KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Hitlerowska administracja cywilna w Toruniu w okresie zarządu wojskowego (7 IX-25 X 1939 r.) /

Sziling, Jan (1939- ).
Jan Sziling.
[Toruń] :
[Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika],
1977.
S. 178-184, 24 cm.
Nadb.: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia XI. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 74, 1977.
Zsfassung.
352:94(438).082.2]Toruń
Administracja pierwszego stopnia (administracja lokalna). Samorząd lokalny. Organy administracyjne na szczeblu gminy, osiedla, miasta, dzielnicy miejskiej. Rady narodowe gminne, miejskie. Samorząd wiejski, gminny, miejski. Sołtys. Wójt. Burmistrz. Prezydent miasta. Urzędy gminne, miejskie. Władza lokalna.

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
H M.3692 Tylko na miejscu 08/12/2006 -
Na miejscu
Rekord: