KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Instrumenty dłużne w gospodarce / / Dorota Czechowska (red.).
    Warszawa : CeDeWu, 2010. 248 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-7556-198-2

   
E.72468   
T.12473        UKD: 336.02:336.763.3:336.71