KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku : studium z historii kredytu i kultury materialnej /

studium z historii kredytu i kultury materialnej /
Goliński, Mateusz (1960- ).
Mateusz Goliński.
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2006.
278, [2] s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2852)
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia ISSN 0524-4498 173)
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 0524-4498 ; 173)
PATRZ WYDAWNICTWO CIĄGŁE
W serii gł.: ISSN 0239-6661 ; no 2852.
Indeksy.
Streszcz. w jęz. ang.
83-229-2741-X
94(=411.16):94(438)Wrocław::008:336.78(438=411.16):930.85]"14"(083.8)
Historia kultury narodu żydowskiego w Polsce.
Wiek XV.
(Spisy. Wykazy. Indeksy).

 15 w.
415314
Dyplomatyka
Dyplomatyka -- Polska -- Wrocław -- 15 w. -- rękopisy. -- 415314
Grabież własności żydowskiej
Grabież własności żydowskiej -- Polska -- Wrocław -- 15 w. -- źródła.
Kredyt
Kredyt -- Polska -- Wrocław -- 15 w.
kultura materialna
Polska
prześladowania
Rękopisy średniowieczne
Rękopisy średniowieczne -- Polska -- Wrocław.
rękopisy.
sytuacja gospodarcza
Wrocław
Wrocław (Polska)
Wrocław (Polska) -- 15 w. -- źródła.
Wrocław.
źródła.
Żydzi
Żydzi -- kultura materialna -- Polska -- Wrocław -- 15 w.
Żydzi -- kultura materialna -- Polska -- Wrocław -- 15 w. -- źródła.
Żydzi -- Polska -- Wrocław -- sytuacja gospodarcza -- 15 w. -- źródła.
Żydzi -- prześladowania -- Polska -- Wrocław -- 15 w. -- źródła.

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
BNS Hc.4719 Hc.30 Tylko na miejscu -
Na miejscu
BG Cg.32873 Cg.311 (p.202) Tylko na miejscu 22/11/2006 -
Na miejscu
Rekord: