KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zbiór przepisów dotyczących: prawnej ochrony pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, bezpieczeństwa i higieny pracy : wypadki przy pracy i choroby zawodowe / / [wybór i oprac.: Małgorzata Kurowska, Krystyna Zakrzewska-Szczepańska].
    Warszawa : Wydawnictwo "Biblioteczka Pracownicza", 2006. 168 s. ; 20 cm.
    (Biblioteczka Pracownicza poradnik 188)
    ISBN 83-88616-77-3

   
SA.16105        UKD: 331.45/.46:349.23./24](438)(083.1)