KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kochanowski, Jan ((1530-1584).)

    Dzieła polskie.T. 1 / / Jan Kochanowski ; oprac. Julian Krzyżanowski. Wyd. 5.

    Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. 636, [3] s. ; 18 cm.
   
Indeksy: fraszek, pieśni, psalmów, psalemicznych incipitów łacińskich.

   
Z.22670        UKD: 821.162.1-1+821.162.1-2]"15"