KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

KRASOWICZ-KUPIS, GRAŻYNA

    Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej / Grażyna Krasowicz-Kupis, Katarzyna Wiejak
    Warszawa Wydaw.Nauk.PWN 2006 236 s. 20 cm.
    (Krótkie Wykłady z Psychologii)
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 978-83-01-14856-0

   
Z.107390   
Pd.18855        UKD: 159.95.072-053.2