KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Dostępność transportowa : aspekty teoretyczne i praktyczne / / red. nauk. Elżbieta Załoga.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. 405 s. : il. ; 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818 ; nr 538)    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 33)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 538)     (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 33)
   
Zawiera materiały z seminarium naukowego Katedry Systemów i Polityki Transportowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.


Transport
Polityka transportowa

   
Tc.2674   
Cg.33908        UKD: 338.47::656.1/.7