KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Młodzi ekonomiści wobec kryzysu : gospodarka, finanse, rynek pracy / / [red. nauk.: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk, Elżbieta Załoga].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. 382 s. : il. ; 24 cm.
    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 43)    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 569)
    (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 43)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 569)
   
Zawiera materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów, Szczecin 2009.


Kryzys gospodarczy (2008)
Polityka gospodarcza
Finanse
Rynek pracy

   
Tc.2799   
Ec.54131   
Cg.33940        UKD: 336.76:338.22](438):338.124(100)]"2001/..."