KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości : praca zbiorowa /

praca zbiorowa /
pod red. Marka Bryxa.
Warszawa :
Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza,
2006.
172 s. : il. ; 24 cm.
(Materiały do Studiowania Rynku Nieruchomości z. 1)
(Materiały do Studiowania Rynku Nieruchomości ; z. nr 1)
Bibliogr. przy rozdz.
83-7378-202-8
332.7:332.6:347.41/.43](438)
Obrót ziemią. Obrót nieruchomościami.
(Polska).

 Nieruchomości.
1990-.
Polska.
finanse.
Nieruchomości
Nieruchomości -- sprzedaż i przeniesienie własności.
Nieruchomości -- sprzedaż i przeniesienie własności -- Polska.
sprzedaż i przeniesienie własności.
Nieruchomości -- Polska -- 1990-.
Nieruchomości -- finanse.
sprzedaż i przeniesienie własności
zarządzanie.
Nieruchomości -- zarządzanie.
Nieruchomości -- Polska -- finanse.
Polska

Rodzaj dokumentu:
Książka


Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
E Biblioteka WEFiZ (E.70166) Nocne 11/05/2011 2001000701667 -
Rekord: