KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Suski, Paweł.

    Stowarzyszenia i fundacje / / Paweł Suski. Wyd. 2.

    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. 526, [2] s. ; 21 cm.
    ISBN 83-7334-658-9     ISBN 978-83-7334-658-1


Organizacje non profit
Fundacje (prawo)

   
SA.14499   
SA.14818   
GW.3415   
GW.3416        UKD: 347.191.11+347.191.12](438)