KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mucha, Monika ((prawo podatkowe).)

    Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / / Monika Mucha, Iwona Sierpowska. Stan prawny: lipiec 2006.

    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. 161 s. ; 20 cm.
    (Podatkowe Komentarze Tematyczne)
    (Podatkowe Komentarze Tematyczne)
    ISBN 83-7483-202-9


Świadczenia dodatkowe
Zdobycze socjalne (prawo pracy)

   
SA.14560        UKD: 349.3+349.23/.24:364.446:331.34:658.14/.17](438)