KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Europa wobec perspektywy zjednoczenia : problemy z traktatem z Maastricht / / [red. Halina Bortnowska].
    Warszawa : "Polska w Europie", 1992. 57 s. : 23 cm.
    ((Studia Fundacji "Polska w Europie" ; nr 2))
   
Pd.16320        UKD: 327.39:339.92:341.24](4)(061)