KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szypliński, Mieczysław ((1935- ).)

    Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / / Mieczysław Szypliński.
    Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. 140 s. ; 24 cm.
   
Wydanie uwzględnia zmiany w przepisach prawa na koniec lutego 2011 r., zawiera także informacje o wchodzącej w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy.    
Na s. red. wyd. 1.

    ISBN 978-83-7285-605-0


Gospodarka regionalna
Samorząd lokalny
Gminy
Rozwój społeczności lokalnej
Samorząd lokalny

   
T.11381   
TM.8213   
TM.8986   
SA.20109        UKD: 342.25:352/353](438)"1990/..."(075.8)