KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

CISZEWSKI, JAN

    Kodeks postępowania cywilnego : komentarz.Cz.4, Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Cz.5, Sąd polubowny (arbitrażowy) / Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński. - Stan prawny na 6 maja 2006 roku.

    Warszawa : "LexisNexis", 2006. - 483 s. ; 24 cm.
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 83-7334-579-5

       UKD: 351.077.3(438)(094.5.07)