KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pamiętniki ks. A. Kitowicza. T. 1 /

Pamiętniki księdza Andrzeja Kitowicza
T. 1 /
Kitowicz, Jędrzej (1728-1804).
wyd. nowe przejrzane i uporządkowane przez Władysława Zawadzkiego.
Lwów :
Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta,
1882
XIX, [1], 296 s. ; 19 cm.
(Biblioteka Polska - Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta t. 29)
(Biblioteka Polska ; t. 29)
Rzecz ukazała się w formie broszurowanej i w oprawie.
Estr. XIX (Wyd. 2), T. 16, s. 150
821.162.1-94:94(438)]"17"(093.3)
Literatura polska. - Kroniki, pamiętniki historyczne.
Wiek XVIII.
(Źródła literackie. Kroniki. Pamiętniki).

 Kitowicz, Jędrzej -- (1728-1804) -- pamiętniki.
Polska -- 1733-1763 (August III Sas) -- relacje osobiste.
Polska -- 1764-1795 (Stanisław August Poniatowski) -- relacje osobiste.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS H.17772 Tylko na miejscu 07/02/2007 -
Na miejscu
Rekord: