KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Wiszniowski, Edward.

    Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości / / Edward Wiszniowski.
    Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2009. 274 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-7228-244-6


Banki spółdzielcze
Banki spółdzielcze
Pożyczki hipoteczne
Ryzyko rynkowe

   
E.72095   
S.95447        UKD: 336.71.025.13:657.05:005.334](438)