KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro / / pod red. Anny Krajewskiej i Michała Mackiewicza.
    Łódź : Wydawnictwo Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. 190 s. : il. ; 23 cm.
    ISBN 978-83-923772-3-8

   
E.71724   
S.93461   
S.93462        UKD: 336.02