KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Goliński, Mateusz (1960- ). ( w 5 rekordach )


  1. Leskowski, Marcin.
  1. Kp. Imwentarze zbrojowni arsenału księcia legnickiego Ludwika IV z lat 1662-1669 / wyd. i wstępem opatrzyli Mateusz Goliński i Rościsław Żerelik. - Legnica, 1993.
  2. Od autora
  1. Goliński, Mateusz (1960- ).
  1. Biogramy mieszczan wrocławskich do końca XIII wieku / Goliński, Mateusz
  2. Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku / Goliński, Mateusz
  3. Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia : (przestrzeń - podatnicy - rzemiosło) / Goliński, Mateusz
  4. Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy. Goliński, Mateusz
  5. Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku : studium z historii kredytu i kultury materialnej / Goliński, Mateusz