KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wydawnictwa ciągłe WZiEU


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195   2004200010829 Tc.1082 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
196   2004200010836 Tc.1083 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
197   2004200010843 Tc.1084 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
198   2004200010850 Tc.1085 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
199   2004200010867 Tc.1086 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
200   2004200010874 Tc.1087 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
201   2004200010881 Tc.1088 "GOSPODARKA - rozwój i zmiany".
202   2004200002213 Tc.221 [Przepływy finansowe i przepływy pieniężne]. ŚNIEŻEK EWA
203   2004200018504 Tc.1850 50-lecie pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. inż. Mirosławy Dąbrowy-Bajon.
204   2004200018467 Tc.1846 ACCOUNTING change in the period of economic transformation in Poland and Lithuania : 1 [first] Polish - Lithuanian Seminar.
205   2004200013738 Tc.1373 AKTUALNE problemy międzynarodowych stosunków gospodarczych /
206   2004200002961 Tc.296 AKTUALNE problemy rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji /
207   2004200031206 Tc.3120 Analiza i badania systemów transportowych i ich elementów /
208   2004200033965 Tc.3396 Analiza i ocena elementów systemów transportowych /
209   2004200026493 Tc.2649 Analiza i synteza specjalizowanych układów modelowania i sterowania ruchem w transporcie / Kawalec, Piotr.
210   2004200003784 Tc.378 ANALIZA rynków i prognozowanie handlu zagranicznego /
211   2004200035846 Tc.3584 Analiza, modelowanie i symulacja systemów transportowych i ich elementów /
212   2004200035877 Tc.3587 Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis.
213   2004200026547 Tc.2654 Aplikacje systemów informatycznych /
214   2004200018986 Tc.1898 APPLICATION of multivariate statistical analysis /
215   2004200009038 Tc.903 APPLICATIONS of Multivariate Statistical Analysis /
216   2004200037659 Tc.3765 Aspekty bezpieczeństwa i ekologii w transporcie /
217   2004200026738 Tc.2673 Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania /
218   2004200028237 Tc.2823 Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych /
219   2004200028374 Tc.2837 Badania elementów i systemów transportowych /
220   2004200037673 Tc.3767 Badania elementów systemów gospodarki zasobami oraz transportu kolejowego i morskiego /
221   2004200041588 Tc.4158 Badania infrastruktury i środków transportu z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i czynnika ludzkiego /
222   2004200041571 Tc.4157 Badania infrastruktury, środków i systemów bezpieczeństwa różnych modów transportu /
223   2004200018498 Tc.1849 Badania podstawowych parametrów technicznych układu napędowego pojazdu z silnikami prądu przemiennego / KOZŁOWSKI, MACIEJ
224   2004200028381 Tc.2838 Badania środków i systemów transportowych /
225   2004200028398 Tc.2839 Badania zerwania przyczepności w ruchu pojazdu szynowego / Kozłowski, Maciej.
226   2004200032128 Tc.3212 Badanie i metody badania elementów systemów transportowych /
227   2004200020941 Tc.2094 BANKI, a rozwój gospodarki /
228   2004200018993 Tc.1899 BANKOWOŚĆ i finanse publiczne u progu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej /
229   2004200033880 Tc.3388 Bezpieczeństwo i analiza ryzyka w transporcie /
230   2004200033873 Tc.3387 Bezpieczeństwo i komfort jazdy pojazdu szynowego z uwzględnieniem losowych nierówności geometrycznych toru / Kardas-Cinal, Ewa.
231   2004200031190 Tc.3119 Bezpieczeństwo manewrów krytycznych statków w systemie transportowym autostrady morskiej / Abramowicz-Gerigk, Teresa.
232   2004200004774 Tc.477 BEZROBOCIE w województwie łódzkim /
233   2004200024734 Tc.2473 Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : praca zbiorowa /
234   2004200026448 Tc.2644 Budżetowanie jako narzędzie zarządzania /
235   2004200034306 Tc.3430 Chmury nad e-biznesem /
236   2004200032173 Tc.3217 Climate change, economy and society - interactions in the Baltic See region /
237   2004200032562 Tc.3256 Computer science : methods, models, applications /
238   2004200004248 Tc.424 CONSUMER behaviour and distribution systems : comparative marketing studies /
239   2004200003579 Tc.357 CYBERNETYKA ekonomiczna /
240   2004200040482 Tc.4048 Cyfryzacja a społeczeństwo informacyjne /
241   2004200039233 Tc.3923 Cyfryzacja w społeczeństwie informacyjnym /
242   2004200019044 Tc.1904 CZŁONKOSTWO Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne /
243   2004200003661 Tc.366 DEMOGRAFICZNA i społeczno-ekonomiczna sytuacja ludności w starszym wieku /
244   2004200004156 Tc.415 DEMOGRAFICZNA i społeczno-ekonomiczna sytuacja ludności w starszym wieku /
245   2004200033866 Tc.3386 Detekcja i klasyfikacja pojazdów z wykorzystaniem cyfrowego przetwarzania strumienia wideo dla systemów sterowania ruchem drogowym / Pamuła, Wiesław.
246   2004200026790 Tc.2679 Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa /
247   2004200013431 Tc.1343 Diagnozowanie ergonomiczne układu operator - pojazd szynowy - otoczenie / GRABAREK, IWONA
248   2004200004866 Tc.486 Die MARITIME Verkehrswirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns und die Entwicklung logistischer Dienstleistungen : irmherrschaft des Wirtschaftsministers Mecklenburg-Vorpommern.
249   2004200034269 Tc.3426 Dilemmas of corporate management /
250   2004200018450 Tc.1845 DŁUGOOKRESOWY, makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej /
251   2004200003630 Tc.363 DOSKONALENIE zarządzania w wieloszczeblowych jednostkach organizacyjnych /
252   2004200005344 Tc.534 DYNAMICZNE modele ekonometryczne /
253   2004200004521 Tc.452 ECONOMETRIC and statistical theory. Pt.2 /
254   2004200004309 Tc.430 Econometric modelling of economies ot the CMEA countries /
255   2004200004019 Tc.401 ECONOMIC reforms in socialist countries Poland and Hungary /
256   2004200024499 Tc.2449 Edukacja a rozwój społeczeństwa wiedzy /
257   2004200035808 Tc.3580 Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej /
258   2004200026486 Tc.2648 Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu / Siergiejczyk, Mirosław.
259   2004200040581 Tc.4058 Efektywność procesów transportowych /
260   2004200003500 Tc.350 EKONOMIA polityczna /
261   2004200003623 Tc.362 EKONOMIA polityczna /
262   2004200003708 Tc.370 EKONOMIA polityczna /
263   2004200003791 Tc.379 EKONOMIA polityczna /
264   2004200003982 Tc.398 EKONOMIA polityczna /
265   2004200004163 Tc.416 EKONOMIA polityczna /
266   2004200004231 Tc.423 EKONOMIA polityczna /
267   2004200004255 Tc.425 EKONOMIA polityczna /
268   2004200004378 Tc.437 Ekonomia polityczna /
269   2004200004101 Tc.410 EKONOMICZNE aspekty funkcjonowania lokalnych układów osadniczych /
270   2004200024727 Tc.2472 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego /
271   2004200004453 Tc.445 EKONOMICZNE problemy badań w sferze usług społecznych /
272   2004200024772 Tc.2477 Ekonomiczne Problemy Łączności / Ekonomiczne Problemy Łączności
273   2004200027971 Tc.2797 Ekonomiczne Problemy Łączności / Ekonomiczne Problemy Łączności
274   2004200030896 Tc.3089 Ekonomiczne Problemy Łączności / Ekonomiczne Problemy Łączności
275   2004200032326 Tc.3232 Ekonomiczne Problemy Łączności / Ekonomiczne Problemy Łączności
276   2004200021009 Tc.2100 Ekonomiczne Problemy Turystyki /
277   2004200024895 Tc.2489 Ekonomiczne Problemy Turystyki /
278   2004200024888 Tc.2488 Ekonomiczne Problemy Turystyki /
279   2004200028107 Tc.2810 Ekonomiczne Problemy Turystyki /
280   2004200028442 Tc.2844 Ekonomiczne Problemy Turystyki /
281   2004200037475 Tc.3747 Ekonomiczne Problemy Usług /
282   2004200037727 Tc.3772 Ekonomiczne Problemy Usług /
283   2004200037758 Tc.3775 Ekonomiczne Problemy Usług /
284   2004200038984 Tc.3898 Ekonomiczne Problemy Usług /
285   2004200038991 Tc.3899 Ekonomiczne Problemy Usług /
286   2004200039189 Tc.3918 Ekonomiczne Problemy Usług /
287   2004200040666 Tc.4066 Ekonomiczne Problemy Usług /
288   2004200040697 Tc.4069 Ekonomiczne Problemy Usług /
289   2004200041533 Tc.4153 Ekonomiczne Problemy Usług /
290   2004200004514 Tc.451 EKONOMICZNO - społeczne problemy pracy /
291   2004200003951 Tc.395 EKONOMIKA pracy niektóre problemy motywowania /
292   2004200003722 Tc.372 EKONOMIKA rozwoju miast /
293   2004200003807 Tc.380 ELEMENTY ekonomiki rozwoju miast /
294   2004200034085 Tc.3408 Elementy systemów i systemy transportu lądowego, lotniczego i morskiego /
295   2004200034092 Tc.3409 Elementy systemów i systemy w transporcie lotniczym i lotnictwie /
296   2004200004699 Tc.469 ESTIMATION and Testing in Regression Models and Related Problems /
297   2004200003777 Tc.377 ESTIMATION and verification of econometric models (I) /
298   2004200035891 Tc.3589 Europa Regionum /
299   2004200035907 Tc.3590 Europa Regionum /
300   2004200042431 Tc.4243 Europa Regionum /
301   2004200026677 Tc.2667 European integration - sectoral and social approaches /
302   2004200024512 Tc.2451 European Union integration processes : methodological and comparative approaches /
303   2004200020965 Tc.2096 EWOLUCYJNE i współczesne aspekty rachunkowości /
304   2004200026561 Tc.2656 Finanse a efektywność mikroekonomiczna /
305   2004200029586 Tc.2958 Finanse w okresie przezwyciężania skutków kryzysu /
306   2004200024864 Tc.2486 Finanse, marketing i zarządzanie wobec problemów i nowych wyzwań w gospodarce /
307   2004200004125 Tc.412 FINANSOWE i socjalne aspekty usług społecznych /
308   2004200039110 Tc.3911 Funkcja doradcza audytu wewnętrznego /
309   2004200028459 Tc.2845 Funkcje współczesnej rachunkowości /
310   2004200018771 Tc.1877 Funkcjonowanie gospodarki /
311   2004200018603 Tc.1860 Funkcjonowanie gospodarki w okresie transformacji /
312   2004200037796 Tc.3779 Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego /
313   2004200013462 Tc.1346 Funkcjonowanie przedsiębiorstw i banków : problemy i perspektywy /
314   2004200037802 Tc.3780 Funkcjonowanie rynku usług transportowych /
315   2004200024376 Tc.2437 Globalizacja a rozwój rachunkowości finansowej i zarządczej /
316   2004200035853 Tc.3585 Globalne aspekty kryzysu strefy euro /
317   2004200032197 Tc.3219 Gospodarka i społeczeństwo - współczesne wyzwania /
318   2004200003555 Tc.355 GOSPODARKA regionalna : przyczynki do poznania regionu środkowej Polski (I) /
319   2004200003715 Tc.371 GOSPODARKA regionalna : przyczynki do poznania regionu środkowej Polski (II) /
320   2004200003838 Tc.383 GOSPODARKA regionalna : przyczynki do poznania regionu środkowej Polski (III) /
321   2004200003869 Tc.386 GOSPODARKA regionalna : przyczynki do poznania regionu środkowej Polski (III) /
322   2004200004354 Tc.435 GOSPODARKA regionalna : przyczynki do poznania regionu środkowej Polski (V) /
323   2004200032555 Tc.3255 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 /
324   2004200032609 Tc.3260 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 /
325   2004200034375 Tc.3437 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 /
326   2004200035679 Tc.3567 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 /
327   2004200035686 Tc.3568 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 /
328   2004200035662 Tc.3566 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 /
329   2004200035655 Tc.3565 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 /
330   2004200040536 Tc.4053 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 /
331   2004200040734 Tc.4073 Gospodarka regionalna i międzynarodowa. [T. 3] /
332   2004200019075 Tc.1907 Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń /
333   2004200031091 Tc.3109 Gospodarka. Zarządzanie. Środowisko /
334   2004200024444 Tc.2444 Gospodarowanie kapitałem ludzkim : (wybrane problemy) /
335   2004200003470 Tc.347 GOSPODAROWANIE środkami trwałymi i zatrudnienie w przemyśle /
336   2004200004088 Tc.408 HUMANIZACJA organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych /
337   2004200003944 Tc.394 Inflacja i polityka antyinflacyjna we współczesnym kapitaliźmie. BELKA MAREK
338   2004200020996 Tc.2099 Informacja i informatyka /
339   2004200007614 Tc.761 Informacja w zarządzaniu organizacją /
340   2004200028008 Tc.2800 Informacyjne aspekty rachunkowości /
341   2004200029500 Tc.2950 Informatyka - społeczeństwo - zastosowania /
342   2004200013141 Tc.1314 Informatyka : zagadnienia teoretyczne i praktyczne /
343   2004200026332 Tc.2633 Informatyka : biznes, technologie, społeczeństwo /
344   2004200029654 Tc.2965 Informatyka : technologie - zastosowania - społeczeństwo /
345   2004200028053 Tc.2805 Informatyka ekonomiczna /
346   2004200028428 Tc.2842 Informatyka i medycyna w społeczeństwie informacyjnym /
347   2004200032579 Tc.3257 Informatyka stosowana : wybrane metody i problemy /
348   2004200040673 Tc.4067 Informatyka w ekonomii i zarządzaniu /
349   2004200007461 Tc.746 Informatyka w zarządzaniu /
350   2004200020972 Tc.2097 Informatyka w zarządzaniu i e-biznesie /
351   2004200007157 Tc.715 Informatyka zastosowania i technologie /
352   2004200024437 Tc.2443 Inforum models for the new EU members /
353   2004200004002 Tc.400 INFRASTRUKTURA komunalna w miastach województwa łódzkiego /
354   2004200028411 Tc.2841 Infrastuktura transportowa systemu logistycznego Polski /
355   2004200038977 Tc.3897 Innovation, safety and security in air transport /
356   2004200018306 Tc.1830 Innowacje, konkurencja, kreowanie wartości, struktura kapitału, modele oceny przedsiębiorstw /
357   2004200027964 Tc.2796 Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji /
358   2004200042424 Tc.4242 Instrumenty kreowania innowacyjnosci przedsiębiorstw i instytucji /
359   2004200004026 Tc.402 INSTRUMENTY zakładowej polityki płac /
360   2004200004613 Tc.461 INSTRUMENTY zarządzania przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej /
361   2004200024796 Tc.2479 Instrumenty, narzędzia i instytucje w kreowaniu rozwoju przedsiębiorczości /
362   2004200018894 Tc.1889 Instytucje finansowe, podmioty gospodarcze oraz sektor publiczny w obliczu akcesji Polski do Unii Europejskiej /
363   2004200004194 Tc.419 Integracyjne powiązania umowne w kanałach rynku. DOMAŃSKI TOMASZ
364   2004200033910 Tc.3391 Inteligentne systemy transportowe i sterowanie ruchem w transporcie /
365   2004200035884 Tc.3588 Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury : materiały konferencyjne /
366   2004200032296 Tc.3229 Internet w społeczeństwie informacyjnym /
367   2004200024383 Tc.2438 Issues in modeling, forecasting and decision-making in financial markets /
368   2004200041540 Tc.4154 Issues of marketing and management in a changing business environment = (Problematyka marketingu i zarządzania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym) /
369   2004200004507 Tc.450 KIERUNKI polityki dochodowej w Polsce /
370   2004200004330 Tc.433 Kierunki racjonalizacji systemu wynagrodzeń : łowiek i praca"" za lata 1981-1985. BORKOWSKA STANISŁAWA
371   2004200035631 Tc.3563 Kierunki zmian w zarządzaniu, finansach i marketingu podmiotów rynkowych /
372   2004200039288 Tc.3928 Klient i organizacja w perspektywie badań marketingowych /
373   2004200016166 Tc.1616 Kompleksowy raport monitorujący w sprawie przygotowań Polski do członkostwa z dnia 5 listopada 2003 roku (tłumaczenie robocze). Kontynuacja rozszerzenia : dokument strategiczny i raport Komisji Europejskiej w sprawie postępu Bułgarii, Rumunii i Turcji na drodze do członkostwa. Kompleksowy raport monitorujący Komisji Europejskiej w sprawie stanu przygotowań do członkostwa w UE Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji. (tłumaczenie robocze).
374   2004200016395 Tc.1639 KONDYCJA i perspektywy rosyjskiego sektora gazowego ; Nowy system "nie-bezpieczeństwa" regionalnego w Azji Centralnej ; Kaspijaska ropa....
375   2004200011031 Tc.1103 Konferencja Międzyrządowa Unii Europejskiej w sprawie reformy instytucjonalnej [grudzień 2000 r.] : : propozycje i wyniki /
376   2004200016449 Tc.1644 KONFLIKTY etniczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.
377   2004200034252 Tc.3425 Kontrola zarządcza w praktyce /
378   2004200032241 Tc.3224 Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych /
379   2004200016159 Tc.1615 Konwent Europejski : raporty końcowe Grup Roboczych.
380   2004200013950 Tc.1395 Konwent Europejski "faza słuchania" : wybór dokumentów.
381   2004200031077 Tc.3107 Koszt kapitału i źródła finansowania przesiębiorstw /
382   2004200026325 Tc.2632 Kreowanie przedsiębiorczości : instrumenty i determinanty /
383   2004200004293 Tc.429 LINEAR models and data analysis /
384   2004200004477 Tc.447 LUDZIE starzy w Łodzi /
385   2004200003692 Tc.369 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
386   2004200003814 Tc.381 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
387   2004200003821 Tc.382 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
388   2004200003975 Tc.397 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
389   2004200004118 Tc.411 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
390   2004200004224 Tc.422 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
391   2004200004422 Tc.442 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa /
392   2004200004316 Tc.431 ŁÓDZKA spółdzielczość mieszkaniowa.
393   2004200003609 Tc.360 ŁÓDZKA spółdzielność mieszkaniowa /
394   2004200026660 Tc.2666 Macroeconomic and regional aspects of the European integration /
395   2004200020958 Tc.2095 MACROMODELS 2004 : Problems of Building and Estimation of Econometric Models /
396   2004200034115 Tc.3411 Makro- i mikroekonomiczne zagadnienia gospodarowania, finansowania, zarządzania /
397   2004200018474 Tc.1847 MANAGEMENT sciences and knowledge based society /
398   2004200004880 Tc.488 Managing transition : in the Baltic Sea Region. SECK FALK
399   2004200014360 Tc.1436 MARKETING - narzędzia i obszary zastosowań /
400   2004200004446 Tc.444 MARKETING : Polish-Danish perspectives /
401   2004200031114 Tc.3111 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Strategie marketingowe miast i regionów /
402   2004200031121 Tc.3112 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych /
403   2004200031138 Tc.3113 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku /
404   2004200031145 Tc.3114 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych /
405   2004200032470 Tc.3247 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Wybrane aspekty marketingu w handlu i usługach /
406   2004200032463 Tc.3246 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych /
407   2004200032487 Tc.3248 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych /
408   2004200034054 Tc.3405 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu /
409   2004200034061 Tc.3406 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych /
410   2004200034078 Tc.3407 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu /
411   2004200035754 Tc.3575 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu /
412   2004200035761 Tc.3576 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem /
413   2004200035792 Tc.3579 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Komunikacja marketingowa w sferze publicznej i społecznej /
414   2004200039097 Tc.3909 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Partnerstwo i komunikacja podmiotów w regionie /
415   2004200039103 Tc.3910 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja na klienta we współczesnym świecie /
416   2004200040598 Tc.4059 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Ewolucja i nowe obszary /
417   2004200040703 Tc.4070 Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Przeobrażenia i kierunki zmian /
418   2004200037574 Tc.3757 Marketing przyszłości, trendy, strategie, instrumenty : konsument i przedsiębiorstwo w kontekście zmian w otoczeniu - handel i usługi /
419   2004200037598 Tc.3759 Marketing przyszłości, trendy, strategie, instrumenty : współczesne wyzwania komunikacji marketingowej : sfera publiczna i prywatna /
420   2004200037437 Tc.3743 Marketing usług - wczoraj, dziś i jutro /
421   2004200024611 Tc.2461 Methods of multivariate statistical analysis and their applications /
422   2004200034283 Tc.3428 Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa /
423   2004200030742 Tc.3074 Metody badania i badanie elementów systemów transportowych /
424   2004200041564 Tc.4156 Metody badania i rozwiązywania aktualnych zagadnień transportu drogowego, kolejowego i lotniczego /
425   2004200037628 Tc.3762 Metody badania procesów logistycznych i systemów transportowych /
426   2004200033941 Tc.3394 Metody badawcze i badania systemów transportowych oraz ich elementów /
427   2004200033859 Tc.3385 Metody i badania systemów transportowych i ich elementów /
428   2004200004057 Tc.405 METODY i narzędzia informatyki - wybrane zagadnienia /
429   2004200002978 Tc.297 Metody ilościowe w ekonomii /
430   2004200002985 Tc.298 Metody ilościowe w ekonomii /
431   2004200000035 Tc.3 Metody ilościowe w ekonomii /
432   2004200013226 Tc.1322 Metody ilościowe w ekonomii /
433   2004200013301 Tc.1330 METODY ilościowe w ekonomii /
434   2004200014230 Tc.1423 Metody ilościowe w ekonomii /
435   2004200009151 Tc.915 Metody ilościowe w ekonomii /
436   2004200024901 Tc.2490 Metody ilościowe w ekonomii /
437   2004200028046 Tc.2804 Metody ilościowe w ekonomii /
438   2004200032333 Tc.3233 Metody ilościowe w ekonomii /
439   2004200034047 Tc.3404 Metody ilościowe w ekonomii. T. 2 /
440   2004200034313 Tc.3431 Metody ilościowe w ekonomii. T. 2 /
441   2004200034382 Tc.3438 Metody ilościowe w ekonomii. T. 1 /
442   2004200035839 Tc.3583 Metody ilościowe w ekonomii. T. 2 /
443   2004200037413 Tc.3741 Metody ilościowe w ekonomii. T. 1 /
444   2004200040574 Tc.4057 Metody ilościowe w ekonomii. T. 3 /
445   2004200040765 Tc.4076 Metody ilościowe w ekonomii. T. 1 /
446   2004200026691 Tc.2669 Metody ilościowe w globalnej gospodarce /
447   2004200024666 Tc.2466 Metody ilościowe w społeczeństwie informacyjnym /
448   2004200038960 Tc.3896 Metody komputerowe w procesie podejmowania decyzji /
449   2004200013196 Tc.1319 METODY modelowania zadań transportowych.
450   2004200026479 Tc.2647 Metody wymiarowania bezpieczeństwa ruchu lotniczego / Skorupski, Jacek.
451   2004200018849 Tc.1884 Metodyki informatyki w zarządzaniu /
452   2004200040604 Tc.4060 Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw /
453   2004200010751 Tc.1075 Mikroekonomia menedżerska /
454   2004200003258 Tc.325 Mikroekonomiczne aspekty zarządzania /
455   2004200003265 Tc.326 Mikroekonomiczne aspekty zarządzania /
456   2004200002923 Tc.292 Mikroekonomiczne problemy gospodarowania /
457   2004200029678 Tc.2967 Młodzi polscy naukowcy wobec wyzwań współczesnego rynku /
458   2004200033958 Tc.3395 Modele, metody i badania systemów transportowych i ich elementów /
459   2004200041557 Tc.4155 Modele, symulacja i identyfikacja na potrzeby zarządzania, kierowania i utrzymania systemów transportowych /
460   2004200025038 Tc.2503 Modelowanie bezpieczeństwa dryfujacych środków ratunkowych w transporcie morskim / Smolarek, Leszek.
461   2004200025014 Tc.2501 Modelowanie elementów i systemów transportowych /
462   2004200028206 Tc.2820 Modelowanie i badania środków i systemów transportowych /
463   2004200013424 Tc.1342 Modelowanie obszarów poszukiwania w aspekcie bezpieczeństwa transportu ludzi na morzu / BARCIU, ZBIGNIEW
464   2004200029661 Tc.2966 Modelowanie oceny jakości usług transportowych / Świderski, Andrzej.
465   2004200005337 Tc.533 MODELOWANIE procesów ekonomicznych w świetle koncepcji zgodnych modeli dynamicznych /
466   2004200013202 Tc.1320 Modelowanie procesów ruchu lotniczego dla kontroli i planowania lotów / MALARSKI, MAREK
467   2004200028183 Tc.2818 Modelowanie procesów transportowych i logistycznych. Cz. 1 /
468   2004200028190 Tc.2819 Modelowanie procesów transportowych i logistycznych. Cz. 2 /
469   2004200033927 Tc.3392 Modelowanie procesów transportowych metodą sieci faz / Żak, Jolanta
470   2004200029609 Tc.2960 Modelowanie przepływu ładunków w zastosowaniu do wyznaczania potencjału systemów logistycznych / Wasiak, Mariusz.
471   2004200026462 Tc.2646 Modelowanie stacyjnych systemów sterowania ruchem kolejowym / Zabłocki, Wiesław.
472   2004200032104 Tc.3210 Modelowanie systemów przewozowych w zastosowaniu do projektowania obsługi transportowej podmiotów gospodarczych / Pyza, Dariusz.
473   2004200013219 Tc.1321 Modelowanie wielokryterialne w zastosowaniu do oceny systemów transportowych / JACYNA, MARIANNA
474   2004200014391 Tc.1439 MODELOWANIE wybranych elementów systemów transportowych.
475   2004200032135 Tc.3213 Modelowanie związków między cechami drogi a zagrożeniami w ruchu na drogach zamiejskich / Nowakowska, Marzena.
476   2004200032111 Tc.3211 Modelowanie, analiza i badania systemów transportowych i ich elementów /
477   2004200033903 Tc.3390 Modelowanie, badania eksperymentalne i ocena jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych / Tomczuk, Piotr.
478   2004200013776 Tc.1377 MULTIVARIATE statistical analysis : Theory and applications /
479   2004200024406 Tc.2440 Multivariate statistical analysis : probability, statistical inference and applications /
480   2004200024420 Tc.2442 Multivariate statistical analysis : methods and applications /
481   2004200026707 Tc.2670 Multivariate statistical analysis : statistical inference, statistical models and applications /
482   2004200035716 Tc.3571 Multivariate statistical analysis /
483   2004200004620 Tc.462 MULTIVARIATE statistical analysis and related problems (1) /
484   2004200024659 Tc.2465 Multivariate statistical analysis statistical inference, statistical models and applications /
485   2004200029593 Tc.2959 Narzędzia badawcze i badanie elementów systemów transportowych /
486   2004200029494 Tc.2949 Narzędzia, metody i badania elementów systemów transportowych /
487   2004200035860 Tc.3586 New trends and challenges in innovative entrepreneurship /
488   2004200037772 Tc.3777 Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej /
489   2004200032203 Tc.3220 Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji /
490   2004200002343 Tc.234 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97.
491   2004200002398 Tc.239 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości Rydzyna '98.
492   2004200002237 Tc.223 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości Sopot '94.
493   2004200002268 Tc.226 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości Warszawa '95.
494   2004200002121 Tc.212 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości.
495   2004200002138 Tc.213 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości.
496   2004200002145 Tc.214 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości.
497   2004200002176 Tc.217 Numer specjalny. Materiały na konferencję Katedr Rachunkowości.
498   2004200002299 Tc.229 Numer specjalny. Materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości Polanica Zdrój '96.
499   2004200003906 Tc.390 NUMERRAL and statistical properties of estimators and tests /
500   2004200003883 Tc.388 OBSŁUGA produkcyjna i konsumpcyjna wsi /
501   2004200004910 Tc.491 OCHRONA środowiska a transport.
502   2004200004941 Tc.494 OCHRONA środowiska a transport.
503   2004200009137 Tc.913 Okresowy raport 2000 Komisji Europejskiej o postępach Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Strategia rozszerzenia : raport Komisji Europejskiej o postępach krajów kandydujących na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. (tłumaczenie nieoficjalne).
504   2004200011116 Tc.1111 Okresowy raport 2001 Komisji Europejskiej o postępach Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Strategia rozszerzenia : raport Komisji Europejskiej o postępach krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej (fragmenty).
505   2004200013967 Tc.1396 Okresowy raport 2002 Komisji Europejskiej o postępach Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Strategia rozszerzenia : raport Komisji Europejskiej o postępach krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej. (tłumaczenie robocze).
506   2004200009144 Tc.914 Okresowy Raport Komisji Europejskiej na temat postępów Polski na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.
507   2004200030933 Tc.3093 Opodatkowanie przedsiębiorstw /
508   2004200031152 Tc.3115 Opodatkowanie przedsiębiorstw /
509   2004200037543 Tc.3754 Opodatkowanie przedsiębiorstw /
510   2004200039127 Tc.3912 Opodatkowanie przedsiębiorstw /
511   2004200040710 Tc.4071 Opodatkowanie przedsiębiorstw /
512   2004200035747 Tc.3574 Opodatkowanie przedsiębiorstw. T. 1 /
513   2004200003494 Tc.349 Oprocentowanie nakładów i zasobów kapitałowych w gospodarce socjalistycznej / Pietraszczyk, Zdzisław.
514   2004200003548 Tc.354 Organizacja i zarządzanie /
515   2004200003753 Tc.375 ORGANIZACJA i zarządzanie /
516   2004200004187 Tc.418 ORGANIZACJA i zarządzanie /
517   2004200037680 Tc.3768 Organizacyjne i techniczne problemy transportu lądowego, lotniczego i wodnego /
518   2004200037635 Tc.3763 Organizacyjne i techniczne zagadnienia środków i infrastruktury transportu /
519   2004200004385 Tc.438 ORGANIZACYJNO - społeczne problemy funkcjonowania instytucji /
520   2004200004576 Tc.457 Planowanie i rynek w RWPG : geneza niepowodzenia. MARSZAŁEK ANTONI
521   2004200037789 Tc.3778 Planowanie wieloletnie : efektywność zadań publicznych : benchmarking /
522   2004200013851 Tc.1385 PODMIOTY rządowe, samorządowe i gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków /
523   2004200016340 Tc.1634 PODMIOTY rządowe, samorządowe i gospodarcze wobec wyzwań globalizacji rynków /
524   2004200024369 Tc.2436 Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości : ujęcie teoretyczne /
525   2004200011253 Tc.1125 POLITYKA ekonomiczna w okresie zmian systemowych : Teoria, badania i interpretacje /
526   2004200024482 Tc.2448 Polityka gospodarcza : aspekty teoretyczne i praktyczne /
527   2004200004637 Tc.463 POLITYKA zatrudnienia w latach osiemdziesiątych : (wyniki badań ankietowych) /
528   2004200024628 Tc.2462 Polska gospodarka w dobie integracji z Unią Europejską - szanse i zagrożenia /
529   2004200026202 Tc.2620 Polska po 15 latach : efekty transformacji systemowej /
530   2004200037369 Tc.3736 Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku / Bocheński, Tadeusz Franciszek
531   2004200037550 Tc.3755 Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Cz. 1 /
532   2004200003531 Tc.353 Powszechne szkolnictwo średnie w świetle sytuacji demograficznej i społeczno-gospodarczej Łodzi. SADOWSKA EWA
533   2004200018443 Tc.1844 PRACE z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem /
534   2004200024543 Tc.2454 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem /
535   2004200024635 Tc.2463 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem /
536   2004200026578 Tc.2657 Prace z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem /
537   2004200004569 Tc.456 Prace z zakresu metod statystycznych /
538   2004200003517 Tc.351 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
539   2004200003593 Tc.359 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
540   2004200003760 Tc.376 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
541   2004200003937 Tc.393 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
542   2004200004071 Tc.407 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
543   2004200004170 Tc.417 PRACE zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
544   2004200004392 Tc.439 Prace zespołu naukowo-badawczego demografii i zatrudnienia /
545   2004200033842 Tc.3384 Predykcja wybranych oddziaływań dynamicznych w strefie wpływu infrastruktury transportowej / Korzeb, Jarosław.
546   2004200040642 Tc.4064 Problematyka prawna usług w transporcie /
547   2004200040505 Tc.4050 Problematyka prawna usług w transporcie i turystyce /
548   2004200004415 Tc.441 PROBLEMS of building and estimation of large econometric models : proceedings of Macromodels' 85. Pt.A /
549   2004200003968 Tc.396 PROBLEMS of building and estimation of large econometric models /
550   2004200004651 Tc.465 Problemy adaptacji nowych regulacji w rachunkowości /
551   2004200004361 Tc.436 PROBLEMY ekonomiczieskoj integracii SEV /
552   2004200007591 Tc.759 Problemy ekonomii menedżerskiej /
553   2004200024932 Tc.2493 Problemy gospodarowania /
554   2004200004347 Tc.434 PROBLEMY handlu i finansów międzynarodowych /
555   2004200029623 Tc.2962 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
556   2004200003111 Tc.311 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
557   2004200002909 Tc.290 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
558   2004200018726 Tc.1872 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
559   2004200018665 Tc.1866 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
560   2004200007492 Tc.749 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
561   2004200010768 Tc.1076 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
562   2004200013134 Tc.1313 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
563   2004200014223 Tc.1422 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
564   2004200018511 Tc.1851 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
565   2004200024857 Tc.2485 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
566   2004200024703 Tc.2470 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
567   2004200025120 Tc.2512 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
568   2004200026431 Tc.2643 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
569   2004200028039 Tc.2803 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
570   2004200029555 Tc.2955 Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej /
571   2004200032302 Tc.3230 Problemy i przeobrażenia w zachowaniach współczesnych organizacji i konsumentów /
572   2004200013233 Tc.1323 Problemy informatyki stosowanej /
573   2004200003463 Tc.346 PROBLEMY integracji ekonomicznej krajów socjalistycznych /
574   2004200003616 Tc.361 PROBLEMY integracji gospodarczej w branży /
575   2004200000073 Tc.7 PROBLEMY łączności /
576   2004200002787 Tc.278 PROBLEMY łączności /
577   2004200003234 Tc.323 PROBLEMY łączności /
578   2004200003050 Tc.305 PROBLEMY łączności /
579   2004200007300 Tc.730 PROBLEMY łączności /
580   2004200007317 Tc.731 PROBLEMY łączności /
581   2004200007324 Tc.732 PROBLEMY łączności /
582   2004200007331 Tc.733 PROBLEMY łączności /
583   2004200007348 Tc.734 PROBLEMY łączności /
584   2004200007355 Tc.735 PROBLEMY łączności /
585   2004200016173 Tc.1617 PROBLEMY łączności /
586   2004200018863 Tc.1886 PROBLEMY łączności /
587   2004200014209 Tc.1420 Problemy mikroekonomii menedżerskiej.
588   2004200003562 Tc.356 PROBLEMY projektowania systemów informatycznych dla potrzeb zarządzania regionem /
589   2004200004644 Tc.464 PROBLEMY racjonalizacji gospodarki w sferze usług społecznych /
590   2004200039059 Tc.3905 Problemy racjonalizacji zatrudnienia w regionie : (z względnieniem województwa szczecińskiego) /
591   2004200014384 Tc.1438 PROBLEMY rozwoju transportu.
592   2004200034214 Tc.3421 Problemy społeczeństwa informacyjnego : realne przestępstwa w wirtualnym świecie /
593   2004200018764 Tc.1876 Problemy systemów informacyjnych zarządzania /
594   2004200029562 Tc.2956 Problemy teorii i polityki makroekonomicznej /
595   2004200002770 Tc.277 PROBLEMY transportu /
596   2004200007249 Tc.724 Problemy transportu /
597   2004200007256 Tc.725 Problemy transportu /
598   2004200007263 Tc.726 Problemy transportu /
599   2004200007379 Tc.737 PROBLEMY transportu /
600   2004200003043 Tc.304 PROBLEMY transportu /
601   2004200007270 Tc.727 PROBLEMY transportu /
602   2004200007287 Tc.728 PROBLEMY transportu /
603   2004200007294 Tc.729 PROBLEMY transportu /
604   2004200003074 Tc.307 PROBLEMY transportu /
605   2004200007393 Tc.739 PROBLEMY transportu /
606   2004200018757 Tc.1875 PROBLEMY transportu /
607   2004200016180 Tc.1618 Problemy transportu /
608   2004200028244 Tc.2824 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
609   2004200028305 Tc.2830 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
610   2004200028312 Tc.2831 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
611   2004200032425 Tc.3242 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
612   2004200032432 Tc.3243 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
613   2004200032449 Tc.3244 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
614   2004200032456 Tc.3245 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
615   2004200034016 Tc.3401 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
616   2004200034122 Tc.3412 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
617   2004200034139 Tc.3413 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
618   2004200034146 Tc.3414 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
619   2004200034337 Tc.3433 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
620   2004200037406 Tc.3740 Problemy Transportu i Logistyki / Problemy Transportu i Logistyki
621   2004200040741 Tc.4074 Problemy transportu i logistyki /
622   2004200040406 Tc.4040 Problemy transportu w inżynierii logistyki. Cz. 1 /
623   2004200040611 Tc.4061 Problemy transportu w inżynierii logistyki. Cz. 3 /
624   2004200040628 Tc.4062 Problemy transportu w inżynierii logistyki. Cz. 4 /
625   2004200032548 Tc.3254 Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 /
626   2004200032593 Tc.3259 Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 /
627   2004200034023 Tc.3402 Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 /
628   2004200034221 Tc.3422 Problemy współczesnej ekonomii. T. 2 /
629   2004200035822 Tc.3582 Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 /
630   2004200018597 Tc.1859 Problemy współczesnej gospodarki /
631   2004200037444 Tc.3744 Problemy współczesnej gospodarki światowej /
632   2004200018627 Tc.1862 Problemy współczesnej rachunkowości /
633   2004200018634 Tc.1863 Problemy współczesnej rachunkowości /
634   2004200010775 Tc.1077 Problemy współczesnej rachunkowości /
635   2004200026776 Tc.2677 Problemy współczesnej rachunkowości /
636   2004200032531 Tc.3253 Problemy współczesnej rachunkowości. T. 1 /
637   2004200037376 Tc.3737 Problemy współczesnej rachunkowości. T. 2 /
638   2004200033897 Tc.3389 Problemy współczesnych systemów logistycznych i transportowych /
639   2004200024451 Tc.2445 Przedsiębiorstwa a rozwój gospodarki /
640   2004200029579 Tc.2957 Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach kryzysu gospodarczego /
641   2004200028060 Tc.2806 Przedsiębiorstwa w procesie zmian /
642   2004200028022 Tc.2802 Przedsiębiorstwo w globalizującej się Europie /
643   2004200018436 Tc.1843 PRZEDSIĘBIORSTWO w regionach słabiej rozwiniętych a procesy dostosowawcze na rynku pracy /
644   2004200019136 Tc.1913 Przedsiębiorstwo w społeczeństwie globalnej informacji /
645   2004200026684 Tc.2668 Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej /
646   2004200032234 Tc.3223 Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę /
647   2004200004668 Tc.466 PRZEKSZTAŁCENIA gospodarki finansowej usług społecznych /
648   2004200003913 Tc.391 PRZEMIANY w ekonomii zachodniej (burżuazyjnej i socjaldemokratycznej) lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych /
649   2004200024529 Tc.2452 Przemiany w finansach publicznych w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej /
650   2004200003487 Tc.348 PRZYCZYNEK do badań i projektowania systemowego w przemyśle lekkim /
651   2004200026714 Tc.2671 Przyszłość demograficzna Polski /
652   2004200034245 Tc.3424 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza /
653   2004200004279 Tc.427 Rachunkowość /
654   2004200034238 Tc.3423 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa /
655   2004200018832 Tc.1883 Rachunkowość w gospodarce rynkowej /
656   2004200032098 Tc.3209 Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach /
657   2004200003845 Tc.384 Rachunkowość w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa /
658   2004200028466 Tc.2846 Rachunkowość w teorii i praktyce /
659   2004200004286 Tc.428 Rachunkowość w warunkach rozrachunku gospodarczego. SOCHACKA RENATA
660   2004200026363 Tc.2636 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi /
661   2004200032340 Tc.3234 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi /
662   2004200039172 Tc.3917 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi /
663   2004200037499 Tc.3749 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Cz. 1 /
664   2004200037581 Tc.3758 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Cz. 2 /
665   2004200040727 Tc.4072 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Cz. 1 /
666   2004200004828 Tc.482 RACHUNKOWOŚĆ w zarządzaniu współczesnymi organizacjami /
667   2004200013356 Tc.1335 RACHUNKOWOŚĆ we współczesnej gospodarce /
668   2004200019143 Tc.1914 Rachunkowość we współczesnej gospodarce /
669   2004200024833 Tc.2483 Rachunkowość we współczesnej gospodarce /
670   2004200024710 Tc.2471 Rachunkowość we współczesnej gospodarce /
671   2004200026189 Tc.2618 Rachunkowość we współczesnej gospodarce /
672   2004200004545 Tc.454 RACJONALIZACJA gospodarki finansowej świadczeń społecznych /
673   2004200004040 Tc.404 RACJONALNE i humanistyczne aspekty polityki zatrudnienia : (wyniki badań ankietowych) /
674   2004200011048 Tc.1104 Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską / skiej w Unii Europejskiej.
675   2004200032418 Tc.3241 Reakcje współczesnych organizacji na zmiany zachodzące na rynkach europejskich /
676   2004200004200 Tc.420 Regionalne skutki stosowania centralnych instrumentów gospodarczych na przykładzie systemu odpisów na Państ. Fundusz Aktywizacji Zawodowej. KOT JANUSZ
677   2004200019082 Tc.1908 REGULACYJNE aspekty polityki ekonomicznej - dostosowania polskiej gospodarki do europejskiego i globalnego rynku /
678   2004200004484 Tc.448 RELACJE cen detalicznych - główne kierunki badań /
679   2004200029531 Tc.2953 Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich /
680   2004200016401 Tc.1640 ROK Putina ; Obwód kaliningradzki w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej.
681   2004200024413 Tc.2441 Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy /
682   2004200004132 Tc.413 ROLA państwa kapitalistycznego w sterowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi w ujęciu współczesnej ekonomii burżuazyjnej /
683   2004200004712 Tc.471 ROLNICTWO polskie na drodze do gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-empiryczne) /
684   2004200037734 Tc.3773 Rozrywka i kultura w internecie : metody i technologie /
685   2004200013875 Tc.1387 Rozważania o rozszerzonej Unii Europejskiej : Państwa kandydujące a przyszłość Unii Europejskiej : strategia reformy przygotowana przez Grupę z Villa Faber ds. przyszłości UE, Fundacja Bertelsmanna oraz Centrum Badań nad Polityką Stosowaną.
686   2004200013745 Tc.1374 ROZWÓJ gospodarki rynkowej a rachunkowość w XXI wieku : wybrane zagadnienia /
687   2004200024925 Tc.2492 Rozwój i funkcjonowanie gospodarki /
688   2004200024802 Tc.2480 Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw /
689   2004200018283 Tc.1828 Rozwój regionalny i lokalny /
690   2004200000028 Tc.2 ROZWÓJ środków transportu.
691   2004200004958 Tc.495 ROZWÓJ środków transportu.
692   2004200016470 Tc.1647 RUSSIA, Ukraine, Belarus, Moldova, Lithuania, Latvia, Estonia, Georgia, Azerbaijan, Armenia, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, ....
693   2004200032586 Tc.3258 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Międzyzdroje, 5-7 września 2004 r. Cz. 2 /
694   2004200035785 Tc.3578 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie /
695   2004200039066 Tc.3906 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie /
696   2004200040758 Tc.4075 Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. Cz. 2 /
697   2004200028213 Tc.2821 Rynek kapitałowy /
698   2004200039073 Tc.3907 Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw /
699   2004200006112 Tc.611 RYNEK pracy : wybrane problemy /
700   2004200004675 Tc.467 RYNEK pracy i bezrobocie : (problemy teorii i praktyki) /
701   2004200004729 Tc.472 Rynek pracy i bezrobocie /
702   2004200004743 Tc.474 RYNEK pracy i bezrobocie /
703   2004200004859 Tc.485 RYNEK pracy i bezrobocie /
704   2004200007188 Tc.718 RYNEK pracy i bezrobocie /
705   2004200011260 Tc.1126 RYNEK pracy i bezrobocie /
706   2004200004798 Tc.479 RYNEK pracy i bezrobocie. Cz.4 /
707   2004200024550 Tc.2455 Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji Polski z Unią Europejską /
708   2004200014339 Tc.1433 RYNEK pracy i zatrudnienie /
709   2004200019006 Tc.1900 RYNKI finansowe - prognozy, a decyzje /
710   2004200037383 Tc.3738 Ryzyko, zarządzanie, wartość /
711   2004200020934 Tc.2093 SEKTOR publiczny a rozwój gospodarki /
712   2004200004781 Tc.478 SELECTED problems of multivariate statistical analysis /
713   2004200028220 Tc.2822 Skuteczne inwestowanie /
714   2004200004064 Tc.406 SOCIAL and economic policy in Urban Development Polish-English conversation /
715   2004200003739 Tc.373 SOCIALNO - ekonomiceskije problemy razvitja trudovoj aktivnosti rabotnikov /
716   2004200032180 Tc.3218 Społeczeństwo informacyjne - uwarunkowania rozwoju /
717   2004200007621 Tc.762 Społeczeństwo informacyjne jako wyzwanie dla nowych zastosowań i technologii informatycznych /
718   2004200013868 Tc.1386 Społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską : badania i ekspertyzy 2001-2002.
719   2004200013936 Tc.1393 Społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską : badania i ekspertyzy 2001-2002.
720   2004200016135 Tc.1613 Społeczny bilans korzyści i kosztów członkostwa Polski w Unii Europejskiej : badania i ekspertyzy : czerwiec 2002 - czerwiec 2003 / Skotnicka-Illasiewicz Elżbieta
721   2004200005320 Tc.532 SPRAWNOŚĆ gospodarcza /
722   2004200011222 Tc.1122 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.
723   2004200014322 Tc.1432 STATISTICAL methods in economic practice /
724   2004200004606 Tc.460 Sterowanie dochodami z pracy /
725   2004200031107 Tc.3110 Sterowanie dokonaniami w zakładach opieki zdrowotnej /
726   2004200004538 Tc.453 Stosunki ekonomiczne Stanów Zjednoczonych z krajami rozwijającymi się / SAMECKI PAWEŁ
727   2004200016425 Tc.1642 STOSUNKI Rosja - NATO przed i po 11 września ; Dążenia Litwy, Łotwy i Estonii do integracji z NATO i UE a stosunki tych krajów z Rosją.
728   2004200004149 Tc.414 Strategia dystrybucji w warunkach zróżnicowania rynku. JAWORSKA TERESA
729   2004200004491 Tc.449 STRATEGICZNE problemy w systemie zarządzania przedsiębiorstwem /
730   2004200003685 Tc.368 STRATEGICZNE problemy wzrostu przedsiębiorstw /
731   2004200030834 Tc.3083 Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa /
732   2004200016319 Tc.1631 Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza : praca zbiorowa. T. 2 /
733   2004200016302 Tc.1630 Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza : praca zbiorowa. T. 1 /
734   2004200004033 Tc.403 STRUKTURA płac /
735   2004200037451 Tc.3745 Studia i Prace WNEiZ US.
736   2004200037536 Tc.3753 Studia i Prace WNEiZ US.
737   2004200037604 Tc.3760 Studia i Prace WNEiZ US.
738   2004200037611 Tc.3761 Studia i Prace WNEiZ US.
739   2004200037666 Tc.3766 Studia i Prace WNEiZ US.
740   2004200037703 Tc.3770 Studia i Prace WNEiZ US.
741   2004200038946 Tc.3894 Studia i Prace WNEiZ US.
742   2004200037765 Tc.3776 Studia i Prace WNEiZ US.
743   2004200039004 Tc.3900 Studia i Prace WNEiZ US.
744   2004200039011 Tc.3901 Studia i Prace WNEiZ US.
745   2004200039028 Tc.3902 Studia i Prace WNEiZ US.
746   2004200039035 Tc.3903 Studia i Prace WNEiZ US.
747   2004200039042 Tc.3904 Studia i Prace WNEiZ US.
748   2004200039158 Tc.3915 Studia i Prace WNEiZ US.
749   2004200039196 Tc.3919 Studia i Prace WNEiZ US.
750   2004200039226 Tc.3922 Studia i Prace WNEiZ US.
751   2004200039257 Tc.3925 Studia i Prace WNEiZ US.
752   2004200039271 Tc.3927 Studia i Prace WNEiZ US.
753   2004200040420 Tc.4042 Studia i Prace WNEiZ US.
754   2004200040499 Tc.4049 Studia i Prace WNEiZ US.
755   2004200040512 Tc.4051 Studia i Prace WNEiZ US.
756   2004200040529 Tc.4052 Studia i Prace WNEiZ US.
757   2004200040543 Tc.4054 Studia i Prace WNEiZ US.
758   2004200040635 Tc.4063 Studia i Prace WNEiZ US.
759   2004200040659 Tc.4065 Studia i Prace WNEiZ US.
760   2004200040680 Tc.4068 Studia i Prace WNEiZ US.
761   2004200003654 Tc.365 STUDIA nad myślą ekonomiczną socjaldemokracji współczesnej /
762   2004200004811 Tc.481 STUDIA nad redystrybucją cenową i finansową w świadczeniach - usługach społecznych w okresie wczesnej transformacji polskiej /
763   2004200003647 Tc.364 STUDIA z historii myśli ekonomicznej /
764   2004200003876 Tc.387 SYSTEM informacyjny rachunkowości /
765   2004200028404 Tc.2840 System logistyczny Polski a komodalność transportu /
766   2004200003678 Tc.367 SYSTEMS approach to selected economic problems /
767   2004200002862 Tc.286 Systemy informacyjne zarządzania /
768   2004200003999 Tc.399 SYSTEMY informatyczne w kombinacie budowlanym na przykładzie Łódzkiego Kombinatu Budowlanego " Zachód " /
769   2004200030759 Tc.3075 Systemy, podsystemy i środki w transporcie drogowym, morskim i śródlądowym /
770   2004200033934 Tc.3393 Środki i infrastruktura transportu /
771   2004200024604 Tc.2460 Technika komputerowa w systemach transportowych /
772   2004200025021 Tc.2502 Technika w systemach transportowych /
773   2004200038953 Tc.3895 Technologie mobilne we wspomaganiu zarządzania /
774   2004200029548 Tc.2954 Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku /
775   2004200004323 Tc.432 TEORETYCZNE i praktyczne uwarunkowania systemu świadczeń społecznych /
776   2004200004804 Tc.480 TERYTORIALNE i ekologiczne aspekty rozwoju gospodarczego /
777   2004200004705 Tc.470 TESTING and estimation /
778   2004200040550 Tc.4055 The problems of marketing and management in the light of the challengers of the contemporary market = Problematyka marketingu i zarządzania w świetle wyzwań współczesnego rynku /
779   2004200019051 Tc.1905 TOWARD a new Europe, methodological and comparative approach /
780   2004200037697 Tc.3769 Transformations in marketing on contemporary market = Przeobrażenia w marketingu na współczesnym rynku /
781   2004200026585 Tc.2658 Ubezpieczenia majątkowo-osobowe /
782   2004200016418 Tc.1641 UKRAINA wobec Rosji: stosunki dwustronne i ich uwarunkowania ; Republlika Białoruś czy republika białoruska?.
783   2004200024574 Tc.2457 Unia Europejska w gospodarce światowej /
784   2004200024567 Tc.2456 Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych /
785   2004200010911 Tc.1091 Ustawy dostosowujące prawo polskie do prawa Unii Europejskiej : omówienie.
786   2004200011093 Tc.1109 Ustawy dostosowujące prawo polskie do prawa Unii Europejskiej : omówienie : bilans działań legislacyjnych w latach 2000-2001.
787   2004200034108 Tc.3410 Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki w XXI wieku /
788   2004200037529 Tc.3752 Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mikrofirma. Cz. 2 /
789   2004200039264 Tc.3926 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017 /
790   2004200037512 Tc.3751 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mikrofirma /
791   2004200031053 Tc.3105 Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji /
792   2004200024536 Tc.2453 VAT w rolnictwie /
793   2004200039165 Tc.3916 W kierunku zarządzania procesowego organizacją : trendy i wyzwania /
794   2004200016432 Tc.1643 WIELKI biznes w rosyjskiej gospodarce i polityce za rządów Putina ; Rosyjska energetyka w przededniu reformy ; Ukraińska metalurgia ....
795   2004200004873 Tc.487 WIRTSCHAFT, Seeverkehr und Tourismus im Ostseeraum, Beiträge, Studien und Informationen.
796   2004200018429 Tc.1842 WOLNOŚĆ gospodarcza : wybrane zagadnienia prawne /
797   2004200004217 Tc.421 Wpływ czynników demograficzno-społecznych na poziom i strukturę wydatków gospodarstw domowych.
798   2004200009021 Tc.902 Wpływ procesów prywatyzacyjnych na rozwój rynku kapitałowego w Polsce : Lata 1990-1996 / JANICKA, MAŁGORZATA
799   2004200037741 Tc.3774 Współczesna informatyka w teorii i praktyce /
800   2004200004460 Tc.446 WSPÓŁCZESNA myśl ekonomiczna : studia nad teorią i praktyką gospodarczą wybranych krajów /
801   2004200014346 Tc.1434 WSPÓŁCZESNE metody analizy i prognozowania finansowych rynków kapitałowych /
802   2004200024741 Tc.2474 Współczesne problemy badawcze finansów /
803   2004200014377 Tc.1437 WSPÓŁCZESNE problemy gospodarki światowej /
804   2004200029647 Tc.2964 Współczesne problemy gospodarki światowej /
805   2004200019099 Tc.1909 WSPÓŁCZESNE problemy marketingu /
806   2004200004439 Tc.443 WSPÓŁCZESNE problemy rynku i marketingu /
807   2004200039240 Tc.3924 Współczesne tendencje w finansach i ubezpieczeniach /
808   2004200032289 Tc.3228 Współczesne wyzwania gospodarowania i zarządzania /
809   2004200026455 Tc.2645 Współczesne wyzwania transportu w logistyce /
810   2004200030728 Tc.3072 Współczesne wyzwania zarządzania, finansów i marketingu /
811   2004200026264 Tc.2626 Wybory podmiotów decyzyjnych na rynku polskim i zagranicznym /
812   2004200020989 Tc.2098 WYBORY podmiotów decyzyjnych w gospodarce polskiej /
813   2004200024789 Tc.2478 Wybrane aspekty finansów /
814   2004200028145 Tc.2814 Wybrane aspekty finansów /
815   2004200024475 Tc.2447 Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego i rynku pracy /
816   2004200027988 Tc.2798 Wybrane aspekty społeczeństwa informacyjnego /
817   2004200024642 Tc.2464 Wybrane aspekty zarządzania i gospodarowania w sektorze publicznym /
818   2004200026554 Tc.2655 Wybrane aspekty ze świata finansów /
819   2004200010812 Tc.1081 WYBRANE koncepcje i problemy rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku /
820   2004200002947 Tc.294 Wybrane problemy ekonomii /
821   2004200013455 Tc.1345 Wybrane problemy ekonomii menedżerskiej /
822   2004200007645 Tc.764 Wybrane problemy ekonomii menedżerskiej /
823   2004200019068 Tc.1906 WYBRANE problemy elektronicznej gospodarki i zarządzania wiedzą /
824   2004200029630 Tc.2963 Wybrane problemy finansów /
825   2004200032210 Tc.3221 Wybrane problemy finansów /
826   2004200037420 Tc.3742 Wybrane problemy finansów /
827   2004200019167 Tc.1916 Wybrane problemy finansów samorządowych, ubezpieczeń społecznych i zarządzania finansami /
828   2004200024505 Tc.2450 Wybrane problemy gospodarki elektronicznej /
829   2004200004552 Tc.455 Wybrane problemy handlu światowego /
830   2004200003524 Tc.352 WYBRANE problemy międzynarodowego obrotu gospodarczego /
831   2004200029616 Tc.2961 Wybrane problemy modernizacji gospodarki /
832   2004200026615 Tc.2661 Wybrane problemy polityki makroekonomicznej /
833   2004200024840 Tc.2484 Wybrane problemy polityki makroekonomicznej i rozwoju /
834   2004200002930 Tc.293 Wybrane problemy procesu transformacji systemowej /
835   2004200004583 Tc.458 Wybrane problemy projektowania i eksploatacji systemów informatycznych /
836   2004200028015 Tc.2801 Wybrane problemy rachunkowości finansowej i zarządczej /
837   2004200032166 Tc.3216 Wybrane problemy rachunkowości i finansów /
838   2004200040567 Tc.4056 Wybrane problemy społeczeństwa informacyjnego /
839   2004200013769 Tc.1376 WYBRANE problemy transformacji finansów i bankowości /
840   2004200026653 Tc.2665 Wybrane problemy w gospodarce światowej /
841   2004200011277 Tc.1127 WYBRANE problemy wielowymiarowej analizy statystycznej /
842   2004200024949 Tc.2494 Wybrane problemy współczesnej informatyki /
843   2004200004835 Tc.483 WYBRANE problemy z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych /
844   2004200024918 Tc.2491 Wybrane problemy zarządzania i marketingu : marketing : stare paradygmaty - nowe zastosowania /
845   2004200019129 Tc.1912 Wybrane problemy zarządzania i marketingu /
846   2004200014353 Tc.1435 WYBRANE problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce (2) /
847   2004200013721 Tc.1372 WYBRANE problemy zastosowania Electronic Data Interchange i Electronic Commerce /
848   2004200014216 Tc.1421 Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstw oraz finansów publicznych /
849   2004200013752 Tc.1375 WYBRANE zagadnienia finansów. Cześć I /
850   2004200013783 Tc.1378 WYBRANE zagadnienia finansów. Część II /
851   2004200031084 Tc.3108 Wybrane zagadnienia gospodarowania i zarządzania w pracach doktorskich obronionych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania /
852   2004200024390 Tc.2439 Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych /
853   2004200004408 Tc.440 WYBRANE zagadnienia kierowania gospodarką komunalną /
854   2004200004262 Tc.426 WYBRANE zagadnienia z dziedziny międzynarodowych stosunków ekonomicznych /
855   2004200018573 Tc.1857 Wybrane zagadnienia z finansów sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz rynku finansowego /
856   2004200024468 Tc.2446 Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu międzynarodowego /
857   2004200003890 Tc.389 WYBRANE zagadnienia z zakresu handlu zagranicznego /
858   2004200004736 Tc.473 WYBRANE zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych /
859   2004200019037 Tc.1903 WYBRANE zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych /
860   2004200003852 Tc.385 Z AKTUALNYCH zagadnień funkcjonowania współczesnej gospodarki socjalistycznej i kapitalistycznej : (z prac studenckich kół naukowych) /
861   2004200037710 Tc.3771 Z badań nad uprawą morza i transportowym wykorzystaniem rzek : księga jubileuszowa profesora Franciszka Gronowskiego /
862   2004200003920 Tc.392 Z ZAGADNIEŃ finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego /
863   2004200018528 Tc.1852 Zachowania rynkowe podmiotów decyzyjnych /
864   2004200025045 Tc.2504 Zagadnienia aproksymacji i dyskretyzacji w badaniach symulacyjnych dynamiki toru i pojazdu szynowego / Sowiński, Bogdan.
865   2004200005191 Tc.519 ZAGADNIENIA ekonomiki przemysłu /
866   2004200002732 Tc.273 ZAGADNIENIA gospodarowania /
867   2004200037642 Tc.3764 Zagadnienia inteligentnego transportu i sterowania ruchem /
868   2004200014179 Tc.1417 Zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego i regionalne /
869   2004200007560 Tc.756 Zagadnienia rozwoju regionalnego i lokalnego /
870   2004200041595 Tc.4159 Zagadnienia technologii, techniki, organizacji i logistyki różnych modów transportu /
871   2004200025052 Tc.2505 Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1 /
872   2004200025069 Tc.2506 Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 /
873   2004200026509 Tc.2650 Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw /
874   2004200026516 Tc.2651 Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw /
875   2004200026523 Tc.2652 Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki /
876   2004200026530 Tc.2653 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością /
877   2004200028268 Tc.2826 Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem /
878   2004200028251 Tc.2825 Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw /
879   2004200030735 Tc.3073 Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością /
880   2004200030803 Tc.3080 Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki /
881   2004200030797 Tc.3079 Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością /
882   2004200031046 Tc.3104 Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań /
883   2004200032500 Tc.3250 Zarządzanie finansami : finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego /
884   2004200032494 Tc.3249 Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiemi /
885   2004200039080 Tc.3908 Zarządzanie finansami /
886   2004200030957 Tc.3095 Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego /
887   2004200032616 Tc.3261 Zarządzanie i marketing. T. 1 /
888   2004200002855 Tc.285 Zarządzanie marketingowe /
889   2004200025144 Tc.2514 Zarządzanie przedsiębiorstwami : struktury i modele decyzyjne /
890   2004200004767 Tc.476 ZARZĄDZANIE sprywatyzowanym przedsiębiorstwem /
891   2004200039219 Tc.3921 Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego /
892   2004200026783 Tc.2678 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa /
893   2004200030841 Tc.3084 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa /
894   2004200039202 Tc.3920 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa /
895   2004200031060 Tc.3106 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu /
896   2004200034368 Tc.3436 Zarządzanie. T. 4 /
897   2004200034399 Tc.3439 Zarządzanie. T. 2 /
898   2004200034405 Tc.3440 Zarządzanie. T. 3 /
899   2004200035723 Tc.3572 Zarządzanie. T. 1 /
900   2004200035730 Tc.3573 Zastosowania informatyki w e-gospodarce : rozwiązania, narzędzia, metody /
901   2004200035815 Tc.3581 Zastosowania informatyki w gospodarce oraz społeczeństwie informacyjnym /
902   2004200004750 Tc.475 ZE STUDIÓW nad teorią i polityką gospodarowania /
903   2004200004682 Tc.468 ZESZYT naukowy zespołu demografii i zatrudnienia /
904   2004200025076 Tc.2507 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
905   2004200024680 Tc.2468 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
906   2004200024697 Tc.2469 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
907   2004200028435 Tc.2843 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
908   2004200024826 Tc.2482 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
909   2004200024819 Tc.2481 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
910   2004200024871 Tc.2487 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
911   2004200003142 Tc.314 Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej
912   2004200003159 Tc.315 Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej
913   2004200002992 Tc.299 Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej
914   2004200003005 Tc.300 Zeszyty Naukowe. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej
915   2004200024963 Tc.2496 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
916   2004200024581 Tc.2458 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
917   2004200024598 Tc.2459 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
918   2004200024758 Tc.2475 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
919   2004200024765 Tc.2476 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
920   2004200024970 Tc.2497 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
921   2004200024987 Tc.2498 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
922   2004200024673 Tc.2467 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
923   2004200025106 Tc.2510 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
924   2004200025113 Tc.2511 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
925   2004200025083 Tc.2508 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
926   2004200025090 Tc.2509 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
927   2004200024994 Tc.2499 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
928   2004200025007 Tc.2500 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
929   2004200025168 Tc.2516 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
930   2004200025151 Tc.2515 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
931   2004200025137 Tc.2513 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
932   2004200026196 Tc.2619 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
933   2004200026271 Tc.2627 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
934   2004200026288 Tc.2628 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
935   2004200026295 Tc.2629 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
936   2004200026301 Tc.2630 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
937   2004200026318 Tc.2631 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
938   2004200026356 Tc.2635 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
939   2004200026349 Tc.2634 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
940   2004200026387 Tc.2638 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
941   2004200026394 Tc.2639 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
942   2004200026370 Tc.2637 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
943   2004200026400 Tc.2640 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
944   2004200026417 Tc.2641 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
945   2004200026424 Tc.2642 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
946   2004200026608 Tc.2660 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
947   2004200026622 Tc.2662 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
948   2004200026639 Tc.2663 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
949   2004200026646 Tc.2664 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
950   2004200026745 Tc.2674 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
951   2004200026769 Tc.2676 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
952   2004200026752 Tc.2675 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
953   2004200027995 Tc.2799 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
954   2004200028077 Tc.2807 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
955   2004200028084 Tc.2808 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
956   2004200028091 Tc.2809 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
957   2004200028138 Tc.2813 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
958   2004200028121 Tc.2812 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
959   2004200028114 Tc.2811 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
960   2004200028152 Tc.2815 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
961   2004200028169 Tc.2816 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
962   2004200028176 Tc.2817 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
963   2004200028282 Tc.2828 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
964   2004200028275 Tc.2827 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
965   2004200028299 Tc.2829 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
966   2004200028367 Tc.2836 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
967   2004200028343 Tc.2834 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
968   2004200028350 Tc.2835 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
969   2004200028336 Tc.2833 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
970   2004200029517 Tc.2951 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
971   2004200029524 Tc.2952 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
972   2004200030858 Tc.3085 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
973   2004200030995 Tc.3099 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
974   2004200030964 Tc.3096 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
975   2004200030971 Tc.3097 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
976   2004200030988 Tc.3098 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
977   2004200031015 Tc.3101 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
978   2004200031022 Tc.3102 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
979   2004200031039 Tc.3103 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
980   2004200030766 Tc.3076 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
981   2004200030773 Tc.3077 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
982   2004200030780 Tc.3078 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
983   2004200030810 Tc.3081 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
984   2004200030872 Tc.3087 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
985   2004200030865 Tc.3086 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
986   2004200030827 Tc.3082 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
987   2004200030919 Tc.3091 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
988   2004200030926 Tc.3092 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
989   2004200030902 Tc.3090 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
990   2004200030889 Tc.3088 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
991   2004200030940 Tc.3094 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
992   2004200031169 Tc.3116 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
993   2004200031176 Tc.3117 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
994   2004200031183 Tc.3118 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
995   2004200031213 Tc.3121 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
996   2004200032142 Tc.3214 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
997   2004200032159 Tc.3215 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
998   2004200032272 Tc.3227 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
999   2004200032265 Tc.3226 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1000   2004200032258 Tc.3225 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1001   2004200032395 Tc.3239 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1002   2004200032401 Tc.3240 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1003   2004200032357 Tc.3235 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1004   2004200032364 Tc.3236 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1005   2004200032371 Tc.3237 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1006   2004200032388 Tc.3238 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1007   2004200032319 Tc.3231 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1008   2004200032524 Tc.3252 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1009   2004200033996 Tc.3399 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1010   2004200034009 Tc.3400 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1011   2004200034030 Tc.3403 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1012   2004200034160 Tc.3416 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1013   2004200034153 Tc.3415 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1014   2004200034320 Tc.3432 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1015   2004200035648 Tc.3564 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1016   2004200035693 Tc.3569 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1017   2004200035709 Tc.3570 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1018   2004200037352 Tc.3735 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1019   2004200037390 Tc.3739 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1020   2004200037468 Tc.3746 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1021   2004200037505 Tc.3750 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1022   2004200042394 Tc.4239 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1023   2004200042400 Tc.4240 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1024   2004200042417 Tc.4241 Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług
1025   2004200035778 Tc.3577 Zmiany koncepcji zarządzania, finansów, marketingu w organizacjach w gospodarce opartej na usługach /
1026   2004200004590 Tc.459 Zmiany relacji cen w świetle badań empirycznych /
1027   2004200007195 Tc.719 ZNACZENIE reklamy dla zdolności konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw.