KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wybory do Sejmu Ustawodawczego z dnia 19 stycznia 1947 roku : wybór dokumentów / / zebrali, oprac. i wstępem opatrzyli Tadeusz Kisielewski, Tomasz Kuczur i Michał Strzelecki.
    Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. 198 s. ; 25 cm.
    ISBN 83-7096-573-3

   
Z.107062        UKD: 324(438)"1944/1956"(093)