KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów, marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji /

Nowoczesne koncepcje zarządzania, finansów i marketingu w teorii i praktyce jako odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji
[red. nauk. Grażyna Rosa].
Wydawnictwa ciągłe WZiEU
Szczecin :
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2012.
191 s. : il. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 678)
(Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ISSN 1509-0507 nr 20)
(Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 1509-0507 ; nr 20)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
3
brak wypożyczeń
W serii gł.: ISSN 1640-6818, nr 678.
Streszcz. ang.
658.1/.5:005.2:339.138](082.1)
175526 (to nie jest sygnatura)

Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwa.
(Zbiory prac różnych autorów. Księgi pamiątkowe).

 Przedsiębiorczość (ekonomia) -- 1990-.
Zarządzanie -- 1990-.
Personel -- kierowanie -- 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem -- 1990-.
Przedsiębiorstwa -- finanse -- 1990-.
Marketing -- 1990-.
Branding (marketing).

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
TC Bibl. Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług-wydaw. ciągłe (Tc.3220)
Syg.Tc.3/678
Wydawnictwa ciągłe WZiEU :
Nocne 16/04/2013 2004200032203 -
Ec Czytelnia Czasopism Bibl.Ekonom. (Ec.54145)
Syg.Ec.48075
Tylko na miejscu 17/04/2013 2003200541456 -
Na miejscu
Cg Czytelnia Bibl. Głównej (Cg.35191)
Syg.Cg.28260(Pdc)
Tylko na miejscu 16/04/2013 2003000351910 -
Na miejscu
Rekord: