KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty.Marketing w działalności podmiotów rynkowych / / red. nauk.: Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Leszek Gracz.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. 770 s. : il. ; 24 cm.
    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 74)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 662)     (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 74)

Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Marketing strategiczny.
Marketing
Etyka biznesu.

   
Tc.3227   
Ec.54154   
Cg.34702        UKD: 339.138:658:330.162](082.1)