KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gawarkiewicz, Roman.

    Komunikacja międzykulturowa a stereotypy Polacy - Niemcy - Rosjanie / / Roman Gawarkiewicz.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. 384 s. : il. ; 22 cm.
    (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (882) 808)
    (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ISSN 0860-2751 t. (882) 808)
    ISBN 978-83-7241-845-6


Komunikacja międzykulturowa.
Opinia publiczna
Opinia publiczna
Opinia publiczna
Stereotyp (psychologia)
Stereotyp (psychologia)
Stereotyp (psychologia)

   
H.21671   
Z.115938        UKD: 316.7:316.77:316.647.8](=162.1)(=161.1)(=112.2)