KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Koszty sądowe w sprawach cywilnych : komentarz /

komentarz /
Zieliński, Andrzej (1939- ).
Andrzej Zieliński.
Wyd. 5, stan prawny: 2 marca 2006 r.
Warszawa :
Wydawnictwo C. H. Beck,
2006.
XV, [1], 397 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
1
brak wypożyczeń
Wyd. 1-2 pt.: Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wyd. 3-4 pt.: Koszty sądowe.
Indeks.
83-7483-121-9
347.9.073.6:347.91/.95](438)(094.5.07)
85 (to nie jest sygnatura)

Opłaty sądowe. Opłaty notarialne.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Koszty sądowe
interpretacja
Koszty sądowe -- interpretacja -- Polska.
Polska
Koszty sądowe -- Polska -- legislacja.
legislacja.
Polska.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14340)
Sygnatura SA.14340
Tylko na miejscu 13/10/2006 2002000143402 -
Na miejscu
Rekord: