KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gawarkiewicz, Roman. ( w 5 rekordach )


  1. Gavarkevič, Roman.
  1. Kp. Akty mowy a kompetencja językowo-komunikacyjna uczniów polskich w języku rosyjskim i niemieckim / Roman Gawarkiewicz. - Szczecin, 2001.
  2. Kp. Homo communicans : čelovek v prostranstve mežkul'turnyh kommunikacij / pod red. Kristiny Ânašek, Jolanty Miturskoj-Boânovskoj, Romana Gavarkeviča. - Ŝčecin, 2012.
  3. BNPol online
  1. Gawarkiewicz, Roman.
  1. Glottodydaktyczne i kulturowe aspekty komunikacji językowej : księga jubileuszowa poświęcona 70-leciu profesor Krystyny Iwan /
  2. Homo communicans : čelovek v prostranstve mežkul'turnyh kommunikacij /
  3. Komunikacja międzykulturowa a stereotypy : Polacy, Niemcy, Rosjanie / Gawarkiewicz, Roman.
  4. Komunikacja międzykulturowa a stereotypy Polacy - Niemcy - Rosjanie / Gawarkiewicz, Roman.
  5. Polski słownik asocjacyjny : z suplementem / Gawarkiewicz, Roman.