KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie finansami : współczesne wyzwania teorii i praktyki / / [red. nauk. Dariusz Zarzecki].
    Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2011. 897 s. : il. ; 25 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 38)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 640.)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 38)     (Czas na Pieniądz)
   
W serii gł.: nr 640.    
Na okł.: contemporary challenges of theory and practice.    
Wstęp: Artykuły zostały opracowane i w większości zaprezentowane w czasie dwunastej Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie Finansami", zorganizowanej w kwietniu 2011 roku przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniiwersytetu Szczecińskiego.


Zarządzanie finansowe
Przedsiębiorstwa

   
Ec.53454   
S.94007   
Tc.3080   
TM.8671   
Cg.34705        UKD: 658.15:336.1:336.69:339.7:005.334:334.75](082.1)