KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Niemczyk, Jerzy.

    Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych / / Jerzy Niemczyk.
    Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. 273 s. ; il. : 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN 0239-8532 ; nr 171)
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ISSN 0324-8445 nr 1111)     (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. ISSN 0239-8532 nr 171)
   
W serii gł.: nr 1111.

    ISBN 83-7011-809-7


Sieci przedsiębiorstw.
Stosunki między organizacjami.
Outsourcing.

   
E.70247   
S.92612   
S.92613        UKD: 658.1/.5:65.011