KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Poeci dwudziestolecia międzywojennego.1/ / pod red. Ireny Maciejewskiej.
    Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. 582, [2] s. : faks., portr. ; 20 cm.
    (Sylwetki)
    (Sylwetki - Wiedza Powszechna)
    ISBN 83-214-0226-7


Poezja polska
Poeci polscy

   
Z.50751   
W.107265   
W.107267   
W.107269   
W.107271   
P.20336   
Q.31   
P.3565        UKD: 821.162.1(091)-1"1918/1939"