KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku / / red. nauk. Jacek Jaworski.
    Gdańsk :Warszawa : Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ; CeDeWu, 2010. 222 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; t. 5)
    (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ISSN 1899-9867 t. 5)
    ISBN 978-83-61712-24-4     ISBN 978-83-7556-267-5

   
T.10955   
TM.7289   
E.72679        UKD: 336:005:005.44](438:100)"20"