KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczanie ryzyka w działalności banku spółdzielczego

red. nauk. Andrzej Gospodarowicz
Wrocław
Wydaw. AE
2006
117 s. il. 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 0324-8445 nr 1128)
Bibliogr. Summ.
336.72:336.711+336.77](438)(061)
Oszczędzanie. Banki oszczędnościowe.
(Polska).
(Wydawnictwa odnoszące się do konferencji, zjazdów itd.).

 
Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BE E.70238 Ec.2396 Tylko na miejscu 26/10/2006 -
Na miejscu
Rekord: