KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : komentarz /

komentarz /
Kopyra, Jerzy.
Jerzy Kopyra.
Stan prawny: wrzesień 2005 r.
Warszawa :
C.H. Beck,
2005.
XX, 261 s. ; 20 cm.
(Krótkie Komentarze Becka )
(Krótkie Komentarze Becka )
Bibliogr. s. XVII-XX. Indeks.
83-7387-860-2
347.191.11:061.2:342.951:351.84:364.62](438)(094.5.07)
Stowarzyszenia. Organizacje użyteczności publicznej.
(Polska).
(Interpretacje ustaw. Komentarze. Przepisy wykonawcze).

 Pomocniczość -- prawo -- Polska -- legislacja.
Wolontariat -- prawo -- Polska -- legislacja.
Pomocniczość -- prawo -- interpretacja -- Polska.
Wolontariat -- prawo -- interpretacja -- Polska.
Organizacje pozarządowe -- prawo -- interpretacja -- Polska.
Organizacje pozarządowe -- prawo -- Polska -- legislacja.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
SA Biblioteka Wydz. Prawa i Administracji (SA.14422)
Sygnatura SA.14422
Tylko na miejscu 05/12/2013 2002000144225 -
Na miejscu
E Biblioteka WEFiZ (E.76941) Nocne 14/11/2016 2001000769414 -
Rekord: