KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Pomorze militarne XII-XXI [dwunasty - dwudziesty pierwszy] wiek : materiały z sesji naukowej zorg. 27 listopada 2003 r. w Zamku Książąt Pomorskich : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Edwarda Rymara ; Szczecińskie Towarzystwo "Pogranicze", Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie.
    Szczecin : "Dokument", 2004. - 293 s. : il. ; 24 cm.
   
Tekst częśc. tł. z jęz. ros.

    ISBN 83-89341-13-1

   
H.15312   
Z.107192        UKD: 355.1(438+430)"11/20":94(438)Pomorze](061)