Tc.216 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1000   2004200002183 Tc.218 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1001   2004200002190 Tc.219 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1002   2004200002206 Tc.220 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1003   2004200002220 Tc.222 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1004   2004200002244 Tc.224 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1005   2004200002251 Tc.225 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1006   2004200002275 Tc.227 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1007   2004200002282 Tc.228 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1008   2004200002305 Tc.230 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1009   2004200002312 Tc.231 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1010   2004200002329 Tc.232 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1011   2004200002336 Tc.233 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1012   2004200002367 Tc.236 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1013   2004200002374 Tc.237 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1014   2004200002381 Tc.238 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1015   2004200002404 Tc.240 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1016   2004200007454 Tc.745 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1017   2004200009083 Tc.908 Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej /
1018   2004200035778 Tc.3577 Zmiany koncepcji zarządzania, finansów, marketingu w organizacjach w gospodarce opartej na usługach /
1019   2004200004590 Tc.459 ZMIANY relacji cen w świetle badań empirycznych /
1020   2004200007195 Tc.719 ZNACZENIE reklamy dla zdolności konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw.
1021   2004200028435 Tc.2843 Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie : VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe /
1022   2004200024871 Tc.2487 Żegluga i porty morskie w procesie integracji europejskiej /