KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Deutschland - Polen im vereinigten Europa und ihre ökonomische Verantwortung / / wiss. Red. Witold Małachowski.
    Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. 264 s. : il. ; 25 cm.
    ISBN 978-83-7378-242-6

   
Z.107021        UKD: 338.22(438:430):339.923(4-67)]=112.2"1989/..."