KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Koperkiewicz-Mordel, Katarzyna.

    Polskie prawo podatkowe : podręcznik akademicki / / Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Wojciech Chróścielewski, Włodzimierz Nykiel. Wyd. 2.

    Warszawa : Difin, 2006. 295 s. ; 23 cm.
    ISBN 83-7251-636-7


Prawo podatkowe

   
SA.14546   
GW.6052   
GW.6051   
E.76829        UKD: 336.221.24(438)(075.8)