KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szukała, Maciej ((1946- ).)

    Powstanie i działalność Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie w latach 1824-1918 : z dziejów pomorskiej nauki i kultury XIX i początku XX w. / / Maciej Szukała ; Archiwum Państwowe w Szczecinie.
    Szczecin : Wydawnictwo Archiwum Państwowego "Dokument", 2000. 222 strony : ilustracje ; 25 cm.
    ISBN 83-86992-78-6

   
H.33803   
H.15307        UKD: 061.2(438)"18/19"TowarzystwoHistorii i Starożytności Pomorza