KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Trelińska, Barbara ((1943- ).)

    Gotyckie pismo epigraficzne w Polsce / / Barbara Trelińska.
    Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991. 178, [2] s. ; 24 cm.
    ISBN 83-227-0376-7


Pismo gotyckie
Inskrypcje

   
P.20361   
G.8854        UKD: 930.27(438)"12/15":003.34(438)"12/15"