KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sutton, Carole.

    Psychologia dla pracowników socjalnych / / Carole Sutton ; przekł. Elżbieta Józefowicz.
    Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. 264 s. : il. ; 24 cm.
    (Psychologia dla Praktyków)
    (Psychologia dla Praktyków)
    ISBN 83-89120-30-5


Pracownicy socjalni
Zaniedbani społecznie

   
WM.3747   
WM.3748   
WM.3749   
WM.3750   
WM.3751   
Z.104744   
WM.5791   
H.13679        UKD: 159.9:364](07)