KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna / / pod red. Tadeusza Kudłacza i Tadeusza Markowskiego.
    Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. 184, [4] s. : il. kolor. ; 21 cm.
    (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 244)
    (Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ISSN 0079-3493 z. 244)
    ISBN 978-83-89693-52-5


Zagospodarowanie przestrzenne
Administracja publiczna

   
Z.114630        UKD: 351/354:005.51:338.26:711.1:378](438)(061)