KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego / / [red. nauk. Dariusz Zarzecki].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014. 862 s. : il. ; 24 cm.
    (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 65)     (Czas na Pieniądz)
    (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 802)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. ISSN 1733-2842 nr 65)     (Czas na Pieniądz)
   
W serii gł.: nr 802.    
Na okł.: Financial management in enterprises and local government units.    
Wstęp: Artykuły zostały opracowane i w większości zaprezentowane przy okazji piętnastej Międzynarodowej Konferencji "Zarządzanie Finansami", zorganizowanej w kwietniu 2014 roku przez Katedrę Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego.


Finanse publiczne
Rynek kapitałowy
Finanse międzynarodowe
Zarządzanie finansowe
Służba zdrowia
Zarządzanie ryzykiem

   
Ec.54843   
Tc.3417   
Cg.36111        UKD: 005:336.1:352:658.14/.17](061)