KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku / / red. nauk. Bogusława Drelich-Skulska.
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008. 327 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ISSN 1899-3192 nr 13)
   
Zbiór artykułów naukowych przygotowanych na pierwszą konf. nauk. pt. "Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku" zorganizowaną prze Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UE we Wrocławiu, objętą patronatem MSZ. .

   
E.71783        UKD: 339.92(5+9)(061)