KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Deutschland-Polen im vereinigten Europa und ihre ökonomische Verantwortung /

Polska-Niemcy w zjednoczonej Europie i ich ekonomiczna odpowiedzialność
wissenschaftliche Redaktion Witold Małachowski.
1 Ausgabe.
Warszawa :
Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza,
2006.
264 strony : ilustracje ; 25 cm.
Bibliografia przy pracach.
978-83-7378-242-6
338.22(438:430):339.923(4-67)]=112.2"1989/..."
Ogólna polityka gospodarcza. Polityka inwestycyjna.
(Polska : Niemcy. Republika Federalna od 1990).
=Język niemiecki (wysokoniemiecki, standardowy niemiecki).
Od 1989 roku.

 Polska.
Unia Europejska -- a Niemcy -- gospodarka
Gospodarka
Niemcy.
Unia Europejska
a Niemcy
gospodarka
Polska
aspekt ekonomiczny
członkostwo
Unia Europejska -- członkostwo -- aspekt ekonomiczny -- Niemcy.
Unia Europejska -- członkostwo -- aspekt ekonomiczny -- Polska.
Niemcy

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BG Z.107021 Tylko na miejscu 18/10/2006 -
Na miejscu
Rekord:
ISBN: