KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bogusławski, Andrzej ((1931- ).)

    Ilustrowany słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski.T. 2 / / Andrzej Bogusławski. Wyd. 3.

    Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1986. S. [4], 571-1183, [1] : rys. ; 18 cm.
   
Druk dwuszpaltowy.

    ISBN 83-214-0198-8


Język polski
Język rosyjski

   
F.18364   
H.13285   
P.20379   
F.18362        UKD: 811.162.1:811.161.1]'374