Opis

Tomaszewski, Wojciech ((1949- ).)

    Per kanto al esperanto / Wojciech Tomaszewski, Wiesław Tomaszewski.
    Varsovio : Pola Esperanto-Asocio, 1980. 125 s. : il. ; 20 cm.
   
A.8682        UKD: 821.922-192=922