KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Urzędowe interpretacje prawa podatkowego w Polsce i w innych wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej /

pod red. nauk. Eugeniusza Ruśkowskiego.
Białystok :
przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
2006.
202 s. : il. ; 21 cm.
(Białostockie Studia Prawnicze ISSN 1689-7404 z. 1)
(Białostockie Studia Prawnicze ; z. 1)
Bibliogr. s. 196-200.
Dostępne również w formie elektronicznej.
83-89620-20-0
336.221.24(438:4-191.2-11)
Zasady i praktyka prawa podatkowego.
(Polska - Europa Środkowowschodnia).

 Prawo podatkowe -- interpretacja -- Europa Środkowa.
Prawo podatkowe
Polska.
Europa Wschodnia.
Prawo podatkowe -- interpretacja -- Polska.
Europa Środkowa.
interpretacja
Prawo podatkowe -- interpretacja -- Europa Wschodnia.

Rodzaj dokumentu:
Książka


http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=23438

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14694)
Sygnatura SAc.7596/1
Tylko na miejscu 20/12/2006 2002000146946 -
Na miejscu
Rekord: